Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2020.


Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

569/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DISTRIBUCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH OČKOVACÍ LÁTKU PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A NÁHRADA ÚJMY ZPŮSOBENÉ OČKOVANÝM OSOBÁM TĚMITO LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY

Distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19 §1

Náhrada újmy způsobené očkované osobě léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19 §2

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění §3

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §4

INFORMACE

569

ZÁKON

ze dne 16. xxxxxxxx 2020

o distribuci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19, x náhradě xxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx těmito léčivými xxxxxxxxx a o xxxxx zákona č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

DISTRIBUCE XXXXXXXX XXXXXXXXX OBSAHUJÍCÍCH XXXXXXXX XXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXX-19 A XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX TĚMITO XXXXXXXX XXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx je za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky proti xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX XxX-2 (xxxx xxx "onemocnění XXXXX-19") oprávněno zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxxxx onemocnění COVID-19 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Komise X(2020) 4192 ze xxx 18. xxxxxx 2020 x schválení xxxxxx x členskými xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek proti XXXXX-19 xxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx distribuci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x léčivech1) xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nevztahují v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Náhrada xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19

Stát xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx očkovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 1, xxxxx-xx následkem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ublížení na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ztrátě xx xxxxxxx xxxx ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění. Pro xxxxxxxxx xxxx xxxx x rozsah xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 116/2020 Sb., o náhradě xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxx, obdobně.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§3

Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 222/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 455/2003 Xx., zákona x. 85/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Sb., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 137/2008 Xx., xxxxxx č. 270/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 59/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 1/2012 Sb., xxxxxx x. 275/2012 Sb., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Sb., zákona x. 44/2013 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 238/2013 Sb., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 256/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 1/2015 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Sb., xxxxxx x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 231/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Xx., xxxxxx x. 282/2018 Xx., xxxxxx č. 45/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx. a xxxxxx x. 538/2020 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §17 odst. 7 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle antigenního xxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k distribuci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxx očkování xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-1935), xxx-xx x očkování podle §30 xxxx. 2 xxxx. g),

35) Xxxxx x. 569/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x náhradě xxxx xxxxxxxxx očkovaným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravky x x xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) smlouvy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx původcem XXXX XxX-2, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x); xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna xxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx x xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X §30 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno g), xxxxx xxx:

"x) očkování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx původcem XXXX XxX-2, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise X(2020) 4192 ze xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvisejících xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x lhůty xxx očkování jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§4

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.

v x. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 569/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.12.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.