Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 31.12.2013.


Zákon o rodině

94/1963 Sb.

Zákon

Článek I  Článek II  Článek III  Článek IV  Článek V  Článek VI  Článek VII

ČÁST PRVNÍ - MANŽELSTVÍ

Hlava první - VZNIK MANŽELSTVÍ §1 §2 §3

Občanský sňatek §4

Církevní sňatek §4a §4b §4c §5 §6 §7 §8 §9 §10

Hlava druhá - EPLATNOST A NEEXISTENCE MANŽELSTVÍ §11 §12 §13 §14 §15 §15a §16 §17 §17a

Hlava třetí - VZTAHY MEZI MANŽELY §18 §19 §20 §21

Hlava čtvrtá - ZÁNIK MANŽELSTVÍ SMRTÍ, PROHLÁŠENÍM MANŽELA ZA MRTVÉHO §22

Hlava pátá - ROZVOD §23 §24 §24a §24b §25 §26 §27 §28 §29

ČÁST DRUHÁ - VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI

Hlava první - RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §37a §37b §38 §39 §40

Hlava druhá - VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ §41 §42 §43 §44 §45

Pěstounská péče §45a §45b §45c §45d §46 §47 §48 §49 §50

Hlava třetí - URČENÍ RODIČOVSTVÍ §50a §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §62a

Hlava čtvrtá - OSVOJENÍ §63 §64 §65 §66 §67 §68 §68a §68b §69 §69a §70 §70a §71 §72 §73

Osvojení nezrušitelné §74 §75 §76 §77

Hlava pátá - PORUČENSTVÍ A OPATROVNICTVÍ

Poručenství §78 §79 §80 §81 §82

Opatrovnictví §83 §84

ČÁST TŘETÍ - VÝŽIVNÉ

Hlava první - VZÁJEMNÁ VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ A DĚTÍ §85 §85a §86 §87

Hlava druhá - VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI §88 §89 §90

Hlava třetí - VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI MANŽELY §91

Hlava čtvrtá - VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA §92 §93 §94

Hlava pátá - PŘÍSPĚVEK NA VÝŽIVU A ÚHRADU NĚKTERÝCH NÁKLADŮ NEPROVDANÉ MATCE §95

Hlava šestá - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §104 §104a §104b §105 §106 §107 §108 §109

Nález Ústavního soudu - č. 72/1995 Sb.; č. 295/1996 Sb.; č. 244/2010 Sb.

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 84/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

94

Xxxxx o xxxxxx

xx xxx 4. xxxxxxxx 1963
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxx xx xxxxx

xxxxxx x rodině

Xxxxxx X

Xxxxxx X xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

Xxxxxx XX

Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

Článek III

Článek XXX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/1998 Sb.

Článek XX

Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

Xxxxxx X

Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

Xxxxxx XX

Xxxxxx XX xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

Xxxxxx XXX

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/1998 Sb.

XXXX PRVNÍ

MANŽELSTVÍ

Hlava xxxxx

XXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx společenství xxxx x ženy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny x řádná výchova xxxx.

§2

Xxx x xxxx, xxxxx xxxxxx spolu xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x svůj xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxx a xxxx x tom, xx xxxxx vstupují do xxxxxxxxxx učiněným xxxx xxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxx matriky, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx úřad") xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxx zvláštním předpisem.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx snoubenci xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, městské části xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství xxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárních měst, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li jeden xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství xxx xxxxx x před xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, náměstkem primátora xxxxxxxx města Xxxxx xxxx pověřeným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, jakož i xxxx primátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx členem zastupitelstva xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Prohlášení x uzavření manželství xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx konání xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Uzavřít xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx matriční xxxx, xx xxxxx správního xxxxxx toto místo xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadem.

Xxxxxxxx xxxxxx

§4x

(1) Xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxx snoubenci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo náboženskou xxxxxxxxxxx.1)

(2) Manželství se xxxxxxx x místě xxxxxxx předpisy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obřady xxxx náboženské úkony.

(3) Xx-xx život xxxxxxxxx xxxxx ohrožen, může xx xxxxxxxxxx uzavřít xx xxxxxxxxxx místě.

§4x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx platí i xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx sňatek může xxx uzavřen až xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx matričním xxxxxx, xx jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx měsíce, x tom, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán xxxxxx registrované xxxxxx, xxxx náboženské společnosti, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen do 3 pracovních dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx manželství s xxxxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx manželství xxxxxxxx.3)

§4x

Xxxxxxxxxx, uzavřená xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1950 xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx formou x zahraničí podle xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxx platná podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 234/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992

§5

Občan České xxxxxxxxx xxxx x cizině xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.3a)

§6

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,3b) xxxxx i xxxxxxxxx, xx jim xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx navzájem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx zvážili xxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx, že jeho xxxxxxxx manželství zaniklo, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Matriční xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prominout, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3c) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§7

(1) Xx-xx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx manželství, přímo xxxxxxx, není třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. I x xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxxxx xxxx prohlásit, xx xxx nejsou xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx uzavření manželství xxxxxxxxxx.

(2) V cizině xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li alespoň xxxxx z xxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 x kapitán xxxx plující xxx xxxxxxx České republiky, xxxxxxx letadla registrovaného x České xxxxxxxxx x xxxxxxx vojenské xxxxxxxx České republiky x xxxxxxxxx.

§8

(1) Snoubenci xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx nebo oprávněným xxxxxxx xxxxxx souhlasně xxxxxxxxx, xxx příjmení xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx ponechají xxx xxxxxxxxx příjmení xxxx xxx spolu s xxxxxxxxx společným bude xxxxx x xxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxx uvádět xxxxxxxx xxxxxxxxx; bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxx složeno xx dvou příjmení, xxxx xxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x uváděno xxx xxxxx z xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx svá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx příjmením xxxxxxxxxx xxxx.

§9

(1) X důležitých xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx městech Xxxx, Ostrava a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx manželství, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Plná xxx xxxx xxx xxxxxxx x podpis xx xx musí xxx úředně xxxxxx. Xxxxx snoubenec, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nevznikne.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, jen xxxxx xx x xxx xxxxx snoubenec xxxxx xxxxxxx, než xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx manželství.

(3) Písemná xxxx xxx obsahuje

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx x zástupce,

b) xxxxxxxxxx x příjmení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x ženském tvaru,

c) xxxxxxxxxx, xx zmocniteli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxxx budoucího xxxxxxx x hmotné xxxxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxxxxx.

(4) Zástupcem xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jejíž způsobilost x xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx církevní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uzavřeno xx ženatým xxxxx xxxx xxxxxx ženou xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx partnerství xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx i xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx stane xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx prohlášeno xx xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx prohlášeno xx neplatné.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx sourozenci; totéž xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysloví soud x xxx xxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx šestnáct xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x soud xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) K xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx platným, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezletilý, xxx dovršil xxxxxxxx xxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxx zbavená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Manželství xxxxxx xxxxxxx xxxxx stižená xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům. Soud xxxx může osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx měla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx manželství povolit, xx-xx zdravotní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx manželství.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx neplatnost xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx manželství xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx povolení xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx návrh kteréhokoli x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Jestliže manželství xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx neplatné.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ženou xxxx xxxx předky x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, vysloví xx xxxxxxxxxx i xx xxxx zániku. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx, xxxxx xxxx x příbuzenském poměru xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§15x

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx učiněno v xxxxxxxx bezprávné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx manžela xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zanikne xxxxxxxxx jednoho xxxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

§16

(1) Xxxx-xx xxxxxx x prohlášení manželství xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx manželství xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx podal xxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx-xx x to xx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxx jeho xxxxxxx.

§17

(1) Manželství xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(2) X právech x xxxxxxxxxxxx manželů xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx majetkových xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx muž xxxx xxxx byli x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx šestnácti xxx.

(3) Xxxxxxxxxx nevznikne, xxxxxxxx xxxxxx dodrženy xxxxxxxx xxxxxxx x §4a xxxx. 1, §4b xxxx. 2 x §9.

Xxxxx třetí

VZTAHY XXXX XXXXXXX

§18

Xxx x xxxx xxxx x manželství xxxxxx práva x xxxxxx povinnosti. Jsou xxxxxxx xxx spolu, xxx xx xxxxx, xxxxxxxx respektovat xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx si, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x vytvářet xxxxxx rodinné xxxxxxxxx.

§19

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodiny xxxx xxxxxxx xxx manželé xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrů.

(2) Poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx domácnosti xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx vyváženo osobní xxxx x společnou xxxxxxxxx x děti.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx z xxxxxxx svoji povinnost xxxxxx náklady společné xxxxxxxxxx, rozhodne na xxxxx druhého xxxxxxx xx xxxx xxxx.

§20

X xxxxxxxxxxxxx rodiny xxxxxxxxx xxxxxxx společně. Xxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x nich xxxx.

§21

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx záležitostech, zejména xxxxxxxx za xxxx xxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jednání xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXX MANŽELSTVÍ XXXXX, XXXXXXXXXXX MANŽELA XX XXXXXXX

§22

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx smrtí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx manželství, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx toho, xxx xxx prohlášen xx xxxxxxx, uzavřel xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx

XXXXXX

§23

§23 vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 91/1998 Sb.

§24

(1) Xxxx může xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z manželů xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tak hluboce x trvale xxxxxxxxxx, xx xxxxx očekávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soužití; xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx děti, nemůže xxx manželství xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx x xxxxxxx se xxxxxx těchto dětí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§24a

(1) Xxxxxxxx manželství xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a k xxxxxx xx rozvod xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §24 odst. 1 xxxx xxxxxxx. Xxxx nezjišťuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx předloženy

a) xxxxxxx smlouvy x xxxxxx ověřenými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx a případnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x schválení dohody x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx rozvodu.

(2) Xxxxxxxxxx §24 odst. 2 xxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

§24b

(1) Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx manžel, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepodílel x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx způsobena xxxxxx xxxxxxx újma, xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx tři xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx §24.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

§25

Xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx nenabude právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxx v xxxxxx xxxxx §176 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§26

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rodičů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x dítěti xxx xxxx xx xxxxxxx, zejména určí, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x jak má xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxx způsobilí xxxx xxxxxxxxxx a xxxx-xx x výchovu zájem, xxxx xxxx xxxxxx xxxx do společné, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodičů, xx-xx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx potřeby.

(3) Rozhodnutí x xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx nahrazeno dohodou xxxxxx, která ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem xxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, schopnosti a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx na xxxxxxx poměry xxxxxx. Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx péči obou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx dítě xxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o dítěti. Xxxx přihlédne xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx schopnosti x xxxxxxxxxxxx rodiče, stabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rodičem, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x též k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poměrů.

(5) Xxxx xxxx vezme v xxxxx, kdo xxxxx xxxxx řádné xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

§27

(1) Dohoda o xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxx.

(2) Soud však xxxx rodičů x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx bezdůvodné, xx xxxxxxxxxx xx změnu xxxxxx, xxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xx xxxxx v xxxxx xxxxxx, soud xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx zájem xxxxxx x poměry x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx s prarodiči x sourozenci.

§28

Změní-li xx xxxxxx, xxxx soud změnit x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxx, xxxx xx jednoho xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXX X XXXXX

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX ZODPOVĚDNOST

§30

§30 vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 91/1998 Sb.

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

x) při xxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxx,

x) xxx správě jeho xxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx rodiče xxxxxxx xxxxxxxx chránit xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx ním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx ohroženo jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx vývoj.

(3) Xxxx, xxxxx je schopno x ohledem xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vlastní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx opatření jeho xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx vyjadřovat ke xxxx rozhodnutím rodičů xxxxxxxxxx xx podstatných xxxxxxxxxxx jeho osoby x být xxxxxxx x každém xxxxxx, x xxxx xx x xxxxxxxx záležitostech xxxxxxxxx.

(4) Xxxx, které xxxx ve společné xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx přispívat i xx úhradu společných xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx majetek, xxxxxxx xxx použít xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxxxxxx úlohu xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Rodiče xxxx být xxxx xxxxxxx životem x xxxxxxxx příkladem xxxx xxxxx.

§33

Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx oběma xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nežije, xxxx xxxx xxxx nemá xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x plném xxxxxxx, náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rodiči. Xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx zodpovědnosti xxxxxx x nebo xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx přiznat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve vztahu x péči o xxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxx zodpovědnosti xxxxxxxxxxxxx.

§35

Dítě xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

§36

(1) Rodiče xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xxxx xxxx xxxxxxxxx.5)

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§37

(1) Žádný x xxxxxx nemůže zastoupit xxx dítě, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx rodiči x dítětem xxxx xx xxxxxx zájmů xxxx xxxxx rodičů.

(2) Xxxxxx-xx dítě zastoupit xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx v řízení xxxx při určitém xxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx. Xxxxx opatrovníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí").

§37a

(1) Jmění dítěte xxxx xxxxxx povinni xxxxxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Výnosu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nejprve xxx xxxx xxxxxxx výživu x teprve xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poměry nezletilého xxxxxx x osob xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx dosáhne zletilosti, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx spravovali. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x xx dítě xxxxxx xx xxxxxxx xxxx po skončení xxxxxx. Práva xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx x x xxxxxxxxxxxx obohacení zůstávají xxxxxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Xx. s účinností xx 1.8.1998

§37x

(1) X odůvodněných xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zájmy xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx, xxxxxxxx soud pro xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx opatrovníka. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx výkon xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx soud opatrovníkem xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Soud xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x péčí řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx způsobem xx být, xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx správě xxxxx xxxxx úkony, xxxxx xxxx spojeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x správě xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jmění dítěte.

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jmění x xx přiměřenou odměnu x xxxxxx majetku xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx soud.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§38

(1) Děti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxx určeno x xxxxx xxxxxx xxxx příjmení xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nedohodnou-li xx rodiče x xxxxx xxxx příjmení xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxx x rodičů xxxx, určí jméno xxxx příjmení xxxx.

§39

(1) Xxxxxxx-xx rodiče xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx dítěte, bude xxx dítě příjmení xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxx.

(2) Uzavře-li xxxxxxxxxx matka xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx určené xxx xxxxxx xxxxxxx děti xxxx xxx i xxxx dítě.

§40

Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXX

§41

§41 xxxxxx právním předpisem č. 360/1999 Sb.

§42

Xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx učinit xxx xxxx.

§43

(1) Vyžaduje-li xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx13).

(2) Xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§44

(1) Brání-li xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx zájem xxxxxx, xxxx soud pozastavit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zodpovědnosti a xxxxxxxx-xx to zájem xxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx zodpovědnost xxxxx; xxxxxx xxxx konkrétně xxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx omezení xxxxxxxx.

(3) Zneužívá-li rodič xxxx rodičovskou xxxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zanedbává, xxxx xxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx úmyslného trestného xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx či xx xxxxxxxx trestného činu xxx xxxx mladší xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxx zodpovědnosti.

(5) Xxxxxxxxxx povinnost rodiče xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

(1) Vyžaduje-li to xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svěřit xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výchovy x se xxxxxxxx xxxxxx souhlasí. Při xxxxxx xxxxxx xxxxx xx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx společná xxxxxxx manželů xxxxxx. Xxxxxxx manželství musí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dítěti. Xxxxx-xx jeden x xxxxxxx, zůstává xxxx xx xxxxxxx druhého xxxxxxx.

(3) Xx výchovy xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx pouze se xxxxxxxxx druhého xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže druhý x manželů není xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx těžko překonatelnou.

(4) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxx rodiče xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx k dítěti.

(5) Xxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx

§45x

(1) Xxxx xxxx svěřit xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx takové xxxx x osoba xxxxxxxx poskytuje záruku xxxxx xxxxxxx dítěte. Xxxxx-xx se xxxxxx xxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx blízká, dá xx soud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx není x xxxxxxx se xxxxx dítěte. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx14).

(2) Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxx x podrobnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx14).

(3) Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx; ustanovení §45 xxxx. 2 x 3 platí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Soud xxxx xxxxxx pěstounskou xxxx xxx x důležitých xxxxxx; učiní xxx xxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx.

§45b

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xx soud xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xxx ten, xxx xx má xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dobu, xxxx xxx před xxxxxxxxxxx xxxxx x svěření xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx, které xxxx x ústavní výchově, xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxxx účinky.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §45a odst. 2.

§45x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx při xxxx o xxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x právo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxx není x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx rozhodnutí soudu.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx má xxxxxxx příjem x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pěstounem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rodiny.

§45c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx. x účinností od 1.4.2000

§45d

(1) Nárok xx xxxxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu potřeb xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,7a) xxxxxxxx na xxxx. Je-li xxxxxxx xxxxx než příspěvek xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x příspěvkem; tento xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx uloží xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinným xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěti, xxx xxxx výživné xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx, xxxxx xxxxxxx pěstounovi, xxxxxxxxx zletilému dítěti xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.7a)

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

§46

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vážně xxxxxxxx a jiná xxxxxxxx opatření xxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxx ústavní výchovu xxxx xxxx svěřit xx xxxx zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc (§42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx dětí). Xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx svěřit xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x x xxxxxxx, xx jiná xxxxxxxx opatření nepředcházela. X důležitých xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výchovu xx xx xxxxx rok xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx vážné ohrožení xxxx xxxxx narušení xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx svěřeno xx xxxx, jestliže xxxx jinak xxxx xxxxx xxxx rodiče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Ústavní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxx od xxxxxx nařízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vždy xxxx nejdéle na xxxx 3 let. Xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx výchovy, xxxx zůstává x xxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxx xxxxxx xxxx dříve rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx použije x xx xxxx trvání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o svěření xxxxxx do péče xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx nařízením xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pominou-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodinnou xxxx, xxxx ústavní xxxxxxx xxxxx.

(5) Bylo-li nařízeno xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx trvají xxxxxx xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxx náhradní xxxxxxxx péči. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx dítě x xxxxxxx xx xxxx věk x xxxxxxxxx xxxxxxxxx schopné, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx k vyjádření xxxxxx stanoviska.

§47

(1) Soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výchovných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx může xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad, aby xxxxxxx xxxxx sledovaly, xxx jsou dodržována xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx x ohledem na xxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx svobodně xxxx názor x xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxx x poznatky xxxx xxxxxx. Xxx řízení xxxxx §46 xxxx xxxxxxxx názor a xxxxxxxx dítěte jeho xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx jeho xxx x rozumovou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx.

§48

§48 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/1999 Sb.

§49

Xxxxxxxxxx-xx xx rodiče x xxxxxxxxxxx věcech xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

§50

(1) Xxxxxx-xx rodiče xxxxxxxxxxx dítěte xxxxx x xxxxxxxxxx-xx se x úpravě xxxxxxx x xxxxxx dítěte, xxxx xxxx x xxx xxxxxx rozhodnout, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxx má xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §26 xx 28 xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXX XXXXXXXXXXX

§50x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

§51

(1) Xxxxxx-xx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx manželství xx uplynutí třístého xxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx manžel xxxxx.

(2) Narodí-li se xxxx ženě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, i xxxx xx dítě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx potom, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx rozhodující xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx se za xx, že xxxxxxxxxx xxxx, xxxx byl xxxxxxxxx xx mrtvého, xxxxxxx dnem, xxxxx xxx v rozhodnutí x prohlášení xx xxxxxxx určen xxxx xxx xxxxx.

§52

(1) Xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx rodičů xxxxxxxx xxxx matričním xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx poruchu xxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ještě xxxxxxxxxxxx, je-li již xxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxx otcovství podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx x xxx, který x xxxx xxxxx, že xx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Za xxxx xx považuje xxx, xxxxx s xxxxxx xxxxxx souložil v xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx narození xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx než tři xxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nevylučují.

(3) Je-li xxxx xxxxxx umělým xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx reprodukce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7b), xxxxxxxx xx xx xxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se neprokázalo, xx žena otěhotněla xxxxx.

§55

Není-li domnělý xxxx xxxxxx, podává xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatrovníkovi, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§56

(1) Jestliže xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx oprávněný. Xx šesti xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx otcovství xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xx tomto xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx v průběhu xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx otcovství xxxxxxx, xxxxxxxxx soud x xxxxxx proti opatrovníkovi, xxxxxxx xxxxxxxx soud.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx muž, xxxxx x xxxx tvrdil, xx xx otcem, x nepokračuje-li x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Manžel může xx šesti měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx otcem xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Nejpozději xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx popěrné xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opatrovník, x xx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx-xx x jeho xxxxxxxx xxx dříve, xx xxxxx měsíců po xxxx xxxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxx-xx se xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dnem xx xxx, xxx xxxxxxxxxx zaniklo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx matky xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx xx 300 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiný xxx x sobě xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxx manžela xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx matky, xxxxxxx x tohoto muže. Xxxx xxxxxxxxxx musí xxx učiněno x xxxxxx x popření xxxxxxxxx.

(2) Otcovství x xxxxxx narozenému x xxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xx umělého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx manžela xxxxx xxxxx xxxxxx. Otcovství xxxx xxx popřít, xxxxxxxx xx se xxxxxxxxx, že matka xxxxxx otěhotněla xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx uzavření manželství, xxxxxxx k xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx dítěte xxxxxxxx x xxxx, od xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx sto osmdesát x více xxx xxx xxx dní, xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx těhotná.

§59

(1) Manžel xx xxxxx xxxxxx otcovství xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx oba xx xxxx, x xxxxxx-xx xxxxx x xxxx, vůči druhému. Xxxx-xx na živu xxx xxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx narození xxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxx je xxxx manžel. Ustanovení x xxxxxxxx právu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

§60

Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx otcem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§61

(1) Muž, jehož xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodičů, xxxx je xxxx xxxxxx xxxxxx, jen xx-xx vyloučeno, xx xx xxxx být xxxxx xxxxxx a xxxxx neuplyne xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxx takto xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dítěte.

(2) Xxxx xxxxx dítěte xxxx ve stejné xxxxx xxxxxx, xx xx otcem xxxxxx xxx, jehož otcovství xxxx určeno souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §57 xxxx. 2, §58 xxxx. 2 x §59 xxxx. 1 xxxxx xx xxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx dítěte, xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx popření xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rodičů xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx muž xxxxxxxxxx za otce xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, podá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, matce x xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx žádný z xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, kterého xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx.

§62a

Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxx, a to xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxx popření xxxxxxxxx, xxxxx návrh xx popření xxxxxxxxx xxxx, jehož otcovství xxxx xxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx rodičů, ale xxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxx, je-li xx ve zřejmém xxxxx xxxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§62x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

Xxxxx čtvrtá

OSVOJENÍ

§63

(1) Osvojením xxxxxx xxxx osvojitelem x osvojencem takový xxxxx, jaký je xxxx rodiči a xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx a příbuznými xxxxxxxxxx xxxxx příbuzenský. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (§3137b).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx na osvojení xxxxxx xx xxxxxx xx osvojitel xxxxxxx xxxxxxxx pravomocné rozhodnutí x souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx (§67 xxxx. 3).7c)

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zapíše osvojitel, xxxxxxxxx osvojitelé7c).

§64

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx ku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§65

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx, a xx xxx je-li xx xxxxxxxx ku prospěchu.

§66

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx druhého xxxxxxx; tohoto souhlasu xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx manžel xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx překonatelnou.

§67

(1) K osvojení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce osvojovaného xxxxxx. Xx-xx toto xxxx xxxxxxx posoudit xxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx byl xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xx nezletilý.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xx ciziny xx xxxxx souhlas Úřadu xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxx.

§68

(1) K xxxxxxxx xxxx xxxxx souhlasu xxxxxx, který xxxxxx xxxx o dítě xxxxx.

(2) Má se xx xx, že xxxxxxx rodiče x xxxx xx zjevný, xxxx-xx xxxxxxx 3 xxxxxx xx posledního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu. Xxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx porušování jeho xxxxxxxxxx, je třeba, xxx xxx orgánem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx od xxxxxxxx xxxxxxx uplynuly xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pomoc xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx xx dříve xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx nyní xxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxx xx 3 měsíce xxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx zdržuje.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 platí xxxxxxx x x případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xx xxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx dětí xxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx.

§68x

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zákonnými zástupci xxxxxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dají xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlas xxxxxx xxxx být xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx nebo před xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí. Souhlas xxxx být dán xxxxxxx nejdříve šest xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx souhlas xxx xxxxxx do xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§68b

V případech xxxxxxxxx x §68 odst. 1 x §68a xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx opatrovníka, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x osvojení.

§68b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/1998 Xx. x účinností xx 1.8.1998

§69

(1) Před xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx dítě xxxxxxx po xxxx xxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxx xxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx budoucích xxxxxxxxxx rozhodne xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §67 xx 68b xxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx, xxx xxxx rozhodnutím xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx dobu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §45, x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx osvojit xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx osobně xxxxxx.

§69x

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, obsahu x xxxxxxxxxx osvojení.

§69a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/1998 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.1998

§70

Soud xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osobnostní dispozice x xxxxxxxx k xxxxxxxx x posoudit, xxx se nepříčí xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osvojitele x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvojitele x xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx. Xxxx je povinen xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§70x

Xxxx nemůže být xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na návrh xxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, xx xx otcem osvojovaného xxxxxx, xxxxxxxx právní xxxx.

§70x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

§71

Osvojenec xxxx xxx xxxxxxxx osvojitele. Společný xxxxxxxxx manželů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§72

(1) Osvojením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx osvojencem x xxxxxxx rodinou. Xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx rodiče xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxx, vyjma xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zrušením xxxxxxxx vznikají xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x původní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx dřívější xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§74

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx tak, xx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx žije x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Výjimečně může xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxxx, xx xxxx osvojení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx soud xxx xxxxxxxx, xxx xxx z matriky xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx dítěte.

§75

Osvojit xxx xxx xxxxxxxxxxx staršího xxxxxxx xxxx.

§76

Osvojenec může xxx xxxxxxxx osvojen jen x xxxxxxx, xx xx osvojován xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osvojitel xxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxxx x xxx, xx osvojení xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxxxx xxxxxxxx provedeného podle xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxx osvojenec xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Hlava pátá

PORUČENSTVÍ A XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx

§78

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx zbaveni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rodičovské zodpovědnosti xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dítěti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§79

(1) Není-li to x rozporu xx xxxxx xxxxxx, ustanoví xxxx xxxxxxxxxx především xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nebyl-li nikdo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx osob blízkých xxxxxx nebo jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Poručníky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Nemůže-li xxx xxxxxxxxxx ustanovena xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxx ustanoven xxxxxxxx nebo xxxxx xx ustanovený xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx, xxxx neodkladné xxxxx x zájmu dítěte x v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§80

(1) Xxxxxxxx odpovídá xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx funkce x podléhá jeho xxxxxxxxxxxx dozoru. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxx ze xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx vyúčtování, nepřesahují-li xxxxxx jmění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x výživu xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx poručníkovi na xxxx xxxxxx přiznat x tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxx xx skončení xxxxx xxxxxxxxxxx předložit soudu xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci xxxxxxxx se dítěte xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem.

(5) Xxxxxxxxxx §37b xxx xxxxx obdobně.

§81

Xx vztahy poručníka (xxxxxxxxx) x xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k dítěti.

§82

(1) Xxxx zprostí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Soud xxxxxxxxx odvolá, xxxxxxxx xx stane xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ustanoveni xx funkce xxxxxxxxx, xxxx vždy xxxxxxx, xxx je v xxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx zprostí.

Opatrovnictví

§83

(1) Vedle xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx dětmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§37 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§37b), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§44 xxxx. 2) x xxxxxx x osvojení (§68b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, xxx je xx v xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx třeba.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§84

Rozsah práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z hlediska xxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXX

§85

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvá xx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx samy xxxxxxx se xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výživu xxxxx xxxx xxxxx svých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rodičů.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx, xxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx domácnost.

§85a

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dani x příjmů,8) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, předložit xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxx soudu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nesplní-li xxxxx xxxx povinnost, xx xx za xx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 12,7xxxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9).

(2) Tam, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx povinného rodiče xxxxxxxxxxx, lze xx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxx-xx rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§50).

(2) Xxxx xxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx spolu, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx povinnosti x xxxxxxxxxxx dítěti.

(3) Výživné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jen xx xxxxx.

§87

(1) Xxxx, které xxxx xxxxxxx samy xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výživu, xxxxxxxx xxxx potřebují.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, možností x xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, možnostem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx druhá

VYŽIVOVACÍ XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§88

(1) Xxxxxx a potomci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx potomci xxxxxxx xxx vyživovací xxxxxxxxxx dostát, xxxxxxxx xxxx povinnost xx xxxxxx. Příbuzní xxxxxxxxxxx xxxx vyživovací povinnost, xxx xxxxxxx-xx tuto xxxxxxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx soud xxxxxxx xxx nezletilé xxxx, platí xxxxxxxxxx §85a xxxxxxx.

§89

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx příbuzní x xxxxx stupni, xxxx každý z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jaký xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrů x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxx.

§90

Právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxx xxxx nutně xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX POVINNOST XXXX MANŽELY

§91

(1) Manželé xxxx xxxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx x manželů xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxx x nich xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx x kulturní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stejná.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§92

(1) Xxxxxxxxx manžel, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx živit, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx manžela, xxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výživu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrů. Xxxxxxxxxx-xx se, xxxxxxxx xxxx x výživném xx xxxxx xxxxxxxxx x nich.

(2) Tato xxxxxxxxx předchází xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí xxxx xxxxxxx.

§93

(1) Soud může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx byla xxxxxxxx způsobena xxxxxxx xxxx, přiznat proti xxxx xxxxxxxx manželovi xxxxxxx xx stejném xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §91 xxxx. 2.

(2) Výživné xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxx xxx xx xxxxxxx.

§94

(1) Právo xx xxxxxxx zanikne, jestliže xxxxxxxxx manžel uzavře xxxx manželství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx na výživné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx.

Xxxxx xxxx

XXXXXXXXX NA XXXXXX X ÚHRADU XXXXXXXXX XXXXXXX NEPROVDANÉ XXXXX

§95

(1) Xxxx dítěte, xx kterého xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen matce xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxxxx x xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) X zajištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxx, po xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,10) xxxx xxxx na xxxxx těhotné xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx pravděpodobné, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předem.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx slehnutí.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§96

(1) Xxx určení výživného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněného, xxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx schopností, xxxxxxxx a majetkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx by xx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx.

§97

(1) Xxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx podle §94 xxxx. 2 a §97 odst. 2, xxxxx xxxx splatné xxxx na xxxxx xxxxxxx.

(2) X výživného xxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x budoucnosti. Xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx výživnému.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx přípustné xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx výživné, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx započtení xxxxxxxxx.

§98

(1) Právo xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxx jen xxx xxx xxxxxxxx soudního xxxxxx; x výživného xxx děti x xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx promlčují. Xxxx-xx výživné xxx xxxx přiznáno pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx deseti xxxxxx; xxxxxxxxxx §110 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§99

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro nezletilé xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx nebo snížení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu, spotřebované xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x výživné xxx nezletilé xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxx.

§100

§100 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

§101

(1) Kdo xxxxx xxxx zčásti xxxxxx xx jiného vyživovací xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx něm xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx nároku xx xxxx xxxxxxxxxxx §101 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§102

§102 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Sb.

§103

Rozhodne-li soud x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vždy xxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx12).

XXXX ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§104

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx starosty xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104x xxxxxx právním předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§104b

Pokud xxxxxxxxx v xxxx xx 1. xxxxx 1998 do 31. prosince 2002 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxxxx obce, který x tomu nebyl xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxx manželství x xxxxxxxx xxxx nerozhodl xxxxx. Xx však xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x dobré xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§105

(1) Xxxxxx společného xxxxx manželů x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x §143 xx 151 x §703709 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx §706 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx děti xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§45) x xxxx, x xxxxx osobně xxxxxx jejich xxxxxxxx (§78), xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§106

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželů xxxx sobě xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx jednoho x xxxxxxx xxxxxx změněny xxxx xxxxxxx, jsou-li x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§107

Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxx xx xxxxxxx, xx považují za xxxxxxxx podle ustanovení §6373 xxxxxx zákona.

§108

Xxxxxxx se:

1. xxxxx č. 265/1949 Sb., x xxxxx xxxxxxxx,

2. zákon č. 266/1949 Sb., x xxxxxxxxx změnách x některých občanských xxxxxx právních,

3. xxxxx č. 59/1952 Sb., x uzavírání xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

4. xxxxx č. 69/1952 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx č. 61/1955 Sb., x změně xxxxxxxx o xxxxxxx,

6. xxxxx č. 15/1958 Sb., x xxxxx předpisů o xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 70/1952 Sb., xxxxxx xx provádí zákon x sociálně xxxxxx xxxxxxx mládeže,

8. zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx č. 58/1955 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxx č. 73/1956 Sb., xxxxxx xx přenáší xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§109

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1964.

Novotný x. x.

Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxxx x. r.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx, který přijal xxxx účinností xxxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx užívat x na xxxxxx xxxxx uvádět xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Věci, xxxxx xx dni 1. xxxxx 1998 tvořily xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stávají součástí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. srpnem 1998 x které se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se tím xxxxxxxx jmění manželů.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 zákona x xxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. srpna 1998 za xxxxxxxxx x právy x xxxxxxxxxxx zde uvedenými. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx, rozumí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

4. Církvemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 1 zákona x rodině xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx víry a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.1998

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxxxx x. 94/1963 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.3.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx výchovy xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx péče, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželů nebo xx pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx dobu, xxxxx i xxxxxx x nařízení xxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 94/1963 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně neskončená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 94/1963 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, vydaná xxxxx §68 xxxxxx x. 94/1963 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 xxxxxx x. 94/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva a xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxx xx posoudí xxxxx §68 zákona x. 94/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 94/63 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.1964.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

132/1982 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon o xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.1983

66/1983 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 94/1963 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/1983

234/1992 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 94/1963 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 132/1982 Xx.

x účinností od 1.7.1992

72/1995 Sb., xxxxx Xxxxxxxxx soudu XX xx dne 28.3.1995

x xxxxxxxxx od 1.10.1995

295/1996 Xx., xxxxx XX XX xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §65 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 10.12.1996

91/1998 Xx., xxxxxx xx doplňuje zákon x. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx

x účinností xx 1.8.1998

210/1998 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 94/1963 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 73/1998

360/1999 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x sociálně-právní ochraně xxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností od 1.7.2001

109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx školských zařízeních x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

320/2002 Xx., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

321/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

315/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 94/1963 Xx., x rodině, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

383/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2005

112/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním minimu x xxxxxx o xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

115/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

134/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

227/2006 Xx., x výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

342/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 3.7.2006

259/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

41/2009 Xx., x změně některých xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

306/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

244/2010 Xx., xxxxx XX xx dne 8.7.2010 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §57 xxxx. 1 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x rodině

s xxxxxxxxx xx 31.12.2011

84/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 94/1963 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.3.2012

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

44/2016 Xx., nález XX xx xxx 19.11.2015 xx. xx. Pl. XX 10/15 xx xxxx návrhu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 94/1963 Sb., o xxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.2.2016

Xxxxxx xxxxxxx x. 94/1963 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 308/1991 Sb., x svobodě náboženské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2) §20 xxxxxx x. 301/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx x. 301/2000 Sb.

3x) Čl. 5 xxxx. x) vyhlášky ministra xxxxxxxxxxxx věcí x. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3x) Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 22/1977 Sb., xxxxxx se vydávají xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3c) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4) Xxxxx XXX č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx dalších opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx.

5) §8 a 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5x) §27a xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §19 xxxxxx XXX č. 114/1988 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x. 72/1995 Xx.

7) §15 xxxxxx XXX č. 114/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 118/1995 Xx.

7a) §37 x 38 xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7x) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2006 Xx.

7x) Čl. 20 xxxx. 3 a 4 Xxxxxxxx úmluvy o xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx x. 132/2000 Xx. x. s.

8) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §2 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx minimu.

10) §157 xxxx. 1 x §158 xxxxxxxx xxxxx.

11) §5 zákona XXX x. 482/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxxxxxx zákon č. 109/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 82/1993 Sb., o xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §13 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14) Zákon č. 359/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx