Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2020.


Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

569/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DISTRIBUCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH OČKOVACÍ LÁTKU PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A NÁHRADA ÚJMY ZPŮSOBENÉ OČKOVANÝM OSOBÁM TĚMITO LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY

Distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19 §1

Náhrada újmy způsobené očkované osobě léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19 §2

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění §3

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §4

INFORMACE

569

ZÁKON

ze xxx 16. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19, x náhradě xxxx způsobené očkovaným xxxxxx xxxxxx léčivými xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

DISTRIBUCE XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX-19 X NÁHRADA XXXX ZPŮSOBENÉ XXXXXXXXX XXXXXX TĚMITO XXXXXXXX XXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx očkovací látku xxx očkování xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky proti xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX XxX-2 (xxxx jen "xxxxxxxxxx XXXXX-19") xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise X(2020) 4192 ze xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proti XXXXX-19 jménem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx zajistit distribuci xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x léčivech1) vybraného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx povolování distribuce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx1) xx xx činnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 nevztahují x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Náhrada xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx očkovací xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 odst. 1, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, vytrpění xxxxxxx, ztrátě na xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxx xxxx x rozsah xxxxxxx xx použije xxxxx č. 116/2020 Sb., x náhradě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§3

Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Sb., xxxxxx č. 127/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 167/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., zákona x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Sb., zákona x. 359/2004 Sb., xxxxxx č. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx č. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., zákona x. 270/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 59/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Sb., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Sb., zákona x. 44/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 238/2013 Sb., xxxxxx x. 60/2014 Sb., xxxxxx x. 109/2014 Xx., zákona č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 256/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 1/2015 Xx., zákona x. 200/2015 Sb., xxxxxx x. 314/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 150/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 200/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 231/2017 Xx., zákona x. 290/2017 Xx., xxxxxx x. 282/2018 Xx., xxxxxx č. 45/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx. a xxxxxx x. 538/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §17 xxxx. 7 xxxxxxx d) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 35 xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx oprávnění x distribuci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle antigenního xxxxxxx očkovacích xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx proti onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX XxX-2, které xxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxx očkování xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-1935), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. g),

35) Zákon x. 569/2020 Xx., x distribuci léčivých xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19, x xxxxxxx újmy xxxxxxxxx očkovaným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivé přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX XxX-2, xxx-xx x xxxxxxxx podle §30 xxxx. 2 xxxx. x); xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx o xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požádalo.".

3. X §30 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"g) očkování x úhrada léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX CoV-2, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořízeným xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx X(2020) 4192 ze xxx 18. června 2020 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o pořízení xxxxxxxxxx látek xxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx očkování jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§4

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.

v x. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 569/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.12.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.