Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.08.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2023 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)

32/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení

INFORMACE

32

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 58/2007 Sb. x. x. x x. 46/2008 Sb. x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, že xxx 15. listopadu 2022 xxxx generální xxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx X (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx xxx 2023 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x Xxxxxxx XX - Xxxxxxxxxxx standard pro xxxxxxxxxxxx výjimky pro xxx 2023 Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dopingu xx xxxxxx1).

X xxxxx xxxxxx Přílohy X x Přílohy XX xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přijetí xxxx Přílohy I x Xxxxxxx II Xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx Xxxxxxx X x Xxxxxxx XX xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 34 xxxx. 3 Xxxxxx xxx 1. ledna 2023, pro Xxxxxx xxxxxxxxx vstoupilo x xxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxx

- Xxxxxxx X xxx rok 20222), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dne 1. xxxxx 2022 x xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx 27. dubna 2023, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx X xxx xxx 20183), xxxxxxx xx 1. ledna 2018, xxxxx vstoupila x platnost pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 5. června 2019,

a

- Xxxxxxx XX pro xxx 20164), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 14. března 2016 a xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x platnost dne 24. dubna 2017.

Anglické xxxxx Xxxxxxx X x Xxxxxxx XX xxx xxx 2023 x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X METOD

2023

Tento Xxxxxx je účinný xx 1.1.2023.

XXXXX

Xxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavů nemusí xxx úplný.

LÁTKY X XXXXXX ZAKÁZANÉ XXXXXX

X0 Xxxxxxxxxxx látky

S1 Anabolické xxxxx

Xxxxxxx z těchto xxxxx lze xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx používaných x xxxxx např. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X2 Peptidové hormony, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x léčbě xxxx. xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X3 Xxxx-2 xxxxxxxx

Xxxxxxx x těchto xxxxx lze xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx používaných x xxxxx např. astmatu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X4 Hormonové x xxxxxxxxxxx modulátory

Některé x xxxxxx látek lze xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx používaných x xxxxx xxxx. xxxxxxxx prsu, cukrovky, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X5 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k léčbě xxxx. xxxxxxxxx selhání, xxxxxxxxxx.

X1–X2–X3 Zakázané xxxxxx

XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXX SOUTĚŽI

S6 Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x těchto xxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x léčbě xxxx. xxxxxxxxx, poruchy xxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxxxxxxx (ADHD), příznaků xxxxxxxxxx x chřipky.

S7 Xxxxxxxxx

Xxxxxxx x těchto xxxxx xxx bez xxxxxxx nalézt x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxx poranění pohybového xxxxxxx.

X8 Xxxxxxxxxxx

X9 Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx bez omezení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x léčbě xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, zánětlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXX

X1 Xxxx-xxxxxxxxx

Xxxxxxx x těchto látek xxx bez xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxx. srdečního xxxxxxx, xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX 2023

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXX XX 1. XXXXX 2023

Xxxx

Xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx látek a xxxxx dopingu (Seznam) xx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;xx aktualizuje xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;XXXX. Xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;xx 1. xxxxx 2023.

Oficiální znění Seznamu zakázaných xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;x je publikováno x anglickém x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxx xxxx anglickou x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Seznamu xxxxxxxxxx látek x xxxxx.

Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx

X xxxxxxxx jiného období, xxxxx xx&xxxx;XXXX&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx sport, xx xxxxxx&xxxx;Xxx Soutěži v xxxxxx xxxxxx začínající xxxxx xxxx xxxxxxx (xx 23:59) xxx před Soutěží, xxxxx se xx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx, xx xx xxxxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx&xxxx;Xxx Soutěži, xxx i Mimo Xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 4.2.2&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;"Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 10 xxxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx látkami, xxxxx látek xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx. Xxxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx označena xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx.". Xxxxx komentáře x článku 4.2.2 xxxxx "Specifické xxxxx&xxxx;x&xxxx;xxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxx 4.2.2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx méně xxxxxxxx xxxx xxxx nebezpečné xxx xxxx dopingové xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx spíše x xxxxx, xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxx pravděpodobností použije xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonnosti."

Návykové xxxxx

Xxxxx xxxxxx 4.2.3 Kodexu jsou Návykové xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx označeny xxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxx jejich xxxxxxx zneužívání xx xxxxxxxxxxx xxxx rámec xxxxxx". Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako Návykové xxxxx: xxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (MDMA/"extáze") x tetrahydrokanabinol (XXX).

X0 XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX (XXX SOUTĚŽI X XXXX XXXXXX)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;x xxxx aktuálně xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakýmkoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx přerušení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx použití), xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx včetně, xxx xxx xxxxxxx xx XXX-157.

X1 XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX STÁLE (PŘI XXXXXXX I XXXX XXXXXX)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx.

1.&xxxx;XXXXXXXXXX ANDROGENNÍ XXXXXXXX (AAS)

Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx s omezením xxxxx xx ně:

 1-androstenediol (5α-xxxxxxx-1-xx-3ß,17ß-xxxx)

&xxxx;1-xxxxxxxxxxxxxx (5α-androst-1-en-3,17-dion)

 1-androsteron (3α-hydroxy-5α-androst-1-en-17-on)

 1-epiandrosteron (3ß-xxxxxxx-5α-xxxxxxx-1-xx-17-xx)

&xxxx;1-xxxxxxxxxxx (17ß-xxxxxxx-5α-xxxxxxx-1-xx-3-xx)

&xxxx;4-xxxxxxxxxxxxxx (androst-4-en-3ß,17ß-diol)

 4-hydroxytestosteron (4,17ß-xxxxxxxxxxxxxxxx-4-xx-3-xx)

&xxxx;5-xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx-5-xx-3,17-xxxx)

&xxxx;7α-xxxxxxx-XXXX

&xxxx;7ß-xxxxxxx-XXXX

&xxxx;7-xxxx-XXXX

&xxxx;17α-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx)

&xxxx;19-xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx-4-xx-3,17-xxxx)

&xxxx;19-xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx-4-xx-3,17-xxxx)

&xxxx;Xxxxxxx-4-xxx-3,11,17-xxxxxx (11-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx)

&xxxx;xxxxxxxxxxxxx (5α-xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 17ß-hydroxy-5α-androstan-3-on)

 androstenediol (xxxxxxx-5-xx-3ß,17ß-xxxx)

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx-4-xx-3,17-xxxx)

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxx-1,4-xxxx-3,17-xxxx)

&xxxx;xxxxxxx ([1,2]xxxxxxx[4’,5’:2,3]xxxxxx-4-xx-20-xx-17α-xx)

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (4-chloro-17ß-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dien-3-on)

 desoxymetyltestosteron (17α-metyl-5α-androst-2-en-17ß-ol x 17α-xxxxx-5α-xxxxxxx-3-xx-17ß-αx)

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx (3ß-xxxxxxx-5α-xxxxxxxxx-17-xx)

&xxxx;xxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx (17ß-xxxxxxx-5ß-xxxxxxxxx-3-xx)

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxx (19-xxxxxxxxx-4-xx-17α-xx)

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx (17α-xxxxx [1,2,5] xxxxxxxxxx[3’,4,:2,3]-5α-xxxxxxxxx-173-xx)

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx (17ß-xxxxxxx-17α-xxxxxxxxxxxxx-1,4-xxxx-3-xx)

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx (17ß-xxxxxxx-2α,17α-xxxxxxx-5α-xxxxxxxxx-3-xx)

&xxxx;xxxxx-1-xxxxxxxxxxx (17ß-hydroxy-17α-metyl-5α-androst-1-en-3-on)

 metylklostebol

 metyldienolon (17ß-xxxxxxx-17α-xxxxxxxxxx-4,9-xxxx-3-xx)

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (17ß-xxxxxxx-17α-xxxxxxxxx-4-xx-3-xx)

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) (17ß-xxxxxxx-17α-xxxxxxxxxx-4,9,11-xxxxx-3-xx)

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx (19-xxxxxxxxxxxxxx)

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxx (4-xxxxxx-17ß-xx-xxxx-4-xx-3-xx)

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, XXXX, 3ß-xxxxxxxxxxxxxx-5-xx-17-xx)

&xxxx;xxxxxxxxxxx (17ß-[(xxxxxxxxxxxxxxx-2-xx)xxx]-1’X-xxxxxxxx[3,4:2,3]-5α-xxxxxxxxx)

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (17-xxxxxxx-18x-xxxx-19-xxx-17α-xxxxxx-4,9,11-xxxxx-3-xx)

&xxxx;xxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx (17ß-xxxxxxxxxxx-4,9,11-xxxxx-3-xx)

x další xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;XXXXXXX XXXXXXXXXX LÁTKY

Včetně, xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xx:

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx receptorů (XXXX, xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxx (ostarin), LGD-4033 (xxxxxxxxx), XXX140, X-23 x YK-11), zeranol x zilpaterol.

S2 XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX FAKTORY, XXXXXXXX XXXXX A XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXX (XXX XXXXXXX X MIMO XXXXXX)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx považovány xx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx chemickou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx biologickými xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

1.&xxxx;XXXXXXXXXXXXX (XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ERYTROPOÉZU

Včetně, xxx xx x omezením xxxxx xx xx:

1.1&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx (dEPO); xxxxxxxxxxxxx (XXX); xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxx. XXX-Xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxx (XXXX); XXX-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. XXXX-530, xxxxxxxxxxx.

1.2&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyvolávajícího xxxxxxx (HIF), např. xxxxxx; daprodustat (XXX1278863); XXX2 molidustat (BAY 85-3934); xxxxxxxxxx (XX-4592); xxxxxxxxxx (XXX-6548); xenon.

1.3 Inhibitory XXXX, xxxx. K-11706.

1.4 Inhibitory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (TGF-ß), xxxx. xxxxxxxxxxxx; sotatercept.

1.5 Agonisté xxxxxxxxx opravného xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx XXX; xxxxxxxxxxxxx XXX (XXXX).

2.&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXX X JEJICH XXXXXXXXXX XXXXXXX

2.1&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (XX) x xxxxxxxxxxxx hormon (XX) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxx, např. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, goserelin, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

2.2&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx faktory, např. xxxxxxxxxxxx.

2.3&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx (XX), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně, xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx ně:

 analogy xxxxxxxxx hormonu, např. xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx;

&xxxx;xxxxxxxxx růstového xxxxxxx, xxxx. XXX-9604 x xXX 176-191.

2.4&xxxx;Xxxxxxx uvolňující xxxxxxx hormon, xxxxxx, xxx ne x xxxxxxxx pouze xx xx:

&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (GHRH) x xxxx xxxxxxx, např. XXX-1293, CJC-1295, sermorelin xxx xxxxxxxxxxx);

&xxxx;xxxxxxxxxxx růstového xxxxxxx (GHS) x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx (ghrelin), xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx růstového xxxxxxx XX (XXXX), xxxx. xxxxxxxxxxxx, XXXX-1, XXXX-2 (xxxxxxxxxxx), GHRP-3, XXXX-4, GHRP-5, GHRP-6, x examorelin (xxxxxxxxx).

3.&xxxx;XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX FAKTORŮ

Včetně, ale xx x xxxxxxxx xxxxx xx ně:

 fibroblastové xxxxxxx xxxxxxx (XXX);

&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXX);

&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 (XXX-1) a xxxx xxxxxxx;

&xxxx;xxxxxxxxxx růstové xxxxxxx (XXX);

&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX);

&xxxx;xxxxxxxx-ß4 x xxxx xxxxxxxx, xxxx. XX-500;

&xxxx;xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX);

x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx modulátory xxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svalů, xxxxx xxxx vaziva, vaskularizaci, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx svalových vláken.

S3 XXXX-2 XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXX (XXX XXXXXXX X XXXX XXXXXX)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v této xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxx látky.

Všichni xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx-2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx isomerů xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx, xxx ne x xxxxxxxx xxxxx xx xx:

&xxxx;xxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx (trimetoquinol)

 tulobuterol

 vilanterol

VÝJIMKY

 Inhalační xxxxxxxxxx: maximálně 1600 xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx v oddělených xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 600 xxxxxxxxxx xxxxx 8 xxxxx xx jakékoliv xxxxx;

&xxxx;xxxxxxxxx formoterol: xxxxxxxxx xxxxxx dávka 54 xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx;

&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 200 mikrogramů za 24 xxxxx;

&xxxx;xxxxxxxxx vilanterol: xxxxxxxxx 25 mikrogramů xx 24 xxxxx.

! XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx než 1000 xx/xx x přítomnost xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 40 xx/xx xxxxxx považována xx xxxxxxxxxxxx použití, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nález (XXX), xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx farmakokinetickou xxxxxx, xx abnormální xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dávkou (x xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxx uvedená xxxxxxxxx xxxxx.

X4 XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXX (XXX XXXXXXX I XXXX SOUTĚŽ)

Zakázané xxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx X4.1. a X4.2. xxxx xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x kategoriích X4.3. x S4.4. xxxx xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakázané.

4.1. INHIBITORY XXXXXXXX

Xxxxxx, ale xx x omezením xxxxx xx xx:

&xxxx;2-xxxxxxxxxxx (5α-xxxxxxx-2-xx-17-xx)

&xxxx;2-xxxxxxxxxxx (5α-xxxxxxx-2-xx-17-xx)

&xxxx;3-xxxxxxxxxxx (5α-xxxxxxx-3-xx-17-xx)

&xxxx;3-xxxxxxxxxxx (5α-xxxxxxx-3-xx-17-xx)

&xxxx;4-xxxxxxxxx-3,6,17 xxxxx (6-xxx)

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx-1,4,6-xxxxx-3,17-xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx)

&xxxx;xxxxxxxx-3,5-xxxx-7,17-xxxx (xxxxxxxxx)

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

4.2.&xxxx;XXXXXXXXXXXXXX LÁTKY (XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (SERMS))

Včetně, xxx ne x xxxxxxxx pouze xx xx:

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

4.3.&xxxx;XXXXX ZABRAŇUJÍCÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX

Xxxxxx, xxx ne x xxxxxxxx pouze xx xx:

&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktivin X;

&xxxx;xxxxxxxxxx receptory aktivinu XXX xxxx xxxxxxxxx:

-&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. XXX-031;

&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx IIB, xxxx. xxxxxxxxxx;

&xxxx;xxxxxxxxxx myostatinu xxxx xxxxxxxxx:

-&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx expresi myostatinu;

- proteiny xxxxxx myostatin, xxxx. xxxxxxxxxxx, propeptidmyostatin;

- protilátky neutralizující xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, stamulumab.

4.4. METABOLICKÉ XXXXXXXXXX

4.4.1&xxxx;xxxxxxxxxx AMP-aktivované xxxxxxxxxxxxx (XXXX), xxxx. AICAR, XX9009 a xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx proliferáty (PPARα), 2-(2-xxxxx-4-((4-xxxxx-2-(4-(xxxxxxxxxxxxxx)xxxxx)xxxxxxx-5-xx)xxxxxxxxx)xxxxxxx) xxxxxxxx octová (XX1516, GW501516);

4.4.2 insuliny x xxxxxxxx xxxxxxxx;

4.4.3&xxxx;xxxxxxxxx;

4.4.4&xxxx;xxxxxxxxxxxx.

X5 XXXXXXXXX X XXXXXXXXX LÁTKY

ZAKÁZANÉ XXXXX (XXX XXXXXXX X XXXX XXXXXX)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.&xxxx;x-&xxxx;x&xxxx;x-, xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx, xxx xx x omezením xxxxx xx ně:

 desmopressin; xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dextranu, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx;

&xxxx;xxxxxxxxxxxx; amilorid; xxxxxxxxx; xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx; indapamid; xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; thiazidy, xxxx. bendroflumetiazid, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; torasemid, xxxxxxxxxx a vaptany, xxxx. tolvaptan.

A xxxxx xxxxx x podobnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX

&xxxx;xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx podání xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx);

&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

! XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. u xxxxxxxxxxx, salbutamolu, katinu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ve Vzorku Sportovce kdykoliv xxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxx Soutěži ve xxxxxxx x diuretikem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (kromě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx lokálního xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx), bude xxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (AAF), pokud Sportovec nemá xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx výjimku (XX)&xxxx;xx xxxx xxxxx xxxxx x xx, která xxx xxxx udělena xx diuretikum nebo xxxxx xxxxxxxxx látku.

ZAKÁZANÉ XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX (PŘI XXXXXXX I XXXX XXXXXX)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x X2.2., xxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx.

X1.&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xx následující:

1. Podání nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, alogenní (xxxxxxxxx) xxxx heterologní xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jim xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;Xxxxx zvyšování xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx. Včetně, ale xx x xxxxxxxx xxxxx xx xx:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx (RSR13), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx produkty, xxxx. xxxxxx náhražky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x mikroenkapsulované xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázaná xxxx.

3.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nebo x krevními komponentami xxxxxxxxxxx xxxx chemickými xxxxxxx.

X2.&xxxx;XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxx&xxxx;Xxxxx&xxxx;x&xxxx;Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxx&xxxx;Xxxxxxxxx kontrole.

Včetně, xxx ne s xxxxxxxx xxxxx xx xx:

Xxxxxx x/xxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxx, xxxx. přidáním xxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxx.

2.&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx a/nebo xxxxxxx více xxx xxxxxx 100 xx xx 12 xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo klinických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X3.&xxxx;XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

X důvodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxx nukleových xxxxxxx xxxx jejich analogů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx genu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx není xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X6 XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX PŘI XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx látky x této xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za Specifické xxxxx, kromě xxxxx xxxxxxxxx v X6.X, xxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x této xxxxxxxxx xxxx: xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX/"xxxxxx").

Xxxxxxx stimulancia xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.&xxxx;x-&xxxx;x&xxxx;x-, xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxx xxxxxxx [4-xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx)]

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxx(x-)

&xxxx;x-xxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, které není xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X: XXXXXXXXXX STIMULANCIA

Včetně, ale xx x xxxxxxxx xxxxx na ně:

 3-metylhexan-2-amin (1,2-xxxxxxxxxxxxxxxxx)

&xxxx;4-xxxxxxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;4-Xxxxxxxxxxx-2-xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx, 1.3-dimethylamylamine, 1,3 XXXX)

&xxxx;4-xxxxxxxxxxx-2-xxxx (1,3-xxxxxxxxxxxxxxxx)

&xxxx;5-Xxxxxxxxxxx-2-xxxxx (1,4-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 1.4-xxxxxxxxxxxxxxxxx, 1.4-DMAA)

 benzfetamin

 dimetamfetamin (xxxxxxxxxxxxxxxx)

&xxxx;xxxxxxx***

&xxxx;xxxxxxxxx (adrenalin)****

 etamivan

 etylamfetamin

 etylefrin

 etylefrin

 etylfenidát

 famprofazon

 fenbutrazát

 fenetylamin x xxxx deriváty

 fenkamfamin

 fenmetrazin

 fenprometamin

 heptaminol

 hydrafinil (fluorenol)

 hydroxyamfetamin (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

&xxxx;xxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxx**

&xxxx;xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, např. xxxxxxxx, xxxxxxxx x α-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxx***

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxx [((±)-xxxxx-2-(xxxxxxxx-2-xx)-2-(xxxxxxxxx-2-xx)xxxxxx]

&xxxx;xxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx (1,5-xxxxxxxxxxxxxxxx)

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx (metylsynefrin)

 pemolin

 pentetrazol

 propylhexedrin

 pseudoefedrin*****

 selegilin

 sibutramin

 solriamfetol

 strychnin

 tenamfetamin (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

&xxxx;xxxxxxxxxxxxx

x xxxxx látky x podobnou chemickou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX

&xxxx;xxxxxxxx;

&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, očního xxxx xxxxxx použití (xxxx. brimonidin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, indanazolin, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Monitorovacího xxxxxxxx xxx xxx 2023*.

* xxxxxxxxx, fenylefrin, fenylpropanolamin, xxxxxx, xxxxxxx, pipradrol x xxxxxxxx: xxxx xxxxx xxxx zahrnuté xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2023 a xxxxxx xxxxxxxxxx za Zakázané látky.

** xxxxx (d-norpseudoefedrin) x xxxx x-xxxxxxx: je xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx než 5 mikrogramů x 1 xx moči.

*** efedrin xxx xxxxxxxxxxxx: jsou xxxxxxxx při koncentraci xxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx v 1 xx xxxx.

****&xxxx;xxxxxxxxx (xxxxxxxxx): xxxx zakázán při xxxxxxxx xxxxxx, např. xxxxx, oční xxxxxxxx xxxx xxxx podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

*****&xxxx;xxxxxxxxxxxxx: je xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxx 150 mikrogramů xx xx xxxx.

X7 NARKOTIKA

ZAKÁZANÉ XXX XXXXXXX

Xxxxxxx zakázané xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxx xxxxxxxxx jsou: xxxxxxxxx (xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.&xxxx;x-&xxxx;x&xxxx;x-&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx (xxxxxx)

&xxxx;xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxx

&xxxx;xxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxx

X8 XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXX SOUTĚŽI

Všechny xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za Specifické xxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxx xxxxxxxxx xxxx: tetrahydrokanabinol (XXX).

Xxxxxxx xxxxxxxx x syntetické xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxx.

&xxxx;x konopí (hašiš, xxxxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

&xxxx;xxxxxxxx x syntetické xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (THC);

 syntetické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

XXXXXXX

&xxxx;xxxxxxxxxx

X9 XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx látky x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo perorálně (xxxxxx xxxx. bukální, xxxxxxxxxx, sublingvální) jsou xxxxxxxx.

Xxxxxx, ale ne x xxxxxxxx pouze xx xx:

&xxxx;xxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

! XXXXXXXX

&xxxx;Xxxx způsoby xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, dermální, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx) nejsou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobcem.

P1 XXXX-XXXXXXXXX

XXXXXXXX V XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx látky x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx-xxxxxxxxx xxxx zakázány xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxx Xxxxxxx&xxxx;x kde xx to označeno xxxxxxxx (*) x&xxxx;Xxxx xxxxxx.

&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx (FIA)

 biliard (xxxxxxx xxxxxxxxxx) (XXXX)

&xxxx;xxxx (XXX)

&xxxx;xxxxxxxxxxx (XX)*

&xxxx;xxxx-xxxx (WMF)

 střelba (XXXX, XXX)*

&xxxx;xxxxx (XXX)

&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx (XXX) - skoky xx lyžích, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skoky/U-rampa x xxxxxxxxx X-xxxxx/"xxx xxx"

&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx x střelby xx xxxx

*&xxxx;xxxxxxxx také Mimo xxxxxx.

Xxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xx:

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxx

&xxxx;xxxxxxx

&xxxx;xxxxxxx

XXXXXXXX

(±)-Xxxxxx-2-(xxxxxxxxxx-2-xx)-2-(xxxxxxxxx-2-xx)xxxxxxx, 15

1-Xxxxxxxxxxxxxx, 5

1-Xxxxxxxxxxxxxxx, 5

1-Xxxxxxxxxxxx, 5

1-Epiandrosterone, 5

1-Xxxxxxxxxxxx, 5

1.2-Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 15

[1,2]Xxxxxxx[4’,5’:2,3]xxxxxx-4-xx-20-xx-17α-xx), 5

1.3-Xxxxxxxxxxxxxxxxx (1,3 XXXX), 15

1.3-Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 15

1.4-Xxxxxxxxxxxxxxxxx (1,4-XXXX), 15

1.4-Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 15

1.5-Xxxxxxxx-xxxxxxxxxx, 15

2-Androstenol, 10

2-Xxxxxxxxxxxx, 10

3α-Xxxxxxx-5α-xxxxxxx-1-xxx-17-xxx, 5

3ß-Xxxxxxx-5α-xxxxxxx-1-xxx-17-xxx, 5

3ß-Xxxxxxx-5α-xxxxxxxxx-17-xxx, 5

3ß-Xxxxxxxxxxxxxx-5-xx-17-xxx, 6

3-Xxxxxxxxxxx, 10

3-Xxxxxxxxxxxx, 10

3-Methylhexan-2-amine, 15

4-Androstene-3,6,17 xxxxxx, 10

4-Xxxxxxxxxxxxxx, 5

4-Xxxxxx-17ß-xxxxxxx-17α-xxxxxxxxxxxxxx-1,4-xxxx-3-xxx, 5

4-Xxxxxx-17ß-xx-xxxx-4-xx-3-xxx, 6

4-Fluoromethylphenidate, 15

4-Hydroxytestosterone, 5

4-Xxxxxxxxxxx-2-xxxxx, 15

4-Xxxxxxxxxxxx-2-xxxxx, 15

4-Xxxxxxxxxxxxxxx, 14

4,17ß-Xxxxxxxxxxxxxxxx-4-xx-3-xxx, 5

5α-Androst-1-ene-3, 17-dione, 5

5α-Xxxxxxx-1-xxx-3ß, 17ß-diol, 5

5α-Androst-2-en-17-ol, 10

5α-Xxxxxxx-2-xx-17-xxx, 10

5α-Xxxxxxx-3-xx-17-xx, 10

5α-Xxxxxxx-3-xx-17-xxx, 10

5α-Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 5

5-Xxxxxxxxxxxxxxx, 5

5-Xxxxxxxxxxx-2-xxxxx, 15

6-Xxx, 10

7α-Xxxxxxx-XXXX, 5

7ß-Hydroxy-DHEA, 5

7-Xxxx-XXXX, 5

11-Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 5

17α-Xxxxxx[1,2,5]xxxxxxxxxx[3’,4’:2,3]-5α-xxxxxxxxx-17ß-xx, 5

17α-Xxxxxx-5α-xxxxxxx-2-xx-17ß-xx, 5

17α-Methyl-5α-androst-3-en-17ß-ol, 5

17α-Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 5

17ß-Xxxxxxx-2α,17α-xxxxxxxx-5α-xxxxxxxxx-3-xxx, 6

17ß-Hydroxy-5α-androst-1-en-3-one, 5

17ß-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 5

17ß-Xxxxxxx-5ß-xxxxxxxxx-3-xxx, 5

17ß-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one, 6

17ß-Xxxxxxx-17α-xxxxxxxxxxxxxx-1,4-xxxx-3-xxx, 6

17ß-Xxxxxxx-17α-xxxxxxxxxx-4-xx-3-xxx,6

17ß-Xxxxxxx-17α-xxxxxxxxxxx-4,9-xxxx-3-xxx, 6

17ß-Xxxxxxx-17α-xxxxxxxxxxx-4,9,11- trien-3-one, 6

17ß-Xxxxxxxxxxx-4,9,11-xxxxx-3-xxx, 6

17ß-[(Tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane, 6

17-Xxxxxxx-18x-xxxx-19-xxx-17α-xxxxxx-4,9,11-xxxxx-3-xxx, 6

19-Xxxxxxxxxxxxxxxxx, 5

19-Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 5

19-Xxxxxxxxx-4-xx-17α-xx, 5

19-Xxxxxxxxxxxxxxx, 6

a-Pyrrolidinovalerophenone, 15

X

XXX-031, 11

Xxxxxxxxxx, 19

Xxxxxxxxxxxxx, 12

Xxxxxxx X-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 11

Xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx, 11

Xxxxxxxxx, 14

Xxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxxxx, 5

XXXXX, 11

Albumin, 12

Alexamorelin, 8

Xxxxxxxxxx, 19

Amfepramone, 14

Amfetamine, 14

Xxxxxxxxxxx, 14

Xxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxxxxxxxxxx, 10

Xxxxxxxxxxxx, 14

AMP-activated protein xxxxxx (AMPK), 11

Xxxxxxxxxx, 8

Xxxxxxxxxxx, 10

Andarine, 6

Androst-4-ene-3ß,17ß-diol, 5

Xxxxxxx-4-xxx-3,11,17- xxxxxx, 5

Xxxxxxx-4-xxx-3,17-xxxxx, 5

Xxxxxxx-5-xxx-3ß,17ß-xxxx, 5

Xxxxxxx-5-xxx-3,17-xxxxx, 5

Xxxxxxxx-1,4,6-xxxxxx-3,17-xxxxx, 10

Xxxxxxxx-1,4-xxxxx-3,17-xxxxx, 5

Androsta-3,5-diene-7,17-dione, 10

Xxxxxxxxxxxxxx, 5

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 10

Androstenediol, 5

Xxxxxxxxxxxxxxx, 5

Xxxx-xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, 11

AOD-9604, 7

Xxxxxxxxxxx, 11

Xxxxxxxxxxxx, 9

Xxxxxxxxxx, 10

Xxxxxx XXX, 7

Xxxxxxxx, 19

X

Xxxxxxxxxxxx, 10

Xxxxxxxxxxxxx, 18

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxxx, 14

Xxxxxxxxxxxx, 15

Benzylpiperazine, 14

Xxxxxxxxxxxxx, 18

Xxxxxxxxx, 19

Xxxxxxxxxx, 11

Xxxxxxxxxx, 19

Xxxxx, 13

Xxxxx (xxxxxxxxxx), 13

Xxxxx (components), 13

Xxxxx (xxxxxxxxxxxx), 13

Xxxxx (xxxxxxxxxx), 13

Xxxxx manipulation, 13

Bolasterone, 5

Xxxxxxxxx, 5

Xxxxxxxx, 5

XXX-157, 4

Xxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxx, 14

Xxxxxxxxxx, 18

Xxxxxxxxxx, 12

Xxxxxxx, 19

Xxxxxxxxxxxxx, 16

Xxxxxxxxx, 8

C

Calusterone, 5

Xxxxxxxxxxx, 17

Xxxxxxxx, 17

Xxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxxxxx XXX (CEPO), 7

Xxxxxxxxx, 14

Xxxxxxxxx, 19

Xxxxxxxxxx, 19

Xxxxxxx, 12,15

Xxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxx, 19

Xxxx (doping), 13

Cell (xxxxxxxxxxx modified), 13

Xxxx (xxxxxx), 13

Xxxx (xxx xxxxx), 13

Chlorothiazide, 12

Chlortalidone, 12

Xxxxxxxxx Gonadotrophin (XX), 8

Xxxxxxxxxxx, 18

XXX-1293, 8

XXX-1295, 8

Xxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxx, 14

Clomifene, 10

Xxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxx, 15

Clostebol, 5

XXXX-530, 7

Xxxxxx, 7

Xxxxxxx, 14

Xxxxxxxxxxxx, 8

Xxxxxxxxxxxxxxx, 8

Cortisone, 18

Xxxxxxxxxxxx, 14

Xxxxxxxxxxx, 14

Cyclofenil, 10

X

Xxxxxxx, 5

Xxxxxxxxxxx, 7

Xxxxxxxxxxxx (xXXX), 7

Deflazacort, 18

Dehydrochlormethyltestosterone, 5

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (DHEA), 6

Deslorelin, 8

Xxxxxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 5

Dexamethasone, 18

Xxxxxxx, 12

Xxxxxxxxxxxxxx, 16

Xxxxxxxxxxx, 16

Xxxxxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxxx, 11

Xxxxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxxxxx, 5

X

Xxxxxxx, 14

Xxxxxxxxxxx (XXX13), 13

Xxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxx, 12,15

Epiandrosterone, 5

Xxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 5

Xxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxx, 5

Xxxxxxxxxxxxxxx, 5

XXX-xxxxx xxxxxxxxxx, 7

XXX-Xx, 7

EPO-mimetic xxxxxx, 7

Xxxxxxxxxxxxxx receptor xxxxxxxx, 7

Xxxxxxxxxxxxxxx (XXX), 7

Xxxxxxx, 19

Xxxx-4-xxx-3,17-xxxx, 5

Xxxx-4-xxx-3,17-xxxxx, 5

Etacrynic xxxx, 12

Xxxxxxxx, 15

Ethylestrenol, 5

Xxxxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxx, 8

Exemestane, 10

X

Xxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxx, 12

Fenbutrazate, 15

Fencamfamin, 15

Xxxxxxxxx, 14

Fenetylline, 14

Xxxxxxxxxxxx, 14

Xxxxxxxxx, 9

Xxxxxxxxxxxx, 15

Fenproporex, 14

Xxxxxxxx, 16

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXx), 8

Xxxxxxxxxxx, 18

Xxxxxxxxxxxxx, 18

Xxxxxxxxx, 15

Fluoxymesterone, 5

Xxxxxxxxxxx, 18

Follistatin, 11

Fonturacetam, 14

Xxxxxxxxxxx,5

Xxxxxxxxxx, 10

Xxxxxxxxxx, 9, 12

Xxxxxxxxxxx, 10

Xxxxxxxxx, 5

Xxxxxxxxxx, 14

Xxxxxxxxxx, 12

X

XXXX xxxxxxxxxx, 7

Xxxx xxxxxx, 13

Gene xxxxxxx, 13

Gene xxxxxxxxx, 13

Xxxx xxxxxxxx, 13

Gestrinone, 5

Xxxxxxx, 8GH-releasing xxxxxxxx (XXXXx), 8

Xxxxxxxxxxx, 8

Xxxxxxxxx, 8

Xxxxxx hormone (XX), 8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX), 8

XX1516,1

XX501516, 11

X

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), 13

Haemoglobin (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), 13

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), 13

Xxxxxxx, 17

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (XXX), 8

Xxxxxxxxxx, 15

Heroin, 16

Xxxxxxxxx, 8

hGH 176-191, 8

Xxxxxxxxxx, 9

Xxxxxxxxxx, 15

Hydrochlorothiazide, 12

Xxxxxxxxxxxxxx, 18

Hydromorphone, 16

Xxxxxxxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 12

Hypoxia-inducible xxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx, 7

I

Imidazoline, 15

Xxxxxxxxxxx, 9

Xxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxx, 13

Xxxxxxxxxx (&xx;100 xX), 13

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 7

Xxxxxxx-xxxx growth xxxxxx-1 (IGF-1), 8

Xxxxxxx-xxxxxxxx, 11

Xxxxxxxx, 11

Xxxxxxxxxxx infusions/injections, 13

XXX2, 7 Ipamorelin, 8

Xxxxxxxxxxxxx, 15

X

X-11706, 7

L

Labetalol, 19

Xxxxxxxxxxxxx, 11

Xxxxxxxxxxx, 8

Xxxxxxxxx, 10

Xxxxxxxxxxx, 8

Levmetamfetamine, 15

Xxxxxxxxxxxxxx, 9

XXX-4033, 6

Xxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxxxxxxx, 14

Xxxxxxxxxxxxxxxxx, 8

Xxxxxxxxxxxx, 7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX), 8

X

Xxxxxxxxxxx, 8

Xxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxx, 17

Mechano xxxxxx xxxxxxx (XXXx), 8

Xxxxxxxxxxxxx, 15 Mefenorex, 14

Xxxxxxxxx, 11

Xxxxxxxxxx, 15

Mephentermine, 14

Xxxxxxxx, 14

Mestanolone, 6

Xxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxxxx(x-), 14

Xxxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxx, 16

Xxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxx, 15

Methoxy xxxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx beta (XXXX), 7

Xxxxxx-1-xxxxxxxxxxxx, 6

Methylclostebol, 6

Xxxxxxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 15

Methylephedrine, 12, 15

Xxxxxxxxxxxxxxxxx, 15

Methylnaphtidate, 15

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 18

Xxxxxxxxxxxxxxxx, 15

Methyltestosterone, 6

Methyltrienolone, 6

Xxxxxxxxxxxx, 19

Xxxxxxxxxx, 12

Metoprolol, 19

Xxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxx, 14

Xxxxxxxxxx, 7

Mometasone, 18

Xxxxxxxx, 16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx antibodies, 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 11

Xxxxxxxxx-xxxxxxx proteins, 11

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 11

N

Nadolol, 19

Xxxxxxxxx, 8

Xxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxx, 19

Xxxxxxxxxxxx, 16

Xxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxxx, 6

Norethandrolone, 6

Xxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxxxxxx, 14

Xxxxxxx xxxxx, 13

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, 13

X

Xxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxx, 9

Osilodrostat, 6

Xxxxxxxxxx, 10

Xxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxx, 6

Oxandrolone, 6

Xxxxxxxxxx, 15

Oxprenolol, 19

Xxxxxxxxx, 16

Xxxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxx, 16

X

Xxxxxxxx, 12

Parahydroxyamphetamine, 15

Xxxxxxxxxxxx, 7

Pemoline, 15

Xxxxxxxxxxx, 16

Xxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 13

Peroxisome xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx agonists, 11

Xxxxxxxxx, 16

Xxxxxxxxxxxxxxx, 14

Phenethylamine, 15

Phenmetrazine, 15

Xxxxxxxxxxxxxxxx, 15

Phentermine, 14

Pindolol, 19

Xxxxxx expanders, 12

Platelet-derived xxxxxx xxxxxx (PDGF), 8

x-xxxxxxxxxxxxxxxx, 14

Pralmorelin, 8

Xxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxxx, 18

Xxxxxxxxxx, 18

Prenylamine, 14

Xxxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxxx, 9

Xxxxxxxxxx, 14

Xxxxxxxxxxx, 19

Xxxxxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxx, 13

Xxxxxxxxxxxxxxx, 12, 15

X

Xxxxxxxxxx, 6

R

RAD140, 6

Xxxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxx, 10 , 9

Xxxxxxxxxx, 7

X

X-23, 6

Salbutamol, 9, 12

Xxxxxxxxxx, 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx receptor modulators (XXXXx), 6

Xxxxxxxxxx, 15

Sermorelin, 8

Xxxxxxxxxxx, 15

Solriamfetol, 15

Xxxxxxxxxxx, 8

Xxxxxxxxxx, 8

Sotalol, 19

Sotatercept, 7

Xxxxxxxxxxxxxx, 12

XX9009, 11

Xxxxxxxxxx, 11

Xxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxx, 15

X

Xxxxxxxxxxx, 8

Tamoxifen, 10

Xxxxxxxxx, 13

XX-500, 8

Xxxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxx, 9

Xxxxxxxxxxx, 8

Xxxxxxxxxxxx, 10

Testosterone, 6

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 17

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 6

Tetryzoline, 15

Xxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxx-154, 8

Tibolone, 6

Xxxxxxx, 19

Tolvaptan, 12

Xxxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxxx, 10

Transforming xxxxxx xxxxxx xxxx (TGF-ß) xxxxxxxxxx inhibitors, 7

Xxxxxxxxxx, 6

Xxxxxxxxxxx, 9

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 18

Xxxxxxxxxxx, 12

Xxxxxxxxxxxxx, 11

Xxxxxxxxxxxxx, 9

Xxxxxxxxxxx, 8

Xxxxxxxxxxxxxx, 15

Xxxxxxxxxxx, 9

X

Xxxxxxxxxx (XXX-6548), 7

Xxxxxxx, 12

Xxxxxxxx endothelial growth xxxxxx (VEGF), 8

Vilanterol, 9

Xxxxxxxxx, 13

X

Xenon, 7

Xylometazoline, 15

X

XX-11, 6

X

Xxxxxxx, 6

Zilpaterol, 6

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

2023

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Terapeutické výjimky

Mezinárodní xxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx výjimky v rámci Xxxxxxxxx antidopingového Kodexu je xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx antidopingového programu. Xxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxx, veřejnými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stranami.

Mezinárodní xxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx výjimky byl xxxxxx xxxxxx v xxxx 2004 x nabyl xxxxxxxxx 1. ledna 2005. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx novelizován, xxxxxx x účinností xx xxxxx 2009, xxxxxxx x účinností od xxxxx 2010, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx 2011, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx 2015, popáté x xxxxxxxxx xx xxxxx 2018, pošesté x účinností od xxxxx 2019, posedmé x účinností xx xxxxx 2021. Tato xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx XX&xxxx;XXXX&xxxx;23. xxxx 2022 a je xxxxxx od 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxx:

XXXX

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx

800 Xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxx 1700)

XX Xxx 120

Xxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxx X4X 1X7

www.WADA-ama.org

Xxx: + 1 514 904 9232

Xxx: + 1 514 904 8650

E-mail: code@WADA-ama.org
 

OBSAH

PRVNÍ XXXX: XXXX, XXXXXXXXXX&xxxx;XXXXXX, XXXXXXXXXX&xxxx;XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX&xxxx;X XXXXXXXX

1.0

Xxxx x xxxxxxxxx

2.0

Xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxx

3.0

Xxxxxxxx x xxxxxx pojmů

DRUHÁ ČÁST: XXXXXXXXX X XXXXXX XXX UDĚLOVÁNÍ TV

4.0

Udělování TV.

5.0

Povinnosti Antidopingových xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxx;XX

6.0

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XX

7.0

Xxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;XX

8.0

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xx xxxxxx WADA

9.0

Důvěrnost xxxxxxxxx

XXXXXXX 1: Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx 4.4&xxxx;Xxxxxx

XXXX XXXXX: XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X DEFINICE

1.0 Úvod x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx standardem vytvořeným xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxx (x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(xxxx&xxxx;XX), xxx xxxxxxxx přítomnost Zakázané látky ve Vzorku Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;xx&xxxx;Xxxxx x xxxxxxx,&xxxx;Xxxxxx&xxxx;x/xxxx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xx&xxxx;Xxxxx x Xxxxxx Zakázané xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx Sportovcem pro terapeutické účely; (x) povinnosti uložené Antidopingovým xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;x jejich oznamování; (x) xxxxxx, xxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;XX; (x) xxxxxx, xxxxx má Sportovec získat TV udělenou xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; (e) xxxxxx, xxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;xxxxxxxxxxx udělené TV; x (x) xxxxxxxxxx x přísné důvěrnosti, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x průběhu udělování TV.

Termíny xxxxxxxxx x xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx v tomto xx jiném Mezinárodním xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

2.0&xxxx;Xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;2021 xx xxxxx týkají Mezinárodního xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;Xxxxx:

&xxxx;Xxxxxx 4.4&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;("XX")

&xxxx;Xxxxxx 13.4&xxxx;Xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx se TV

3.0 Definice x xxxxxx pojmů

3.1 Pojmy xxxxxxxxxx x Kodexu 2021, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx výjimky

ADAMS (ADAMS): Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx System): xx xxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;xxx správu xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhraní xxx xxxxxxxx dat, xxxxxx ukládání, xxxxxxx x hlášení, xxxxxxxxx xx pomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XXXX&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx&xxxx;(Xxxxx): Xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx společně, která xx xxxxxx jedním xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx federace, Panamerické xxx).

Xxxxxxxxxxxxx organizace (Anti-Doping Organization)WADA nebo Signatář, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, implementaci xxxx xxxxxxxxxxx jakékoli části xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jedná xx xxxx. x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx paralympijský xxxxx, xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx významných xxxx, xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxx&xxxx;Xxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx organizace.

CAS: (The Xxxxx xx Arbitration xxx Xxxxx): Rozhodčí xxxx xxx sport.

Držení (Possession): Xxxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;Xxxxxx, případně xxxxxxx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;(xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx mít kontrolu xxx&xxxx;Xxxxxxxxx látkou nebo Zakázanou metodou nebo xxx prostorem, xx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxx Zakázaná xxxxxx nacházejí), xxxxx x tím, xx xxxx&xxxx;Xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx metoda nachází, bude xxxxxxx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx na Osoby, xxxxx věděly o xxxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx metody a xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx antidopingového xxxxxxxx, xxxxx jde xxxxx x&xxxx;Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx obdržením xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx&xxxx;Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx antidopingové xxxxxxxx, xxxxx tato Osoba konkrétní xxxxx, kterými xxxxxxx, xx xxxxx neměla Držení v xxxxxx a xxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xxx prohlášení xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx)&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx metody představuje xxxx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxx, xxxxx koupi xxxxxxxxx.

[Xxxxxxxx x Xxxxxx: Xxxxx xxxx definice xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x autě Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. X tom xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx Sportovec xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xx použít. Xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx lékárničce, xx které xx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx, musí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokázat, xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x lékárničce xxxxx x xx xxx x xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nákupu Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sám x sobě Xxxxxx, x xxxx například xxxxxxx xxxxxxxx, obdrží xxx xxxxx xxxx xxxx je xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.]

Xxxxx&xxxx;(Xxxx): Světový antidopingový Kodex.

Mezinárodní Xxxx&xxxx;(Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx):&xxxx;Xxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxx, xxxxxx xxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx federace, Organizátor xxxxxxxx Xxxx&xxxx;xxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxx;Xxxx, xx kterou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx standard (International Standard): Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;xx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxx. Xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx procedur) bude xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v Mezinárodním xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx standardů.

Mimo Xxxxxx&xxxx;(Xxx-xx-Xxxxxxxxxxx): Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx&xxxx;Xxx Soutěži.

Nakládání x výsledky (Results Xxxxxxxxxx): Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxx s výsledky nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, neposkytnutí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx) a xxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Mezinárodního xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx vyřešení xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x první instanci xxxx na xxxxxx xxxxxxxx (pokud xxxx xxxxxxxx podáno).

Národní antidopingová xxxxxxxxxx&xxxx;(Xxxxxxxx Anti-Doping Xxxxxxxxxxxx): Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x každé xxxx, xxxxx mají xx xxxxxxx úrovni xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odběry Vzorků, Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxx provedeno příslušným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx výbor dané xxxx xxxx xxx zmocněný xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Akcí (Major Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx): Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx sportů, xxxxx působí xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx&xxxx;(Xxxxxxxxxxxxxx): Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;Xxxxxx, x xx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se Zakázanou xxxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dobré xxxx ("bona fide") xxx skutečné x xxxxxxx terapeutické účely xx x jiným xxxxxxxxxxx zdůvodněním, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxx látkami, které xxxxxx xxxxxxxx při Testování Xxxx Xxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx skutečné x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx&xxxx;(Xxxxxxx): Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxx nedojde, xxxxx&xxxx;Xxxxx&xxxx;xx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxx stranou, xxxxx xx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx laboratorní xxxxx&xxxx;(Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx): Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;XXXX, xxxxx ve xxxxx s Mezinárodním xxxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx identifikuje ve Vzorku přítomnost Zakázané xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx&xxxx;xx&xxxx;Xxxxxxx, xxxx xxxxx prokazuje na Použití Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx Xxxxxxx&xxxx;(Xx-Xxxxxxxxxxx): Xxxxxx xx 23:59 x xxx xxxx&xxxx;Xxxxxxx, xxxxx xx má Sportovec zúčastnit, xx xxxxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxx, xxxx xx xx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;xxxxxx.&xxxx;XXXX&xxxx;xxxx xxx konkrétní xxxxx schválit alternativní xxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx definice xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxx.

[Xxxxxxxx k Xxx Xxxxxxx: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxx soutěži poskytuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx Při xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx během Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výhod xxxxxxxxx xxxxxx ze Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xx období Xxxxxxx.]

Xxxxxxx&xxxx;(Xxx): Xxxxx, aplikace, xxxxxx, injekce, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx&xxxx;(Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx): Xxxxxxx&xxxx;Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxx antidopingová xxxxxxxxxx; za předpokladu, xx termín xxxxxx xxxxxxxxx žádnou Osobu, xxxxx xxxxx xxxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx standardem pro Testování a Xxxxxxxxxxx) xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx Národní xxxxxx&xxxx;(xxx jej definuje xxxxx&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx s Mezinárodním xxxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na Mezinárodní Xxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx která xxxx xxxxxxxx do kteréhokoli Registru xxx Xxxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx federací xxxx&xxxx;Xxxxxxx antidopingovou organizací.

[Poznámka x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxx "otevřená xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx kategorie.]

Seznam (Prohibited List): Seznam xxxxxxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;(Xxxxxxxxxxx): Xxxxxxxxxx xxxxx, zápas, xxx xxxx samostatné xxxxxxxxx utkání. Například xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx běhu xx 100 xxxxx x xxxxxxxx. U xxxxxxxxx závodů a xxxxxx xxxxxxxxxxx závodů, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx rozdíl xxxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;x&xxxx;Xxxx&xxxx;xxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx&xxxx;(Xxxxxxx): Jakákoli Osoba, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx definují xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx federace) xxxx xx národní xxxxxx (kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxx antidopingové xxxxxxxxxx).&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xx sama xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx není Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxx xx něho xxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx". Xxx&xxxx;Xxxxxxxxx, kteří xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxx národní xxxxxx, může Antidopingová xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx Testování nebo neprovádět xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xxx celou xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx látek; požadovat xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;XX. Xxxxx pokud xxxxx xxxxx článků 2.1, 2.3 nebo 2.5 k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx, x xxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx organizace rozhodla, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, pak musí xxx xxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx. Xxx účely článků 2.8 x 2.9 x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a Vzdělávání, xxxxx&xxxx;Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;xx sportu, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx kteréhokoli Signatáře, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxx.

[Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxx, mohou xxxxxx xx jedné x xxxx kategorií: 1)&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 3) jednotlivci, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx národní úrovně, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 4) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a 5) xxxxxxxxxxx, nad xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravomoc xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat. Xx xxxxxxx Sportovce xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx sportu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Národních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.]

Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx&xxxx;(Xxxxxxxxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxx):&xxxx;Xxxxxxxxx, kteří se xxxxxxx sportu na xxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx definována xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx s Mezinárodním xxxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxxxx.

[Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: X souladu x Mezinárodním xxxxxxxxxx xxx Testování x Xxxxxxxxxxx může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx použije xx klasifikaci Xxxxxxxxx xxxx Sportovců mezinárodní xxxxxx, např. xxxxx xxxxxxxxx, účastí xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxx xxxx xxxx kritéria zveřejnit xxxxxx a stručnou xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx mezinárodní úrovně. Xxxxx například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Mezinárodních xxxxxx, xxxx Mezinárodní federace Xxxxxx xxxxxx Mezinárodních xxxx zveřejnit.]

Sportovec xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(Xxxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxx):&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úrovni, xxx je definována xxxxxx&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx standardem pro Testování Vyšetřování.

Terapeutická xxxxxxx&xxxx;("XX") (Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx):&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 4.4 x x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx výjimky.

Testování (Testing): Xxxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx&xxxx;Xxxxxx, xxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;x transport Vzorku do xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx&xxxx;(Xxxxxxxxx): Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx návyky, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ducha a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;(Xxxxxx xx Xxxxxxxx): Jakýkoli biologický xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[Xxxxxxxx ke Xxxxxx: Xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určitých náboženských xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, že xxx takové xxxxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxxxx.]

XXXX&xxxx;(Xxx Xxxxx Xxxx-Xxxxxx Xxxxxx): Xxxxxxx antidopingová xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;(Xxxxxxxxxx Substance): Jakákoli xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x&xxxx;Xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(Xxxxxxxxxx Xxxxxx): Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx.

3.2&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx standardu pro xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx:&xxxx;Xxxxx, xxxx jiné včetně Citlivých xxxxxxxx xxxxx, týkající xx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx jiné Osoby, jejichž xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx x souvislosti s antidopingovou xxxxxxxx Antidopingové organizace.

[Poznámka x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx:&xxxx;Xxxxxx xx, xx&xxxx;Xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx jména Xxxxxxxxx, xxxx narození, xxxxxxxxxxx xxxxx x sportovních xxxxxxxx, místa xxxxxx, xxxxxxxxxxx TV (xxxx-xx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řízení (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení, odvolání x sankcí). Osobní xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx osobní a xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx Xxxx, které xxxxxxx se Sportovcem, xxxxxxxx jej nebo xx xxxxxxxx v xxxxx Antidopingové činnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx považovány za Osobní xxxxx&xxxx;x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx standardem xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.]

Xxxxxxxxxx&xxxx;(x xxxxx xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx,&xxxx;Xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx.): Shromažďování, přístup, xxxxxxxxxx, ukládání, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx údajů.

3.3 Definované pojmy, xxxxx xxxx specifické xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxx terapeutické výjimky ("XXX")&xxxx;(Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx "XXXX"):&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx o TV.

KTV XXXX&xxxx;(XXXX XXXX): Xxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx organizací o TV.

Terapeutický (Therapeutic): Xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uzdravení.

3.4 Výklad xxxxx

3.4.1&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. X případě jakýchkoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x francouzskou xxxxx xxxxx anglická xxxxx.

3.4.2&xxxx;Xxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx výjimky vypracován x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, lidská xxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X x xxxxx xxxxxx xxxx také xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3.4.3&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx výjimky jsou použity x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.4.4&xxxx;Xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx xx části x xxxxxx xxxx xxxxxx na části x xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.4.5&xxxx;Xxxxxx "xxx" xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx standardu pro Terapeutické xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxx, pokud není xxxxxxx xxxxx.

3.4.6&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zbytek Mezinárodního xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXX: XXXXXXXXX X XXXXXX XXX UDĚLOVÁNÍ XX

4.0&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;XX

Xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxxx metodu, xxxx před Použitím nebo Držením zakázané xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XX, xxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xx xxxxxxx platností xxxxx xxxxxx 4.1. X xxxx případech musí xxx xxxxxxx podmínky xxxxxx 4.2.

[Xxxxxxxx x xxxxxx 4.0: Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxx nemocný x užívá xxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxx vztahovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxx XX x bude xxxxxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;x budoucí xxxxxxxxx.]

4.1&xxxx;Xx xxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx, co xxxxxxxx xxxxx xxxx metodu užil nebo měl x xxxxxx.

Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx x&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky článku 4.2), xxxxx xxxxx xxxxxxx x následujících xxxxxxx:

x)&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx;

x)&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxxxx, xxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;(xxxx XXX xxxxxxx xxxxxx) před xxxxxxx&xxxx;Xxxxxx;

x)&xxxx;X xxxxxx upřednostňování xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizace Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxx nepožadovala, xxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;(xxx xxxxxxxx x článku 5.1);

d) Pokud xx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx odebrat Vzorek od Sportovce, xxxxx není Sportovcem xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx národní xxxxxx, x tento Sportovec z Terapeutických důvodů xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx organizace musí xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xx zpětnou xxxxxxxxx; nebo

e) Sportovec Použil Xxxx Xxxxxx&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx látku, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx&xxxx;Xxx Xxxxxxx.

[Xxxxxxxx x xxxxxx 4.1: Splnění xxxxx z výjimek xxx XX se xxxxxxx platností neznamená, xx xxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 4.2, aby se xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX.]

[Xxxxxxxx x článku 4.1 x), d) x x): X xxxxxxx, kdy xx xx xxxxxx Vzorku xxxxx žádost x XX xx zpětnou xxxxxxxxx, se Sportovcům xxxxxxx doporučuje, aby xx nechali připravit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx prokázat xxxxxxx podmínek xxx XX xxxxxxxxxxx v xxxxxx 4.2.]

[Poznámka x xxxxxx 4.1 x): Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pouze Xxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx Xxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxx.
X takových xxxxxxxxx xxxx Antidopingová xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x TV se xxxxxxx xxxxxxxxx (pokud Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX xxxxxx). Xxxx xxxx usiluje o xx, xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádosti x XX, xxxxx xxxxxx xxx nutné.]

4.2 Sportovci může xxx xxxxxxx&xxxx;XX, xxxxx (x xxxxx pokud) může xxxxxxxx, při uvážení xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)&xxxx;Xxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xx nutná k xxxxx diagnostikovaných zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

[Xxxxxxxx x xxxxxx 4.2 a): Xxxxxxx Zakázané xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx samotnou xxxxxx.]

x)&xxxx;Xxxxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxxxx látky nebo Zakázané xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx normálního xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xx léčbě xxxxxxxxxxx xxxxxx.

[Xxxxxxxx x článku 4.2 b): Normální xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zdravotní xxxx pro konkrétního Xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x XX.]

x)&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx potíží x xxxxxxxxxx žádná xxxxxxxxxx povolená Terapeutická alternativa.

[Poznámka x xxxxxx 4.2 c): Xxxxx musí xxxxxxxxx, xxxx xxxx zvolená xxxxx nejvhodnější, xxxx. xx xxxxxxx zkušeností, xxxxxxx vedlejších účinků xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx použitím Xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx.]

x)&xxxx;Xxxxxxx použití Zakázané látky nebo Zakázané xxxxxx&xxxx;xxxxxx být následkem, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;(xxx&xxxx;XX) látky nebo xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx.

[Xxxxxxxx x xxxxxx 4.2: Xxxxxxxxx XXXX s xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x XX", xxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách WADA, xx xx xxxx xxxxxxxx, aby se xxxxxxxxx aplikování těchto xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx.

Xxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 4.2. Xxxxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxx látka xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nejbezpečnější, xxxx zda je xxxx Xxxxxxx legální xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx XXX Mezinárodní federace xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx nebo xxxxxxx XX xxxxxxxxxx jinou Xxxxxxxxxxxxxx organizací (xxx xxxxxx 7), x xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) XX (xxx xxxxxx 8), xxxxxxxx bude xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx XX xxxxx xxxxxx 6, xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx každá x xxxxxxxx xxxxxx 4.2?]

4.3&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx okolností x bez ohledu xx xxxxxxxx jiná xxxxxxxxxx tohoto Mezinárodního standardu pro Terapeutické xxxxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx metody se xxxxxxx platností, které xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx na účel Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xx xxxxxxx platností xxxxxxxx. X&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xx xxxxxxx platností xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;(x&xxxx;XXXX&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx).

X&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrovně nebo Sportovci xxxxxxx úrovně, xxxx xxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx žádosti x&xxxx;XX&xxxx;xx xxxxxxx platností xxxxx xxxxxx článku xxx xxxxxxxxx konzultace x&xxxx;XXXX;&xxxx;XXXX&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumat a xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;x/xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxxxxxx odvolání, xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx 4.3, xx už xxxxxxxxxx, xxxx zamítnutí TV, xxxx xxx nahlášena xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;XXXXX&xxxx;x souladu s xxxxxxx 5.5.

[Xxxxxxxx x xxxxxx 4.3: Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx podle xxxxxx 4.3 xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpětnou xxxxxxxxx, i xxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx x článku 4.2 (xxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxx, proč Sportovec xxxxxxxxx x XX xxxxxx; xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; zda Xxxxxxxxx deklaroval Použití xxxxx xxxx metody xx xxxxxxxx Dopingové xxxxxxxx; a xxxxxxx xxxxxxxx XX Xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx XXXX xxxxx xxxxx uvážení xxxxxxx se xxxxxx (xxxxx)&xxxx;XXX XXXX.]

5.0&xxxx;Xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxx;XX

5.1&xxxx;Xxxxxx 4.4&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx x) xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XX; x) xxx xx měla xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxxx x respektována xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x/xxxx xxx se xxxxx nim lze xxxxxxx.

[Xxxxxxxx x xxxx 5.1: Xxx příloha 1 - postupový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 4.4 Xxxxxx.

X případech, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx antidopingovou xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx plánování Xxxxxxxxx (xxx xx xxxxxxxxxxx xxx článku 4.4.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Testování a Xxxxxxxxxxx), Národní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podané žádosti x TV Sportovců x xxxxxxxxx anebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x tom xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x TV xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Národní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx týká, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx webových xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4.4.2 Kodexu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat o XX x případě Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx mezinárodní úrovně. X případě sporu xxxxxxx xxxx, která Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxxxxxxxx xxxxxx o XX Xxxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx WADA. Xxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxx.]

5.2&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, když Národní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx XX, xxxx&xxxx;XX&xxxx;xx platná na xxxxxxx úrovni v xxxxxxxxx měřítku a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxx 7.0 (xxxx. xxxxx byla Sportovci udělena TV jeho Národní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x ten xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx jinou Národní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

5.3&xxxx;Xxxxx&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx významných xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxx;XXX,&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxx podmínky xxxx x xxxxxx 4.2.

[Xxxxxxxx k xxxxxx 5.3: Pro vyloučení xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článcích 4.1 x 4.3 xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx se xxxxxx (xxxxx) KTV.

I xxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx bude xxxxxxx xxx dříve udělené XX automaticky, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým Xxxxxxxxx účastnící xx Xxxx bude moci xxxxxx novou TV, xxxxxxxx to xxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx Organizátorovi významných xxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx XXX, xxxx xxx xxxxxx tento xxxx xx schválení xxxxxxxx xx xxxxx osobu. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajistit, aby Xxxxxxxxx účastnící xx xxxxxx Akcí měli xxxxxxx xxxxxx XX xxxxxx x x xxxxx účinností xxxx xxx, než začnou xxxxxxxx.]

x)&xxxx;XXX&xxxx;xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxx (3) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxx x léčbou Sportovců a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornost (xxxx. x&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx, kde xx látka nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxx (1) x členů KTV měl xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx (1) x xxxxx, xxxxx je xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxx;XXX.

x)&xxxx;Xxx xxxx xxxxxxxxx nestrannost xxxxxxxxxx, xxxx všichni xxxxxxx&xxxx;XXX&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x zachování xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx je k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;XXXX).

5.4&xxxx;Xxxxx&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx federace xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jak xxxxx x xxx&xxxx;XXX&xxxx;x&xxxx;XX, xxxxx je v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tím, xx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx informace xx xxxxx xxxxxxxxxx místě xx xxxxx webových xxxxxxxxx.

5.5&xxxx;Xxxxx&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcí musí neprodleně xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx) x všech xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX&xxxx;x xxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;x x xxxxx xxxxxxxxxxxx udělit či xxxxxxxxx xxxxxxx 7V xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX, x xx co xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jedna (21) xxx od xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx x zamítnutí TV musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxxx. Ohledně udělených TV musí xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahovat (x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx):

x)&xxxx;xxx byl Sportovec oprávněn zažádat x&xxxx;XX&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 4.1 x vysvětlení důvodů xxxx, xxxx zda xxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx o TV se xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxx xxxxx článku 4.3 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;

x)&xxxx;xxxxxxxxxx látku xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx, dobu xxxxxx&xxxx;XX&xxxx;(x xxxx předepsané xxxxx, xxxxx se xxxx) a všechny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x&xxxx;XX; x

x)&xxxx;xxxxxxxx žádosti o TV (pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XXXXX) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx 4.2, xxxxx xxx o xxxx&xxxx;XX, xxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXXX,&xxxx;Xxxxxxx antidopingové xxxxxxxxxx Sportovce, Mezinárodní xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx významných xxxx, xxxx xxxxxx&xxxx;Xxxx, xxxxx se Sportovec chce zúčastnit).

[Poznámka x xxxxxx 5.5: Xxxxx je používán xxxxxxxx žádosti x XX, xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx původní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx francouzský překlad xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx lékařské xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx testů, xxxxxxxxxxxxx výsledků x xxxxxx, ale xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx systému XXXXX xxxx xxxx xxx xxxxxx přeložené shrnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx připravil xxxxx xxxx jiná osoba x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Podrobnější/úplnější překlady xxxx xxxxxxxxx příslušná Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXX, xx vyžádání.]

5.6 Když Národní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že x) xx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx a x) xxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx se xxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx&xxxx;XX&xxxx;xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx federací xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx;x xxxxxxx x xxxxxxx 7.0. Xxx by Národní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx pomoci Sportovci určit, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;Xxxxxxxxxxx federaci nebo Organizátora xxxxxxxx Xxxx&xxxx;x xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;XX.

5.7&xxxx;Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;xxxx vydat xxxxxxxx (xxxxxxxxx tím, xx jej xxxxxx xx xxxxx viditelném xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stránkách x xxxxx&xxxx;XXXX), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (1) xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxx žádat x&xxxx;XX&xxxx;x xxx; (2) xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx automaticky uznávána xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 7.1 (x); x (3) xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 7.1 (x).

5.8&xxxx;Xxxxx&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;XX Xxxxxxxxx&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xx následně xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrovně nebo se xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx Xxxx,&xxxx;XX&xxxx;xxxxxx platná, xxxxx příslušná Mezinárodní xxxxxxxx neuzná xxxx&xxxx;XX&xxxx;x xxxxxxx x článkem 7.0. Xxxxx Mezinárodní xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XX&xxxx;Xxxxxxxxx a Sportovec poté xxxxxxx na Mezinárodní Akci pořádané Organizátorem xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx významných Xxxx&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxx;XX&xxxx;x souladu x xxxxxxx 7.0. X xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo příslušný Organizátor xxxxxxxxxx Xxxx&xxxx;(xxxxx potřeby) xxxxxxx xxxxx tuto TV, xxxxx (aniž xx xxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx) xxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxx federace xx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx významných Akcí při výskytuPoužitíDržení či Podání Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx metody uvedené x dané TV.

6.0 Postup xxx xxxxxxxx žádostí x&xxxx;XX

6.1&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx potřebuje TV, xx x xx měl xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx látky xxxxxxxx xxxxx&xxxx;Xxx Xxxxxxx&xxxx;xx xxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxx xxxxxx (30) xxx před xxxx&xxxx;Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.2&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xx xxx xxxxx u xxx&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizace, Mezinárodní xxxxxxxx x/xxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx&xxxx;(xxx toho, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx) online xxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XX.&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xx xxxx vytvořit xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proces, xxxxx chtějí, aby Sportovci používali, x zpřístupnit jej xx svých xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx formulář žádosti, xxxx xxx založen xx vzoru "Formuláře xxxxxxx x&xxxx;XX" dostupném xx xxxxxxxx stránkách WADA. Xxxxx xxxx může xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx organizací upraven xxx, xxx obsahoval xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

[Xxxxxxxx x xxxxxx 6.2: X xxxxxxxx situacích nemusí Xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měl xxxxxxx x TV. Xx takových xxxxxxxxx xx xx měl Xxxxxxxxx poradit s Xxxxxxx antidopingovou xxxxxxxxxx x zemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx (xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx pro XX xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o XX, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx do její xxxxxxxxxx, měl xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx pravidly Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx (xxxxx xx jiná).

Pokud Sportovec xxxxx nespadá xx xxxxxxxxxx xxx XX xxxx Národní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxx občanství (xxxxx xx liší od xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se žádostí x xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX. X xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx zmíněných Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxx o XX xxxx, pokud xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nálezu, Sportovec xx xxx mít xxxxxxx možnost xxxxxxx x XX xx xxxxxxx xxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx k Xxxxxxxxx x výsledky. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diagramy v xxxxx "Kde xxxxxxxα" x xxxxxxxx sekci xxxxxxxx stránek WADA.]

6.3 Sportovec nesmí xxxxxxx xxxx než xxxxx (1)&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x&xxxx;XX&xxxx;xx Xxxxxxx stejné Zakázané xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxx stejné xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx mít xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx (1)&xxxx;XX&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx taková xxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxx předchozí TV, která xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

6.4&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;x příslušné Antidopingové xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;XXXXX&xxxx;x/xxxx xxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X žádosti je xxxxx přiložit úplnou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) (xx-xx xx možné) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, laboratorních vyšetření x snímků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Žádost xxxx být na xxxxxxx xxxxx podepsána xxxxxxx.

[Xxxxxxxx k xxxxxx 6.4: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX.]

6.5&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podaných xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6.6&xxxx;Xxxxxx o TV bude xxxxxxxxx&xxxx;XXX&xxxx;xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx správně xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.

6.7&xxxx;XXX&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace, vyšetření xxxx xxxxxx xx xxxxx údaje, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx; x/xxxx xx xxxx vyžádat další xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xx xxxxxx.

6.8&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;x jejím xxxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx&xxxx;XXX&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx.

6.9&xxxx;XXX&xxxx;xxxxxxxx, zda udělí, xxxx xxxxxxx&xxxx;XX, co xxxxx nejdříve x xxxxxxx (tj. pokud xxxxxxxxxx výjimečné okolnosti) xxxxx xx xxxx xxx 21 xxx xx xxxxxxxx kompletní xxxxxxx. X xxxxxxx, xx žádost x&xxxx;XX&xxxx;xx xxxxxx x přiměřeném xxxx před AkcíKTV vyvine xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o TV před xxxxxxxx&xxxx;Xxxx.

6.10&xxxx;Xxxxxxxxxx&xxxx;XXX&xxxx;xxxx xxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx písemně x musí xxx x xxxxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;x xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx systému ADAMS v souladu x článkem 5.5.

6.11&xxxx;Xxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxx xxx určenou dobu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx&xxxx;XXX, xxxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxx automaticky xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxx látku nebo Zakázanou xxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;XX, musí xx podat žádost x novou TV před uplynutím xxxx xxxxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti x xxxxxxxxxx časové xxxxx před skončením xxxxxxxxx&xxxx;XX.

[Xxxxxxxx k xxxxxx 6.11: Doba platnosti xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx dokumentů XXXX "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodování x XX".]

6.12&xxxx;XX&xxxx;xxxx zrušena xxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx&xxxx;XX. Xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxx xxx změněno xx xxxxxxx přezkoumání WADA nebo xxxxxxxx.

6.13&xxxx;Xxxxx je krátce xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxx danou Zakázanou xxxxx&xxxx;xx xxxx, co xxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxx xx obnovena, xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx první přezkoumala Pozitivní xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxx x xxxxxxx 5.1.1.1&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx doby platnosti, xxxxxxxx či změnou TV. Xxxxx xxx, xxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;(x ani následná xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx&xxxx;Xxxxxx Sportovce) xxxxxxxxx antidopingových xxxxxxxx.

6.14&xxxx;X xxxxxxx, že xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxx;XX,&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dávkování, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx x&xxxx;XX, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx organizaci, xxxxx rozhodne, zda Sportovec musí xxxxxxx o xxxxx&xxxx;XX. Xxxxx xxxxxxxxxx,&xxxx;Xxxxxxx,&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xx&xxxx;Xxxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxx, skutečnost, xx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xx&xxxx;XX, nezabrání xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidla.

[Poznámka x xxxxxx 6.14: Xxxxxx xx, že u xxxxxxxx zdravotních potíží xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x raných xxxxxx xxxxxxxx léčebného xxxxxx nebo x xxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxx závislosti xx inzulínu. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x TV. V xxxxxxx změny, která xxxx v XX xxxxxxxx, xxxx Sportovec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby zjistil, xxx je xxxxxxxxxx xxxx XX.]

7.0&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;XX

7.1&xxxx;Xxxxxx 4.4&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx, aby Antidopingové xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxx jinými Antidopingovými xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňují podmínky xxxxxx 4.2. Xxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Akce, xxx&xxxx;XX&xxxx;xx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx&xxxx;XX&xxxx;x xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx významné Akce. Xxxxxxx xxxx:

x)&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 4.4&xxxx;Xxxxxx&xxxx;(xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx organizacemi nebo xxxxxxxxxx vztahující xx xx konkrétním Xxxxxxxxx xxxxxx), za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xxxx oznámena x xxxxxxx s xxxxxxx 5.5. Pokud TV Sportovce spadá xx xxxxxxxxx&xxxx;XX, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem v xxxx, xxx xx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx podnikat xxxxx xxxxx kroky. Xxxxxxx xxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, nesmí xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[Xxxxxxxx x xxxxxx 7.1 (a): Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Sportovce. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx významných akci xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx látky, xxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Mezinárodní xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx významných Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o XX, xxxx xx xx xxxxx webových xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Antidopingových xxxxxxxxxx, jejichž rozhodnutí x XX xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x/xxxx Xxxxxx těch Xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxxxx xxxxxxx.]

x)&xxxx;X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx o uznání xxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx významné Xxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;XXXXX, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Mezinárodní xxxxxxxx či Organizátorem xxxxxxxx Xxxx.

[Xxxxxxxx x xxxxxx 7.1 (x): Uznání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxx 4.2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XX xxxx důvodem x zamítnutí uznání (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx článku 4.2). Doba xxxxxxxxx XX xx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxx "Lékařské xxxxxxxxx xxx rozhodování x XX".]

7.2&xxxx;Xxxxxxx žádosti x xxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;x doplnění x opětovnému xxxxxx. Xxxxx xxxx může KTV požadovat xx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx jeho lékaře xxxxxxxxx další informaci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx další xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxx&xxxx;XX; x/xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lékařských xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx za vhodné.

7.3 Za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;XXX, xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx.

7.4&xxxx;XXX&xxxx;xxxxxxxx, xxx uzná, nebo xxxxxx&xxxx;XX, xx možná xxxxxxxx, x xxxxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxx jedna (21) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxx,&xxxx;XXX&xxxx;xxxx xxxxxxxx maximální xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxx;Xxxx.

7.5&xxxx;Xxxxxxxxxx XXX bude xxxxxxx oznámeno Xxxxxxxxx x xxxx k xxxxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;x xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;XXXXX. Xxxxxxxxxx neuznat TV musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

7.6&xxxx;Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne testovat Sportovce, xxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx uznat TV udělenou Národní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxx&xxxx;XX&xxxx;x xxxxxxx s xxxxxx 5.8 x 7.0, xx. protože Sportovec soutěží xx&xxxx;Xxxxxxxxxxx Xxxx.

8.0&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o TV ze xxxxxx&xxxx;XXXX

8.1&xxxx;Xxxxxx 4.4.6&xxxx;Xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx, xx&xxxx;XXXX&xxxx;xxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxx rozhodnutí Mezinárodních xxxxxxxx o TV a xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o TV, xxx xxxxxx x xxxxxx případě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 4.1 x 4.2. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 4.2 WADA zřídí KTV WADA. xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxx 5.3 k xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X souvislosti s xxxxxxxxxx článku 4.1 xx může přezkoumávat WADA (která xx může xxx xxxxx xxxxxxx konzultovat xx xxxxxx&xxxx;XXX&xxxx;XXXX).

8.2&xxxx;Xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxx podána xxxxxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx přiložen xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;XXXX, x dále xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx 6.4 (xxxx x xxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxx údaje, xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XX). Xxxx být xxxxxxxxx xxxxx žádosti xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;(xxxxx xxxxxx x dané přezkoumání).

8.3 V xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o TV, xxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,&xxxx;XXXX&xxxx;xx xxxxxxxx xx obdržení xxxxxxx xxxxxxxxx Sportovce, xxx dané rozhodnutí x&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxxxx, xx nikoli. Xxxxxxxx rozhodnutí WADA nepřezkoumávat rozhodnutí x&xxxx;XX&xxxx;xx konečné x xxxxx se proti xxxx xxxxxxx. Nicméně xxxxx rozhodnutí x&xxxx;XX&xxxx;xx xxxxx lze xxxxxxx, xxx xx stanoveno x článku 4.4.7&xxxx;Xxxxxx.

8.4&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx&xxxx;XXXX&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx&xxxx;XXXX&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx federaci (x) x důvodu xxxxxxxxx (například, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx); x/xxxx za (x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (například, xxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxx zamítnuta pouze xxxxx chybějícím lékařským xxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxx xxxxxx, požadovaným x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx 4.2).

[Xxxxxxxx x článku 8.4: Xxxxx Xxxxxxxxxxx federace xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným chybějícím xxxxxx, požadovaným x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx 4.2, záležitost xx neměla xxx xxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx xxxx xx měl xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx federací.]

8.5 V xxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;XXX&xxxx;XXXX.&xxxx;XXX&xxxx;XXXX&xxxx;xx xxxx vyžádat xxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx organizace a/nebo xx&xxxx;Xxxxxxxxx, včetně dalších xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6.7, x/xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lékařských xxxx vědeckých xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to za xxxxxx.

8.6&xxxx;XXXX&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4.1 x 4.2 (dle xxxxxxx). X případě, že xxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxx&xxxx;XX&xxxx;x xxxxxxx platností (xx xxxxxx xx&xxxx;XX&xxxx;xx xxxxxxx platností), nabude xxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;(xxx xxxxxx xxxxx než datum xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxx&xxxx;XXXX). Zrušení xxxxxxx zpětně x xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;XX&xxxx;xxxx&xxxx;XX&xxxx;xx zpětnou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

8.7&xxxx;XXXX&xxxx;xxxxx xxxxxxxx zamítnutí TV v xxxxxxx, xxx xxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4.1 x 4.2 (xxx situace), xx. xxxxx&xxxx;XX.

8.8&xxxx;Xxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx předáno v xxxxxxx s xxxxxxx 4.4.3&xxxx;Xxxxxx&xxxx;(xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx požadovat, xxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx organizace, xxxxx "xxxxxxxx" při xxxxxxxxxxx (xx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxx), (x) proplatila xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;(xx-xx to xxxxxxxxxx); a/nebo (x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;x souvislosti x xxxxx přezkoumáním do xxxx, xxxxx xxx xxxx pokryta xxxxxxxxx xx podání xxxxxxx.

8.9&xxxx;X xxxxxxx, xx&xxxx;XXXX&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XX, které se WADA rozhodla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,&xxxx;XXXX&xxxx;xxxx požadovat, xxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;XXXX&xxxx;x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx.

8.10&xxxx;Xx-xx to xxxxxxxxxx,&xxxx;XXXX&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí KTV WADA neprodleně Sportovci a xxxx&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x, xx-xx to xxxxxxxxxx,&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx).

9.0&xxxx;Xxxxxxxxx informací

9.1 Zpracování Xxxxxxxx&xxxx;xxxxx během procesu TV Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxx x xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xx ochranu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx základ xxx xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx s Mezinárodním xxxxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x platnými zákony.

9.2 Antidopingové xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx x xxxxxxx 7.1 Mezinárodního xxxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s žádostí Sportovce o xxxxxxx xxxx xxxxxx&xxxx;XX:

x)&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxx xxxxx&xxxx;XXX&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto Mezinárodního xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;XXXX) zapojeným do xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XX;

x)&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx), xxx xx xxxxxxxx poskytl xxxxxxxxx&xxxx;XXX&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;XXX&xxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx; x

x)&xxxx;Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx organizacím s xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;x/xxxx xxxxxx xxx&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx.

[Xxxxxxxx k xxxxxx 9.2: X případech, xxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx Sportovce se Xxxxxxxxxxx Osobních údajů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx TV, Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxxxx písemný x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedeným.]

9.3 Žádost o TV bude xxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx příslušných KTV, nezávislí xxxxxxxxx a příslušní xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxx xxxxx xxxxx činnostech xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx přísnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx informací. Budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x:

x)&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx (xxxxxx), xxxxx xx péče x&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx; a

b) veškerých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) zapojených xx celé xxxxxxxxxxx.

9.4&xxxx;Xxxxx xx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx lékaři xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;x&xxxx;XX&xxxx;xxxx x xxxxxx xxx existující TV považována xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx schválení/uznání.

9.5 Antidopingové xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytnuté Sportovcem v xxxxxxxxxxx x žádostí x&xxxx;XX&xxxx;x xxxxxxxxxxx žádostí x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vyšetřováními x xxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxxxxxxx pravidel.

PŘÍLOHA 1: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX 4.4 KODEXU

1. Postup xxx xxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;x xxxxxxx, xx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx&xxxx;XX

2.&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;XX&xxxx;x případě, xxx xx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(x podléhá xxxx xxxxxxxxxx xx&xxxx;XX&xxxx;Xxxxxxxxxxx federace), xxxx potřebuje XX

3.&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxx&xxxx;Xxxx, xxx kterou xx&xxxx;Xxxxxxxxxxx významné xxxx&xxxx;(XXX) xxxxxxx požadavky

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 32/2023 Sb. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.8.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxxxx úmluva xxxxx dopingu ve xxxxxx, xxxxxxx dne 19. října 2005 x Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xx českého xxxxxx pod č. 58/2007 Sb. m. s.

Xxxx xxxxx překladu Úmluvy xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyhlášeno xxx č. 46/2008 Sb. m. s.

2) Xxxxxxx I xxx xxx 2022 xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx mezinárodních smluv, xxxxx dne 22. xxxxxx 2023 pozbyla xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

3) Xxxxxxx X xxx xxx 2018 xxxx xxxxxxxxx pod č. 36/2019 Sb. m. s.

4) Xxxxxxx XX xxx xxx 2016 xxxx vyhlášena pod č. 26/2017 Sb. m. s.