Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007
619/2006 Sb.
20.12.2006
30.12.2006
01.01.2007
31.12.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění