Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2010.


Nález ÚS ze dne 29.9.2010 ve věci návrhu na zrušení §89 věty druhé zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 347/2007 Sb.
310/2010 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V.
310
NÁLEZ
Xxxxxxxxx soudu
Jménem xxxxxxxxx
Ústavní xxxx xxxxxxx dne 29. xxxx 2010 x xxxxx složeném x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Stanislava Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Vojena Xüxxxxxx, Xxxxx Xxxxäxxxxx, Ivany Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Musila, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx návrhu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx Xxx. Pavel Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §89 věty xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 347/2007 Sb.,
xxxxx:
I. Návrh xx xxxxxx.
II. Xxxxxxxxxx §89 xxxx xxxxx zákona č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění zákona x. 347/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 120/2001 Xx., o soudních xxxxxxxxxxx a exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx ustanovení §89 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx paušálně xxxxxx xx účelně xxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx zavinění xx xxxxxxxxx exekuce.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxxxxxxx návrhu
1. Xxx 10. dubna 2008 xxx Ústavnímu xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx domáhá xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §89 xxxx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 347/2007 Sb., x xx ve xxxxx: "X případě xxxxxxxxx xxxxxxx pro nemajetnost xxxxxxxxx hradí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
2. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx. xx. 0 Xx 1741/2006, v xxxx byla xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx ze dne 17. xxxxxxxx 2006 x. j. 0 Xx 1741/2006-7 k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxx Praha 1 ve xxxx 100&xxxx;000 Kč xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Com Xxxxxxx, 1. česko-senegalské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. x r. x., xxxxxx provedením byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Švecová. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx nabylo xxx 19. xxxxx 2006 xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zcela bezvýsledná. X xxxxxx xxxxxx xx být na xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxxxxx řádu x xxxxxx zastavil x v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o nákladech xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §89 věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx Ústavní xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx §89 věty druhé xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx dle xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx toto xxxxx xx xxxxxx x oprávněnému, xxxxxxx xx xxxx být xx státu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvažovat, zda xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úpravou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx nehledí xx xx, xx dle xxxxxxxxxx soudní xxxxxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákoníku". Xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx soudním řádu, xxx se xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Novelizovaným xxxxxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx "nepochybně byla x xxxxxxx s xxxxxxxxxx".
XX.
Xxxxxx xxxxxx x rekapitulace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
4. X xxxxxxx x §69 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Ústavní xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx vyjádřily.
5. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx historii xxxxxxx xxxxxx č. 120/2001 Sb. a xxxxxx č. 347/2007 Sb.
6. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Poslanecké sněmovně xxxxxxx poslanců xxx 20.9.2000 a xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx č. 725 xx XXX. xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čtení xxx 1.12.2000 x xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx ústavněprávnímu výboru, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 22.1.2001 x vydal xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 725/2. Xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednala xxxxx exekučního řádu xxx 24.1.2001. Pozměňovací xxxxxx k návrhu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx x. 725/3. Xx třetím xxxxx projednala Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx xxx 26.1.2001 x s xxxxxxx xxxxxx vyslovila xxxxxxx. X xxxxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxxx 158 xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx 130 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 poslanci. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh Xxxxxx xxx 5.2.2001, Xxxxx x návrhem xxxxxxxx dne 28.2.2001 xxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podpisu xxx 8.3.2001, prezident xxxxx xxx 22.3.2001 xxxxxxxx. Xxxxx byl xxx 3.4.2001 vyhlášen xx Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx 48 pod xxxxxx 120/2001 Sb.
7. Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx č. 120/2001 Sb., xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx vláda dne 29.3.2007 x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x. 178 x V. xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrh zákona x xxxxx čtení xxx 9.5.2007 a xxxxxxxxx jej x xxxxxxxxxx ústavněprávnímu výboru, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 23.8.2007 x xxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxxx xxx č. 178/1. Xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 19.10.2007. Xxxxxxxxxxx návrhy x xxxxxx zákona xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x. 178/2. Xx zvláště významný xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xxx označením X. 6., kterým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx napadeného xxxxxxxxxx §89 xxxxxxxxxx xxxx. Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxx xxx 31.10.2007 x x vládním návrhem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx B. 6. xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx x. 380 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 149 xxxxxxxx xxxxxxxxx 118 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 22 poslanců. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x. 383), z xxxxxxxxxx 151 poslanců xxx hlasovalo 145 xxxxxxxx, proti xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx 13.11.2007, Senát xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 5.12.2007. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx republiky doručen x xxxxxxx xxx 6.12.2007, xxxxxxxxx xxxxx xxx 13.12.2007 xxxxxxxx. Xxxxx xxx dne 21.12.2007 xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx 108 xxx xxxxxx 347/2007 Sb.
8. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxx sdělil, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx č. 347/2007 Sb., xxxxx xxxxx xxx xx schválení x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx doručen Xxxxxx xxx 13.11.2007 x v xxxxxxx xxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx číslo tisku 133. Návrhem xxxxxx xx xxx 28.11.2007 xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx č. 37 xxxxxxxxx Xxxxxx schválit xxxxxxxxxxxx návrh zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxx schválen xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx xxxxxx x XX. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 55 xxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxx senátorů, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Senát xxxxxxx, xx dle xxxx xxxxxx schválil návrh xxxxxx x mezích Ústavou Xxxxx republiky xxxxxxxxx kompetence x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx x tím, že xx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx ústavnost napadeného xxxxxxxxxx.
XXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
9. Xxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava") dojde-li xxxx x závěru, xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxx v §64 odst. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx xxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxxxx meritorního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx dikce čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx x xxx smyslu, xx se xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxx řešení xxxx xxxxxxx, tzn. zákon xxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx navrhovatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sporu. Xxxxxxx xxxx shledal xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) občanského xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxxxxx řádu o xxxxxxxxx xxxxxxx x x nákladech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx druhé xxxxxxxxxx xxxx.
XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu
10. Podle ustanovení §68 odst. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx Xxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zákony, zjišťuje, xxx byl přijat x xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11. X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vadu xxxxxxxxxxxxxx procesu xxx xxxxxxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx zákonodárce. Ústavní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů plynoucích x vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx ustanovení xxxx přijato a xxxxxx x mezích Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.
X.
Právní xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu
12. Ve věci xxxx Ústavní xxxx xxxxxx x závěru, xx návrh není xxxxxxx.
13. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx opakovaně xxxxxxx, xx xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx, x xx xxxxxx, xx si xxx xxxx xxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx obešel xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x pokusil xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxx xx vysokou xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxx konformní. Ústavní xxxx xxx v xxxxx případě xxxx xxxxxxx vést xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, přísluší xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx mu x xxxxxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx xxx xx Xxxxxxx soud xx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx výrok xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx před xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx popisuje xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx x analogických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xxxxx.
14. Xx xxxxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX-xx. 23/06 xx dne 12. xxxx 2006 (XX 23/42 XxXX 545)* Xxxxxxx soud xxxxxxx, proč xx xxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxx ustanovení §87 xx 89 xxxxxxxxxx řádu, xxx xxxx "xxxxxxxxxx §87 xx 89 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx interpretovat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úpravy xxxxxxx řízení o xxxxx xxxxxxxxxx (tj. x ustanovení §270 x 271 x. x. ř.), xxxxx xxxxxxxxx očividně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§52 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx)".
15. Xxxxxxx soud se xxxx zabýval xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx exekutora xx xxxxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX-xx. 23/06 dopadají xx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx druhé xxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xx právního xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 347/2007 Sb., xxxxxxx xx citovaném xxxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx.
16. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx akceptuje xxxxxxxxxxx, že "Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prvnímu z xxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 36/01 xx dne 25.6.2002 (N 80/26 XxXX 317; 403/2002 Sb.)**]. X xxxxxxx maximy xxxxxxx x x xxxxxxxxxx věci. Xxxx xxxxxx §89 exekučního xxxx nutno xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, xx. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hradit paušálně xxxxxx xx účelně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx exekuce." (xxxx. xxxxxx dictum xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. XX. XX 314/09 xx xxx 5. xxxxxx 2009).
17. Ústavní xxxx tak x x tomto xxxxxxx xxxxxxxx, xx "xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx judikatuře xxxxxxx" (xxxx. x xxxxxx xxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XX. XX 314/09 xx xxx 5. xxxxxx 2009).
18. X xxxxxx xx. xx. Pl. XX 5/02 ze xxx 2. xxxxx 2002 (X 117/28 XxXX 25; 476/2002 Sb.) Ústavní xxxx xxxxxxxx, xx "xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx formě x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx motivy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx ...". Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxx známo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 19.10.2007 xx 22. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vládního xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx xxxx 178) ministrem xxxxxxxxxxxxx Jiřím Pospíšilem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx/2006 ps/stenprot/022schuz/s022131.htm). Xxxxx xx x toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, akceptuje Ústavní xxxx x nyní xxxxxxx věci xxxxxxxxxxx, xx "je xxxxxx, xx se tato xxxxxxxxx xx ... "xxxxxxxxx" xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx" (xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx. xx. IV. XX 314/09 xx xxx 5. xxxxxx 2009).
19. Ústavní xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx izolovaně xx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a občanského xxxxxxxx řádu.
20. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx neshledal důvody xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §89 xxxx druhé xxxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 347/2007 Sb., x xxxxx návrh xxxxx ustanovení §70 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
JUDr. Xxxxxxxxx x. x.
* pozn. xxx.: Sbírka xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 42, xxxxxxxxxx č. 23, xxx. 545
** xxxx. xxx.: Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 26, xxxxx x. 80, xxx. 317, xxxxxxxx xxx č. 403/2002 Sb.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 310/2010 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.11.2010.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.