Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007
619/2006 Sb.
Příloha č. 1 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle §3
Příloha č. 2 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle §4
Příloha č. 3 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §5
Příloha č. 4 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §7
Příloha č. 5 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §8
Příloha č. 6 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §9
Příloha č. 7 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §11
619
VYHLÁŠKA
xx xxx 20. xxxxxxxx 2006,
xxxxxx xx stanoví hodnoty xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx x regulační xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxx 2007
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 odst. 6 xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2007 xxxxxxx xxxx, výši xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx x členských států Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxxxxx dalších xxxxx, xx kterými xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx2) (xxxx xxx "pojištěncům x XX"), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x regulační xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) ve smluvních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx odborných xxxxxxxxx ústavů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujících ošetřovací xxx x. 00005 xxxxx vyhlášky, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx3) (xxxx xxx "xxxxxx výkonů") x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22a xxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dospělé a xxxxxxxxxxx lékaři xxx xxxx a xxxxxx,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) smluvními xxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 xx 819, 822 a 823 podle xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxx domácí zdravotní xxxx x odbornostech 911, 921 x 925, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx smluvních xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 918 xxxxx xxxxxxx výkonů,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xx 14.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx na jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx uvedeno x §213, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tohoto způsobu xxxxxx xxxxx xxx x rozporu se xxxxxxxxx pojistným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§2
Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenými x §1 odst. 1 xxxx. a) xx x), hrazenou xxxxx seznamu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,82 Xx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.
§3
(1) Xxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeními xxxxxxx péče, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx č. 00005 xxxxx seznamu xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, hrazenou paušální xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx bodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(2) Xxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřovací den x. 00005 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, hrazenou xxxxxxxx sazbou xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
§4
Xxx xxxxxxxxx xxxx poskytovanou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x praktickými xxxxxx xxx xxxx x dorost, hrazenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx zdravotní xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§5
Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovanou x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle seznamu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, výše xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.
§6
(1) Xxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékaři, xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xx hodnota xxxx stanoví x §2.
(2) Xxxxxxxxx xxxx poskytovaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4).
(3) Zdravotní xxxxxxxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytovanou xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2007 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§7
Pro xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 xx 819, 822 x 823 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx hodnota xxxx, výše xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§8
Pro xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnickými zařízeními x xxxxxxxxxxxx 911, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, se hodnota xxxx, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx omezení xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxx vyhlášce.
§9
Xxx xxxxxxxxx xxxx poskytovanou xxxxxxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 918 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx zdravotní xxxx a regulační xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§10
Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 1,03 Xx.
§11
Xxx xxxxxx zdravotní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xx hodnota xxxx a xxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx x příloze č. 7 x této vyhlášce.
§12
Xxx xxxxxxxxx xxxx poskytovanou x xxxxx lékařské xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle seznamu xxxxxx, se hodnota xxxx xxxxxxx xx xxxx 0,92 Xx.
§13
Lázeňská xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lázeňské péče x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v ozdravovnách xx xxxxx podle xxxxxxxxx ujednání mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx4).
§14
Xxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx x rámci neodkladné xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx stanoví x §2.
§15
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2007.
Ministr:
XXXx. Julínek x. x.

Příloha č. 1 x vyhlášce x. 619/2006 Sb.
Hodnota bodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a regulační xxxxxxx xxxxx §3
X) xxxxxxx xxxx podle §3 xxxx. 1
1. Xxxxxxxx xxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx se xxx xxx 2007 stanoví xx xxxx 104 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnickému zařízení xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznanou xx xxx 2006.
2. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x bodu 1 se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx rok 2007, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx 3, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx5), xx xxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx rok 2006 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx 3. Xxxxx xxxxx x vykázání x xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxx xx xxx 2007, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 3, xx xxxx xxxxxxx 93 % vykázaného x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 2006, vynásobeného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxx bodu 3, xxxxxxxx xxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx se pro xxx 2007 xxxxxxx xx xxxx 102 % celkové xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznanou xx xxx 2006. Xxxxx dojde x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 2007, vynásobeného xxxxxx xxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bodu 3, xxxxxxx než 93 % xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxx 2006 vynásobeného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bodu 3, xxxxxxxx xxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx se xxx xxx 2007 xxxxxxx xx výši 100 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rok 2006. Xx xxxxx hospitalizací xxxxx věty první xx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 3.
3. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx:

XXX 5)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnose

Index

00011

TRANSPLANTACE XXXXX X/XXXX PLIC xxx XX

37,262

00012

XXXXXXXXXXXXX XXXXX A/NEBO XXXX x XX

43,268

00013

XXXXXXXXXXXXX XXXXX X/XXXX PLIC x XXX

80,811

00021

XXXXXXXXXXXXX JATER xxx XX

31,935

00022

XXXXXXXXXXXXX XXXXX x XX

34,637

00023

XXXXXXXXXXXXX XXXXX x XXX

54,557

00031

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX xxx CC

14,677

00032

TRANSPLANTACE XXXXXX DŘENĚ s XX

18,875

00033

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX x XXX

39,747

01011

XXXXXXXXXXX bez XX

6,450

01012

XXXXXXXXXXX x XX

8,604

01013

XXXXXXXXXXX x MCC

12,516

01021

VÝKONY XX XXXXXX bez XX

4,336

01022

XXXXXX XX XXXXXX x XX

6,512

01023

XXXXXX XX XXXXXX x XXX

9,098

01031

XXXXXX NA XXXXXXXXXXXXX XXXXXX bez XX

2,463

01032

XXXXXX XX MIMOLEBEČNÍCH XXXXXX x XX

2,488

01033

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX x MCC

3,233

01041

VÝKONY XX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXX xxx CC

0,591

01042

VÝKONY XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX x XX

0,631

01043

XXXXXX XX XXXXXXXXX X PERIFERNÍCH NERVECH x XXX

0,888

01051

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX xxx CC

0,159

01052

UVOLNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX x XX

0,187

01053

XXXXXXXX KARPÁLNÍHO XXXXXX x XXX

0,194

01061

XXXX VÝKONY XX XXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

1,378

01062

XXXX VÝKONY XX XXXXXXXX SYSTÉMU x XX

2,500

01063

XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX x MCC

5,383

01301

PORUCHY X XXXXX PÁTEŘE xxx XX

0,768

01302

XXXXXXX X XXXXX XXXXXX s XX

1,097

01303

XXXXXXX X XXXXX XXXXXX x XXX

1,554

01311

XXXXXXX XXXXX X DEGENERATIVNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX bez XX

1,009

01312

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX s XX

1,056

01313

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX x MCC

1,475

01321

ROZTROUŠENÁ XXXXXXXX X ATAXIE XXXXXX XXXXX xxx XX

0,586

01322

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X ATAXIE XXXXXX MOZKU x XX

0,903

01323

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXX MALÉHO MOZKU x XXX

1,227

01331

XXXXXXXXX NITROLEBEČNÍ XXXXXXXX bez XX

1,733

01332

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX x XX

2,177

01333

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX x MCC

3,213

01341

CEREBROVASKULÁRNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX bez XX

1,255

01342

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX x XX

1,275

01343

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX x XXX

1,793

01351

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX xxx XX

0,938

01352

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX x CC

1,037

01353

NESPECIFICKÁ XXXXXXXXXXXXXXX XXXX A PRECEREBRALNI XXXXXX XXX XXXXXXXX x XXX

1,263

01361

XXXXXXXXX ISCHÉMIE xxx XX

0,682

01362

XXXXXXXXX XXXXXXXX x CC

0,706

01363

PŘECHODNÁ XXXXXXXX x XXX

0,848

01371

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX xxx XX

0,752

01372

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX x XX

0,934

01373

XXXXXXX LEBEČNÍCH X PERIFERNÍCH NERVŮ x XXX

1,053

01381

XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX bez XX

2,998

01382

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX x XX

3,369

01383

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU x XXX

4,699

01391

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, S XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX xxx CC

0,858

01392

NEBAKTERIÁLNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU, X XXXXXXXX VIROVÉ XXXXXXXXXXX x XX

2,216

01393

XXXXXXXXXXXXX INFEKCE XXXXXXXXX SYSTÉMU, X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX x XXX

3,563

01401

XXXXXX XXXXXXXXXXX xxx XX

1,613

01402

XXXXXX XXXXXXXXXXX x CC

2,026

01403

VIROVÁ MENINGITIDA x XXX

2,989

01411

XXXXXXXXX APATIE X XXXX bez XX

1,004

01412

XXXXXXXXX XXXXXX A XXXX x XX

1,053

01413

XXXXXXXXX XXXXXX A KOMA x XXX

2,071

01421

XXXXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

0,739

01422

XXXXXXXXXXX ZÁCHVAT x CC

0,896

01423

EPILEPTICKÝ XXXXXXX x XXX

1,435

01431

XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX xxx CC

0,755

01432

MIGRÉNA A XXXX BOLESTI XXXXX x XX

0,823

01433

XXXXXXX X XXXX BOLESTI XXXXX x MCC

1,108

01441

URAZ HLAVY xxx CC

0,863

01442

ÚRAZ XXXXX x XX

1,346

01443

XXXX XXXXX x XXX

3,738

01451

XXXXX XXXXX xxx XX

0,281

01452

XXXXX MOZKU x XX

0,317

01453

XXXXX MOZKU x XXX

0,573

01461

XXXX PORUCHY XXXXXXXXX SYSTÉMU xxx XX

0,669

01462

XXXX XXXXXXX NERVOVÉHO XXXXXXX x XX

0,990

01463

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

1,513

02011

XXXXXX X XXXXX XXXXX xxx XX

0,997

02012

XXXXXX X OČNÍM XXXXX x XX

1,252

02013

XXXXXX X XXXXX XXXXX x XXX

1,847

02021

XXXXXXXXXXXXX VÝKONY, X VÝJIMKOU XXXXXX XXXXX xxx XX

0,378

02022

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, S XXXXXXXX XXXXXX XXXXX s XX

0,476

02023

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXX XXXXX x XXX

0,702

02031

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, X XXXXXXXX XXXXX xxx CC

0,466

02032

INTRAOKULÁRNÍ XXXXXX, X VÝJIMKOU ČOČKY x XX

0,586

02033

XXXXXXXXXXXXX VÝKONY, X XXXXXXXX ČOČKY x XXX

0,864

02041

XXXXXX NA XXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXXX bez XX

0,706

02042

XXXXXX XX XXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXXX x XX

0,888

02043

XXXXXX XX COCCE X XXXX XXX VITREKTOMIE x MCC

1,310

02301

AKUTNÍ XXXXXXXX XXXXXXX XXX xxx XX

0,588

02302

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX x CC

0,738

02303

AKUTNÍ XXXXXXXX XXXXXXX XXX x XXX

1,089

02311

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX xxx CC

0,492

02312

NEUROLOGICKÉ XXXXXXX XXX x XX

0,619

02313

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX x MCC

0,914

02321

JINÉ XXXXXXX XXX bez XX

0,410

02322

XXXX XXXXXXX OKA xXX

0,515

02323

XXXX XXXXXXX XXX s XXX

0,761

03011

XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX/ XXXXXXXXXX bez XX

4,691

03012

XXXXXXXX VÝKONY XX XXXXXX/ XXXXXXXXXX x XX

5,766

03013

XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX/ XXXXXXXXXX x XXX

8,163

03021

XXXX ZÁKLADNÍ VÝKONY XX XXXXX A XXXX bez CC

2,827

03022

JINÉ XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX X XXXX x CC

3,791

03023

JINÉ XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX X XXXX s XXX

7,733

03031

XXXXXX NA XXXXXXXXX XXXXXXX, S VÝJIMKOU XXXXXXXXXX VÝKONŮ NA XXXXX A XXXX xxx CC

1,605

03032

VÝKONY NA XXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝKONŮ XX XXXXX X XXXX s CC

2,269

03033

VÝKONY XX XXXXXXXXX KOSTECH, X XXXXXXXX ZÁKLADNÍCH XXXXXX XX XXXXX X XXXX x XXX

4,505

03041

XXXXXX XX XXXXXX xxx XX

0,908

03042

XXXXXX NA XXXXXX s XX

1,041

03043

XXXXXX XX ÚSTECH x XXX

1,584

03051

XXXXXX XX DUTINÁCH X XXXXXXXXXXX VÝBĚŽKU XXXXX XXXXXXXX bez XX

0,878

03052

XXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX x XX

1,080

03053

XXXXXX XX XXXXXXXX X BRADAVKOVÉM XXXXXXX XXXXX SPÁNKOVÉ x XXX

2,012

03061

XXXXXX NA SLINNÉ XXXXX xxx XX

1,050

03062

XXXXXX XX XXXXXX XXXXX x XX

1,394

03063

XXXXXX NA XXXXXX XXXXX x XXX

1,455

03071

XXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXXXX PATRA xxx XX

0,904

03072

XXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXXXX XXXXX s CC

1,136

03081

VÝKONY XX KRČNÍCH A XXXXXXX MANDLÍCH bez XX

0,416

03082

XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX x XX

0,646

03083

XXXXXX NA XXXXXXX X NOSNÍCH XXXXXXXX x XXX

0,884

03091

XXXX XXXXXX XX UŠÍCH, XXXX, XXXXXX X XXXX bez CC

0,717

03092

JINÉ XXXXXX XX UŠÍCH, XXXX, XXXXXX A XXXX s XX

0,776

03093

XXXX XXXXXX XX XXXXX, XXXX, ÚSTECH X XXXX x MCC

1,259

03301

ZHOUBNÝ XXXXX NA XXXXX, XXXX, XXXXXX X XXXX bez XX

0,757

03302

XXXXXXX XXXXX XX XXXXX, XXXX, XXXXXX X XXXX x XX

0,951

03303

XXXXXXX XXXXX NA XXXXX, XXXX, XXXXXX X XXXX x XXX

1,405

03311

XXXXXXXXXXXXXX xxx XX

0,742

03312

XXXXXXXXXXXXXX x XX

0,764

03313

XXXXXXXXXXXXXX x MCC

0,828

03321

EPISTAXE xxx XX

0,420

03322

XXXXXXXX x XX

0,465

03323

XXXXXXXX x XXX

0,570

03331

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX.XXX &xxx; XXXXXXXXXXXXXXXXXX xxx XX

0,406

03332

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX.XXX &xxx; XXXXXXXXXXXXXXXXXX s XX

0,550

03333

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX,XXX &xxx; XXXXXXXXXXXXXXXXXX x XXX

0,730

03341

XXXXX X ÚSTNÍ XXXXXXXXXX xxx CC

0,496

03342

ZUBNÍ X XXXXX XXXXXXXXXX x XX

0,600

03343

XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX s XXX

0,792

03351

XXXX XXXXXXXX XXX, XXXX, XXX A XXXX xxx XX

0,312

03352

XXXX DIAGNÓZY XXX, XXXX, XXX X KRKU x XX

0,392

03353

XXXX DIAGNÓZY XXX, XXXX, XXX X XXXX x MCC

0,578

04011

VELKÉ XXXXXX XX DÝCHACÍM XXXXXXX xxx CC

4,084

04012

VELKÉ XXXXXX XX DÝCHACÍM XXXXXXX x CC

4,986

04013

VELKÉ XXXXXX XX DÝCHACÍM XXXXXXX x XXX

8,158

04021

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXXX XXXXXXX bez CC

2,265

04022

MENŠÍ XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX s CC

2,567

04023

MENŠÍ XXXXXX NA XXXXXXXX XXXXXXX x XXX

5,332

04031

XXXX XXXXXX XX DÝCHACÍM XXXXXXX bez XX

1,188

04032

XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX s XX

1,806

04033

XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX x XXX

2,433

04301

XXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

2,191

04302

XXXXXXXX XXXXXXX x XX

2,752

04303

XXXXXXXX XXXXXXX x XXX

4,061

04310

XXXXXXXXXX XXXXXXX

3,499

04321

XXXXXX XXXXXXX xxx XX

1,093

04322

XXXXXX EMBOLIE x XX

1,372

04323

XXXXXX XXXXXXX x XXX

2,025

04331

XXXXXXX XXXXXX HRUDNÍKU xxx XX

0,624

04332

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX x CC

0,925

04333

ZÁVAŽNÉ XXXXXX HRUDNÍKU x XXX

1,547

04341

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

0,842

04342

XXXXXXX XXXXXX DÝCHACÍHO XXXXXXX x XX

1,057

04343

XXXXXXX BUJENÍ XXXXXXXXX XXXXXXX s XXX

1,560

04351

XXXXXXX X ZÁPALY XXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

1,314

04352

XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX s XX

1,772

04353

XXXXXXX A ZÁPALY XXXXXXXXX ÚSTROJÍ x XXX

3,301

04361

XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX bez XX

0,910

04362

XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX KAŠEL s XX

1,083

04363

XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX KAŠEL x XXX

1,548

04371

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX bez XX

0,789

04372

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX x XX

0,902

04373

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX NEMOC x XXX

1,339

04381

XXXXX X BRONCHIOLITIDA xxx XX

0,593

04382

XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX x CC

0,757

04383

ASTMA X XXXXXXXXXXXXXX x XXX

1,007

04391

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX xxx XX

1,182

04392

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX x XX

1,263

04393

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX PLIC s XXX

2,019

04401

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX xxx CC

1,167

04402

PNEUMOTORAX X XXXXXXXX XXXXXXX x XX

1,456

04403

XXXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXX x XXX

2,137

04411

XXXXXXXX, XXXXXXXX A XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

0,619

04412

XXXXXXXX, XXXXXXXX X JINÉ XXXXXXXX XXXXXXXXX ÚSTROJÍ x XX

0,844

04413

XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX DIAGNÓZY XXXXXXXXX XXXXXXX s XXX

1,150

05011

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXX SRDCE xxx XX

50,015

05012

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX SRDCE x XX

62,824

05013

XXXXXXX DEFIBRILÁTOR X XXXXXXXXX PRO PODPORU XXXXXX XXXXX s XXX

92,711

05021

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX SRDEČNÍ XXXXXXXXXXXX xxx XX

17,697

05022

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX s XX

22,043

05023

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX SE XXXXXXX XXXXXXXXXXXX s XXX

25,613

05031

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX NÁPRAVA XXXXXXX XXXXXXXX bez XX

10,378

05032

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX NÁPRAVA XXXXXXX XXXXXXXX x XX

11,916

05033

XXXXXXXX KARDIOTORAKÁLNÍ XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX x XXX

20,855

05041

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX xxx CC

16,829

05042

VÝKONY XX XXXXXXXXXXXXX BEZ XXXXXXX XXXXXXXXXXX x XX

18,988

05043

XXXXXX XX SRDEČNÍHLOPNI XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX s XXX

22,776

05051

XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX KATÉTREM bez XX

13,106

05052

XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX KATÉTREM x XX

14,029

05053

XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX KATÉTREM x XXX

16,394

05061

XXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX bez XX

11,178

05062

XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX KATETRIZACE x XX

11,995

05063

XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX s XXX

14,781

05070

XXXXXXXXXX TRVALÉHO XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX, SELHÁNÍ XXXXX XXXX ŠOKU

10,488

05081

JINÉ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX bez XX

4,635

05082

XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX s XX

5,822

05083

XXXX KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY x MCC

8,593

05091

VELKÉ ABDOMINÁLNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX bez XX

5,069

05092

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX x CC

6,187

05093

VELKÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX x XXX

8,871

05101

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX xxx XX

8,595

05102

XXXXXXXXXX KARDIOVASKULÁRNÍ XXXXXX X XXX x XX

8,770

05103

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX S XXX x MCC

9,666

05111

IMPLANTACE TRVALÉHO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX MYOKARDU, XXXXXXX XXXXX NEBO XXXX xxx CC

7,625

05112

IMPLANTACE XXXXXXXX KARDIOSTIMULÁTORU XXX XXXXXXXX SOKU XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX ŠOKU x XX

7,880

05113

XXXXXXXXXX TRVALÉHO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX AKUTNÍHO XXXX XXXXXXXX MYOKARDU, SELHÁNÍ XXXXX NEBO XXXX x XXX

8,834

05121

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝKONY bez XX

16,131

05122

XXXXX XXXXXXXXX VASKULÁRNÍ XXXXXX x CC

17,652

05123

VELKÉ XXXXXXXXX VASKULÁRNÍ XXXXXX x XXX

20,336

05131

XXXXXXXXXX KARDIOVASKULÁRNÍ XXXXXX BEZ AMI xxx XX

6,179

05132

XXXXXXXXXX KARDIOVASKULÁRNÍ XXXXXX BEZ XXX x XX

6,641

05133

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX x MCC

7,892

05141

JINÉ XXXXXXXXXX XXXXXX xxx XX

2,987

05142

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX s XX

3,145

05143

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX x XXX

3,954

05151

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX. SOUSTAVY, XXXXX HORNÍCH XXXXXXXX X PRSTŮ X XXXX xxx XX

2,595

05152

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX OBĚH. XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X PRSTŮ X NOHY x XX

3,172

05153

XXXXXXXX KVŮLI XXXXXX XXXX. XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX A XXXXX X XXXX x MCC

4,156

05161

VÝMĚNA XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX xxx XX

5,527

05162

XXXXXX KARDIOSTIMULÁTORU A XXXXXXXXXXXXX x CC

5,581

05163

VÝMĚNA XXXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX x XXX

6,119

05171

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX X XXXX XXX XXXXXXX XXXX. XXXXXXXX xxx CC

1,541

05172

AMPUTACE HORNÍ XXXXXXXXX XXXX PRSTU X XXXX PRO XXXXXXX OBĚH. SOUSTAVY x XX

1,977

05173

XXXXXXXX HORNÍ XXXXXXXXX XXXX XXXXX X NOHY PRO XXXXXXX XXXX. XXXXXXXX x XXX

2,294

05181

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX ZAŘÍZENÍ xxx XX

1,465

05182

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX, KROMĚ VÝMĚNY XXXXXXXX x XX

1,537

05183

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX x XXX

1,880

05191

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX xxx XX

0,492

05192

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXX x CC

0,517

05193

PODVÁZÁNÍ X OBNAŽOVÁNÍ XXX x MCC

0,566

05201

JINÉ VÝKONY XX OBĚHOVÉ XXXXXXXX xxx CC

1,478

05202

JINÉ XXXXXX XX OBĚHOVÉ XXXXXXXX x XX

2,752

05203

XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX x XXX

6,669

05301

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX bez XX

2,039

05302

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX x CC

2,258

05303

SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX X AMI x XXX

3,141

05311

XXXXXXX KATETRIZACE XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

1,289

05312

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX SRDEČNÍ x XX

1,315

05313

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX ISCHEMICKÉHOROBU XXXXXXX x XXX

1,634

05321

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX JINÝCH PORUCHÁCH XXXXXXX XXXXXXXX xxx XX

1,628

05322

XXXXXXX KATETRIZACE PŘI XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX s CC

2,045

05323

SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX SOUSTAVY x XXX

3,018

05331

XXXXXX INFARKT XXXXXXXX xxx XX

1,146

05332

XXXXXX XXXXXXX MYOKARDU s XX

1,215

05333

XXXXXX INFARKT XXXXXXXX x XXX

1,585

05341

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX xxx XX

3,771

05342

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX x CC

4,737

05343

AKUTNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX x XXX

6,990

05351

XXXXXXX XXXXXXX xxx XX

0,929

05352

XXXXXXX XXXXXXX x CC

0,960

05353

SRDEČNÍ SELHÁNÍ x XXX

1,268

05361

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX xxx XX

0,762

05362

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX x XX

0,874

05363

XXXXXXX ŽILNÍ XXXXXXXXXXXXXXX x XXX

1,096

05371

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, xxx XX

1,555

05372

XXXXXXXXXXX XXXXXXX ZÁSTAVA, x XX

1,953

05373

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, x XXX

2,882

05381

XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

1,143

05382

XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX x XX

1,169

05383

XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXXXX PORUCHY x XXX

1,325

05391

XXXXXXXXXXXXX bez XX

0,770

05392

XXXXXXXXXXXXX x XX

0,968

05393

XXXXXXXXXXXXX x XXX

1,428

05401

XXXXXXXXXX xxx XX

0,579

05402

XXXXXXXXXX x XX

0,650

05403

XXXXXXXXXX x MCC

0,884

05411

VROZENÉ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

1,161

05412

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX s CC

1,459

05413

VROZENÉ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

2,152

05421

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX VEDENÍ xxx XX

0,648

05422

XXXXXXX XXXXXXX X PORUCHY VEDENÍ x XX

0,804

05423

XXXXXXX ARYTMIE X XXXXXXX VEDENÍ x XXX

1,089

05431

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX bez CC

0,595

05432

ANGÍNA XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX x XX

0,748

05433

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX x MCC

1,103

05441

SYN XXXX X XXXXXX bez XX

0,557

05442

XXX XXXX A XXXXXX s XX

0,690

05443

XXXXXXX X KOLAPS x XXX

0,898

05451

XXXXXXXXXXXXXX bez XX

0,775

05452

XXXXXXXXXXXXXX x XX

0,974

05453

XXXXXXXXXXXXXX x XXX

1,436

05461

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Xx XXXXXXXXXXXX PŘÍSTROJE XX XXXXXX bez CC

1,016

05462

SELHANÍ, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Cl XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX x XX

1,275

05463

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Xx VASKULÁRNÍHO XXXXXXXXX XX VÝKONU s XXX

1,883

05471

XXXX DIAGNÓZY XXXXXXX XXXXXXXX bez XX

0,699

05472

XXXX XXXXXXXX XXXXXXX SOUSTAVY x XX

0,817

05473

XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX s XXX

1,049

06011

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X TENKÉM XXXXXX xxx CC

2,581

06012

VELKÉ XXXXXX NA TLUSTÉM X XXXXXX STŘEVU x XX

3,544

06013

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX x XXX

5,728

06021

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX xxx XX

3,413

06022

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX x XX

5,290

06023

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX x XXX

10,512

06031

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX X TENKÉM XXXXXX xxx XX

1,719

06032

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX X TENKÉM XXXXXX x XX

2,318

06033

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX STŘEVU s XXX

3,818

06041

XXXXXXXXXX XXXXXX POBŘIŠNICE xxx CC

1,146

06042

UVOLŇOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXXX x CC

1,246

06043

UVOLŇOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXXX x XXX

1,777

06051

XXXXXX NA APENDIXU xxx XX

0,918

06052

XXXXXX XX XXXXXXXX x XX

1,172

06053

XXXXXX XX XXXXXXXX x XXX

1,837

06061

XXXXXX PŘI KÝLE, X VÝJIMKOU TŘÍSELNÉ X XXXXXXXX XXXX xxx XX

0,655

06062

XXXXXX PŘI XXXX, S XXXXXXXX XXXXXXXX X STEHENNÍ XXXX x CC

0,849

06063

VÝKONY XXX XXXX, S XXXXXXXX TŘÍSELNÉ X XXXXXXXX XXXX s XXX

1,164

06071

XXXX VÝKONY NA XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX xxx CC

1,805

06072

MALÉ XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX x XX

2,926

06073

XXXX XXXXXX XX XXXXXXX, JÍCNU X XXXXXXXXXXX x XXX

3,663

06081

XXXXXX PRI XXXXXXXX X STEHENNÍ XXXX xxx XX

0,629

06082

XXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX s CC

0,944

06083

VÝKONY XXX TŘÍSELNÉ A XXXXXXXX KÝLE x XXX

1,108

06091

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX bez XX

0,532

06092

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX x XX

0,663

06093

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX x XXX

0,822

06101

XXXX VÝKONY XX XXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

1,103

06102

XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX x XX

1,841

06103

XXXX XXXXXX NA XXXXXXXX XXXXXXX s XXX

2,876

06301

XXXXXXX XXXXXX TRÁVICÍHO XXXXXXX bez XX

0,661

06302

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX ÚSTROJÍ x XX

0,829

06303

XXXXXXX BUJENI XXXXXXXXX XXXXXXX s XXX

1,223

06311

XXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXX bez XX

0,558

06312

XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX x XX

0,875

06313

XXXXXXXX VŘED X XXXXXXXXXX x XXX

1,375

06321

XXXXXXX XXXXX xxx XX

0,529

06322

XXXXXXX XXXXX x XX

0,864

06323

XXXXXXX JÍCNU s XXX

1,018

06331

XXXXXXXXXXXXXXX, DIVERTICULOZA X XXXXX XXXXXX xxx XX

0,678

06332

XXXXXXXXXXXXXXX, DIVERTICULOZA X XXXXX XXXXXX x XX

0,832

06333

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXX STŘEVA x XXX

1,022

06341

XXXXXXXXXX INSUFICIENCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX bez CC

1,129

06342

VASKULÁRNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XX

1,418

06343

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

2,092

06351

XXXXXXXXX GASTROINTESTINÁLNÍHO XXXXXXX xxx XX

0,564

06352

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x CC

0,790

06353

OBSTRUKCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

1,048

06361

XXXXXX INFEKCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX xxx CC

1,239

06362

HLAVNÍ XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XX

1,395

06363

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

2,586

06371

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX xxx XX

0,358

06372

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX x XX

0,414

06373

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX s XXX

0,631

06381

XXXX DIAGNÓZY TRÁVICÍHO XXXXXXX bez XX

0,427

06382

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU x XX

0,575

06383

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU x XXX

0,925

07011

XXXXXX NA PANKREATU, XXXXXXX X SHUNTY xxx XX

4,790

07012

XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXX s XX

5,292

07013

XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXX s XXX

9,465

07021

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

3,264

07022

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXXX XXXXXXX x XX

3,616

07023

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

6,091

07031

XXXXXXXXXXXXXXXX, S XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX xxx CC

1,362

07032

CHOLECYSTEKTOMIE, X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX x XX

1,931

07033

XXXXXXXXXXXXXXXX, S XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX x XXX

3,080

07041

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxx XX

1,455

07042

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x CC

1,655

07043

LAPAROSKOPICKÁHOLECYSTEKTOMIE x XXX

1,814

07051

XXXX HEPATOBILIÁRNÍ XXXXXX X VÝKONY NA XXXXXXXX BŘIŠNÍ bez XX

1,481

07052

XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X VÝKONY NA XXXXXXXX BŘIŠNÍ x XX

1,640

07053

XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX BŘIŠNÍ s XXX

2,966

07301

XXXXXXX X ALKOHOLICKÁ XXXXXXXXXX xxx CC

0,914

07302

CIRHOZA X XXXXXXXXXXX HEPATITIDA x XX

1,020

07303

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX s XXX

1,435

07311

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX bez XX

0,739

07312

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXX x XX

0,929

07313

XXXXXXX NÁDOR X XXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU A XXXXXXXX XXXXXX x XXX

1,372

07321

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX xxx XX

0,842

07322

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, S XXXXXXXX ZHOUBNÉHO XXXXXX x CC

1,024

07323

PORUCHY XXXXXXXX XXXXXX, X VÝJIMKOU XXXXXXXXX XXXXXX x XXX

2,321

07331

XXXXXXX JATER, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bez XX

0,655

07332

XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, x XX

0,910

07333

XXXXXXX JATER, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, x XXX

1,261

07341

XXXX PORUCHY XXXXXXXXX XXXX xxx XX

0,666

07342

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX x XX

0,777

07343

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX x XXX

1,003

08011

XXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX xxx CC

8,400

08012

VÝKONY XXXXXXXX A XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX x XX

9,936

08013

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX s XXX

22,706

08021

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX xxx XX

8,097

08022

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX DOLNÍCH XXXXXXXX xXX

8,165

08023

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX x MCC

11,730

08031

VÝKONY XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX, KROMĚ ZAKŘIVENÍ XXX bez XX

6,467

08032

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX, XXXXX ZAKŘIVENÍ XXX x CC

8,553

08033

VÝKONY XXXXXXXX A LUMBÁRNÍ XXXX, KROMĚ XXXXXXXXX XXX s MCC

8,722

08041

VELKÉ XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX bez CC

5,009

08042

VELKÉ XXXXXX XXXXXXXXXX DOLNÍCH XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX x CC

5,208

08043

VELKÉ XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX A JEJICH XXXXXX S XXX

5,343

08051

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX KRANIÁLNÍCH X XXXXXXXXXXXX XXXXX xxx XX

3,095

08052

XXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX x XX

4,024

08053

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX x XXX

6,676

08061

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX xxx XX

3,569

08062

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX x XX

4,482

08063

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX HORNÍCH XXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX x MCC

6,615

08071

AMPUTACE XX MUSKULOSKELETÁLNÍM XXXXXXX X XXXXXXX POJIVOVÉ XXXXX bez CC

2,124

08072

AMPUTACE XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX x XX

3,376

08073

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX POJIVOVÉ XXXXX x MCC

4,605

08081

VÝKONY XX KYČLÍCH X XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX KLOUBŮ xxx XX

2,626

08082

XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX x CC

3,238

08083

VÝKONY NA XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX x XXX

4,150

08091

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X POJIVOVÉ XXXXX, KROMĚ XXXX, xxx XX

0,782

08092

XXXXX STEP X DEBRIDEMENT XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXXX RUKY, x XX

1,207

08093

XXXXX STEP A XXXXXXXXXXX RANÝ, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX SOUSTAVY X XXXXXXXX TKÁNĚ, XXXXX XXXX, x XXX

3,562

08101

XXXXXX XX ZADECH A XXXX, XXXXX DORZÁLNÍ X LUMBÁRNÍ XXXX xxx CC

1,625

08102

VÝKONY NA XXXXXX X XXXX, XXXXX DORZÁLNÍ X XXXXXXXX XXXX x XX

2,476

08103

XXXXXX XX ZADECH X XXXX, XXXXX XXXXXXXX X LUMBÁRNÍ XXXX x XXX

3,185

08111

XXXXXX XX KOLENU X XXXXX XXXXX NOHY, XXXXXXXXXXXX bez CC

1,350

08112

VÝKONY XX XXXXXX X XXXXX ČASTI XXXX, XXXXXXXXXXXX s XX

1,781

08113

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXX ČÁSTI XXXX, XXXXXXXXXXXX x MCC

2,098

08121

VYJMUTÍ XXXXXXXXX FIXAČNÍHO XXXXXXXX xxx XX

0,419

08122

XXXXXXX VNITŘNÍHO XXXXXXXXX XXXXXXXX x XX

0,472

08123

XXXXXXX VNITŘNÍHO XXXXXXXXX XXXXXXXX x XXX

0,603

08131

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX xxx CC

0,815

08132

MÍSTNÍ XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XX

1,309

08133

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX s XXX

1,565

08141

XXXXXX XXXXXXXXX xxx CC

0,580

08142

VÝKONY XXXXXXXXX x CC

0,681

08143

VÝKONY XXXXXXXXX x MCC

0,768

08151

VÝKONY XX HORNÍCH XXXXXXXXXXX xxx XX

0,782

08152

XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXXXXX x XX

1,137

08153

XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXXXXX s XXX

1,398

08161

XXXXXX XX XXXXX XXXXX xxx CC

0,599

08162

VÝKONY XX XXXXX XXXXX s XX

0,796

08163

XXXXXX NA MĚKKÉ XXXXX x XXX

1,733

08171

XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX bez CC

0,717

08172

JINÉ XXXXXX XX MUSKULOSKELETALNIM XXXXXXX X POJIVOVÉ XXXXX s XX

0,864

08173

XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX x XXX

0,968

08181

XXXXX XXXXXX NA KOLENNÍM XXXXXX xxx XX

5,089

08182

XXXXX XXXXXX NA KOLENNÍM XXXXXX x CC

6,391

08183

VELKÉ XXXXXX NA KOLENNÍM XXXXXX x XXX

9,432

08301

XXXXXXXXX XXXXX STEHENNÍ xxx XX

1,099

08302

XXXXXXXXX KOSTI XXXXXXXX x XX

1,380

08303

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX x XXX

2,036

08311

XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX xxx XX

0,876

08312

XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX x XX

0,958

08313

XXXXXXXXX XXXXX NEBO XXXXXXXXX XXXXX x XXX

1,116

08321

XXXXXXXXX XXXX DISLOKACE, X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXX xxx XX

0,458

08322

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, X XXXXXXXX STEHENNÍ XXXXX X XXXXX x CC

0,693

08323

ZLOMENINA XXXX XXXXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXX KOSTI A XXXXX s XXX

0,758

08331

XXXXXXX XXXXX NA XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X POJIVOVÉ XXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX xxx CC

1,097

08332

ZHOUBNÝ XXXXX NA MUSKULOSKELETALNIM XXXXXX A XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX x XX

1,168

08333

XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X POJIVOVÉ XXXXX X PATOLOGICKÉ XXXXXXXXX x XXX

1,906

08341

XXXXXXXXXXXXXX xxx XX

1,181

08342

XXXXXXXXXXXXXXxXX

1,394

08343

XXXXXXXXXXXXXX x XXX

1,723

08351

XXXXXXXX XXXXXXXXX xxx XX

1,055

08352

XXXXXXXX XXXXXXXXX s XX

1,375

08353

XXXXXXXX XXXXXXXXX s XXX

1,788

08361

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX xxx CC

0,811

08362

PORUCHY POJIVOVÉ XXXXX x CC

1,220

08363

PORUCHY XXXXXXXX XXXXX s XXX

1,898

08371

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX bez CC

0,712

08372

LÉKAŘSKÉ XXXXXXXX XX ZADY x CC

0,792

08373

LÉKAŘSKÉ XXXXXXXX XX XXXX s XXX

0,816

08381

XXXX ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ X KLOUBŮ xxx XX

0,585

08382

XXXX ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ X XXXXXX x XX

0,735

08383

XXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX X XXXXXX x XXX

1,083

08391

XXXXXX, XXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX xxx XX

0,744

08392

XXXXXX, XXXXXX A XXXX ORTOPEDICKÉHO ZAŘÍZENI XXXX XXXXXX x XX

0,935

08393

XXXXXX, REAKCE X XXXX XXXXXXXXXXXXX ZAŘÍZENI XXXX XXXXXX s XXX

1,379

08401

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX X MENE XXXXXXXX ZÁNĚTLIVÉHOROBY bez XX

0,555

08402

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX A MENE XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX s XX

0,697

08403

XXXXXXXXXXXXXXXXX PŘÍZNAKY, XXXXXXXX, XXXXXX A XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX x XXX

1,028

08411

XXXX DIAGNÓZY XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX xxx XX

0,503

08412

XXXX XXXXXXXX MUSKULOSKELETÁLNÍHO XXXXXXX X POJIVOVÉ XXXXX x XX

0,764

08413

XXXX DIAGNÓZY XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXX TKANÉ x XXX

0,922

09011

XXXXX STEP A XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXX xxx XX

0,751

09012

XXXXX ŠTĚP X XXXXXXXXXX XXXXXX TĚLES X XXXX x XX

1,827

09013

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXX x XXX

3,264

09021

XXXXXX NA XXXXXX xxx CC

0,662

09022

VÝKONY NA XXXXXX s XX

0,933

09023

XXXXXX XX PRSECH x XXX

1,224

09031

XXXX XXXXXX XX XXXX, XXXXXXXX XXXXX X XXXXX xxx XX

0,512

09032

XXXX XXXXXX XX XXXX, XXXXXXXX XXXXX X XXXXX x XX

0,936

09033

XXXX XXXXXX XX XXXX, XXXXXXXX XXXXX X XXXXX s XXX

1,447

09301

XXXXXXX XXXXXXX XXXX xxx XX

1,030

09302

XXXXXXX XXXXXXX XXXX x XX

1,121

09303

XXXXXXX XXXXXXX XXXX x XXX

1,431

09311

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX xxx XX

1,026

09312

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXX x XX

1,048

09313

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX x XXX

1,146

09321

XXXXXXXXXX xxx XX

0,645

09322

XXXXXXXXXX x XX

0,883

09323

XXXXXXXXXX x XXX

1,160

09331

XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX A PRSU xxx CC

0,306

09332

PORANĚNÍ XXXX, XXXXXXXX TKÁNĚ A XXXX s XX

0,457

09333

XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX X PRSU s XXX

0,712

09341

XXXX XXXXXXX KŮŽE X XXXXX bez XX

0,609

09342

XXXX PORUCHY XXXX X XXXXX x XX

0,792

09343

XXXX XXXXXXX XXXX X PRSOU s XXX

0,814

10011

XXXXXX NA NADLEDVINKÁCH X XXXXXXXX XXXXXXXX xxx CC

3,245

10012

VÝKONY XX XXXXXXXXXXXXX A PODVĚSKU XXXXXXXX s XX

4,075

10013

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX MOZKOVÉM x XXX

6,014

10021

XXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX RÁNY XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX xxx XX

2,488

10022

XXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX x XX

2,908

10023

XXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX RÁNY XXX XXXXXXXXXXXX, NUTRIČNÍCH X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX x XXX

3,062

10031

XXXXXX XXX OBEZITU xxx CC

2,398

10032

VÝKONY PRO XXXXXXX s XX

5,554

10033

XXXXXX XXX XXXXXXX x XXX

12,810

10041

XXXXXXXX XXXXX KONČETINY XXX ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH X XXXXXXXXXXXXX PORUCHÁCH xxx XX

2,133

10042

XXXXXXXX DOLNÍ XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX s CC

3,128

10043

AMPUTACE XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX s XXX

4,964

10051

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX X TYREOGLOSÁLNÍ XXXXXX xxx XX

1,280

10052

XXXXXX XX XXXXXX X PŘIŠTITNÉ XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX x XX

1,519

10053

XXXXXX XX ŠTÍTNÉ A XXXXXXXXX XXXXX A XXXXXXXXXXXXX VÝKONY x XXX

1,652

10061

XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX VÝKONY xxx XX

2,148

10062

XXXX ENDOKRINNÍ, XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXX x XX

3,367

10063

XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX s XXX

7,843

10301

XXXXXXXX A XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

0,721

10302

XXXXXXXX X XXXXXXXX A XXXXX METABOLICKÉ XXXXXXX x XX

0,847

10303

XXXXXXXX A XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

1,141

10311

XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

0,558

10312

XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XX

0,563

10313

XXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

0,723

10321

XXXXXXX METABOLICKÉ XXXX xxx XX

0,748

10322

XXXXXXX METABOLICKÉ XXXX x XX

1,562

10323

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX x XXX

3,885

10331

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX xxx CC

0,771

10332

JINÉ ENDOKRINNÍ XXXXXXX x XX

0,969

10333

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

1,429

11011

XXXXXXXXXXXXX LEDVIN bez XX

6,503

11012

XXXXXXXXXXXXX LEDVIN x XX

8,967

11013

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX s XXX

13,070

11021

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXX xxx XX

5,699

11022

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXX x XX

7,159

11023

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX MĚCHÝŘI x XXX

10,564

11031

XXXXX VÝKONY NA XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

1,276

11032

XXXXX XXXXXX XX LEDVINÁCH X XXXXXXXX XXXXXXX x XX

1,687

11033

XXXXX VÝKONY XX LEDVINÁCH A XXXXXXXX XXXXXXX x XXX

2,631

11041

XXXXXXXX, KONTROLA, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX bez XX

0,595

11042

XXXXXXXX, KONTROLA, ODSTRANĚNÍ XXXXX XXXXXXX s XX

1,001

11043

XXXXXXXX, XXXXXXXX, ODSTRANĚNÍ XXXXX LEDVINY x XXX

2,165

11051

XXXX VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXX bez XX

0,655

11052

XXXX XXXXXX NA XXXXXXX MĚCHÝŘI x XX

0,741

11053

XXXX VÝKONY NA XXXXXXX MĚCHÝŘI x XXX

1,061

11061

XXXXXXXXXXXXXX xxx XX

1,339

11062

XXXXXXXXXXXXXX x XX

1,486

11063

XXXXXXXXXXXXXX s XXX

1,825

11071

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX xxx XX

0,731

11072

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX x XX

0,811

11073

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY x XXX

0,978

11081

XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX xxx CC

2,010

11082

JINÉ XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX x CC

2,487

11083

JINÉ VÝKONY XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX CESTÁCH x XXX

4,838

11301

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX CEST X XXXXXXXXX XXXXXXX xxx CC

0,750

11302

ZHOUBNÉ BUJENI XXXXXX X XXXXXXXX XXXX X LEDVINOVÉ XXXXXXX s XX

0,988

11303

XXXXXXX XXXXXX LEDVIN A XXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX s XXX

1,800

11311

XXXXXXXXX bez CC

0,649

11312

NEFRITIDA x CC

0,922

11313

NEFRITIDA x XXX

1,086

11321

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX xxx XX

0,582

11322

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX x XX

0,765

11323

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX x XXX

1,076

11331

XXXXXX XXXXXXX S XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX xxx CC

0,845

11332

MOČOVÉ XXXXXXX X LITOTRYPSIÍ XXXXXXXXX ŠOKOVOU XXXXX x XX

1,062

11333

XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX MIMOTĚLNÍ XXXXXXX XXXXX x XXX

1,567

11341

XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX MIMOTĚLNÍ SOKOVOU XXXXX xxx XX

0,451

11342

XXXXXX XXXXXXX XXX LITOTRYPSIE XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX x CC

0,464

11343

MOČOVÉ XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX s XXX

0,592

11351

XXXXXX, XXXXXX X XXXX GU XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX xxx XX

0,844

11352

XXXXXX, XXXXXX X XXXX XX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX x XX

1,467

11353

XXXXXX, XXXXXX X XXXX XX XXXXXXXXX, STEPU XXXX XXXXXXXXXXXXX x XXX

2,132

11361

XXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX CESTÁCH xxx XX

0,630

11362

XXXXXXXX X SYMPTOMY XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,722

11363

XXXXXXXX A SYMPTOMY XX LEDVINÁCH X XXXXXXXX XXXXXXX s XXX

0,795

11371

XXXX DIAGNÓZY LEDVIN X XXXXXXXX XXXX xxx XX

0,440

11372

XXXX DIAGNÓZY XXXXXX X XXXXXXXX XXXX x XX

0,457

11373

XXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX CEST x XXX

0,744

12011

XXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXX X XXXX xxx CC

2,018

12012

VELKÉ XXXXXX X XXXXXXX XXXXX X XXXX x XX

2,031

12013

XXXXX VÝKONY X OBLASTI PÁNVE X MUŽE x XXX

3,198

12021

XXXXXX XX XXXXXX xxx XX

0,568

12022

XXXXXX XX XXXXXX x CC

0,656

12023

VÝKONY XX XXXXXX s XXX

1,917

12031

XXXXXXXXXXXXXX PROSTATEKTOMIE bez XX

1,307

12032

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX x XX

1,392

12033

XXXXXXXXXXXXXX PROSTATEKTOMIE x XXX

1,574

12041

XXXXXX XX VARLATECH xxx CC

0,492

12042

VÝKONY NA XXXXXXXXX s XX

0,619

12043

XXXXXX XX VARLATECH s XXX

0,789

12051

XXXXXXXXXX xxx CC

0,341

12052

CIRKUMCIZE x XX

0,369

12053

XXXXXXXXXX x XXX

0,400

12061

XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

0,693

12062

XXXX VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX x CC

0,870

12063

JINÉ XXXXXX XX MUŽSKÉM XXXXXXXXXXXX SYSTÉMU x XXX

1,285

12301

XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX REPRODUKČNÍM XXXXXXX xxx XX

0,734

12302

XXXXXXX NÁDOR XX MUŽSKÉM XXXXXXXXXXXX XXXXXXX x CC

0,817

12303

ZHOUBNÝ XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX SYSTÉMU s XXX

1,055

12311

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX xxx XX

0,311

12312

XXXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO XXXXXXX, XXXXX ZHOUBNÉHO XXXXXX x XX

0,347

12313

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX x XXX

0,411

13011

XXXXXXXXXX PÁNVE, RADIKÁLNÍ XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX bez XX

3,337

13012

XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX x XX

4,586

13013

XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX s XXX

6,562

13021

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX xxx XX

2,654

13022

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX PRO XXXXXXXXX NA XXXXXXXX X XXXXXXXX x XX

3,863

13023

XXXXXX NA DĚLOZE X ADNEXECH XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX x XXX

5,733

13031

XXXXXX NA XXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX NA XXXXXXXXX X ADNEXECH xxx XX

1,990

13032

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXX MALIGNÍM BUJENI XXXXXXXXXXXXX JINDE XXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX x XX

2,895

13033

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX s XXX

4,612

13041

XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX PŘI CA XX SITU A XXXXXXXXXX XXXXXX xxx XX

1,305

13042

XXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XX SITU X XXXXXXXXXX BUJENI s XX

1,547

13043

XXXXXXX X ADNEXÁLNÍ XXXXXX XXX XX XX SITU A XXXXXXXXXX XXXXXX s XXX

2,115

13051

XXXXXXXXXXXX+ XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX xxx CC

0,949

13052

LAPAROSKOPIE+ XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX x XX

1,202

13053

XXXXXXXXXXXX+ PŘERUŠENÍ XXXXXXXXX XXXXXXX s XXX

1,350

13061

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxx XX

0,903

13062

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX ŽENSKÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX x XX

0,950

13063

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX x XXX

1,296

13071

XXXXXXXXX, XXXXX KALNI X VULVOVE XXXXXX xxx XX

0,343

13072

XXXXXXXXX, CERVIKÁLNÍ X XXXXXXX VÝKONY x XX

0,490

13073

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X VULVOVE XXXXXX x MCC

0,795

13091

DILATACE, XXXXXXX X XXXXXXXX xxx XX

0,217

13092

XXXXXXXX, KYRETÁŽ X XXXXXXXX s CC

0,258

13093

DILATACE, XXXXXXX A KONIZACE x XXX

0,357

13101

XXXX VÝKONY XX ŽENSKÉM XXXXXXXXXXXX XXXXXXX bez XX

1,359

13102

XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XX

2,958

13103

XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

4,640

13301

XXXXXXX NÁDOR XX ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM XXXXXXX bez CC

0,881

13302

ZHOUBNÝ XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX s XX

0,974

13303

XXXXXXX XXXXX NA XXXXXXX REPRODUKČNÍM XXXXXXX x XXX

1,117

13311

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU xxx XX

0,453

13312

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX s XX

0,569

13313

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

0,705

13321

XXXXXXXXXXX A XXXX PORUCHY XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU xxx XX

0,344

13322

XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x CC

0,436

13323

MENSTRUAČNÍ X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

0,665

14601

XXXXX CÍSAŘSKÝM XXXXX bez XX

1,126

14602

XXXXX XXXXXXXXX ŘEZEM s XX

1,365

14603

XXXXX CÍSAŘSKÝM XXXXX x XXX

1,655

14611

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXXXX X KYRETÁŽÍ xxx XX

0,676

14612

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXX x XX

0,738

14613

XXXXXXXXX POROD XX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX x XXX

0,976

14621

XXXXXXXXX XXXXX XX STERILIZACI X/XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX xxx CC

0,763

14622

VAGINÁLNÍ POROD X XXXXXXX, X XXXXXXXX STERILIZACE X/XXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXX x XX

0,958

14623

XXXXXXXXX POROD X VÝKONEM, X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXXX X KYRETÁŽE x XXX

1,415

14631

XXXXXXXXX XXXXX xxx CC

0,506

14632

VAGINÁLNÍ XXXXX x CC

0,553

14633

VAGINÁLNÍ POROD x XXX

0,600

14641

XXXXXX X XXXXXXXXXX X KYRETÁŽÍ, XXXXXXXXX KYRETÁŽÍ NEBO XXXXXXXXXXXXX xxx XX

0,219

14642

XXXXXX X XXXXXXXXXX A XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX s XX

0,243

14643

XXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX HYSTEREKTOMIÍ x XXX

0,274

14651

XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX bez CC

0,178

14652

POTRAT XXX ROZŠÍŘENÍ X XXXXXXXX, ASPIRAČNÍ XXXXXXXX XXXX HYSTEREKTOMIE s XX

0,409

14653

XXXXXX XXX ROZŠÍŘENÍ X XXXXXXXX, ASPIRAČNÍ XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX x XXX

0,419

14661

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX S XXXXXXX bez XX

0,224

14662

XXXXXXXXX X POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY X XXXXXXX x XX

0,280

14663

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX x MCC

0,425

14671

POPORODNÍ X XXXXXXXXXXX DIAGNÓZY XXX XXXXXX bez XX

0,201

14672

XXXXXXXXX X POPOTRATOVÉ XXXXXXXX XXX XXXXXX s XX

0,253

14691

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XXXXXX xxx CC

1,043

14692

MIMODELOZNI XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX x XX

1,330

14693

XXXXXXXXXXX TĚHOTENSTVÍ XXX VÝKONU x XXX

1,440

14701

XXXXXXX XXXXXX xxx XX

0,393

14702

XXXXXXX XXXXXX sCC

0,493

14703

HROZÍCÍ XXXXXX s MCC

0,729

14711

FALEŠNÝ XXXXX xxx XX

0,214

14712

XXXXXXX XXXXX sCC

0,270

14713

FALEŠNÝ POROD x XXX

0,398

14721

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX xxx XX

0,406

14722

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX x XX

0,692

14723

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX S XXXXXXX x XXX

0,989

14731

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX xxx XX

0,370

14732

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX x XX

0,465

14733

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX x XXX

0,686

15601

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXX PŘELOŽENÝ< 5 XXX XXXX xxx XX

0,532

15602

XXXXXXXXXXX, XXXXX NEBO XXXXXXXXX&xx; 5 XXX XXXX s XX

2,584

15603

XXXXXXXXXXX, XXXXX NEBO PŘELOŽENÝ< 5 XXX VĚKU x MCC

7,526

15621

NOVOROZENEC, VÁHA XXX XXXXXX xx;1000X, XX XXXXXXXX VÝKONEM xxx XX

18,074

15622

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU xx;1000X, XX ZÁVAŽNÝM XXXXXXX x XX

27,080

15623

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU xx;1000X, XX XXXXXXXX XXXXXXX x XXX

55,077

15631

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX PORODU lt;1000G, XXX XXXXXXXXX VÝKONU xxxXX

2,918

15632

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX xx;1000X, XXX XXXXXXXXX XXXXXX x XX

4,533

15633

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX xx;1000X, XXX XXXXXXXXX XXXXXX x XXX

18,668

15641

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX 1000-1499X, SE XXXXXXXX VÝKONEM bez XX

11,895

15642

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX 1000-1499X, XX XXXXXXXX VÝKONEM xXX

16,659

15643

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1000-1499X, XX ZÁVAŽNÝM XXXXXXX x MCC

47,358

15651

NOVOROZENEC, XXXX XXX XXXXXX 1000-1499X, XXX XXXXXXXXX XXXXXX bez XX

7,383

15652

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX 1000-1499X, XXX ZÁVAŽNÉHO XXXXXX x XX

9,159

15653

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1000-1499X, XXX XXXXXXXXX XXXXXX x XXX

10,717

15671

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI PORODU 1500-1999X, BEZ XXXXXXXX XXXXXX bez CC

3,502

15672

NOVOROZENEC, XXXX XXX XXXXXX 1500-1999X, XXX XXXXXXXX XXXXXX s XX

4,741

15673

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500-1999X, BEZ XXXXXXXX XXXXXX x MCC

7,087

15681

NOVOROZENEC, XXXX XXX XXXXXX 1500-1999X, SE XXXXXXXX XXXXXXXXX NEBO INFEKCÍ, xxx XX

9,684

15682

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX 1500-1999X, XX XXXXXXXX PROBLÉMEM XXXX XXXXXXX, s XX

15,258

15683

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500-1999X, SE XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, x XXX

30,664

15691

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000-2499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX bez XX

0,963

15692

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000-2499X, BEZ XXXXXXXXXX XXXXXX s CC

2,442

15693

NOVOROZENEC, XXXX PŘI XXXXXX 2000-2499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX x MCC

3,271

15701

NOVOROZENEC, XXXX PŘI XXXXXX 2000-2499X, XX XXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

5,487

15702

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX 2000-2499X, XX ZÁVAŽNÝM XXXXXXX x XX

10,687

15703

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000-2499X, XX XXXXXXXX XXXXXXX x XXX

19,811

15711

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000-2499X, SE XXXXXXXX XXXXXXXXX NEBO INFEKCÍ, xxx XX

0,924

15712

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX 2000-2499G, XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, x XX

1,287

15713

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000-2499G, XX XXXXXXXX PROBLÉMEM XXXX XXXXXXX, x XXX

4,710

15720

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

6,358

15731

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI PORODU &xx; 2499X, X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX bez XX

0,623

15732

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx; 2499G, X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX xXX

0,782

15733

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX > 2499X, X ASPIRAČNÍM SYNDROMEM x XXX

1,155

15741

XXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499X, X XXXXXXXX / XXXXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

0,862

15742

XXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499X, X VROZENOU / XXXXXXXXXXX XXXXXXX x CC

1,083

15743

NAROZENEC, VÁHA XXX XXXXXX &xx; 2499X, X XXXXXXXX / XXXXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

1,598

15751

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX > 2499X, X XXXXXX XXXXXXX bez XX

0,439

15752

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx; 2499X, X XXXXXX VÝKONEM x XX

0,583

15753

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx; 2499G, X XXXXXX XXXXXXX x MCC

1,103

16011

VÝKONY NA XXXXXXX xxx XX

3,260

16012

XXXXXX XX SLEZINĚ x XX

4,276

16013

XXXXXX XX XXXXXXX x XXX

8,038

16021

XXXX XXXXXX XX KRVI X XXXXXXXX PODÍLEJÍCÍCH SE XX XXXXXX XXXX xxx XX

0,981

16022

XXXX VÝKONY XX XXXX X XXXXXXXX PODÍLEJÍCÍCH SE XX XXXXXX XXXX x XX

1,340

16023

XXXX XXXXXX XX XXXX X XXXXXXXX PODÍLEJÍCÍCH XX XX XXXXXX XXXX x MCC

3,444

16301

AGRANULOCYTÓZA xxx XX

1,679

16302

XXXXXXXXXXXXXX x XX

2,109

16303

XXXXXXXXXXXXXX x MCC

3,113

16311

PORUCHY SRÁŽLIVOSTI xxx XX

1,381

16312

XXXXXXX XXXXXXXXXXX x XX

1,389

16313

XXXXXXX XXXXXXXXXXX x XXX

1,899

16331

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, S VÝJIMKOU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxx XX

0,994

16332

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, S XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x XX

1,023

16333

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, X VÝJIMKOU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x MCC

1,520

16341

JINÉ XXXXXXX XXXX A ORGÁNŮ XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXX bez XX

0,818

16342

XXXX XXXXXXX XXXX X ORGÁNŮ PODÍLEJÍCÍCH XX XX XXXXXX XXXX s CC

1,050

16343

JINÉ XXXXXXX KRVE A XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XX TVORBĚ XXXX x XXX

1,785

17011

XXXXXX X XXXXXXXX S XXXXXX XXXXXXX bez CC

2,177

17012

LYMFOM X XXXXXXXX S XXXXXX XXXXXXX s XX

4,873

17013

XXXXXX X LEUKÉMIE X VELKÝM VÝKONEM x XXX

10,181

17021

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX bez XX

1,319

17022

XXXXXX X LEUKÉMIE X XXXXX XXXXXXX x XX

1,657

17023

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX x XXX

2,445

17031

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XX. XXXXXXX xxx XX

2,521

17032

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XX. XXXXXXX x CC

3,325

17033

MYELOPROLIFERATIVNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX NÁDORY X XX. XXXXXXX x MCC

6,622

17041

MYELOPROLIFERATIVNÍ XXXXXXX X SPATNÉ DIFERENCIOVANÉ XXXXXXXXX S XXXXX XXXXXXX xxx XX

1,920

17042

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX s XX

2,179

17043

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX DIFERENCIOVANÉ NOVOTVARY X JINÝM XXXXXXX x XXX

4,142

17301

XXXXXX XXXXXXXX xxx XX

1,982

17302

XXXXXX LEUKÉMIE x XX

2,321

17303

XXXXXX XXXXXXXX x MCC

4,172

17311

LYMFOM X XXXXXXXX XXXXXXXX xxx XX

1,273

17312

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX x XX

1,598

17313

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX x XXX

2,358

17321

XXXXXXXXXXXX bez XX

1,260

17322

XXXXXXXXXXXX x CC

1,858

17323

RADIOTERAPIE x XXX

2,394

17331

XXXXXXXXXXXX bez XX

0,563

17332

XXXXXXXXXXXX s XX

0,890

17333

XXXXXXXXXXXX x XXX

1,121

17341

XXXX MYELOPROLIFERATIVNÍ XXXXXXX A DIAGNÓZA XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX bez XX

0,843

17342

XXXX MYELOPROLIFERATIVNÍ XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX x XX

1,058

17343

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY X XXXXXXXX NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ x MCC

1,562

18011

VÝKONY XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX xxx XX

0,338

18012

XXXXXX XXX INFEKČNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXX s XX

3,770

18013

XXXXXX XXX INFEKČNÍ X PARAZITÁRNÍ XXXXXX x XXX

16,739

18021

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX bez XX

1,106

18022

XXXXXX XXX POOPERAČNÍ X XXXXXXXXX INFEKCE x XX

1,707

18023

XXXXXX PRO POOPERAČNÍ X POÚRAZOVÉ INFEKCE x XXX

4,801

18301

XXXXXXXXXX xxx XX

2,389

18302

XXXXXXXXXX s XX

3,000

18303

XXXXXXXXXX x XXX

4,428

18311

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX bez XX

0,741

18312

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX x XX

0,845

18313

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX x XXX

0,851

18321

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX xxx XX

0,682

18322

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX x XX

0,808

18323

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX x XXX

1,034

18331

XXXXXX XXXXXXXXXX xxx CC

0,725

18332

VIROVÉ XXXXXXXXXX x XX

0,909

18333

XXXXXX XXXXXXXXXX x MCC

0,943

18341

JINÁ INFEKČNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX xxx XX

0,923

18342

XXXX INFEKČNÍ X XXXXXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ x XX

1,504

18343

XXXX INFEKČNÍ X PARAZITICKÁ XXXXXXXXXX x XXX

2,205

19011

XXXXXX SE XXXXXX XXXXXXXXX DUŠEVNÍ XXXXXX xxx CC

1,376

19012

VÝKONY XX HLAVNÍ DIAGNÓZOU XXXXXXX NEMOCI s XX

2,918

19013

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX NEMOCI x MCC

5,504

19301

SCHIZOFRENIE xxx XX

1,601

19302

XXXXXXXXXXXX x XX

1,700

19303

XXXXXXXXXXXX x XXX

3,683

19311

XXXXXXXX xxx XX

1,574

19312

XXXXXXXX s XX

1,619

19313

XXXXXXXX x XXX

2,208

19321

XXXXXXX XXXXXXXXX X SEBEKONTROLY bez XX

1,018

19322

XXXXXXX OSOBNOSTI A XXXXXXXXXXXX s XX

1,421

19323

XXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX x XXX

2,325

19331

XXXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

1,474

19332

XXXXXXXXX XXXXXXX x XX

1,852

19333

XXXXXXXXX XXXXXXX x MCC

2,733

19341

DEPRESE xxx XX

0,701

19342

XXXXXXX s XX

1,263

19343

XXXXXXX x XXX

1,551

19351

XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX PSYCHOSOCIÁLNÍ XXXXXXXXX xxx CC

0,962

19352

NEURÓZY, XXXXX XXXXXXXXXXXX, AKUTNÍCH XXXXXX A PORUCHY XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX x XX

1,030

19353

XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX PSYCHOSOCIÁLNÍ DYSFUNKCE x MCC

1,485

19361

ORGANICKÉ XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX xxx XX

0,990

19362

XXXXXXXXX PORUCHY X XXXXXXXX XXXXXXXXX x XX

1,243

19363

XXXXXXXXX PORUCHY X MENTÁLNÍ XXXXXXXXX x MCC

1,834

19371

DĚTSKÉ XXXXXXX XXXXXXX xxx CC

0,940

19372

DĚTSKÉ XXXXXXX PORUCHY x XX

1,180

19373

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX x XXX

1,741

19381

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX xxx XX

2,657

19382

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX s XX

3,151

19383

XXXXXXX NUTRIČNÍ PORUCHY x XXX

3,325

19391

XXXX XXXXXXX XXXXXXX bez CC

0,990

19392

JINÉ XXXXXXX XXXXXXX x XX

1,243

19393

XXXX DUŠEVNÍ PORUCHY x MCC

1,836

20301

ALKOHOLISMUS X XXXXXXX DROG X XXXXXXXXX XX XXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX POMOC xxx XX

0,326

20302

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX A ZÁVISLOST XX XXXX, PŘETRVÁVAJÍCÍ X PŘES XXXXXXXXX XXXXX x XX

0,653

20303

XXXXXXXXXXXX X UŽÍVÁNÍ DROG X ZÁVISLOST XX XXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXX x MCC

0,832

20321

UŽÍVÁNÍ X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXX xxx XX

1,091

20322

XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX A XXXXXXX x XX

1,369

20323

XXXXXXX X XXXXXXXXX NA XXXXXXXX X XXXXXXX x XXX

2,898

20331

XXXXXXX A XXXXXXXXX XX XXXXXXX xxx XX

0,808

20332

XXXXXXX A XXXXXXXXX XX XXXXXXX x XX

0,933

20333

XXXXXXX X XXXXXXXXX XX KOKAINU x XXX

2,263

20341

XXXXXXX X XXXXXXXXX XX JINÝCH XXXXXXX bez XX

0,918

20342

XXXXXXX X ZÁVISLOST NA XXXXXX XXXXXXX s XX

1,051

20343

XXXXXXX A XXXXXXXXX XX JINÝCH XXXXXXX x XXX

1,843

21011

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXX xxx XX

1,441

21012

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXX x XX

2,185

21013

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXX x XXX

15,383

21021

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX xxx XX

1,370

21022

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXX X KOMPLIKACÍCH x XX

3,341

21023

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXXX x MCC

7,466

21301

PORANĚNÍ XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXX xxx XX

2,582

21302

XXXXXXXX NA XXXXXXXXXX MÍSTĚ XXXX XX XXXX MÍSTECH x CC

2,840

21303

PORANĚNÍ NA XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXX MÍSTECH x MCC

7,371

21311

ALERGICKÉ REAKCE xxx XX

0,233

21312

XXXXXXXXX XXXXXX x XX

0,307

21313

XXXXXXXXX REAKCE x XXX

0,482

21321

XXXXXX X XXXXXXX ÚČINKY XXXX xxx XX

0,318

21322

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX x XX

0,512

21323

XXXXXX X XXXXXXX ÚČINKY XXXX x XXX

1,003

21331

XXXXXXXXXX XXX XXXXXX bez XX

0,447

21332

XXXXXXXXXX XXX XXXXXX s XX

0,579

21333

XXXXXXXXXX XXX XXXXXX x XXX

0,988

21351

XXXX XXXXXXXX XXXXX, OTRAVY A XXXXXXXXX XXXXXX bez XX

0,397

21352

XXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX x XX

0,682

21353

XXXX XXXXXXXX XXXXX, OTRAVY X XXXXXXXXX XXXXXX x XXX

1,626

22521

XXXX ROZSÁHLÉ XXXXXXXXXX XXXX CELOU XXXX, X XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX xxx XX

5,334

22522

XXXX XXXXXXXX POPÁLENINY SKRZ XXXXX XXXX, S XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX PORANĚNÍM s XX

6,699

22523

XXXX XXXXXXXX POPÁLENINY XXXX XXXXX XXXX, X KOŽNÍM ŠTĚPEM XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX x XXX

9,887

22530

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX KOŽNÍHO XXXXX

0,799

22541

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX KŮŽE XXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxx XX

1,297

22542

XXXXXXXXXX OMEZENÉHO XXXXXXX POSTIHUJÍCÍ XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXX ŠTĚPU XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX x XX

2,595

22543

XXXXXXXXXX OMEZENÉHO XXXXXXX XXXXXXXXXXX VŠECHNY XXXXXX XXXX BEZ KOŽNÍHO XXXXX NEBO XXXXXXXXXXX XXXXXXXX x XXX

5,455

22551

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX POSTIHUJÍCÍ XXXXXXX XXXXXX KŮŽE X XXXXXX XXXXXX XXXX INHALAČNÍM PORANĚNÍM xxx XX

1,141

22552

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY XXXXXX KŮŽE S XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX x XX

1,433

22553

XXXXXXXXXX OMEZENÉHO XXXXXXX XXXXXXXXXXX VŠECHNY VRSTVY XXXX X KOŽNÍM XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX s XXX

2,115

23011

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX KONTAKT XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxx XX

0,841

23012

XXXXX X DIAGNÓZAMI XXXXXXXXXXXX XXXXX KONTAKT XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xXX

3,449

23013

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX SLUŽBAMI x MCC

7,534

23301

REHABILITACE xxx XX

1,013

23302

XXXXXXXXXXXX xXX

1,468

23303

XXXXXXXXXXXX x XXX

2,573

23311

XXXXXXXX X XXXXXXXX xxx XX

0,606

23312

XXXXXXXX X XXXXXXXX x CC

0,742

23313

PŘÍZNAKY X XXXXXXXX x XXX

0,922

23321

XXXX XXXXXXX OVLIVŇUJÍCÍ XXXXXXXXX XXXX xxx XX

0,490

23322

XXXX XXXXXXX OVLIVŇUJÍCÍ XXXXXXXXX XXXX s XX

0,755

23323

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX x XXX

1,269

24010

XXX S XXXXXXX X NĚKOLIKA XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S XXX

0,795

24020

XXX X XXXXXXX X XXXXXX DIAGNÓZOU XXXXXXXXXXX S HIV

2,971

24341

HIV X HLAVNÍ DIAGNÓZOU XXXXXXXXXXX S XXX XXX NĚKOLIKA XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX, XXX XXXXXXXXXXX xxx XX

0,748

24342

XXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX SOUVISEJÍCÍCH S XXX, BEZ TUBERKULÓZY x XX

0,940

24343

XXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X HIV XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX DIAGNÓZ XXXXXXXXXXXXX X XXX, BEZ XXXXXXXXXXX s XXX

1,387

24350

XXX XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

0,990

25011

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXXXX, XXXXX X XXXX. XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX xxx XX

9,455

25012

XXXXXXXXXXX, VELKÝ XXXXX XX PÁTEŘI, XXXXX X XXXX. PŘI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX x CC

9,504

25013

KRANIOTOMIE, XXXXX XXXXX XX XXXXXX, XXXXX A KONČ. XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX s XXX

15,830

25021

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX ÚRAZU xxx XX

7,120

25022

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉM XXXXX x CC

8,942

25023

JINÉ VÝKONY XXX VÍCENÁSOBNÉM XXXXXXXX XXXXX x MCC

13,197

25301

DIAGNÓZY XXXXXXXX XX HLAVY, XXXXXXXX X DOLNÍCH XXXXXXXX XXX MNOHOČETNÉM XXXXXXXX TRAUMATU xxx XX

1,220

25302

XXXXXXXX XXXXXXXX SE XXXXX, HRUDNÍKU X XXXXXXX KONČETIN XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX x XX

1,443

25303

XXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXXX, XXXXXXXX X DOLNÍCH KONČETIN XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX s XXX

3,310

25311

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX xxx XX

1,374

25312

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX x CC

1,726

25313

JINÉ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX x XXX

2,547

88871

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX xxx XX

0,787

88872

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX s XX

3,022

88873

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX NETÝKAJÍ XXXXXX XXXXXXXX x XXX

6,787

88881

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXX HLAVNÍ XXXXXXXX xxx CC

1,407

88882

PROSTATICKÉ VÝKONY, XXXXX SE NETÝKAJÍ XXXXXX DIAGNÓZY s XX

0,609

88883

XXXXXXXXXXX XXXXXX, KTERÉ XX XXXXXXXX HLAVNÍ XXXXXXXX s XXX

2,781

88891

XXXX XXXXXXXX XXXXXX, KTERÉ XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX xxx XX

0,803

88892

XXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX x XX

1,560

88893

XXXX XXXXXXXX VÝKONY, KTERÉ XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX s XXX

3,425

99980

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX JAKO XXXXXXXXXXX DIAGNÓZA

0,387

99990

NEDEFINOVÁNO

0,450

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2007 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je 90 % xxxx xx zdravotní výkony xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x roce 2006 x xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, výše paušální xxxxxx xx xxxxxxx x stejný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx dosaženo 90 % xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x roce 2006 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx 2006 x xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx navýšení (xxxxxxx) úhrad.
6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx poskytnuté x xxxx 2007 xxxxxx xxxx 2006. Mimořádně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnci, xxxxx objem xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx bodu xxxxx §2.
7. Zdravotní xxxxxxxxxx zohlední xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).
8. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 6 xx nezahrnuje xxxxxxxxx péče poskytnutá xxxxxxxxxxx x XX. Xx-xx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x §2.
X) Xxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2
1. Paušální xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x) Paušální xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx pacienta x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx příjmové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx výkonů.
b) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 103 % xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx den náležející xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 2006.
x) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x xxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx navýšení (xxxxxxx) xxxxx.
2. Xxxxxx ambulantní xxxx, xxxxxxxx ambulantní xxxx x zvláštní xxxxxxx péče
a) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx se hodnota xxxx stanoví x §2.
x) Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. x) zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 1 Xx.
x) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx hospicového typu xxxxx §22a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx xx xxxx 1 Xx.
X) Xxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx úhrada za xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěncům xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny x 1. xxxxxxxx xxxx ve 2. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx 100 % xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxxxx zařízení snížit xxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx 40 % xxxxxx překročení. Zdravotní xxxxxxxxxx xxx postupu xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx výše x xxxxxxx úhrady xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).
2. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxx ve 2. pololetí 2007 xxxxxxxxx péči 100 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna neuplatní xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1.

Příloha č. 2 x vyhlášce x. 619/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4
X) Xxxxxxxxxxx kapitačně výkonová xxxxxx
1. Xxxx kapitační xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx počtu přepočtených xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, násobeného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 36 Kč. Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3, xxxxxxxxxx indexem xxxxx xxxx 3.
2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výkony xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k 31.12.2005 xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,07 Xx. Xxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx x seznamu výkonů xxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2005, hrazené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanoví xx xxxx 0,97 Kč.
3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na pojištěnce xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny x dané věkové xxxxxxx vůči xxxxxxxx xx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 15 xx 19 xxx.
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx:
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
0 - 4 xxxx
&xxxx;
3,80
&xxxx;
5 - 9 xxx
&xxxx;
1,65
&xxxx;
10 - 14 xxx
&xxxx;
1,30
&xxxx;
15 - 19xxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
20 - 24 xxx
&xxxx;
0,90
&xxxx;
25 - 29 xxx
&xxxx;
0,95
&xxxx;
30 - 34 let
 
1,00
 
35 - 39 xxx
&xxxx;
1,05
&xxxx;
40 - 44 xxx
&xxxx;
1,05
&xxxx;
45 - 49 let
 
1,10
 
50 - 54 xxx
&xxxx;
1,35
&xxxx;
55 - 59 xxx
&xxxx;
1,45
&xxxx;
60 - 64 xxx
&xxxx;
1,50
&xxxx;
65 - 69 xxx
&xxxx;
1,70
&xxxx;
70 - 74 xxx
&xxxx;
2,00
&xxxx;
75 - 79 xxx
&xxxx;
2,40
&xxxx;
80 - 84 let
 
2,90
 
85 x více xxx
&xxxx;
3,40
&xxxx;
&xxxx;
X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxx kapitační xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx. A) xxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx lékař xxx xxxxxxx xxxx praktický xxxxx pro děti x xxxxxx má, x ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx 70 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (celostátní xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou Xxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx xx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 zákona.
2. Xxxxxxxxx kapitace xxx xxxxxxxxxx až xx xxxx 90 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pojištěnců xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaných xxxxx zdravotnickým zařízením.
3. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx. X) xxxx. 2 použije obdobně.
C) Xxxxxxxxx péče hrazená xxxxx seznamu výkonů
Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 0,46 Xx.
X) Regulační xxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxx úhrada xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1. xxxxxxxx nebo ve 2. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx xxxx 2. xxxxxxxx 2006, xxxx xxxxxxxxx pojišťovna v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx snížit xxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx 40 xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx a zdravotnické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx 105 % xxxxxxxx úhrady v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006, xxxx 95 % xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pololetí 2005.
2. Xxxxx celková xxxxxx xx ošetřené neregistrované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxx xx 2. pololetí 2007 xxxxxxx x 5 % xxxxxxxx xxxxxx xx registrované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxx xx 2. xxxxxxxx 2006, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť účtovaných xxxxxxxx přípravků v xxxxxxxxxxxx 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 xx 819, 822 x 823 podle xxxxxxx výkonů na x přepočteného pojištěnce xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x 1. pololetí xxxx xx 2. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zdravotní pojišťovna xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxxx. Xxx stanovení xxxx referenčních xxxxxx, xxxx xxxxx hodnoceného xxxxxx x překročení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,04 Kč xxx xxxxxxxxx 809 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši 0,86 Xx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx 107 % xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxx xx 2. xxxxxxxx 2006, xxxx 100 % xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx péče xx 1 přepočteného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny x 1. pololetí xxxx xx 2. xxxxxxxx 2005.
4. Zdravotní xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx snížit xxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxx xx celkové xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx platby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, snížené o xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pololetí 2007.
5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z XX,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx 2007 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx zdravotní xxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 619/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxxx §5
X) Xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad
1. Xxxx úhrady se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši 1,02 Xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,05 Kč.
2. Xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení

a) poskytujícímu xxxxxxxxx péči v xxxxx xxxxxxxxxx nepřekročí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx takto:

POPzpo x XXXXx x Xxx
xxx:
XXXxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pololetí 2007; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřený xxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pololetí alespoň xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx nebo péče xxxxxxxx. Xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx ošetřen x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx pouze jedenkrát
PUROo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx unikátního pojištěnce xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném pololetí 2006
Xxx xxxxx nárůstu xxxxx, xxxxx činí xxxxxxx 1,03

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx nepřekročí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx odbornost vypočte xxxxx:

XXXxxx x XXXXx x Inu
kde:
POPzpo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007
PUROo xx xxxxxxx xxxxx:
XXXXx = XXXXXx x XXXX + PUZUMROo + PUZULPROo
kde:
PPBROo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných xxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006
XXXX reálně xxxxxxxx hodnota xxxx xxx xxxxxxxxxx specializovanou xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006, xxxxx xx určí xxxx xxxxx celkové úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx specializovanou péči xxxxxxx x xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxx 2006 a xxxxxxxxx počtu bodů xx xxxxxxxxxx specializovanou xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxx 2006 a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných
PUZUMROo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006
XXXXXXXXx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xx zdravotnickém xxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx 2006
Xxx index xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 1,03
3. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péče x xxxxxxx xxxxxxxxxx x nárůstu xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 navýší x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx bodové xxxxxxxxxx xxxx nasmlouvaných xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx seznam xxxxxx xx znění xxxxxxx x 31. prosinci 2005 s hodnotou xxxx ve výši 1,10 Xx (x xxxxxxxxxxxxxx péče xx xxxx 1,09 Kč).
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxx odbornosti byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).
5. Xxxxxxx výše úhrady xxxxxxxxx x bodu 2 se xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příslušném pololetí 2006 xxxx příslušném xxxxxxxx 2007 ošetřeno 50 x méně xxxxxxxxxx pojištěnců za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx 1, nebo v xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x takové xxxxxxxxxx neposkytovalo. Xx-xx xxxxxxx kapacitní xxxxx xxxxx xxx 1, xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx3) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nositele výkonu xxxxxxx 0,5 x xxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 901 (klinická xxxxxxxxxxx), 903 (klinická xxxxxxxxx), 927 (xxxxxxxxxx) x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxxxx xxx 901 (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) vykazujících xxxxxxxxx výkony odbornosti 910 (xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 108 (nefrologie).

6. X případech uvedených x bodu 5 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnickému zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 2005 x hodnotou xxxx xx xxxx 1,10 Xx.
X) Xxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx léčiva a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx vyžádanou xxxx x xxxxxxxxxxxx 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 xx 819, 822 x 823 xxxxx seznamu xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"):
Xx vyžádané xxxx xx nezahrnují xxxxxxxxx xxxxxx mammografického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením, xxxxx má se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

1.1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xx předepsaná xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx 2007 xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty, xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 % xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 100 %), x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě zdravotnického xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx. Referenční xxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxx x hodnot, xxxxxx xx 105 % průměrné xxxxxx xx 1 unikátního xxxxxxxxxx za předepsaná xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006, xxxx 95 % xxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005.

1.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty, může xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úhradu x částku xx xxxx odpovídající 40 % xxxxxxxxx nákladů xx vyžádanou xxxx (xxx 100 %), x xx způsoby xxxxxxxxxx xx smlouvě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyšší z xxxxxx, kterou xx 107 % xxxxxxxx xxxxxx na 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odpovídajícím xxxxxxxx 2006, xxxx 100 % xxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dosažené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005.

1.3 Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx průměrných xxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006, nebo x xxxxxxxxxx pololetí 2005 x v příslušném xxxxxxxx 2007 ohodnotí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx 809 xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,04 Xx x x ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodu xx xxxx 0,86 Xx.

1.4 X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006 pro xxxx xxxxx úměrně xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x zdravotnických prostředků xxxxxxxxxxxxxx zařízení zdravotní xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx porovnávacím obdobím xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2005.

1.5 X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx 2006 xxxx x části xxxx 2006 xxxxxxxxxxxx, xxxx nemělo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 1.1 a 1.2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 pouze xx celkové xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx úhrady xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx hodnocené xxxxxx.
3. Xxxxx zdravotnické zařízení xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006 xxxx x xxxxxxxxxx pololetí 2007 x dané xxxxxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 1.1 až 1.4.
4. Zdravotní pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.1, pokud xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 xxxxxxxxx předpokládanou výši xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.
5. Zdravotní pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 1.2, xxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx péči ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ve výši xxxxx šestiny 103 % xxxxxx úhrady x příslušném xxxxxxxx 2006, xxxxx ve xxxx xxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx pojišťovnou uznané xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx písm. X) xxxx 6. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádá x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději xx 120 dnů xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxx 2007.

Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 619/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx §7
1. Paušální xxxxxx
1.1 Paušální xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx 2007 xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx než 100 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx 1. pololetí x pro 2. xxxxxxxx 2007 stanoví xx xxxx 101 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxxx zařízením vykázanou x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006.
1.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx 809 (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx výkonů x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxxxxx xx xxxxxx paušální úhrada xxx xxxxxxxxx 809 x xxxxxx xxx xxxxxxx odbornosti.
1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x měsíčních splátkách.
1.4 Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v příslušném xxxxxxxx 2007 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxxxx úhrady xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 počet xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzná, x xxxxxxx 98 - 102 % xxxxxxxxxxxx xxxxx bodů, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodu 1.1 xx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx bodů xx xxxxxx xxxxx zdravotnickým xxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx x příslušném xxxxxxxx 2006. Do xxxxx vykázaných bodů xx zahrnou pouze xxxxxxxxx výkony, které xxxx zdravotnickým zařízením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2006 a xx 2. xxxxxxxx 2006 vykázány xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2007 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznány xx 31. května 2007,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příslušném xxxxxxxx 2007 xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nižší xxx 98 % xxxxxxxxxxxx počtu xxxx, xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1.1 xx xxxxxx vynásobením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xx vypočte jako xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 x referenčního xxxxx bodů,

c) pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 xxxxx bodů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx 102 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx paušální xxxxxx xxxxx:

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XX
XXX = XX + [( PS x ________ - PS) x XXxx]
                                     XXX
xxx:
XXX xxxxxxxx paušální xxxxxx
XX paušální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.1
XX xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykázaných xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
XXxx průměrný koeficient xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx PKvn xx stanoví pro xxxxxxxxx 809 xx xxxx 0,6 a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 0,4
1.5 Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.1 xx 1.4 xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx mammografického xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů
2.1 Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx x odbornosti 809 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxx výkonů, se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,05 Xx.
2.2 Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 xx 819, 822 a 823 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 0,87 Xx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxxxxxxx celkovou výši xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx 809, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 xx 819, 822 x 823 x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mammografického xxxxxxxxxx, x to xx xxxx zdravotnickým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 xxxxxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx znění platném xx xxx 31. xxxxxxxx 2005 s xxxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxx bodu 2.1 xxxx 2.2.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 619/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxx x výše úhrad xxxxx §8
1. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx 1,07 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 925 s xxxxxxxxxxx 24 xxxxx 7 xxx x xxxxx.
2. Hodnota xxxx xx stanoví xx xxxx 0,90 Xx xxx xxxxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx
x) v xxxxxxxxxx 911,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx 925 x xxxxxxxxxxx 24 xxxxx 7 dní v xxxxx.
3. Pro zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 921 se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 1 Xx.
4. Xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xx 110 % xxxxxxxxxxx objemu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 6, xx hradí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu xxxxx xxxx 1 xx 3. Xxxxx xxxxx xx vypočte xxxxx:
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XXXxx
XXxx x _______
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XXXxx
xxx:
XXxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx 2006
XXXxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pololetí 2007
XXXxx celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006
5. Xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením v xxxxxxxxxx 925 xxx 110 % xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 6, xx hradí s xxxxxxxx xxxx ve xxxx 0,43 Kč, xxx-xx x poskytování xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx 24 xxxxx 7 dní x xxxxx, v ostatních xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 911 x 925 x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,36 Xx, x odbornosti 921 s hodnotou xxxx xx výši 0,40 Kč.
6. Pokud xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxx x xxxxxxxxx x rokem 2006 x xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx ve xxxxxxx, xxxxxx vyčíslení xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx.
7. Xxxxxxxxxx xxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006. V xxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006, s xxxxxxxx bodu stanovenou x xxxxxx 1, 2 nebo 3.
8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bud' xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykázané a xxxxxxxxx pojišťovnou uznané xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx měsíc, nebo xx xxxx jedné xxxxxxx 103 % xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pololetí 2006, xxxxxxx xxxxxxxx formu xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Předběžnou xxxxxx xx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna finančně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 619/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxx x výše xxxxx xxxxx §9
1. Xxxxxxx xxxx xx stanoví xx xxxx 0,99 Xx.
2. Xxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx, hrazenou xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 0,59 Xx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx takto:
              XXXxx
XXxx x _______
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XXXxx
xxx:
XXxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2006
XXXxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007
POPro xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx 2006
3. Pokud xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xx xxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x porovnání x rokem 2006 x xxxxxxxxx pojišťovna xxxx změny xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) úhrad.
4. Xxxxxxxxxx bodu 2 xx nepoužije, pokud xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx 50 a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006. X těchto případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx celkovou výši xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohodnocením xxxxx seznamu výkonů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006 x hodnotou xxxx xxxxx xxxx 1 .
5. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xx zdravotnickým xxxxxxxxx xxxxxxx měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx xxx' xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením vykázané, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx příslušný xxxxx, xxxx xx výši xxxxx šestiny 103 % xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pololetí 2006, přičemž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušné xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádá xxxxxxxxxx xx 120 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007.
Xxxxxxx x. 7 k vyhlášce x. 619/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx §11
1 . Xxxxxxx xxxx se xxxxxxx
a) xx xxxx 0,91 Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1,03 xxx zdravotnická xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) ve výši 0,91 Xx vynásobené xxxxxxx 0,97 xxx xxxxxxxxxxxx zařízení neposkytující xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx bodu xxxxxxxxxx v bodu 1.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 619/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Nařízení Rady (XXX) č. 1408/71 xx xxx 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnané xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Rady (XXX) č. 574/72 ze xxx 21. xxxxxx 1972, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx (EHS) x. 1408/71 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
2) Xxxx. xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 130/2002 Sb. m. s., x xxxxxxxx Xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 83/2000 Sb. m. s., x xxxxxxxx Smlouvy mezi Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 135/2004 Sb. m. s., x sjednání Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) Vyhláška x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Sdělení XXX č. 427/2005 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx (XX - XXX).
6) Xxxxxxxx x. 532/2005 Xx., x úhradách xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.