Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem

11/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Správního ujednání

Správní ujednání

ČÁST I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Definice Článek 1

Instituce Článek 2

Styčná místa Článek 3

ČÁST II - USTANOVENÍ O POJIŠTĚNÍ

Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům Článek 4

ČÁST III - USTANOVENÍ O DŮCHODOVÝCH DÁVKÁCH

Sčítání dob pojištění Článek 5

Otázky týkající se Mongolská Článek 6

Žádost o dávky Článek 7

Oznamování rozhodnutí Článek 8

ČÁST IV - RŮZNÁ USTANOVENÍ

Výměna informací Článek 9

Výměna lékařských informací Článek 10

Výplata dávek Článek 11

Zúčtování přeplatků Článek 12

Vymáhání přeplatků Článek 13

Výměna statistických informací Článek 14

Vstup v platnost, doba platnosti a změny Článek 15

INFORMACE

11

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx dne 24. xxxxx 2023 xxxx x Xxxxxxxxxx podepsáno Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem1).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxx článku 15 xxx 1. xxxxxx 2023.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, jež xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX XXXXXXXX

X PROVÁDĚNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX MEZI XXXXXX XXXXXXXXXX X MONGOLSKEM
 

Podle článku 16 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx dne 20. xxxxxx 2019, xxxx xxx "Smlouva", xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxxxxx států xx xxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxxxx:

XXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správním xxxxxxxx xxxx význam, xxxxx xxx xxxxxxx článek 1 Xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx Smlouvy xxxx zodpovědné xxxxxxxxxxx instituce:

I. V Xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX. X Xxxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx regionální pracoviště,

a

b) xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Styčná xxxxx

1. Xxxxx článku 16 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx xx xxxxxxxx místy určují:

a) Xx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) Xx Xxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx Smlouvy xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx spolu komunikovat xxxxx, xxxxxx jako x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 3 Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx místa xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxx postupech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Smlouvy x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XX

XXXXXXXXXX O XXXXXXXXX

Xxxxxx 4

Potvrzení x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx smluvního xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 8 xx 10 Xxxxxxx příslušné, xxxxxxx xx xxxxxx zaměstnance x zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx předpisům xxxxx xxxx xxxxx instituci xxxxxxx smluvního státu.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxx druhého smluvního xxxxx xxxxxxx a x případě xxxxxxx xxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Pro xxxxxx x výjimkách xxxxx článku 11 Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

x. V Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

xx. X Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx předpisy xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxx žádost xxxxxxx. Xxxxxx x výjimku x příslušnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx x článku 8 Xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXX

XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxx pojištění

Instituce smluvních xxxxx si xxx xxxxx sčítání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxx získané x Xxxxx xxxxxxxxx xx 31.12.1995 x xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxx ve xxxxxx článku 27 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxx.

Článek 7

Xxxxxx o xxxxx

1. Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Smlouvy xx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx, x xxx xxxx podána žádost x dávku, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx, xxxxx takové xxxx xxxxxxx, a xxxxxxx další dokumenty xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx xx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 tohoto článku xxxxxxxxx vyznačí xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx originálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takové údaje. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx možné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx se vzájemně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx podstatných xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

Xxxxxx 8

Oznamování rozhodnutí

Každá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx Smlouvy, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx odvolání x xxxxx xxxxxxxxxx zároveň xxxxx xxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XX

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 9

Xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx smluvních států xx xxxxxxxx pomáhají x xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxx skutečnostmi xxxx zejména:

- xxxxx xxxxx,

- uzavření nového xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx),

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxx na xxxxxx,

- xxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx schopnosti,

jakož x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro provádění Smlouvy.

2. Styčná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x změnách x xxxxxxxx předpisech xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx posuzování nároků xx xxxxx podle Smlouvy.

3. Styčná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro oba xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Výměna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Pokud xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx xxxxx žadatel xxxx příjemce dávky xxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvního státu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx formuláři a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby instituci xxxxxxx smluvního xxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za nezbytné, xxxx xx vyžádat xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx.

Článek 11

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předložit buď xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxx, potvrzení x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy tohoto xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xx xx xxxxxxxx dohodě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění Smlouvy.

2. Xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx podmínek a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx instituci druhého xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx x xxxxxxx dávek xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Instituce xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx srážku xx xxxxxxxx x x rozsahu, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx jednalo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vznikl.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx článku 12 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx vymáhány x xxxxxx smluvním xxxxx podle postupů x se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 14

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx roční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx potvrzeních o xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx provedených xxxxx Smlouvy.

Xxxxxx 15

Xxxxx v xxxxxxxx, doba xxxxxxxxx x změny

Toto správní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx stejný xxx xxxx Smlouva x xxxx xxxxxx xx stejnou xxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušných úřadů.
 

Dáno x Ulánbátaru xxx 24.01.2023 xx xxxx xxxxxxxxx vyhotoveních, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx znění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx anglickém.
 

Za příslušný xxxx Xxxxx republiky

Jan Xxxxxxx v. r.

mimořádný x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx
&xxxx;

Xx příslušný úřad Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Ayursaikhan x. x.

xxxxxxx práce x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 11/2023 Sb. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.3.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxx xxx 20. xxxxxx 2019, byla xxxxxxxxx xxx č. 10/2023 Sb. m. s.