Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.08.2020.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

343/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. IV

Přechodná ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. VI

Přechodné ustanovení Čl. VII

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. IX

INFORMACE

343

ZÁKON

ze xxx 22. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x daních z xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., zákona č. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx č. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 129/1999 Sb., zákona x. 144/1999 Sb., xxxxxx č. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx č. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx č. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx č. 50/2002 Xx., zákona x. 128/2002 Sb., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona č. 676/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., zákona x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 216/2009 Sb., xxxxxx x. 221/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 304/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., zákona x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 353/2011 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 192/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona č. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 80/2013 Sb., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx č. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 162/2014 Sb., xxxxxx x. 247/2014 Xx., zákona č. 267/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 127/2015 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Sb., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 105/2016 Xx., zákona č. 113/2016 Xx., zákona x. 125/2016 Xx., xxxxxx č. 148/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 271/2016 Xx., zákona x. 321/2016 Xx., zákona x. 454/2016 Sb., xxxxxx x. 170/2017 Xx., zákona č. 200/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 246/2017 Xx., zákona x. 254/2017 Xx., xxxxxx x. 293/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 174/2018 Sb., xxxxxx x. 306/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., zákona x. 125/2019 Xx. x zákona x. 364/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §6 xxxxxxxx 13 xxx:

"(13) Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx uzavřenu mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příjmů, která xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx 12 x snížený o xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx Česká republika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, základem daně xxxxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti vykonávané x xxxxx státě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 12; xxxxx xxxxxx xxx snížit x xxx zaplacenou x xxxxxx xxxxxx ve xxxxx, x xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx všech xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, x to xxxxx v xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxx započíst xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §38x x bezprostředně xxxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxx. Xxxxxx se musí xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx základu xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plynoucí ze xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx zaplacenou x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvě xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu.".

2. V §18 xxxx. 2 xxxx. e) bodě 10 xx slova "x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, x nimiž vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

3. X §19 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zamezení dvojímu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx".

4. V §19 xxxx. 9 bodě 1 xx slova "xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx".

5. V §23x xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx částí xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx".

6. X §23x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8, které znějí:

"(7) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx daňového xxxxx xxxx úroky, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je součástí xxxx základu xxxx.".

7. X §23x odst. 5 xxxx. a) x x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

8. V §23x se xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx cenou, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx mezi nespojenými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přeřazení xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx veličinami; výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíru, x kterého xx xxx xxxxxx x xxxx převodu osvobozen,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x kterého xx oceňovací xxxxxx xx změny xxxxxx xxxxxxx účtuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů, se xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zvýší x xxxxxxx xxxxxx xxxx těmito veličinami; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx tohoto cenného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základ daně.".

9. X §24 xxxx. 2 písm. xx) xx xxxxx "poplatníka xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 x x §17 xxxx. 3 xxxxxxx (nákladem)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", slova "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx možno xxxxxxxx" a za xxxx "§38f" xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x rozsahu, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxx".

10. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "(xxxxxxx)" zrušuje, xxxxx "xxxxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 2 xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx, který je xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx," x xxxxx "x zamezení dvojího xxxxxxx" xx zrušují.

11. X §36 odst. 1 písm. c) xxx 2 zní:

"2. xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx zdanění xxxxx xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx smlouvu upravující xxxxxx informací v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx z xxxxxx, která je xxxxxxxxx, xxxx který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxxx, která je x xxxxx xxxxx x v České xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

12. §37 xxxxxx nadpisu xxx:

"§37

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx smlouvou xx pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x jurisdikci, xxxxx xxxx státem, xx xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx "xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x výrazem "xxxxx xxxxxxxxxx".".

13. X §38f xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxx xxxxxxxxx dvojího xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zdrojů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

14. X §38f xxxx. 3 xx xxxxx "(výnosy)", slovo "xxxxxxxxx", xxxxx "(náklady)" x xxxxx "(xxxxxxx)" xxxxxxx.

15. X §38x xxxx. 4 větě xxxxx se slova "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění" xxxxxxxxx xxxxx "xx Xxxxx xxxxxxxxx uzavřenu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příjmů, která xx prováděna", xxxxx "xxxxxxxxxxx, uvedeným x §2 odst. 2" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,", xxxxx "kde" xx xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxx" x slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §2 nebo x §17" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx rezidentem Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

16. X §38x xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx Xxxxx republika uzavřenu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhů příjmů, xxxxx xx xxxxxxxxx".

17. X §38x xxxx. 10 xxxx xxxxx xx číslo "8" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

18. X §38x xxxx. 12 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx daňovým xxxxxxxxxx Xxxxx republiky," a xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxx.

19. V §38x xxxx. 13 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x darovací" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx".

20. X §38xx xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující", xx xxxxx "dvojímu xxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxx xxxxx příjmů" x xxxxx "součástí xxxxxxxx řádu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "prováděna".

21. X §38fa se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx ", která xxxx základním investičním xxxxxx".

22. X §38xx xx xx odstavec 8 vkládá nový xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Daň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxx x daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z příjmů x činnosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx tato xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 x 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.

23. X §38xx xxxx. 1 xx slova "xxxxx xxxxxxx s Českou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx má Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx uzavřenu" x xx slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx x xxxxx xxxxx a x Xxxxx republice xxxxxxxxx,".

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně z xxxxxx za zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Ustanovení §23x xxxx. 5 xxxx. x) a §38xx xxxx. 6 x 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx použít xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2019. Ustanovení §23x xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xx. I xxxx 6 tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx zdaňovací xxxxxx započaté xx 1. xxxxx 2019.

3. Xxxxxxxxxx §23x odst. 5 xxxx. x) x d) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx majetku xxx xxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx

x) xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §23x odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx přeřazení xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §23x xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x na xxxxxxxxx majetku xxx xxxxx vlastnictví, xxxxx

x) xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

2. xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xx 1. ledna 2020 do dne xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) x pozbytí xxxxxx majetku xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §23x xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx přeřazení xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dojde

a) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx započatém xx 1. xxxxx 2020 xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x spotřebních daních

Čl. XXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., xxxxxx č. 558/2004 Xx., zákona x. 693/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Xx., zákona č. 309/2008 Sb., zákona x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Xx., xxxxxx č. 95/2011 Sb., xxxxxx x. 221/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Sb., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 201/2014 Sb., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx č. 157/2015 Xx., zákona x. 315/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 453/2016 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 4/2019 Sb., xxxxxx č. 80/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., zákona x. 364/2019 Sb. x xxxxxx x. 229/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. Xx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/475 xx xxx 18. února 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES x 2008/118/XX, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Campione x'Xxxxxx x italských xxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice 2008/118/XX.".

2. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx ", Xxxxxxx, Xxxxxxxx x'Xxxxxx x italské xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x Livigno".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx hodnoty

Čl. IV

Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., zákona x. 172/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 302/2008 Sb., xxxxxx x. 85/2009 Xx., xxxxxx č. 87/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 36/2010 Xx., zákona x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., zákona x. 196/2014 Xx., xxxxxx č. 262/2014 Xx., zákona č. 360/2014 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 40/2017 Xx., xxxxxx č. 170/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., zákona x. 283/2018 Xx., xxxxxx x. 6/2019 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx. x zákona x. 256/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. Xx xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1 se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

"Xxxxxxxx Rady (XX) 2018/1910 ze dne 4. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx o harmonizaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx pro obchod xxxx xxxxxxxxx státy.

Směrnice Xxxx (EU) 2019/475 xx xxx 18. xxxxx 2019, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x 2008/118/XX, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxx obce Xxxxxxxx d'Italia x xxxxxxxxx vod xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx unie x xx územní působnosti xxxxxxxx 2008/118/XX.".

2. X §4 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7, které xxxxx:

"(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx obchodního majetku xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx uskutečňování ekonomické xxxxxxxx této xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jí zmocněnou xxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx zboží xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje odeslání xxxx přeprava zboží xxx účely

a) zasílání xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo montáží x členském státě xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zboží,

c) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxx xxxxx soustavami xxxx sítěmi,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeného xx xxxx xxxxx §64, 66 nebo 68, xxxx obdobně osvobozeného xx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx povinnou k xxxx, zahrnující xxxxx xx zboží xxxxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xx podmínky, že xxxxx po provedení xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) přechodného xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy zboží xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dobu nepřekračující 24 xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu, xx kterém xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx vztahoval xxxxx režim dočasného xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cla.

(7) Xxxxx-xx nadále x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nepovažují xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxx xx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx přemístění xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nastává x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx přestane xxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.

3. X §6x xxxx. 3 xx slova ", xxxx xxxxxxxxxxx osobou" xxxxxxx.

4. X §6c xx doplňuje odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx x uskuteční xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, je xxxxxxx xxx xxx dodání xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx předmětem xxxx.".

5. V §7 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 a 4, které xxxxx:

"(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx předmětem po xxxx jdoucích xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx státu xx xxx odlišného, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx dodání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, platí, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx identifikační xxxxx xxx účely xxxx z přidané xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dodání x

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx jím xxxxxxxx xxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

6. V §7 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx slova "Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Při xxxxxx xxxxx" x xxxxx ", xx xxxxx xxxxxx se" xx xxxxxxxxx slovy "se xx xxxxx xxxxxx".

7. X §7 odst. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

8. V §7 xxxx. 8 xx xxxxx "Místem xxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxx" x xx xxxxx "xxxx je" xx vkládají slova "xxxxxx xxxxxx".

9. V §13 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x za slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

10. X §13 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx a třetí xxxxxxx.

11. X §13 xx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

12. V §16 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxx," nahrazují xxxxx "xxxxx tyto xxxxx nejsou x xxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx osvobozenou xxxxxx x".

13. X §16 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx".

14. X §16 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

15. X §16 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

16. X §16 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 4.

17. V §16 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

18. X §16 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx plátcem xxxx identifikovanou xxxxxx,".

19. X §16 odst. 3 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a x).

20. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x" a xxxxx "xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno" xxxxxxx.

21. X §16 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Za xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxxxxx

x) práva nakládat xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. dodává xxxxxxxxxx xxxx sítěmi, xxxx

3. xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.".

22. X §17 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) nemá sídlo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě kupujícího x".

23. §18 včetně xxxxxxx zní:

"§18

Dodání x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx skladu xxxxxx xxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dodání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto zboží, xxxxx

x) x době xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx x

2. xx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ujednání xxxxxxxxxx x prodávajícího x

x) prodávající uvede

1. xxxxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxx pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx vydané členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy zboží x xxxxxxxxx hlášení.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxx uvnitř xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) prodávajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx nebo přepravy xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx převedeno xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx se nepovažuje xx xxxxxx zboží xx xxxxxx a xx pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx ve lhůtě 12 xxxxxx ode xxx ukončení odeslání xxxx xxxxxxxx zboží (xxxx jen "lhůta xxx xxxxxx") xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx zbožím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skladu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou xxxxx xxxxxxx, považuje xx tento xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prodávajícím x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx kupujícím.

(5) Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx dojde k xxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x dani xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx práva za xxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského státu x pořízení zboží x jiného členského xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxxxxx zaznamená xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx bylo odesláno xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx došlo k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxx xxxx vlastník podle xxxxxxxx 4 xxxx 5, x prodávající xxxxx toto xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx uplynutím lhůty xxx dodání xxxxxxxx xxx xxxxxx některá x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx skladu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xx xxxxx k xxxxxxx xxxxx nakládat se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu za xxxxxx x okamžiku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx být plněna, xx v případě

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prodávajícím xx xxxxx osobu xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxx xx zbožím xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx xx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx členského xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx, okamžik xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx tohoto odlišného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx odcizení den, xxx

1. bylo xxxxx xxxxxxxx zničeno, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxx, ztráta xxxx odcizení zjištěny, xxxxx nelze zjistit, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Pokud xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7, xxxx následujícím po xxx uplynutí lhůty xxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dodání xxxxx xx úplatu x za xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xx xxxxxx.".

24. §22 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§22

Xxxxxxxxxxx plnění x povinnost přiznat xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osvobozeném xx xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx osvobození xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, vzniká povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxx následuje po xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx doklad xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx za xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxx, xxxxxx se toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx zboží, xxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx až xx ukončení xxxx xxxxxxxx xxxx přepravy.

(3) Xxxxxx zboží do xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx přemístění xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 x 5 se považuje xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx zbožím xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.".

25. X §25 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

26. V §25 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "4 a 5" xxxxxxxxx xxxxx "3 x §18 xxxx. 4, 5, 7 a 8" x slova "xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění při xxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §22".

27. V §36 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxx. 5, xxxx. 6 x podle §16 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "x §13 xxxx. 6".

28. X §64 odstavec 1 xxx:

"(1) Dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx předmětem xxxx, xx osvobozeno xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx sdělila plátci xxx xxxxxx identifikační xxxxx pro účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno x tuzemska xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx uvede xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.".

29. X §64 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx odstavců 1 xx 3 v xxxxxxx, že xx xx uskutečnilo pro xxxxx xxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx členském státě.

(5) Xxx xxxxx uplatňování xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xx xx to, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx x přidané xxxxxxx7x).".

30. V §66 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxx bylo propuštěno xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx vyvezeno" zrušují.

31. X §66 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx od xxxx xxx vývozu xxxxx xx třetí země xx" nahrazují xxxxx "Xxxxx zboží je xxxxxxxxx xx daně, xxxxx xxx o".

32. X §66 odst. 3 xx slova "xxxxxx zboží xx xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx," x xxxxx "xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx".

33. X §66 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "x xxxxxx zboží do xxxxx xxxx" zrušují x za xxxxx "xxxx," xx vkládají xxxxx "o xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxx, pasivního zušlechťovacího xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxx,".

34. V §66 xxxx. 4 písmeno x) xxx:

"x) jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

35. V §71x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "přemístění xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx zboží xx xxxxxx, xxxxx xx přemístěním xxxxx xxxxxxx,".

36. X §72 xxxx. 1 xxxx. x) a x §72 xxxx. 4 xx xxxxx "9" xxxxxxxxx číslem "7".

37. X §86 xxxx. 9 xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "8".

38. X §89 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx x xxxxxx zrušují.

39. X §89 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxx je xxxx uskutečněním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úplata, xx které xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte xxxx podíl

a) xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xx zákazníka xxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zboží xxxxxxxxx xx jiných xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx přímo xxxxxxxx xx cestovní xxxxxx, a

b) celkové xxxxxxx částky, xxxxxx xxxx xxxxxx obdržel xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zákazníka xxxx xxxxx osoby xx poskytnutou xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo třetí xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu, x

2. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nakoupené xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dani, xxxxx xxxx xxxxx zahrnuté xx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx osoby za xxxxxxxxxxx cestovní službu.

(7) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx koeficientu xxxxx xxxxxxxx 6, může xxxxxxxxxx, který xxx xxxxx stanovení přirážky xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx stanovení xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, 5 xxxx 6 xxxxxxx, základem xxxx xx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 9 xx 20.

40. X §89 xxxx. 10 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

41. V §89 xxxx. 12 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

42. X §89 xxxxxxxx 18 xxx:

"(18) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad.".

43. X §89 xxxx. 20 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

44. X §92d xxxx. 1 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

45. V §100x se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Plátce, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skladu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx kupujícím xxxx osobou povinnou x dani podle §18 xxxx. 5 x rámci xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x evidenci xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty7e).".

46. X §102 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "uskutečnil" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

47. X §102 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx".

48. V §102 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 9.

49. X §102 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "jí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

50. X §102 odst. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "5" xxxxxxxxx číslem "6" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

51. V §102 xxxx. 8 se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 6 xxxx xxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 odst. 4 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

a) xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx přeprava xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020, použije xxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020,

x) xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx od 1. xxxxx 2020 do xxx předcházejícího dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. XX xxxx 38 xx 43, xxxxx i xxx práva x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XX bodů 38 xx 43.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě daní

Čl. XX

Xxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x změně dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona č. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 92/2017 Xx., xxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxx č. 80/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU ze dne 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx x x zrušení xxxxxxxx 77/799/XXX.

Xxxxxxxx Rady 2014/107/EU xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti daní.

Směrnice Xxxx (EU) 2015/2376 xx xxx 8. xxxxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, pokud jde x povinnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxx daní.

Směrnice Rady (XX) 2016/881 xx xxx 25. května 2016, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx jde o xxxxxxxx automatickou výměnu xxxxxxxxx x oblasti xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822 ze xxx 25. května 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daní xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx.".

2. X §1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xx xxxxx xxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx zdanění xx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).".

3. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

4. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. V §8 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 předá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.

6. X §12x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

7. §13o se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

8. X xxxxx první xxxxx XXX xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx 6, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx přeshraničního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední kontaktní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxx komise.

§14a

Uživatel uspořádání

Uživatelem xxxxxxxxxx je pro xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) kterým xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxx zavedení.

§14b

Přidružené entity

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxx nebo jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xx

1. xxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx schopna x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vliv,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxx, xx xxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

3. xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx drží, xxxx

x) xx xxxxx xx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxxx osoby xxxx jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xx řízení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx jednotky xxx právní xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 více osob xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxx xxxxx nebo jednotky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxx jednotku bez xxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xx nich také xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx osoba nebo xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vypočte xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx držených xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx jednotku xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx drží více xxx 50 % xxxxxxxxxxx xxxx, se xxx tom xxxxx, xxxx xx xxxxxx 100 % xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Pro xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 se xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x řadě přímé xx xxxxxxx xxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zprostředkovatelem uspořádání xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx nebo místa xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxx

x) jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poradenských xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

(2) Xxxxxxx zprostředkovatelem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, které toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx trhu, organizují, xxxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborných znalostí x xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xx xx zavázaly poskytnout xxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx o

a) návrh, xxxxxxxx xx xxxx xxxx organizaci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zpřístupňování tohoto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) řízení zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jediné uspořádání.

(2) Xx xxxxxxxxxx sestávající xx x xxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Typizovaným xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx trhu, xxxxxxxxxx k zavedení xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx je xxxxx xxx xxx podstatných xxxxx zavést x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Uspořádáním xx xxxx xx xxx xxxxx automatické xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx typizovaným uspořádáním.

§14f

Oznamované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Oznamovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx státu Evropské xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx jiné xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx

1. xx podroben xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, stálého pobytu, xxxxx xxxx místa xxxxxx v jiném xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx dvou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx v jiném xxxxx xxxx jurisdikci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxxxxxxxxxx xx x xxxxx státě nebo xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

4. vykonává xxxxxxx ve státě xxxx jurisdikci, ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vedení ani xxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou ukazatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x které jsou xxxxxxx x příloze x. 3 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádáních

§14h

Povinná osoba

(1) Xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx automatické xxxxxx informací oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx má xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx v rozsahu, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx vázán profesní xxxxxxxxxxxx, a xx xxx dne, xxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx zprostředkovatel xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx toto uspořádání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx profesní xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání je xxxx povinnou osobou, xxxxx toto uspořádání xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx mlčenlivost

Profesní xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost podle

a) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) notářského xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu, x xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx o oznamovaných xxxxxxxxxxxxxx uspořádáních.

§14j

Informační povinnost xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx není xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnou osobou x důvodu profesní xxxxxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkovatelům xxxxxx xxxxxxxxxx x uživateli xxxxxx uspořádání.

§14k

Postavení xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx postavení daňového xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx je zprostředkovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, pokud v Xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx místa xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx bydliště, stálého xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx řídí x není xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx v žádném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx stálou xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím poskytuje xxxxxx ve vztahu x xxxxxx uspořádání, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poradenských xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, sídla xxx xxxxx vedení x xxxxxx členském xxxxx Evropské unie, xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx stálou xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx uspořádání, xxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx xx xxxxxx xxxx právem.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxx republice

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu svého xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, která má x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, sídla xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxx x xxxx podrobena xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx vedení x xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx provozovnu, xxxxx xx z xxxxxx uspořádání xxxxxxxx, xxxx

x) vykonává xxxxxxx x xxxx podrobena xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, sídla ani xxxxx xxxxxx v xxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx ani x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nevytváří xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničnímu uspořádání xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx v xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx.

(4) X případě, kdy xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx o oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxx xxxx xxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx pokud

a) xxxxxxx toto uspořádání xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx koordinuje zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle obdobného xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x některém x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx oznámení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§14x

Xxxxx oznámení

(1) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x oznamovaném přeshraničním xxxxxxxxxx uvede

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx a uživatele xxxxxx uspořádání x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx entitou tohoto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň

1. xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx označení xxxxxxxx, a

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v obecných xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákonem xxxxxxx nebo zákonem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nedošlo x xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, xxx xxx nebo xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx uspořádání,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx x ustanoveních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx údaje případné xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx spojeny x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx o xxx, se kterým xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x změně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xxxxx za dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změněné xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x).

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a h) xxxx

x) jméno,

b) xxxxx x xxxxx narození, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) stát xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdanění x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ve státě xxxx jurisdikci, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxx bydliště, stálého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vedení.

(4) Xxxxxxxxxxxx x Evropské xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) x x).

§14x

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx

x) xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 1, xx dnem xxxxxxxxx xxx počátek běhu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, který xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx x oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx zprostředkovatelem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx tento zprostředkovatel xxxxxxxxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx jednotky bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx poradenství xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Oznámení x xxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx kterém x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uspořádání, xxxx postupem xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx §13v xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx by podle §13x xxxx. 3 xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen.

§14p

Uchovávání xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx po xxxx 10 let xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx doklady xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx toto oznámení x xxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx členském xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx uchovávat doklady xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xx dobu 10 xxx xx posledního xxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx zprostředkovatelem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Oznámení se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxx

x) x xxxxxxxx identitou xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Formát a xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§14x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy také, xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx doklady.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx, xxxxx poruší xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx informace

Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx od posledního xxx kalendářního čtvrtletí, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

9. X části xxxxx xxxxx XXX dílu 3 se §14 xxxxxx nadpisu zrušuje.

10. §15 xxxxxx nadpisu xxx:

"§15

Xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx místu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx k dispozici, xxxxx

x) xxxxxxx předpokládá, xx v xxxxx xxxxx státě xxxx xxxxx xx zkrácení xxxx,

x) daňovému xxxxxxxx xxxx stanovena nižší xxx nebo bylo xxxxxxxxx osvobození od xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tomto jiném xxxxx,

x) podnikání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xx snížení xxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně účelovým xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxxx osobami vymezenými xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xxxx

x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx xx poskytnuté xxxxxxxxx umožnily zjištění xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx stanovení xxxx x tomto xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x dispozici x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx správu xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx poté, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx v případě, xx mu jsou xxxxxxx informace z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxx bezodkladně, nejpozději xxxx xx 7 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".

11. Xxxxxxxx se xxxxxxx x. 3, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovaného přeshraničního xxxxxxxxxx

Xxxxx I

Test hlavního xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XX čl. A x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XX xx. X x x xxxxxx XX čl. X xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x v oddíle XX xx. X xxxx. 1 písm. x) x x) xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx test xxxxxxxx přínosu.

2. Xxxx xxxxxxxx přínosu xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx daňové výhody xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx z hlavních xxxxxxx, které xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Přítomnost xxxxxxxx uvedených x xxxxxx II xx. X odst. 1 xxxx. b) xxxx 1, oddíle XX xx. C xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxx charakteristických xxxxx

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Charakteristický xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx účastník xx xxxxxx, dodržovat xxxxxxxx, xxxxx které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxx x xxx, jak xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx na obdržení xxxxxx, podílu, úhrady xxxxxxxxxx nákladů xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx uspořádání x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx získané x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx, zda x tohoto uspořádání xxxx xxxxxxx daňová xxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx zamýšlené xxxxxx výhody xxxxxxx x xxxxxx uspořádání xxxxxx zčásti xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aniž by xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx úpravu.

Čl. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Charakteristický znak xxxxxxx ztráty xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ztrátové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx jejích ztrát x xxxxx xxxxxx xxxx daň, x xx například xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, dary xxxx xxxxx kategorii xxxxxx xxxxxxxxxxx nižší sazbou xxxx xxxx od xxxx osvobozeného.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx kruhové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx započítávají, ruší xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. C

Zvláštní xxxxxxxxxxxxxxxx znaky xxxxxxxx xx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak vyvedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) příjemce platby xxxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx místa vedení x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, stálého pobytu, xxxxx xxxx místa xxxxxx xx xxxxx xxxx jurisdikci, xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxx ukládají s xxxxxxx nebo téměř xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

2. jsou xxxxxxxx xx seznamu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úplného xxxxxxxxxx xx xxxx ve xxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, nebo

d) xxx xxxxxx daně xx xxxxxxxxx výhody x xxxxxxxxxxxxx daňového režimu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vedení.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vícenásobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxx jsou odpočty xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uplatňovány ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx zdanění naplňuje xxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvojího zdanění, xxxxx xxx x xxxxxxx položku příjmu xxxx xxxxxxxx, xx xxxx státech xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Charakteristický znak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx a x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. D

Zvláštní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx automatické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Charakteristický znak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx být narušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x automatické xxxxxx xxxxxxxxx o finančních xxxxxx xxxxx xx. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx mezinárodních xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo xxxxx xxxxxxx absence xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tento charakteristický xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) využití xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx. X xxxx 1 přílohy x. 1 k tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx není xxx xxxxxxx xxxxxxxxx účtem, xxxxx které xxxx xxxxxxxxxx významně podobné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. X xxxx 1 xxxxxxx č. 1 x xxxxxx zákonu xxxx aktiva do xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx vázány xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x tomuto xxxxxx xx xxxxxx xxxx jurisdikcí, ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx místa xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx produkty xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. X bodu 1 xxxxxxx x. 1 k tomuto xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxx instituci xxxxx xx. A xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxx xxxx podle xx. X bodu 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních účtech xxxxx čl. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) využití xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx oznamování xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx ovládající xxxxx xxxxx §13x odst. 2 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx xxxxx xx. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx používané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznamování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. X xxxx 1 xxxxxxx č. 1 x tomuto zákonu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo jurisdikcí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx režimem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x oslabenými xxxxxxxxx xx transparentnost právnických xxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx využívající osoby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxxx doloženou přiměřeným xxxxxxxxxx, vybavením, xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx, podléhají zdanění x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx skutečný xxxxxxx xxxxx držených xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cen

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečného xxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx převodních xxx xxxxxxxxxxxx přijatých v xxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx x odchylujících xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx převodních xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nehmotných xxxxx nebo práv xxxxxxxxxx x nehmotných xxxxxxxx, xxx které x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přidruženými xxxxxxxx

x) neexistují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxx xxxxxx očekávaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx nejisté, x xxxx xx obtížné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyplyne x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak využití xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničního převodu xxxxxx, rizik xxxx xxxxx naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx funkcí, rizik xxxx aktiv, pokud xx x xxxxxx 3 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roční xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14x xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx 25. června 2018 xx dne předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. XX.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

X §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx mládeže" vkládají xxxxx ", řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Evropské xxxx".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. IX

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx jeho vyhlášení, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. I xxx 6, čl. IV xxxx 38 xx 43 x čl. V bodu 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. VI x VII, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2020, x

x) xxxxxxxxxx čl. VIII, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 343/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2020, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I bod 6, čl. IV xxxx 38 xx 43 x čl. V xxxx 3, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2022, xxxxxxxxxx čl. VI x VII, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 14.8.2020, x ustanovení čl. VIII, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 29.8.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.