Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
337/2020 Sb.
23.07.2020
11.08.2020
01.10.2020
Zákon nabývá účinnosti 1.10.2020, s výjimkou ustanovení čl. III bodů 12, 13 a 15, která nabývají účinnosti 23.5.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Podnikání - privatizace, Pojišťovnictví, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Silniční doprava, Školství a pedagogika, Trestní právo