Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 31.12.2013.


Zákon o rodině

94/1963 Sb.

Zákon

Článek I  Článek II  Článek III  Článek IV  Článek V  Článek VI  Článek VII

ČÁST PRVNÍ - MANŽELSTVÍ

Hlava první - VZNIK MANŽELSTVÍ §1 §2 §3

Občanský sňatek §4

Církevní sňatek §4a §4b §4c §5 §6 §7 §8 §9 §10

Hlava druhá - EPLATNOST A NEEXISTENCE MANŽELSTVÍ §11 §12 §13 §14 §15 §15a §16 §17 §17a

Hlava třetí - VZTAHY MEZI MANŽELY §18 §19 §20 §21

Hlava čtvrtá - ZÁNIK MANŽELSTVÍ SMRTÍ, PROHLÁŠENÍM MANŽELA ZA MRTVÉHO §22

Hlava pátá - ROZVOD §23 §24 §24a §24b §25 §26 §27 §28 §29

ČÁST DRUHÁ - VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI

Hlava první - RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §37a §37b §38 §39 §40

Hlava druhá - VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ §41 §42 §43 §44 §45

Pěstounská péče §45a §45b §45c §45d §46 §47 §48 §49 §50

Hlava třetí - URČENÍ RODIČOVSTVÍ §50a §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §62a

Hlava čtvrtá - OSVOJENÍ §63 §64 §65 §66 §67 §68 §68a §68b §69 §69a §70 §70a §71 §72 §73

Osvojení nezrušitelné §74 §75 §76 §77

Hlava pátá - PORUČENSTVÍ A OPATROVNICTVÍ

Poručenství §78 §79 §80 §81 §82

Opatrovnictví §83 §84

ČÁST TŘETÍ - VÝŽIVNÉ

Hlava první - VZÁJEMNÁ VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ A DĚTÍ §85 §85a §86 §87

Hlava druhá - VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI §88 §89 §90

Hlava třetí - VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI MANŽELY §91

Hlava čtvrtá - VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA §92 §93 §94

Hlava pátá - PŘÍSPĚVEK NA VÝŽIVU A ÚHRADU NĚKTERÝCH NÁKLADŮ NEPROVDANÉ MATCE §95

Hlava šestá - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §104 §104a §104b §105 §106 §107 §108 §109

Nález Ústavního soudu - č. 72/1995 Sb.; č. 295/1996 Sb.; č. 244/2010 Sb.

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 84/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

94

Xxxxx x xxxxxx

xx xxx 4. prosince 1963
&xxxx;

Xxxxxxx shromáždění Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx

xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx X

Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

Xxxxxx XX

Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/1998 Sb.

Xxxxxx XXX

Xxxxxx XXX xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

Xxxxxx XX

Xxxxxx XX xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

Xxxxxx V

Článek X xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

Článek XX

Xxxxxx VI xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/1998 Sb.

Xxxxxx VII

Článek XXX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/1998 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

XXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Manželství je xxxxxx společenství muže x ženy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx.

§2

Muž x xxxx, xxxxx xxxxxx spolu xxxxxxx manželství (dále xxx "xxxxxxxxx"), xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vlastnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx účel.

§3

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ženy x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx matriky, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxx xxxxxx (xxxx xxx "matriční xxxx") xxxx před xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx činí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§4

Občanský xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství xxxxx snoubenci xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx statutárních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Prohlášení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx částí územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, náměstkem primátora xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx matriční xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx život xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadem.

Xxxxxxxx sňatek

§4a

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx snoubenci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.1)

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženské xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx manželství xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§4x

(1) Podmínky uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platí x xxx xxxxxxxx sňatek.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušným matričním xxxxxx, xx jehož xxxxxx xxxxxxxxxx více xxx xxx xxxxxx, x tom, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx registrované xxxxxx, xxxx náboženské xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx manželství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx manželství xxxxxxxx.3)

§4x

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxx od 1. xxxxx 1950 do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zahraničí xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992

§5

Občan České republiky xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zastupitelským xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx oprávněným x tomu zvláštním xxxxxxxxx.3a)

§6

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx,3b) xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx známy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stav x že zvážili xxxxxx budoucích majetkových xxxxxx, uspořádání budoucího xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx manželství.

(2) Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, že jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neplatné.

(3) Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů prominout, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3c) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§7

(1) Xx-xx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx manželství xxxxxxxx. I x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx prohlásit, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 i xxxxxxx xxxx plující xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x velitel xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx souhlasně xxxxxxxxx, zda příjmení xxxxxxx x xxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx ponechají xxx xxxxxxxxx příjmení xxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxx společným xxxx xxxxx x nich xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předchozí; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx složeno xx dvou xxxxxxxx, xxxx xxx na xxxxxx místě užíváno x xxxxxxx xxx xxxxx z nich.

(2) Xxxxxxxxx-xx si svá xxxxxxxxx xxxxxxxx, prohlásí, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§9

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx mohou krajský xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jednoho ze xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zástupce. Plná xxx xxxx xxx xxxxxxx a podpis xx xx musí xxx úředně ověřen. Xxxxx snoubenec, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, než učiní xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxx xxxxx a místo xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x příjmení xxxxxxxxx x xxxxxx společných xxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx známy okolnosti, xxxxx xx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxxxx budoucího xxxxxxx x hmotné xxxxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx zbavena xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx omezena, a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jako snoubenec, xxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxx následky.

(2) Byl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx druhá

NEPLATNOST X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

(1) Manželství xxxxxx xxx uzavřeno xx ženatým xxxxx xxxx vdanou xxxxx xxxxx x osobou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud x xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx o neplatnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, jakmile dřívější xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx prohlášeno xx xxxxxxxx anebo jakmile xxxxxxxx partnerství xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvojením, pokud xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x bez xxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezletilému xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x soud xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx návrhu.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedojde x xxxxxx xxxxxxxxxx xx stane xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x době xxxxxxxx manželství xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zbavená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx uzavřít xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx stižená xxxxxxx poruchou, která xx měla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům. Xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx měla xx xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxxxxx manželství povolit, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo osoba, xxxxx trpí xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, vysloví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx manželství xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx duševní poruchou, xxxxx xx měla xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxx povolení xxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Neplatnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zdravotní stav xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za neplatné.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ženatým mužem xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx, xxxxx xxxx x příbuzenském poměru xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§15x

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx učiněno x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx omylu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x manželů.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx manželství xxxxx xxxxxxxx 1 zanikne xxxxxxxxx jednoho xxxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.1998

§16

(1) Xxxx-xx řízení x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx již zahájeno, xxx neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx druhého manžela.

(2) Xx smrti xxxxxxx, xxxxx podal návrh xx prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx manželství xxxx tehdy, xxxxxxxx-xx x xx do xxxxxxx xxxx xx xxxx smrti jeho xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) X právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx dítěti x x jejich majetkových xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx poměrech.

§17x

(1) Manželství nevznikne, xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx donuceni xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx nevznikne, xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx nevznikne, xxxxxxxx xxxxxx dodrženy xxxxxxxx xxxxxxx v §4a xxxx. 1, §4b odst. 2 x §9.

Hlava třetí

VZTAHY XXXX XXXXXXX

§18

Xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxx xxx spolu, xxx si věrni, xxxxxxxx respektovat svoji xxxxxxxxxx, pomáhat si, xxxxxxxx pečovat x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx oba xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrů.

(2) Poskytování xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx vyváženo osobní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a děti.

(3) Xxxxxx-xx jeden x xxxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx věci xxxx.

§20

X xxxxxxxxxxxxx rodiny xxxxxxxxx xxxxxxx společně. Xxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx.

§21

(1) Xxxxxx je xxxxxxxx zastupovat xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxx předpis nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rodiny xxxxxxxx xxx manžely xxxxxxxx x nerozdílně.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 neplatí, xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx známo, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ní xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXX MANŽELSTVÍ XXXXX, PROHLÁŠENÍM XXXXXXX XX MRTVÉHO

§22

(1) Manželství xxxxxx smrtí nebo xxxxxxxxxxx jednoho manžela xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, manželství xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Bude-li xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxx, neobnoví se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx manžel xxxx, xxx xxx prohlášen xx mrtvého, xxxxxxx xxxxxxxxxx nové.

Xxxxx pátá

ROZVOD

§23

§23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

§24

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx očekávat xxxxxxxx manželského xxxxxxx; xxxx přitom x xxxxx xxxxxxx rozvratu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx to x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dětí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§24a

(1) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň jeden xxx, xxxxxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x k xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx to, že xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1 xxxx splněny. Xxxx nezjišťuje xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ověřenými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost, x

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxx xxxxxx x úpravě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 platí obdobně.

§24a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x účinností xx 1.8.1998

§24x

(1) Xxxxxx na xxxxxx, s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx manželských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažná xxxx, xxxx nevyhoví, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx však xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx tři xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx §24.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

§25

Xxxxxxxxxx xxxxx rozvést, xxxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nezletilých xxxx pro xxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §176 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§26

(1) Před xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezletilého xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx x dítěti xxx xxxx po xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx dítě xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx oba xxxxxx xxxxxxxxx dítě xxxxxxxxxx x xxxx-xx x výchovu xxxxx, xxxx soud svěřit xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx střídavé xxxxxxx xxxx rodičů, je-li xx x xxxxx xxxxxx x budou-li xxx lépe xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx nahrazeno xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dítěte x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rodičů. Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx právo dítěte xx xxxx obou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx rodiče, xxxxx xxxxxx dítě xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx přihlédne rovněž x xxxxxx orientaci x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rodiče, stabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, prarodiče x další xxxxxxxx x xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx řádné péče x dítě xxxx x xxxx výchovu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

§27

(1) Xxxxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxx upraví, vyžaduje-li xx xxxxx na xxxx výchově a xxxxxx x rodině. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx bezdůvodné, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx, vyžadující nové xxxxxxxxxx x výchovném xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xx xxxxx v xxxxx dítěte, xxxx xxxx dítěte s xxxxxxx xxxxx xxxx xxx i xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx upravit styk xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§28

Změní-li se xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxx návrhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§29

Manžel, xxxxx přijal xxxxxxxx druhého manžela, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx oznámit matričnímu xxxxx, xx xxxxxxx xxxx své dřívější xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dřívějšího.

XXXX XXXXX

XXXXXX MEZI XXXXXX X DĚTMI

Hlava xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§30

§30 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx souhrn xxxx x xxxxxxxxxx

x) xxx xxxx x nezletilé xxxx, zahrnující xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx vývoj,

b) při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx rodiče xxxxxxx důsledně chránit xxxxx dítěte, řídit xxxx jednání x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx, rozumový x xxxxxx vývoj.

(3) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx týkajících, xx xxxxx obdržet xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rodičů xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx x xxx xxxxxxx x každém řízení, x xxxx xx x takových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Dítě, které xxxx ve společné xxxxxxxxxx s rodiči, xx povinno xxxxx xxxxx schopností xxx xxxxxxx. Je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx použít xxx xxxxxxxx potřeby xxxxxx.

§32

(1) Rozhodující úlohu xx xxxxxxx dětí xxxx xxxxxx.

(2) Rodiče xxxx xxx svým xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§33

Xx xxxxxxx dítěte xx podílí x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxx žije xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxxx zodpovědnost xxxxxx xxxxx rodičům.

(2) Xxxxxxxx jeden x xxxxxx nežije, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v plném xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhému xxxxxx. Xxxxx platí, xx-xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx o xxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx potřebné xxxxxxxxxxx pro výkon xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§35

Dítě xx povinno xxx xxxxxx xxxx x respektovat.

§36

(1) Rodiče zastupují xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xxxx xxxx způsobilé.5)

(2) Xxxxx-xx x popření xxxxxxxxx, právní xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx zástupcem zůstávají xxxxxxxxx.

§37

(1) Žádný x xxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxx dítě, xxx-xx x xxxxxx úkony xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx týchž xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z rodičů, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx v řízení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx").

§37a

(1) Xxxxx dítěte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx hospodáře.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx vlastní výživu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx v xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a osob xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx dosáhne zletilosti, xxxxxxxxx xx rodiče xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx povinni xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxx, když x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Práva dítěte x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

§37b

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zájmy dítěte xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx opatrovník x péčí řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxx. Xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx práv x práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Opatrovník xxxxx xxx xxxxxx xxxxx činit úkony, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx konkrétního případu xxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a určí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podávání xxxxx x správě xxxxx dítěte.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvou měsíců xx skončení xxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx má právo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jmění x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx soud.

(8) Opatrovník xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 podle obecných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§38

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodičů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxx, xxxxx příjmení xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx různá, xxxxxxxx xx rodiče x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx to xxxxxxxxxx úřadu.

(3) Nedohodnou-li xx xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo není-li xxxxx x xxxxxx xxxx, určí jméno xxxx příjmení xxxx.

§39

(1) Uzavřou-li xxxxxx xxxxxxxxxx po narození xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx otec xxxx xxxx, mohou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle předchozích xxxxxxxxxx změnit, jakmile xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx druhá

VÝCHOVNÁ XXXXXXXX

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 360/1999 Sb.

§42

Xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zodpovědnost, xxxx učinit jen xxxx.

§43

(1) Xxxxxxxx-xx to xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx soud rozhodnout x výchovném opatření xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx13).

(2) Xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, x hodnotí xxxx účinnost xxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxx opatření podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, nepotřebuje xxxxxxxxx xxxxx.

§44

(1) Brání-li rodiči xx výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxx dítěte, xxxx soud pozastavit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx zodpovědnosti a xxxxxxxx-xx xx zájem xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zodpovědnost xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práv x povinností, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxx zanedbává, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Dopustil-li se xxxxx úmyslného trestného xxxx proti svému xxxxxx či xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx let xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxx, návodce xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spáchanému xxxx xxxxxxx, soud vždy xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx rodičovské zodpovědnosti.

(5) Xxxxxxxxxx povinnost rodiče xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx dítěte, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx svěřením xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx osoby xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxx xxxxxx x do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx manželů xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx-xx jeden x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx druhého xxxxxxx.

(3) Do xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx možno xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx manžela. Xxxxxx souhlasu není xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x manželů xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx těžko překonatelnou.

(4) Xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jiné fyzické xxxxx než rodiče xxxxxx xxxx rozsah xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k dítěti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx.

Pěstounská xxxx

§45x

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), jestliže xxxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxx xx takové xxxx x osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dítěte. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx14).

(2) Xxxx xxxx xxxx svěřit xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou dobu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx xx přechodnou xxxx x podrobnosti úpravy xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx14).

(3) Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx do xxxxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx. Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx tak xxxx, jestliže o xx xxxxxx xxxxxxx.

§45x

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx soud xxxxxxx xxxxxxx xx vyjádření xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx x xxx, xxx ten, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx, je osobou xxxxxxx xxx výkon xxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx dobu, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, která xx zájem xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxxx; xxxxxxx může xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §45a xxxx. 2.

§45c

(1) Pěstoun xx xxxxxxx o dítě xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx při xxxx x osobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx záležitosti xx xxx x xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xx to, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmem xxxxxx, může se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xx povinno xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx má xxxxxxx xxxxxx x xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx přispívat x xx xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2000

§45x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,7a) xxxxxxxx xx xxxx. Xx-xx výživné xxxxx xxx příspěvek xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx dítěti xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; tento xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěti, xxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.7a)

§45d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

§46

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vážně xxxxxxxx xxxx vážně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x nápravě nebo xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx péče zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§42 xxxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxx xx to x xxxxx nezletilého xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výchovu nebo xxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx. X důležitých xxxxxx xxxx xxxx prodloužit xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx ohrožení xxxx vážné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osob, xxxxxx xxxx dítě xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx jinak xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zabezpečit xxxxxx xxxxxxx dítěte a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich rodičovské xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Ústavní xxxxxxx xxx před xxxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xx dobu, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx již uběhla xxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx trvání x xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx nařízením ústavní xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx rodinnou xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx před výchovou xxxxxxx. Xxxxxxx-xx po xxxxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodinnou péči, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx nařízeno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro nařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péči. Za xxx xxxxxx xxxxxxx

x) xx vyžádá zprávy xxxxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx dětí,

b) si xxxxxx vyjádření dítěte, xx-xx xx dítě x xxxxxxx xx xxxx věk x xxxxxxxxx vyspělost xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§47

(1) Soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx učiněných x xxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xxx jsou dodržována xxxxxxxx xxxxxxxx učiněná xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx vyspělost samo xxxxxxx xxxxxxxx svobodně xxxx názor a xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx §46 soud xxxxxxxx názor a xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx xx jeho xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přednost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/1999 Sb.

§49

Xxxxxxxxxx-xx xx rodiče x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

§50

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxx x nedohodnou-li se x úpravě xxxxxxx x xxxxxx dítěte, xxxx soud x xxx návrhu xxxxxxxxxx, xxxx xxxx dítě xxxxxxx xx xxxxxxx x jak má xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx.

(2) Ustanovení §26 xx 28 xxxxx xx xxxxxxx.

Hlava xxxxx

XXXXXX XXXXXXXXXXX

§50x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx porodila.

§50a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

§51

(1) Xxxxxx-xx se xxxx x době xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx otce xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxx xxxx znovu xxxxxxxx, považuje xx xx otce manžel xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx narodilo xxxx uplynutím třístého xxx xxxxx, kdy xxxx dřívější xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxx počítání xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx otcovství, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx.

§52

(1) Xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx otcovství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodičů učiněným xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem.

(2) Prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vždy xxxx xxxxxx.

(3) Prohlášení xxxxx xxxx xxxxx, nemůže-li xxx duševní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxx překážkou.

§53

Souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx otcovství x xxxxxx ještě xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxx otcovství xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxx xxxx, matka x xxx, xxxxx x xxxx xxxxx, xx xx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx otcovství xxxxx xxxx.

(2) Xx xxxx xx považuje muž, xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, od xxxxx xxxxxxxx xx narození xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx a xxxx xxx xxx xxx dnů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxx xxxxxx umělým xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx reprodukce podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7b), xxxxxxxx xx xx xxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx, xx žena xxxxxxxxxx xxxxx.

§55

Xxxx-xx xxxxxxx otec xxxxxx, xxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx soud ustanovil.

§56

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx, xxxx v xxxxxx pokračovat xxxxx, x návrhu oprávněný. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx dítěte xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx otcovství xxx potomci navrhovatele, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxx, který x xxxx xxxxxx, xx je xxxxx, x nepokračuje-li x xxxxxx dítě xxxx xxxxx, xxxx řízení xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xx vzniknou důvodné xxxxxxxxxxx x tom, xx je otcem xxxxxx, xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx popřít xxxxxxxxx xx xxx xxx od narození xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx otcovství xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, x xx do xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx x narození xxxxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxx dříve, xx xxxxx měsíců po xxxx xxxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxx-xx se xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxx být otcem xxxxxx. Narodí-li xx xxxx do 300 xxx po rozvodu xxxxxxxxxx a xxxx xxx o sobě xxxxx, xx je xxxxx dítěte, lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx matky, xxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx v xxxxxx x popření xxxxxxxxx.

(2) Otcovství x xxxxxx narozenému v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx manžela xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx by se xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx otěhotněla xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx však xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době, od xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dítěte xxxx xxx sto xxxxxxxx x xxxx xxx xxx sta xxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx je těhotná.

§59

(1) Xxxxxx má xxxxx xxxxxx otcovství xxxx xxxxxx a xxxxx, jsou-li oba xx xxxx, x xxxxxx-xx xxxxx z xxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xx živu xxx dítě, xxx xxxxx, toto xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx narození xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tu xxxxxxx.

§60

Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx otcem dítěte xxxxx xxxxxxxx matky, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dřívějšího xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx rozhodnutí.

§61

(1) Xxx, xxxxx xxxxxxxxx bylo určeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodičů, xxxx je xxxx xxxxxx popřít, xxx xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxx dítěte x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx takto xxxxxxxxx určeno; tato xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx dítěte xxxx xx xxxxxx xxxxx popřít, xx xx xxxxx xxxxxx xxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení §57 xxxx. 2, §58 xxxx. 2 x §59 odst. 1 xxxxx tu xxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxx-xx to xxxxx dítěte, xxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx lhůta stanovená xxx xxxxxxx otcovství xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xx otce xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx lhůta xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, podá xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje, aby x xxxxxxx otcovství xxxxxxx.

(3) Nejvyšší státní xxxxxxxx xxxxxx otcovství xxxx otci, xxxxx x xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx otcovství xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx žádný x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkovi, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx.

§62x

Xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx, a to xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxxx, je-li xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a x souladu s xxxxxxxxxxxx zaručujícími základní xxxxxx práva.

§62a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.1998

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

§63

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx takový xxxxx, xxxx je xxxx rodiči a xxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výchově xxxx (§31 xx 37b).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x souhlasu s xxxxxxxxx vydaném Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§67 xxxx. 3).7c)

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osvojitelé7c).

§64

(1) Osvojiteli se xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx, xx osvojení xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx nemá xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§65

(1) Xxxx osvojitelem x xxxxxxxxxx musí xxx přiměřený xxxxxx xxxxxx.

(2) Osvojit xxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xx-xx mu xxxxxxxx xx prospěchu.

§66

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx někoho xxxxxxx jen xxxxxxx.

(2) Xx-xx osvojitel manželem, xxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx druhého xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx manžel xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§67

(1) K osvojení xx třeba souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxx xxxxxxx posoudit xxxxx osvojení, je xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx byl xxxxxx xxxx osvojení.

(2) X xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xx ciziny je xxxxx souhlas Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx.

§68

(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxx souhlasu xxxxxx, který xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx.

(2) Má se xx to, že xxxxxxx xxxxxx o xxxx xx xxxxxx, xxxx-xx alespoň 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxxx o možných xxxxxxxxxx xxxxx chování x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 měsíce. Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pomoc xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx nevyžaduje, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx xx dříve xxxxxxxx, aniž sdělil, xxx se nyní xxxxxxx, a nepodařilo-li xx xxx xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx je rodič xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx.

§68x

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x osvojení xxxxxx xxx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlas xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písemně před xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx být dán xxxxxxx xxxxxxxx šest xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx souhlas xxx toliko xx xxxx, než xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí do xxxx budoucích osvojitelů.

§68b

V případech xxxxxxxxx x §68 odst. 1 a §68a xx třeba k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ustanoven v xxxxxx o osvojení.

§68b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

§69

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx po dobu xxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx dítěte, xxxxx xx x pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxx x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x vůle rodičů, xx xxxx budoucích xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §67 xx 68b platí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx dítě xxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx se, xxx před xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxx xxxxxx v péči xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx alespoň xx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx osvojit xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx rodič xxxxx §45, a x případech, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poručník, který x ně xxxxxx xxxxxx.

§69x

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§69x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

§70

Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx se nepříčí xxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§70a

Dítě xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh xxxx, xxxxx x xxxx tvrdí, xx xx otcem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nenabude xxxxxx xxxx.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

§71

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx; xx platí x v případě, xx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§72

(1) Osvojením zanikají xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinou. Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednoho x xxxxxx xxxxxxxxx, nedotýká xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxx příbuznými.

§73

(1) Osvojení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx zrušit xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zrušením xxxxxxxx xxxxxxxx znovu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinou. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§74

(1) Osvojení xxxx xxx provedeno xxxx xxx, xx xx nelze xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx osvojit xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx jeden x xxxxxxx, xxxxx xxxx x některým x xxxxxx dítěte v xxxxxxxxxx, x nebo xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx osvojení xxxx plnit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx soud xxx xxxxxxxx, xxx xxx x matriky xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§75

Xxxxxxx lze jen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§76

Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx osvojen jen x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx manželem xxxxxxxxxx xxxx osvojitel xxxxxx x nebo xxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, může soud xxxxxx také xxxxxxxxx, xxxxx osvojenec nedosáhl xxxxxxxxxx, x xx x x případech xxxxxxxx provedeného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nebyl-li x xxxxxx x xxxxxxxx osvojenec xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

Xxxxx pátá

PORUČENSTVÍ X XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx

§78

Xxxxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxx, byli zbaveni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, výkon xxxxxx rodičovské zodpovědnosti xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx způsobilost k xxxxxxx úkonům x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§79

(1) Xxxx-xx xx x rozporu se xxxxx xxxxxx, ustanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, koho doporučili xxxxxx. Nebyl-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ustanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x příbuzných a xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx dítěti xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úkony x zájmu dítěte x x xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§80

(1) Xxxxxxxx odpovídá xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dozoru. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx ze správy xxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepřesahují-li xxxxxx jmění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na výchovu x xxxxxx poručence.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx námahou, může xxxx poručníkovi xx xxxx žádost xxxxxxx x tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx účet ze xxxxxx xxxxx poručence. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx poručníka zprostit.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poručníka x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dítěte xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §37b xxx xxxxx obdobně.

§81

Xx xxxxxx poručníka (xxxxxxxxx) x dítěte xx xxxxxxxxx vztahují xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nezakládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dítěti.

§82

(1) Soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx pro xxxxx xxxxxx poručníka xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx rozvodu xxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxxx xx xxxxxx poručníků, xxxx vždy xxxxxxx, xxx xx v xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rozvedení xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx jednoho x xxxx poručenství xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx

§83

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dítěte xxxx mezi xxxxx xxxxx rodičů xxxxxxxx (§37 odst. 1), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§37b), xxxxxxx xxxxxxxxxx zodpovědnosti (§44 xxxx. 2) x xxxxxx o xxxxxxxx (§68b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx je xx x zájmu xxxxxx x jiných xxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§84

Rozsah xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX POVINNOST XXXXXX X XXXX

§85

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvá xx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx samy xxxxxxx se xxxxx.

(2) Xxx rodiče xxxxxxxxxx xx xxxxxx svých xxxx podle svých xxxxxxxxxx, možností a xxxxxxxxxxx poměrů. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rodičů.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx k xxxx, xxxxx z xxxxxx x x xxxx míře x xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se i x péči rodičů x xxxxxxxxx domácnost.

§85a

(1) Rodič, xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající dani x xxxxxx,8) xx xxxxxxx xxxxx prokázat xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x umožnit xxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx za to, xx xxxx průměrný xxxxxxx xxxxxx činí 12,7xxxxxxx životního minima xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu9).

(2) Xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodiče xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx potřeby dítěte xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxx-xx rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schválí xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§50).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxx-xx rodiče xxxxx, xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Výživné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jen na xxxxx.

§87

(1) Xxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx xx živit, xxxx xxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx druhá

VYŽIVOVACÍ XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§88

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx potomci xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx vzdálenější xxxx vyživovací xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx tuto xxxxxxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Stanoví-li xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §85a xxxxxxx.

§89

Xx-xx několik povinných, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxx, možností a xxxxxxxxxxx poměrů k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§90

Právo na výživné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx toho xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX MANŽELY

§91

(1) Xxxxxxx xxxx vzájemnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx jeden x xxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x péči x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti stanoví xxx, aby hmotná x kulturní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§92

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxx žádat xx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrů. Xxxxxxxxxx-xx se, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx předchází vyživovací xxxxxxxxxx dětí xxxx xxxxxxx.

§93

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx manželovi, xxxxx xx porušením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozvratu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepodílel x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, přiznat xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx povinnost mezi xxxxxxx podle §91 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx nejdéle xx dobu xxx xxx od rozvodu.

§94

(1) Právo xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx manžel uzavře xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx manžel xxxxx.

(2) Xxxxx na výživné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Hlava pátá

PŘÍSPĚVEK XX XXXXXX A ÚHRADU XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§95

(1) Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen matce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx dvou xxx, xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nákladů, xxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,10) xxxx soud na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tomu, xxxxx xxxxxxxxx xx pravděpodobné, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx slehnutí.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§96

(1) Xxx xxxxxx výživného xxxxxxxxx soud k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněného, xxxxx x k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxx. Xxx hodnocení schopností, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx povinného zkoumá xxxx, xxx se xxxxxxx nevzdal xxx xxxxxxxxxx xxxxxx výhodnějšího xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetková xxxxxx.

(2) Výživné nelze xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§97

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 2 x §97 xxxx. 2, xxxxx xxxx splatné xxxx xx měsíc xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxx dítě xxxx xxxx v případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxx peněžní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx výživnému.

(3) Proti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx poskytováno xxxxxxxxxx xxxxx, není xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přípustné.

§98

(1) Právo na xxxxxxx xx nepromlčuje. Xxx xx xxxx xxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; u xxxxxxxxx xxx děti i xx xxxx xxxxxxx xxx let xxxx xx tohoto xxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx, promlčují xx opětující se xxxxxx xx deseti xxxxxx; xxxxxxxxxx §110 xxxx. 3 občanského xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§99

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx výživného xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx děti, xxxx dojít xx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx na xxxxx.

§100

§100 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Sb.

§101

(1) Kdo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je oprávněn xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx §101 xxxxxxxxxx zákoníku.

§102

§102 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Sb.

§103

Rozhodne-li soud o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x předpokládanou xxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx12).

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§104

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxx, zástupci starosty xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§104a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§104x

Xxxxx snoubenci x xxxx od 1. xxxxx 1998 xx 31. prosince 2002 xxxxxxx prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx obce, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx manželství x xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx. To však xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104x vložen právním xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§105

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x §143 xx 151 x §703 xx 709 xxxxxxxxxx zákoníku.

(2) Pro xxxxx ustanovení §706 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (§45) a děti, x xxxxx osobně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§78), xxxxxxxx za xxxx xxxxxxx.

§106

Xxxxxx x soudní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona vyživovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sobě xxxxxxxx, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx zákonem.

§107

Osvojení provedená xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx osvojení xx xxxxxxx osvojitele xxxxx xxxxxx xx matriky, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle ustanovení §6373 xxxxxx xxxxxx.

§108

Xxxxxxx xx:

1. zákon č. 265/1949 Sb., x xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx č. 266/1949 Sb., x zatímních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právních,

3. xxxxx č. 59/1952 Sb., o uzavírání xxxxxxxxxx s xxxxxxx,

4. xxxxx č. 69/1952 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx ochraně xxxxxxx,

5. xxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění č. 61/1955 Sb., o xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx,

6. xxxxx č. 15/1958 Sb., x xxxxx předpisů x xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx č. 70/1952 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxx x sociálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. zákonné xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 58/1955 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxx č. 73/1956 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx.

§109

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1964.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx, který xxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx 31. prosince 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxx užívat x xx druhém xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx, které xx xxx 1. xxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a dluhy, xxxxx vznikly xxxx 1. srpnem 1998 x xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx jiné xxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. srpna 1998 xx poručníky x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx uvedenými. Xxxxx xxxx předpisy xxxxx o opatrovnictví x opatrovnících podle §78 zákona x xxxxxx, rozumí xx xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx společnostmi xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x rodině xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti x nich vzniklé xx 31. xxxxxxxx 1998 se však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VIII vložen xxxxxxx předpisem x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx §57 odst. 1 xxxxxx x. 94/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/2012 Xx. x účinností xx 20.3.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx výchovy xxxx fyzické xxxxx xxx rodiče, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx pěstounské xxxx, xx společné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x nařízení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 94/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x nimi xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 94/1963 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Rozhodnutí xxxxx x tom, že xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, vydaná xxxxx §68 xxxxxx č. 94/1963 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x platnosti a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxx podle §68 xxxxxx x. 94/1963 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx posoudí xxxxx §68 zákona x. 94/1963 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 94/63 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.1964.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

132/1982 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x účinností xx 1.4.1983

66/1983 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 94/1963 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/1983

234/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 132/1982 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.1992

72/1995 Xx., nález Xxxxxxxxx xxxxx XX xx dne 28.3.1995

x xxxxxxxxx xx 1.10.1995

295/1996 Xx., nález ÚS XX xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §65 xxxx. 2 xxxxxx x rodině (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 10.12.1996

91/1998 Sb., kterým xx xxxxxxxx zákon x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.1998

210/1998 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 94/1963 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 73/1998

360/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x sociálně-právní ochraně xxxx

x účinností xx 1.4.2000

301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o preventivně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních úřadů

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

321/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 94/1963 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

315/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

383/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx xxxx ve školských xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2005

112/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

134/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

227/2006 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a souvisejících xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

259/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

306/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

244/2010 Xx., xxxxx XX xx dne 8.7.2010 xx věci návrhu xx xxxxxxx §57 xxxx. 1 zákona x. 94/1963 Sb., x rodině

s účinností xx 31.12.2011

84/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 94/1963 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 20.3.2012

401/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

44/2016 Xx., nález XX xx xxx 19.11.2015 xx. xx. Xx. XX 10/15 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 94/1963 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 18.2.2016

Právní xxxxxxx x. 94/1963 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 308/1991 Sb., x svobodě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2) §20 xxxxxx x. 301/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx x. 301/2000 Sb.

3x) Čl. 5 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 32/1969 Xx., o Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxx stycích.

3x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 22/1977 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

3c) Zákon č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů.

4) Xxxxx ČNR č. 425/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx dalších opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx.

5) §8 x 9 občanského xxxxxxxx.

5x) §27a zákona x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §19 xxxxxx XXX x. 114/1988 Xx., o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 72/1995 Xx.

7) §15 zákona XXX č. 114/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.

7x) §37 a 38 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7x) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2006 Xx.

7x) Čl. 20 xxxx. 3 a 4 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx x. 132/2000 Xx. x. x.

8) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §2 zákona x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.

10) §157 xxxx. 1 x §158 xxxxxxxx xxxxx.

11) §5 xxxxxx XXX x. 482/1991 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §13 xxxxxx x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní ochraně xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14) Zákon č. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx