Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.05.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.05.2002 do 27.05.2004.


Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů

115/95 Sb.

Čl. I
ČÁST I. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2 §3
ČÁST II. Vinohradnictví §4 §5
ČÁST III. Vinařství
Třídění vína §6
Stolní víno §7
Jakostní víno §8
Víno s přívlastkem §9
Šumivé víno §9a
Perlivé víno §9b
Aromatizované víno §9c
Likérové víno §9d
Víno a výrobky z hroznů révy vinné z dovozu §9e
Výroba vína §10
Omezení při výrobě a uvádění vína do oběhu §11
Balení §12
Označování §13 §13a
Hodnocení a zatřídění vín §14
Prodej nalévaného vína §15
Skladování vína §16
ČÁST IV. Vinohradnická a vinařská evidence §17 §18
Vinařský fond §18a
Orgány fondu §18b
Rada fondu §18c
Ředitel §18d
Dozorčí rada fondu §18e §18f §18g §18h
ČÁST V. Dozor §19 §20 §21
Zvláštní opatření §22
Pokuty §23
ČÁST VI. Přechodná ustanovení
Vztah ke správnímu řádu §24 §25 §26
č. 216/2000 Sb. - Čl. II
č. 50/2002 Sb. - Čl. II
Xx. X
XXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxx xxxxxxxx ochranu révy xxxxx pěstované na xxxxxxxx xxxxxxxxxx vinařských xxxxxxx, vinařských xxxxxxx, xxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx tratí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výroby, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx upravuje xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci, xxxxxxxx dovozu xxxx x dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx, 16)
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxx, 16)
c) révovou xxxxxxxx sazenice naroubované xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx řízky xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x trvalým xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nejméně 1&xxxx;000 x2 x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx porostem révy xxxxx nebo révy xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1&xxxx;000 x2 x xxxxxxx pěstitele, xxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústřednímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx 30) (xxxx xxx "xxxxx") xx 1. xxxxx 2001 xxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxx xxxx těmto xxxxxxxx registrační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) viniční tratí xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx geografickou xxxxxx, svažitost, xxxxx xxxxxxxx a půdně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx viničních xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzovaného xxxxx,
f) čerstvými xxxxxxx xxxxxx zralé xxxx mírně zaschlé xxxxx révy xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx zpracovatelským xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lisovány x které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvasit,
x) xxxxxxxxxxxxxxx výsadba x pěstování révy xxxxx xx vinici x produkci vinných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx révových roubů, xxxxxxx x pěstování xxxx podnožové, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sazenic xxxx xxxxxxxxx,
x) pěstitelem xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývá vinohradnictvím,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozdrcené xxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx moštem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cestou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nekaramelizovaný hroznový xxxx, který byl xxxxxxx částečným xxxxxxxxxxx xxxx x vykazuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 51 %. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx získávání,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx produkt získaný x hroznů, upravený xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x následným xxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx dočasně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxx, určený xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
m) burčákem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxx 1 % objemové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tři xxxxxx celkového xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vinných xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo částečným xxxxxxxxxxx kvašením xxxxx xxxx xxxxxxxxxx moštu x odrůd xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx odrůdové xxxxx, 16) x xxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) x x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,
p) vínem x xxxxxx víno xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, rmutu xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx zbytky, xxxxx xx xxxxxxx x nádobách xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx během skladování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx vzniklé filtrací xxxx odstředěním xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) matolinovým vínem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vodou xxxxxxxxx matolin bez xxxxxxxx cukru xxxx xxxxxxxxxxx prokvašených xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx kalů xxxxxxxxxxx xxxxx získaný x xxxxxxx kalů xxx přídavku cukru,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zkvasitelných cukrů x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx 100 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
v) xxxxxxxxx xxxxxxx alkoholu v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 20 xX xx 100 xxxxxxxxxx jednotkách výrobku,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 20 oC, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 100 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku,
x) xxxxxxxx obsahem xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skutečného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xxx,
x) xxxxxx soubor xxxxxx stanovených prováděcím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kvašení,
aa) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx kupáže xx xxxxxx xxxxxxxx druhotného xxxxxxx při výrobě xxxxxxxx xxx,
xx) xxxxxxxxxx likérem produkt, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx složky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
xx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vína. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxx zpracování hroznů, xxxxx, moštů xxxx xxxx xx víno, xxxxxxx, xxxxxxx, skladování x xxxxxx xxxx xx obalů, xxxxxxxxxx xxxx a vinných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x vinných xxxxxxxx xx xxxxx,
xx) xxxxxxxx vína xxxxxxxxxx, 17) který xx zabývá vinařstvím,
xx) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, prodej xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx; skladování, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx data proclení xx xxxxxx prodeje.
§3
§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 147/2002 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
§4
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx sazenice xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)
§5
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vinné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx český x moravský.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx, okresy Xxxxx-xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxx, Mladá Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx x Xxxxx Hora, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx obce x xxxxxxx tratě.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx okresy Xxxx-xxxxx, Xxxx-xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Hodonín, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vyškov, Xxxxxx, Prostějov a Xxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx.
(5) Vinařské xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx oblasti v xxxxxxx českém xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, roudnická, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx brněnská, xxxxxxxx, mikulovská, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, strážnická, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx.
(8) Vinařské xxxx tvoří katastrální xxxxx obcí. 10)
(9) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx území x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x téže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx právním předpisu.
(10) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx vinařských obcí x xxxxxxxxxxxx vinařských xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastech x obcích, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx révy xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejichž xxxxxx lze xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
§6
Xxxxxxx xxxx
Víno xxxxxxxx xxxxxx uváděné xx xxxxx xx xxxxx xx
x) stolní xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx,
x) víno x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx víno,
x) xxxxxxx xxxx,
f) xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx.
§7
Xxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxx být xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dosáhly xxxxxxx 11 xxxxxx cukernatosti, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx hroznů, xxxxxxxxx
x) z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 18)
x) z odrůd xxxxxxxxxxxxxx xxxx stolní, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
x) x odrůd xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx před 1. xxxxx 1995 xxxx xxxxx xxxx vysazeny xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odrůd, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx názvem xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx oblasti, xxxxxxxx xxxx, viniční xxxxx, zeměpisným xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kromě xxxxx xxxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 x §13a, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nepříznivých xxxxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx vyrobí x x méně xxxxxxxxx hroznů, které xxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxx
(1) Jakostní xxxx xxx xxx xxxxxxxx x hroznů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vinařských xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxxx cukernatosti, xxxx xx xxxxx xxxx moštu x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dvou druzích, x to xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx známkové jakostní xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 85 % xxxx vyrobeného x odrůdy xxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx víno xxx být vyráběno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vín.
§9
Xxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxx s xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx sběr, xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx, ledové xxxx xxxx slámové xxxx, x xx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx révy vinné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 85 % xxxx vyrobeného x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Druh xxxxxxx xx dovoleno xxxxxxx jen z xxxxxx, které dosáhly xxxxxxx 19 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx sběr je xxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx výběr x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosáhly xxxxxxx 27 stupňů xxxxxxxxxxxx.
(6) Druh xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 6 xX a nižších, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zůstaly xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 27 xxxxxx cukernatosti.
(7) Xxxx xxxxxxx xxxx je dovoleno xxxxxxx jen z xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx slámě xx xxxxxx xxxx byly xxxxxxxx xx větraném xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 měsíců x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 27 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z hroznů xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 11).
§9x
Xxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxx vyrábět x xxxxxxxxxx druzích
x) xxxxxx víno,
x) jakostní xxxxxx xxxx (xxxx),
c) xxxxxxxx šumivé víno xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxx),
d) xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxxx použité x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 8,5 % xxxxxxxxxx x přetlak x xxxxx xxx xxxxxxx 20 xX xxxxxxx 0,3 XXx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx (sekt) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kvašením tuzemských xxxxx a xxx xxxx vín z xxxxxx, z odrůd, xxxxx xxxx povoleny x xxxx původu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx průvodním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxxx x lahvi xxx xxxxxxx 20 xX xxxx xxxxxxxxx nejméně 0,35 MPa, x xxxxxxxx lahví x xxxxxx xx 0,25 x, xxx přetlak xxxx xxx xxxxxxx 0,3 XXx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx musí xxx xxxxxxx 60 dnů x období do 31. prosince 2001 x xxxxxxx 120 xxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2002,
x) celková xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx být xxxxxxx 9 měsíců,
x) xxxx kvašení (xx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxx 60 xxx, xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx,
x) celkový xxxxx alkoholu xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx být xxxxxxx 9 % xxxxxxxxxx; xxx použití kupáže x xxxxxx odrůdou xxxxxxx 8,5 % xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx alkoholu v xxxxxxx výrobku xxxx xxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx.
(4) Xxxx aromatický sekt xxx označit xxxxxxxx xxxxxx víno xxxxxxxxxx, xxxxxxxx při jeho xxxxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx odrůdy Xxxxx Xxxxxx, Muškát xxxxxxxx, Muškát Xxxxxxx, Xxxxxx červený nebo Xüxxxx - Thurgau,
x) xxxxxx použito xxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx 6 % xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx fyzikálním xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x lahvi s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 0,30 MPa,
x) xxxxxxx doba xxxxxx trvá xxxxxxx 30 xxx.
(5) Xxxx vinařské xxxxxxx xxx vyrábět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx odrůdových xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxx byly xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx 20 xX xx nejméně 0,35 MPa, x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx 0,25 x, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 0,3 XXx,
x) xxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx zrání byla xxxxxxx
1. 6 xxxxxx (180 xxx) xxx xxxxxxx x xxxxxxx,
2. 9 xxxxxx (270 xxx) xxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) doba xxxxxxx xxxx nejméně 90 dnů; při xxxxxxx x xxxxxxx xx použití xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx,
x) xxxxxxx xxxxx alkoholu kupáže xxxxxxx k výrobě xxx xxxxxxx 9 % xxxxxxxxxx; při xxxxxxx kupáže x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 8,5 % xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x hotovém xxxxxxx xx xxxxxxx 10 % objemových.
(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 x za xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vhodné x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oblasti xxxxxx.
(7) Xxxx pěstitelský xxxx xxx být xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. a), x) x x) x xxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxx výroba xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vinné, jejíž xxxxxx xxxx xxxxxxx x výrobě xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvašení xxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zůstane xxx přerušení x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu 9 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx),
e) xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) x je xxxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx sklizně xxxxxx.
§9x
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx šumivé xxxx nebo xxxx xxxx xxxxx (§9a); xxx je xxxxxxx x tuzemských vín xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Perlivé xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 9 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 7 % xxxxxxxxxx skutečného xxxxxx xxxxxxxx; přetlak x lahvi při xxxxxxx 20 oC xxxx být x xxxxxxx 0,1 až 0,25 MPa.
§9b xxxxxx právním předpisem x. 216/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.8.2000
§9x
Xxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx x vína nebo xxxxxxxxxx moštu nebo x xxxxxxxxxxx hroznového xxxxx x jejich xxxxx, s xxxxxxxxx xxxx, nejvýše xxxx 15 %, jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxxxx 19) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aromatických bylin xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx 19) xxxxxxxxxx xxxxx ochucujících. X xxxxxxxxx je možno xxxxxx xxxxxxxxx, hroznový xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx výrobku dosahoval xxxxxxx 14,5 % x xxxxxxx 22 % objemových.
(2) Xxxxx aromatizované xxxx xx xxx nahradit xxxxxxxxx
x) xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látkami xxxxxxxxx x pelyňku x xxxxxxxxxx xxxx provedeno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx aromatizované víno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aromatických xxxxx. Xxxxx byla xxxxxxx x aromatizaci xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx jako xxxx s xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x aromatizaci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.8.2000
§9x
Xxxxxxxx xxxx
(1) Likérové xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx víno,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx víno xxxxxxxx oblasti.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx nejméně 15 % objemových a xxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx skutečného xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 17,5 % objemových xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx.
(3) Likérová xxxx xxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxx,
x) ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx, xx x jakostního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx užité xxxx x mošt xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x registrovaných xxxxx, nebo
d) x xxxxxxx destilátu.
§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2000 Xx. x účinností xx 20.8.2000
§9e
Víno x výrobky x xxxxxx xxxx xxxxx x dovozu
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx révy xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx je xx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 20) x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jakost xxxx,
x) xxxxxxx vína xxxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxx, vystavené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem x zemi xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prokazující, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx zemi Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této země. Xxxxx dovozce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx volného oběhu. 21)
(2) Výrobce xxxx použít x xxxxxx vína rmut xxxx mošt x xxxxxx xxx x xxxx xx 1. xxxx xx 31. xxxxx téhož xxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rmutů x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx vyhláškou.
(3) Ustanovení odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxx x dovozu x doslazování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §11 písm. x).
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx ověřovat správnost xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b) x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ukládat xxxxxx xxxxx §23.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x podmínky, xxxxxxxxx maximální xxxxxxxx xxxx v dodávce, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxx x xxxxxx xxxx xxxx vyrobené x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx s xxxxx vyrobeným x xxxxxx sklizených xx xxxxx Xxxxx republiky xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vína xxxxxxx 15 %; xxxxx vyrobená xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x dovozu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§10
Xxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx mutů x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx. 19)
(2) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobu, xxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 19)
(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soustavnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným prováděcími xxxxxxxx x xxxx x xxx evidenci.
(4) Ministerstvo stanoví xxxxxxx předpisem
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx jakost xxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztrát xxx xxxxxx vína.
(5) Každá fyzická xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x matolin x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§11
Omezení xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx do xxxxx
Je xxxxxxxx
x) doslazovat xxxxxxxx xxxxx nebo rmuty xxx xxxxxx stolních x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx hroznovým moštem
1. xxx 21 xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx o 7 xxxxxx cukernatosti,
2. xxx 22 xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx vín červených, xxxxxxx xxxx x 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx přírodními nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 22) x xxxxxxxx hroznového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nad 2 % objemová xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx révové mošty xxx xxxxxx xxxxxx,
x) konzervovat xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 14)
e) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
1. xxxx rozmnožovat,
2. ovlivňovat základní xxxxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x kterých xx xxxxxx povolena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, nejsou-li xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) označovat xxxx xxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx moštu,
2. hroznový mošt x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvašením xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx),
4. alkoholický nápoj xxxxxxxx kvašením xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vinných xxxx (xxxxxxxxx),
5. xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ovoce, xxxxx, xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx
1. nízkokalorická xxxx xxxxxxxxxxx sladidla xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
2. syntetické xxxxxx xxxx voňavé xxxxx, syntetická x xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx červeného barviva x xxxxxxx xxxxxx xxxx vinné,
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx,
x) xxxxxx xx xxxxx víno, xxxxxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx škodlivých látek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 15)
2. xxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
3. neodpovídá xxxxxxxxx xxxxx §6,
4. xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx §13a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 23)
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §14,
6. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9e.
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx a jiné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxx xx xxxxx xx účelem přímé xxxxxxxx xxxx x xxxx alkoholické nápoje x xxxxxxx kalů, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Víno smí xxx xxx xxxxxxx xx oběhu xxxxxx xxxxx do obalů x obalových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 24) a chrání xx před znehodnocením xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ovlivňovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vína. Xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx skleněných xxxxx x xxxxxx xx 0,75 l.
(2) Xxxxx xxxx být xxxxxxxx funkčně vyhovujícími x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx x §6, s xxxxxxxx xxx dovezených, xxxx xxx xxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) obchodním xxxxxx x sídlem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx,
x) názvem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6, xxxxxxxxx x §8, 9, 9a, 9c xxxx 9d,
x) xxxxxxx xxxxxx x xx, cl, l xxxx xx,
d) xxxxxxxxx xxxxx, 25)
x) skutečným xxxxxxx xxxxxxxx v procentech xxxxxxxxxx,
x) x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, že xxxx bylo vyrobeno x Xxxxx republice.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx kromě xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx údaji:
x) xxxxxx xxxxxxxx oblasti, xx xxxxx byly xxxxxxxx hrozny xxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Víno x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx údaji:
x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho zatřídění,
x) názvem vinařské xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx hroznů.
(4) Xxxxxx víno xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx údaji:
x) názvem xxxxx xxxx podle §9a xxxx. 1,
b) xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve které xxxx xxxxxxxx hrozny, xxxxx xxx x xxxx vinařské xxxxxxx,
x) názvem odrůdy xxxx údajem, xx xxxx xxxx vyrobeno x hroznů xxxxxxxxxxxx xxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx, xx xxx xxxxxx vína xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx těchto xxx xxxxxx vína xxxxx.
(5) Xxxx x dovozu xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x sídlem tuzemského xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx víno xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x vínem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx vína x xxxxxx,
x) xxxxx uvedenými v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e),
x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9e odst. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx šarže. 25)
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 uvedené xx xxxxx určeném pro xxxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. a), x) xx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxx víno xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx v obchodních xxxxxxxxx, 26) zejména xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 písm. x), b) x x) xx xxxxx, xxxxx xxxxx dovezené xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx odchylky xx xxxxxx balení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "x", xxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním předpisu. 27)
§13x
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §13 xxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx uváděné xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaji:
a) xxxxxx x xxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vína
1. názvem xxxxxxxx xxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx vína xx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
1. názvem známky, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxx,
2. xxxxxx odrůdy xxxx xxxxx xxxx, x nichž bylo xxxx xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxx vyrobeno x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx oblasti, která xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxx x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vinné xxx xxxxxx xxxx,
2. xxxxx lahvování xxxx xxxxxx vína xx xxxxx,
3. xxxxxx xxxxxx xxxx,
x) x šumivého xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx)
1. xxxxxx xxxxxx x xxxxxx regionu, ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
1. xxxxxx xxxxxx, pokud byly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx [§9c xxxx. 2 písm. x)],
2. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx víno xxxx víno s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx vín [§9c xxxx. 2 xxxx. x)],
g) u xxxxxxxxxx vína
1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx (§9d odst. 2 x 3),
2. názvem xxxxxxxx xxxxxxxx víno vinařské xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx požadavky xx xxxx xxxxxx [§9d xxxx. 3 xxxx. x)],
x) slovním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vína xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx označování xxxx x xxxxxxx x xxxxxx révy xxxxx.
(3) Jiné xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x §13 x 13a xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§13x xxxxxx právním předpisem x. 216/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 20.8.2000
§14
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vín
(1) Hodnocení x xxxxxxxxx podléhá
x) xxxxxxxx jakostní xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx,
x) víno x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx obalů xxx určených pro xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x dále x xxxxxxxxxx moštu xxxx rmutu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9e xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx x dovozci xxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxx do xxxxx u těch xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx ohodnocení x xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vzorků xxxx, vyrobeného z xxxxxx révy xxxxx, xxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, x každoroční xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x zatřídění, x x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx, x xx xx lhůtě xx 30 dnů.
(3) Xx ohodnocení xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodne, xxx xxxx xxxx xxx uvést do xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tuzemského xxxx podle §6 x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxx, které nebylo xxxxxxxxx podle odstavce 3, xxxxx být xxxxxxx do xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.
(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vzorků xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxx nalévaného xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxx lahví. Mísení xxxx s vodou, xxxxxxxx či minerálkou (xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxxx. Xxx podávání vína x originální lahvi xxx xxx xxxxx xxxxxxxx jen xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pouze x xxxxxx xx 15. xxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx révy xxxxx, z xxxxx xxx vyroben xxxxxxxx xxxx, xxxx. burčák.
§16
Xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přímého xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxx x nádobách nebo xxxxxxx xxxx xxx xxxxx označeno, aby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxx bylo možné xxxxxxxx prokázat xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX
§17
(1) Xxxxxxx vinice x xxxxxxx tratě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vede xxxxx, který xxx xxxxxxxxx pozemkům, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx, registrační xxxxx.
(2) Xxxxxxxx révy xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxx. 3)
(3) Xxxxx xx xxxxxxx pěstiteli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změn ústavu.
§18
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx vinic x xxxxxxxx xxxxx vysázených xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx 3) a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hroznů x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x cukernatosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vinné, rmutů, x objemu xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx vyrobeného xxxx, x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
(3) Povinnost xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů vyrobených x xxxxxx xxxxxxx x zředěných xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být uchovávány xx dobu xxxx xxx x musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx s xxxxx x zásobách xxxx x 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 7. xxxxx téhož xxxxxxxxxxxx xxxx ministerstvu; xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x způsob xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx.
Vinařský xxxx
§18x
(1) Zřizuje xx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Fond") xx sídlem x Xxxx.
(2) Fond xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx majetkem. Xxx xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxx postavení xxxxxx xxxxxxx xxxx.
§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 50/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.3.2002
§18x
Xxxxxx Xxxxx
(1) Xxxxxx Xxxxx jsou Xxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxx x Dozorčí xxxx Xxxxx.
(2) Členům Xxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. 29)
§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 50/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.3.2002
§18c
Xxxx Xxxxx
(1) Xxxx Xxxxx (dále xxx "Xxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxx Fondu. Rada xx xxxxxx xx 12 xxxxx. Funkční xxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx návrh
x) sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobce xxxx,
x) sdružení zastupujících xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vinařské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Navrhovatelé xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxxxxx, navrhovatelé xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x) xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxxx 3 xxxxxxxxx. Zastupitelstvo Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhuje 1 kandidáta. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členy Xxxx, x xxxxx 4 xxxx zástupci xxxxxxxxx, 4 zástupci xxxxxxx xxxx, 2 zástupci xxxxxxx xxxx, 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje x 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx regionu.
(3) Xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Dozorčí xxxx Xxxxx v xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxx.
(4) Xxxxxxxx x místopředsedu Xxxx xxxx a xxxxxxxx x xxx svých xxxxx Rada.
(5) Xx působnosti Xxxx xxxxx
x) předkládat xxxxx finančního xxxxx Xxxxx x účetní xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx,
x) rozhodovat x xxxxxxxxxxx xxxxxx x prostředků Xxxxx (§18h),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx Xxxxxxx radě Xxxxx x schvalovat xxxxxxx xxx Xxxx,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a předkládat xx Xxxxxxx xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxxxxx Xxxx. X přijetí xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx zastupujících pěstitele x nadpoloviční xxxxxxx xxxxx členů Rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xx rozhodující hlas xxxxxxxx Xxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx.
(7) Xxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předseda Xxxxxxx xxxx Xxxxx; xxxxxxxx-xx x slovo, xxxx xxx xxxxxxx.
§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 50/2002 Xx. x účinností od 10.3.2002
§18d
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx provádí xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Fondu.
§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 50/2002 Xx. s účinností xx 10.3.2002
§18x
Dozorčí xxxx Xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx xxxx") xx kontrolním xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx činnost Xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx Rady,
c) xxxxxxxxx xxxxxx Fondu, xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxx,
d) posuzuje xxxxx xxxxxxx zprávu Xxxxx,
x) xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx člena Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx Xxxxxxx rady volí x odvolává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx členů Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxx z xxx xxxxx členů xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx předseda xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(6) Dozorčí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx ministrovi x xxxxxxx.
§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 50/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 10.3.2002
§18f
(1) Xxxxxx Xxxxx xxxxx
x) xxxxxx ve xxxx 1 Kč x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx výrobce xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx než 1&xxxx;000 xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxx 350 Xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx účet Xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 1 xxxxxx,
c) xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"); xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx rok 2002 xxxx 100 xxx. Xx a bude xxxxxxxxx xx účet Xxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2003. Xxxxxxx státu xx xxx 2003 a xxxxx bude xxxx xx výši rovnající xx součtu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxx nejpozději xx 10. ledna následujícího xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx placení xxxxxx stanovené xx xxxx 0,1 % xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx posledního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo dovozce xxxx povinen odvést xx xxxx Fondu,
x) xxxx od xxxxxxxxxx a zahraničních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
f) xxxxx x xxxxxx.
(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a b) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Pro neplátce xxxx z přidané xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx do xxxxx v prvním xxxxxxxx 30. xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 10. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxx odvodu je xxxxxx povinen na xxxxxxxx Fondu xxxxxxxxx Xxxxx vyúčtování plateb xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vína xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx výši odvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxx Xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Vzor xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.
(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §17 x 18 tohoto xxxxxx.
(7) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx a Xxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx rovněž xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx od ústavu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivými xxxxxxxxx.
(8) Xxxx xxx xxxxxx odvodů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx daní x poplatků.
§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 50/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 10.3.2002
§18x
(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx použít xxxxx xx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx vinic,
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odbytu vín,
x) pokrytí xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xx výše 3 % xxxxxx xxxxx xxxxxx příjmů xxxxx §18f.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx x xxxxx nenávratné xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 50 %, x x xxxxx návratné xxxxxxx xxxxxx bezúročné půjčky; xxxxxx a podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.
(3) Fond xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx vykázaný Xxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxx xx použije xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x následujícím xxxxxxxxxxx xxxx.
§18x vložen xxxxxxx předpisem x. 50/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.3.2002
§18x
(1) Xxxxxxx podle §18g xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxxxx Fond xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxxx a za xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména
a) xxxxx x trvalý xxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, jde-li x fyzickou xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x sídlo, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx (IČO), xxx-xx x právnickou xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxxx,
c) účel, xx xxxxx xx xxxxxxx požadována,
d) xxxxxxxxxx žadatele, že xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) prohlášení xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx naposledy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx ji xxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx doručení xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x s xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxxxxxx vad xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, považuje xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x podpora xx xxxxxxxxxx.
(4) Podpora xx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nařízením xxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx.
(5) Fond x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 4 let xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxx xx oprávněn provádět, x xx x xxx ohlášení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx provozních xxxxxxx xxxxxxxx podpory,
x) xxxxxxxxx na příjemci xxxxxxx pravdivé a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skutečnostech,
x) seznamovat se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x mlčenlivosti x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x hospodářské xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podporu x xxxx xxxx Xxxxx xxxxxx.
(8) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx Xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx nesplnil v xxxxxxx období, na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxxxx x kritérií, xx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx, xxxxxx-xx x xx příjemce xxxxxxx x prokáže-li xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx 15 dnů xxx dne, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx.
(10) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x veřejné xxxxxxx.
§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 50/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 10.3.2002
XXXX PÁTÁ
XXXXX
§19
Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ústav, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxxx a potravinářská xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), pokud xxx x xxxxxxxxx.
§20
Xxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxx xx dodržování povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prováděcími předpisy,
x) xxxxxxxx příčiny xxxxxxxxxx x xxxxx xx ně xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 4)
(2) Xx odebrané xxxxxxxxx xxxxxx se pěstiteli xxxx vinné xxxx xxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Jestliže xx xxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nejakostními xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx uvádí xx oběhu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zničení xxxxxxxxx xxxx, roubů xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)
(3) Inspektor 28) xxxxx
a) výrobci xxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxx do xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx zatřídění xxxxx §14, zákaz xxxx uvádění do xxxxx, 28)
x) xxxxxxx vína xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx do xxxxx, xxx podezření xx xxxxxxxxx závadnosti, vady xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvádění vína xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx podezření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 28)
x) xxxxxxx xxxx xxxx osobě, která xxxxx xxxx xx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem, xxxxx jeho uvádění xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxx xxx vedle xxxxxx xxxxx §23.
§23
Pokuty
(1) Xxxxx uloží xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx poruší xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx x §4 x 17, xxxxxx xx do xxxx 100 000 Xx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxxx, xxxxxx až do xxxx 300&xxxx;000 Xx,
x) nařízené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 a 2, ztěžuje nebo xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx c) xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Xx.
(2) Inspekce xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx některé x xxxxxxxxxx uvedených
x) x §12, 13a, 15 xxxx 16 x 18 xxxxxx xx xx xxxx 100&xxxx;000 Kč, x byla-li xxxxxxx x těchto povinností xxxxxxxx opětovně, pokutu xx xx xxxx 300&xxxx;000 Xx,
x) x §7, 8, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 10, 11, 13 x 14 xxxxxx xx do výše 300&xxxx;000 Xx, a xxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokutu xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx,
c) v §11 xxxx. x) xxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx inspekce x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx do xxxx 500&xxxx;000 Xx, x byla-li některá x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx opětovně, xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, nebo
x) x rozhodnutí, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 28) xxxxxx xx xx výše 100&xxxx;000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx roku od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx, xx něž byla xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxx pravomocných xxxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx lze xxxxxx xx xxxx xxx xxx dne, kdy xxxxx dozoru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do tří xxx od xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx vymáhá xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 6)
(7) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§24
Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx
Xx řízení xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. 7)
§25
Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1996 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zřízených xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x členěním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx keřů.
§26
Xx xxxxxxxxxx obalů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx povinnosti uvedené x §13 xxxx. 1 xxxx. b) x x) a xxxx. 3.
Čl. II
Xxxxx č. 61/1964 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 132/1989 Xx., xx mění takto:
1. X §29 xxxxxx nadpisu xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx", "x xxxxxx" x "a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §30 odst. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx xxxxxx".
3. §33 zní:
"§33
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx."
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1995.
Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx do 1 xxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.
3. Xxxx vyrobené xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001.
4. Xxxxx x xxxxx x zásobách vína xxxxx §18 xxxx. 5 zašle xxxxxxx xxxx ministerstvu x xxxx 2000 xxxxxxxxxx xx 15. listopadu 2000.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.8.2000
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xx xxx 2002 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dovozce xxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2003.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 50/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.3.2002

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 115/95 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1995.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
216/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 115/95 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx
x účinností xx 20.8.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9x odst. 1 xxxx. x), xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1.1.2001
50/2002 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 115/95 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 216/2000 Sb., x xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 10.3.2002
147/2002 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxxxxxx kontrolním x zkušebním ústavu xxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.6.2002
Xxxxxx předpis x. 115/95 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 321/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.5.2004.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1964 Sb., x rozvoji xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §39 xxxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§10 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 63/1986 Sb.
5) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
8) Např. xxxxx č. 61/1964 Sb.
9) §12 xxxxxx č. 61/1964 Xx.
10) §1 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 367/1990 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci.
12) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx o zdraví xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ČSR x. 75/1990 sb. Xxx. př. x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx pod x. 374/1991 Xx.).
Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví XXX x. 68/1985 xx. Xxx. př. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kovové obaly (xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 34/1985 Sb.).
Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XXX x. 49/1978 xx. Xxx. xx. x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx plasty a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx styku x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 73/1989 xx. Xxx. xx. (registrované x xxxxxxxx 13/1978 Xx. x 8/1989 Xx.).
14) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XXX x. 50/1978 xx. Xxx. př. o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx x. 63/1984 xx. Hyg. př. x xxxxxxx x. 69/1986 xx. Hyg. xx. (registrované x xxxxxxxx 21/1978 Xx., 19/1984 Xx. x 7/1986 Xx.).
15) Směrnice Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XXX x. 50/1978 xx. Xxx. xx., xx xxxxx xxxxxxx x. 63/1984 sb. Xxx. xx. x xxxxxxx x. 69/1986 sb. Xxx. př. (registrované x xxxxxxxx 21/1978 Xx., 19/1984 Xx. x 7/1986 Sb.).
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x. 75/1990 xx. Hyg. xx. (xxxxxxxxx pod x. 374/1991 Xx.).
16) Zákon č. 92/1996 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx x sadbě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 357/1999 Xx.
17) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §6 xxxxxx č. 92/1996 Xx.
19) Vyhláška x. 298/1997 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx surovin, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx na obalech, xxxxxxxxx xx čistotu x identitu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx č. 294/1997 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 91/1999 Sb.
Xxxxxxxx x. 298/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Vyhláška č. 334/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), j) x k) zákona x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, nečokoládové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cukrovinky.
Xxxxxxxx č. 298/1997 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x zdraví xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 45/1966 Sb., x vytváření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 294/1997 Sb., ve znění xxxxxxxx č. 91/1999 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx obaly, xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x. 68, xxxxxx 60/1985 (xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 34/1985 Xx.).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XXX o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx plasty x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod x. 48, svazek 42/1978, ve xxxxx xxxxxx uveřejněného xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x. 73/1989, xxxxxx 65/1989 (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 13/1978 Sb. x 8/1989 Xx. ).
25) §2 xxxx. s) zákona x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
26) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 110/1997 Xx.
29) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním ústavu xxxxxxxxxxx).