Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

28

Pokyn č. XX-12

xxxxxx xx zrušují xxxxxxx xxxxxx řady X xxxxxxxxxx problematiku xxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Gajewská

Tel.: 257&xxxx;042&xxxx;927

X. x.: XX-14450/2016/2601-29

XXX: MFCR6XUAVP

S xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx zveřejnění xxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, neboť již xxxxxx x současné xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx nich xxxxxx postupováno.

Pokyn x. X-24

-

Xxxxxxx o opatřeních xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxx xxxx *)

Pokyn x. D-28

-

Postup pro xxxxxx osvobození xx xxxxxxx důchodové xxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí XX x. x. 153/47&xxxx;630/1991 xxxx jím xxxxxxxx individuálních rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zisku *)

Xxxxx č. X-48

-

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjmu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 30/1979 Xx. a Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx právnických osob x. 49/1979 Xx. xxxx státům vzniklým xx xxxxx bývalého Xxxxxxxxxx xxxxx *) ****)

Xxxxx č. D-65

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stáda, xxxxxxx xxxxxx x plemenných x xxxxxxxxxxx koní xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx za zdaňovací xxxxxx 1993 **)

Pokyn č. D-67

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx spotřebované pohonné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxx jízdě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1993

Xxxxx č. D-72

-

X xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx **)

Pokyn č. D-73

-

X xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx znění

Pokyn č. D-74

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů x xxxxxxx znění v xxxx 1993

Xxxxx č. D-80

-

Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx u daně x xxxxxx fyzických xxxx

Xxxxx č. D-85

-

X xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx práce x roce 1993 xxx účely daní x xxxxxx

Xxxxx č. D-87

-

X xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx podniků, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Fondem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1993 a x xxxxxxx povinnostem xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx č. D-92

-

K xxxxxxxxxxx jednotného xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. D-97

-

X postupu xxx xxxxxxxx nedoplatku xxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (odvodů) xx státní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX nebo Xxxxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxx č. D-98

-

X jednotnému postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx ***)

Pokyn č. D-99

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1994

Pokyn č. D-109

-

X xxxxxx xxxxxxxx nesrovnalostí xxxxxxxxx v xxxx 1994 x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx XXXX, Maďarskou republikou

Pokyn č. D-116

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxx x. X-98

Xxxxx č. D-117

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx platném xxx xxx 1994, xxxxxx xx xxxx Xxxxx x. D-99

Pokyn č. D-131

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxx“ x „Potvrzení x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx“ xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. D-135

-

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob při xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 1995

Xxxxx č. D-137

-

Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx 1995

Xxxxx č. D-148

-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §38 zákona x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-152

-

O průměrných xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx lze použít xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx xx xxxxxxxxx základu xxxx x příjmů xx xxxxxxxxx období xxxx 1996

Xxxxx č. D-175

-

O xxxxxxxxxx cenách xxxxxxxxx xxxx, xxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spotřebované xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1997

Xxxxx č. D-176

-

Xxxxxxxxx jednotných xxxxx xx zdaňovací xxxxxx 1997 dle §38 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-187

-

O xxxxxxxxxx cenách xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx výpočet xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1998

Xxxxx č. D-188

-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zdaňovací xxxxxx 1998 xxx §38 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-274

-

K xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdaňovacím období 2005

Xxxxx č. D-282

-

Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hlášení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Dohodě xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným Xxxxxxxx Rady 2003/48/XX x xxxxxxx xxxxxx x úspor xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx č. D-298

-

X xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 215/2005 Xx. x xxxxxxxxxxxxx pokladnách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 6, 7 a 8 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx registrační xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x. 215/2005 Xx., x registračních xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Babiš, x. x.

xxxxxxx xxxxxxx

*) Xxxxx publikován

**) Pokyn xxx již xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx XX č. 28/2007 x účinností xx 1.1.2008

***) Xxxxx byl xxx xxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxx od 29.1.1999 Xxxxxxx D-190, FZ 01-2/99

****) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7-8/1993 xx xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx jako Oznámení, xx. xxxxx o xxxxx Xxxxx X-48