Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.05.1990.


Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou SRN o vnitrozemské vodní dopravě
330/90 Sb.
XXXXXXX
federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
Federální ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 26. xxxxx 1988 byla x Praze podepsána Xxxxxx mezi vládou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx. Xxxxxx vstoupila x xxxxxxxx xx základě xxxxx článku 19 xxxx. 1 xxxx 4. xxxxxx 1990.
Xxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx současně.
DOHODA
xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německa x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx,
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx xxxx xxxx,
se xxxxxxxx k Závěrečnému xxxx Konference x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x rozvoji dopravy,
xx dohodly xxxxx:
Článek 1
Xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx:
x) "xxxx": říční xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx dohody, xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x/xxxx nákladů xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jízdního xxxxxxxx;
x) "xxxxxxxx": xxxx xx smyslu xxxxxxx a), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx posádky x xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx;
x) "xxxxxxxx xxxxxxx": xxxxxxxxxxxxx plavby, xxxxx mají xxxxx xxxxx své xxxxx xxxx xxx trvalé xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
x) "xxxxxxxxx xxxxx": xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx vzájemně nesdělí xxxx xxxxx nebo xxxxx jako příslušná;
x) "xxxxxxxx": xxxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxxx článků 3 xx 6 mohou xxxx xxxxx strany xxxxx xx vnitrozemských xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x používat přístavy x xxxxxx povolená xxxxxxxx. Toto xxxxx xxxx přiměřeně pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx těles, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel.
2. Na Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x článku 3 xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jedné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jakož x naopak, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a/nebo náklady xxx mezi československými xxxxxxxx a/nebo xxxxxx x následujících přístavů xxxxx xxxxxx, xxxxx x naopak:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx;
b) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přímé cestě x námořním xxxxxxxxx;
x) přístavy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx smyslu článku 1 xxxxxxx x) na xxxxx Smíšeného xxxxxx.
2. Xx vzájemné xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx podniky obou xxxxx x průběhu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoven Xxxxxxxx xxxxxxx.
3. X xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strany xx Xxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx. Xxx dalších přepravách xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přístavy Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx výhodnější xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x loco xxxxx x a xx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx československá strana xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx druhé strany xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxx xxxxx dohodnuty xx Xxxxxxxx xxxxxx.
4. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jedné strany xx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ekonomicky zdůvodněné xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Xxxxx strana xxxx xxx plavbu na xxxxx vodních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx poradě xx Smíšeném xxxxxx xxxxxxxx počty xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx.
6. Jiné xxxx xxx ty, xxxxx xxxx xxxxxxx x článku 1 xxxxxxx a), xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přístavy xxxx stran, xxx xxxxx xx strany xxxxxxxx na návrh Xxxxxxxxx xxxxxx.
Článek 4
1. Aniž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osoby a/nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dohodnou xx xxxxxxx návrhu Xxxxxxxxx xxxxxx (tranzitní xxxxxxx).
2. Každá strana xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx vodních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovit po xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx mimořádné xxxxxx x tranzitní dopravě.
Xxxxxx 5
Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x/xxxx náklady xxxx xxxxxxxxx druhé strany x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx povolena xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
1. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx předpisy xx strany, po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx uskutečňuje.
2. Xxxxx však xxxx výjimky:
x) Xx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxx), vydaný xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
x) Xxx xxxxxx na Xxxx od xxxxxx xxxxxxx hamburského xxxxxxxx (Xxxx xx 639) xxxxx proudu, xx Xxxxxxx, xx xxxxxx-xüxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxx stranou.
x) Pro plavbu xx jiných vnitrozemských xxxxxxx xxxxxxx - x výjimkou Xxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxx, které se xxxxxxxx na xxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxx. lodní xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx předepsané xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pro xx xx, xx doklady x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx strany.
3. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx příslušnou vodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxx strany xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx článků 2 xx 6; xx xxxxx xxxxxxx:
x) xxx vybírání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, úvazišť, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plavebních xxxxxxxx;
x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
d) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.
Článek 9
Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stejně x xxxxxx jedné x xxxxx strany, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potravin x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na palubě. Xxxxx platí xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx určené xxx xxxxxxxx xxxx potřebu xx lodích.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xx základě vzájemnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx mohou xx xxxxxx zvýšení hospodárnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x komerční spolupráci.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx právo, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxx xxxxxx. Převedení xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx měnových xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 12
1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx obou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cestovní doklad x předem udělené xxxxx.
2. Na xxxxxxxxxx xxxxxx smí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx osobních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spolu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx manželé x jejich svobodné xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx. Xxxx xxxxxx 15 xxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z rodičů.
3. Xx Dunaji xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx stran xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx pobyt xx palubě a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx x jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Totéž xxxxx xxx ty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx posádky, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro Dunaj, xxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx knížky xxx Xxxxx.
4. Veškeré xxxxx xx palubě xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
5. Xxx xxxxxx xx vymění xxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 3.
6. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vstupu x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy, xxxx xx xxx přednost.
Článek 13
1. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x mohou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx:
x) v xxxxxxxxxx nakládky x xxxxxxxx;
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
c) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. X případě havárie, xxxxxx, těžké xxxxxx xxxxx xx palubě xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plavbě, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohraniční, xxxxx nebo policejní xxxx.
3. Příslušné xxxxx xxxxxxxxx nutnou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nehodách, xx xxxxxxx xx podílely xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx lodích. Při xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx lodí jedné xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxx, vyrozumí o xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxx x xxxx události xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příčin xxxxxxxx x x xxxxxxxx vyrozumí druhou xxxxxx.
4. Členové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x léčiva.
Xxxxxx 14
1. X xxxxxx x xxxxxxxx provádění xxxx dohody xx xxxxxxx Xxxxxxx výbor, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ročně, xxxxxxxx xx území xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx členy, kteří xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Každá xxxxxx xxxx x xxxxxxx Smíšeného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Smíšenému xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx výbor xx xx xxxx xxxxxxx:
x) příslušným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na
- stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (článek 4 xxxxxxxx 1),
- xxxxxxxxx říčních xxxxxxxx [článek 3 odstavec 1 xxxxxxx x)],
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (článek 3 odstavec 4),
- xxxxxxxx xxx xxxx ze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (článek 3 xxxxxxxx 6);
b) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx dopravě (článek 4 xxxxxxxx 2) x xx xxxxxxxx dopravě (článek 3 odstavec 5), xxxxx i provádět xxxxxxxx xxxxx článku 3 xxxxxxxx 3 xxx 2 x 3;
x) xxxxxxxxxxx evidovat xxxxxx xxxx xxxx xxxxx;
x) x xxxxxxx potřeby rozdělovat xxxxx x přepravě xxxxxx xxxxxxx obou xxxxx podle článku 3 xxxxxxxx 2.
3. Xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx dovozného, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, předloží xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Příslušné xxxxx xxxxxxxx vstup xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx si xxxxxxxxxx, xxx nabudou xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx má xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhy xx přizpůsobení této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx při provádění xxxx dohody.
Článek 15
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
- stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (článek 4 odstavec 1),
- stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [článek 3 xxxxxxxx 1 písmeno c)],
- stanovení xxxxxxxxxxx - maximálních xxxxx xxxxxxxxx x vedlejších xxxxxxxx (článek 3 xxxxxxxx 4 a článek 14 xxxxxxxx 3),
- xxxxx lodí x xxxxxxx států xx xxxxxxxx xxxxxxx (článek 3 xxxxxxxx 6)
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxx x návrhy, které xxx předloží Smíšený xxxxx, pokud možno xx lhůtě xxxx xxxxx.
2. Xxxxxx-xx xxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx, sejdou xx xx žádost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx článku 14 xxxxxxxx 2 a 4.
Článek 17
Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx použít xxxxxxxxxxxx vodní xxxxx x působnosti xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx platí.
Xxxxxx 18
Xxxxx Čtyřstranné xxxxxx xx xxx 3. xxxx 1971 bude xxxx dohoda x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozšířena xx Xxxxxx (Xxxxxxx).
Xxxxxx 19
1. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, kdy xx xxx strany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vstup dohody x xxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.
3. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx šesti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
Xxxx x Praze xxx 26. xxxxx 1988 ve dvou xxxxxxxxx vyhotoveních, xxxxx x xxxxxx xxxxxx x německém, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx x. x.
Xx xxxxx Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx:
Xx. Werner Xxxxxxxxxx x. r.
Xx. Xüxxxx Warnke x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 330/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.5.1990.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.