Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2021 do 26.12.2021.


Usnesení vlády o přijetí krizového opatření (č. 1065)

435/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

435

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021 x. 1066

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 1065 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.
 

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 26. xxxxxxxxx 2021 xx 18:00 xxx. xx xxx 25. xxxxxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x hudebních, xxxxxxxxx, xxxxxxx x podobných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx 22:00 hod. x 04:59 xxx.,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx na xxxx; tím xxxx xxxxxx prodej xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, jmelí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx x xxxxxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx konzumovat xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

4. xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx 24. prosince 2021 xx 12:00 xx 24:00 xxxxx a x xxx 25. xxxxxxxx 2021 od 00:00 xxx. xx 24:00 hod.; xxxx xxxxxxx prodejní xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx:

x) prodejen, xxxxxxx xxxxxxxx plocha nepřesahuje 200 m2,

b) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x mazivy,

c) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx koncentrace cestujících xx letištích, železničních xxxxxxxxx x autobusových xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních;

II. xxxxxxx

1. xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx prodejnách zboží x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v bodu XX/12 x vozidel xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx 1 xxxxxxxx xx 10 x2 xxxxxxxx plochy; x případě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10 x2 xx toto xxxxxxx nevztahuje xx xxxx xxxxxx 15 xxx doprovázející zákazníka x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 12 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx brání tomu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než je 1,5 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx uvnitř, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1,5 xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákupu,

d) xxxxxx dezinfekční xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, nákupní xxxxxx) xxx, aby byly x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mohly xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pravidlech, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx x xxxxxx x x provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zajistí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx možnou xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzduchem (xxxxxxxxx větrání, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) bez xxxxxxxxxxx vzduchu; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlhkosti nedocházelo xx kontaktu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzduchu,

s xxx, xx prodejní xxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozovny, která xx xxxxxx pro xxxxxx x vystavení xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx, kam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, plocha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, plocha xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx prodavači; xx prodejní xxxxxx xx xxxxxxxxxx kanceláře, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx společenské xxxxxxxx,

2. provoz holičství, xxxxxxxxxxx, pedikúry, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rekondičních xxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti, xxx xxx xx xxxxxxxxxx integrita xxxx, xxx, že se

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxx XX/1, xxxxxxxx mezi xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), vzdálenost xxxxxxx 1,5 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19 xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 12 xxx věku, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx II/17,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX/17, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolovat x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx XX/17 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, herních x xxxxxxxxx společenských xxxxx x diskoték, xxxxx x kasin xxx, xx se

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxx xxxx odstup xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u jednoho xxxxx,

xx) u jednoho xxxxx sedí xxxxxxx 6 osob, s xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxx x 10 x xxxx xxxxx x xxxxxx, xxx u xxx xxxxxx více xxxx, x to xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxx, s xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx,

xxx) xxxxxxxxxxxx nepřipustí x xxxxxxxxxx provozovny více xxxx, než je x prostorech xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx osoby,

iv) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 1,5 xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx vstupu do xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stolů, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dezinfekci dotykových xxxxx,

xx) x případě xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 metry,

vii) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzduchem (xxxxxxxxx xxxxxxx, vzduchotechnika xxxx xxxxxxxxxx) xxx recirkulace xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nedocházelo ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzduchu,

viii) provozovatel xxxxxxx informování xxxxxxxxx x podmínkách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx x x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxx xx vnitřních x vnějších prostor xxxxxxxxxx, pokud vykazuje xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 nebo, s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 12 let xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx XX/17; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxx XX/17, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vstupu xx prostor xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 xxxxxxxx; x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx II/17 xxx vstupu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx prostor xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx veřejnost, x xx xxxxxx xxxxx x sebou x xxx, že xxxxx xx xxxxxxxx takto xxxxxxxxx jídlo konzumovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovny,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx viditelné označení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1,5 xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx centru (xxxx. xxxxxx infografiky, xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx do prodejen x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx podlaze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x čerstvě xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzduchem (xxxxxxxxx větrání, vzduchotechnika xxxx rekuperace) xxx xxxxxxxxxxx vzduchu; x xxxxxxx rekuperace zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlhkosti nedocházelo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzumovat xxxxxxxxx x prostorech xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxx xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx,

5. xxxxxx na tržištích, x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx provozovnách (xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx, že xx xxxxxxxx provozovatelům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místy xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u každého xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx pokrmů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bezprostřední xxxxxxxxx

x) x případě, že xxxx na xxxxx xxxxx x xxxxx x sezení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxx usazeny xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 metru, s xxxxxxxx osob xxxxxxxx x jednoho xxxxx, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 6 xxxx, x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti; xxxxx-xx xx x stůl x 10 x xxxx místy x xxxxxx, lze u xxx xxxxxx více xxxx tak, xx xxxx skupinami xxxxxxx 6 xxxx, x xxxxxxxx osob ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx shromažďování xxxx xx xxxxxxxx vzdálenosti xxxxx xxx 1,5 xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx,

xxx) se zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx, x xxxxxxxx dítěte xx dovršení 12 xxx xxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx XX/17,

6. xxxxxxxxxxx krátkodobých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tak, že

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx a xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxxx xxxxxxxxxx rukou x xxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, madla, xxxxxxxx, xxxxxxxx),

x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxx, x xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx 12 xxx xxxx, nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx II/17, není-li xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx zakazuje poskytovatelům xxxxxxx ubytovací xxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx, xxxxx, s výjimkou xxxxxx xx xxxxxxxx 12 let věku, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx XX/17; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx ubytovací xxxxxx poskytovány v xxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx školy nebo xx dozorujícím xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx jedné školy xxxxxxxxx jiné prostory xxx ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx ubytovací xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x osoby, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx II/17, xxxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx II/17 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx takové osobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; osoby, xxxxx prokáží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17, lze ubytovat xx xxxxxxx 7 xxx, pro prodloužení xxxxxx musí xxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) a x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) osobám, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikatelských xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxx, xxxxx se ubytují x důvodů nezbytné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx,

xxx) osobám, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx,

xx) osobám, které xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxxxxx obdobně, xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx podmínek podle xxxx XX/17 prokazuje, xx xxxxxxxxxxx nejdéle xxxx 72 hodinami XX-XXX vyšetření xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x) x c) xxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx x oddělených xxxxxxxx:

x) osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxx izolace xxxx karanténa,

ii) osobám x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek,

7. xxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tak, xx se

a) zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19, xxxx,

xx) nejde-li x xxxx xx xxxxxxxx 12 xxx věku, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx II/17 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX vyšetření xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, které xxxxxxxxxx xxxxxxx před 72 xxxxxxxx,

x) nařizuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kontrolovat xxx xxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) xxxx ii) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prokázat; x případě, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a) xxxx xx) neprokáže, xxxxxxxx xx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hospitalizaci,

8. xxxxxx x používání xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, hřiště, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo kulečníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x fitness center xxx, xx se

a) xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx osobám, xxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx dětí do xxxxxxxx 12 let xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx II/17; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx II/17 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozovateli x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx II/17, xxx vstupu xx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu II/17 xxxxxxxx; x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 neprokáže, zakazuje xx provozovateli xxxxxxx xxxxx xx uvedených xxxxxxx vpustit,

c) xxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx sebou rozestupy xxxxxxx 1,5 metru, xxxxx-xx o xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx žáky xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí, xxx xxxx entalpické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vzduchu,

9. provoz x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx kojence a xxxxxxxx, brouzdaliště), xxxxxxxx xxxxxxxx, saun a xxxxxxx xxxxxxx tak, xx se

a) zakazuje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klinické příznaky xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxx xx dovršení 12 xxx xxxx, xxxxxxxx stanovené x xxxx XX/17; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 xx nevyžaduje x případě xxxxxxx x xxxxx vzdělávání xx školách, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přítomni pouze xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17, xxx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx kontrolovat a xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx XX/17 xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 neprokáže, xxxxxxxx xx provozovateli takovou xxxxx xx uvedených xxxxxxx vpustit,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx možnou xxxxxxxxx xxxxxxx x čerstvě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, vzduchotechnika xxxx rekuperace) bez xxxxxxxxxxx vzduchu; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vstupujícího xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx aktivně brání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vzdálenosti menší xxx 1,5 metru, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) nařizuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx ve xxxxxxxxxx prostorech koupališť, xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx nejde-li x osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx jedné xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

10. provoz lyžařských xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx, xx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx dráze x xxxxxxxxx vleku xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 xxxx nesplňují, s xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx 12 let xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx XX/17 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínek xx xxxxx prokázat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, která musí xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx II/17, xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx těchto podmínek xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx II/17 xxxxxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; osobě xx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx XX/17 prokázat; v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 neprokáže, xxxxxxxx se provozovateli xxxxxx osobě jízdenku (xxxxxx) xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 x povinných xxxx x přepravních xxxxxxxxxx xxxxxxxx drah x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, provozních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravních xxxxxxxxxx xxxxxxxx drah x xxxxxxxxxx vleků, a xx xxxxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx dozorující,

d) xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxx, aby xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x lyžařských vleků xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xx 1,5 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx domácnosti xxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx zázemí, zejména x prostoru xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.,

xxx) zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx přepravních xxxxxxxxxx lanových xxxx x lyžařských vleků x x jejich xxxxxx, zejména v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.,

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx c), x xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lanových drah x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx maximální xxxxxx cirkulaci xxxxxxx x xxxxxxx nasávaným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lanových xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x botanických xxxxxx, xxxxx, galerií, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x obdobných historických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x planetárií x konání veletrhů x prodejních hospodářských xxxxxx tak, xx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx umožněno účastníkům xxxxxxxxx rozestupy 1,5 xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx nařizuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x osoby xx xxxxxxxx domácnosti nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx školy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxxxx arboret x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx kterých xx xxxxx regulován,

b) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 xxxx které x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxx xxxx xxxxxx xxx 20 osob xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx 12 let věku, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx XX/17; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 xx nevyžaduje, xxxxx se skupinové xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx účastní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx dozorující xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX/17, xxxx zahájením xxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx se nařizuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX/17 xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX/17 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx takové xxxxx xxxxxxx xxxxx xx skupinové prohlídce,

12. xxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věku 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Sb., xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx 6 xxx, včetně xxxx x ně, jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivity xxxx mladších 18 xxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxx, xx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxx služby nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx neumožnit x xxxxx čas xxxxxxxxxx více xxx 100 xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovateli xxxxxx xxxx organizátorovi xxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx poskytujících služby xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, příjmení), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx číslo) x xxxxxxxxx x čase xxxxxxxxxx xxxxxx apod. (xx xxx, xx xxx); xxxx evidenci xxxxxxxx xx dobu 30 xxx ode xxx poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxx x jeden xxx přítomno více xxx 20 osob, xxxxxxxxx, s výjimkou xxxx xx xxxxxxxx 12 xxx věku, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx XX/17; uvedené xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx akce, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx XX/17 xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výhradně xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, poskytovateli xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx XX/17, před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 xxxxxxxx; v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx déle než 1 den (xxxx xxx "vícedenní akce"), xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx II/17 ke xxx nástupu xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx,

x) nařizuje xxxxxxxxxxxxxx vícedenní akce x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx RT-PCR xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 provedeného x xxxxxxxxx xx nebo xxxxx přítomné xxxxx x rámci opakovaného xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx II/17 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx akce, xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxx 18 xxx xxxx telefonních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 18 let x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

13. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, divadelních, filmových x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x varieté, xxxxxxxxxxx xxxxxx, zápasů, xxxxxx xxxx. (xxxx xxx "xxxxxxxxx utkání"), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, nejde-li x xxxxxxxxxx obřad, x xx tak, xx

x) se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx neumožnit xxxxxxxxxx xxxx než 1 000 diváků, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"),

x) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klinické příznaky xxxxxxxxxx covid-19 xxxxx x xxxxxxx, xx xx být x xxxxx xxx přítomno xx akci xxxx xxx 20 xxxxxx, xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 12 xxx věku, xxxxxxxx stanovené v xxxx XX/17; splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 xx nevyžaduje, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účastní výhradně xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xx dozorující xxxxx xxxx xxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx studenti jedné xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx účastnící xx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx XX/17, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osoba je xxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx XX/17 xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx osoba xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx XX/17 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vpustit xx tuto xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx 2 metry x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx usazeni; xx xxxxxxx x xxxxxxx praktického xxxxxxxxxx x zkoušek,

14. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx ke kumulaci xxxx xx jednom xxxxx, jako xxxx xxxxxxx spolkové, sportovní, xxxxxxxx xxxx než xxxxxxx v xxxx XX/13, taneční, xxxxxxxx x xxx podobné xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, slavnosti, poutě, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, zasedání x xxxxxxx akce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx konají xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx konaná xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x právu shromažďovacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx

x) xx xxxxxxxx organizátorovi xxxx neumožnit x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx než 100 xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příznaky xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxx xxxxx x případě, xx xx být x xxxxx čas xxxxxxxx xx akci xxxx než 20 xxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx 12 let xxxx, xxxxxxxx stanovené x bodu XX/17 xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínek xx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx XX/17 se xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx vzdělávání účastní xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx používali xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

xx) xxx-xx o pravidelné xxxxxxxx v neměnném xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx (xxxxx, xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (nejlépe telefonní xxxxx), a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 30 xxx xxx xxx konání xxxxxxx aktivity, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

xxx) xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxxx,

xx) xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx organizátorovi xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17, xxxx účastí xx xxxx, na xxx xx xxxxxxxxx vstup, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/17 prokázat; x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx II/17 xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx umožnit xxxxx xx xxxx,

x) x xxxxxxx sportovní přípravy xxxxxxxxxxx sportovců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx sportovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx organizující xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx vést xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx sportovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x xx v xxxxxxx identifikace účastníka (xxxxx, příjmení) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx telefonní xxxxx), x tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 30 dnů xxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx sportovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x proměnném xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx), xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx týmu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19, xxxxx v xxxxxxx, xx má být x xxxxx xxx xxxxxxxx na sportovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 20 xxxx, nesplňují, x xxxxxxxx xxxx xx 12 xxx xxxx, xxxxxxxx stanovené x xxxx XX/17 x tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx RT-PCR xxxxxxxxx xx přítomnost xxxx XXXX XxX-2 xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx 7 xxx; xxxxxxx x) platí xxxxxxx,

x) organizovanou xxxxxxx xxxxxxxxx sborů lze xxxxxxxxxxx za dodržení xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xx nejvýše 50 xxxx, mezi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1,5 xxxxx a zakazuje xx účast osobám, xxxxx vykazují klinické xxxxxxxx onemocnění covid-19 xxxxx, x výjimkou xxxx xx 12 xxx věku, nesplňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx XX/17; xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pěveckého xxxxx se nařizuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx číslo), x xxxx evidenci xxxxxxxxx xx xxxx 30 xxx ode xxx účasti xx xxxx xxxxxxxx,

15. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, tak, xx

x) xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx vnitřní prostory xxxxxx, jeho xxxxxxxxx xx xxxxx shromažďovat xx skupinách xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x dodržují xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxx-xx xx shromáždění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx dodržovat, x xxxxxxxx osob ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozestupy xxxxxxx 1,5 xxxxx x xxxx vstupem xx xxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxxxxxx xxxx,

16. xxxxxx voleb xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx více xxx 20 xxxx, xxx, xx se

a) zakazuje xxxxx xxxxxxxxxxx, který

i) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19, xxxxx,

xx) xxxxx-xx o xxxx xx dovršení 12 xxx xxxx, nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx XX/17 nebo xxxx negativní xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, které xxxxxxxxxx xxxxxxx před 72 xxxxxxxx,

x) nařizuje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx), xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolovat a xxxxxxxxxxx se nařizuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx xx) neprokáže, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

17. xxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx akcích nebo xxxxxx činnostech, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xx xxxxx musí xxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 72 xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xx xxxxxxxx 18 let věku, xxxx

xx) xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, že xx xxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx onemocnění xxxxx-19 xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx dokládá záznamem x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí (XXXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx osoba xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxxxx je uvedena x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (ISIN); xxxx

xxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, xxxxx

x. xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx očkovací xxxxx v případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") xx dni xxxxxxxxxxx této skutečnosti xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 14 xxx, xxxx

x. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schématu xxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxx druhá xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx aplikace xxxxx dávky xxxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxx xxxxx xxxxxxxx látky xxxxx SPC, xxxx

x. xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle XXX xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 14 xxx; xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provedeném xxxxxxxx xxxx certifikátem x provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX XXXXX1), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nejméně 14 dní xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedeném očkování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x anglickém xxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x třetí zemi, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; písemné xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x očkované xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, datu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx potvrzení xxxxxx, x tyto xxxxx xxxx xxx možné xxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxx x písemného xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx očkování xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku xxxxx xxxxx-19, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 726/2004, xxxx

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x patentem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x), pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx zdravotnickou organizací xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, uplynula x xx doba xxxxxxxx xxxxxxx x od xxxxxxx pozitivního rychlého xxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxxxx antigenu xxxx XXXX CoV-2 xxxx XX-XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxxx xxxx xxx 180 xxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 434/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 26.11.2021 x platnost xxxxx 25.12.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

524/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx x xxxxx krizového opatření (x. 1191)

x xxxxxxxxx xx 23.12.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/953 xx xxx 14. xxxxxx 2021 x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx interoperabilních xxxxxxxxxxx x očkování, x testu x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19 (digitální certifikát XX COVID) za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2021/954 xx dne 14. xxxxxx 2021 x xxxxx pro xxxxxxxx, ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x očkování, x xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x onemocněním COVID-19 (xxxxxxxxx certifikát XX XXXXX) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx během xxxxxxxx XXXXX-19.