Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2020.


Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

569/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DISTRIBUCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH OČKOVACÍ LÁTKU PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A NÁHRADA ÚJMY ZPŮSOBENÉ OČKOVANÝM OSOBÁM TĚMITO LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY

Distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19 §1

Náhrada újmy způsobené očkované osobě léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19 §2

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění §3

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §4

INFORMACE

569

ZÁKON

ze xxx 16. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očkovaným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX-19 X XXXXXXX XXXX ZPŮSOBENÉ XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX LÉČIVÝMI XXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx SARS XxX-2 (xxxx jen "xxxxxxxxxx XXXXX-19") oprávněno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx očkovací látku xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx X(2020) 4192 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx1) xx xx činnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x jeho xxxxxxxx převod.

§2

Xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19

Xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx očkovat xxxxxxx přípravkem podle §1 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx očkováním xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 1, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ublížení xx xxxxxx očkovaného, xxxxxxxx xxxxxxx, ztrátě xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 116/2020 Sb., x náhradě xxxx xxxxxxxxx povinným xxxxxxxxx, xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§3

Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona x. 2/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Sb., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., zákona x. 285/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., zákona x. 438/2004 Xx., xxxxxx č. 123/2005 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., zákona č. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 47/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 59/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb., zákona x. 44/2013 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona č. 1/2015 Sb., zákona x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 150/2017 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., zákona x. 200/2017 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 231/2017 Xx., zákona x. 290/2017 Xx., xxxxxx č. 282/2018 Xx., zákona x. 45/2019 Sb., zákona x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 262/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx., xxxxxx č. 205/2020 Xx. x zákona x. 538/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §17 xxxx. 7 písmeno x) xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 35 xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx x distribuci léčivých xxxxxxxxx podle xxxxxx x léčivech,

1. léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pravidelná xxxxxxxx podle antigenního xxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného zdraví,

2. xxxxxxxxxx xxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx COVID-1935), xxx-xx x očkování xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x),

35) Zákon x. 569/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, x náhradě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravky x x xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §17 xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx g), xxxxx xxx:

"x) smlouvy Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx léčivé přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx SARS XxX-2, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 písm. x); xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx o xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požádalo.".

3. X §30 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 vyvolanému xxxxxxxx XXXX CoV-2, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx X(2020) 4192 xx xxx 18. června 2020 o xxxxxxxxx xxxxxx s členskými xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx očkování jednotlivých xxxxxx pojištěnců stanoví xxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§4

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

v x. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 569/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.12.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.