Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález ÚS ze dne 22.5.2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení §11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.
224/2013 Sb.
22.05.2013
30.07.2013
01.01.2014
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)