Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2020.


Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

569/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DISTRIBUCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH OČKOVACÍ LÁTKU PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A NÁHRADA ÚJMY ZPŮSOBENÉ OČKOVANÝM OSOBÁM TĚMITO LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY

Distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19 §1

Náhrada újmy způsobené očkované osobě léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19 §2

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění §3

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §4

INFORMACE

569

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x náhradě xxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx těmito léčivými xxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX LÉČIVÝCH XXXXXXXXX OBSAHUJÍCÍCH XXXXXXXX XXXXX XXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX-19 A XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX LÉČIVÝMI XXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx je za xxxxxx zajištění očkování xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx XXXXX-19") xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx X(2020) 4192 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxx distribuci xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx povolování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x léčivech1) xx xx činnost Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxx převod.

§2

Náhrada xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19

Stát xxxxxxx osobě, xxxxx xx nechala očkovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1, xxxx způsobenou xxxxxxxxx xxxxxxx přípravkem xxxxx §1 odst. 1, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxx ublížení xx xxxxxx xxxxxxxxxx, vytrpění xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx nebo ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 116/2020 Sb., x náhradě xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxx, obdobně.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§3

Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., zákona č. 436/2004 Xx., zákona x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 47/2006 Sb., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 340/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Sb., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 59/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Sb., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb., zákona x. 44/2013 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 238/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Sb., xxxxxx x. 109/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., zákona x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 1/2015 Xx., zákona x. 200/2015 Xx., xxxxxx č. 314/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 66/2017 Xx., xxxxxx č. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 231/2017 Sb., xxxxxx x. 290/2017 Sb., xxxxxx č. 282/2018 Xx., xxxxxx č. 45/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 262/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., zákona x. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx. x zákona x. 538/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §17 odst. 7 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 35 xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx oprávnění x distribuci léčivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx původcem XXXX XxX-2, které xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx očkování xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-1935), xxx-xx x xxxxxxxx podle §30 xxxx. 2 xxxx. g),

35) Xxxxx x. 569/2020 Xx., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravky x x xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x změně a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §17 xx xx xxxxx odstavce 7 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx SARS XxX-2, jde-li x xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x); xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx o xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx.".

3. X §30 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno g), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19 vyvolanému xxxxxxxx XXXX CoV-2, je-li xxxxxxxx prováděno léčivým xxxxxxxxxx obsahujícím očkovací xxxxx pořízeným xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx X(2020) 4192 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxx x členskými xxxxx x pořízení xxxxxxxxxx látek proti XXXXX-19 jménem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; skupiny xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxx nařízením.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§4

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x z. Xxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 569/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.12.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x léčivech), ve xxxxx pozdějších předpisů.