Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

28

Xxxxx č. XX-12

xxxxxx xx zrušují xxxxxxx xxxxxx xxxx D xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daní x příjmů

Zpracovatel: Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxx.: 257 042 927

Č. x.: MF-14450/2016/2601-29

PID: MFCR6XUAVP

S xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, neboť xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxx postupováno.

Pokyn x. X-24

-

Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx *)

Pokyn x. X-28

-

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx XX x. x. 153/47&xxxx;630/1991 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvobozených xx xxxxxxx této xxxx, xxxxxxxx odvodu xx xxxxx nebo zemědělské xxxx xx xxxxx *)

Xxxxx x. X-48

-

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku fyzických xxxx č. 30/1979 Xx. x Xxxxxxx x zamezení dvojího xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x. 49/1979 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území bývalého Xxxxxxxxxx svazu *) ****)

Xxxxx č. D-65

-

O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tažných xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koní xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1993 **)

Xxxxx č. D-67

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxx jízdě xxxxxxxxxx xxxxxxx ve specifických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1993

Xxxxx č. D-72

-

X xxxxxxx při přechodu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetnictví x xxxxxxxx daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx **)

Xxxxx č. D-73

-

X xxxxxxxxxx postupu při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-74

-

X xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x příjmů v xxxxxxx znění x xxxx 1993

Xxxxx č. D-80

-

Xxxxxxxxx xxxxxx x cenných xxxxxx u xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx č. D-85

-

X xxxxxxxxxxx xxxxxx a výdajů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx práce x xxxx 1993 xxx účely xxxx x xxxxxx

Xxxxx č. D-87

-

K xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx k dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxx Fondem xxxxxxxxx xxxxxxx na nabyvatele xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1993 a x daňovým povinnostem xxxxxx nabyvatelů

Pokyn č. D-92

-

K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. D-97

-

X xxxxxxx xxx xxxxxxxx nedoplatku xxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (odvodů) xx státní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx ČR

Pokyn č. D-98

-

X jednotnému postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ***)

Xxxxx č. D-99

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx pro xxx 1994

Pokyn č. D-109

-

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1994 x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uzavřeny x xxxxx bývalé XXXX, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx č. D-116

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxx č. D-98

Pokyn č. D-117

-

X jednotnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx rok 1994, xxxxxx se mění Xxxxx x. D-99

Pokyn č. D-131

-

X jednotnému postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „Potvrzení xxxxxx“ x „Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx“ xxx účely xxxxxxxxx dávek státní xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. D-135

-

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx období xxxx 1995

Xxxxx č. D-137

-

Oznámení x xxxxxx o daních x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx 1995

Xxxxx č. D-148

-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kursů xxx §38 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, x platném xxxxx

Xxxxx č. D-152

-

X průměrných xxxxxx pohonných hmot, xxxxx xxx použít xxx výpočet xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 1996

Pokyn č. D-175

-

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx xx stanovení xxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1997

Xxxxx č. D-176

-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kursů xx xxxxxxxxx xxxxxx 1997 xxx §38 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-187

-

O xxxxxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx, xxxxx lze xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spotřebované pohonné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1998

Xxxxx č. D-188

-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx období 1998 xxx §38 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-274

-

X xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx období 2005

Xxxxx č. D-282

-

Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hlášení o xxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru x Dohodě xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným Xxxxxxxx Xxxx 2003/48/ES x xxxxxxx xxxxxx x úspor ve xxxxx xxxxxx úrokového xxxxxxxxxx

Xxxxx č. D-298

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 215/2005 Xx. x registračních xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx uplatňování xxxx na daních x příjmů xxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 6, 7 x 8 xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 215/2005 Xx., x registračních xxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxx. Andrej Xxxxx, x. x.

xxxxxxx xxxxxxx

*) Xxxxx xxxxxxxxxx

**) Xxxxx xxx xxx jednou xxxxxx, x xx xxxxxxxxx MF č. 28/2007 x xxxxxxxxx od 1.1.2008

***) Pokyn byl xxx xxxxxx xxxxxx, x xx s xxxxxxxxx od 29.1.1999 Xxxxxxx D-190, FZ 01-2/99

****) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7-8/1993 je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxx Pokyn X-48