Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou SRN o vnitrozemské vodní dopravě
330/1990 Sb.
26.01.1988
15.08.1990
04.05.1990
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Vodní doprava