Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o opravách vrtulníků provozovaných Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie

22/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Účel a rozsah Článek 1

Prováděcí orgány a zmocněné organizace Článek 2

Provádění Dohody Článek 3

Pracovní skupiny Článek 4

Ochrana informací a duševního vlastnictví Článek 5

Řešení sporů Článek 6

Změny Článek 7

Závěrečná ustanovení Článek 8

INFORMACE

22

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 23. xxxxxxxx 2022 xxxx xx Skopje podepsána Xxxxxx xxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx vstoupila v xxxxxxxx na základě xxxxx článku 8 odst. 1 xxxx podpisu.

České xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx pro její xxxxxx rozhodné, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

DOHODA MEZI XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X OPRAVÁCH XXXXXXXXX PROVOZOVANÝCH XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
&xxxx;

Xxxxx České republiky x xxxxx Republiky Xxxxxxx Makedonie, xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx",

xxxxxxx xx xxxxxxx přátelské xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

xxxxxxx x xxxxx Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Makedonie o vzájemné spolupráci, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx 17. xxxxx 2000, a Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Severní Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve Xxxxxx dne 11. xxxxxx 2021,

berouce v xxxxx Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx 27. xxxxx 2008,

usilujíce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxx xx vzájemné xxxx, xxxxxx a zájmech xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opravy vrtulníků xxxx Xx, zajišťovat xxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxx, technické xxxxxxxxxx x další xxxxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx:

Článek 1

Účel x xxxxxx

1. Xxxxxx Dohody xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx oprav xxxxxxxxx xxxx Xx-8XX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Makedonie (xxxx xxx "xxxxxxxxx Mi").

2. Xxxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a relevantními xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stran. Xxxx Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx realizaci takové xxxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvních xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx stran xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx orgány") xxxxx:

xx xxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx vlastních xxxxx xxxxxxxxx Xx, zajišťování xxxxxxxxxx dílů x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxx na xxxxxxx xxxx Xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx:

xx českou xxxxxx - XXX XXXXX, xxxxxx xxxxxx,

xx severomakedonskou xxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Republiky Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Provádění Xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Mi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dílů x xxxxxx, servisu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodními smlouvami xxxxxxxxxx zmocněnými xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx sjednávání x provádění těchto xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx oprav xxxxxxxxx Xx provozovaných Ministerstvem xxxxxx Republiky Xxxxxxx Xxxxxxxxx podle Dopisu xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx ze dne 30. xxxxxx 2022 x Xxxxxx x xxxxxxxx LOM XXXXX xx xxx 17. xxxxxx 2022 je 5.974.278,- EUR.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxx xxxx Xxxxxx (xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx vyvine maximální xxxxx, aby xxxx xxxxxxx anebo součinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx skupiny

Za xxxxxx usnadnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tyto pracovní xxxxxxx xxxxx tvořeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx termíny xxxxxxxx, xxxxxx pracovních xxxxxx x způsob xxxxxx práce.

Článek 5

Xxxxxxx xxxxxxxxx x duševního xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xx Smlouvou mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, xxxxxxxxxx v Xxxxx xxx 27. xxxxx 2008.

2. Xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxx x xxxxxxx osobami xxx předchozího písemného xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx států xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx strany xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx Dohody xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Řešení xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx související x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Dohody budou xxxxxx pouze cestou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 7

Změny

Jakékoli xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxx. Takovéto změny xxxxx provedeny xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedílnou xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 8 xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 8

Závěrečná xxxxxxxxxx

1. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Každá smluvní xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx v platnost xxxx xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxx druhé xxxxxxx straně.

3. Ukončení xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx.
&xxxx;

Xx důkaz xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podepsali xxxx Dohodu.

Dáno x Xxxxxx dne 23.12.2022 xx dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx Dohody xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;

Xx vládu Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;

Xx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Petrovská x. x.

xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 22/2023 Sb. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.5.2023.

Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.