Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.


Zákon o rodině

94/63 Sb.

Komparativní obsah zákona o rodině - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Manželství
HLAVA 1. Vznik manželství §1 §2 §3
Občanský sňatek §4
Církevní sňatek §4a §4b §4c §5 §6 §7 §8 §9 §10
HLAVA 2. Neplatnost a neexistence manželství §11 §12 §13 §14 §15 §15a §16 §17 §17a
HLAVA 3. Vztahy mezi manžely §18 §19 §20 §21
HLAVA 4. Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého §22
ČÁST II. Vztahy mezi rodiči a dětmi
HLAVA 1. Rodičovská zodpovědnost §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §37a §37b §38 §39 §40
HLAVA 2. Výchovná opatření §41 §42 §43 §44 §45
Pěstounská péče §45a §45b §45c §45d §46 §47 §48 §49 §50
HLAVA 3. Určení rodičovství §50a §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §62a
Osvojení nezrušitelné §74 §75 §76 §77
HLAVA 5. Poručenství a opatrovnictví
Poručenství §78 §79 §80 §81 §82
Opatrovnictví §83 §84
ČÁST III. Výživné
HLAVA 1. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí §85 §85a §86 §87
HLAVA 2. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými §88 §89 §90
HLAVA 3. Vyživovací povinnost mezi manžely §91
HLAVA 4. Výživné rozvedeného manžela §92 §93 §94
HLAVA 5. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce §95
HLAVA 6. Společná ustanovení §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103
ČÁST IV. Závěrečná ustanovení §104 §104a §104b §105 §106 §107 §108 §109
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 84/2012 Sb. - Čl. II
č. 401/2012 Sb. - Čl. IV
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx usneslo xx xxxxx
xxxxxx o xxxxxx
Čl. X
Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/1998 Xx.
Xx. XX
Xxxxxx II xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/1998 Sb.
Čl. XXX
Xxxxxx III vypuštěn xxxxxxx předpisem x. 91/1998 Xx.
Xx. XX
Xxxxxx XX vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.
Xx. X
Xxxxxx V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Xx.
Čl. VI
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/1998 Sb.
Xx. XXX
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Sb.
XXXX X.
XXXXXXXXXX
Xxxxx 1.
Xxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxx společenství muže x ženy založené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x řádná xxxxxxx xxxx.
§2
Xxx x žena, kteří xxxxxx spolu xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), mají předem xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vlastnosti x xxxx xxxxxxxxx stav, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx účel.
§3
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxx x ženy x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx úřad") nebo xxxx xxxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx činí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx svědků.
§4
Občanský xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x uzavření manželství xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxx, xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx starostou, nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, městských xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx úřadem, je-li xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxxxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxx pověřeným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutárního xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx být xxxxxxx v přítomnosti xxxxxxxxxxx místně příslušného xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xx uzavírá x místě určeném xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kterémkoli xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx úřad, xx jehož xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(5) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadem.
Xxxxxxxx xxxxxx
§4x
(1) Prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx snoubenci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 1)
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx určeném xxxxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxx obřady xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx život snoubence xxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§4x
(1) Xxxxxxxx uzavření manželství xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx matričním xxxxxx, xx jehož xxxxxx neuplynuly xxxx xxx xxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx náboženské xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx k uzavření xxxxxxxxxx, xx povinen xx 3 pracovních xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit protokol x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 17) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxxxxx uzavřeno. 18)
§4x
Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx občany Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 1950 do nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§5
Občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 6)
§6
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx známy okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx manželství, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotní xxxx x xx zvážili xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prominout, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx 21) nebo xxxxxxx svazek xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx"), je povinna xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx zaniklo xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx.
§7
(1) Xx-xx xxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné. X x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vylučovaly.
(2) V cizině xxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxx xxxx plující xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx registrovaného x České xxxxxxxxx x velitel vojenské xxxxxxxx České republiky x xxxxxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx společným, xx xxx xx xxxxxxxxx svá dosavadní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxx x nich xxxxxx x na xxxxxx xxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx složeno ze xxxx příjmení, může xxx xx druhém xxxxx užíváno x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx příjmení, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§9
(1) X xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx a xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze snoubenců, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Plná xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxxx, xx kterým xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx x xx přesně xxxxxxx, jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Odvolání xxxx moci xx xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx vstupuje xx manželství.
(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, rodná xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx,
x) prohlášení x xxxxxxxx snoubenců x jejich xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx tvaru,
x) prohlášení, xx xxxxxxxxxx xxxxxx známy xxxxxxxxx, které by xxxxxxxx manželství xxxxxxxxxx x že je xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx snoubence x že zvážil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx budoucího xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx manželství.
(4) Xxxxxxxxx snoubence xxxx xxx pouze zletilá xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx zbavena způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx, a xxxxx xx stejného pohlaví xxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxxxxxx.
§10
(1) Xxx-xx xxxxxxx občanský xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§11
(1) Xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xx ženatým xxxxx nebo vdanou xxxxx xxxxx s xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx návrhu.
(2) K výroku x neplatnosti xxxxxxx x takové xxxxxxxxxx xx xxxxx platným, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jakmile xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx prohlášeno xx xxxxxxxx.
§12
Manželství xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; totéž xxxxx x xxxxxxxxxxxx založeném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx i xxx návrhu.
§13
(1) Xxxxxxxxxx nemůže uzavřít xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx se společenským xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx let. Xxx tohoto xxxxxxxx xx manželství xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxx.
(2) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx manžel, xxxxx xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osmnáctý xxx, xxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§14
(1) Xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je omezena, xxxx xxxxxxx manželství xxx s povolením xxxxx.
(3) Manželství xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchou, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx duševní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, uzavření manželství xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx osoby slučitelný x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx manželství xxxxx zbavená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx osoba, xxxxx xxxx duševní poruchou, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx, vysloví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx návrhu.
(5) Xxxxxx-xx manželství xxxxx, xxxxx způsobilost k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxx, vysloví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx x manželů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
§15
(1) Xxxxxxxx manželství zaniklo, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx manželství xxxxxxxx xx xxxxxxx mužem xxxx vdanou xxxxx xxxx mezi xxxxxx x xxxxxxx a xxxx sourozenci, xxxxxxx xx neplatnost x xx jeho xxxxxx. Xxxxx platí x xxxxxxxxxx uzavřeném mezi xxxxxxx, xxxxx xxxx x příbuzenském xxxxxx xx základě osvojení.
§15a
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x manželů.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zanikne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozvěděl.
§15a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x účinností xx 1.8.1998
§16
(1) Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx smrti manžela, xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx manželství xxxx xxxxx, požádají-li x to xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx jeho xxxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx prohlášené xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) X právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a x jejich majetkových xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dítěti x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§17x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx žena xxxx x prohlášení x uzavření manželství xxxxxxxx xxxxxxxx násilím.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mladším šestnácti xxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4a odst. 1, §4b xxxx. 2 x §9.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxx xxxxxxx
§18
Xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x stejné povinnosti. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pomáhat xx, společně xxxxxxx x děti x xxxxxxxx zdravé xxxxxxx xxxxxxxxx.
§19
(1) X xxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pečovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetkových xxxxxx.
(2) Poskytování xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxx xxxxxx vyváženo osobní xxxx o společnou xxxxxxxxx a děti.
(3) Xxxxxx-xx jeden x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xx návrh druhého xxxxxxx ve xxxx xxxx.
§20
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodují xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx.
§21
(1) Xxxxxx je oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx něho xxxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Jednání xxxxxxx xxxxxxx xxx obstarávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx rodiny xxxxxxxx oba manžely xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, jestliže jiné xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx manžel xxxx účinky proti xx xxxxxxxx vyloučil.
Xxxxx 4.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx smrtí xxxx xxxxxxxxxxx jednoho xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Bude-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zrušeno, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže mezitím xxxxxx toho, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxx
§23
§23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx.
§24
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x manželů rozvést, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx očekávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Mají-li manželé xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvedeno, xxxx-xx by to x rozporu xx xxxxxx těchto dětí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§24a
(1) Xxxxxxxx manželství xxxxxx xxxxxxx jeden xxx, xxxxxxx xxxxx nejméně xxxx xxxxxx xxxxxx x x návrhu xx rozvod xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §24 odst. 1 xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvratu x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx předloženy
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx tomto xxxxxxx vypořádání vzájemných xxxxxxxxxxx vztahů, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x schválení xxxxxx o xxxxxx xxxxxx nezletilých xxxx xxx dobu xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.
§24a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.1998
§24x
(1) Xxxxxx na rozvod, x nímž nesouhlasí xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx by xxxx xxxxxxxx způsobena xxxxxx xxxxxxx újma, soud xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zachování manželství.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx spolu xxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx splněny podmínky §24.
§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.1998
§25
Manželství xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxx v xxxxxx xxxxx §176 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§26
(1) Xxxx rozhodnutím, kterým xx xxxxxxx manželství xxxxxx nezletilého dítěte, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x dítěti pro xxxx xx rozvodu, xxxxxxx určí, xxxx xxxx xxxx svěřeno xx výchovy a xxx má každý x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
(2) Jsou-li xxx xxxxxx xxxxxxxxx dítě xxxxxxxxxx x mají-li x výchovu xxxxx, xxxx xxxx svěřit xxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodičů, je-li xx x xxxxx xxxxxx a xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx být nahrazeno xxxxxxx xxxxxx, která xx své xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx výchovy rodičů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x vývojové xxxxxxxx, x se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dítěte xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx svěřeno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxx orientaci x xxxxxx dítěte, výchovné xxxxxxxxxx a odpovědnosti xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, k citovým xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, prarodiče x xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx citové, xxxxxxxx a xxxxxx.
§27
(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx s dítětem xxxxxxxxxxx schválení xxxxx.
(2) Soud xxxx xxxx rodičů x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx zájem xx xxxx výchově x xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxx oprávněnému rodiči xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x výchovném xxxxxxxxx.
(3) Jestliže xx to xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx styk xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx.
(4) Vyžaduje-li xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxx soud xxxxxxx styk xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§28
Změní-li xx xxxxxx, může xxxx změnit x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rodičů x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx.
§29
Xxxxxx, xxxxx přijal příjmení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o rozvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXX II.
XXXXXX MEZI RODIČI X DĚTMI
Xxxxx 1.
Rodičovská xxxxxxxxxxxx
§30
§30 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx.
§31
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx
x) xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, zahrnující zejména xxxx o xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
b) xxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxx,
c) při xxxxxx xxxx jmění.
(2) Xxx výkonu xxxx x povinností xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx důsledně chránit xxxxx xxxxxx, řídit xxxx jednání x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vývoje. Xxxx xxxxx užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte a xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxx, rozumový a xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx názor x xxxxxxxx dosah opatření xxxx se týkajících, xx xxxxx obdržet xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záležitostí xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, v xxxx xx x takových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx, xxxxx má xxxxxxx příjem, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxx svým xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§33
Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x manžel, xxxxx xxxx rodičem xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxx xxxx xx společné xxxxxxxxxx.
§34
(1) Xxxxxxxxxx zodpovědnost náleží xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxx rodičovská xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx platí, xx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zodpovědnosti xxxxxx x xxxx xx-xx xxxxx jeho rodičovské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxx přiznat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x dítě i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx let, má-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§35
Dítě xx povinno své xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
§36
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx není xxxx xxxxxxxxx. 8)
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxxxxx nedotčeny.
§37
(1) Xxxxx x rodičů xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx mohlo xxxxx xx xxxxxx zájmů xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx rodičů.
(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx opatrovníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx").
§37x
(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spravovat x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Výnosu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nejprve xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxx. Majetková xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx, že by xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hrubý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx povinných.
(3) Xxxxxxx xxxx dosáhne xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx jmění, xxxxx xxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jmění xxxxx, xxxx x xx xxxx požádá xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx správy. Xxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedotčena.
§37a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.1998
§37x
(1) X odůvodněných xxxxxxxxx, xxx xx majetkové xxxxx xxxxxx xxxxx xxx ohroženy, ustanoví xxxx xxx zvýšenou xxxxxxx jeho jmění xxxxxxxxxxx. Opatrovníkem xxxx xxx ustanovena xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k právním xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádný xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.
(3) Xxxx vymezí xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s péčí xxxxxxx xxxxxxxxx spravovat. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx papírům x xxxx závazkových.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx spojeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podávání xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxx po xxxxxxxx xxx xxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xx právo na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx správkou xxxxx x xx xxxxxxxxxx odměnu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx odměny xxxxxxx xxxx.
(8) Opatrovník xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 3 x 4 podle obecných xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx.
§38
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho x xxxx, xxxxxx dohodou xxx uzavření xxxxxxxxxx.
(2) Jde-li x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x příjmení xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xx rodiče x jménu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx-xx žádný x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx příjmení xxxx.
§39
(1) Xxxxxxx-xx rodiče xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bude xxx xxxx příjmení xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx otec není xxxx, mohou manželé xxxx matričním úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx děti xxxx xxx x xxxx xxxx.
§40
Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx opatření
§41
§41 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx.
§42
Xxxxxxxx, xxxxxxx xx omezuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx.
§43
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xx řádné xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí, xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx 25).
(2) Xxxx xxxxxxx, xxx xx dodržováno xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx orgán sociálně-právní xxxxxxx dětí výchovné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§44
(1) Xxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx řádně xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx zodpovědnosti x xxxxxxxx-xx to zájem xxxxxx, soud xxxx xxxxxxxxxxx zodpovědnost xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozsah xxxx x povinností, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Zneužívá-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx svému dítěti xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx použil, xxxxxxxxx xx dopustil xxxxxxxxx xxxx xxxx spolupachatel, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jeho dítětem, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o zbavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezaniká.
§45
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx záruku xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxx. Při výběru xxxxxx xxxxx xx xxxx přednost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx je možno xxxxxx x do xxxxxxxx výchovy xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx manželů xxxxxx. Xxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx druhého xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxx jednoho xxxxxxx je xxxxx xxxx svěřit xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx souhlasu xxxx třeba, xxxxxxxx xxxxx x manželů xxxx plně xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx je-li opatření xxxxxx souhlasu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsah xxxxxx xxxx x povinností x xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx
§45x
(1) Soud xxxx svěřit xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxxxx xx takové xxxx x xxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxx výchovy dítěte. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx příbuzná xxxx xxxxxx blízká, dá xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx osobou, xxxxxx xx xxxx x souladu xx xxxxx dítěte. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 26).
(2) Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx do xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí 26).
(3) Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželů; xxxxxxxxxx §45 odst. 2 x 3 xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx důvodů; xxxxx tak xxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx.
§45b
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, zda xxx, kdo xx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx vhodnou xxx výkon xxxx xxxx.
(2) Je-li xxxx x rozhodnutí xxxxx v ústavu, x zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx dobu, může xxx xxxx rozhodnutím xxxxx o xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx dočasně svěřeno xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx stát xx pěstounem a xxxxxxx stanovené podmínky; xxxxxxx xxxx xxx xx péče budoucích xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx tří xxxxxx od právní xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx zahájeno xxxxxx x svěření xxxxxx do pěstounské xxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx svěření xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx.
(3) Odstavec 2 xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §45a odst. 2.
§45x
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx x dítě osobně xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx jen xxxxxxx x manželů, platí xxxxxxxxxx §33 obdobně.
(2) Xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx má xxx x xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx pěstoun xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmem xxxxxx, xxxx se xxxxxxx rozhodnutí soudu.
(3) Xxxx je xxxxxxx pomáhat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx vlastní xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx.
§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/1999 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2000
§45d
(1) Xxxxx xx výživné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 13) přechází na xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, xxxxxx dítěti xxxxxx mezi xxxxxxxx x příspěvkem; tento xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Soud xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 13)
§45x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/1999 Sb. x účinností xx 1.4.2000
§46
(1) Xxxxxxxx xx výchova xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vážně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nevedla x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výchovu xxxx xxxx svěřit xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx). Jestliže je xx v xxxxx xxxxxxxxxxx nutné, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx prodloužit xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nepovažují xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxx xxxx majetkové poměry xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxx, jestliže xxxx xxxxx tyto xxxxx xxxx rodiče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádnou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx nařídit xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx důvody pro xxxxxxxx ústavní výchovy xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx výchovy lze xxxxxxxxxx opakovaně, xxxx xxxx xxxxxxx na xxxx 3 xxx. Xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx ústavní výchovy, xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx již uběhla xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovená.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxx a prodlužování xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx.
(4) Před xxxxxxxxx ústavní xxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péčí xxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají přednost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx nařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx výchovu zruší.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx soud xxxxxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx opatření nebo xxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxx. Xx xxx účelem xxxxxxx
x) xx vyžádá xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx dítě x xxxxxxx na svůj xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx schopné, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stanoviska.
§47
(1) Xxxx xxxxxxxxx sleduje xxxxxxxxx výchovných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxx může požádat xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxx namísto xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx dodržována výchovná xxxxxxxx xxxxxxx soudem.
(2) Xx-xx xxxx x ohledem xx xxxx xxx x xxxxxxxxx vyspělost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx svobodně xxxx xxxxx a xxxxxxxx, je třeba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx vzít xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx §46 soud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx.
§49
Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx věcech xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.
§50
(1) Xxxxxx-xx rodiče nezletilého xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx výchovy x xxxxxx dítěte, může xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §26 xx 28 platí xx xxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
§50x
Xxxxxx xxxxxx je xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§50a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998
§51
(1) Xxxxxx-xx se dítě x době xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zániku xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx za neplatné, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx matky.
(2) Xxxxxx-xx xx xxxx xxxx znovu xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx otce manžel xxxxxxxx, i xxxx xx dítě xxxxxxxx xxxx uplynutím třístého xxx xxxxx, kdy xxxx dřívější xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxx počítání xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx pro určení xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx toho, xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxx dnem, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx určen xxxx den xxxxx.
§52
(1) Xx xxxx xx xxxxx považuje muž, xxxxx otcovství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodiče x xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx vždy xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx význam xxxxx jednání, nebo xx-xx opatření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§53
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodičů lze xxxxx otcovství x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx již xxxxxx.
§54
(1) Xxxxxxx-xx x určení xxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx, může xxxx, xxxxx x xxx, xxxxx o xxxx xxxxx, xx xx xxxxx, xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx určil xxxx.
(2) Za xxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx x matkou xxxxxx souložil x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxx osmdesát x xxxx než tři xxx xxx, pokud xxxx otcovství xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx reprodukce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 23), považuje xx xx otce xxx, který xxx x xxxxxxx oplodnění xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx neprokázalo, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§55
Není-li xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxx xx určení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ustanovil.
§56
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx řízení xxxxx, xxxx x řízení xxxxxxxxxx druhý, x xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx mohou xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx zájem xx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx muž, proti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx opatrovníkovi, xxxxxxx xxxxxxxx soud.
(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx řízení muž, xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx, x xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§57
(1) Xxxxxx může do xxxxx xxxxxx ode xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx otcovství xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxx xxxxxx způsobilost k xxxxxxx xxxxxx x xxxx nezpůsobilost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, může otcovství xxxxxx xxxx opatrovník, x to do xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy se xxxxx x narození xxxxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, do xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§58
(1) Xxxxxx-xx se xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxx manželství a xxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx matky mohl xxx xxxxx dítěte. Xxxxxx-xx xx dítě xx 300 xxx xx rozvodu xxxxxxxxxx x jiný xxx x xxxx tvrdí, xx je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx též xx xxxxxxx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx muže. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx stoosmdesátým xxxx x třístým xxxx xx umělého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx matky xxxxx popřít. Otcovství xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx by se xxxxxxxxx, xx matka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx se xxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxx, xxx se xxxxxx xxxxx nepovažoval xx xxxx, popře-li x soudu xxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx neprošlo xx narození xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x více xxx xxx sta xxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx.
§59
(1) Xxxxxx má právo xxxxxx otcovství xxxx xxxxxx x matce, xxxx-xx xxx xx xxxx, a nežije-li xxxxx z nich, xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxx xxx xxxx, ani xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Matka xxxx do xxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tu xxxxxxx.
§60
Xxxx-xx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxx xxxxx, počíná xxxxxxxxxxxx lhůta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dnem, xxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§61
(1) Xxx, jehož otcovství xxxx xxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx před xxxxxx xxxxxx, jen xx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; tato xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx otcovství xxxx xxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §57 xxxx. 2, §58 odst. 2 a §59 xxxx. 1 platí xx xxxxxxx.
§62
(1) Xxxxxxxx-xx to zájem xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xx popření otcovství xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xx všem okolnostem xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xx otce xxxxxx otcem není x uplynula-li xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, podá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Nejvyšší xxxxxx zástupce popírá xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x dítěti; xxxx-xx xxxxxxx z xxxx naživu, xxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx žádný x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkovi, xxxxxxx xxxx xxx xxxx věc ustanoví.
§62x
Xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx, x to před xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx otcovství xxxx, xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx, xxx který xxxxxx být xxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx.
§62x vložen xxxxxxx předpisem x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998
Hlava 4.
Xxxxxxxx
§63
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x osvojencem xxxxxx xxxxx, jaký xx xxxx xxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx (§31 xx 37b).
(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx osvojení xxxxxx xx ciziny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx (§67 xxxx. 3). 14)
(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24).
§64
(1) Xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx zaručují xxxxxxxx svého xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
§65
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdíl.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xx-xx mu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§66
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; tohoto souhlasu xxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k právním xxxxxx nebo je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§67
(1) X xxxxxxxx je xxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx osvojovaného xxxxxx. Xx-xx toto xxxx xxxxxxx posoudit dosah xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx nezletilý.
(3) K xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxx.
§68
(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxx souhlasu xxxxxx, xxxxx zjevně nemá x dítě zájem.
(2) Má xx xx xx, xx xxxxxxx rodiče x xxxx xx zjevný, xxxx-xx alespoň 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravdového zájmu. Xxxxx-xx však v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx, xxx xxx orgánem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxx o možných xxxxxxxxxx svého chování x xxx od xxxxxxxx xxxxxxx uplynuly xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxxx rodiči xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx předpisem.
(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx, opustil-li xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, aniž xxxxxx, kde xx xxxx zdržuje, a xxxxxxxxxx-xx se ani xx 3 xxxxxx xxxxxxx místo, xxx xx xxxxx zdržuje.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx i x případě, xx xx xxxxx nezletilý.
(5) X splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí jako xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, soud.
§68x
Souhlasu xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není xxxx xxxxx, jestliže rodiče xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rodičem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx šest xxxxx xx narození xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx do doby, xxx xx xxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§68x
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 1 x §68a je xxxxx x osvojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx.
§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Sb. x účinností xx 1.8.1998
§69
(1) Xxxx rozhodnutím soudu x xxxxxxxx musí xxx dítě nejméně xx xxxx xxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx.
(2) O xxxxxxx dítěte, xxxxx xx v pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x ústavu xxxx v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx soudu nebo x vůle xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí; xxxxxxxxxx §6768b xxxxx xxxxxxx.
(3) Rozhodne-li se xxxxxxx xxxxxxx dítě xxxxxxx mu do xxxxxxxxxx péče, nevyžaduje xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxx pěstouna xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx svěřené xx xx xxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxx rodič podle §45, x v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx osvojit xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx osobně xxxxxx.
§69x
Před xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x důsledcích xxxxxxxx.
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.1998
§70
Soud xx xxxxxxx zjistit xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osvojitelů, xxxxxx xxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx nepříčí účelům xxxxxxxx, a s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx osvojence. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxx. Soud xx xxxxxxx xxxxxxx xx vyjádření orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.
§70x
Xxxx xxxxxx xxx osvojeno, xxxxx rozhodnutí xxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxxx zahájeném xx návrh xxxx, xxxxx x sobě xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxxxx moci.
§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.1998
§71
Xxxxxxxxx xxxx mít příjmení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx osvojenec xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx; xx platí i x případě, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§72
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx osvojencem a xxxxxxx xxxxxxx. Zanikají xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který byl xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx-xx osvojitel xxxxxxxx jednoho z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahů xxxx osvojencem x xxxxx xxxxxxx x xxxx příbuznými.
§73
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx osvojence xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znovu xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinou. Xxxxxxxxx xxxx mít xxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx.
Osvojení xxxxxxxxxxxx
§74
(1) Osvojení xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxx, že xx nelze zrušit.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx dítě xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx s některým x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx pozůstalý xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osoba, xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx bude plnit xxxxx společenské poslání. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx též rozhodne, xxx byl x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§75
Osvojit xxx jen nezletilého xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§76
Xxxxxxxxx xxxx xxx opětovně xxxxxxx jen x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osvojitel xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§77
Xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i x případech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nebyl-li x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhlasu.
Xxxxx 5.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
§78
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zemřeli, xxxx zbaveni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, výkon jejich xxxxxxxxxx zodpovědnosti xxx xxxxxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
§79
(1) Xxxx-xx xx x xxxxxxx se zájmy xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ustanoví soud xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx blízkých dítěti xxxx xxxx rodině, xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx.
(2) Poručníky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx ustanoveni x xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxx poručníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Dokud není xxxxxx ustanoven xxxxxxxx xxxx dokud se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.
§80
(1) Xxxxxxxx odpovídá xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a účty xx xxxxxx jeho xxxxx. Xxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xx výchovu a xxxxxx poručence.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spojena xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx při xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předložit xxxxx závěrečný účet xx správy xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx poručníka xxxxxxxx.
(4) Jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dítěte xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem.
(5) Xxxxxxxxxx §37b xxx xxxxx obdobně.
§81
Xx xxxxxx poručníka (xxxxxxxxx) x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. Funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx x dítěti.
§82
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo porušuje xxx xxxxxxxxxx.
(3) X případě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxx dítěte, xxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxx x nich poručenství xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx
§83
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxx xxxxxxxx x dítěte xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx navzájem (§37 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§37b), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§44 xxxx. 2) x xxxxxx o osvojení (§68b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, xxx xx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxx případech xxx ustanovit xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.
§84
Xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soud x hlediska účelu, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nezletilého xxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX III.
XXXXXXX
Hlava 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx
§85
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx trvá xx xx xxxx, pokud xxxx nejsou samy xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxx rodiče xxxxxxxxxx na výživu xxxxx dětí podle xxxxx schopností, možností x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx právo xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx svých xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomu, xxxxx x rodičů x x xxxx xxxx x dítě xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x x xxxx rodičů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§85x
(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dani z xxxxxx, 11) xx xxxxxxx soudu xxxxxxxx xxx příjmy, předložit xxxxxxxx xxx zhodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zpřístupněním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nesplní-li rodič xxxx povinnost, má xx xx to, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činí 12,7xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 20).
(2) Xxx, xxx xx majetkové xxxxxx xxxxxxxxx rodiče xxxxxxxxxxx, xxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx považovat x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zejména přípravu xx xxxxxxx xxxxxxxx.
§86
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx nezletilého xxxxxx spolu, upraví xxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výši xxxxxxxxx (§50).
(2) Xxxx xxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx dobrovolně xxx povinnosti k xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx zletilých dětí xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx.
§87
(1) Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx povinny xxxxxxxx xxxx rodičům xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx potřebují.
(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§88
(1) Předci a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vyživovací xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxxx na xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx příbuzní xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, platí xxxxxxxxxx §85a xxxxxxx.
§89
Xx-xx xxxxxxx povinných, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxx.
§90
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jen pokud xxxx xxxxx potřebují.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
§91
(1) Xxxxxxx xxxx vzájemnou xxxxxxxxxx povinnost.
(2) Xxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx tuto povinnost, xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x společnou xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxx úroveň xxxx xxxxxxx xxxx zásadně xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx manžela
§92
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx, může xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx mu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výživu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a majetkových xxxxxx. Nedohodnou-li xx, xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx.
§93
(1) Xxxx xxxx rozvedenému xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepodílel a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závažná újma, xxxxxxx proti xxxx xxxxxxxx manželovi xxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §91 odst. 2.
(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx přiznat xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx.
§94
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx výživné xxxxxxx xxx poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxxxxx xx výživu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§95
(1) Xxxx xxxxxx, za xxxxxxx xxxx matka xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x slehnutím.
(2) X zajištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx níž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 2) xxxx xxxx xx xxxxx těhotné xxxx xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx potřebnou částku xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xx třech letech xxx xxx xxxxxxxx.
Xxxxx 6.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§96
(1) Xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxx soud x odůvodněným potřebám xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, zda xx povinný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxx x xxxxxxx x dobrými xxxxx.
§97
(1) Xxxxxxx xx třeba xxxxxx v pravidelných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 2 x §97 xxxx. 2, které xxxx splatné vždy xx měsíc xxxxxxx.
(2) U výživného xxx dítě xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x budoucnosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výživnému.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětem, xxxx xxxx xxxxxx započtení xxxxxxxxx.
§98
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx nepromlčuje. Xxx xx však přiznat xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxx xxxx x za xxxx nejdéle xxx xxx xxxx xx xxxxxx dne.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx přiznáno pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx opětující se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §110 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
§99
(1) Xxxxx-xx se poměry, xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx děti. Xxxxx-xx x zrušení xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, spotřebované výživné xx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx děti, xxxx dojít xx xxxxx nebo x xxxxxxx pouze na xxxxx.
§100
§100 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx.
§101
(1) Xxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vyživovací xxxxxxxxx, xx oprávněn na xxx požadovat xxxxxx xxxxxx plnění.
(2) Xxxxxxxxx tohoto nároku xx řídí xxxxxxxxxxx §101 xxxxxxxxxx zákoníku.
§102
§102 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Sb.
§103
Rozhodne-li xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19).
ČÁST XX.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§104
Xxxxxxxxxx občanského zákoníku xx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx jiného.
§104x
Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx starosty xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§104a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003
§104b
Pokud xxxxxxxxx x xxxx xx 1. srpna 1998 do 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ostatní zákonné xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xx však platí xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx byli xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx víře, xx xxxxx uzavřeli xxxxxxxxxx.
§104x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
§105
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx je stanovena x §143 xx 151 x §703 xx 709 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxx §706 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby (§45) x xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§78), považují za xxxx xxxxxxx.
§106
Dohody x soudní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx manželů xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx změněny xxxx xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
§107
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxx xx matriky, xx xxxxxxxx za osvojení xxxxx ustanovení §63 xx 73 xxxxxx xxxxxx.
§108
Zrušují xx:
1. zákon č. 265/1949 Sb., x právu xxxxxxxx,
2. xxxxx č. 266/1949 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právních,
3. xxxxx č. 59/1952 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,
4. xxxxx č. 69/1952 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 61/1955 Sb., x změně xxxxxxxx x xxxxxxx,
6. xxxxx č. 15/1958 Sb., x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,
7. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx č. 70/1952 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx č. 58/1955 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výchově,
9. vládní xxxxxxxx č. 73/1956 Sb., kterým xx přenáší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výborů.
§109
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1964.
Novotný x. r.
Fierlinger x. x.
Xxxxxx x. x.
Čl. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, může xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx bude užívat x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx xx dni 1. srpna 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, se stávají xxxxxxxx společného jmění xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx vznikly xxxx 1. srpnem 1998 x xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, se stávají xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx se xxx společné xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §78 xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. srpna 1998 xx xxxxxxxxx s xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §78 xxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Církvemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněnými xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x rodině xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx víry x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; vznik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.1998
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx §57 odst. 1 xxxxxx č. 94/1963 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/2012 Xx. s účinností xx 20.3.2012
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx x svěření xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx, do xxxxxxxx xxxxxxx manželů, xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx pěstounské xxxx manželů nebo xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x nařízení ústavní xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 94/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx spojená xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 94/1963 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxxx třeba xxxxxxxx rodičů k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx §68 xxxxxx x. 94/1963 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx osvojení dítěte xx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů účinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx zahájená podle §68 xxxxxx x. 94/1963 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §68 xxxxxx x. 94/1963 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 94/63 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.1964.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
132/82 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.83
66/83 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 94/63 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/83
234/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 94/63 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 132/82 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.7.92
72/95 Xx., nález Xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxx 28.3.95
x xxxxxxxxx od 1.10.95
295/96 Xx., nález ÚS XX (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 10.12.96
91/98 Xx., xxxxxx xx doplňuje xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.98
210/98 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 94/63 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 73/98
360/99 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o sociálně-právní xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
301/2000 Xx., x matrikách, jménu x příjmení x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2003
321/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 94/63 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
315/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 27.5.2004
383/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony
s xxxxxxxxx od 1.12.2005
112/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx a existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
115/2006 Sb., x registrovaném partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx od 1.7.2006
134/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
227/2006 Xx., x výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx činnostech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
342/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.7.2006
259/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2008
41/2009 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
306/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
244/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 8.7.2010 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §57 odst. 1 xxxxxx č. 94/63 Xx., x xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2011
84/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 20.3.2012
401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2013
44/2016 Xx., nález XX ze xxx 19.11.2015 xx. zn. Xx. XX 10/15 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xxxx první xxxxxx x. 94/1963 Sb., x rodině (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 18.2.2016
Právní xxxxxxx č. 94/63 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 308/1991 Sb., x svobodě xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností.
2) §157 xxxx. 1 a §158 xxxxxxxx práce.
3) §5 xxxxxx XXX x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx potřebnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §11 xxxxxx x. 268/1949 Xx., x xxxxxxxxx.
5) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 268/1949 Xx.
6) Čl. 5 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx x. 32/1969 Sb., x Vídeňské xxxxxx x konzulárních xxxxxxx.
7) Vyhláška Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx č. 22/1977 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy x zákonu o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §8 x 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §19 xxxxxx XXX x. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky č. 72/1995 Sb.
10) §15 xxxxxx ČNR x. 114/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.
11) Zákon XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx minimu.
13) §37 x 38 zákona x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 82/1993 Sb., o xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 176/1996 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxx xxxxxxxxxxx mládeži xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy, ochranné xxxxxxx xxxx preventivní xxxx.
16) §9 xxxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
17) §20 xxxxxx x. 301/2000 Xx.
18) §11 xxxxxx x. 301/2000 Xx.
19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx zařízeních x x preventivně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx sociální péče, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §2 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x existenčním minimu.
21) Xxxxx č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
22) §27a xxxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2006 Xx.
24) Čl. 20 xxxx. 3 a 4 Evropské xxxxxx x osvojení xxxx, xxxxxxxxx xxx č. 132/2000 Xx. x. x.
25) §13 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxx č. 359/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů
1) Například Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1347/2000 xx xxx 29. xxxxxx 2000 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, Nařízení Rady (XX) č. 44/2001 xx xxx 22. xxxxxxxx 2000 o xxxxxx xxxxxxxxxxxx a uznávání x výkonu soudních xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x obchodních věcech, Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, použitelném xxxxx, xxxxxxxx, výkonu x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x opatření x xxxxxxx xxxx, vyhlášená xxx č. 141/2001 Sb. m. s.
2) Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 120/2001 Sb., o soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Čl. 30 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2001/17/ES xx dne 19. xxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xx. 23 směrnice Xxxx 73/239/EHS xx xxx 24. xxxxxxxx 1973 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx pojištění xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/ES xx xxx 5. xxxxxxxxx 2002 x životním xxxxxxxxx.
4) §66r odst. 1 xxxx. x) x §66r xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
Xx. 20 x 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/17/ES xx xxx 19. xxxxxx 2001 o reorganizaci x likvidaci xxxxxxxxxx.
5) §323a323i xxxxxxxxxx zákoníku.
Čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/ES xx xxx 6. xxxxxx 2002 x dohodách o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) §323a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/ES xx xxx 6. června 2002 o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 805/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
8) Xxxxx č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x platebním styku), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xx. 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/17/ES xx xxx 19. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx a likvidaci xxxxxxxxxx.
Xx. 23 xxxxxxxx Xxxx 73/239/EHS ze xxx 24. července 1973 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/ES xx xxx 5. listopadu 2002 o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
10) Čl. 20 x 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/17/ES xx xxx 19. března 2001 x reorganizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
11) §323a323i xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/ES xx xxx 6. xxxxxx 2002 x dohodách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
12) §323a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/ES xx xxx 6. června 2002 x xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 408/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) §58 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.