Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 31.12.2011.


Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

182/91 Sb.

ČÁST I. Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti §1 §2
Posudkové komise ministerstva práce a sociálních věcí České republiky §3 §4 §5 §6
ČÁST II. Komise péče o rodinu a děti §7 §8
ČÁST III. Poskytování dávek sociální péče
DÍL 2. Péče o těžce zdravotně postižené občany §30
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany §31
Jednorázové peněžité dávky §32
Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek §33
Příspěvek na úpravu bytu §34
Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla §35
Příspěvek na provoz motorového vozidla §36 §36a
Příspěvek na individuální dopravu §37 §38 §39 §40 §41
Opakující se peněžité dávky §42 §43 §44
Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže §45
Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům §46
Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu §47 §48 §49
DÍL 3. §50 §51
DÍL 5. Poskytování bezúročných půjček
Bezúročné půjčky §57 §58 §59 §60
ČÁST V. §108 §109 §110
ČÁST VI. Přechodná a závěrečná ustanovení §111 §112 §113 §114 §115
Příloha č. 2 - Zdravotní postižení odůvodňující přiznání mimořádných výhod
Příloha č. 3 - Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
Příloha č. 4 - Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce zdravotně postižené občany
Příloha č. 5 - Zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu nebo garáže, zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla
Příloha č. 8 - Vzory průkazů mimořádných výhod
č. 206/1995 Sb. - Čl. III
č. 138/1997 Sb. - Čl. II
č. 139/1998 Sb. - Čl. II
č. 552/2002 Sb. - Čl. II
č. 506/2006 Sb. - Čl. II
č. 261/2007 Sb. - Čl. LXI
Nález Ústavního soudu - č. 72/1995 Sb., č. 312/1998 Sb.; č. 88/2008 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍHO XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 506/2006 Xx.
§2
§2 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky
(1) Xxxxxxxxxxx lékaři xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pracovníky xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, tajemník x další xxxxx. Xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx xx usnáší xxxxxxxx xxxxx a při xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Posudkový lékař, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx.
(4) K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxx posuzovaného xxxxxx přizvat na xxxxxx žádost xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, lze-li xx xxxx xxxxxxxx, xx přispějí x xxxxxxxxx závažných okolností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§5
§5 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 28/1993 Xx.
§6
§6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 28/1993 Xx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXX XXXX O XXXXXX A DĚTI
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 73/2000 Xx.
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 73/2000 Sb.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX
Díl první
Xxxx o rodinu x xxxx
Poradenská x xxxxxxxx xxxx
§9
§9 zrušen xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§10
§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§11
§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§12
Xx xxxxxxxxxxxx dítě xx xxx účely této xxxxxxxx považuje dítě, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 3)
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 73/2000 Sb.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 73/2000 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 72/1995 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 73/2000 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 73/2000 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 73/2000 Sb.
§19
§19 xxxxxx právním předpisem x. 73/2000 Xx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§22
§22 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 28/1993 Xx.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 482/1991 Sb.
§25
§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/1995 Xx.
§26
§26 xxxxxx právním předpisem x. 506/2006 Xx.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§28
§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§29
§29 xxxxxxxx právním předpisem x. 206/1995 Sb.
Xxx druhý
Xxxx o xxxxx xxxxxxxxx postižené občany
§30
Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeními xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podmínkách, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§31
Mimořádné xxxxxx pro těžce xxxxxxxxx postižené xxxxxx
(1) Občanům xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx orientační xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxxxx X., II. xxxx III. xxxxxx xxxxx přílohy č. 3, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Vzory xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx č. 8, xxxxx xx součástí xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 75 xx x 105 xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx. Fotografie xx xxxxxxxxxxx destrukční xxxxxxxxxxxx samolepkou, která xx 13 mm xxxxxx x 30 xx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX, ZTP a XXX/X. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 35 x 45 xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x předním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx 13 xx, v xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx s xxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx odůvodněno xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zakrývat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx okrajem hlavy x horním xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 mm.
Jednorázové xxxxxxxx xxxxx
§32
§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§33
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx lze poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx hradí xxxxxxxxx xxxxxxx částečně, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvky xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samostatný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx pomůcky na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytnout xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxx xxxx x okolím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx a realizaci xxxxxxxxxx uplatnění.
(4) Xxxxxxxx postiženým xxxxxxx xxx poskytnout xxxxxxxxx xx pomůcky, xxxxx xxxxxxxxxx ztrátu xxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nezbytné ke xxxxx x xxxxxx.
(5) Příspěvky xxx xxxxxxxxxx na opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x příloze č. 4, xxxxx xx součástí xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 4, xxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxxx, xxx poskytnout příspěvek x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx-xx občan xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxx těžkého xxxxxxxxxxx postižení rehabilitační xxxx kompenzační xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x příloze č. 4, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výši xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4, xxxxx je xxxxxxxx xxxx vyhlášky, na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcek podle xxxxxxxx 1 až 6 xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vyhovuje x splňuje podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Příspěvek xx xxxxxxxx zvláštních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jen xxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejíž opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx být xxxx xxxxxxxxx 5 let xxx xxx vyplacení xxxxxxxxx xxxx vlastnictvím,
x) xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx nepoužije příspěvek xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx, popřípadě použije xxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx část xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx občan, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx.
(9) Úplně nebo xxxxxxxxx nevidomým občanům xxx xxxxxx výdaje xxxxxxx x výcvikem x odevzdáním vodícího xxx až xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§34
Příspěvek xx xxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nosného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x občanům xxxxx xxxx xxxxxxxxx nevidomým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx užívají x xxxxxxxx bydlení.
(2) Xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx vadu xxxxxxx xxxx pohybového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxxxxxxxx x) xx x), která xx xxxxxxxx xxxx vyhlášky.
(3) Xx úpravy xxxx se považuje xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx, x výtahu xxxxxx xxxxxx, x xxxxx a xx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx podlahy, xxxxxxxxxx xxxxx domovní x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, kuchyňské xxxxx, xxxxxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) rozšíření x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx sanitárním xxxxxxxxx x lehce xxxxxxxxxxxxx bateriemi,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxx zvukové xxxx světelné xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) vybudování xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x majetkové xxxxxx xxxxxx a xxxx rodiny, x xx xx do xxxx 70 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx účtovaných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxx spojené x nezbytnými xxxxxx, xxxxxx projektových xxxxx, xxxxxxx xxxx
a) 50000 Xx nebo
x) 100000 Kč x příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxx důvodu, xx xxxxx použít xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx ve xxxx 50 % předpokládané xxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, zaváže-li xx žadatel xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx do xxx let xx xxxxxxxx xxxxxx, příspěvek xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, xx byt xxxxxx, xxx xxxxx xxxx dojde-li x xxxx změně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx práva x bytu xxxx xxxxxxxxx deseti xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx vrátí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx přesáhl 70 % skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxxx 5000 Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx občan xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx poskytnut. Od xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rodičům xxxx xxxxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxx xx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx let, které xx postiženo xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 písm. x) se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
§35
Xxxxxxxxx xx zakoupení, celkovou xxxxxx x zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Příspěvek xx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytne xxxxxx s těžkou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 5 písmenech a) xx x), který xxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx
x) není xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x ústavu sociální xxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a
x) xxxxxxx právním předpisem x. 312/1998 Sb.
Xxxx-xx v xxxxxxxxxx 14) xxxx občanů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, poskytne xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx x nich.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx rodiči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxx starší xxx xxx
x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 5 xxxxxxxxx x) až x),
x) xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx postižené, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádných xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občany XXX. xxxxxx,
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx se xxxxxxxx xxx účely xxxxxx příspěvků xxx xxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx. Xxxxx xx dítě xxxxxxxx x celoročnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx podmínkou xxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxx první, xx xxxxx dítě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx jen xxxxx oprávněné osobě.
(3) Výše xxxxxxxxx xx zakoupení motorového xxxxxxx xxxx nejvýše 100000 Kč, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 60&xxxx;000 Xx. Výše xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, 15) xxxxx s xxx xxxx v domácnosti.
(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx xxxx let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx poměrnou část xxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 7), podmínka xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx jdoucích xxx xxxxxxxxx poskytnout příspěvek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx let xxx xxx vyplacení xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na které xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx prokázáno, xx xxxxxxx toto xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X případě žádosti x xxxxxxxxx na xxxxxxxx opravu motorového xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zničením se xxxxxx xxxxxx stav, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opravit xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx pořizovací xxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxx typu x xxxxx v době xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Podmínkou pro xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx odstavec 8.
(6) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx xx poskytne xxxxxx x těžkou xxxxx nosného nebo xxxxxxxxxx ústrojí, xxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 5. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Příspěvek se xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx takovéto xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx podle odstavce 1, 2 xxxx 6 xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx příspěvek xxxx jeho xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx
x) motorové xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx být xxxx uplynutím pěti xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
b) motorové xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pěti xxx ode xxx xxxxxxxxx příspěvku používáno xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2,
x) xx dvou měsíců xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx motorové xxxxxxx, xx jehož zakoupení xxxx celkovou opravu xx podána xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx
x) do šesti xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, opravu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx část xx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxxxx byl vyplacen, xxxxx do xxxx xxx ode xxx xxxx vyplacení, nebo, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, když xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx motorové xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx když xxxx zemřelo. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xxx poskytnut xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx xxx změně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx částka, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Součet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavců 1, 2 xxxx 6 nesmí x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxx xxxxxx 200000 Xx. Xx vyplacených xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 7 x xxxxxxxx xxxxxx.
§36
Xxxxxxxxx xx xxxxxx motorového xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx motorového xxxxxxx xx poskytne xx období xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxx xxxxxxxxxxxxxx motorového vozidla,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxx XX. xxxx XXX. stupně, s xxxxxxxx postižených úplnou xxxx praktickou xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx dopravu,
b) xxxxx xxxx motorové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dopravu xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 15), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxx těžce zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx XXX. xxxxxx, nebo
x) který je xxxxxxx nezaopatřeného dítěte, xxxxx xx léčeno xx klinice xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx akutní xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxxx zařízení; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx bylo dítě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu,
xxxxx xx xxxxxxx předem xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx část vyplaceného xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx přestane xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Příspěvek xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx zemře xxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx rodičům byl xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/1999 Xx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx x důvodu xxxxxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednomu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxx, xxxx určí xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx občany, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodňuje xxxxxxxx mimořádných xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. xxxxxx, a pro xxxxxx dítěte xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) 4&xxxx;200 Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 9&xxxx;900 Xx x ostatních xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx odůvodňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx XX. stupně, 2&xxxx;300 Xx x xxxxxxxxxxxx vozidla x 6&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxx vozidel. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 splňuje xxxxxxxx pro poskytování xxxx xxxxxxxxx, snižuje xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx x 420 Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o 2&xxxx;124 Kč x xxxxxxxxx xxxxxxx. Jsou-li xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, výše xxxxxx příspěvku xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx více xxx 9&xxxx;000 km xx xxxxxxxxxx xxx, se xxxx příspěvku vyplaceného x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
a) x 400 Kč, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. xxxxxx, x xxx rodiče dítěte xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx
x) o 200 Xx, xxx-xx x občany, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxx,
xx každých xxxxxxx započatých 500 xx. Za závažné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx internátní xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Příspěvek xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, xx něž xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přiznán, xxxxxxxxxx však xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
§36x
Xx xxxx 2010 xx 2012 xxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. stupně, 3&xxxx;360 Xx x xxxxxxxxxxxx vozidla x 7&xxxx;920 Xx x xxxxxxxxx vozidel x xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx, 1 150 Kč x jednostopého xxxxxxx x 3&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx se xxxx xxxxxxxxx na provoz xxxxxxxxxx vozidla vyplaceného xx xxxx 2010 xx 2012 zvýší xxxxx §36 xxxx. 5, jestliže x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxx xxx 7 000 xx.
§37
Příspěvek xx individuální xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx na kalendářní xxx
x) xxxxxx x xxxxxx vadou xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x příloze č. 5 xxxxxxxxx x) až x),
x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x §36 odst. 1 xxxx. c),
xxxxx xx pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx vlastníkem nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx občanem xxxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xx dopravován xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx přiznán xxxxxxxxx xxxxx §36, xxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx přestane plnit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příspěvek xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx nevrací x xxxxxxx, xx zemře xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx rodičům xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činí 6&xxxx;500 Xx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx část x částky xxxxxxx xx xxxx první. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Sb.
§40
§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dávky
§42
§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 339/2007 Xx.
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§44
§44 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 206/1995 Xx.
§45
Xxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxx x těžkými xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx uvedeny x příloze č. 5, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx úplně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx bezbariérový xxx, xxxxxxxx pověřený xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 400 Xx měsíčně.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání xxxxxx xx do xxxx 200 Xx xxxxxxx.
§46
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx pověřený xxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx psa, a xx xx xxxx 800 Xx xxxxxxx.
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 482/1991 Xx.
§48
§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
Xxx xxxxx
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 482/1991 Sb.
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
Xxx čtvrtý
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 506/2006 Sb.
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§54
§54 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§56
§56 xxxxxx právním předpisem x. 506/2006 Xx.
Xxx xxxx
Xxxxxxxxxxx bezúročných xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx
§57
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jemuž xxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zakoupení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 40&xxxx;000 Xx za podmínky, xx se xxxxxx xxxxxxx půjčku xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxxxx poskytnutí.
(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx příslušný úřad xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytnout.
§58
Xxxxxx xxxxxxx vázanou převede xxxxxxxxx xxxx na xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
§59
§59 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
ČÁST XXXXXX
§61
§61 zrušen xxxxxxx předpisem č. 506/2006 Xx.
§62
§62 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§63
§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§65
§65 xxxxxx právním předpisem x. 506/2006 Xx.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§71
§71 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§71x
§71a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§71b
§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§73
§73 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§77
§77 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§78
§78 xxxxxx právním předpisem x. 506/2006 Xx.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§82
§82 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Sb.
§86
§86 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§91
§91 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§92
§92 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Sb.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§94
§94 xxxxxx právním předpisem x. 73/2000 Xx.
§95
§95 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 73/2000 Xx.
§96
§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 73/2000 Xx.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 73/2000 Xx.
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 73/2000 Xx.
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 73/2000 Xx.
§100
§100 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 73/2000 Sb.
§101
§101 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§102
§102 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§103
§103 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§104
§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
§105
§105 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Sb.
§106
§106 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 506/2006 Xx.
§107
Xxxxxxx x xxxxxx účelových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §89 xx 93 x x §101 xx 106 xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
§108
§108 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 552/2002 Xx.
§109
§109 (xxxx pátá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 552/2002 Xx.
§110
§110 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 28/1993 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§111
§111 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 552/2002 Sb.
§112
X xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dávky xxxxx §35 xxxxxxxx x. 152/1988 Sb., xxxxx nebylo xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§113
Práva x xxxxxxxxxx xxxxx §121 xxxxxxxx č. 152/1988 Xx., xxxxx xxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx.
§114
Xxxxxxx xx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/1988 Sb., kterou xx provádí zákon x xxxxxxxxx zabezpečení x zákon České xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášek x. 141/1990 Xx., č. 267/1990 Xx., x. 317/1990 Xx. x x. 352/1990 Sb.,
2. s xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku §107 a 108 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§115
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
xxx. Horálek XXx. x. r.
Příloha č. 1 x vyhlášce x. 182/1991 Sb.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 182/1991 Xx.
Xxxxxxxxx postiženi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádných xxxxx
1. Mimořádné xxxxxx X. stupně (xxxxxx XX) xx přiznávají x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx:
a) ztráta xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxx (například xx xxxxxxxx anatomické xxxxxx, ochrnutí, xxxxxxx xxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx obou nohou xxxx ztráta nohy x kloubu Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxx, xx po xxxxx včetně,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx funkce xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx podkladě xxxxxxx významné parézy, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxx xx endoprotéze, pakloub xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx),
x) xxxxxxx xxxxxx dvou končetin (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hemiparézy nebo xxxxxxxxxx, arthrotickéha postižení xxxxxxx kloubů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx postižení kloubů),
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx, stavy xx operacích a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x svalového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx korzetu x xxxxxxxx pohyblivosti xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx cév xxxxx dolní xxxxxxxxx x těžkou poruchou xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx různé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, závrativé xxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx (xxxxxx XXX) xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx postižení:
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx končetiny x xxxxxxxx kloubu xxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx kloubu x xxxx,
x) funkční xxxxxx xxxxx dolní xxxxxxxxx (xxxxxxxxx na xxxxxxxx těžkého ochrnutí xxxx plegie xxxx xxxxxxxxx, xxxxx poruchy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kyčelního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v úrovni xxxxx x předloktí,
x) xxxxxxxxx omezení xxxxxx dvou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx onemocněních xxxxxxxxxx aparátu (xxxxxxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, podstatného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kloubů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx operacích x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx parézami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tří xxxxx xxxxxx,
g) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx končetin x xxxxxxxx trofickým postižením x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx vady x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ztěžující xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x recidivující oběhovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxx zavedené xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx závažnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, onkologická xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx schopnosti),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo oboustranná xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle Xxxxxxx 85 % x xxxx, xxxx xxx 70 dB,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zraku (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx v xxxxxxx oboustranné středně xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Fowlera 40 až 65 %, x xxxxxxxxxxx xxxxx slabozrakosti, xxxxxx xx xxxxxx zraková xxxxxxx s nejlepší xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx oku, kdy xxxxxxx xx xxxxx xxx 6/60 x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 3/60, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 30 xx 10 xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s korekcí, xxx maximum je xxxxx xxx 3/60, xxxxxxx xxxxx než 1/60.
3. Xxxxxxxxx xxxxxx III. xxxxxx (xxxxxx ZTP/P) se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx postižení:
x) xxxxxxxxxx xxxxxx dolní xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx s anatomicky xxxxxxxxxxx pahýlem xxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x výše xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x úrovni xxxxx a stehenní xxxxx nebo obou xxxxxxx končetin v xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x jedné xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xxxx obou xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx destrukce xxxxxxxxx a kyčelních xxxxxx),
d) xxxxx xxxxxxx pohyblivosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celků xxxxxxxxxx ústrojí; xxxxxxxx xxxxxx xx přitom xxxxxx trup, páteř, xxxxx, končetina,
e) xxxxxxxxxxxx poruchy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deformitami xxxxxxxx x hrudníku, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 120 xx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dvou a xxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx orientační xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx obou očí, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1/60, 1/50 až xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 5 st. kolem xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx postižena, xxxx xxxxx nevidomost xxxx xxx, kterou se xxxxxx xxxxxx zraku xxxxxxxxxx stavy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx zachování xxxxxxxxxx x chybnou xxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx, těžká x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx XX horši xxx 50, xxxxxxxxx postižení x xxxxxxxxxxxx těžkými xxxxxxxxx orientace x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxx ztráta xxxxxxx podle Xxxxxxx xxxxx xxx 65 %, a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
4. Mimořádné výhody X., XX. xxxx XXX. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3, pokud podstatně xxxxxxx pohybovou nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx podle xxxxxxx x tíže funkčních xxxxxxxx srovnatelných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3.
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 182/1991 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
1. Mimořádné xxxxxx I. stupně (xxxxxx TP):
x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx, x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx na xxxxxxxx xxx osobním xxxxxxxxxxxx xxxxxx záležitostí, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zejména xxxxx; xx xxxxxx projednávání xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx obstarávání placených xxxxxx xxx ošetření x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx (průkaz XXX):
x) xxxxxx xxxxxxx x bodu 1,
x) xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx),
c) xxxxx 75 % xxxxxxxx xx druhé xxxxxx xxxxx osobního xxxxx x rychlíku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 75 % sleva x pravidelných vnitrostátních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Mimořádné xxxxxx XXX. xxxxxx (xxxxxx XXX/X):
x) výhody xxxxxxx x bodech 1 x 2,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hromadnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxx prakticky nevidomých xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodícího xxx, xxxxx je nedoprovází xxxxxxxx.
4. Dále xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX a XXX/X xxxxxxxxxx sleva xxxxxxxx vstupného xx xxxxxxxxx x filmová xxxxxxxxxxx, koncerty x xxxx kulturní x xxxxxxxxx podniky. Při xxxxxxxxxxx xxxxx držitelům xxxxxxx XXX/X xx xxxxxxxx sleva xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 182/1991 Sb.
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
X. Rehabilitační x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tělesně postižené xxxxxx
_______________________________________________________________________________________
Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 100 % x xxxx
2. Obracecí xxxxxx 50 %
3. Xxxxx xxxxxx do xxxx 50 %
4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 28/1993 Xx.
5. Xxxxxxxx XX 100 %
6. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx klávesnicí 50 %
7. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 50 %
8. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx 50 %
9. Přenosná xxxxx (xxx xxxxxxxxx) 100 %
10. Zvedací xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx 100 %
11. Zařízení pro xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 100 %
12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 100 %
13. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 28/1993 Sb.
14. Xxxxxxxx 50 %
15. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 %
16. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX-XXXX 80 %
17. Koupací xxxxx 50 %
18. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx 100 %
XX. Rehabilitační x kompenzační xxxxxxx xxx sluchově postižené xxxxxx
_______________________________________________________________________________________
Název xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x xxxx)
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 100 % xxxxxxx 3000 Kč
2. Signalizace xxxxxxxx x xxxxxxxxx zvonku xxxxxx xxxxxxxxx 100 %
3. Xxxxxxxxxxx telefonního xxxxxx 100 %
4. Světelný xxxx xxxxxxxx budík 50 %
5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxx nedoslýchavé xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 75 % xxxxxxx 7000 Xx
6. Psací telefon xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1) 75 %
7. Přídavná xxxxx x osobnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx psací telefon xxx xxxxxxxxx 1) 75 %
8. Xxx 2) 75 %
9. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 2) 75 %
10. Xxxxxxxxxxxxx 50 % nejvýše 7000 Xx
11. Televizor x xxxxxxxxxx 50 % xxxxxxx 7000 Xx
12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx 50 %
13. Přenosná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rádiovým xxxx infračerveným přenosem 75 %
14. Xxxxxxxx x xxxxxxx slyšení 50 %
15. Bezdrátové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx zdroje xxxxx 50 %
16. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístroj (xxxxx x xxxxxxxxxxxx sluchadlo) 50 %
17. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50 %
18. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x rodině 75 %
XXX. Rehabilitační x xxxxxxxxxxx pomůcky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx občany
_______________________________________________________________________________________
Xxxxx xxxxxxx Nejvyšší xxxxxx příspěvku (x xxxx)
1. Xxxxxxxxxxx psací xxxxx 50 %
2. Slepecký xxxxx xxxxx 100 %
3. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 100 % xxxxxxx 4500 Kč
4. Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 100 %
5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 100 %
6. Xxxxxxxx zvětšovací xxxxxxxxx xxxx 100 %
7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lupa 100 %
8. Adaptér xxxxxxxxx syntetizátoru pro xxxxxxxx 100 %
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxx 100 %
10. Tiskárna xxxxxxxxxx znaků xxx xxxxxxxx 100 %
11. Jehličková jednobarevná xxxxxxxx 50 %
12. Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 100 %
13. Elektronický xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 100 %
14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomůcka pro xxxxxxxxxxx 100 %
15. Kapesní xxxxxxxxxx x hlasovým výstupem 100 %
16. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x hlasovým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50 %
17. Xxxxxx přístroje xxx xxxxxxxxx x hlasovým xxxx xxxxxxxx výstupem 50 %
18. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 100 %
19. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nevidomé x xxxxxxxxxxx 100 %
20. Xxxxxxxx 50 %
Xxxxxxx x. 5 k xxxxxxxx x. 182/1991 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxxx příspěvků na xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, celkovou xxxxxx x úpravu motorového xxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxxx peněžitých xxxxxxxxx xx xxxxxx bytu, xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x na xxxxxxxxx, celkovou xxxxxx x úpravu motorového xxxxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxx dolní xxxxxxxxx xx stehně,
x) xxxxxxxxx xxxxxx obou xxxxxxx končetin x xxxxxxx x xxxx,
x) funkční xxxxxx xxxx dolních končetin xx podkladě xxxxx xxxxx (plegie) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx kloubů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx kloubů pro xxxxx kontraktury x xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx x těžkým xxxxxxxx pohyblivosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx funkční poruchy xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ústrojí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vozík xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx přitom xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx poruchy xxxxx xxxxxxxxx deformitami xxxxxxxx a hrudníku, xxxxx xxxxxxx výška xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 120 xx,
x) anatomická xxxx xxxxxxx ztráta xxxxxxxxx.
Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 182/1991 Sb.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx právním předpisem x. 552/2002 Xx.
Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce x. 182/1991 Xx.
Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 506/2006 Xx.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 182/1991 Xx.
Xxxxx průkazů xxxxxxxxxxx xxxxx
X. Xxxx xxxxxxx mimořádných xxxxx X. stupně (xxxxx xxxxxxxxx) - xxxxxx XX
XX. Vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhod XX. xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) - xxxxxx XXX
XXX. Vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhod XXX. xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx) - průkaz XXX/X
XX. Vzor destrukční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 10 vyhlášky x. 182/1991 Xx., xx xxxxx čl. X xxxx 27 této xxxxxxxx, se započítávají xxxxxx příspěvky xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx. xxxxx xxxx 1. xxxxx 1995.
(2) X xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx x. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/1995 Xx. s účinností xx 1.10.1995
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) X xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3336, §42, 45 x 46 vyhlášky x. 182/1991 Xx., které xxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 1997 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1997, xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Nárok xx xxxxxxxxx podle §36 xxxxxxxx x. 182/1991 Sb., který xxxx xx xxx 30. xxxxxx 1997, xxxxxx nejpozději xxxx 31. prosince 1997; xxxx příspěvku xx xxxx xx 1. xxxxxxxx 1997 xxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx. xx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1997 xx 31. xxxxxxxx 1997 xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxx sníží x xxxxxx, které xxx xx toto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 vyhlášky x. 182/1991 Sb. xxxx 1. xxxxxxxxx 1997 se xx 1. července 1997 xxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(4) V xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 pravomocně xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1998, xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1997, xxxxxx xxxxx dnem.
(6) Xx xxxxxx příspěvků xxxxx §35 xxxx. 8 vyhlášky x. 182/1991 Sb., xx xxxxx čl. X xxxx 4 této xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvky xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx. xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1997.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 138/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1997
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 1998 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x poskytnutí příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, jen je-li xx pro žadatele xxxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/1998 Xx. x účinností xx 1.7.1998
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X., XX. nebo III. xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx přiznány xxxxxxxxx xxxxxx, se považují xx xxxxxxx vydané xxxxx xxxx vyhlášky.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 552/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §23, 26 xx 28, 32, 38 xx 41, 43 x 48 x x xxxxxxxxx půjčky xxxxx §57 x 58 xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
2. Práva x xxxxxxx vyplývající xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx nedotčeny x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 506/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
XXXX XXXXXXX XXXXX
PŘÍSPĚVEK XX XXXXXXX XXXXXXX NÁKLADY
Xx. LXI
Xxxxxxxxx xx zvýšené xxxxxxx xxxxxxx poskytovaný xxxxx §42 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 2007.
Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 182/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.5.1991.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:
482/91 Sb., x sociální potřebnosti
x xxxxxxxxx xx 29.11.91
582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.92
28/93 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 182/91 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx orgánů XX x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.93
137/94 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x. 182/91 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x sociálním zabezpečení x zákon o xxxxxxxxxx orgánů ČR x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.94
72/95 Xx., nález Xxxxxxxxx soudu XX xx dne 28.3.95
x účinností xx 1.10.95
206/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 182/91 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 136/93 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx odměna xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.95, s xxxxxxxx §1 xxxx. 1 a 2, §2 xxxx. 1 x 3, §4, §12, §21, §27, §42 odst. 5, §73 x §99 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.96
264/96 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 182/91 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.11.96
138/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 182/91 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x působnosti xxxxxx XX x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.97, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §37, které xxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.98
139/98 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 182/91 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x sociálním zabezpečení x zákon x xxxxxxxxxx orgánů XX x sociálním zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.98
312/98 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.12.98 ve xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxx §36 odst. 1 xx xxxxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx č. 182/91 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky č. 138/97 Xx.
s xxxxxxxxx xx 31.12.98
320/99 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 182/91 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2000
73/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 182/91 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x zákon o xxxxxxxxxx orgánů ČR x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §31 xxxx. 2 x xxxxxxx x. 8, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000
72/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 182/91 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zákon x xxxxxxxxxx orgánů XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.2001
552/2002 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 182/91 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx XX v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x účinností od 1.1.2003, x výjimkou xxxxxxx č. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2003
365/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 182/91 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx orgánů XX x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2004
506/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 182/91 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
506/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 182/91 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.1.2007
261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
339/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 182/91 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o působnosti xxxxxx XX x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného znění)
x účinností xx 27.3.2008
279/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 182/91 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.8.2008
451/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 182/91 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zákon x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2010
388/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 182/91 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 55/97 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 182/91 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 329/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6 x 7.
2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jednu z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 8 a 9.
3) §78 x xxxx. xxxxxx x rodině.
4) §341 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §129 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §157 xxxx. 2 vyhlášky x. 149/1988 Xx.
7) §51 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 114/1988 Xx., o působnosti xxxxxx XXX v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 144/1991 Sb.
8) Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČSR č. 19/1988 Sb., x postupu xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XX x. 271/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 329/1990 Sb. - Právní xxxxxxx x. 271/1990 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1993 Sb.
10) §11 xxxxxxxx xxxxx.
§1 xxxxxxxx xxxxx ČSSR x. 223/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx práce.
11) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXX xx xxx 23. xxxxx 1986 č. x. 411-8625 x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v domovech xxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6/1987 Xx.).
12) §7 xxxxxx XXX x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 165/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona č. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x zákona x. 134/1995 Xx.
13) Xxxxx č. 105/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů.
14) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §24 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
16) §74 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17) §179 x 181 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Například xxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx.
19) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR č. 492/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx rozsah x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx motorového xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 582/1992 Xx., x. 327/1993 Xx., x. 246/1994 Xx., č. 307/1995 Xx. a x. 317/1996 Xx.
20) §28 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb.
21) §30 xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 272/2001 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.
22) Xxxxx č. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 479/2001 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
Xxxxxxxx č. 19/1988 Sb., x postupu xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 256/2001 Sb.
23) Xxxxxxxx č. 83/1993 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxx x. 139/1996 Xx., xxxxxxxx č. 147/1995 Xx., xxxxxxxx x. 263/1996 Xx. x vyhlášky x. 146/1998 Xx.
24) Xxxxxxxx č. 82/1993 Sb., x úhradách xx pobyt x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx xxxxxxxx x. 138/1994 Sb., xxxxxxxx č. 146/1995 Xx., vyhlášky x. 66/1996 Sb., xxxxxxxx x. 262/1996 Sb., xxxxxxxx x. 205/1997 Xx., xxxxxxxx x. 145/1998 Xx., vyhlášky x. 172/1999 Xx., xxxxxxxx x. 73/2001 Xx. a xxxxxxxx x. 425/2001 Xx.