Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.07.2020.


Sdělení, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou ČR a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích

24/2020 Sb. m. s.

Sdělení

INFORMACE

24

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2020 bylo Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx, xx x odvoláním xx článek 13 odst. 2 Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Slovenské republiky x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1), xxxx x účinností xx 15. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody2).

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 24/2020 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.7.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxxxxx 2002, xxxx xxxxxxxxx pod č. 1/2004 Sb. m. s.

2) Oznámení x xxxxxxxx pozastavení xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 15/2020 Sb. m. s.