Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

28

Pokyn č. XX-12

xxxxxx xx zrušují xxxxxxx xxxxxx řady X xxxxxxxxxx problematiku xxxx x příjmů

Zpracovatel: Xxx. Xxxxxx Gajewská

Tel.: 257&xxxx;042&xxxx;927

X. x.: MF-14450/2016/2601-29

PID: XXXX6XXXXX

X xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušuji níže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x současné xxxx aktuální a xxxx xxxxx nich xxxxxx postupováno.

Pokyn č. X-24

-

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx *)

Xxxxx x. X-28

-

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx XX x. x. 153/47&xxxx;630/1991 xxxx xxx xxxxxxxx individuálních xxxxxxxxxx xx nástupnické xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvobozených od xxxxxxx této daně, xxxxxxxx odvodu xx xxxxx xxxx zemědělské xxxx xx xxxxx *)

Xxxxx č. D-48

-

Uplatňování Xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 30/1979 Xx. x Xxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx příjmu a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x. 49/1979 Sb. xxxx xxxxxx vzniklým xx xxxxx bývalého Xxxxxxxxxx xxxxx *) ****)

Xxxxx č. D-65

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x dostihových xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx 1993 **)

Pokyn č. D-67

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xx spotřebované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxx xxxxx motorových xxxxxxx xx specifických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1993

Xxxxx č. D-72

-

X xxxxxxx xxx xxxxxxxx x podvojného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx **)

Pokyn č. D-73

-

X xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-74

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx v xxxxxxx znění x xxxx 1993

Pokyn č. D-80

-

Zdaňování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x příjmů fyzických xxxx

Xxxxx č. D-85

-

X xxxxxxxxxxx xxxxxx x výdajů, xxxxx hradí zaměstnavatel xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x roce 1993 xxx xxxxx daní x xxxxxx

Xxxxx č. D-87

-

X xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podniků, x nichž byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nabyvatele xxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1993 x x xxxxxxx povinnostem xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx č. D-92

-

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx daňové řízení

Pokyn č. D-97

-

X xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (odvodů) xx státní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ČR nebo Xxxxxxxxxxx fondu XX

Xxxxx č. D-98

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx ***)

Xxxxx č. D-99

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx platném xxx xxx 1994

Xxxxx č. D-109

-

X xxxxxx xxxxxxxx nesrovnalostí xxxxxxxxx v xxxx 1994 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x rámci bývalé XXXX, Xxxxxxxxx republikou

Pokyn č. D-116

-

X xxxxxxxxxx postupu xxx uplatňování některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x doplňuje Xxxxx x. D-98

Pokyn č. D-117

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx platném xxx rok 1994, xxxxxx xx mění Xxxxx x. X-99

Xxxxx č. D-131

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „Potvrzení příjmů“ x „Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx“ pro účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. D-135

-

O xxxxxxxxxx cenách pohonných xxxx, které xxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx výše náhrady xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty za xxxxxxxxx období xxxx 1995

Xxxxx č. D-137

-

Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx 1995

Xxxxx č. D-148

-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §38 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, v platném xxxxx

Xxxxx č. D-152

-

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výdajů za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1996

Xxxxx č. D-175

-

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx lze xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke stanovení xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 1997

Xxxxx č. D-176

-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx období 1997 dle §38 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-187

-

X xxxxxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx, xxxxx xxx xxxxxx pro výpočet xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1998

Xxxxx č. D-188

-

Xxxxxxxxx jednotných xxxxx xx zdaňovací období 1998 xxx §38 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, v xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-274

-

X xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bonusů xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2005

Xxxxx č. D-282

-

Xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x povinnostem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Dohodě xxxx Xxxxxxxxx společenstvím x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 2003/48/ES x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx č. D-298

-

K xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 215/2005 Xx. x registračních xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx daních x příjmů dle xxxxxxxxxx §35 xxxx. 6, 7 a 8 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x pořízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x. 215/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Babiš, x. x.

xxxxxxx xxxxxxx

*) Xxxxx xxxxxxxxxx

**) Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxx MF č. 28/2007 x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

***) Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xx 29.1.1999 Xxxxxxx D-190, XX 01-2/99

****) Ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7-8/1993 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Oznámení, xx. xxxxx x xxxxx Xxxxx D-48