Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.11.2002.


Sdělení o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení
117/2002 Sb. m. s.
KAPITOLA 1 - Všeobecná ustanovení Článek 1 Článek 2
KAPITOLA 2 - Používání právních předpisů Článek 3 Článek 4
KAPITOLA 5 - Zvláštní úprava pro příslušníky ozbrojených sil a sborů Článek 21
KAPITOLA 6 - Přechodná a závěrečná ustanovení Článek 22 Článek 23 Článek 24
117
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxx 8. ledna 1993 xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.*)
Xxxxxxx ujednání xxxxxx účinnosti na xxxxxxx svého článku 24 xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxxx znění Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx současně.
XXXXXXX XXXXXXXX
x xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx Českou republikou x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx základě článku 21 odst. 1 Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 29. xxxxx 1992 (xxxx jen "Xxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx:
XXXXXXXX 1
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 1
(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx Smlouvě.
(2) Xxxxxxxxxxx úřady xx xxxxxx článku 1 odst. 1 xxxx 3 Xxxxxxx xxxx
na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Ministerstvo vnitra
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí;
xx xxxxxx Slovenské xxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxx, xxxxxxxxxx věcí x xxxxxx.
(3) Nositeli xxxxxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxx. 1 xxxx 5 Smlouvy xxxx
na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx správou xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxx v Xxxxx,
x pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil a xxxxx, xxxxxxxxx orgán Xxxxx republiky;
xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx pojišťovna x Xxxxxxxxxx - Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxx pojištění, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna, Xxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastupované Xxxxxxx pojišťovnou x Xxxxxxxxxx,
x pokud xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sídlem v Xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 odst. 1 xxxx 7 Smlouvy xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
(1) Zástupci příslušných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x tohoto Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx článku xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x dohodnuty xxxxxxxx náležitosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oba xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
KAPITOLA 2
Xxxxxxxxx právních předpisů
Xxxxxx 3
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, plní x xxxxxxxxxxx pojištění x důchodovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx závislý xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx počet zaměstnanců xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx zpravidla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy místní xxxxxxxxxxx nižší složky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx zaměstnavatel xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nositelem xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx xxxxx článku 7 Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečeny) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x místě, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pobytem, považuje xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, i xxxx xxxx xxxx xxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx obou xxxxxxxxx států, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x nositele pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx trvalý xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx osoba xxxxxx pobyt xx xxxxx žádného ze xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx pojištěna a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx dosaženým xx xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Článek 4
(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxx článku 8 odst. 1 Smlouvy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx pobyt; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxx xx území xxxxxxx smluvního státu.
(2) Doba 24 xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle článku 8 Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ode xxx platnosti Xxxxxxx.
XXXXXXXX 3
Xxxxx
Xxxxxx 5
Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, hodnotí xxxx, která xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, jako dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx nositel xxxxxxxxxxx toho smluvního xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx dříve. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx zabezpečení v xxxx smluvních státech, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxx-xx xxxxxxx současně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Vznikl-li xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení x xxxx smluvních státech, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx článku xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 7
Xxxx-xx splněna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v článku 11 xxxx. 5 Xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, poskytne dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podmíněnou dlouhodobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dávku xxxxx; xxxxxxx-xx nárok xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx každý xx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx by šlo x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx území.
Článek 9
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dávek důchodového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x výdělkům xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ve druhém xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx v xxxx době xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxxxxx xx ani x xxxx, v xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výdělky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx nepřihlíží xxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxx, v nichž xxx dosažen xxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxxx Xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx péče občana x xxxxxxx pobytem x druhém xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
Článek 11
Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xx území xxxxxxx xxxxxxxxx státu, vyplatí xxxxx nositel zabezpečení (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 12
(1) Dávky xxxx xxxxxx xxxxx článku 19 Xxxxxxx xx poskytují xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jenž xxxxx xxxx službu xxxxxxx (hradil), příslušnému xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx roku si xxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxx seznam xxxx, xxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, adresy trvalého xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.
(4) Xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx státech, xx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, x jehož xxxxxxxx xx xxx být xxxxxx vyrovnán, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Článek 13
Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se poskytují, xx xxxxxxx vzájemnosti, xxxxxxx x obou xxxxxxxxx státech xx 30. xxxxxx 1993, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
X xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx po xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx za xxxxxxxx.
KAPITOLA 4
Xxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx 15
(1) Sídlem xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizační xxxxxx.
(2) Xxxx-xx adresa xxxxxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx podniky zřízené xxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxx článku 20 xxxx. 2 Xxxxxxx.
Článek 16
(1) U osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xx za zaměstnavatele xxx xxxxx článku 20 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky jak xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx článku 20 xxxx. 2 Smlouvy.
Xxxxxx 17
(1) Nositelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostřednictvím pošty xxxxx bezhotovostně xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xx smluvních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (popř. xxx xxxxxxxxx dávek) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxx mít xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx povinnost xx xxxxxxxx lhůty 3 měsíců. Lhůta xxxxxx běžet prvním xxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 18
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xx xxxxxxx xxxxxxx x článku 21 odst. 4 Xxxxxxx xxxxxxxx xx stejném rozsahu xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu - xxxxxxx zaměstnavatelů - prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx o zaměstnání, xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, potvrzení x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nemocenského náleží xx působnosti příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nositel xx xxxxxxxxxx xxxxx.
V xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xx xxxxxx xxxx sídlo xxxxxxx zabezpečení povinný x xxxxxxx nemocenského, xxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxx doklad o xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lékařského xxxxxxxxx (i x xxxxx skončení) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x mateřství xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem (xxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxxxx), xxxxx(x) xx sídlo xx xxxxx druhého xxxxx, xxx má xxxxxx pobyt xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícím lékařem.
(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přídavků xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dítěte x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x druhém xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dítě xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx xxxxx. Této správě/regionální xxxxxxx pojišťovně xxxxx xxxxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx přiznání, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení), je xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 19
Xx-xx xxxxxx x xxxxx důchodového zabezpečení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx (také xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxx) se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx nositelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx občanů a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx jejich xxxxx). Nositelé zabezpečení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení dávkových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx. Podrobnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx států.
Xxxxxx 20
Xxxxxxxx-xx zpětně nositel xxxxxxxxxxx jednoho xx xxxxxxxxx xxxxx důchod xx dobu, za xxxxxx již xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx doplatek xxxxxx xxxxxxx x důchodem xxxxxxxxxx nositelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx vrátí. Obdobně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx přiznáván xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přičtenou xxxx xxxx xxxxxxxx dobu, xxxxxxx tato doba xxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX 5
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxx
Xxxxxx 21
(1) Xxxx xxxxxx, konaná po 31.12.1992, x xxxxx xx dávku x xxxx výši se xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx toho ze xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx článku 31 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx.
KAPITOLA 6
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 22
Xx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx článku 33 Smlouvy xxxxxxxx xxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx území měl xxxxx xxxxxx pobyt xx dni xxxxxxxxx.
Xxxxxx 23
Xxxxxxxxxxxxxx x obou xxxxxxxxx xxxxxxx označí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx státu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (článek 15 Xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx horním xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 24
Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 1993 x platí xx xxxx xxxxxxxxx Smlouvy.
Xxxx v Xxxxxxxxxx xxx 8. xxxxx 1993 xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx x slovenském, přičemž xxx znění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx. Xxxxxxxx Vodička x. x.
ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
České xxxxxxxxx
Xxxx Keltošová x. x.
xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx věcí x rodiny
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 117/2002 Sb. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.11.2002 x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právního předpisu x. 228/1993 Xx.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
*) Smlouva xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx v Praze xxx 29. xxxxx 1992, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 228/1993 Sb.