Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

28

Xxxxx x. XX-12

xxxxxx xx xxxxxxx vybrané xxxxxx xxxx X xxxxxxxxxx problematiku daní x xxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxx.: 257&xxxx;042&xxxx;927

X. x.: MF-14450/2016/2601-29

PID: XXXX6XXXXX

X xxxxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx zveřejnění tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušuji níže xxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx podle xxxx xxxxxx postupováno.

Pokyn č. X-24

-

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx *)

Xxxxx x. X-28

-

Xxxxxx xxx xxxxxx osvobození xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx XX x. x. 153/47&xxxx;630/1991 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx *)

Xxxxx č. X-48

-

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx č. 30/1979 Xx. x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x. 49/1979 Xx. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území bývalého Xxxxxxxxxx xxxxx *) ****)

Xxxxx č. D-65

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stáda, xxxxxxx xxxxxx a plemenných x xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1993 **)

Pokyn č. D-67

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1993

Pokyn č. D-72

-

K xxxxxxx xxx xxxxxxxx x podvojného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx **)

Xxxxx č. D-73

-

K xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-74

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx 1993

Xxxxx č. D-80

-

Zdaňování xxxxxx x cenných xxxxxx u xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx č. D-85

-

X prokazování xxxxxx x výdajů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem práce x xxxx 1993 xxx účely xxxx x xxxxxx

Xxxxx č. D-87

-

X xxxxxxx při podávání xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxx Fondem xxxxxxxxx xxxxxxx xx nabyvatele xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1993 a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nabyvatelů

Pokyn č. D-92

-

X xxxxxxxxxxx jednotného postupu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. D-97

-

X xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxx č. D-98

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uplatňování některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ***)

Pokyn č. D-99

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1994

Xxxxx č. D-109

-

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1994 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx XXXX, Xxxxxxxxx republikou

Pokyn č. D-116

-

X xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxx a xxxxxxxx Xxxxx x. D-98

Pokyn č. D-117

-

X jednotnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx rok 1994, xxxxxx se mění Xxxxx č. D-99

Pokyn č. D-131

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zabezpečení potvrzení xxxxxxxxx „Xxxxxxxxx příjmů“ x „Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx“ xxx xxxxx xxxxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. D-135

-

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které lze xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1995

Xxxxx č. D-137

-

Oznámení x xxxxxx x xxxxxx x příjmů za xxxxxxxxx xxxxxx 1995

Pokyn č. D-148

-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kursů xxx §38 zákona x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, x platném xxxxx

Xxxxx č. D-152

-

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx použít xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výdajů za xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1996

Xxxxx č. D-175

-

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx lze xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 1997

Xxxxx č. D-176

-

Xxxxxxxxx jednotných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1997 xxx §38 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-187

-

X xxxxxxxxxx cenách pohonných xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1998

Xxxxx č. D-188

-

Xxxxxxxxx jednotných kursů xx zdaňovací xxxxxx 1998 xxx §38 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x příjmů, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-274

-

K xxxxxxx xxx výplatě xxxxxxxxx daňových xxxxxx xx xxxxxxxxxx období 2005

Xxxxx č. D-282

-

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Rady 2003/48/ES x zdanění xxxxxx x xxxxx xx xxxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx č. D-298

-

K xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 215/2005 Sb. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxx dle xxxxxxxxxx §35 xxxx. 6, 7 x 8 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, v souvislosti x pořízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokladny x souladu xx xxxxxxx x. 215/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx. Andrej Babiš, x. x.

xxxxxxx financí

*) Xxxxx xxxxxxxxxx

**) Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx XX č. 28/2007 x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

***) Xxxxx xxx xxx xxxxxx zrušen, x xx x xxxxxxxxx od 29.1.1999 Xxxxxxx D-190, XX 01-2/99

****) Ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7-8/1993 je xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xx. xxxxx o xxxxx Xxxxx X-48