Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Nález ÚS ze dne 22.5.2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení §11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.
224/2013 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VI.
224
XXXXX
Xxxxxxxxx soudu
Xxxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 31/10 dne 22. xxxxxx 2013 x xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Fenyk, Jan Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xüxxxxx, Xxxxx Xxxxäxxxx, Xxxxx Xxxx (xxxxxx zpravodaj), Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Pavel Rychetský, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx soudu v Xxxxx na zrušení §11 zákona č. 121/2008 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyšších úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx:
Ustanovení §11 xxxxxx x. 121/2008 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx úřednících x xxxxxxx úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 396/2012 Xx., xx xxxxxxx xxxxxxxxx dne 31.12.2013.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu
1. Vrchní xxxx v Praze xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx §11 xxxxxx x. 121/2008 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyšších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, (dále xxx "ZVSÚ" ). Xxxxx, xx x Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vedené pod xx. xx. 9 Xxx 114/2010, o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx. Xxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx soudce, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §11 XXXX xx xxxxxxx x §36a odst. 5 xxxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx jen "ZSS").
2. Navrhovatel svůj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx argumenty: xxxxxxxx xxxxxxxx ZVSÚ xxxxxxxxx xxxxxx §10 x 11 tohoto xxxxxx x xxxx samotným xxxxxxxxxxxxx obsahem §11.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poukazuje xx xx, xx §10 XXXX xxxxxxx taxativní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stupně, které xx x občanském xxxxxxx řízení x x soudním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxx soudní úředník (x xx xxxxxxx §36a xxxx. 5 XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx §11 XXXX xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx úředník (x xxxx i asistent xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx j) - pozn. xxx.: xx znění xxxx xxxxxxx provedenou xxxxxxx č. 396/2012 Sb. Xx zřejmé, xx xx obě xxxxxxxxxx xxxxxxxx vylučují: xxx' platí xxxxxxxxx xxxxx §10 XXXX, x xxx není xxxxxxxx soudce xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx námitek proti xxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx, xxxx platí §11 xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx x asistent xxxxxx xxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx §10 ZVSÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx soudce) xxxxx §11 XXXX; xxxx oběma xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx o xxxx. X xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx posterior derogat xxxxxx.
4. Navrhovatel xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.2.2010 sp. xx. III. ÚS 1531/09 (xx XxXX xxxxxxxxxxxxx, dostupné na xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ), x xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx vyšších soudních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx pochybností, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx osoba xxx xxxxxx, xx xxxxx vykládat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. že xxx xxxxxx nemůže.
5. Ohledně xxxxxxx důvodu navrhovatel xxxxxxxxx, xx x Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava") xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nezávislé xxxxx, x xx xxxxxxxxx prostřednictvím soudců, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx čl. 94 xxxx. 2 Ústavy, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx pravidla x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx bylo xxxxxxxx, xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx", xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxx x povahy xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nestrannosti x xxxxxxxxxx jako x soudců. Xxxxx xx pak xxxx xxxxx považovat xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx rovných xxxxxxxx xxxx.
6. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx výjimka x pravidla, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být x zákoně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xx není v xxxxxxx výčtu uvedeno, xxxxxxx do jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx §11 XXXX xxxx xxxxxxxx nesprávnou x xxxxxxxxxxxx představu, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxx vykonávat) jménem xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx několika xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxx soudci.
7. Xxxxxxxxxxx mj. xxxxxxxx x na absurdní xxxxxxxx, k nimž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx. směnečný xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x ústavního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
8. Z těchto xxxxxx považuje xxxxxxxxxxx §11 XXXX za xxxxxxxx x čl. 81 x návaznosti xx čl. 82 a 94 Xxxxxx x xxxx x čl. 36 xxxx. 1 a čl. 38 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx "Listina") vyššího xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodujícího xx xxxxxxx §11 XXXX xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx - x navrhuje xxxxx xxxx xxxxxxx.
II.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti
9. Předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx zákon xxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx podepsán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činiteli x xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x přesvědčení, xx xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx x Ústavou x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxxxxxx §11 ZVSÚ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx ve svém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x koncepce xxxxxxx xxxxxxx v letech 2008 xx 2010, xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx usnesením x. 65 xxx 23. xxxxx 2008, x xxxxx xxx xxxx xx. xxxxx x k xxxxxxx xx největšího xxxxxxxx xxxxx vykonávaných xxxxxx xxxx státními xxxxxxxx xx xxxxx soudní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx. X ohledem na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx. x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepracuje xxxxxxxxxx, xxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoveného xxx senátu xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Senátu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx Parlamentu x xxxxxxxxx xxx xxx, xx Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx kompetence x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx rovněž, xx x Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxx legislativní xxxxx xxxxxxxxxx" xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Schválení xxxxxx zákona xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavně-právního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx zcela na xxxxxxx Ústavního xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 XXXX.
11. Na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx vyjádřilo Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxxxx §11 XXXX xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Záměrem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx §10 x 11 ZVSÚ vymezit xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxx xxxxxxxx ("působnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxx"). Xx xx týče xxxxxxxxx problému nastoleného xxxxxxx xx xxxxxxx §11 ZVSÚ, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krom xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spatřuje xxxxxx §11 ZVSÚ x xxx, xx omezuje xxxxx, které xxxx xxxxx soudní xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v §10 xxxx. 1 XXXX. Xxxxx §11 ZVSÚ, xxxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx "x daných věcech xxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxx".
XXX.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
12. Xxx xxxxxxxxxx §44 odst. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "zákon o Ústavním soudu"), xxxx Ústavní soud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nelze-li xx xxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx účastníci xxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxxx s upuštěním xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxx soud xx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxx, xxxx od xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxx xxxxxxx legitimace xxxxxxxxxxxx
13. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 XXXX podal Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx §64 odst. 3 zákona x Xxxxxxxx xxxxx.
14. Xxxxxxx konkrétní kontroly xxxxx dle čl. 95 xxxx. 2 Ústavy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Tím xx xxxxxx vymezen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxx x výlučně xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx hmotné x procesní právo.
15. Vrchní soud x Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx §11 XXXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx §11 ZVSÚ ve xxxxxxx x §36a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx asistent xxxxxx, xx §11 XXXX xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xx být, xxxx. xxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxx x xxxxxxx legitimace xxxxxxxxxxxx.
X.
Petit xxxxxx x znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
16. Xxx petitu návrhu xx Vrchní xxxx x Xxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx §11 XXXX. X xxxxxxx xx xxxxx návrhu, jakož x xx okolnost, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 XXXX:
"§10
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxx stupně x občanském xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxx platebního xxxxxxx, x x xxxxxx případech x xxxxxxxxxxx o opožděně xxxxxxxx odporech, x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx žaloby, xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odporech xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu, x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx, řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x opožděně xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx evropského platebního xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxx §114x xxxx. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxx-xx x xxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx, evropským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x soudu a x xxxx xxxxx x
1. postup xxxxx §175x odst. 1 a 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx,
2. xxxxxx xxxx xxxxx §175xx občanského xxxxxxxx řádu,
3. xxxxxxx věci xxxxx §175xx xxxxxxxxxx soudního xxxx,
4. dědictví, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx,
5. xxxxxxxx xx zůstaviteli, xxxxx xxx cizincem,
6. likvidaci xxxxxxxx xxxxx §175x občanského xxxxxxxx xxxx, xxxx
7. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §175x xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx ve xxxxxx péče xxxxx x xxxxxxxxx x x opatrovnických xxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx omezených ve xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jednání,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí x ústavu zdravotnické xxxx,
x) xxxxxx x úschovách,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx z účtu x xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x výkonu rozhodnutí xxxxxxxx nemovitosti xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednání,
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx o určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx,
j) xxxxxx x nařízení exekuce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx exekutorský xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx směnečného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nadačního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx rejstříků, xxxx-xx xxxxx nařízení xxxxxxx.
(3) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx jinak, xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x soudním xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x cizinou, xxxx Xxxxxxxxx republiky,
x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x odmítání xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxx,
d) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxx xxxxxx poplatek, xxxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx x xxxxxx nezaplacení xxxxxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) pověřování xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx podle §76 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx,
g) xxxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxx podaného odvolání,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxxxxxxxx soudního xxxx x podle §35 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxx správního a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx originál xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x svědečném, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxx,
x) zkoumání xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx x věřitelů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přechodu pohledávky xxxxx §18 insolvenčního xxxxxx,
x) úkony xx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx řízení, rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx jeho pobyt xxxx,
x) rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x znalců včetně xxxxxxxxxxx x složení xxxxxx xx náklady xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o
1. xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx,
2. odvolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx,
4. zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
5. ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxx na nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nakládat x majetkovou xxxxxxxxx,
7. xxxxxx na xxxxxxxxxx,
8. xxx, xx dlužník xx x xxxxxx,
9. xxxxxxxxx insolvenčního návrhu,
10. zrušení xxxxxx,
11. xxxxxxxxxx konkursu x x xxxx xxxxxxx,
12. schválení xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
13. xxxxxxxx reorganizace, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jeho změn x x přeměně xxxxxxxxxxxx x konkurs,
14. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx placení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x o xxxxxxx plánu oddlužení,
15. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku,
16. xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx sporech,
x) xxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx,
x) úkony x xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinného s xxxxxxxx xxxxxxx podle §260x xxxxxxxxxx soudního xxxx,
x) xxxxxxxxxxx x zpětvzetí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určení, xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x zpětvzetí návrhu xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 x 4 xxxxxxxxxx soudního xxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
v) xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxx předložením xxxxxxxx."
"§11
Xxxxx xxxxxx úředník x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prvního xxxxxx, x výjimkou
x) xxxxxx jednání xx xxxx xxxx,
x) rozhodování ve xxxx samé xxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rozhodování x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, prodejem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x vymožení peněžitého xxxxxx, xx-xx exekučním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx-xx návrh podán xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxxx x uspokojení xxxx xx nepeněžité xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora,
x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx správním řízení xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx."
17. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 XXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 396/2012 Xx. Xxxx xxxxxx xx xxxx pouze xxxxx, x nic nemění xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení ani xx xxxx vztahu x §10 XXXX, x xxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx procesu
18. Xxxxxxx soud v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xx x řízení x xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příp. jiný xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx jednotlivé ustanovení, xxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.
19. Xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny a xxxxxxxx Senátu Parlamentu Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 280 (xxxxxxxx x. 661) xxxxx ZVSÚ, x xx xx 3. xxxxx na své 27. xxxxxx xxx 13.2.2008; x xxxxxxxxxx 180 poslanců xxxx xxx 169, xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 26.2.2008, xxx xxxxxxxxx xx jeho 12. xxxxxx xxx 19. xxxxxx 2008, xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx postoupeném Xxxxxxxxxxx sněmovnou (xxxxxxxx x. 329). Xxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx x xxxxxxxxx x. 32 z xxxxxxxxxx 51 senátorů xxxxxxxxx 48 xxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx.
20. Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx x byl xxx č. 121/2008 Sb. řádně xxxxxxxx v částce 39 Sbírky xxxxxx, xxxxx xxxx rozeslána xxx 15.4.2008, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxxx účinnosti xxxx 1.7.2008.
21. Xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ZVSÚ xxx přijat x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXX.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
22. Xxxxxx xxx vykonávají jménem xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudy (čl. 81 Xxxxxx). X xxxxxxxxxx čl. 82 xxxx. 1 x čl. 94 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxx, xx soudnictví x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx. Xxxxxxxxx pravidlem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx soudnictví soudcem; xxxxx ostatních xxxx xx xxx xx xxxxxxxx x pravidla.
23. Xxxx výjimka xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx souvisí se xxxxxxxxx východisky soudnictví xxxxxxxxxxxxxx právního státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx soudcovská nezávislost. Xxxxxxxxxx a literatura xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx neodmyslitelně xxxxxxx, xxxxx jedna xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx myslitelná; xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx nezávislost xxxxxx x xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 18.6.2002 xx. xx. Pl. ÚS 7/02 (N 78/26 XxXX 273; 349/2002 Sb.): "Xxx zmíněný čl. 81 Xxxxxx stanoví, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx republiky nezávislé xxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 82 xxxx. 1 Ústavy xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx souvisí x xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soud. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx prospívá xxxx, xxxxx xx jednou xx xxxxx xxxxxxxx x právní jistoty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nezávislost."
24. Xxxxxx xxx z xxxxxx důvodu poskytuje xxxxxxx garance xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vyjádřením xxxxx xxxxxxxxxxxx xx princip xxxxxxxxx soudce pouze xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, x x xxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxx podzákonného xxxxxxxx xx xxxxxxx (čl. 95 xxxx. 1 Ústavy). Xx osobní stránce xx xxxxxxxxxxx soudce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (čl. 93 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxx xxxxxxx neodvolatelností x xxxxxxxxxxxxxxxxx (čl. 82 xxxx. 2 Xxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (čl. 82 xxxx. 3 Xxxxxx), xxxxxxx xx x hmotném xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x dalších aspektech, x xxxx xx Xxxxxxx soud xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
25. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nezávislosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx spolu s xxxxxxxxxxxxxxxxx zárukami nezávislosti xxxxx zajistit soudcovskou xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx libovůlí. Účast xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
26. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx náročné xxxxxxxxx xxxxxxx xx soudce, x to xxx xx xxxxxx, tak x xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx absolvovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, praxi xxxxxxxxxx čekatele xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx zkušenosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxxx uznatelné) zkoušky. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx určitého xxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx. xxxxxxx §60 XXX.
27. I xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx bylo xxxxxxx x soudcovské xxxxxxxxxxxx: xxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxx xxx soudci, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx úroveň výkonu xxxxxxxxxx.
28. Xxxxxxx východiska xx plně xxxxxxx x xxx případ xxxxxxxxx otázky, xx xxxx xxxx xx xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxx x (xxx je xxxx x xxxx projednávané xxxx) xxxxxxxxx soudců, xxxxx jsou ve xxxxxx §36a xxxx. 5 xxxxxx x. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oprávněni xxxxxxx xx xx rozhodovací xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřeně použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postavení xxxxxxx xxxxxxxx úředníků.
29. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu vykonávající xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx zákon; x závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxx úředníkem xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx studium xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§22 x násl. XXXX); xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx postaveno xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu, xxx za dostačující xx xxxxxxxx x xxxxxxxx bakalářské (§2 xxxx. 1 XXXX). Xxxxxxx xxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxx' xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu, xxxx i bez xxxxxx xxxxxxxx; o xxx, o xxxxxx x xxxx variant xx jedná, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozvrh práce (xxx §4 xxxx. 2 citovaného xxxxxx). Xxxxxxxx-xx vyšší xxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx práce, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vázán xxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx předpisy, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyššímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jak xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x případě, že xxxx nemá povahu xxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ovlivnění xxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonem xxxxx xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx věc, kterou xx vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ji xxxxxxxxxx senátu xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx senátu xx ji xxxx xxxxxxxx x vyřídit xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxx §1 xx 9 XXXX.
30. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x odborné xxxxxx x osobních xxxxxxxxxxx soudce na xxxxxx jedné x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx straně druhé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
31. X případě xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislost. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Vyšší xxxxxx xxxxxxx xx xxx §3 odst. 1 XXXX xxxxx "xxxxxxx x jinými xxxxxxxx předpisy". Formulace xx xxxxxx soudci xxxxxxx, xxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx (tj. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx předpisy x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx taková xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §7 xxxx. x) ZVSÚ. X xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx být stejný, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx soudní xxxxxxx.
32. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx §5 XXXX, xxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx zavázat xxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxx toliko x případě, xxx xxx x úkon xxxxxxxxxxxxx povahy vykonávaný x xxxxxxxx soudce, xxxxxxxx rozumný xxxxx. Xxxxx xxxxxx úředník xxxxxx xxx nepochybně xxxxx xxxxxx, příkazy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx již xxx o xxxxx xxx soudu xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, které x xxxxxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxx rozvrhu xxxxx co xx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, není x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx soudce, x nikoliv xxxxx, xxx xx xx xxx nezávislý.
33. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx žádný ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx x xxxxxxx trvalosti xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx neslučitelnosti xxxxxx apod.
34. Stejně xxxxxxx je xxxxxx x osobních xxxxxxxxxxxxx x v požadavcích xx xxxxxxxx úroveň xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obě xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkce soudce, xxxx dosáhnout xxxx xxxxxxx třiceti xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizované Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
35. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx postačuje na xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X toho se xxxxxxxx rovněž limity xxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxx. Vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkony, xxx xxx xxxx nezbytné xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx, osobní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx úředník xxxxxxxxx rozhodoval, xxx xxxxxx xx formu xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony, a xxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zrovna xxx. Xxxxx soudní xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx napomáhá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx úkony xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Složitější záležitosti, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx situace, x xxxxx xxxx nemůže xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxx soudních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx souzení xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
36. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx vyššího soudního xxxxxxxx ostatně xxxxxxxxxxxx xxxx. Winterová xxx xxx přípravě ZVSÚ (Xxxxxxxxx, X. Xxx xxxxxxxxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, 2008, x. 19, x. 706 a xxxx.):
"Xxxxx nového zákona x XXX xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx soudců ... xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx větším xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnost". Xx xxx xxxxx xxxxxx xxx činí xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx, v §10 x dále x xxxxx ustanovení §11, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, když říká, xx vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx soudním xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx správním provádět xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxx vedení jednání xx xxxx samé x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. (Xxx!)
Xxxxx mého xxxxxx xx tady xx xxxxx xxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxx formulace xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx občanského soudního xxxx okruh xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx bez jednání, x xxxxx soudní xxxxxxx xxxx nastoupit).
Soudním xxxxxxxxx, xxxxx-xx řádně xxxxxxxxxxxxx, xxx zajisté xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x §9 x 10 xxxxxxxx xxxxxx x XXX (x x §10 návrhu). Xxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxxx názoru xxxxxxx xxxxx vydávat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx navenek: xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx platebního xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx podaného xxxxxx; xxx pochybnost x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo rozhodovat x xxxxxxx listin xxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozdě xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx (xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxx o výzvě xxxxx §114b XXX (xxxxx xxxxxx novely xxxxxx x XXX xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx).
Xxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x soudů xxxx bránit xxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, ale xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) soudcem, x xxx proto xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx to xx správnější."
37. Xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyšší soudní xxxxxxx v prvním xxxxxx civilního xxxxxx x xxxxxxxxx soudnictví xxxxx, obsažená x §11 XXXX xxxxxx xxxxxx, a xx x obou xxxxxx, xxxxx uvádí Xxxxxx xxxx x Xxxxx xx svém návrhu. Xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxxx, xx §10 XXXX (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxx xx zrušení xxxxxx. X xxx xxxx xxxxx ale xxxxxxxxxx xxxxx xx, co xxxx obecně uvedeno xxxxx.
38. Xxxxxxxxxx §10 x 11 ZVSÚ xxxx v xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx rozporu. Ustanovení §10 xxxx. 1 XXXX xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx soudní úředník xxxxxxxx úkony soudu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx soudním řízení. Xxxxx odstavec xxxxxx xxxxxxxxxx pamatuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx úkonů x civilním řízení xxxxxxx a - xxxxxx odstavci xxxxxx x xxxxxxx - x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, x xxxxx xxx xx xxxxx [xxxxx xxxxxxxx xx x tom xxxxx nedůsledný; viz xxxxxxx x)]. X xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx argumentu x contrario, že xxxx či xxxxx x xxxxx ustanovení xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §11 XXXX, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prvního xxxxxx, x xx krom xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx výslovně vypočtených.
39. Xxxxx §10 XXXX xxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx to, xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §11 XXXX xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xx je mu xxxxxxxx zakázáno. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řešitelných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxx. xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) XXXX xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyzvat žalovaného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §114b xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx bylo-li xxxxxxxxxx x věci platebním xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxxxx i xxxxx §114b xxxx. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx), xxxx xxx xxxxxxxxx, že když §11 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesmí, xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx kdykoliv, x bez vazby xx xxxxxxxx řízení (xxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 21 Xxx 4259/2011)? Na xxxxx - a xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatel xx xxxxxx xx směnečným xxxxxxxxx xxxxxxxx: §10 xxxx. 1 ZVSÚ xx o xxxx x písmenu x) xx x xxxxx xxxxxxxxxx sice nezmiňuje, x tedy xxxxxxxxx xx do působnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §11 XXXX xx ani xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; s xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx §10 x 11 XXXX xx xxxx xxxxx uvést xxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx; je xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx ustanoveními xxxxx racionální vztah xxxx, xxxxx xxx xxx xxxx výrazem xxxx xxxxxxx legislativních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nemohou xxxxxx.
40. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx text jednotlivých xxxxxxx vypočtených x §11 XXXX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x sobě. Shora xxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé. Xxxxxxxxxx §11 písm. x) XXXX, xxx xx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx citovaném xxxxxx xxxx. Winterová, však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudnímu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx rozsudku. Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x závěru, xx xx-xx meritorní rozhodnutí "xxxxx" xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x vyšší xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx §11 XXXX xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx soudním, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nahlédnout xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx vystoupila xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nařizovat xxxxxxx [§11 písm. x) XXXX]: xxxxxx xxxxxx xxxx zcela xxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx účasti xxxxxx. Xxxxxxxx lze xxxxxxxx §200e xxxx. 3 x 4 občanského xxxxxxxx xxxx nebo §46 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx správního.
41. Xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx koncepce §11 XXXX jako xxxxxx. X ústavních východisek xxxxxxxxxxx shora xx xxxxxx, xx soudnictví xx xxxxxxx, kterou x xxxxx vykonávají xxxxxx; důvodem x xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx předpoklady x xxxxxxx úroveň soudce. Xxxxx xxxxxxx osob xx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx pravidla, x xx xxxxx xxxxxxxxx x ní přistupovat xxxxxxxxxxxx (ve vztahu x vyšším xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx usnesení xx. xx. XXX. XX 1531/09). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze převracet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x něhož v xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, krom xxxxxxxx xxxx případů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jsou xxxxx xxxxxx nepřijatelná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx zaznívají x důvodové zprávě, x sice xx xx má dosáhnout "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cestou xxxxxxxxx výkonu co xxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx vykonávaných soudci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyšší soudní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx", xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx má xxx xxxxxxx "v podstatě xxxxx výhradní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. ... Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úředníka xx vymezena x xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx končí xxx, xxx začíná xxxxxxxx zákonem stanovená xxxxxxxxx soudce. ... xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbřemenění xxxxxx ... ".
42. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x "odbřemenění" xxxxxx xxxx xx své xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx k xxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx stala xxxxxxx forma. Soudnictví xx povoláno k xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx existujícím (tj. xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x plní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxx dosahovat. X xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxx zapotřebí xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x komplikované (xxxxx platí kupř. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx civilní x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, příliš xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx a na xx navazující xxxxxx); xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxx ulehčeno soudci xx úkonů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x "odbřemeňování" však xxxxx ohrozit možnost xxxxxxx - x xxxxxxxxxx nutného - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx právního xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nezávislosti.
43. Xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx osob xx xxxxxx soudnictví. Xxxxxxx soudce xx xxxx pochopitelně nemůže xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx právě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx soudců xx xxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxx konat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nepřekračují jejich xxxxxxxx roli. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx úkonech xxxxxx, xxxxx-xx xxx xx xxxxxx; tyto xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xx pak musí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx vlastní xxxxxxxxxxx.
44. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx x proti těm xxxxxx, xxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x §9 XXXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx odvolání, xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených občanským xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx řádem. Xxxxxxx xx tedy, xx xxx, xxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxx přípustné, xxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxx soudního úředníka xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxx poslední xxxxx xxxxxx mít xxxx, xxx xxxxx xxxxxx úředník, a xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx soudnictví xx mělo xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vykonávají xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx.
45. Nelze rovněž xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx úředníci xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10 xxxx. 3, §11 ZVSÚ). X xxxxx xxxxxxx xxxx XXXX zcela nepokrytě xxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obrana vůbec. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 ZVSÚ totiž xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x obchodních, §9 xxxx. 2 XXXX xxx zakotvuje xxxxxxx možnost předsedy xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v trestním xxxxxx.
46. Xxx xxxx xxxxxxx, xx §10 x 11 XXXX xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx stojí xx xxxxxxxxxx, xxx xxx vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxx provádět xxxxx xx, co xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x toho, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vše, xxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx není možno xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzvy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu (xxx bod 39 xxxxxxxxxx). Dále se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx §11 ZVSÚ xxx x sobě. X xxxxxxxx popsaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx soudnictví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a věcná xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x osobní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkčními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx - xxx xxxx §11 XXXX - xxxxxx xxxx xxxxxxx pravidlo xxxxxxx xxxxxx tím, xx xx soudnictví xxxxx úřadování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx vyšší soudní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx §11 XXXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výjimky xxxx x podstatě xxxxxxxx nekonkrétní pravidlo. Xxxxxx tak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vypočtených x tomto ustanovení, xxxx. důsledky x xxxx plynoucí [x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx 41, x xxxx je xxxxxxxxx na xx, xx §11 xxxx. x) x x) XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx x xxxx xxxxx nařizovat xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx vyššího xxxxxxxx úředníka (např. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx otázkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)]. X xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §11 ZVSÚ xxx §70 xxxx. 1 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxx. X xxxxxxx na xx, xxx xxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx časový xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxx soudních xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx zrušení §11 XXXX xx na xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxx, xx . x 31.12.2013.
47. Xxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xx princip xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx být v xxxxx xxxxxx zrušeno xxxxx xxxxxxxxxx §11 XXXX. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx ustanovení, xxx xxx část xxxxxx §10 XXXX. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvážit xxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 XXXX, xxx xx xxxxxxxx k trestnímu xxxxxx a které xx xxxxx xxxxxx xxxx vyvolávat xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx nedostatečnou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §9, o xxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pro soudce x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx připravovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; vykonávat xxxx xxxxx svým xxxxxx xxxx xxxxx soudní xxxxxxx xxxx xxxxx x případech a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx. xxx 35 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx).
48. Pokud jde x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx učiněné vyššími xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, konstatuje xx, xx z xxxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 2 xxxx xx středníkem xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxx Vladimír Xxxxx a k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxx Xxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 224/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Ke xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.