Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.1996.


Nález ÚS ČR ze dne 3.4.96 ve věci návrhu na zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/93 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
112/96 Sb.
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky
Xxxxxx České xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 3. xxxxx 1996 x xxxxx ve xxxx návrhu R. X., xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se, xxx rozhodnutí rektora (x xxxxxxxx škol, xxxxx xx nečlení xx xxxxxxx, akademického xxxxxx) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 2 xxxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx:
Xxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx:
I.
Xxx 14. září 1995 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx děkana v xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx studiu xx vysoké xxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soudem. Xxxxx xxx xxxxx xxxxx §74 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx X. X. xxxxx x xxxxxxx stížností, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1995, x xxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Brně ze xxx 5. xxxx 1995 x.x. 29 Xx 320/95-13, xxxxxx xx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 14. xxxxx 1995 x.x. 1537/9120/95 ve xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
V xxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z čl. 1, čl. 2 xxxx. 2, čl. 3 xxxx. 1, čl. 33 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (dále xxx "Xxxxxxx"), čl. 13 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodářských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx č. 120/1976 Xx.) x čl. 2 Dodatkového protokolu x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx č. 209/1992 Xx.).
Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx byl navrhovatelem xxxxx x xxxxxxx x §74 zákona x. 182/1993 Xx. x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx dne 18. xxxxx 1995 usnesením, xxxxxxxx podle §78 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přerušil.
Xxxxx §42 xxxx. 3 x §69 xxxxxx č. 182/1993 Xx. xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx ze xxx 8. listopadu 1995 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx PhDr. Xxxxx Xxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., xx zákon x. 519/1991 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx občanský xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx schválen xxxxxxxxx většinou xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx 5. xxxxxxxxx 1991, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činiteli x xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přesvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X občanského xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx domáhat xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx x x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx umožňující xxxxxxx výjimky z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx enumerace, xxxxxxxx x příloze X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx argument, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovýto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx enumerací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx x ustanovením §42 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ing. Xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, x xxxx. Xxx. Stanislava Xxxxxx, XXx., předsedu České xxxxxxxxxx rektorů.
Ve xxxxxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1996 xxxxxxx prof. Xxx. Xxxxxxxxx Ondráčkem, CSc., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx ministra xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy Xxx. Xxxxx Xxxxxx, xx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx povaha xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 33 odst. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx, xx tomuto právu xxx xxxxxxx jedině xxx, xx jde x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx realizovat xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studiem, xxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 172/1990 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podle názoru xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školství xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx studiu. Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx s Listinou, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případ xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx školu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx charakter. Xx základě uvedeného xx xx vyjádření xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx); xxxx xx objektivně ani xxxxxx zjistit, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x tudíž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx proto xxxx pouze xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx prof. Xxx. X. Xxxxxxxx, XXx., je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxx č. 99/1963 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxx rektora xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x otázkách xxxxxxx xx nepřijetí xx xxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Sb. xxxx přezkoumáno xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaujal xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1996 x xxxx. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, XXx., předseda Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1996 xxxxxxx i xxxx Česká konference xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xx vyjádření náměstka xxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx. Ing. S. Xxxxx, XXx., xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ústavního xxxxx na vzdělání. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx od vzdělávání xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx školách, xxxxx xx konkrétním subjektivním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx na vysokoškolské xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxx ucházet xx x xxxxxxx xx vysokou školu x xx xxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxx xx ní, nikoli xxxx xxxx xxxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx občan projeví xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx x svobod (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x studium z xxxxxx příslušnosti x xxxxxx etnické xxxxxxx, xxxx či pohlaví). Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx studia xx vysokých xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v tom xxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxxx xx jakékoli vysoké xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, vede xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx něhož zákonodárce xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx x otázkách přijetí xx nepřijetí xx xxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Xx.
XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx A xxxxxx č. 99/1963 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx domáhat se, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x otázkách xxxxxxx xx nepřijetí xx xxxxxx xx xxxxxx škole xxxxx §18 odst. 2 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x čl. 36 xxxx. 1, 2 x čl. 33 xxxx. 1 Listiny.
Právo xxxxxxx xx vzdělání xxxxxxxx v čl. 33 xxxx. 1 Xxxxxxx xx, podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vztahuje x xx studium na xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 2 Listiny x xxxxxxxxx soudu xxxxx xxx vyloučeno přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxx navrhovatele, xxx xxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodování x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.
XXX.
Usnesením Xxxxxxxxx soudu ze xxx 20. xxxxxxxxx 1995 xx. xx. XX. ÚS 229/95 xxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xxxx. x) x §35 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxx X. X. na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx A xxxxxx č. 99/1963 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxxxxx možnost domáhat xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy x odvolání do xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxx §18 odst. 2 xxxxxx č. 172/1990 Sb. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Ústavním xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxx xx xxxxxxx xx věci vedené xxx xx. zn. Xx. XX 32/95 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx ze xxx 23. xxxxxxxxx 1995 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v uvedené xxxx xxxxxxxxxx.
IV.
Xxx xxx bylo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx. xx. Xx. XX 4/95, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx společnosti. X xxxxxxxxx procesu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx kategorií, xxx xxxxxxxxx cílové xxxxxxxxx a xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx Listiny, x xxxx xxxxxx xxxxx čl. 33 i xxxxx xx vzdělání, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx závěru xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx základních práv xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx totiž xxxxxxxxxx xxxxxxx je zde xxxxxxxxxxx jako základní xxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx", kterážto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xx omezení xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zákonem (čl. 7 xxxx. 1, čl. 8, 9, 10 xxxx. Xxxxxxx), xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kulturní práva xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx. čl. 33 xxxx. 2: "Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,..."), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přenechávána xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx je xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x čl. 26, čl. 27 xxxx. 4, čl. 28 xx 31, čl. 32 xxxx. 1 x 3, čl. 33 x 35 Xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx provádějí. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. zákon, xxxx xxxxxxx, za jakých xxxxxxxx mají xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx pomoc xxxxx (čl. 33 xxxx. 4 Xxxxxxx).
Xxxxxxx znak "xxxxx na vzdělání" (čl. 33 odst. 1 Xxxxxxx) xx xxx x xxxx xxxxx, xxxxx x tímto xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojen xxxxxxxx xxxxxxxxxx aspektů x účelů, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dopadu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx aspektů x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxx obdobných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx disfunkčních x nežádoucích účinků. Xxxxx xx vzdělání xx vysoké xxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx x tom xxxxxx, xx xx xxxxx byl oprávněn xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx, x xx xx xxxx xxx xxxxxxx zaručit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx přeje. Xxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 172/1990 Sb. xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ve zvoleném xxxxxxxxx oboru, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx způsobilost xxx xxxx studium; hlediska xxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx ověřování schvaluje xxxx xx návrh xxxxxx (xxxx. rektora) xxxxxxxxxx xxxxx. Kritéria xxx xxxxxxx ke xxxxxx xx vysokou xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol. X xxxx potom, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, nelze xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xx vyloučení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx stanovit pro xxxxxxxx xxxxxx podmínky, xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lidská xxxxx, xxxxxxxxxx tím, xx xx xx diskriminovaly xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jakékoli národnostní xxxx xxxxxxx menšině, xxx xxxxxx náboženské xxxxxxx apod. Xxxxxx xxxxxxxx základních lidských xxxx by xx xxxxx nepochybně mohlo xxxx předmětem ústavní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §72 x xxxx. xxxxxx x. 182/1993 Xx.
Xxxx, xx "x pravomoci xxxxx xxxx nesmí xxx vyloučeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podle Xxxxxxx" (čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx), je xxxx, xxxxx názoru Ústavního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx x práva xxxxxxx x hlavě xxxxxx Xxxxxxx, musí xxx xxxx o xxxxx konkretizovaná, nerozhodno, xxx se xxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx teprve xxxxxxx podle čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxx také mezi xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx domáhat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu soudem xxxxx přílohy A x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, by xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 33 odst. 2 Xxxxxxx.
X tomuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx studiu xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx zde xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx vrchnostenského xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx částečně xxxxxxx xxxxxx mají xx xxx xxxxx, xxx jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx buď xxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx, xxxx pro povahu xxxxxxxxxx samého (xxxx. xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx převažují nad xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vedly x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxx škole x příloze A x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxx X k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx toho, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx x otázkách přijetí xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 zákona x. 172/1990 Xx. xxxx xxxxxxxxxxx soudem, xxxx v xxxxxxx x čl. 36 odst. 1, 2 xxx čl. 33 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxx x. r.
Xxxxx xx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxäxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx odůvodnění rozhodnutí xxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Paul.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 112/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.4.1996.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.