Animace načítání

Stránka se připravuje...


Pokyn č. MF-12, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daní z příjmů
2016
11
9
28
MF-14450/2016/2601-29
Pokyn MF ČR
Ing. Zuzana Gajewská
Daně z příjmů

Vybrané pokyny řady "D" upravující problematiku daní z příjmů, s účinností od 1.1.2017. Jejich seznam je uveden v Pokynu č- MF-12.