Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2023 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
32/2023 Sb. m. s.
15.11.2022
22.06.2023
22.08.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Jedy a látky škodlivé zdraví, Mezinárodní smlouvy, Sport - tělesná výchova