Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013.


Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

37/2004 Sb.

Komparativní obsah zákona o pojistné smlouvě - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>

Zákon

ČÁST PRVNÍ §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §13a §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

ČÁST DRUHÁ §68

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu §69

ČÁST ČTVRTÁ §70

ČÁST PÁTÁ §71

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §72

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §73

č. 99/2013 Sb. - Čl. II

INFORMACE

37

ZÁKON

ze xxx 17. xxxxxxxx 2003

x pojistné xxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

§1

§1 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§2

§2 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§3

§3 (část xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 89/2012 Sb.

§4

§4 (xxxx první) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§5

§5 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.

§6

§6 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§7

§7 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§8

§8 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 89/2012 Sb.

§9

§9 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§10

§10 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.

§11

§11 (část první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§12

§12 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§13

§13 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.

§13x

§13x (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§14

§14 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.

§15

§15 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§16

§16 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§17

§17 (xxxx první) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§18

§18 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§19

§19 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§20

§20 (část první) xxxxxx právním předpisem č. 89/2012 Sb.

§21

§21 (xxxx první) xxxxxx právním předpisem č. 89/2012 Sb.

§22

§22 (část první) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§23

§23 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§24

§24 (xxxx první) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§25

§25 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§26

§26 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§27

§27 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§28

§28 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§29

§29 (část první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§30

§30 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§31

§31 (část první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2012 Xx.

§32

§32 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§33

§33 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§34

§34 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.

§35

§35 (část první) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§36

§36 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§37

§37 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§38

§38 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§39

§39 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§40

§40 (část první) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.

§41

§41 (část první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§42

§42 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§43

§43 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§44

§44 (xxxx první) xxxxxx právním předpisem č. 89/2012 Sb.

§45

§45 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§46

§46 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§47

§47 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§48

§48 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§49

§49 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§50

§50 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.

§51

§51 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§52

§52 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.

§53

§53 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§54

§54 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.

§55

§55 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§56

§56 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§57

§57 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb.

§58

§58 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§59

§59 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§60

§60 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§61

§61 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§62

§62 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§63

§63 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§64

§64 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§65

§65 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§66

§66 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§67

§67 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX XXXXX

§68

§68 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu

§69

Zákon č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona č. 39/2004 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx §6 zní: "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §6 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "záruky pro xxxxxx xxxxxx cestovní xxxxxxxxx".

3. V §6 xxxx. 2 se xxxxx "použijí xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.10a)".

Poznámka xxx xxxxx x. 10a) xxx:

"10x) Zákon x. 37/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx).".

ČÁST ČTVRTÁ

§70

§70 (část xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST PÁTÁ

§71

§71 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§72

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pojistných smluv xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx životním xxxxxxxxxx užívá xxxxx "xxxxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxxxx" xxxxx xxxxxx zákona.

XXXX SEDMÁ

ÚČINNOST

§73

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005, x výjimkou xxxxxxxxxx §23 xxxx. 4 xx 6, §30, 42, 63, §64 xx 67 a §70, která nabývají xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Klaus x. x.

Xxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx vztahy vzniklé x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy.

2. Xxxxxx vztahy xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bez xxxxxx dohody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx tímto xxxxxxx.

3. Xxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x níž je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx nebo později, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jde-li x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx udělením xxxx xxxxxxxx písemně informovat x důsledcích xxxxxx xxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 99/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 25.4.2013

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 37/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 4 xx 6, §30, 42, 63, §64 xx 67 x §70, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX k XX (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č.:

377/2005 Xx., x doplňkovém dozoru xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konglomerátech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

57/2006 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

198/2009 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.9.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx od 1.4.2012

89/2012 Xx., občanský xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

99/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx pojišťovnictví a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx EU

s účinností xx 25.4.2013

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), ve xxxxx pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxx 2002/65/ES Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 23. xxxx 2002 x xxxxxxx spotřebitelských xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx na xxxxx x kterou se xxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxxx 97/7/XX x 98/27/ES.
4) §53 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §131 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx.
4b) Xxxxxxxx Xxxx 2004/113/ES xx xxx 13. prosince 2004, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx zboží a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
5) §32 xxxxxx x. 363/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 39/2004 Xx.
6) §33 xxxxxx č. 363/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 39/2004 Xx.
7) Xxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx x. 363/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 39/2004 Xx.
8) §18 xxxx. 8 zákona x. 38/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí).
9) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže).
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.
11) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x oceňování xxxxxxx).
12) Xxxxx č. 216/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx nálezů.
13) Například xxxxx č. 168/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) §9 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx.
15) Xxxxx č. 58/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.