Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

337/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o silniční dopravě Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o silničním provozu Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. VII

INFORMACE

337

XXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon x. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx dopravě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Sb., xxxxxx x. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 150/2000 Sb., zákona x. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 577/2002 Xx., xxxxxx č. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., zákona x. 374/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 250/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 304/2017 Xx., zákona č. 277/2019 Xx. a xxxxxx x. 115/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx v xxxxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx13)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxx xxxx35), xxxxxxx xxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx13) x upravuje" x xxxxx "silničními" xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 x 35 znějí:

"13) Xxxxxxxx x. 11 x odstranění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx přepravních xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 79 odst. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 561/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3821/85 x (ES) x. 2135/98 x o xxxxxxx nařízení Rady (XXX) x. 3820/85, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, kterým xx zavádějí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/ES, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1072/2009 ze xxx 21. října 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1073/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravy a x změně nařízení (XX) x. 561/2006, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 181/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011 x xxxxxxx cestujících x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 165/2014 ze xxx 4. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě, o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3821/85 x xxxxxxxxxx zařízení x silniční xxxxxxx x x změně xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 561/2006 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 ze xxx 18. března 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 1071/2009, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2006/22/XX.

35) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2002/15/ES xx xxx 11. xxxxxx 2002 o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx mobilní xxxxxxxx v silniční xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2018/645 xx xxx 18. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 2003/59/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxx 2006/126/XX x řidičských xxxxxxxxx.".

2. V §1 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4" zrušují.

3. X §1 xxxxxxxx 4 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 4x xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxx xx vztahují x xx dodržování x xxxxxxxxxxx dob xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx prováděné xx xxxxx účelem než x podnikání x xxxxxxx stanoveném přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx4x).

4x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 561/2006 xx dne 15. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů x sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3821/85 x (XX) x. 2135/98 x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3820/85, v xxxxxxx znění.".

4. X §3 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxx o nákladu xxxxxxxxxxx údaje stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

5. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x se zrušuje.

6. X §3 xx xxxxxxxx 2 xx 4 zrušují x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

7. Xx §3 se xxxxxxxx nové §3x x 3x, xxxxx xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx čarou x. 4, 36 x 37 xxxxx:

"§3x

Xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravy4d), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx řidič xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) zajistit, xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx tachografy x xxxxxxxx dopravě4e) řidič xxxxx vedl xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odpočinku, xxxxx xxxxxx měl x xxxx a xxxxxxxxx jej při xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx4x).

(2) Xxxxxxxx dopravce provozující xxxxxxxx xxxxxxx velkými xxxxxxx, na xxxxxx xx použije Evropská xxxxxx x práci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx (XXXX)4), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přestávky x xxxx odpočinku xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx s touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidič xxxxx vedl záznam x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních přestávkách x době xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx měl x sebe a xxxxxxxxx jej při xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx a době xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Články 5 xx 7 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravy4d) se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 13 tohoto přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx přepravě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 je řidič xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx 4,5 hodin xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvání xxxxxxx 45 xxxxx, nenásleduje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být rozdělena xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx z xxxx xxxxxxx 15 xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozor xxx vozidlem a xxxx xxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xx spojů xxxxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xxxxx řídit xxxxxxx xx dobu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x 100 xxxxx xxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xx účelem dojetí xx xxxxxx místo xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx36).

(6) Xxx xxxxxxxx prováděné xxxxx odstavce 3

x) xx řidič xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách a xxxx xxxxxxxxx

1. prostřednictvím xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx tachografy x xxxxxxxx dopravě4e), xxx-xx x xxxxxxxx prováděnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x silniční dopravě4e) xxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxx u xxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx 7 xxx, xxxxx tomuto xxx xxxxxxxxxxxxx předchází, x xxxxx xxxxxx, byla-li xx vydána, a xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu řízení xxxxxxx, bezpečnostní přestávky x dobu odpočinku, x xxxxxxx x xxxxxxxx x) xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx x) xxx xxxxx xxxxxx u xxxx x xxxxxxxxx jej xxx xxxxxxxx, a

d) xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx x xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx po xxxx 1 xxxx xx ukončení xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxxxx 5

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx4x), xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ručně; x takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě4e) nepoužije,

b) xxxx mít xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxx probíhajícího x předchozího xxx x xxxxx řidiče, xxxx-xx xx xxxxxx, x xxxxxxxxx je xxx kontrole,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx dodržoval xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxx a) xxxx záznam x xxxx řízení vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x x souladu s xxxxxxxx b) měl xxxxx xxxxxx u xxxx x xxxxxxxxx xxx při kontrole, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx uchovat xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxx odpočinku xx xxxx 1 xxxx xx ukončení xxxxxxxx.

(8) Údaje, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a době xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx odstavce 7 xxxx. x), x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§3b

Karta xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx vydá xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx4x), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx autorizován x ověřování xxxxxxxxxx6x),

x) xx členem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tachografů6a),

c) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx6x), xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx je

1. xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx6x),

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx autorizované x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx6x), xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx6x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx čestným prohlášením.

(4) Xxxxx x vydání xxxxx xxxxxxx zapíše xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx tachografu37).

4) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 62/2010 Sb. x. x., xxxxxx xx nahrazují sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 108/1976 Sb., x. 82/1984 Xx. x x. 80/1994 Xx., x vyhlášení xxxxxxx xxxx a xxxxxxx Evropské dohody x xxxxx osádek xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (AETR), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 82/2010 Xx. x. x.

36) Nařízení xxxxx x. 589/2006 Xx., kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby a xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx pozemních komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x silničním xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

8. V §9b xxxx. 4 xxxx xxxxx se slova "xxxx řízení, přestávek x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "požadavků xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx".

9. X §16x xxxx. 2 xxxx. g) se xxxxx "xxxxx doby xxxxxx, nepřetržité" xxxxxxx.

10. X §21x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx oprávnění řidiče xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx udělí xx xxxxxx kterýkoli xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx

x) xxxxxx 21 xxx,

x) xxxxxxxxxx podle §9 odst. 2 x

x) xxxxxxxx k xxxxxx na území Xxxxx republiky x, xx-xx to podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx práce xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

11. V §21x xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx fotografii, xxxxx svým provedením xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx průkazech. Xx-xx xxxxxxx občanem xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a není xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x žádosti xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho oprávnění x xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

12. X §21x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxx".

13. V §21c xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx držitele, xxxx

x) xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povoleného pobytu xxxxxx taxislužby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2; xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení.".

14. X §21c xxxx. 6 xx za xxxxx "oznámit" vkládá xxxxx "kterémukoli" a xx slovo "xxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxx".

15. V §21x xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxx platnosti xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx c) nejpozději xxx vydání nového xxxxxxx xxxxxx taxislužby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx. d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

16. X §21c xx xxxxxxxx odstavec 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného dozoru, xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx strážník xxxxxx policie je xxxxxxxx odebrat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx taxislužby.".

17. X §27 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx" x na xxxxx xxxxx věty se xxxxxxxx slova "x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době odpočinku xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx kontrole".

18. V §27 xxxx xxxxx xx text "§3 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "§3 xxxx. x)".

19. V §27 xxxx xxxxx a x §35 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx "§3 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx textem "§3 písm. x)".

20. X §33x xxxxxxxx 2 zní:

"(2) O xxxxxx xxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxx dopravní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) cestovní doklad xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx,

x) pracovní xxxxxxx, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxx, není-li xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx x dokladu xxxxx xxxxxxx c) xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx průkaz xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobný xxxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxx státem xxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

21. X §33x odst. 3 xx za xxxxx "xxxx xxxxxxxxx řidiče" xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxx vyznačí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx38),".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 38 zní:

"38) Xxxxxxxx x. 31/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

22. X §34 xxxx. 4 xx za xxxxx "xxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx jinému".

23. X §34 se xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Zprostředkovatel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx znesnadnit xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x možnosti zprostředkování xxxxxxxx, vyloučením x xxxxxxxx zprostředkování přepravy xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

24. X §34x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "zástupcích" vkládají xxxxx ", x xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozidla,".

25. X §34x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx o udělení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, jejím xxxxxxx x o xxxx xxxxx nebo xxxxxxx,".

26. V §34b xxxx. 2 písm. x) x v §35x xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "dopravě15)" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx39)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxx:

"39) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx směrnice Xxxx 96/26/XX, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 xx xxx 18. xxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1071/2009, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx mohou xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2006/22/ES.".

27. X §34b xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) X Rejstříku xxxxxxxxxxx x silniční dopravě xx u xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx spočívající x zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, uvádí

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x adresa xxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí, xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx x době xxxxxx činnosti.".

Dosavadní odstavce 4 až 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 10.

28. X §34x xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

29. X §34x odst. 10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx 3 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3 xx 7".

30. X §34b odst. 10 písm. x) xx xxxxx "nebo" xxxxxxx.

31. X §34b xxxx. 10 se xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

32. V §34x odst. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx úřadům xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".

33. X §34x xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) z xxxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxx o

1. jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx řidiče,

2. xxxx xxxxxxxx řidiče,

3. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

5. přestupcích xxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 3 xxxx. x).".

34. X §34x odst. 1 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34b xxxx. 4,".

35. V §34x xxxx. 5 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

36. X §34d xx xx xxxxxxxx 5 vkládají xxxx xxxxxxxx 6 a 7, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxxxx x řidičům xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxx x řidičům xxxxxxxxxx, xxxxx mají x jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx pobyt.

(7) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zákaz činnosti xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zapisuje xxxxx xxxxx §34x xxxx. 4 x xxxxxx změny x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx za xxxxxxxxx x úplnost těchto xxxxx. Tyto údaje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx sídlo.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

37. X §34x xxxx. 2 xxxx. x) xx text "§21c xxxx. 7" nahrazuje xxxxxx "§21c xxxx. 8".

38. X §34x xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,".

39. V §34e xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx." xxxxxxxxx čárkou.

40. X §34x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx písmena e) x x), xxxxx xxxxx:

"x) neumožní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

41. X §34x odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) nebo odstavce 3 xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx e)".

42. X §34x odst. 4 xx xx xxxxxxx a) xxxxxx xxxx písmeno b), xxxxx xxx:

"x) 15 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

43. V §34x xx xx xxxxxxxx 5 vkládají xxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) xx xxxxx pokuta xx 10 000 Xx xx 50 000 Xx a xxxxx xxxxxxxx xx 3 xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx v zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x dopravci, byl-li xxxxx přestupek spáchán

a) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zničením xxxx jinou neoprávněnou xxxxxx údajů x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxx, xxxx

x) užitím xxxxx řidiče, xxxxx xxxx nahlášena xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) nebo f) xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx xx 50 000 Xx a xxxxx činnosti od 3 xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(8) Xx uložení správního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7 xxxxx x xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxx; xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, tím xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 a 10.

44. X §34x se xx xxxxx odstavce 10 xxxxxxxx věta "Xxx-xx o xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx správní trest xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxx xxx xxxxxxxxx příkazem xx místě.".

45. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx "§3 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§3 xxxx. x)".

46. V §35 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) x xxxxxxx x §3 xxxx. b) xxxx §27 xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx vybaveno xxxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx doklad neuchová xx xxxxxxxxxx xxxx,".

47. X §35 odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxx řízení vozidla, xxxxxxxxxxxxxx přestávek x xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobu".

48. X §35 xxxx. 2 xxxxxxx h) xxx:

"x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx řádně xxxx xxxxxx o době xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,".

49. X §35 xxxx. 6 xx xx konci písmene x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 6 xxxxxxxx xx znesnadní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

50. X §35x xxxx. 1 xxxx xxxxx x x §35x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx úřady" nahrazují xxxxx "xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

51. X §35c xxxx. 3, §35d xxxx. 3 x 4 a x §35x odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "celní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

52. X §35x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xx-xx orgán Xxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxx úřad xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Jsou-li xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny" x slova "xxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

53. X §35x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx".

54. X §35g xxxx. 1 xx xxxxx "nebo státního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxxxx úřad" x xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

55. X §35x odst. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxx policie xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx" x xxxxx "xxx obecní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xx xxx, xxx x xxxxx zabránil,".

56. X §35h odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" zrušuje x xx slovo "úřadu" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povoleného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

57. X §35x xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "dopravnímu xxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxxx".

58. Za §35x xx vkládají nové §35x xx 35k, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx č. 40 xxxxx:

"§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx střediskem

(1) Orgán Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx40) x xxxxxxxxx vozidla této xxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nařídila xxxx xx provádí.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx středisku xxx, xxx ji xxxxxxx. Xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fungování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určené x neoprávněné xxxxx xxxxx vedených xxxxxxxxxxx, xxxxxx dopravce xxxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxx řádu.

§35j

Zabránění x xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba pověřená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34x odst. 3 xxxx. x), c), x) nebo f), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a

a) zabránit xx v jízdě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku, xxxx

x) xxxxxxx pokračovat x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vozidlu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx přepravou.

(2) Náklady xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx místa xxxxxxxxx, náklady spojené x parkováním a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, náklad x xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vrácení zadržených xxxxxxx a xxxxx xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx důvod xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx pověřená xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zadržených xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxx řízení vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx dokladů, xxxx

x) xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§35x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx Policie Xxxxx republiky xxxx xxxxx pověřená výkonem xxxxxxxx odborného dozoru xxxx xxxxxxxxx odebrat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx nějž xx ukládá xxxxxxx xxxxx xxxxx §34x xxxx. 6 písm. x) xx d).

(2) Xxxxx řidiče xxxxx xxx, kdo ji xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxxx x přestupku, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zapíše xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tachografu37). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

40) Xxxxx č. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

59. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx dobu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

60. X §36 odst. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xx dobu řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přestávky x dobu".

61. X §37 xxxx. 1 xxxx první se xxxxx "doby řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přestávky x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx".

62. X §37 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "přístup x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx jinému".

63. X §38 se xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.

64. X §38x xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě4e). Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx37).

(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx výrobu kontrolních xxxxx a karet xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

65. V §38x xxxx. 4 xx slova "paměťové xxxxxxxxx karty xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx4x)," zrušují.

66. X §41 odst. 2 xx xxxx "§3 xxxx. 1 xxxx. b), §3 xxxx. 4" nahrazuje xxxxxx "§3 xxxx. x), §3x odst. 8", xxxx "§21c xxxx. 3" se xxxxxxxxx xxxxxx "§21x xxxx. 4" x xxxx "§34d xxxx. 6" se xxxxxxxxx xxxxxx "§34x xxxx. 8".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 175/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., zákona x. 411/2005 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Sb., xxxxxx č. 133/2011 Xx., zákona x. 297/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 230/2014 Xx., xxxxxx č. 320/2015 Xx., zákona č. 48/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 199/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2018/645 ze xxx 18. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/59/ES o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx řidičů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2006/126/XX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. V §48 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

3. V §48 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 2 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Výcvik xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. X §48 xxxx. 7 xx za xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxx výuky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx," x xx xxxxx "xxxxx výuky" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,".

5. V §50 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a, xx-xx být xxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řidiče".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx., zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 215/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., zákona x. 133/2011 Sb., xxxxxx x. 297/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 197/2012 Xx., zákona x. 390/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 101/2013 Xx., xxxxxx x. 233/2013 Sb., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx č. 300/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 230/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., xxxxxx č. 268/2015 Sb., xxxxxx x. 48/2016 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., zákona x. 285/2018 Sb. x xxxxxx č. 115/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 47 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx doplňuje xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/645 ze xxx 18. xxxxx 2018, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2003/59/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx školení řidičů xxxxxxxxx silničních vozidel xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2006/126/XX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §3 xxxx. 5 xx za písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x zemědělství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 50 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podnikání xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

3. X §3 odst. 5 xxxx. i) xx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx".

4. V §6 xxxx. 7 xxxx. x) xx xx xxxxx "konfederací" vkládají xxxxx "anebo osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy48) x údajem o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx harmonizovaným xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48 zní:

"48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1072/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx, x platném xxxxx.".

5. V §6x xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx ", xx stanici xxxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx32x), v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx středisku" xxxxxxxxx xxxxx "nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx".

6. X §6a xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx ", xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx autorizovaného metrologického xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx".

7. §110x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 32x a 49 xxx:

"§110x

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 15 pracovních xxx xxx dne podání xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě32b) xxxxxxxx, xxxxx

x) má na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydliště,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx AM, X1, X2, A xxxx X1 a

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxxxx, xxxxx členským xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravě (XXXX)49).

(2) Xxxx-xx žadatel x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, přiloží k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 4 xxxx. d) xxxx xxxxx xxxxxx důkazního xxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx žadateli Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx řidičský průkaz. Xxxx-xx řidičské oprávnění xxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) v xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxx současně xxxx x téhož xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností kartu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Kartu xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xx základě ověřené xxxx xxxx x xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností, x kterého xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího tachografy x xxxxxxxx dopravě32b) xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, ztráty, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx platnosti karty xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) x

x) byla karta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx poškození xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx bydliště xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx karty xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx platnosti karty xxxxxx lze podat xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx.

(7) Držitel xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx změně xxxxx xx ní uvedených, x xxxxx řidiče xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx x xxxxxx xxxxx řidiče x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

32x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 165/2014 xx xxx 4. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3821/85 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě x x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 561/2006 x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx.

49) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 62/2010 Xx. x. s., xxxxxx xx nahrazují xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x. 108/1976 Xx., x. 82/1984 Xx. x č. 80/1994 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx změn x dodatků Xxxxxxxx xxxxxx o práci xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx (XXXX), ve xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 82/2010 Xx. x. x.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32x x 32x xx zrušují.

8. X §119 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

9. X §122 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

10. X §122 odst. 2 xx xxxxx "x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" x slova "x x xxxxxxxx xxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxxx xxxx vadných paměťových xxxxx xxxxxx" zrušují.

11. §122x včetně xxxxxxx xxx:

"§122x

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx35x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Informační xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx21), xxxxxxx dílny38b) x kontrolních xxxxxxx21), xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxxx držitele xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo sídla xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x údaj x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx řidiče,

c) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx karty a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejících,

d) xxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, policii, xxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Údaje xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ověřování xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx, karty xxxxxxx, xxxxx dílny xxxx kontrolní xxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx karty.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx řidiče a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) výdej xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx jiného členského xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX)49) na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx úřadu xx poskytnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx držitelích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx dopravě (XXXX)49) xxxxxxxxxxx orgánu tohoto xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů příslušnému xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxx xxxxxx.".

12. X §122x xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxx průkazech" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxx průkazech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

13. X §122d odst. 1 písm. a) xx xx text "x)" xxxxxx xxxx ", p), x)".

14. X §122x odst. 1 xxxx. b) xx za slova "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx" x na xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx policii".

15. X §122x odst. 2 xx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

16. X §124 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

17. V §124 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxx karet řidiče x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx".

18. X §124 xxxx. 5 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx i), xxxxx xxx:

"x) vydává xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

19. X §124 xxxx. 7 písm. x) xx xxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx 4 xx označuje xxxx xxx 3.

20. X §124 xxxx. 7 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxx vrácené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx řidiče," xxxxxxx.

21. X §124 se xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x přijetí odevzdané xxxxx xxxxxx.".

22. X §125x xxxx. 1 xx xxxx "xxxx. x)" nahrazuje textem "xxxx. x)".

23. X §129 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx "z registru xxxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx digitálního xxxxxxxxxx,".

24. X §137 xxxx. 2 xx xxxx "§110x odst. 7," xxxxxxx.

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 361/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx x osvědčením xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy bez xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vyznačujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vydáno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 193/2003 Xx., zákona x. 103/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 297/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., zákona x. 30/2011 Xx., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., zákona x. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 63/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Sb. x xxxxxx x. 52/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova ", §13 x §14" xxxxxxxxx xxxxx "x §13 až 14x".

2. X §6 xxxx. 4 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x".

3. X §6 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

4. §7x xx xxxxxxx.

5. §14a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1a zní:

"§14a

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxx kartu xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tachografy x silniční dopravě1a) xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx metrologickým xxxxxxxxxx6x) xxxxxxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx. Xxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx tachografů xxxxxxxx.

(2) Xxxxx dílny xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx držitelem xxxxx xxxxxxx1x),

x) xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx karty xxxxxxx1x),

x) xx zaměstnancem xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxx xxxxxxx1x), xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx

1. držitelem xxxxx xxxxxxx1x),

2. členem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx1x), xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podniku1a).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx karty xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x) xx žadatel xxxxxxx doložit xxxx xxxxxxx prohlášením.

(4) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností vydá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx1x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx splněna xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Při xxxxxx xxxxx dílny za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx kartu dílny xxxxxxxx.

(5) Držitel xxxxx xxxxx xx povinen xx xxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 dnů xxx xxx, xxx

x) xxxx xxxx autorizace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx6x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxxxxx xx vztahu x držiteli xxxxx xxxxx,

x) xxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kartě dílny, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx skutečností xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(6) Xxxxxxx karty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx1x) xxxxxxx po xxxx 2 xxx.

(7) Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo zrušení xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx28).

(8) Údaje x vydání karty xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx zapíše obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx28).

1x) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 165/2014 xx xxx 4. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx, x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3821/85 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 561/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx.".

6. Za §15 se xxxxxx xxxx §15x, který xxx:

"§15x

Xxxxx nesmí xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, prodávat xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx údajů vedených xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tachografy x xxxxxxxx xxxxxxx1x).".

7. X §80 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) zajišťuje xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,".

8. X §80 xxxx. 2 se xxxxxxx v) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

9. X §80 odst. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx l) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

10. X §80 xxxx. 4 písmeno i) xxx:

"x) vydává xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,".

11. X §80 xxxx. 4 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

12. X §83 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx g) xxxxxx xxxx písmeno h), xxxxx zní:

"h) x xxxxxxx s §15x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx v) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

13. X §83 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. h) xxxx q)".

14. X §83 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx. x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x) xxxx v)".

15. V §83 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "písm. a) xx x), x), x) xx o), x) xx t) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) xx g), x), x), x) až x), x) xx x) nebo w)".

16. X §83 odst. 2 xxxx. x) xx text "xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)".

17. V §83 xxxx. 3 xx xxxxx "přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), l) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x)".

18. X §83x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) jako xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx1x),".

19. X §83x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx y).

20. X §83x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x §14x xxxx. 4 nebo 5 xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo x xxxxxxx x §14x xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

21. V §83x xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx l), xxxxx xxx:

"x) x rozporu x §15a xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx provádí xxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

22. X §83x xxxx. 10 písm. a) xx text "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

23. X §83x xxxx. 10 xxxx. b) se xxxxx "písm. n) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. l), x) xx q)".

24. X §83x xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "písm. x), j), x), x), x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. a), x), x), x) xx x)".

25. X §83x xxxx. 11 xx xxxx "xxxx. l)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

26. X §84 xxxx. 1 písm. x) xx slova "§83 xxxx. 1 xxxx. h) a x), §83x xxxx. 1 xxxx. x) xx x)" nahrazují xxxxx "§83 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §83x odst. 1 xxxx. k) xx x)".

27. X §84 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§83 odst. 1 xxxx. x) xx x), q) xx x)" nahrazují slovy "§83 xxxx. 1 xxxx. j) až x), r) xx x)".

28. V §84 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "§83 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xx x), §83x xxxx. 1 písm. x) xx k)" xxxxxxxxx slovy "§83 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x m) xx x), §83x xxxx. 1 písm. a) xx x)".

29. V §84 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx. x) x l)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)" x xxxxx "Xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Policie".

30. X §91 xxxx. 1 se text "§7x odst. 3," x text "§14a xxxx. 6," xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

Čl. XX

X xxxxxxx 26 xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Sb. a xxxxxx č. 193/2018 Xx., se x xxxxxxxxx k) xx x) slovo "paměťové" xxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. III xxxx 12, 13 x 15, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 23. května 2021.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 337/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2020, x výjimkou ustanovení čl. III xxxx 12, 13 a 15, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 23.5.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.