Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

12

Xxxxxxx k vydání Xxxxxx č. XX-17 x jednotnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení §34 xxxx. 4 x 5 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxxxx Martincová

Telefon: 257043355

X. x. XX-4869/2020/15-4

Xxxxxxx č. 669/2004 Sb. xxxx s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 do xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ustanovení §34 xxxx. 4 a 5, xxxxx xxxxxxx xxxx poplatník (právnická x podnikající fyzická xxxxx) uplatnit odpočet xx xxxxxxx daně x xxxxxx xx xxxx 100%, xxxx. xx 1.1.2015 110 %, xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx D-288 xx xxx 3.10.2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 4 x 5 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čj. 15/96003/2005).

K Xxxxxx D-288 xxxx xxxxxx 2 Xxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxx D-288 v návaznosti xx xxxxx dotčených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Sdělení MF čj. 15/32 213/2010 xx dne 1.4.2010 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 4/2010 x Sdělení čj. MF 11384/2014/15 xx xxx 3.10.2014 xxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx x. 4/2014).

X xxxxxxxxx od 1.4.2019 xxxx xxxxxxx č. 80/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje od xxxxxxx xxxx z xxxxxx.

Xxxxxxxx věcné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na podporu xxxxxxx x xxxxxx xx 1.4.2019 ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx do 31.3.2019, xxxx:

1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odečíst xx xxxxxxx daně xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x vývoje, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

2) Xx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx a vývoje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výdaje xxxxxxxxxx xxx xxx podání xxxxxxxx.

3) Xxxxxxx xx xxxxxxx výzkumu x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vývoje lze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx řádného xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4) Xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx", který do 31.3.2019 xxxxxxxxxxxx písemný xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx „projektová dokumentace". Xxxx se „projektem xxxxxxx x xxxxxx" xxxxxx skutečnosti a xxxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxx (xxxxxxxxx projektu xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výzkumu x xxxxxx). Nový xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx zpracovávaný a xxxxxxxxxxx písemný xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k činnosti xx výzkumu x xxxxxx poplatníka.

5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx úprava xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx 31.3.2019, xxxxxx změny xxxxxxxxxx do Pokynu D-288, ale z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x uživatelské xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydalo xxxx Xxxxx č. MF-17, xxxxx xx uplatní xxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2019 Xx. Xxxxx D-288 xxxxxxx i xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx do účinnosti xxxxxx x. 80/2019 Xx.

Xxx. Xxxxxx Zíka, x. r.

pověřený xxxxxxx xxxxxx 15 - Xxxxxxxx xxxx