Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
24/2020 Sb. m. s.
12.06.2020
22.07.2020
22.07.2020
sdělení
sdělení ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Koronavirus, Mezinárodní smlouvy, Občané - občanská práva