Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
343/2020 Sb.
22.07.2020
14.08.2020
14.08.2020
Zákon nabývá účinnosti 1.9.2020, s výjimkou a) ustanovení čl. I bod 6, čl. IV bodů 38 až 43 a čl. V bodu 3, která nabývají účinnosti 1.1.2022, b) ustanovení čl. VI a VII, která nabývají účinnosti 1.7.2020, a c) ustanovení čl. VIII, které nabývá účinnosti 29.8.2020.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky