Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2000.


Nález ÚS ze dne 23.5.2000 ve věci návrhu na zrušení §17 odst. 5 zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
167/2000 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V.
167
NÁLEZ
Xxxxxxxxx soudu
Jménem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 23. xxxxxx 2000 ve xxxx xxxxxx III. senátu Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx:
Ustanovení §17 xxxx. 5 zákona x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx
I.
Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx MUDr. X. X. x xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xx. 1 x 8 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.června 1999 x hodnotách bodu x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx hrazené x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z čl. 26 xxxx. 1 x čl. 41 xxxx. 1 x dále x čl. 1, čl. 2 xxxx. 2 a 3, čl. 3 xxxx. 1 x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx jen "Listina"), xxxxx i x čl. 26 Mezinárodního xxxxx x občanských x xxxxxxxxxxx právech (xxx xx vedena xxx xx. xx. XXX. XX 407/99).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxx xxxxxxxxxx poukazem xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytujícími specializovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči xxx xxxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ústavní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě ustanovení §17 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž x něm spatřují xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Ústava"). Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, x xx x xx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, čímž xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx sféry. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x žádném případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právotvorné xxxxxxxxx, x xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxx xxxxx, xx xxxx obligatorní právní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx (čl. 78 Ústavy), xxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxx znak xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx x xxxxx xxxxx rozhodnutí je xxxxxxx, xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx termínu xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx však dle xxxxxxxxxxx stěžovatelů neznamená, xx xxx xxxxx x interní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zasahuje do xxxx xxxxxxx xxxx. X výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx toto xxxxxxxxxx není xxx xxxxxxx předpisem, ani xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasáhnout do xxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné moci xxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ustanovení §248 odst. 3 x přílohu A občanského xxxxxxxx xxxx (dále xxx "x. s. x."), xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o regulaci xxx xxx xxxxxx č. 526/1990 Sb. x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dotčena xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 8&xxxx;500 nestátních zdravotnických xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx projednání i xxx §75 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xx. 1 xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čl. 10 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podnikání. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 26 Xxxxxxx xx xxxxxxx s čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx rozpor xxxxxxx xx xxxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, č. 526/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx na výměr Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 01/99, xxxx xx vydává xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx cenami, dle xxxxx xxxx 4 xxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ceny, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx účastníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluvního zdravotního xxxxxxxxx, považují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Poukazují xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 1999 x hodnotách bodu x xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ustanoveními §2 xxxx. 3 x §16 xxxx. 2 zákona x xxxxxx, xxxxx i x §2 xxxxxxxx x. 580/1990 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o cenách, xxxx spatřují v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jež zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen tuzemských xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Ministerstva financí 6/16/1998.
Stěžovatelé dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx absenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišování.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §17 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxx stanovení xxxxxxx xxxx x výše xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx limity, x xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, x závazně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxx xxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy, xxx zdravotnické zařízení x porovnávaném xxxxxx x nejrůznějších důvodů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.) xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit x vykázalo pouze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.
Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, např. x x xxxxxxx na xxxxxxxxxx §11 odst. 1 písm. b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx pracovat xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xx nižší xxxxxxx bodu x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x čl. 8 rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x §40 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, když xxx hrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx navrhují xxxxxxx xx. 1 x 8 xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 23. xxxxxx 1999, x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.
Xx xxxxxxx výzvy Xxxxxxxxx soudu podle §42 xxxx. 4 x §76 odst. 1 xxxxxx č. 182/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření. Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xx xxxxxx xxxxxxxx nedotkla x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stěžovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx základě zákona o veřejném zdravotním pojištění, xx. k xxxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxx z čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx, xx zřízení x fungování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx. Jakkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravu, xxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxx xxxxxx názoru x rozporu x Listinou, kdyby xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče tak, xx by xxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxx "xxxxxxxxx" zdravotnických xxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx strany xxxxx zdůrazněna skutečnost, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx čl. 26 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxx xxxxx na xxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx usnesení xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Vláda je xxxx při xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a výši xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx platební xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxx pravomoc je xxx názoru vlády xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx konformní úvahy, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx, xxxxxxx jinak xx xxxx ohrožena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx usnesení xx xx xxxxxxx procedurální x xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx a že x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx souvislosti xxxxxxxxx x na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25. xxxxx 1995 xxxxxxxxx pod č. 271/1995 Sb., x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež by xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxx daný případ. Xxxxxxx soud v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx-xx xxx xxxxx v souladu x Ústavou, ústavními xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx x xxxx xx xxxxxx, xx posouzení xxxxx správnosti x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx; jde x xxx, xxxxx xx "xxxxxxx snahy x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xx xxxxx partikulárními" x "je xxxxxxxx, xx xxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připomínek. Xx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxx pro x xxxxx vydala xxxxxxx xxxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxx, že Xxxxxxxxx xxxxx nepřísluší xx xxxx xxxxx výkonné xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx důsledky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nikoliv tedy xxxxxxxxxxxx právní."
X xxxxxxxxxxxx x právě xxxxxxx argumentaci je xxxxx toho xxxxxx, xx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stěžovatelů, x xxxxxxxxx xx xxxx xxx, že xxx způsobila xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx x principem právního xxxxx zakotveného x čl. 1 Xxxxxx.
Xxxxxxxx x tomu, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx v xxxxx zmocnění xxxxxx zákonem o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxx xxx 23. xxxxxx 1999 xxxxxxxx č. 657 xx stanovení xxxxxx xxxx a xxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3. x 4. xxxxxxxxx 1999, nijak xxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 2 x 3, čl. 26 xxxx. 1 Listiny x čl. 1 x čl. 2 odst. 4 Xxxxxx, vláda xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dne 2. xxxxxxxx 1999, xxxx xxxxxxxxxxx předloženy Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x statistiky ze xxx 11. xxxxx 1999 (x. l. 277, 278) xxxxxxxx xx xxxxxxx výnosů xxxxxxxxxxx pojišťoven x X. pololetí 1999 xx xxxxxxxx x X. xxxxxxxxx 1998 x xxxx xxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x roce 1997 x 1998. V xxxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxx ukazatelům xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx jeho přípravy xxxxxx ještě x xxxxxxxxx.
II.
III. xxxxx Ústavního soudu xxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx §17 odst. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx x rozporu x čl. 78 Xxxxxx. Xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 2. prosince 1999 x. j. XXX. XX 407/99-291 xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx §17 odst. 5 xxxxxx č. 48/1997 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
III.
Xxxxx §42 odst. 3 x §69 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxx xxxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx. Xxx. Václav Xxxxx, XXx., xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx skutečnost, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxx x předložené xxxxxx zákona o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřit xx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodování x hodnotě xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxx projednávání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx bodu xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx návrh Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxx se dále xxxxxxxxxx xx skutečnost, xx zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o hodnotě xxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyhlašování a xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx upravena jinými xxxxxxxx předpisy, xxxx. Ústavou x zákonem o Sbírce zákonů. X uvedeného xx xxx dovozován závěr, xxx xxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x čl. 78 Xxxxxx, když xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak neuvádí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cenách xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx povinnosti vlády, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.
Předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrdil, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §68 odst. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., že xxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxx schválen xxxxxxxxx většinou poslanců xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx x řádně xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že zákonodárný xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přesvědčení x xxxx souladu x Ústavou, xxxxxxxx xxxxxxxx a právním xxxxx, xxxxxxx je xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.
Podle §42 odst. 3 x §69 zákona x. 182/1993 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Ústavní xxxx předmětný návrh x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xx xxxx vyjádření jeho xxxxxxxxxxx XxXx. Libuše Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx, a to xxxxxx, jak v xxxx souvislosti xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx státu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x výše xxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dle něhož xx xxxxxxx, xxx xxxxx občanů xxx xxxxxxx x ceně xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx účinně xxxxxxxxx x případech, kdy xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxx schopny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxx zájmová xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx přístupná dohodě, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx učiněné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu.
Xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona, kterým xx mění a xxxxxxxx zákon o veřejném zdravotním pojištění, Senát xxxxxxxxx xx xxx 9. xxxxxx (I. xxxxxxx období) xxx 12. x 13. xxxxxxxxx 1997 a xxxxx 67 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx senátorek x xxxxxxxx nebyl xxxxx, xxxxxx usnesení x. 140 xxxxxx xxxxxxxxx návrh Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx nemohl xxxxxxxx xxxxxxx x navrhovaným xxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 zákona x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, když si xxxx uvědomoval, že x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x výši xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxx. Oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx chápal Xxxxx nikoliv xxxx xxxxxxxxxx vlády xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 78 Ústavy, xxx xxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx rozhodce", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx ojedinělé (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodci xxxx.). Xxxxxxx se zároveň xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x vláda xx xxxx xxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx úhrady xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx x týchž xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Ústavní soud xx xxxx xxxxxxx xxxx listinné xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x od Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x těsnopisecké zprávy x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx.
U xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx 23. xxxxxx 2000, xxxx xxxx xxxxxxxx slyšeni xxxx. XXXx. Xxxxxxx Fišer, XXx., xxxxxxx zdravotnictví, Xxx. Jiřina Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x XXXx. Xxxxxxxx Henzl, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx bodu a xxxx xxxxx zdravotní xxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxx. XXXx. Xxxxxxx Xxxxx, XXx., a Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx ve xxxxx svědeckých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx plyne x měnící xx xxxxxxx xx výběru xxxxxxxxxx, xxxx objasnili xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxx x xxxxxxx nesouhlasu xxxxxxxxx xx zdravotních xxxxxxxxxx, a xx x jakémkoli segmentu xxxxxxxxxxx zdravotní péče. X xxxxxx soudu Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodce. Xx xxxxxxxx XXXx. Jaroslava Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx konstatování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx smluvních zdravotnických xxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxxx.
IV.
Ústavní xxxx xxxxxxx zkoumal, xxx mu xxxxxx §68 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tisků a xxxxxxxxxxxxxx zpráv xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xx níž se x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx. Xxxx, xx Xxxxx vrátil xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx ve xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, setrvala, x xx x xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx potřebným xxxxxx xxxxx (xxxx xxx 23. xxxxx 1997 x Xxxxxxxxxx sněmovně x přítomných 189 xxxxxxxx xxx něj xxxxxxxxx 128, xxxxx xxxxxxxxx 29 xxxxxxxx, xxx 13. listopadu 1997 x Senátě x přítomných 70 xxxxxxxx xxx vrácení xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 67 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx 2. prosince 1997 ze 183 xxxxxxxxxx poslanců 171 xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, 9 xxxxxxxx hlasovalo xxxxx x xxx 13. xxxxx 1998 xx 192 xxxxxxxxxx xxxxxxxx 114 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 47 poslanců xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx řádně vyhlášen x xxxxxx 2/1998 Xx., která byla xxxxxxxxx xxx 27. xxxxx 1998, x xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxx.
X.
Xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx:
"Hodnoty xxxx x xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dohodnou v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zájmem x xxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledku xx 15 xxx xxxx skončením účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo veřejnému xxxxx, vláda České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx bodu x výši xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx se vyhlásí xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx."
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x. 2/1998 Xx., xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Ministerstvem xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx jako cenový xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zprávě x uvedené xxxxxx, xxxxx i ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx mechanizmu xxxxxxxxxxx x hodnotě xxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx účastníky xxxxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxx.
Dle §10 xxxxxx č. 526/1990 Xx. xxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx regulace xxx xxxxx §5 x 6 uvedeného xxxxxx, xxxxxxxx cenové orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx cen xxxxx §8 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx věstníku. Xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o regulaci xxx xx xxxxxx xxx §2, 2a x 2b xxxxxx x. 265/1991 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx představuje xxxxx ve xxxxxx x zákonu o cenách xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx regulace xxx, xxx jsou vyjádřeny xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx zdravotní xxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx pojištění, stanoví xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xx tomu xxx zákona o xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx upravuje i xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx xxxx rozhodnutí, xxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxx, x xx x z xxxxxx, jenž xxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxx, přisvědčit xxxxxx Xxxxxx, xxx něhož xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bodu x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx rozhodce", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.). Xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx č. 216/1994 Sb., o xxxxxxxxx řízení x xxxxxx rozhodčích xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx vyjednávání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx prvním xx xxxxxxxxx rozhodčího xxxxxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx (dle §2 xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x něm xxxxxxxxx x dotčení xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx §13 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Pouze xxxx xxxxxxx xxx §13 odst. 2 xxxxxxx x rozhodčímu xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx nedohodnou, x xx xxx-xx x xxxx x xxxxxx závazků z xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) nebo xxx-xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pracovišti, xxx xx zakázáno xxxxxxxxx (§20 xxxxxx x xxxxxxxxxxx vyjednávání). X x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxx (§13 xxxx. 6), xxx xxxxxxx soudnímu xxxxxxxx (§14) x x xxxxx je xxxxxxx příslušný xxxxxx (§13 a 14).
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx dvojí xxxxxxx: Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx určení xxxxxxx bodu xxxxxxx xxxxxxxx. Ústavní soud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx ustanovení §17 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx, nevyjadřuje s xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx smluvních xxxxx, xxxxxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jeho obsahem xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nepodléhá, xxx xx tomu v xxxxxxxxx xxxxxx obvyklé, xxxxxxxx přezkumu.
Nutno x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pouhou xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx názor Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx následovat xx neúspěšném dohodovacím xxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxxxx by takováto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxx tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxx x takovéto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx.
Xxxxx xx jedná x vyjádření Poslanecké xxxxxxxx, xxx kterého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx charakter, přičemž xxxxxxxxxx xxxxx xxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx Ústavy x zákona o Sbírce zákonů xxxx xxx přijímáno xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx: Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, že vláda xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx roku 2000), xxx druhou xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx x neplatnosti xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx neplatnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx části upravující xxxx příslušných výkonů xxxxxxxxx xxxx.
Dle čl. 78 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx normativního xxxx, kterou xx xxxxx oprávněna xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktu xxxxx x xxxxxxx xxxx odpovídající právní xxxxx.
X pojmu xxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 1 Xxxxxx, xxxxxxx princip, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx. x xxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
Základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bodu. V xxxx souvislosti nutno x první xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 17. xxxxx 1999 xx. xx. XX. XX 53/97 (XX, sv. 13, x. 26). X xxxx věci xx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx x xxxx x plnění xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, když cena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Ústavní xxxx x odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx argumentaci xxxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nižší právní xxxx xxx xxxxxx, xxxx xx k xxxx smluvně zavázala xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx oporu xxxxx x zákoně o cenách x v občanském zákoníku, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx však xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx předpis xxxxx xxxxxx xxxx nejde. X xxxxx xxxx xxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxx xxxxxxx na §3 odst. 2, §7 odst. 2 x §10 xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx Sbírce xxxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 545/1992 Xx., x Xxxxxx xxxxxx, a §248 xxxx. 3 x. x. x. xxxxxxxx (příloha A x. x. x.) ze soudního xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxx xxxxx §3 zákona x xxxxxx. Na xxxxx jejich charakteru xxx nemění, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx subjektů. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx rohodnutím, xxxxx xxxxxxx, který xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx."
Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx od právního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxx XX. XX 53/97 cenový xxxxx xx správním xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxx důvodů:
- xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx formální xxxx xxxxxxxxxx zákonem o Sbírce zákonů xxx právní xxxxxxxx,
- xxxxxxx dle §248 xxxx. 1 x. x. ř. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxx dle §248 xxxx. 3 xx spojení x přílohou A x. s. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx soudnictví jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x případě cenového xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx rozhodnutí (x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxx),
- xxxxxxxxxx třetím xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx které x xxxxxxx odkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx (x xxxxx případě xx speciálním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xx dobré xxxxx, obyčej, xxxxxxxx xxxxxx xxx obecné xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů, xx xxxxxxxx práva toliko xxxxx xxxxxxxxxx.
Dle xxxxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nutno xxxxxxxx x xxxxx řadě xx obsahu xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx částí jednoho xxxxxxxx xxxxxxxx, resp. x mnoha právních xxxxxxxx, xxxx i xxxxxxxxxx forem pramenů xxxxx [x této xxxxxxxxxxx xxx odkázat xx xxxxx xx xxxx sp. xx. Xx. XX 33/97 (č. 30/1998 Sb.; Sbírka XX, xx. 9, x. 163), xx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pramenů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx]. Xxxxxxxxxx vlády xxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx považovat za xxxxxxxxx xxxxxxx vůle xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu, jež xx obecné, xx. xx xxxxxx normativní xxxxx. Xxxxxx obecnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx přitom vymezen xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) jejich xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx obsažen v xxxxxxx, na který xxxxx xxxxxxxxxx odkazuje, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxx. Xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx pohledu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x konstrukci xxxxxxxxxx §248 x. s. x. V xxxxxxx xxxxxxxxxx rozporu Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxxxxxx, v důsledku xxxxxxx s čl. 78 Xxxxxx, Ústavní xxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.
Ke xxxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx §70 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Sb. xx den 31. xxxxxxxx 2000 vedla Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx dostatek xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx nezbytné xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx okamžité xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanizmu xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, resp. veřejným xxxxxx. Tato okolnost xx xxxxx důvodem, xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., dle xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx prováděcí xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx x nálezu xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx totiž xx xxx 31. xxxxxxxx 2000 rozhodnutí xxxxx xx stanovení xxxxxxx bodu a xxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2000 xxxxxx xxx §17 xxxx. 5 xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22. xxxxxxxx 1999 xxx x. 1374, xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx vlády xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx péče hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx pololetí xxxx 2000, xxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, však nebylo xxxxx vydáno, x xxxxx xx xxxxx xxxxx. Za těchto xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx vládu, aby xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respektovala čl. 78 Xxxxxx, jakož i xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxx nemůže s xxxxxxx práva, tj. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx řídit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, přístupnosti a xxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ratio xxxxxxxxx považuje Ústavní xxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx dictum, uvést xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx xx x ochrana xxxxxxx smluvní xxxx, xxx je derivátem xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx komponentem xx xxx disponendi). Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx opatřením xxxxxxxxxx x akceptovatelným xxxxx xx xxxxx omezených xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx obsaženého x čl. 26 xxxx. 1 Listiny lze xx xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zákonodárce, xxxx. xxx normotvůrce platí x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovená čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ustanovení x mezích základních xxxx x xxxxxx xxxx xxx šetřeno xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx.), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx může xxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření státního xxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx práva plynoucího x čl. 26 Xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Kessler x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 167/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.12.2000.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx, pouze oprava xxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx x. 51/2001 Sb.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.