Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
11/2023 Sb. m. s.
24.01.2023
01.03.2023
03.03.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení