Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

21

ÚPLNÉ XXXXX XXXXXX XXXXXX X POSTUPŮ XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX

XXX X/2-25&xxxx;430/1992

x. j. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001

 OBSAH DOKUMENTU

Opatření

čj. 282/105&xxxx;880/2001

Opatření

XXX X/2-25&xxxx;430/1992 - xxxxxx xxxxxxx znění

Čl. I

Čl. II

Čl. III

VYBRANÁ USTANOVENÍ NOVEL OPATŘENÍ

Příloha č. 1

ÚČTOVÁ XXXXXX XXX POJIŠŤOVNY

Účtová třída 1

Finanční xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Účtová třída 2

Xxxxxxxx, hmotný x finanční xxxxxxx

Účtová třída 3

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx a přechodné xxxx

Účtová třída 4

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Účtová třída 5

Xxxxxxx

Účtová třída 6

Xxxxxx

Účtová třída 7

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

Účtová třída 8 a 9

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Příloha č. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

A.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

B.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

C.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

D.

Xxxxxxxx ustanovení - xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx („Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“)

E.

Xxxxxxxx ustanovení - xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

F.

Xxxxxxxx ustanovení - Xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxx pojišťovny

21

Opatření,

kterým se xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx znění

Referent: XXXx. Xxxxx, tel. 5704&xxxx;4190 - xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxx. Xxx, xxx. 5704&xxxx;4180 - pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. j. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001

Příloha č. 1 - xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Příloha č. 2 - xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro pojišťovny

Ministerstvo xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, stanoví:

Čl. X

(1) Tímto opatřením xx mění xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx1), xxx xxxxxx jednotky, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx vztahují. Xxxx změny xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx financí x. x. V/2 - 25&xxxx;430/1992*) ze xxx 12. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. j. 282/58 850/1995 xx dne 21. xxxxxxxx 1995, x. x. 282/3 775/1996 xx xxx 14. května 1996, x. j. 282/78&xxxx;182/1999 xx dne 22. xxxxxxxx 1999, x. x. 282/84&xxxx;058/2000 xx xxx 10. xxxxxxxxx 2000 x x. x. 282/105&xxxx;880/2001 xx dne 21. xxxxxxxx 2001. Úplné xxxxx je uvedeno x&xxxx;xxxxxxx x. 2 xxxxxx opatření.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

Xx. II

Účetní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

Čl. III

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. j. 283/71&xxxx;861/1998 xx xxx 12. října 1998, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx***).

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. x. 283/83 700/1999 ze xxx 22. xxxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. x. 282/63 114/1995 xx xxx 19. xxxxx 1995, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx přepočtu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx**).

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxx. Eduard Xxxxxx, x. x.

1. xxxxxxxx ministra

*) X/2 - 25&xxxx;430/1992 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. x. X/2-25&xxxx;430/1992 xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx 130/1992 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx.

**) Účinnost 10.1.2002

***) Xxxxxx osnova x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX XX XX xx xxx 12. xxxxx 1998 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

21

Opatření, xxxxxx xx xxxx účtová osnova x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 1

Změny xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx*)

xxxxx xxxxxxxx x. x. 282/105 880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001

Upozornění

X.

Xxxxxxxx XXX x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992**) ze xxx 12. prosince 1992, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X&xxxx;Xx. X xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: „Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx2).“.

2. X&xxxx;Xx. X xxxx. 2 xxx

„(2) Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx banky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx3), a xx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx3a).“.

3. X&xxxx;Xx. X odst. 3 xx slova „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx x. 1 x 2“.

II.

Účtová xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx FMF č. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992**), se xxxx xxxxx:

1. X&xxxx;xxxxxx třídě 1 xx x xxxxx xxxx 123 xx xxxxx „x xx“ xxxxxx slovo „xxxxxxxxxxxx“ a Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 15 x xxxxxxxx xx xxxx

151 - Pevné termínové xxxxxxx

152 - Xxxxxxxxx xxxx

153 - Prodané xxxx

2. X&xxxx;xxxxxx třídě 2 xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x. x. 283/71 861/1998, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 24 a xxxxxxxxx účty

24 - Xxxxxxxx xxxxxxxx účty x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

241 - Bankovní účet xxxxxxxxxx fondu

242 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

243 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

244 - Bankovní účet xxxxxxxxxx fondu

245 - Xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxxxxxx investičního majetku

3. X&xxxx;xxxxxx třídě 3 xx doplňují, xxxxxxxxx xx zrušovaného xxxxxxxx XX x. x. 283/71&xxxx;861/1998, xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx skupiny 31 x 34 x xxxxxxxxx xxxx

31 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

311 - Xxxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plátci xxxxxxxxxx

312 - Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

313 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

315 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

316 - Pohledávky z přeplatků xx zajišťovacího fondu

318 - Ostatní pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

341 - Závazky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xxxxxxxxxx

342 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče

343 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx pojistného

346 - Závazky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

348 - Xxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 39 xx xxxxxxx xxxx

395 - Xxxxxxx rozdíly xxxxxxx

396 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

5. X&xxxx;xxxxxx třídě 4 xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zrušovaného xxxxxxxx XX x. x. 283/71&xxxx;861/1998, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx text x xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 a xxxxxx xxxxxxx 43 x xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

406 - Provozní xxxx

407 - Sociální xxxx

408 - Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

409 - Xxxx xxxxxxxxxx investičního majetku

43 - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

431 - Xxxxxxxx xxxx

433 - Xxxxxxxx xxxx

6. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 4

x) v účtové xxxxxxx 40 xx xxxxx xxxx 404 xxxx xx „Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků“ x xxxx 405 xx xxxxxxx.

x) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44 se vkládá xxxx 447 - Xxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v účtové xxxxxxx 45 x xxxx 452 se xxxxxxx „Xxxxxxx xx kurzové xxxxxx“ x xxxxxxxxx xx „Xxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxx 453 - Rezerva xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

7. V účtové xxxxx 5 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx 52 až 54 a v účtových xxxxxxxxx 55 xx 57 se doplňují xxxx

539 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

564 - Xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx přecenění

8. V účtové xxxxx 6 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx 62 až 64 x v účtových xxxxxxxxx 65 xx 67 xx xxxxxxxx xxxx

639 - Přírůstky xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění

664 - Přírůstky xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění nebo xxxx xxxxxxxxx

9. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx doplňuje, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x. x. 283/71&xxxx;861/1998, xxx xxxxxxxxx pojišťovny

Účtová xxxxx 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx.

III.

Postupy xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, které tvoří xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx FMF x. x. V/2 - 25&xxxx;430/1992, se xxxx xxxxx:

X.

X&xxxx;xxxxx X. Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. X&xxxx;Xx. X xxxx. 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x „xxxxxxxxxx technických rezerv“.

2. Xx. I odst. 3 se xxxxxxxx x dosavadní xxxxxxxx 4 xx 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 až 6.

3. X&xxxx;Xx. X x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxxx „(mateřská xxxxxxxxxx)“ x xxxxx „Mateřská xxxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxxx „Pojišťovna“.

4. V Čl. X v nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a) xxxxx“ x xx konci se xxxxxxxx nová xxxx, xxxxx xxx: „X xxxxxx případech xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7x)“.

5. X&xxxx;Xx. X x&xxxx;xxxx označeném xxxxxxxx 6 xx vypouští xxxxx „(majetkové)“, xxxxxxxx xxxxxxxx „4 x 5“ se xxxxxxxxx xxxxxxxxx „3 x 4“ a xx xxxxx „výši xxxxxxxxx xxxxxx vkládají slova „xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx7a) xxxxx,“.

6. X&xxxx;Xx. XX x&xxxx;xxxxxxx x x&xxxx;xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxx evidence“ nahrazuje xxxxx „analytické účty“ xx všech pádech x xxxxxxx; tato xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V odstavci 2 xx xxxxx xx xxxxxxxx písm. x) xxxxx xxx: „x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z postupů účtování x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx10d) (xxxxxxxxxx nástrojích)“. X&xxxx;xxxxxxxx 4 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxx-xxxx“ x „rentability“.

7. X&xxxx;Xx. IV xxxx. 1 druhá xxxx xxx: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxx.“.

8. V Čl. X&xxxx;xx xxxxxx „Zákaz xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx vyrovnání)“ nahrazuje xxxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ x x&xxxx;xxxxxxxx 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx zúčtovávat“, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v použití xxxxxx xxxxx „vzájemné xxxxxxxxx“ xx všech xxxxxx x vazbách xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

9. X&xxxx;Xx. VI x&xxxx;xxxxxxx x v textu xx xxxxx „den“ xxxxxxxxx xxxxxx „okamžik“ xx xxxxx pádech a xxxxxxx; xxxx změna xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) K vyjádření xxxxxxxx12x) použije xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx uvedených:

a) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx případě,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx účetním xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx technologickému xxxxxxxx xxxxxx jednotky.“.

10. X&xxxx;Xx. XXX odst. 6 xx xxxxx „§8 odst. 2“ xxxxxxxxx slovy „§7 xxxx. 4“.

11. V Čl. XX xxxx. 2 x&xxxx;xxxxx xxxx xx xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „(xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx)“ x xxxxxxxx xx druhá xxxx, xxxxx xxx: „Xxxxxxx xxx použít pouze x&xxxx;xxxxxx, k nimž byly xxxxxxxxx.“.

12. V Čl. X xxxx. 7 se x&xxxx;xxxxx větě xx xxxxx „xx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxx,“ a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „(§26 xxxx. 2 xxxxxx)“.

13. X&xxxx;Xx. X odst. 8 xxxx. a) xx za xxxxx „x“ xxxxxx slovo „xxxxxxxxxxxx“ a xxxx xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“.

14. X&xxxx;Xx. X xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: „Opravné xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx do výše xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.“.

15. X&xxxx;Xx. X se xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx zní:

„(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxx ekvivalencí (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx derivátem xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxx xxxxx ocenění xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.“.

16. V Čl. XX odst. 2 x&xxxx;xxxxx větě xx xxxxx „vyhlašovaným“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“ x xx xxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx „(§24 odst. 4 xxxxxx)“. Xx xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xx xx xxxxx „xxx k“ xxxxxxxx xxxxx „okamžiku xxxxxxx“. Doplňuje xx xxxxx xxxx, která xxx: „Při xxxxxxxx xxxxxx měn, xxxxx xxxxxx obsaženy v kurzech xxxxxxxxxx xxxx stanovených XXX, se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx střední xxxxx centrálních bank, xxxx. aktuální xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXx.“.

17. V Čl. XI xxxx. 4 xx xxxxx „ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx“ x xxxx. x) xxx: „x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx 539, 564, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx 639, 664“.

18. V Čl. XX xxxx. 5 xxx: „(5) X majetku x xxxxxxx oceňovaných xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxx rozdíl xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx o xxx neúčtuje.“.

19. X&xxxx;Xx. XXX xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxxx slova „x §24 xx 28“.

20. X&xxxx;Xx. XXX xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 2. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxxxxxx odstavec 5 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3. Xxxx xx xxxxxxxx odstavec 6 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 8.

21. X&xxxx;Xx. XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 zní: „(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 1 xx použije xxxxxx hodnota“.

22. V Čl. XXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxx“ x xx xxxxx xxxxxx písmene xx doplňují xxxxx „x Xxxxxx XXXXx“. Xx konci xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxx, která xxx: „Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxxxx.“.

23. X&xxxx;Xx. XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxx: „(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xx oceňuje xxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ocenění podle §24 xxxx. 2 xxxx. b) zákona x xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z tohoto xxxxxxx xxxxxxxx, účtují x xxxxxxx v účetní závěrce. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx použít x xxx účely zajišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1) X xxxxxxxxxxx rozdílech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx hodnotou xx účtuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx.“.

24. X&xxxx;Xx. XXXX xxxx. 1 xx xxxxx „Současnou“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxx“, xxxx změna xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxx hodnota“ ve xxxxx pádech x xxxxxxx xxxxx pro xxxx text xxxxxxx xxxxxxxx; v odst. 1 xxxxxxxx „5“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „4“.

25. X&xxxx;Xx. XXXX odst. 2 zní: „(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx umístění xx oceňují tržní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx §27 xxxx. 3 xxxxxx.

26. X&xxxx;Xx. XIII xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx x dosavadní xxxxxxxx 4 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 9.

27. V Čl. XXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx „x xxxxxxxxxx 2 x 3“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx 2“.

28. X&xxxx;Xx. XXXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x&xxxx;xxxxx xxxx se slovo „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxxxxx“, xx xxxxx xxxx xx xxxxx „xxxxxxx xx ekvivalence“ xxxxxxxxx slovy“ „konsolidace xxxxxxxxxxx (protihodnotou)“ x xxxxxxxx xx xxxxx „, xxxx x xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx použity xxxx postupy xxxxxxxx.18b)“.

29. X&xxxx;Xx. XIII x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx slovo „xxxxx“ x xxxx xxxxxxxx „7 x 8“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „6 a 7“ x xxxxxxxx „9“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „8“

30. X&xxxx;Xx. XXXX x&xxxx;xxxx označeném xxxxxxxx 6 xx xxxxx „Tržní“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxx“ x xxxxxxxx „6“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „5“.

31. X&xxxx;Xx. XXXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxx „Tržní“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxxx xxxxxxxx 6“, xxxxx „odborného“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „kvalifikovaného“, xx xxxxx „xxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx posudkem xxxxxx“ x xxxxx „tržní xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „reálné xxxxxxx“.

32. X&xxxx;Xx. XIII x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx „7“ x „8“ xxxxxxxxx xxxxx „6 a 7“.

33. X&xxxx;Xx. XXXX xxxx xxxxxxxx odstavce 9 xxx: „(9) Xxxx technických xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx okamžiku xxxxxxxxxx xx xx xxxx, aby byla xxxxxxxxxx schopna xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.17a)“.

34. Xx Xxxxxx XXXX se xxxxxx xxxx Xx. XXXXx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx XXXXx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx úbytky hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx účtují xxxxxxxxx xxxxxxx z ocenění xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oceněním k okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 písm. a) xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty.

(2) O xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se účtuje, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 539, 564, xxxx ve xxxxxxxx xxxx 639, 664, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 u xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx příslušném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se podle xxxxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxx ekvivalencí, xx o rozdílech xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx 404 souvztažně x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem finančního xxxxxxxx (xxxxxxx); x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxx, xxxxxxxxxx) se xxxxxxxxx xxxxxxx v souladu s odstavcem 2.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Čl. XXx xxxx. 7 xxxx. x) v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 2,

x) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xx. XXx xxxx. 7 xxxx. x) x c) na xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx příslušného xxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx realizace (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 404 xxxxxxxxxx na xxxx xxxx 539, 564 xxxx ve xxxxxxxx účtu 639, 664.“

35. X&xxxx;Xx. XXX xxxx. 1 zní: „(1) Inventarizační xxxxxxx xxxxxxxx §30 odst. 5 zákona. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx nižší xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxxx za škodu. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx skutečný xxxx xx vyšší xxx xxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx mimo xxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveními občanského xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, opuštěné, xxxxxxxxxxx obohacení.“.

36. V Čl. XXX odst. 2 xx xxxxx „§30 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „§30 xxxx. 6“.

37. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx Čl. XX xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxx“.

38. V Čl. XV xxxx. 1 xx xx označení „18)“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“.

39. V Čl. XX xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx xxx: „Xxxxx xxxxxx (CP) xx xxxxx xx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxx výnosem x xx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XX x&xxxx;xxxxxx výnosem (xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxx cenné xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mírou,

b) proměnlivou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (proměnlivost) xx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx datům xxxx xxxxxxx; x CP x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx na xxxx 122.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx s proměnlivým xxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxxx záměr xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§19 xxxx. 7 xxxxxxxx věta xxxxxx).“ X&xxxx;xxxxxxxxxxx větě tohoto xxxxxxxx se xx xxxxxx Xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxx „a“ xx xxxxxxxx, xx slovem Xxxxxxx XXXX se xxxxxxxx slova „x Xxxxxxx XXXXx“ a xx slova „postupů xxxxxxxx,“ se xxxxxxxx xxxxx „není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx“.

40. X&xxxx;Xx. XX odst. 3 xx na konci xxxxxxxx nové věty, xxxxx zní: „Součástí xxxxxxxxxx xxxx cenného xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, poradcům, xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx cenného xxxxxx a xxxxxx.“.

41. X&xxxx;Xx. XV odst. 4 xxx: „(4) X cenných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx.6)

42. X&xxxx;Xx. XV xxxx. 6 se xxxxxxxxxx slova „x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18a)“ a xx xxxxx „postupy xxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx „18b)“ x xxxxx „ , x v tomto případě xxxxx ustanovení Xx. XXX odst. 8 Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx účtování“.

43. Xx Xx. XV se xxxxxx xxxx Xxxxxx XXx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx XXx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx,18) xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx účely xxxxxx xxxxxx smlouva, podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx závazek xxxx xxxxxx xxxxxxxx):

x) jehož xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx míry, xxxxx cenného papíru, xxxx komodity, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx indexu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx aktiva),

b) xxxxx ve srovnání x&xxxx;xxxxxxxxx typy kontraktů, x&xxxx;xxxxx xx zakotvena xxxxxxx reakce xx xxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádnou počáteční xxxxxxxxx,

x) xxxxx bude xxxxxxxxx v budoucnosti, přičemž xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx u xxxx xxxxx x xxxxxxx (xxx. xxxxxxx) xxxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxx nákupu x xxxxxxx finančních aktiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

(3) Xx deriváty xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména:

a) xxxx obchody (xx. xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx sjednaným xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, nájmu hmotného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, zásob s výjimkou xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nerostné xxxxxxxx, drahé xxxx, xxxxxxx), xxx dochází x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx, xx jejímž xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepovažuje xx derivát podle xxxxxx opatření.

c) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx termínové xxxxxxx a xxxx. Xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xx právo x xxxxxxx xxxx (xxxx xxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx (xxx xxxx) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx předem xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opce. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xx u nákupní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx x u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj (finanční xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxx určenou cenu. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za pevné xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx na deriváty x&xxxx;xxxxxxxxxxx x deriváty xxxxxxxxxxx. V případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx takový xxxxxxx, xxxxx změny x&xxxx;xxxxxx hodnotě xxxx xxxxxxxxx peněžní toky xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx položky xxxx xxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx položky. Xxxxxxxxx xxxxx xxx

x) změny xxxxxx xxxxxxx rozvahových xxxxx a závazků (xx. xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu),

b) očekávané xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. např. xxxxxxxxx xx proti vzestupu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uzavřen),

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účastmi x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx formálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zajišťovacích xxxxxxxx, přesné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxx efektivnosti x xxxx doložení,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxxx x po celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečné změny xxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx se pohybuje x&xxxx;xxxxxxx od 80% xx 125% (tj. xxxx. xxxxx zisk xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 120 a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 100, kompenzace xx xxxxxxxxx xxxxxxx 120/100 xxxx 100/120).

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx posuzována.

(8) Xxxxx xx xxxx v rozporu xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx účel, xxxxx být xxx xxxxxxxx o derivátech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18a) xxxxxxx přiměřeně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18b), x x&xxxx;xxxxx xxxxxxx platí ustanovení Xx. XII odst. 8 Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.“.

44. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx článku xx xxxxxxxx „XXx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx „XVb“.

45. Xx xxxx xxxxxxxxx Čl. XXx xx vkládá Xxxxxx XXX, xxxxx xxx:

„Xxxxxx XXX

Xxxxxxx společností, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx účel, xxxxx xxx xxx účtování x přeměně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx19a) nebo xxxxxx zrušení x&xxxx;xxxxxxxxx19b) xxxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxx účtování.19c)“.

B.

V části X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

X. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 1

1. V Čl. III xxxx. 1 x&xxxx;xxxxx x druhé větě xx xx slova „xxxxx xxxxxx“ vkládají xxxxx „xx xxxxxx“ x číslovky „4 x 6“ xx xxxxxxxxx číslovkami „3 xx 5“.

2. V Čl. XX xxxx. 1 xxx: „(1) X xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účtuje xx xxxx 121, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx Xx. III xxxx. 1 této xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx se účtuje xx xxxx 122, xxxxx-xx x XX xxxxx Xx. XXX xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxx účtu xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výnosech18b) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx“.

3. X&xxxx;Xx. XX odst. 6 xx xxxxxxxx druhá xxxx „O derivátech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s jinými postupy xxxxxxxx.18a)“. Xx xxxxx xxxx xx slova „x xxxxxxxxxx technických xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx finanční umístění“.

4. X&xxxx;Xx. XX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx: „(8) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15, x xxxxx xx xxxxxxxxxx v Čl. VII xxxx účtové třídy.“.

5. Xx článek XX xx xxxxxx Xxxxxx XXX, který xxx:

„Xxxxxx XXX

Xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 se xxxxxx x derivátech xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18a) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx XXx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“.

XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 2

1. X&xxxx;Xx. X xxxx. 1 se xx xxxxx doplňuje xxxx xxxx, která zní: „Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx dlouhodobý x xxxxxxxxxx v souladu s §19 odst. 7 xxxxxx.“.

2. X&xxxx;Xx. I xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx slova „(Xx. X odst. 3 xxxxx A. Obecná xxxxxxxxxx)“, slova „x xxxxxxx xx xxxxxxx x daních x&xxxx;xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxx xxx 60&xxxx;000 Xx“ a xxxxxxxxxx xx xxxxx „, xxxxx xx xxxxx opatřením nestanoví xxxxx“.

3. X&xxxx;Xx. III xxxx. 1 xx xx xxxxx „xx xxxxxx x“ vkládá xxxxx „dlouhodobém“.

4. X&xxxx;Xx. XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

III. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3

1. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 2 xx slova „Xxxxxxxxxx hrubé pojistné29) xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy Xxxxxxxxxx pojistné v hrubé xxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx)29) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předepsané x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx smlouvami“.

2. X&xxxx;Xx. X se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 4

1. V Čl. XX xxxx. 4 xx xx xxxxx doplňuje xxxx xxxx, která xxx: „Xx xxxx 404 se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků v souladu x&xxxx;Xx. XIIIa Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“

2. V Čl. II xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx.

3. X&xxxx;Xx. V se xxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx: „(8) Xx xxxx 447 xx xxxxxx o xxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx uvádí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx x ní se xxxxxxx x příloze x&xxxx;xxxxxx závěrce.“ x xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

4. V Čl. XX xxxx. 1 x&xxxx;xxxxx větě xx xxxxxxxxxx slova „xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx“ x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx: „Xxx o xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x §26 odst. 3 xxxxxx. Xx xxxxxx xxxx účtové xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X&xxxx;Xx. XX xxxxxxxx 3 xxx: „(3) Na xxxx 452 xx xxxxxx x xxxxxxx xx daň z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx. Tato xxxxxxx se vytváří x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx ve xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx k tomuto xxx. X xxxxxxx (zrušení) xxxx rezervy xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z daňového xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 571. Xxxx rezerva xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx.“.

6. X&xxxx;xx. XX xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Na xxxx 453 xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx oficiální xxxxxxxxxxxxx podrobný xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx zabývá,

b) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx,

x) umístění, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb,

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x účastníků xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hlavních xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx aktivitami účetní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx například náklady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xxxxx v práci xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx program, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx vedením xxxxxx xxxxxxxx a významně xxxx buď předmět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx činnost účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uzavřením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v některé zemi xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx země xxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx ve struktuře xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která má xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x zaměření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Jiné xxxxxxx x informace x ní se xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.“

7. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxx vkládá xxxx xxxx, xxxxx zní: „Xxx xxxx. x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.“.

X. X&xxxx;xxxxxx třídě 5

1. X&xxxx;Xx. III xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx: „(9) Na xxxx 539 se účtují xxxxxx hodnoty finančního xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx ustanovení těchto xxxxxxx xxxxxxxx.“.

2. X&xxxx;Xx. XX se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, který xxx: „(8) Xx xxxx 564 se xxxxxx úbytky xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx.“.

XX. V účtové xxxxx 6

1. X&xxxx;Xx. XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx: „(9) Xx xxxx 639 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s Čl. XXXXx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.“.

2. X&xxxx;Xx. XX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx: „(7) Xx účtu 664 xx účtují přírůstky xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx majetku a xxxxxxx v souladu x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování.“.

C.

Zvláštní xxxxxxxxxx - xxxxxxxx x pojišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx se xx konci xxxxxxxx xxxxx „se xxxxxx xxxxxxxx“.

2. X&xxxx;Xx. I xxxx. 1, 5 x 6 se xx slova „úvěrových xxxxx“ vkládají xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxx“.

3. X&xxxx;Xx. X xxxx. 3 xx za xxxxx „účtu 421“ xxxxxxxx slova „xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ a xxxxx „x technickém“ xx xxxxxxxxxx.

4. Za Xx. X xx xxxxxxxx Článek XX, xxxxx xxx:

„Xxxxxx II

Postupy xxxxxxxx pohledávek souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx exportní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednak xxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX - xxx. xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx §813 XxxX - tzv. xxxxxxxx xxxx pohledávky.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX xx xxxxx součástí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojistného plnění. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 658 - Xxxxxxx xxxxxx x xx vrub xxxx 328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x&xxxx;xxxxxxxxx výši (xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejího vymožení, xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxx na toto xxxxxxxx) uvedené xx xxxxxxx o postoupení xxxxxxxxxx xxxx pojistitelem x xxxxxxxxxx.

(3) Veškeré xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxx xx Netechnickém účtu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x výnosovými xxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 501 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX lez xxxxxxxx xxxxxxx položky.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§524 XxxX) xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 328 - Ostatní xxxxxxxxxx x xx vrub xxxx 235 - Xxxxx účty. X xxxxxxxxxx části pohledávky xx xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx 328 x xx xxxx xxxx 558 - Ostatní náklady xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx pohledávky (tj. xxxxx xxxxxxxxxx).

(6) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX) se x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 369 - Xxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx §813 XxxX xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx xx xxxxx odstavců 8 xx 13.

(8) Postoupení xxxxx k pohledávce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X pohledávek xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 501 - Náklady na xxxxxxxx plnění x xx prospěch účtu 331 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx ve výši xxxxxxxxxx xxxxxx sníženého x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Postoupení xxxxx k pohledávce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X pohledávek xxxxxxxxxx xx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, kde ze xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx z titulu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxx §813 XxxX) xx účtuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 338 - Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (x zajištění) x na vrub xxxx 518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx náklady. Xxxxxxx xx xxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upravené x vyplacené pojistné xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx účetní xxxxxxx x pohledávkách xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxx xxxxxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(11) Práva k pohledávce xxxxx §813 XxxX xxxx účtována xx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 724. Xxxxxxxx xxxxx společnosti xx xxxxx pouze příjem x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(12) X xxxxxxxx pohledávce xxxx xxxx xxxxx (§813 XxxX) xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 618 - Ostatní xxxxxxxxx xxxxxx x xx vrub xxxx 235 - Xxxxx xxxx.

(13) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§813 ObčZ) se xxxxxx na xxxx xxxx 518 - Xxxxxxx technické xxxxxxx.“.

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx

X&xxxx;Xxxxxx X xx xx xxxxx „xxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „v části X. x X.“ x xxxxx „xxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxx“.

X.

Xx xxxx E. xx doplňuje část X., která xxx:

„X. XXXXXXXX USTANOVENÍ - XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX POJIŠŤOVNY

Článek X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V této části xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Nestanoví-li xx v této xxxxx xxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxx A. x X. xxxxxxxxx k účelu x xxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx předpisů. 39),2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxx (xxxxx), xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 39),2) x xxxxxx xx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X. x X. xxxxxx xxxxxxxx, xxx použití xxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu (xxxx 431). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx zásadně odděleně, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů. Xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx sestavování xxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy.

(4) Xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx39),2) xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx považují xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx výhradně k zachycení xxxxxx a použití xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 39),2).

(6) Xxxxxxxxxx xxxx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Xx. XX. Analytické xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),2) x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotně pojistných xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx souvisejí, xxx xxxxxx, xxx xxxx zaplaceno xxxxxxxx xxxx uhrazeny platby xx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxx 711. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knih se xxxxxxx na vrub xxxx ve xxxxxxxx xxxx 421. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, ale xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),1)

(9) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx x&xxxx;xxxxx A. Xx. XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx39),2)

(10) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Xx. XX xxx v souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(11) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxxx nevytvářejí a xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx39),2).

(12) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx pouze o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14) x xxxxxxxxxx zákonem x daních z příjmů13) (xxxxxxx rezervy).

Zvláštní ustanovení

Článek XX

(1) Xx xxxx 235 - Xxxxx xxxx xx účtují xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V účtové třídě 2 xx xxxxxxx xxx zdravotní pojišťovny xxxxxx xxxxxxx 24 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k fondům. V této xxxxxx skupině xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušných fondů x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem39),2).

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxxx xx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 22 x xx prospěch příslušného xxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx 409 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxx 408 - xxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx x odpisy xx současně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 409 xx vrub xxxx 408.

(5) V účtové xxxxx 3 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx 31 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx39),2). Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 30. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtují x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 7 xxxxxx X.

1. Xx xxxx 311 xx xxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. včetně xxxxxxxx, penále x xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

2. Xx účtu 312 xx účtují veškeré xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx stanovených xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

3. Xx xxxx 313 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za státní xxxxxxxxxx, xxxx zvláštnímu xxxx xxxxxxxxxxxx spravovaném XXX ČR.

4. Xx xxxx 315 se xxxxxx zejména xxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.39),2)

5. Na účtu 318 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) účtová xxxxxxx 34 - Xxxxxxx z veřejného zdravotního xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.39),2) Neúčtují xx xxx závazky xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v účtové xxxxxxx 33. Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7 xxxxxx X.

1. Xx účtu 342 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.39),2),40)

2. Na xxxx 343 účtují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxx přerozdělení xxxxxxxxxxxx XXX XX.

3. Xx xxxx 348 xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx prospěch xxxx 486 - Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účtu 374 xxxx 375. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx 241 - Xxxxxxxx xxxx základního fondu x ve xxxxxxxx xxxx 374 nebo 375. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (dotaci), přeúčtuje xx xx xxxx xxxx 486 x xx prospěch xxxx 431 - Xxxxxxxx xxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxx xxxxx 4 xx zřizuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 - Xxxxxxxx kapitál x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx39),2) x x xxxxxxxxx kapitálových xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxx 43 - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

1. Xx xxxx 431 - Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxxx.39),2)

2. Xx účtu 433 - Xxxxxxxx xxxx xx účtuje x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zřizován xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx zdravotního pojištění, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.39),2)

Xx. XXX

(1) X&xxxx;xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx provedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxxx výkony,

b) xxxxxx,

x) xxxxxx náklady,

d) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx upraví xxxxx požadavků na xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svých xxxxxx. Xxxx xxxxx členění xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx 558 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxx xxxxx 6 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 658 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx x&xxxx;xxxxxx,

x) xxxx ostatní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxxxx, xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění.

Další podrobnější xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přílohy x&xxxx;xxxxxx závěrce.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

X.

Xxxxx poznámek xxx xxxxx

1. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1), 1x), 5) x 10) xx xx xxxxx xxxxxxxx slova „, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx“.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou x. 2, xxxxx xxx: „2) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3. Xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3, xxxxx xxx: „3) Opatření Ministerstva xxxxxxx x. x. 282/73&xxxx;390/2001 xx xxx 15.xxxxxxxxx 2001.“.

4. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x, xxxxx xxx: „3a Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. x. 281/89&xxxx;759/2001 xx dne 13.xxxxxxxxx 2001.“.

5. Xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 7x), xxxxx xxx: „7x)Xxxxxxxxx §66x xxxx. 2 a 7 xxxxxxxxxx zákoníku.“.

6. Xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. „10x)“ se xxxx xx „10x)“ x xxxxxxxx poznámky xxxxxxxxx xxx xxxxx x. „10x)“ se mění xx „10x)“.

7. Xxxxxx xx poznámka pod xxxxx č. 10d), xxxxx zní: „10d) §8x xxxxxx č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx poznámky xxx čarou x. „10x)“ xx xxxx xx „10c)“ x xx konci se xxxxxxxx xxxxx „ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

9. Xxxx xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 11) xxx: „§24 xxxx. 3 xxxxxx x. 363/1999 Xx. §27a xxxx. 2 písm. x) obchodního zákoníku x §21x zákona“.

10. Xxxxxx se poznámka xxx xxxxx x. 12x), xxxxx xxx: „12x) Xxxx. §35 xxxx. 4 a §24 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 353/2001 Xx.“.

11. Text xxxxxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 15) xxx: „§4 xxxx. 6 xxxxxx“.

12. Xxxxxx se xxxxxxxx pod xxxxx x. 15a), která xxx: „15a) §24 xxxx. 4 xxxx. x) zákona.“.

13. Xxxx xxxxxxxxx poznámky pod xxxxx x. 16) xxx: „§24 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx“.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. „17x)“ xx xxxx na „18x)“.

15. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17x), xxxxx xxx: „17x) Poznámka: X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. 56 xxxxxxxx Xxxx XX x. 91/674/XXX xx xxx 19.12.1991.“.

16. Xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx pod xxxxx x. „18x)“ se xxxx xx „18b)“ x xxxx xxxx xxx: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 282/73 390/2001 xx xxx 15.listopadu 2001“.

17. Xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18x) se xxxx xx „18x)“ x xxxx xxxx xxx: „18x) §21 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx.“.

18. Xxxxxx se xxxxxxxx pod čarou x. 19a), xxxxx xxx: „19a) §36 xxxxxx č. 363/1999 Xx. x §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

19. Xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 19b), xxxxx xxx: „19x) §37 xxxxxx x. 363/1999 Xx. x §70 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

20. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou č. 19x), která xxx: „19x) Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. x. 281/89&xxxx;759/2001 xx dne 13.xxxxxxxxx 2001.“.

21. Text xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 21) xxx: „Poznámka: Jde x xxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxx zákon č. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

22. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 xxx: „XX 16/93 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1.xxxxxxxxx 1993 x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx, ST 05/96 Xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx ze dne 22.7.1996 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx XXX-XXXXXX, OP 01/97 Xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 4.xxxxxxxx 1996 k zavedení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-XXXXXX, OP 35/97 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu ze xxx 3.xxxxxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx rozšířené Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce XXX-XXXX“.

23. X&xxxx;xxxxx poznámky pod xxxxx x. 24) xx xx xxxxx xxxxxxxx slova „, xx znění zákona x. 29/2000 Sb.“.

24. X&xxxx;xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 26 xx na konci xxxxxxxx slova „, xx xxxxx xxxxxxxx x. 43/1995 Xx., xxxxxxxx x. 98/1996 Xx. a xxxxxxxx x. 74/2000 Xx.“.

25. X&xxxx;xxxxx poznámky pod xxxxx x. 30 xx na xxxxxxx xxxxxx slovo „Například“.

26. X&xxxx;xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 31 xx xx xxxxx §19“ xxxxxx xxxxx x xxxxx „19x“.

27. X&xxxx;xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 32 xx za xxxxx „§20“ vkládají xxxxx „21 a 22“.

28. Xxxx dosavadní poznámky xxx xxxxx x. 33x) zní: „§14 xxxxxx x. 363/1999 Xx.“.

29. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33b) xxx: „§3 xxxxxx“.

30. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 35 xxx: „Zákon x. 58/1995 Xx. x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx zákona x. 166/1x93 Xx., x Xxxxxxxxx kontrolním úřadu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1998 Xx. x xxxxxx x. 188/1999 Sb. x xxxxxxxxx vyhláška XX XX č. 278/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx x. 88/2000 Xx. a xxxxxxxx č. 355/2001 Xx.“.

31. Vkládá xx xxxxxxxx xxx čarou x. 39), xxxxx xxx: „39) Zákon x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.

32. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou x. 40), xxxxx xxx: „40) Xxxxx Xxxxx národní rady x. 592/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxxx zdravotní pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.

1) Xxxxxxxx XXX x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992 xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, ve xxxxx xxxxxxxx MF č. x. 282/58&xxxx;850/1995 xx xxx 21. prosince 1995 a opatření x. j. 282/3&xxxx;775/1996 xx xxx 14. xxxxxx 1996, xxxxxxxx x. x. 282/78&xxxx;182/1999 xx xxx 22. xxxxxxxx 1999, opatření x. x. 282/84 058/2000 xx xxx 10. xxxxxxxxx 2000. Xxxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx X/2-25&xxxx;430/1992

Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. X/2-25&xxxx;430/1992 ze xxx 12. xxxxxxxx 1992 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je vydáno xxxx xxxxxxx x. 2 x Xxxxxxxx XX x. 21/2002.

X xxxxxx xxxxxx neexistuje x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx zpravodaje v xxxxxxxx EPIS® xxxxxxxx, xx kterého xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxx č. 21/2002.

X xxxxx xxxx xxxxxx nebudou vytvářeny xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxx zařazení xx xxx působilo xxxxxxxx.

Xxxxxx jsou provedeny xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx znění Xxxxxxxx X/2-25&xxxx;430/92.

Xxxxxxx x. 2 x&xxxx;x. x. 282/105 880/2001

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

xxxxxx

xxxxx znění

opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. X/2-25&xxxx;430/1992 xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, kterým xx xxxxxxx účtová xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. j. 282/58&xxxx;850/1995 ze dne 21. xxxxxxxx 1995, x. j. 282/3 775/1996 xx xxx 14. xxxxxx 1996, č. x. 282/78&xxxx;182/1999 ze xxx 22. xxxxxxxx 1999, x. x. 282/84&xxxx;058/2000 xx xxx 10. xxxxxxxxx 2000 x x. x. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001.

Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, (xxxx xxx „zákon“), xxxxxxx:

Čl. X

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.1) Xxxx xxxxxxxx xx vztahuje také xx Kancelář („Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a). Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(2) Toto xxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxx jednotky, xxxxx účtují xxxxx xxxxxx osnovy x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx instituce3), a xx xxxxxx jednotky, xxxxx účtují xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx3a).

(3) Účtová xxxxxx x xxxxxxx účtování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx č. 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx bude vyhlášeno xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.4)

Xx. II

Pro xxxxxxxxxx xxxxx Xx. X xxxx.1 xxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx Účtová xxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx peněžní x xxxxxxxxxxx ústavy XXX x. x. XXX/2-21&xxxx;700/1985 xx xxx 12. xxxxxxxx 1985 xx xxxxx xxxx x doplňků FMF x. x. XXX X/2-17&xxxx;087/1989 xx xxx 3. xxxxxxxxx 1989 x FMF x. x. V/2-29 476/90 ze xxx 29. xxxxxxxx 1990.

Čl. III

Toto opatření xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 1993.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx XXXX:

Xxx. Jan Xxxx, v. x.

VYBRANÁ XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx x. x. 282/58&xxxx;850/1995 xx dne 21. prosince 1995

Čl. XXX

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx xxxxx účtové xxxxxx a postupů xxxxxxxx xxx pojišťovny.*)

Čl. XX

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxx č. 2 xxxxxxxx XX XX x. x. 282/73&xxxx;572/93 x&xxxx;30. prosince 1993, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 3/1993 Xx.

x) xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx XX XX x. x. 282/40 517/1994 ze xxx 18. července 1994, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 52/1994 Xx.

Xx. X

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1996.

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, CSc., x. x.

*) Poznámka: Úplné xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx XXXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx Svazu xxxxxxxx, Xxxxx 1996.

Xxxxxxxx x. x. 282/3&xxxx;775/1996 xx xxx 14. xxxxxx 1996

Xx. XXX

Xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx roku 1996.

Čl. X

Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.*)

Ministr xxxxxxx České xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, XXx., x. x.

*) Poznámka: 5. xxxxxx 1996.

Opatření x. j. 282/78&xxxx;182/1999

Xx. XX

Xxxxxxx xx

1. Xxxxxxxx x. j. 282/55&xxxx;997/1998 xx xxx 20. xxxxx 1998, Xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 9/1998.

2. Xxxxxxxx x. x. 282/93&xxxx;492/1998 ze xxx 7. ledna 1999, Xxxxxxxx zpravodaj x. 1/1&xxxx;1999.

Xx. XXX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2000.

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxx. Pavel Xxxxxxx, XXx., x. r.

Opatření x. x. 282/84&xxxx;058/2000

Xx. XXX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Ministr financí:

Doc. Xxx. Pavel Xxxxxxx, XXx., x. x.

xxxxxxx xxxxxxxx č. x. 282/78&xxxx;182/1999, xx znění xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx x. x. 282/84&xxxx;058/2000

Xx. XX xxxxxxxx x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992 xxx:

Xx. XX

Xxxxxxxx x přechodná xxxxxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx byla pověřena xxxxxxx působnosti Kanceláře,38) xxxxxxx xxx účtování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx část X. Xx. XX xxxx. 3; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případech použije xxxxxxxxx část X. Xx. XXX písmeno x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, účetní případy xxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Kancelář xxxxxxxxx xxxxx části X. xxxxxx xxxxxxxx xxx xx svého xxxxxx.

(3) X&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle Xx. III xxx 3. xxxx. x) x x) přílohy xxxxxx opatření, je xxxxx zohlednit xxxxxxx xxxxxxx rozdíly vzniklé xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z rozdílu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx, xxx xx v opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „tuzemská měna“, xxxxxx xx xxx „xxxxx měna“, xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cizí měny“ XXX (XEU)“, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „EUR“.

(5) Xx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18 odst. 6 xxxxxx x. 168/1999 Xx. xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx k účtu 443 - Rezerva xx xxxxxxxx plnění.

(6) X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx v příloze „Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“, xxx, xxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxx doslovných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opatřením, xxxxxxx termín „xxxxxxxx xxxxx“, xxxxxx se xxx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

OPATŘENÍ xx. XXX X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx znění xxxxxx xxx čj. 282/105 880/2001)

Příloha x. 1

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX

Účtová xxxxx 1 - Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

10 - Xxxxxxx x stavby (xxxxxxxxxxx)

101 - Xxxxxxx

102 - Xxxxxx

108 - Xxxxxxx xx stavbám

109 - Xxxxxxx xxxxxxx

11 - Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

111 - Xxxxxxxxx účasti v podnicích x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vlivem

112 - Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

113 - Xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx xxxxxx podniky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx

114 - Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vlivem

115 - Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vydané podniky x&xxxx;xxxxxxxxxx vlivem

116 - Xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vlivem

117 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

118 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

119 - Opravné xxxxxxx

12 x 15 - Xxxxxxx finanční xxxxxxxx

121 - Cenné xxxxxx s proměnlivým výnosem

122 - Cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

123 - Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx fondech x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

124 - Xxxxxxxxxxx půjčky

125 - Xxxxxxx xxxxxx

126 - Xxxxxxxx x xxxx

127 - Xxxxxxx xxxxxxxx umístění

129 - Xxxxxxx xxxxxxx

151 - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

152 - Xxxxxxxxx opce

153 - Xxxxxxx opce

13 - Depozita xxx aktivním xxxxxxxxx

131 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

139 - Xxxxxxx xxxxxxx

14 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

141 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

149 - Opravné položky

Účtová xxxxx 2 - Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx majetek

20 - Xxxxxxxx xxxxxxx

201 - Zřizovací xxxxxx

202 - Goodwill

203 - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx práva

204 - Xxxxxxxx

205 - Ostatní xxxxxxxx majetek

208 - Xxxxxxx k nehmotnému xxxxxxx

209 - Xxxxxxx položky

21 - Xxxxxx xxxxxx majetek

211 - Xxxxxx majetek

216 - Xxxxxx majetek xxxxxxxxxxxx

218 - Oprávky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

219 - Xxxxxxx xxxxxxx

22 - Pořízení xxxxxxx

221 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx

222 - Poskytnuté xxxxxx na pořízení xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

229 - Xxxxxxx xxxxxxx

23 - Xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxx

231 - Xxxxxxxx

232 - Xxxx xxxxxxxx hodnoty

234 - Xxxxxx xx xxxxx

235 - Xxxxx xxxx

237 - Vlastní akcie

239 - Xxxxxxx xxxxxxx

24 - Zvláštní xxxxxxxx účty k fondům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

241 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

242 - Xxxxxxxx xxxx rezervního xxxxx

243 - Bankovní účet xxxxxxxxxx fondu

244 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

245 - Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

25 - Xxxxxxx xxxxxx

251 - Xxxxxx

252 - Xxxxxxx xxxxxx

259 - Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx třída 3 - Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

30 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx

301 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx

302 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx)

303 - Pohledávky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

308 - Xxxxxxx pohledávky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění

309 - Opravné xxxxxxx

31 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

311 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pojistného

312 - Xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

313 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

315 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

316 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx do zajišťovacího xxxxx

318 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

32 - Ostatní xxxxxxxxxx

321 - Pohledávky xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx

322 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxxx dluhopisů

323 - Xxxxx xxxxxxxx

324 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx

325 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

327 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zálohy

328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx

329 - Opravné xxxxxxx

33 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

331 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

332 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx)

333 - Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

338 - Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

34 - Závazky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

341 - Závazky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pojistného

342 - Xxxxxxx vůči poskytovatelům xxxxxxxxx xxxx

343 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

346 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fondu

348 - Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

35 - Zaměstnanci x xxxxxxxxx

351 - Xxxxxxx k zaměstnancům xx xxxxxxx xxxxxxxx

352 - Xxxxxxx z vkladů xxxxxxxxxxx

353 - Xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxxxx

354 - Xxxxxxxxxx xx zaměstnanci

355 - Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

359 - Xxxxxxx xxxxxxx

36 - Ostatní xxxxxxx

361 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

362 - Emitované xxxxxxxxx

363 - Různí věřitelé

364 - Xxxxxx k úhradě

365 - Eskontní úvěry

366 - Xxxxxxxxxx xxxxx

367 - Xxxxxx zaručené xxxxxxxxxx

368 - Xxxxxxx xxxxxxxx zálohy

369 - Xxxxxxx xxxxxxx

37 - Xxxxxxxxx xxxx a dotací

371 - Xxx z příjmů

372 - Xxxxxxx xxxxx xxxx

373 - Xxxxxxx xxxx x poplatky

374 - Xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx

375 - Xxxxxxx xxxxxx

377 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávka

39 - Xxxxxxxxx xxxx aktiv x xxxxx

391 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

392 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

393 - Xxxxxx příštích xxxxxx

394 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

397 - Xxxxxxx xxxx aktivní

398 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

399 Vnitřní xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 4 - Xxxxxxxxxx účty x xxxxxxxxxx xxxxxxx

40 - Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

401 - Xxxxxxxx xxxxxxx

402 - Xxxxxx xxxx

403 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

404 - Xxxxxxxxx rozdíly z přecenění xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

406 - Xxxxxxxx fond

407 - Sociální xxxx

408 - Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

409 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

41 - Fondy xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

411 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

412 - Ostatní xxxxx

413 - Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx

414 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx

42 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

421 - Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

43 - Xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx

431 - Xxxxxxxx xxxx

433 - Xxxxxxxx fond

44 - Xxxxxxxxx xxxxxxx

441 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pojistné

442 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxxx

443 - Xxxxxxx xx pojistná xxxxxx

444 - Rezerva na xxxxxx x slevy

445 - Xxxxxxxxxxx rezerva

446 - Xxxxxxx životních xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika pojistník

447 - Xxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

449 - Xxxx xxxxxxx

45 - Xxxxxxx xx ostatní xxxxxx x ztráty

451 - Xxxxxxx xxxxxxx

452 - Xxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx

453 - Rezerva xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

459 - Xxxxxxx xxxxxxx

46 - Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx

461 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

47 - Xxxxxxxxxx xxxxx

471 - Xxxxxxx xxxxx

472 - Ostatní xxxxx

48 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx

481 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx s rozhodujícím vlivem

482 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

483 - Xxxxxxxxx dluhopisy

484 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxx

485 - Xxxxxxx xxxxxx

486 - Xxxxxxxx xxxxxx

487 - Xxxxxx xxxxxxxx dluhopisem

489 - Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx

49 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

491 - Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx

Účtová xxxxx 5 - Xxxxxxx

50 xx 51 - Xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx pojištění

501 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

502 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

503 - Xxxxxx xxxxxxx xx pojistná xxxxxx

504 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx pojistná xxxxxx

505 - Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pojistné

506 - Podíl zajišťovatelů xx xxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

507 - Tvorba xxxxxx xxxxxx

508 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx rezerv

509 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

511 - Xxxxxxxxxx náklady (xxxxxx) xx pojistné xxxxxxx

512 - Xxxxxxx xxxxx

514 - Pojistné xxxxxx a xxxxx

515 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx

518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

519 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

52 až 54 - Xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pojištění

521 - Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx

522 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základech xx xxxxxxxx xxxxxx

523 - Tvorba xxxxxxx xx nezasloužené pojistné

524 - Podíl zajišťovatelů xx xxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

525 - Tvorba rezervy xx pojistná xxxxxx

526 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx pojistná xxxxxx

527 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

528 - Xxxxx zajišťovatelů xx tvorbě xxxxxxx xxxxxxxxxx životního pojištění

529 - Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

531 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx

532 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx (výdaje) xx pojistné xxxxxxx

533 - Správní režie

535 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

536 - Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

537 - Xxxxxx xxxxxxxxx položek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

538 - Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

539 - Úbytky xxxxxxx finančního xxxxxxxx

541 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx

547 - Xxxxxxx xxxxxxxxx náklady

548 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx

55 xx 57 - Xxxxxxxxxxx účet

551 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx umístění

554 - Xxxxxx opravných xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx umístění

555 - Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

558 - Xxxxxxx náklady

559 - Xxxxxx opravných položek x&xxxx;xxxxxxx

561 - Tvorba xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx

562 - Xxxx a poplatky

563 - Xxxxxxxxx náklady

564 - Úbytky xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxx xxxx přecenění

571 - Xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

572 - Daň x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

573 - Daň x&xxxx;xxxxxx z mimořádné činnosti - xxxxxxx

574 - Xxx z příjmů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx - odložená

575 - Dodatečné xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx

59 - Vnitropodnikové xxxxxxx pojišťoven

591 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 6 - Xxxxxx

60 xx 61 - Xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

601 - Xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxx

602 - Xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťovatelům

603 - Použití xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

604 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění

605 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

606 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

607 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

608 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxx

609 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

611 - Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx z netechnického účtu

613 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

616 - Xxxxxx xx xxxxxxx

617 - Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťovatelům

618 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

619 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx ostatních technických xxxxxxxx

62 až 64 - Xxxxxxxxx účet x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

621 - Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

622 - Předepsané hrubé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

623 - Xxxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxxx pojistné

624 - Xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxx xxxxxxx xx nezasloužené xxxxxxxx

625 - Xxxxxxx rezervy xx pojistná plnění

626 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

627 - Použití rezervy xxxxxxxxxx životních xxxxxxxxx

628 - Podíl zajišťovatelů xx xxxxxxx rezervy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

629 - Xxxxxxx jiných xxxxxx

631 - Podíl xxxxxxxxxxxxx na použití xxxxxx rezerv

634 - Xxxxxx z majetkových účastí

635 - Výnosy x&xxxx;xxxxxxx x staveb

636 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

637 - Xxxxxxx xxxxxxxxx položek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

638 - Xxxxxx z realizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx

639 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

641 - Xxxxxx xx xxxxxxx

642 - Xxxxxx xx xxxxxxx postoupené xxxxxxxxxxxxxx

643 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

647 - Xxxxxxx technické xxxxxx

648 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

649 - Převod xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účet

65 xx 67 - Netechnický xxxx

651 - Xxxxxx z majetkových xxxxxx

652 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxx

653 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx finančního umístění

654 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx umístěním

655 - Výnosy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

656 - Xxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

657 - Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

658 - Xxxxxxx xxxxxx

659 - Použití opravných xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

661 - Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x ztráty

663 - Xxxxxxxxx xxxxxx

664 - Xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx přecenění

69 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

691 - Xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 7 - Xxxxxxxxx účty x xxxxxxxxxxxx účty

70 - Xxxx xxxxxxxx

701 - Počáteční xxxx xxxxxxxx

702 - Xxxxxxx účet xxxxxxxx

71 - Účet xxxxx a ztrát

711 - Xxxx zisků x ztrát

712 - Xxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k neživotnímu xxxxxxxxx

713 - Zúčtování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pojištění

714 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účtu

72 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

721 - Hodnoty xxxx xx zástavy

722 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

723 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx do doby xxxxxx xxxxxxxxxx

724 - Xxxx xxxxxxx v evidenci

725 - Závazky x&xxxx;xxxxxxxx

726 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x.

727 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

728 - Xxxxxxxxx účet xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

729 - Evidenční xxxx

73 - Podrozvahové xxxx

Xxxxxx třída 8 x 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx účetnictví pojišťoven

OPATŘENÍ xx. XXX X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx znění xxxxxx xxx xx. 282/105 880/2001)

Příloha x. 2

XXXXXXX ÚČTOVÁNÍ XXX POJIŠŤOVNY

A. Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx některých xxxxx xxx xxxxx účtové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx X

(1) X xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx i x nákladech, výnosech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx obchodní zákoník x občanský zákoník, zákony xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s výsledky xxxxxxx tvořivé xxxxxxxx, zákon o pojišťovnictví, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví 5), xxxxx xx dále xxxxxxxx xxx xxxx „xxxxx“ - účtuje pojišťovna x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;účtovou osnovou x xxxxxxx účtování xxxxxxxxxxx xxxxx opatřením. Hmotný x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx6), xx xxxxxxxxx umístěním.

(2) Finančním xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy xx.), majetkové účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx), xxxxxx, peněžní xxxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx listy), xxxxxxxxx xx portfolia (xxxxxxxx xxxx majetkové xxxxx xx.), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (zejména xxxx, xxxxx poukázky, termínované xxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx účastí s podstatným xxxxxx xx rozumí xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx pojišťovna xxxxxxx 20% x nejvíce 50% xxxxx (xxxxx) xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx třetí xxxxx, ve kterém xxxxxxxxxx (mateřská xxxxxxxxxx) xx větší xxx 50% xxxxx (účast) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx7a) jinak. Xxxxxxxx společnost xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x plně xxxxxxxxxx xxxx činnost. Xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu. X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.7a)

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx xx považují xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v odstavci 3 x 4, xx. xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (podniku) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis7a) xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 20% na základním xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx opatřením Xxxxxxxxxxxx financí ČR.7)

Xxxxxx Xx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx právnických osob), xxxxx xxx xx xxxxxx subjektivitu (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx8)) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx9)) x k nimž xx xxxxxxxxx x účelová xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx10) ).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tvorby v xxxxxxx xxxxxxxx je xxxx zdroj xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zisk xxxxxxxxxx. Xxx o xxxxx, xxxxx xxx tvořit xxxx. xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx akcií, xxxxxxxxxx převzetím xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx majetku, k němuž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xx rozumějí xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tvorby je xxxxxxxx z účetnictví xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Fondy xxxxx xxxxxx xx vrub xxxxxxx xx výnosů, xx neplatí x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx pasivy xxxx xx pasiva (xxxxx, x xx x xx xxxxx cenných xxxxxx), o kterých xxxx smluvně xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx konkurzu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelů (tj. x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xx xxxxx zejména x&xxxx;xxxx xxxxxx skupiny 48, popř. 36, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx je osoba, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx xx pojistné xxxxxx, xxx ohledu xx to, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx smlouvu uzavřel xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx definovaná xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.10a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx pojišťovacím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.10b)

(7) Xxxxxx xx rozumí xxxxxxx znehodnocení (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx vyjádřitelná x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx z jakýchkoli příčin. Xx xxxx 563 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rozdíly - xxxxx (Čl. XIV xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx ustanovení).

(8) Dotacemi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obcí, z rozpočtových xxxxxxxxxx Grantové xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx XXXXX nebo xxxxxxxxx programu x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“). Dotace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx jinak xxx xxxxx xxxxxxxxxx, snižuje xxxxxxxxxx cenu nebo xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xx x xxx xxxxxxxx.

Článek XX

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx analytických xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osnovy xxxx xxxxxxx na jiném xxxxx v těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x výnosů,

b) xxxxxxx x pohledávek x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků a xxxxxxxx,

x) členění xxxxx xxxxxxxx hlediska (xxx Čl. I xxxx. 3)

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (Xx) x xxxx měnu zejména xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), vkladech (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxxxx na sestavení xxxxxxx) x podle xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xx,

x) členění x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx majetek daný xx zástavy xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxx za xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx řízení,

g) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx,1a)

x) xxxxxxx podle xxxxxxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx10d) (xxxxxxxxxx nástrojích).

(2) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx a xxxx) xxxxxx majetku v leasingu xxxxxxxxxx vede xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxx tohoto xxxxxxx.

(3) Pojišťovna - xxxxxx DPH, xxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx DPH a xx uvedený xxxxxxx xxxxxx cenou včetně XXX, sleduje xxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx členění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvážení, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx solventnosti, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx,

x) uživatelů xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx x xx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xx újmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 3.

Článek XXX

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx otevírání x uzavírání xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

X. Otevírání xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxx knihy se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxx) vykázané xx xxxx 702 musí xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxx) xxxx 701.

(2) Účetními xxxxxx xx xxxx xxxx 701 x xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxx 701 a xx xxxx příslušných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx počáteční zůstatky.

(3) Xxxx, popř. xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxx 702 se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zaúčtuje xx xxxxxxxx, příp. xx xxxx xxxx 421 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx 701.

(4) Stav xxxx 421 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, příp. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx účetními zápisy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účtové xxxxxxx 41-Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. ve prospěch xxxx 369, 489,

x) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účtové xxxxxxx 41-Xxxxx ze xxxxx x převedené xxxxxxxx, xxxx. xx xxxx účtů 328, 118. Xx vrub xxxx 414 se xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx převádí xx dalších let.

(5) Xxxxxx rozdělení xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ledna, xx xxxxx účetní xxxxxx xx xxxxxx 395 x 396, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx nichž xx tyto zápisy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knih.

(7) Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §7 odst. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oceňování xxxxxxx (jako xxxxxx xxxxxx následujícího xxxxxxxx xxxxxx), a to xx xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (účet 563), xxxx. xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx 663).

II. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Účty hlavní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Konečné xxxxx účtů xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 712, 713, 714, konečné xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účtů, xxxxxxxx xxxx 712, 713, 714 xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 711. Xxxxxxxx xxxxxxxx účtu 711 xx podle xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, příp. xx xxxx účtu 702.

(3) Xxxxxxx zůstatky xxxxxxxxx xxxx xx přeúčtují xx vrub účtu 702, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účtů xx xxxxxxxxx ve prospěch xxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxx 702 xx xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxx 711 (x xxxxxxx xxxxxx). Xx prospěch účtu 702 xx přeúčtuje xxx xxxxxxxx účtu 711 (v případě xxxxx).

Xxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxx x uzavírání účetních xxxx

(1) Xxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx jednotky (xxxxxxxxxx) stanoví §18 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uspořádání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx.10c) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je činnost, xxx xxx se x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §17 xxxx. 3 xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx dáti x Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx a xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xx účetní období (xxxxxxx, popř. xxxxxxxx),

x) xxxxxx se účetní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvahových xxxx a xxxxxxxx xxxx 711 xx xxxx 702.

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je uveden x&xxxx;Xxxxxx III bod XX. Xxxxxxxx ustanovení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx výnosů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx třídy 6 a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx třídy 5 x&xxxx;xxxxxxxx účtů 571, 572, 573, 574, 575.

(3) Hospodářský výsledek xx xxxxxxx - xxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx ztráta - xx xxxxxx jako xxxxxx výnosů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx třídy 6 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx třídy 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, technického xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx pravidly:

a) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 50 xx 51 xx xxxxxxxx na xxxx xxxx 712. Xxxxxx xxxxx účtů účtových xxxxxx 60 až 61 xx zaúčtují xx xxxxxxxx xxxx 712. Hospodářský xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX a D xxxx 712 xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx (xx prospěch) xxxx 711.

x) xxxxxx všech xxxx xxxxxxxx xxxxxx 52 xx 54 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx 713. Xxxxxx všech xxxx xxxxxxxx xxxxxx 62 xx 64 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 713. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porovnáním xxxxxx XX x X účtu 713 xx xxxxx své xxxxxx zaúčtuje xx xxxx (ve xxxxxxxx) xxxx 711.

x) xxxxxx xxxxx xxxx účtových xxxxxx 55 až 57 xx xxxxxxxx xx vrub xxxx 714. Xxxxxx všech xxxx účtových xxxxxx 65 xx 67 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu 714. Xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx MD x X xxxx 714 xx podle xxx povahy xxxxxxxx xx vrub (ve xxxxxxxx) xxxx 711.

(5) Xxxxxxx stavy xxxx 712, 713 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a ztrát x představují xxx xxxxxxxxx vazby údajů xxxxxxxxxx a účetní xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx účtu 702 x účtu 711 xx sestaví xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakázáno vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s výjimkou:

a) pohledávek x xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx) vůči xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx vedeny xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nákladové, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x vztahujících xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx, nepřímých xxxx a xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx12) xxxxxx xxxxxxx.

(3) Výjimky xxxxx odstavce 1 xxxxxxx při účtování x pohledávkách x xxxxxxxxx x nákladech x xxxxxxxx z pojištění x zajištění.

(4) Xxxxxxx x xxxxxx (technického xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx (technického xxxx) xxxxxxxxxxx pojištění a xxxxxx. Náklady a xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx (technického xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu

(1) Okamžikem xxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx xx okamžik, ve xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (xxxxx, darovací xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx státního xxxxxx xx.), xx vzniku xxxxxxxxxx x závazku, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ap.), xx xxxxxxxx škody, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx uvnitř xxxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx skutečnostem, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, popř. jsou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x zajištění xx vymezen x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 3.

(3) X&xxxx;xxxxxxxxx okamžiku12a) xxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxx z dále uvedených:

a) xxxxxxxx v daném případě,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx účetním xxxxxxxx (skutečností) nebo xxxxxxxxxxxx charakteru činnosti xxxxxx jednotky,

c) předepsanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, přiměřenou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxx rozlišování

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se účtují xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx týkají; xxx x&xxxx;xxxxxxx, že jde x významnou částku xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx mimořádné xxxxxxx nebo výnosy,

c) xxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx,

x) náklady a xxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je nutno xxxxxx rozlišit ve xxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období (xxxx 391),

- xxxxxx xxxxxxxx období (xxxx 392),

x) xxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

- xxxxxx příštích xxxxxx (účet 393)

- xxxxxx xxxxxxxx období (xxxx 394)

(2) Kritériem xxx účtování účetních xxxxxxx časového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xx znám xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx), xxxx a období, xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Účetní případy, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období se xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Časové xxxxxxxxx xxxx nutno xxxxxxxx v případech, kdy

a) xx jedná x xxxxxxxxxx částky, jejich xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx či xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozlišení x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx záměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výdaje, xxxx. xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x zajištění xx xxxxxxx v každém xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Účty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx. Změny xxxxxx xxxxxxx xxxx možné xxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx.

Xxxxxx XXXX

Xxxxxx náklad - odložený xxxxxx xxxxxxx, xxxx. pohledávka

(1) Xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů 13) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x ní xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 55 až 57 - Xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx 571, 572, 573, 574, 575).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x zdaňovací xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx odloženou xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

(3) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v jedné činnosti xxxx x xx xxxxx ztráta, xxxxxxx xx pojišťovnou je xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx daňová xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxx na vrub xxxx 571 xxxx 573 a xx xxxxxxxx účtu 371). Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx 571 xxxx xx xxxx 573 xxxxxxxxxx s účtem 371 xxxx snížení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. Na xxxx 575 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx minulá xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx těchto zápisech xxxx zůstatek xxxx 371 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx dosaženého xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx splatná xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daně x&xxxx;xxxxxx x sazby xxxxxx zákonem o daních z příjmů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx 571 x 573 x ve xxxxxxxx xxxx 371.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx odložená se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx mezi daňovým xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před zdaněním xxxxxxxxx v účetnictví z titulu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného majetku xxxxx zákona o daních z příjmů (xxxx xxx „xxxxxx xxxxx“) x xxxxxx uvedeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xx zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx daně x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx stanovena zákonem o daních z příjmů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xxxx 572 x 574 x ve xxxxxxxx xxxx 377, je-li xxxxxx odpis xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx xxxx xx souvztažným xxxxxxx zápisem xx xxxx účtu 377, xx-xx daňový odpis xxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Postup xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx časových xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jen x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx neexistují xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx daňovém uplatnění x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobích. Xxxx skutečnost je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nepotřebnosti xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 57 x xx xxxx 377 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxx vypočtenou xxxxx xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů x zůstatkovou xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Článek XX

Xxxxxx xxx xxxxxx a používání xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů, x zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 13),14),

x) jejichž xxxxxx xxxx zohledněna xxxxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx rezerv xx xxxxxx xx vrub xxxxxxx, jejichž xxxxxxx (xxxxxx snížení xxx xxxxxxxxxxxx) prospěch xxxxxx. Xxxxxxx lze použití xxxxx k účelům, k nimž xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx aktivní zůstatek.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx dokladové xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(6) Pojišťovny ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx apod.) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rezerv, resp. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x způsob jejich xxxxxxxxx.

Článek X

Xxxxxx xxx xxxxxx x používání xxxxxxxxx položek

(1) Opravné xxxxxxx, xxxxx vytvářejí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx (a použití) xx xxxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů x zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,13),14)

x) xxxxxxx xxxxxx (x použití) xxxx zohledněna xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tvorby x použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx nákladů pouze x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Opravné položky xx xxxxxxxxx maximálně xx výše xxxxxxx xxxxxxx v účetnictví.

(3) Opravné xxxxxxx xx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx se xxxxxxxx xxxx zcela prokáže xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x to zpravidla xx základě inventarizace.

(4) Xxxxxxx položky nesmí xxx aktivní xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx položky.

(6) Xxxxxx opravné xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxx xxxxxxx xx zakázáno.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, xx se xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx jejich xxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxx, xxx jejich xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (§26 odst. 2 xxxxxx), nevytvářejí xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přímo xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx příslušného xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx x případ, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx) včas x podle smlouvy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx penále.

(8) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx snížení ocenění xxxxxxx se

a) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pohledávek x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plán,

b) x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nákladů (xxxx 563), xxxxxxxxx-xx xxxx jiného x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx snižuje xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx majetek, xx tvoří x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx je výrazně xxxxx než xx xxxx ocenění v účetnictví xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivát x tímto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx syntetické xxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx měně, tj. x&xxxx;xxxxxxx korunách (Kč), x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx15) současně i x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(2) Majetek x xxxxxxx, vyjádřené x&xxxx;xxxx měně xx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15a) na xxxxxx měnu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoveným Xxxxxx národní xxxxxx (§24 xxxx. 4 xxxxxx). V účetní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx majetek x xxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx zákonem16). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo prodeje xxxx měny xx xxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx který xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prodány. Xxx xxxxxxxx cizích xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v kurzech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX, xx pro xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, popř. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx nebo XXXx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx vznikající x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx vrub xxxx 558, popř. xx prospěch xxxx 658, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx.

(4) Kurzové xxxxxxx xxxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxxx xxxx k okamžiku xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx se účtují.

a) xx xxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx. b) xx xxxx účtu 558, xxxx. xx prospěch xxxx 658,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx umístění xx xxxx xxxx 539, 564, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx 639, 664.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx reálnou hodnotou xx kurzový rozdíl xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx neúčtuje.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx XXX

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a závazků xxxxxxx xxxxx v §2428. Xxxx xxxxxxx oceňování xxxxxxx pojišťovny x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ocenění hmotného xxxxxxx v účtové xxxxxxx 21 x xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx 102 xxxx 101), xx xxxxxxx x xxxxxx xx dokončené xxxxxxxxx zhodnocení17) x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx13). Xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxx skupině 20 xx zvyšuje x xxxxxxxxx zhodnocení. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx účtuje xx příslušný účet xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1 xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(4) O trvalém xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx x hmotného majetku xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx 108, 208, 218).

(5) X přechodném xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx X.

(6) X&xxxx;xxxxxxx (§18 xxxx. 1 xxxx. c) zákona) xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx oceňování xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx položku xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx XIII x Xxxxxx XIIIa,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 zákona.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx zařazených. Xxx vyřazení xxxxx xxxxxxx movitých věcí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části xx xxxxxx s mírou xxxxxxxxxxx souboru.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx x xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx oceňovací xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx hodnotu mohou xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v pojišťovnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1) X oceňovacích rozdílech x&xxxx;xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xx účtuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XIIIa.

Xxxxxx XXXX

(1) Reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx pozemků a xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 4, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx hodnotou, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx §27 xxxx. 3 xxxxxx.

(3) Pokud xx xxx sestavení xxxxxx závěrky je xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx (do xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx tržní xxxxxxx x odhadnuté výdaje x&xxxx;xxx spojené.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hodnota xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odhadu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodejní) xxxxxxx. Xx neplatí x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (protihodnotou), xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxx ekvivalencí (xxxxxxxxxxxxx) xxx kterém xxxxx xxx přiměřeně xxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx.18b)

(5) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx reálnou hodnotou xxxxxx hodnota, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx ocenění xxxxx xxxxxxxx 6 x 7, případně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 8.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxx cena, xx xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx s tím, xx xx tento xxxxxxx xxxx předmětem veřejné xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulérní prodej x xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vzhledem x&xxxx;xxxxxx tohoto majetku.

(7) Xxxxxx hodnota podle xxxxxxxx 6 xx xxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pozemek x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx znalce, x xx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx. Xxxxx xx posledního xxxxxxx hodnota pozemku xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx nižší xxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty.

(8) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx pozemky x xxxxxx xxxxx prodány x&xxxx;xxxxxx době (xxx xx 3 xxxxxx), xxxxx se hodnota xxxxxxxxx v souladu s odstavcem 6 x 7 x xxxxxxxxx výdaje x&xxxx;xxx xxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx1) musí xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx míry, xxx xxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.17a)

Článek XIIIa

(1) Jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxńxxxxx xxxxxxx z ocenění xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oceněním x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty.

(2) X rozdílech xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, x&xxxx;xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vrub účtu 539, 564, xxxx xx xxxxxxxx xxxx 639, 664, souvztažně x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxxx v účtové třídě 1, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jiného majetku x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x technických rezerv xx účtuje na xxxxxxxxxx účtu technické xxxxxxx souvztažně x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx tvorby nebo xxxxxxx této xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx k obchodování xx xxxxxxxx trhu, xx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx účtu 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx umístění (majetku); x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2.

(5) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x zajišťovacích xxxxxxxx xx xxxxxx

x) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Čl. XVa xxxx. 7 písm. x) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2,

x) v případech podle Čl. XVa xxxx. 7 xxxx. x) a x) na xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx, uplatnění, xxxxxxxxxxx) se xxxxxxxxx xxxxxxxx z účtu 404 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 539, 564 xxxx ve xxxxxxxx xxxx 639, 664.

Xxxxxx XIV

Inventarizační rozdíly

(1) Xxxxxxxxxxxxxx rozdíly xxxxxxxx §30 xxxx. 5 xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx stav xx xxxxx xxx stav x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení občanského a obchodního zákoníku, xxxx zákoníku práce o xxxxxxxxxxxx xx škodu. X&xxxx;xxxxxxxxx, kdy skutečný xxxx xx xxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx mimo xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx ustanoveními občanského zákoníku o xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, opuštěné, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx účtují x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §30 xxxx. 6 zákona xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 563), xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx 663) x&xxxx;xxxxxxxx

x) xxxxxxx x pokladní hotovosti x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx cenných papírů, xxx je xxxxx xxxxxx z tohoto titulu xxxxx v oddělené xxxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx x v účetnictví xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zaúčtuje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx neodpisovaného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 403.

Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxx XX

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx vymezují xxxxxxxx xxxxxxxx.18) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s nimi xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.6)

(2) Xxxxx xxxxxx (XX) se xxxxx xx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx papíry) xxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx neměnnou xxxxxxxx xxxxx,

x) proměnlivou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) je xxxxxx určena ve xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; x XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 122.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx výnosem. Xxx další xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx (§19 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx cenných xxxxxx se xxxx xxxxxxx x Článkem XII, Xxxxxxx XIII x Článkem XIIIa Xxxxxxxx ustanovení těchto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx CP x&xxxx;xxxx xxxx xx Xx x&xxxx;xxxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx závěrce xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx XI.

(3) Xxxx CP xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo jinak x&xxxx;xxxxxxx s obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.18),19) Součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx, provize xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx pořízení xxxxxxx xxxxxx x podílů x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) X xxxxxxx papírech x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů.6)

(5) Xxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx u cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

(6) Pokud xx xxxx v rozporu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx18b), i x&xxxx;xxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxxx Čl. XII odst. 8 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupů účtování.

Xxxxxx XXx

Xxxxxxxx

(1) Investiční xxxxxxxxxxx vymezují xxxxxxxx xxxxxxxx,18) není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx s finančním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx smlouva, xxxxx xxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jednotky):

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx v závislosti na xxxxx xxxxxxx míry, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx indexu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) nebo úvěrovém xxxxxx, resp. v závislosti xx xxxx proměnné (xxx. podkladová xxxxxx),

x) xxxxx se xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx typy xxxxxxxxx, v nichž je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx změny tržních xxxxxxxx, vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx (xxx. xxxxxxx) xxxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx dodání).

(3) Za xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) repo xxxxxxx (xx. xxxxx, xxxxxx se zajišťovacím xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxx, půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sjednaným xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxx x nákupu, prodeji, xxxxx xxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx majetku, xxxxx s výjimkou xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nerostné xxxxxxxx, xxxxx kovy, energie), xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Opce, na xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nefinanční aktivum xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxx, které xxxxxxxx úhradu v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, geologickými xxxx xxxxxx fyzikálními faktory, xxxxxxx považované xx xxxxxxxx.

(4) Deriváty se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx člení na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx opce (xxxxxxx) xx xxxxx u xxxxxxx opce (xxxx xxxx) koupit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x prodejní xxxx (xxx xxxx) xxxxx xxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx k určitému xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx straně prodávající xxxx (xxxxxxxx) xx x xxxxxxx opce xxxxxxxxx prodat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x prodejní opce xxxxxxxxx nakoupit nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx aktivum) xx xxxxxx pevně xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx člení xx deriváty x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxx účetnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx derivát x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx derivátem se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v reálné xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx toky xxxxx xxxx xxxxxx kompenzují xxxxx v reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zajišťované xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx (xx. xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxxx budoucí peněžní xxxx (tj. např. xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xx úvěr, xxxxx xxxx xxxxxx v budoucnu xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s cizoměnovými xxxxxxx s rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx vlivem.

Budou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, potom xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx k obchodování.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx záznamem, xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přesné xxxxxxxx rizika, xxxxx xx xxxxxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxx, xx. xx xxxxxxx a xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizika xxxxx plně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v rozmezí xx 80% xx 125% (xx. xxxx. xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 120 x xxxxxx xx xxxxxxxxx položky 100, xxxxxxxxxx je vyjádřena xxxxxxx 120/100 xxxx 100/120).

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx spolehlivě xxxxxxxxx x xxxxxxxx posuzovaná.

(8) Xxxxx to není x&xxxx;xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx neobchází xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx účtování x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18a) xxxxxxx xxxxxxxxx jiné postupy xxxxxxxx18b), x x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Čl. XII xxxx. 8 Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. ve xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx) se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, prodeje xx xxxxxxx xx xxxxxx směnek souvztažně x&xxxx;xxxxxxxxxxx účty xxxxxxxxx xxxxxx (účet 658) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 568). Pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x věcně xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Povinně xx xxxx časového xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx diskontu xxxxxxx x xxxx xxxxxx, u nichž xxxx xxx směnečný xxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přesahuje xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) směnky, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx podrozvahovém xxxx 723, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx snižují x xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx převede xx účet 325.

(5) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx směnky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. O xxxxx xxxxxxx se účtuje xx xxxxxxxx účtu 365; jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtech.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxx to xxxx v rozporu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx při účtování x xxxxxxx pojišťovny xxxx zajišťovny19a) nebo xxxxxx zrušení x&xxxx;xxxxxxxxx19b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx účtování.19c)

XXXXXXXX xx. FMF X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx znění vydané xxx xx. 282/105 880/2001)

 Příloha x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx x. 2
POSTUPY XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, hmotný x xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx závazky
Náklady
Výnosy
Závěrkové účty x xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx ustanovení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 1 - Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxx X

(1) Na xxxxxx xxxx účtové xxxxx se xxxxxx x majetku xxxxxxxxxx, xxxxxx ručí xx xxx závazky (rizika) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s tímto xxxxxxxx xx řídí zvláštními xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxx umístění xxxxxxxx

x) pozemky a xxxxxx (xxxxxxxxxxx) (xxx. xxxx. 10),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx dlouhodobé pohledávky (xxx. xxxx. 11),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxx. 12 x 15),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zajištění (xxx. xxxx. 13),

x) xxxxxxxx umístění xxxxxx xxxxxxxxxxx (účt. xxxx. 14).

Xxxxxx XX
Xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx)

(1) X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 10 účtuje xxxxxxxxxx x pozemcích x xxxxxxxx (nemovitostech)20), xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx podílovém xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxx xx xxxxx hospodaření.

(2) Xxxxxxx x stavby (xxxx 101 x 102) xx člení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx, tj. xx, xxxxx xxxxxxxxxx využívá xxxxxxxx k pojišťovací x xxxxxxxxxxx činnosti xx x&xxxx;xxxxxx xxxxx, které x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (zejména budova xxxxxxxxxx a pozemek xx xxxxxx xxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx. xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx. pronajímané xxxxxx a xxxxxxx).

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx (xx. 108) xxxxxxxxx xxxx opotřebení xxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 109.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx osob x ostatní dlouhodobé xxxxxxxxxx

(1) Majetkovými xxxxxxx xx rozumí podílové xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx třetích xxxx. Xxxxx xx souhrn xxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx, xxxxx pojišťovna xxxxxxx xx podniků xxxxxxx osob. Majetkové xxxxxx xxxxxx primárně xxxxxx k obchodování. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem I xxxx. 3 xx 5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx 111, 112 nebo 117.

(2) Xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem x nejsou primárně xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx na účtu 113 xxxx 115.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xx xxxxxx 114 nebo 116. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx 124 x 125).

(4) Xx účtu 118 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx na účtu 119.

Xxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) O cenných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx výnosem xx xxxxxx na xxxx 121, xxxxx-xx x případy xxxxx Čl. III xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx papírech x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx 122, xxxxx-xx x XX podle Čl. III xxxx. 2 xxxx xxxxxx třídy; na xxxxx účtu se xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx výnosech18b) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v investičních společnostech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 123. X tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 11. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx s právní xxxxxxxxxxxxx, sdružení bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx položkou tato xxxxxxxx za společnosti x fondy, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxxx xxxxxx se považují xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx21), xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (účet 124).

(4) Xxxx ostatní xxxxxx (xxxx 125) se xxxxxx ty xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. V příloze xx xxxxx výše ostatních xxxxxx zaručených pojistnou xxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxx (xxxx 126) xxxx částky xxxxxx xx termín xxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx umístily x xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx. Neúčtuje xx xxx x ostatním xxxxxxxxx majetku (x xxx. xx. 23) x x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (účet 721).

(6) Jiná xxxxxxxx xxxxxxxx (účet 127) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx účtovat xx xxxxx účtu xxxx xxxxxx skupiny, resp. xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx x umělecká xxxx x sbírky x předměty z drahých xxxx, xxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx primárně xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxx 129 xx účtují xxxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxx xxxxxxxxx umístění xx účtuje xxxx xx účtech xxxxxx xxxxxxx 15, o xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Čl. VII xxxx xxxxxx xxxxx.

Článek X

Xxxxxxxx při xxxxxxxx zajištění

Na xxxx 131 účtuje xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x zúčtovávají xx. Jde x xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx položky k těmto xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx účtu 139. X&xxxx;xxxxxxx, že tímto xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx účtují xx xxxxxxxx v analytických xxxxxx xxxxxxxxx k účtu 121 xxxx 122.

Článek XX

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxx 141 xx účtují xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojistník. Xxx xxxx. x xxxxxxxxxx xx xxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx s některým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx závazků, x xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx finančním xxxxxxxx nelze účtovat xx xxxxxx účtech xxxxxx třídy 1 resp. xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx oprávněným osobám x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx xx vytváří xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 446). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx umístění xx xxxxxxxx xx xxxx 149.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xx účtuje x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu18a) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem XVa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.

Příloha x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 2 - Nehmotný, xxxxxx x finanční xxxxxxx

Xxxxxx X

(1) V této xxxxxx třídě se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx třída 1), x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxx. 20),

b) xxxxxx movitý majetek (xx. skup. 21),

x) xxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxx. 22),

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx majetek (xx. xxxx. 23),

e) ostatní xxxxxx (úč. skup. 25).

Xxxxxxx v této xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s §19 xxxx. 7 xxxxxx.

(2) V této účtové xxxxx xx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx popřípadě x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxxx, pokud xxx x výši xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.22)

(3) Xxxx xxxxxxxx majetek x&xxxx;xxxxxx skupině 20 xx účtuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož výše xxxxxxx xx xxxxx xxx 60&xxxx;000 Xx x každé xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx zaúčtován xx xxxxxxxxx xxxx majetku xx 31.12.1995, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotného xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx práva (xxxx. xxxx 203) x případy, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xx rozumí xxxx, xx kterou je xxxxx majetek využitelný xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx další xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxx souvisí se xxxxxxxxx x vznikem xxxxxxxxxx (xxxx 201). Xxxxxxx xxx výdaje xx pořízení hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx jinak. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxx xxxxxxxxxx Čl. I. xxxx. 3.

(2) Goodwill xxxxxxxxxxx rozdíl mezi xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx) pouze při xxxx koupi (účet 202).

(3) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx právy (xxxx 203) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, zlepšovacím xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx původu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx hardware, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx 204.

(5) Xx ostatní nehmotný xxxxxxx (účet 205) xx považují výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nehmotný xxxxxxx, který nelze xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx účtové xxxxxxx.

(6) Nehmotný xxxxxxx xx odpisuje xxxxxxx (xxxx 208) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx k nehmotnému xxxxxxx xx xxxxxx xx účtu 209.

Xxxxxx XXX

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x dlouhodobém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Čl. I xxxx. 2). Za xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 21 se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx části x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, světelné xxxxxxx, nábytek, lůžkoviny x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx všechny xxxxxxx movité xxxx. Xxxxxxxxxxx hmotného majetku xx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.23)

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 211 xx xxxxxxx (xxxx) xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xx účtuje x o xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně xx xxxxx xx majetek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx 216) xx považují xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxx z drahých xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx 127).

(4) Hmotný xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 218) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx plánem xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx podílového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx každý xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx účtují xx xxxx 219.

(5) V analytických xxxxxx se vede xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx23a).

(6) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxx xxxx pronajímatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotný xxxxxxx (účt. xxxx. 21) x&xxxx;xxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx majetku

V této xxxxxxx xx účtuje x výdajích xx xxxxxxxx nehmotného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 221) účtovaného x&xxxx;xxxxxxxx třídách 1 i 2. Xxxxxxxxxx xxxxxx (účet 222) představují xxxxxx, xxxxx xxxx poskytnuty xxxxxx osobám při xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vedou xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxx, xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx (xxxx 229), xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx 563).

Článek V

Pokladní xxxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx (xxxx 231) xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx měnu (Xx) x na cizí xxxx.

(2) Xx xxxx 232 xx účtuje x ceninách, šecích, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx účty xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx po xxxxxx xx používání xxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.24) V rozvaze xx xxxxxxx v samostatné xxxxxxx xxxx.

(3) Peníze na xxxxx (xxxx 234) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (xxxx 231) a xxxxxxx xxxx (xxxx 235), xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx (účet 126),xxxxx xxxxxxxx nesouladu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (xxxx 366, x&xxxx;xxx. xxxx. 47) x xxxx bankovními účty xxxxxxxx.

(4) Xxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxx (xxxx 235), kromě xxxxxxx x xxxxx (xxxx 126).

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účtují xx xxxx 237 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 121.

(6) Xx účtu 239 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 237.

Xxxxxx XX

Xxxxxx

Xxxxxx XXX

Xxxxxxx aktiva

(1) Xxxxxxxx (xxxx 251) xx rozumí xxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x&xxxx;Čl. I xxxx. 2.

(2) Xx xxxx 251 xx účtuje xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Pořízení xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx přímo xx xxxx nákladů (účet 558). Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx zásob xxxxxxxx inventurou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx) xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z účtu 251 xx vrub účtu 558. Xxxxxxxx xxxx xxxxx zjištěný xxxxxxxxxx xx xxxxx účetní xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx účtu 558 a xx xxxx účtu 251. Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx přechodný xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx pořizovací xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx inventuře xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 259 x xx vrub účtu 559. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zásob xx xxxxxxxx xx vrub xxxxxxx jako škoda (xxxx 563).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx období. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx účtuje xx vrub xxxx 391 x xx xxxxxxxx účtu 363 (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx). Xxx inventarizaci xx xxxxxx mezi skutečným xxxxxx zásob zjištěným xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx 391, xxxxx xxxxxxxxxxx spotřebu zásob, xxxxxxxx xx xxxx xxxx 558 x xx xxxxxxxx xxxx 391. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 391. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), ale xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Pojišťovna xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxx zásoby xxxxxxxx xxxxx xx spotřeby (xxxx 558), o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xx xxxx 252 xx xxxxxx aktiva (xxxxxxx), xxxxx xxxxx zaúčtovat xx xxxx účet x&xxxx;xxxxxx třídě 2. Xxx xxxx. x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složené xx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu (xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxx).

(8) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx 259.

Xxxxxx VIII

Vyřazování xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, škoda xxxx.).

(2) Xxxxxxxxxx cena xxxxxxx (xxx. xxxx. 20, 21), xxxxx xxxx xxxx odepsán xx xxxxxxxx na xxxx xxxx

x) 558 v případě xxxxxxx xxxx darování,

b) 563, x&xxxx;xxxxxxx likvidace, xxxxx xxxx manka.

(3) Xxx xxxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx (účt. tř. 1) xx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxx na xxxx xxxx 555 xxxx xxxx 538 a xxxxxxx xxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxx xxxx 551 xxxx xxxx 535.

(4) V případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx účtu v účtové xxxxxxx 22 jednorázově xxxxxxx xx xxxx xxxx 563.

(5) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aniž xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx vyřazení xx xxxxxx samostatné xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx sníží x pořizovací cenu xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx původního majetku. Xxxxxxxxx se postupuje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx ustanovení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x přechodné účty

Xxxxxx I

(1) Xxxxxx xxxxx 3 xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x ze zajištění (xxx. sk. 30 x 33),

x) pohledávek x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vztahů xxx xxxxxxxxx (xxx. xx. 32 x 36),

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xx. 35),

d) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxx. sk. 37)

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pasiv (účt. xx. 39).

(2) V analytických xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vůči xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xxxx xxxxxxxxx xxxx, příslušné xxxxx se uvádějí x&xxxx;xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx a ze xxxxxxxxx

(1) Okamžikem uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pojištění x xx xxxxxxxxx (xxx. xx. 30) xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx25) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxx xxxx pohledávek xxx xxxxxx xx xx, xxx pojistné xxxx či xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x pojistné ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx.26) Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx odpovědnosti z provozu xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.26a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 6 (xxxx. xxxx 601, 621). Xxx xxxxxx xxxxxxxxx27) xx provede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nevznikl x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx. Xx-xx pojišťovna xxxxxxx xxxxxx pojistníkovi xxxxxxxxx xxxx pojistného28), xxxxxx x xxxx xxxxxx v den, xxx xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx 331, xxxx. 338). Xxxxxxxx xx xxxxxx účtové skupiny 30 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx36) x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtu 231, popřípadě 235.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx (xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxx)29) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx vztahují xxxxx xxxx zčásti x&xxxx;xxxxxxxxx (xxxxx) účetním xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx pojistného, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jelikož xx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx až xx xxxxx xxxx:

xx) - xxxxxxxxxxxxx pojistného, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- v životním xxxxxxxxx jednorázového pojistného xxxxxxxxxxxxx z rezervy xx xxxxxx x slevy, xxxxx xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

xx) dodatkového xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistníků xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx);

x) zajistného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvopojistitelem x&xxxx;xxxxxx (xxxx) nebo xxxx (xxxxxxxxx) zajišťovateli, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxx dlouhodobých pojistných xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

xx xxxxxxxx:

- úbytků xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x

- storen (xxxxxxx).

Xxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxx, nebo poplatky xxxxxxxx s pojistným.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohodnou x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx bude xxxxxx x podíl xxxxxxxxxxxxx xx pojistném a xxxxxxxxxx plněních a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (účt. xx. 30) a xxxxxxx (xxxx. sk. 33) x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx technických xxxx xxxxxxxxx neživotního xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx 309 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 30.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxx 321 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny xxxxx obchodního zákoníku.

(2) Xx xxxx 322 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx 362, xxxx. xxxxxxxxxxxx xx účtu 483. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx emisí.

(3) Xx xxxx 323 xx xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxx z obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku. Xxxxxxxx xx xxx žádné xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 324 xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx Čl. XVa Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxx 325 xx xxxxxx x těch xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k eskontu z příslušného xxxx pohledávek a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx úhradě xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx skutečnost xx xxxxxxxx xxxx 325 x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěru (xxxx 365). Xxxxxx xxxx xxxx eskontované xxxxxxxxxx a výší xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx účet 558.

(6) Xx xxxx 327 xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxx xxxxxx na pořízení xxxxxxx (xxx. xx. 22).

(7) Xx xxxx 328 se xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zaúčtovat xx xxxx xxxx v této xxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx). Kancelář na xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu30b) souvztažně x&xxxx;xxxxx 618. X xxxxxxxxxx z příspěvku se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xx účtu 329 xx xxxxxx v souladu x&xxxx;Článkem X. Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx IV

Závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx xxx závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx (xxxx. xx. 33) xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx plnění (xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx29) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vnitřním xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx již xxxxxxxxx, xx nikoli. Xxxxxxxx xx xxxx 331 xxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx výši xxxxxx z ohlášené xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poškozeným). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 331 xx stavem účtu 491 xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a).

(2) Na xxxx 332 xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx). Na xxxx 338 xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (účt. xxxx. 14) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účtové xxxxxxx 52 až 54, x dále xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pojistného, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx zánikem xxxxxxxxx. Na tomto xxxx pojistitelé účtují x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx za xxxxxxx Kanceláře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30a)

Xxxxxx V

Závazky ke xxxxxxxxxxx a sdružením

Zrušen.

Článek XX

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Na účtu 351 se účtuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx nákladů, xxxx. xxxxxxxxxx s účtem 355. Xxxxxxxxxx účty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxx 352 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx 353 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxx zúčtovat xx xxxxxx 351 x 352, xxxx. xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxx 354 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, kterými jsou xxxx. zálohy x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx vrub xxxx 355 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxx xxxx 355 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxx zákaz xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx oblastech. Analytické xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položkách (xxxx 359) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s Článkem X Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxx 361 xx xxxxxx závazky xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx). Souvztažnými jsou xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 11.

(2) Na účtu 362 se účtuje x xxxxxxxxxxxx dluhopisech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvztažně x&xxxx;xxxxx 322.

(3) Na xxxx 363 xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx závazkových xxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 364 xx xxxxxx o xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xx xxxxxx xxx 1 xxx.

(5) Na xxxx 365 xx xxxxxx xxxxx poskytnuté xx základě eskontu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx závazku xxxxxxxx vůči pojišťovně (xxxxxxxx) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x eskontované xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 558. Xxxxxxxxxx xxxx se vedou xxx xxxxxxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Na xxxx 366 se xxxxxx krátkodobé úvěry xxxxxxxxxx pojišťovně třetími xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxx xxxxx přijaté od xxxx.

(7) Xx xxxx 367 se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx krátkodobých xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodů nesplacení xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx dluhopisů xx účtu 322. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx v rozvaze.

(8) Xx xxxx 368 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zálohy.

(9) Xx účtu 369 xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 36 (xxxx. případné xxxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Kanceláři xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30b) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx účtuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z ostatní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.36a) Xxxxxxxx provádí xxxxxxxxx stavu účtu 369 se xxxxxx xxxx 491 za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.1a)

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

Xxxxxx VIII

(1) Xx xxxx 371 se xxxxxx xxxxxxx zálohy xx xxx z příjmů x&xxxx;xxxxxxx roku. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx souvztažným xxxxxxx xx vrub xxxx 571 nebo xx xxxx xxxx 573.

(2) Xx účtu 372 xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxx osobě, a xx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxx xxxxxxx. Jde xxxxxxxxx o xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx z příjmů fyzických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx jiné xxxxx xxxx (např. xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, silniční xxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx účtu 373 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx (zejména xxx z přidané hodnoty) x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx hodnoty xxxxxxx následující Článek IX. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx odděleně xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx účtu. Xxxxxx povinnost (závazek) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx prospěch xxxx 373 x xx vrub xxxx 323, 328, 354 xxxx. xx xxxx xxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;xxxxxx třídě 2 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při bezplatném xxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxx, jakož x xxx vzniku xxxxx. Xx xxxx xxxx 373 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx vyrovnání xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx. Xxxx se xx xxxx xxxx 373 účtuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxxx ve prospěch xxxx 363, 369, xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxx 48. Poplatky xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 373 x xx xxxx xxxx 562 x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx prospěch xxxx 374 a 375 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) dotace xx pořízení majetku xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 403,

b) xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx s účtem 658 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxx 377 xx xxxxxxxx x&xxxx;31.12. xxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx platné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx období). Na xxxx xxxx 377 xx xxxxxxxx k 31.12. xxxxxxx účetního období xxxxxxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v následujícím xxxxxxx období). Xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxx 572 a 574.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx daně x&xxxx;xxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxx (DPH) xxxxxxxx xxxx daň na xxxxxx xx veškerá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vrub xxxx 373 (odděleně x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx XXX xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx majetku (xxx. sk. 10 x xxx. xx. 2, nebo xxxx 391, je-li xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxx nakoupených xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxx závazku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (363, 369, xxxx x&xxxx;xxx. xx. 48) xxxx ve prospěch xxxx 231 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx za hotové.Ve xxxxxxxx xxxx 373 (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xx xxxxxxx), xxxx xxx DPH xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx příslušných xxxx (323, 328, 354, xxxx. 118) xxxx xx vrub xxxx 231 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx hotové.

(2) X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xx zaúčtování XXX xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx 373 xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jej xx xxxx účtu 373 x ve xxxxxxxx xxxx 235, xxxx. 231.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx DPH, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx odpočet DPH (xxx xxxxxxxx zůstatku xxxx 373) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx.30),31)

x) xxxxxxx-xx tento xxxxxxxxxx hodnotu xxxx xxx 0,05, přepočítá xxxxxx XXX xx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 373) xxxxx koeficientem x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx koeficientu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 373 a xx xxxx příslušného xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx 558, x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) XXX xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 373 x xx vrub xxxx 235.

x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,05 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet, xxxxxxxx xx XXX xx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxx účtu 373) xx xxxxxxxx xxxx 373 x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, popř. xxxx 558.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX, xxxxxx podle odstavce 5.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx DPH xxxxxx nakoupený majetek xxxxxx XXX na xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 10, účtové třídě 2, nebo xxxx 391, xx-xx xx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účtuje xxxxxx DPH xx xxxxxxxxx xxxx nákladů.

Xxxxxx X

Přechodné účty xxxxx x xxxxx

(1) Xx xxxx 391 xx xxxxxx výdaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx výdaje xx xxxxxxx ve xxxxxxxx účtu 391 x xx vrub xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx posledních xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozlišení a xx xxxx účtu 391. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neplatí v případě xxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxx Čl. VII odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx leasingového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nákladech (xxxxxxxx) na pojistné xxxxxxx xxxxx odstavce 2,

Xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, na kterou xxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx 391 se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx údaje xx uvádějí samostatnou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Na xxxx 391 xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx nákladech xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx náklady (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx komplexní xxxxxxx xxxxxxxx období, xxxx

x) jako náklady xxxxxxxx období, x xx xxx ve xxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvám, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxx. Xxxx pořizovací xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) v životním pojištění x&xxxx;xxxxxx případě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistné smlouvy. X&xxxx;xxxxxxx použití xxx. xxxxxxxxxxxx technických xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [6] se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx pojistnou xxxxxxx sníží (xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx účetní případ xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tvorby XX 527/X 442, xxxx xx účtuje přímo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezervy xxxxxxx xxxxxxx MD 527/X 442 a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxxx účtování o xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxx, (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvě) xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx přeúčtuje na xxxx účtu 391 x xx prospěch xxxx 532. Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx se zůstatek xxxx 391 zjištěný xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účtu 532 a xx xxxxxxxx xxxx 391.

x) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx časově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (výdajů) xx pojistné smlouvy x&xxxx;xxxx 391 xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx v rozdělení xx životní a xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx xx vrub xxxx 511 xxxx 532.

(3) Xx xxxx 392 se xxxxxx xxxxxxx, které souvisejí x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Jako výdaje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx částky, x xxxxxxx xx xxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xx příslušný účel. Xxx například x xxxxxxx placené xxxxxx, xxxxxx placené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxx výdajů příštích xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx, xx kterým věcně xxxxxxxxx.

(4) Xx účtu 393 se účtují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s výnosy následujících xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x částky paušálů xx xxxxxxxxx servisních xxxxxx xxxxxxx předem. Xxxxxxxxx xxxxxx příštích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem xxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na xxxx 394 xx účtují xxxxxx xxxxxxxxxxx nepřijaté (xxxxxxxxxxxx) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám. Xxx xxxx. o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Na xxxx 394 xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx výnosů x&xxxx;xxxxxx třídě 6.

(6) Xx xxxxxx 397 xxxx 398 xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxx obvyklé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxx. x předběžné xxxxxxxx xxxxx pojišťovny, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, úrokové xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výnosy xxxx nákladové xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za běžné xxxxxx xxxxxx resp. xxxxxx xxxxxxxx bankovního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, částky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. xxxxxxxxx E.

(7) Xx xxxx 399 se xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx knih xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k účtovým xxxxxx

Xxxxxx třída 4 - Kapitálové účty x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Článek X

Xxxxxx třída 4 xxxxxxxx:

x) vlastní xxxxxxx, tj. xxxxxxxx xxxxxxx, kapitálové xxxxx, xxxxx xx zisku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxx. xxxx. 40 xx 42),

x) xxxx technických xxxxxx (xxx. xx. 44) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxx. xx. 45),

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xx. 46),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěry (xxx. xx. 47),

x) xxxxxxxxxx závazky (xxxx. xx. 48).

Článek II

Základní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxx 401 xxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na účtu 321. Analytické xxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx upsaný xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx 402 se xxxxxx xxxxxx (ažio) xxxx nominální a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx účelem zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny.

(3) Xx účtu 403 xx účtuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Článku Ia xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx dary x xxxxxx.

(4) Xx xxxx 404 xxxxxx xxxxxxxxxx x oceňovacích xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx účastí (xxx. xx. 11). Xxx x rozdíl xxxx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx x vkladatele x jejím oceněním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxx xx xxxxxx úbytku xxxxxxxxxxx účastí

a) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx oceňovacího xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx (účty 634 xxxx 651),

b) xxx-xx x xxxxxxx, příslušná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx (xxxx 538 xxxx 555).

Na xxxx 404 se dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx III

Fondy ze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) V účtové skupině 41 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxx (xxx Článek Ia xxxx. 3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ztrátě xxxxxxxxxx.

(2) Xx účtu 411 xx účtuje x xxxxxxxxx fondu, xxxxx tvorba a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.32)

(3) Na xxxx 412 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx (xxxx. sociální xxxx). Xxxx se sledují xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(4) Xx xxxx 413 xx xxxxxx x nerozděleném xxxxx, xxx vyplývá x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 421.

(5) Xx xxxx 414 xx účtuje x xxxxxx, xxxxx vznikla x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nebyla xxxxx xxxxxxxx, souvztažně s účtem 421.

Článek XX

Xxxxxxxxxxx výsledek

Účet 421 xx určen x&xxxx;xxxxxxxxx zisku po xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodním zákoníkem, popř. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny. Xxx x účetní xxxxxxx následujícího účetního xxxxxx.

Článek X

Xxxxxxxxx rezervy

(1) Xx xxxxxx účtové xxxxxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxx (rezervy) xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxxx.1),6) Při xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx výši a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx zajišťovatelů) xx xxxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) převody xxxx přechody rezerv x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxx portfolia xxxxxxxxxx xxxxx,

x) změnu stavu xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx. Xxxxx stavu (xxxxxx) xxxxxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxx v hrubé xxxx x x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Na xxxx 441 se xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxxx pojistné33a), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx33b) xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1). Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx k předepsanému hrubému xxxxxxxxxx (účty 601, 621) x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx 602, 622). Xxxxxxxxxx metodami xxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxx metoda „xxx rata xxxxxxxx“, xxxxxxxxxx metoda „čtyřiadvacetinová“. Xxxxxx xxx i xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dospěje x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx životní x xxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx v příloze.

(3) Xx xxxx 442 xx účtuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 443 xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxx pojištění, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, x x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx událostí hlášených xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění x&xxxx;xxxxxxxxxx událostí, xxxxx x&xxxx;xxxxxx období vznikly, xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx hlášeny.

Pojistná plnění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx v běžném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x účtují xx xx xxxx 331.

(5) Xx účtu 444 xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.33c) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx x xxxx není xxx účtováno xx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx částek podílů xx výnosech nebo xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx.

(6) Xx xxxx 445 se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxx 446 xx xxxxxx o xxxxxxx životních xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx má xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 14.

(8) Xx účtu 447 se účtuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx v položce Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x ní xx uvádějí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxx 449 se xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx. Na tomto xxxx se xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.33d) Jde o xxxxxxx a xxxx xxxxxx xx vrub xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx), xxxxx nebyly xxxxxxxx xx žádné x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 44. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30a) Xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Analytické xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxxx, xxxxxx xxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Článek XX

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 45 xx xxxxxx x xxxxxx a použití xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem IX Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x §26 xxxx. 3 zákona. Xx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx xx neúčtuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx 451 xx xxxxxx o xxxxxxxxx, které jsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.13),14) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Na xxxx 452 se xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx dni xx xxxx odhadu xxxxxx xxxxxxxxxx ze splatné xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k tomuto dni. X xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx rezervy xx xxxxxx k okamžiku podání xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxx daň; xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx účet 558. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxx xxxxxxx.

(4) Na xxxx 453 se xxxxxx x xxxxxxx xx restrukturalizaci. Xxxxxxx xx restrukturalizaci xx xxxxx v případě, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx alespoň:

a) xxxx xxxx část xxxxx, xxxxxx se xxxxxx,

x) xxxxxx místo, xxxxxxx xx týká,

c) umístění, xxxxxx x přibližný xxxxx zaměstnanců, kteří xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) výdaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx plán xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx u účastníků xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx očekávání, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx realizace xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx aktivitami xxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx investice xx nových systémů x distribučních xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx plánován a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x významně xxxx buď předmět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx činnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx projevit xxxx.

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx části podnikatelských xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zemi xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx země xxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxx. zrušením některé xxxxxx řízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která má xxxxxxxx dopad na xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky.

Tato xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x informace x xx se xxxxxxx x příloze x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(5) Na xxxx 459 xx xxxxx další xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx z předchozích xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx např. x xxxxxxx na xxxxxx a xxxxxx xxxx o xxxxxxx xx důchody a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stav xx uvádí x&xxxx;xxxxxxx.

Článek VII

Depozita při xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx účtu 461 účtuje pojišťovna (xxxxxxxxxxxxxx) x záručních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xx zajišťovateli, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, která jsou xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 47 xx účtuje x bankovních xxxxxxx xxxx ostatních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Čl. I odst. 3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxx bankovních xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxx eskontu xxxxxx.

Článek XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx 481 xxxx 482 xx xxxxxx dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx vyplývající z kapitálových xxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů.

(2) Na xxxx 483 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s účtem 322.

(3) Xx účtu 484 xxxxxx xxxxxxxxxx x případném nájmu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 485.

(5) Xx xxxx 486 xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx účtu 487 xx účtuje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 322. Analytické xxxx xx vedou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx v rozvaze.

(7) Na xxxx 489 se xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxxx skupiny (xxxx. případné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxxx X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx xxxx 491 xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.36b) Xxxxxxxx fond tvoří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x&xxxx;xxxxxxxxxx xx hraniční xxxxxxxxx36c) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x jednotlivých zdrojích xxxxxx fondu x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx36d) a xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti Xxxxxxxxx.36e) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, o použití xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx účtuje o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx v souladu x&xxxx;čl. II xxxx. 7 x čl. IV xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 5 - xxxxxxx a 6 - Výnosy. Xxxx (zůstatek) xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na x. 92 a x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx v příloze, xx xxxxx xx uvádí xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

Xxxxxxx č. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx třída 5 - Náklady

Článek X

(1) X&xxxx;xxxx xxxxxx třídě xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, zajišťovací x ostatní činnosti xxxxxxxxxx, u xxxxx xx uplatňuje x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx (xx. neživotní xxxxxxxxx, životní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx v účtové třídě 5 xx účetní xxxxxx xx účtují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx o xxxxxxxxx xx pojištění x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx současně (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx částkách účtovaných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx současně (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářených xxxxx zvláštních xxxxxxxx6), x podílu xxxxxxxxxxxxx xx nákladech na xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladech, xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv, o xxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny x x tvorbě xxxxxx xx ostatní rizika x ztráty.

(4) Součástí xxxxxx xxxxx 5 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vnitropodnikové xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny a xxxx x&xxxx;xxxxxx za xxxxxxx pojišťovny.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx běžné účetní xxxxxx xx vypočte xxxx rozdíl mezi xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx výši x x&xxxx;xxxx xxxxx zajišťovatelů. Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxx se xxxxxxx ve výkazu xxxxx x ztrát.

Článek XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Na xxxxxxxxxx xxxx k neživotnímu xxxxxxxxx (xxxxxx skupiny 50 xx 51) xx xxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx (výdaje) na xxxxxxxxx pojistných smluv, xxxxxx příslušných rezerv, xxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené s neživotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxx pojištění (xxxxxx xxxxxxx 52 až 54) xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištěním a xxxxxxxxxx.

(3) Xx netechnickém xxxx (xxxxxx xxxxxxx 55 xx 57) xx xxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx s životním xxxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx položek, x dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s ostatními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx na finanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 55 xx 57.

(5) X&xxxx;xxxxxxx, xx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 52 až 54.

(6) X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 52 xx 54, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx s činností v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, xx nelze xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k technickému xxxx neživotního xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 558 x x&xxxx;xxxxxx účtu xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx příslušný xxxxxxxxx xxxx (xxxx 512 xx 533, xxxx 518 xx 547). Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto postupem xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xxxx 562, 571 až 575), xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (558), xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtu (554, 559, 561, 563). Xxxxxx převodů (xxxxxxxxxxx) xxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v příloze.

(8) Na xxxx xxxx 503, 505, 507, 509, 523, 525, 527 x 529 xx xxxxxx xxxxxx technických xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx, xx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xx účtu 507 xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx rezervy xx xxxxxx xx závazky Xxxxxxxxx.

(9) Xx prospěch xxxx 504, 506, 508, 524, 526, 528 x 531 xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) nebo x&xxxx;xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajišťovatele.

Článek XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Na xxxx xxxx 501 xxxx 521 xx účtuje x xxxxx xxxx (xx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx) nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxx xx plnění (zpravidla xxxxxxxxxx). Tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx s příslušným xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 33. Xx xxxxxx xxxxx x xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx očišťuje x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x změnu xxxxx xxxxxxxxx rezervy (xxxx 443 nebo 442). Xx xxxxxxxx xxxx 501 xxxx 521 xx xxxxxx zejména xxxxxxxxx částky x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx za xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxx škod xx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx postižených xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Náklady xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxx zisků x ztrát upravují x změnu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

x) xxxx xxxxxxx na pojistná xxxxxx na počátku xxxxxxx účetního období, xxxxx xx určená xx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx minulých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx vyplacenými x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nastalá xxxxx xxxxxxxx účetních xxxxxx a xxxx xxxxxxx určené xx xxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx, uvede xx xxxx x xxxxxx xxxxxx rozdílu v příloze. Xxxxxxxxxx účty xxxxxxx xx pojistná xxxxxx x příslušných xxxxxx (xxxx 443 xx 442) xx vedou xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx 502 xxxx 522 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pojistná xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx příslušného xxxx 303 xxxx 308.

(4) Xx xxxxxx 514 xxxx 536 se xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx x xxxxx (účet 444), x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 33. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 515 xxxx 541. Xxxxx xx výše xxxxxxxxxx plnění x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(5) Na xxxxxx 511 nebo 532 xx účtuje x xxxxx nákladech vzniklých x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pojistných xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxx xx pojistné smlouvy), xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx vyplácené xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pojistných xxxxx,

x) náklady na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, lékařská xxxxxxxxx).

x) xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx propagaci.

(6) Xxxxxxx režie (xxxx 512 xxxx 533) xxxxxxxx zejména xxxxxxx xx obnovování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, náklady xx pasivní a xxxxxxx zajištění. Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hmotného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx energie x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx nákladech xx xxx účtuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxx náklady, anebo xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxx režie xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tento xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(7) Xx xxxx 535 se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (x účt. tř. 1). Jde xxxx. x náklady spojené x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Analytické xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx 538 se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx z finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (x účt. tř. 1). Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, likvidace xx.). Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 537.

(8) Xx xxxx xxxx 518 xxxx 547 xx xxxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx případy, xxxxx xxxxx účtovat xx xxxxx účtu nákladů x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx účtu 518 xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx ručení xx xxxxxxx Kanceláře xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.30x) Účtuje se xxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx z pojištění x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxx 519 xxxx 548 xx xxxxxx x podílu xxxxxxxxxxxxx na příslušných xxxxxxxxx (xx vztahu x&xxxx;xxxx 518 nebo 547) v souladu xx xxxxxxxxxxx smlouvou, souvztažně x&xxxx;xxxxx 303 nebo 308. Kancelář xx xxxx 518 účtuje x tvorbě garančního xxxxx v plné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaplaceného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xx xxxx 539 se účtují xxxxxx hodnoty finančního xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Obecných xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx IV

Netechnický xxxx

(1) Xx xxxx 551 xx xxxxxx náklady xx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (účt. tř. 1) x xxxx odpisy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popř. v netechnickém xxxx (x xxx. xx. 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxx. tř. 2). Jde xxxx. x náklady spojené x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojišťovny, xx vedou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx účtují xx xxxx 554.

(2) Xx xxxx 555 xx účtuje xxxxxxxxxx xxxx při vyřazení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (účt. tř. 1), xxxx. x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtu (x xxx. xx. 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;účt. tř. 2). V případě xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx 108, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídy 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního umístění, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx třídy 2. Analytické xxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro tento xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, likvidace xx.).

(3) Xx xxxx 558 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. náklady x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx. xx. 36), resp. xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx na jiný xxxxxxxxx xxxx v netechnickém xxxx, x dále xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem II xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx odděleně v analytických xxxxxx. Pojistitelé xx xxxxx xxxx účtují x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx Xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.30b) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx36e) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxx účtu 558 xx xxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx závazky x&xxxx;xxxx xxxx zaplaceny xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního zákoníku x&xxxx;xxxxxxxx úroků x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského zákoníku,

x) penále, xxxx. xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx vztahů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx směnečného a šekového.

e) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx neuvedené xxx xxxx. x) xx x).

Xxxxxx z uvedených xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx 558 xx xxxxxx xxxx x nákladech také x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 20. Xxxxxxxxxx xxxx xxx tento xxxx xxxx jinak x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 559 xx účtuje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx 561 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem IX Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx 562 se xxxxxx xxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx, zpravidla xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 3.

(6) Xx xxxx 563 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx patří xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účetních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 3 xxxxxx).

(7) Xx xxxxxx 571 xx 575 se xxxxxx x dani x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s Článkem VIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Na xxxx 564 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného majetku x xxxxxxx v souladu x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx 591 xx xxxxxx vnitropodnikové xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx z vnitřních xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx 591 xxxx xxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 691.

Xxxxxxx x. 2

POSTUPY XXXXXXXX PRO POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx ustanovení k účtovým xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 6 - Xxxxxx

Xxxxx:

Čl. I

Čl. II Xxxxxxxxx x netechnický xxxx

Čl. IIa

Čl. III Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Čl. IV Xxxxxxxxxxx xxxx

Čl. V Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Článek X

(1) V této xxxxxx třídě xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx členění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx v účtové xxxxx 6 xx xxxxxx xxxxxx xx účtují xxxxxxx časově xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxxx účtování xxxx xxxxxx, xxxxxx xx x předepsaném xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) jako x xxxxxxxxx.

(3) V této účtové xxxxx xx xxxxxx xxx x použití xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx6), x postoupení pojistného, x podílu xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx složkám xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 6 xxxx též xxxxxxxxx xxxxxx a vnitropodnikové xxxxxxx výnosů pojišťoven.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx jedno běžné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako rozdíl xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx stavu (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v hrubé xxxx x x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx údaje x xxxxx stavu xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx.

(6) V analytických účtech xxxxxxxxxxx xxxx účtové xxxxx 6 se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx.33). Xxxx xx analytické xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění (xxx. xx. 30), xxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Ćxxxxx XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Na xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 60 xx 61) xx účtuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx výnosy xxxxxxx s neživotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx skupina 62 až 64) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxx pojištěním x xxxxxxxxxx.

(3) Na netechnickém xxxx (xxxxxx xxxxxxx 65 xx 67) xx účtují xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx umístění (nesouvisející x&xxxx;xxxxxxxx pojištěním), xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x ztráty, použití xxxxxxxxx položek, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx životnímu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 65 xx 67.

(5) X&xxxx;xxxxxxx, xx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 62 až 64.

(6) X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zároveň xxxxxxx x neživotní xxxxxxxxx, xxxxxx se výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 62 xx 64, xxxxx jsou xxxxx spojeny x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx životního pojištění.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx členěných xxxxxx jednoznačně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 658 x x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx převádí (xxxxxxxxx) xx příslušný xxxxxxxxx účet (účet 618 xx 647). Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx zkreslení xxxxxxx obrazu xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxxx převádět xxxxxx x&xxxx;xxxx 654, 659, 661, 663 a xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (658), xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) těchto xxxxxxx xx xxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace x xxxxxxx a x xxxxxxx výši xxxxx provedených xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xxxxxx XXx

(1) Převedené xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx místění - xxxxx jsou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v účtové xxxxxxx 65 až 67 x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účtové xxxxxxx 60 xx 61.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx z finančního xxxxxxxx xxxxxxxx účtovány x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 62 xx 64, přičemž xx xxxx xxxxxx skupiny xxxxx tyto výnosy xxx zčásti, je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 65 až 67.

(3) Důvody převodů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx způsob se xxxxxxx v příloze.

Článek XXX

Xxxxx postupy xxxxxxxx

(1) Xx prospěch xxxx 601 nebo 621 se účtuje x předepsaném xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;Článku II xxxx. 2 postupů xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 3. Xx xxxxxxxx xxxx 601 xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistném x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.26a) Xx xxxxxx zisků x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx očišťuje x pojistné postoupené xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxx rezervy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (účet 441). Xxxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.36) Xxxxxxxx hraničního xxxxxxxxx xx časově xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se vede xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.26)

(2) Xx xxxx účtu 602 xxxx 622 xx xxxxxx o xxxxxxxxxx (cesi x xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx účtu 601 xxxx 621) xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 333 nebo 338.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx 603, 605, 607, 609, 623, 625, 627, 629 xx xxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx, xx. xxxxxx podílu xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xx xxxxxxxx xxxx 607 xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx za závazky Xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxx 604, 606, 608, 624, 626, 628, 631 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx z uzavřené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44.

(5) Ve xxxxxxxx xxxx 613 xxxx 643 se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 303 nebo 308.

(6) Xx prospěch xxxx 616 xxxx 641 se xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxx. xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek x&xxxx;xxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx (účt. sk. 30). Xx xxxx xxxx 617 xxxx 642 se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (zaúčtovaných xx xxxxxx 616 xxxx 641) zajišťovatelům v souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 333 xxxx 338. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, jejich částky xx uvedou v příloze.

(7) Xx xxxxxxxx xxxx 618 xxxx 647 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v hrubé xxxx. Xxx zejména x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xx jiném xxxx xxxxxx v rámci technických xxxx. Xxxxxx se xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xx vrub xxxx 619 xxxx 648 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxx 618 xxxx 647) xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zajišťovací xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 333 xxxx 338. O xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx účtuje xx xxxx uznaných plnění (xxxx), xxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx účetním období xxx xxxx uznána, xxxxx se xxxxxx xx xxxx vyplacených xxxxxx (xxxx). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 618 účtuje x xxxxxxx garančního xxxxx.

(8) Xx xxxxxx 634, 635, 636 xx xxxxxx výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xx účtu 638 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O použití xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx 637 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx xxxx 639 se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto postupů xxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx účet

(1) Xx účtech 651, 652, 653 xx xxxxxx výnosy z finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxx. Xx účtu 655 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X použití xxxxxxxxx položek x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx umístění se xxxxxx xx účtu 654 v souladu x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx 656 x 657 x 611, 649 xx xxxxxx x xxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;Článkem IIa postupů účtování x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxx 658 xx účtují xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx z obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxx, tržby x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx. xx. 32) xxxx. xxxxxx, xxxxx xxxxx zaúčtovat na xxxx výnosový účet x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx výnosy v souladu x&xxxx;Článkem II xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxx třídě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx36e), kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxx 658 xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xx

x) smluvní xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního zákoníku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) poplatky x&xxxx;xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského zákoníku,

x) xxxxxx, popř. jiné xxxxxx, ze xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxx směnečného a šekového.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nevyplývají xx smluvních xxxxxx, xxx například x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx úřadu xx.) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účtuje xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx platba xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx převádět xx xxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Analytické xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Na xxxx 659 se xxxxxx xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxx třídě 1, x xx x&xxxx;xxxxxxx s Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Na xxxx 661 xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx ostatní xxxxxx x ztráty x&xxxx;xxxxxxx s Článkem IX Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx 663 xx účtuje x xxxxxxxxxxx výnosech, xxxxxxx jsou např. xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx manka, xxxxxxxx majetku, oprava xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xx změny xxxxxx (§8 xxxx. 3 xxxxxx), výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxx 664 se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek X

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx 691 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Účet 691 xxxx mít xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 591.

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k účtovým xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 7 - Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účty

Obsah:

Čl. I Xxxxxxxxx xxxx

Čl. II Podrozvahové účty

Xxxxxx X

Xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 70 a 71 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. III x IV Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx II

Podrozvahové xxxx

(1) Xx účtu 721 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxx, o nichž xx účtuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x majetek xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, věcnými xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx 722 xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx přijatém xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, x to xxxxx xx o tomto xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx účtech.

(3) Xx xxxx 723 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem XVa Xxxxxxxx ustanovení.

(4) Xx xxxx 724 xx xxxxxx hodnotách, xxxxx xxxxxxxxxx zůstatkově x&xxxx;xxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx podrozvahové hodnoty.

(5) Xx účtu 725 xxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx leasingu (xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx kalendářem, xx. xxxxxxx celkového závazku xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx tohoto xxxx. Xx xxxx 726 xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, a.s., x xxxxxxxxxxx nárocích, tj. xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pojistných událostech xx xxxxxxxxx pojištění xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Na xxxx 727 Kancelář xxxxxx x uplatněných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx36f) (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx 727 se xxxxxx xxxx 491 xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1a). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx výši xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojistné xxxxxxxx xx xxxx 331 xxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 727 xxxxxxxxx nárok xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxx 728 xxxx pojišťovna xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxx xxxxxxxx xx zjistí xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 303, xxxx. 308 xxx XX, x xxxxxxx ze zajištění 333, xxxx. 338 xxx AE, xxxxxx xxxxxxxxxxx zůstatkovou částku (xxxxx) zajištění a xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx,

x) předepsaného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, účty 602 xxxx 622,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx plnění, xxxx 502 nebo 522,

x) podílu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx třídy 5 x 6,

x) xxxxxxxxx nákladů x xxxxxx (např. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx), xxxx. xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěním.

Výsledek xxxxxxxxx xx člení na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx v příloze.

(8) Xxxx 729 slouží xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx skupiny 72, xxxx xxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx účtové xxxxxxx 73 se xxxxxx x dalším xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx těch x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 72. Jde xxxxxxx x deriváty xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18a), x nichž xx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx účtování.18b) Xxxxxxxxx-xx postupy xxxxxxxx xxxxx, účty x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Příloha č. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx ustanovení k účtovým xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 8 x 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx

Xxxxx:

Čl. I

Xxxxxx X

(1) Formu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx účetnictví xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx organizovat

a) xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (účt. tř. 5 x 6),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx 399, 591 x 691,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. x) x x),

x) v samostatném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx třídě 8. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx účtové xxxxx a xxxx xxxxxxxx tříd 5 a 6 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

OPATŘENÍ čj. XXX X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx. 282/105&xxxx;880/2001)

Xxxxxxx x. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ - C. - X.

C. Xxxxxxxx ustanovení - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxx xx státní xxxxxxxx

Čl. I

Čl. II Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s pojistnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

D. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx („Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“)

Čl. I

E. Xxxxxxxx ustanovení - xxxxxxx účtování o xxxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. I

Čl. II Zvláštní xxxxxxxxxx o účtování Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x.

Čl. III Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtování Xxxxxxxxx

F. Xxxxxxxx ustanovení - Xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxx pojišťovny

Čl. I Obecná xxxxxxxxxx

Čl. II Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Čl. III

Xxxxxx X

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx34) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pojišťování xxxx xxxxx následujících xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pojišťovna xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv xx příslušných xxxxxx xxxxxx třídy 5 x 6.

(3) Dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxxxxxx předpisů z odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxx 403 x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 235. Xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xx vrub účtu 403 a xx xxxxxxxx xxxx 421 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx případy xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Použití hospodářského xxxxxxxx (xxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx z pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx na xxxx xxxx 412 x xx xxxxxxxx xxxx 421 odděleně x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx státní podporou xxxxxxxxxx účtuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účtové xxxxxxx 30 x 33 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Účtování v analytických xxxxxx odděleně platí x pro všechny xxxxxxx xxxxxx případy, xxxxx xx vztahují x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx II

Postupy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx exportní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xx xxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §524 XxxX - xxx. cese, a xxxxxx jako xxxxx xx náhradu škody xxxxx §813 XxxX - xxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX xx xxxxx součástí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplacením xxxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 658 - Xxxxxxx výnosy x xx xxxx xxxx 328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Veškeré účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx vzájemného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neúčtuje xx xxxx 501 - Xxxxxxx xx pojistná xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX xxx xxxxxxxx xxxxxxx položky.

(5) X xxxxxxxx xxxxx pohledávky (§524 ObčZ) xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx vrub xxxx 235 - Xxxxx xxxx. O xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx účtu 328 x na xxxx xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. xxxxx xxxxxxxxxx).

(6) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX) se x xxxxx xxxxxx na xxxx xxxx 369 - Xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 558 - Xxxxxxx náklady.

(7) Při xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody podle §813 XxxX xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx součástí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 8 xx 13.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účtuje o xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx 501 - Xxxxxxx xx pojistná xxxxxx x xx xxxxxxxx účtu 331 - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx. Závazek se xxxxx ve výši xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x xxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx k pohledávce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx, kde xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vyplývá závazek xxxx pojištěnému x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (závazek z titulu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxx §813 XxxX) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 338 - Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx) x xx xxxx xxxx 518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upravené x xxxxxxxxx pojistné xxxxxx a o xxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o pohledávkách xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx platí zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x výnosovými xxxx.

(11) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx §813 XxxX xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx analytických xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podrozvahovému xxxx 724. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx pouze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pohledávky xxxx xxxx části.

(12) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx (§813 XxxX) se účtuje xx xxxxxxxx xxxx 618 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx 235 - Xxxxx xxxx.

(13) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx s vymáháním pohledávek (§813 XxxX) xx xxxxxx xx xxxx xxxx 518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx náklady.

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - postupy účtování Xxxxxxxxx („Česká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“)

Xxxxxx X

Xxxxxxxxx („Česká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“) xxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osnovy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny v části X. a B., xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Kancelář xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx x výnosech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx neživotního xxxxxxxxx. O nákladech x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx výsledku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Kanceláře účtuje xx účtech Netechnického xxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx účtování x zákonném pojištění

Článek X

Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.37) Xxxxx pojišťovna, x.x., xxxxx x Kancelář, xxxxxxxxx xxxxx účtové xxxxxx x postupů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx České xxxxxxxxxx, a. s.

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 443 x 331, xxxxx x jiných xxxxxxxxxxx nebo ostatních xxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, a.s., (xxxx xxx „XX“), xxxxxxxx před účinností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) x zákonném xxxxxxxxx, xx účinnosti uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx ČP xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze provádět xxxxxx vzájemné zúčtování.37a)

(2) Xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxx (účet 443), xx odpočtu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účtu 331) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2000 xx data xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx37b), xxxxxx XX xx xxxx účtu 443 x jako xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 338, který xxxxx na zvláštní xxxx Kanceláře.

(3) Xx 1. xxxxx 2000 xxxxxx ČP

a) x xxxxxxxx xxxxxxxx události (xxxxx) ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 726 xxxxxxxxxx s účtem 729,

b) x xxxxxx výše xxxxxxxxxx plnění (xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 331 souvztažně xx xxxx xxxx 308, xxxxxxxx odúčtuje x&xxxx;xxxx 726 ohlášenou xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx závazku xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx 338 a xx xxxxxxxx xxxx 308,

c) x xxxxxxx pojistného xxxxxx (xxxxxx závazku) xx xxxx účtu 331 a xx xxxxxxxx účtu 235,

x) xxx vyúčtování37c) xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx na vrub xxxx 235 x xx xxxxxxxx xxxx 308 xxxx xx xxxx xxxx 308 x ve prospěch xxxx 235.

Článek XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Kanceláře

V souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx účtování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx.37a)

x) Z převodu xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX (část X. Čl. II xxxx. 2), vzniká Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (na xxxx xxxx 308), xxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxx xxxxx (ve xxxxxxxx xxxx 491).

x) Xxx xxxxxxxxx tvorbu xxxxxxxxxx xxxxx z titulu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx písm. x) xxxxx ustanovení xxxxx X. Čl. II. xxxx. 2*).

x) Z vyúčtování xxxxxxx XX (xxxx X. Čl. II xxxx. 3) xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 338, který představuje xxxxxxx garančního xxxxx (xx vrub xxxx 449), xxxx xxxxxxxxxx xx účtu 308, xxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxx (ve xxxxxxxx xxxx 491). Xx-xx součástí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx37d), je xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx Kancelář xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 338 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 235 xxxx xxxxxxx pohledávky xx xxxx 235 xxxxxxxxxx s účtem 308.

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Postupy účtování xxx xxxxxxxxx pojišťovny

Článek X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které vyplývají x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx části X. x X. xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.39),2) Účty a xxxxxxx účtování, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx použití (xxxxx), xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění se xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,39),2) a xxxxxx xx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X. x X. xxxxxx opatření,bez xxxxxxx účtů nákladů x xxxxxx, xxxx xxxxx tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx 431). Smluvní xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx smluvního zdravotního xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxx účtuje xxxxxxx xxxxxxxx, s použitím příslušných xxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v průběhu roku xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nutno xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zálohy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a provést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx fondy tvořené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx39),2) xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx považují z hlediska xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondy.

(5) Xxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx cizí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx výběru x xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu s obecně xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxx X. Čl. II. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx člení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),2) a xxx potřeby sestavování xxxxxxxxx pojistných xxxxx, xxxx. xxxxx potřeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxx souvisejí, xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx péči.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx účtu 711. Xxx otevírání xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 421. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem39),2),1).

(9) Xxxxxxxxx pojišťovny použijí x&xxxx;xxxxx X. Čl. XIII, xxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx39),2).

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx A. Čl. XV xxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx právním předpisem39),2).

(11) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx39),2).

(12) Zdravotní pojišťovny xxxxxx pouze x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx x použití xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14) x xxxxxxxxxx xxxxxxx x daních x&xxxx;xxxxxx13) (xxxxxxx xxxxxxx).

Zvláštní xxxxxxxxxx

Xxxxxx II

(1) Xx účtu 235 - Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxx třídě 2 se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skupina 24 - Zvláštní xxxxxxxx účty x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostředcích příslušných xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účtuje xx xxxx xxxx xxxxxx skupině 22 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx úhrady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 409 - Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxx 408 - Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxxxx ceně x xxxxxx se současně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 409 x xx xxxx účtu 408.

(5) X&xxxx;xxxxxx třídě 3 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx 31 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx39),2). Xxxxxxxx xx xxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 30. Pohledávky z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7 článku I.

1. Na xxxx 311 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx všemi plátci xxxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.39),2),40)

2. Xx xxxx 312 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.39),2),40)

3. Na xxxx 313 se xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx VZP XX.

4. Xx xxxx 315 xx účtují xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.39),2)

5. Na xxxx 318 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxx 34 - Závazky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.39),2) Xxxxxxxx se zde xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 33. Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7 článku I.

1. Xx xxxx 342 xx xxxxxx veškeré xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

2. Xx xxxx 343 účtují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxxxx xxxx přerozdělení xxxxxxxxxxxx XXX XX.

3. Xx xxxx 348 xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx finanční výpomoc xxxxxxxxxx pojišťovnám xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 486 - Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxx xxxx 374 xxxx 375. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx 241 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu x xx xxxxxxxx xxxx 374 nebo 375. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (dotaci), xxxxxxxxx xx xx vrub xxxx 486 x xx xxxxxxxx xxxx 431 - Xxxxxxxx xxxx.

(5) X&xxxx;xxxxxx třídě 4 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) v účtové xxxxxxx 40 - Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, sociálním fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) účtová xxxxxxx 43 - Fondy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx účtuje x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

1. Na xxxx 431 - Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.39),2)

2. Xx xxxx 433 - Xxxxxxxx fond xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.39),2)

Xx. III

(1) X&xxxx;xxxxxx třídě 5 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) nakupované xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx náklady.

Další podrobnější xxxxxxx xxxxxxx pojišťovna xxxxxx podle xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx druhové xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx přílohy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Na xxxx 558 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V účtové třídě 6 - Výnosy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxx 658 - Xxxxxxx xxxxxx takto:

a) xxxxxx x&xxxx;xxxxxx,

x) xxxx ostatní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx provozní činnosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Další xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx součástí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx třída 9 - Vnitropodnikové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

*) Chyba x xxxxx předlohy - xxxx X xxxx xxxxxx XX xxx xxxx. 2

Xxxxxxxx GRAND

1) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 168/1999 Sb., x pojištění odpovědnosti xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Například xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 282/73 390/2001 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2001.

3x) Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. x. 281/89 759/2001 ze dne 13. listopadu 2001.

4) §4 odst. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §21 xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), x vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 75/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).

7) Opatření XX XX x. x. 282/11 200/1994 xx dne 1. xxxxxx 1994, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámeno v částce 15/1994 Xx.

7a) Například §66a xxxx. 2 x 7 xxxxxxxxxx zákoníku.

8) §20f x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku,

9) §829 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Zákon č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

10a) §2 písm. x) xxxxx č. 363/1999 Sb.

10b) §2 xxxx. x) x h) xxxxxx x. 363/1999 Xx.

10x) Opatření XXX x. j. X/2 - 31&xxxx;380/1992 Sb. xx dne 23. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x obsahové vymezení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, recipováno v částce 21/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx financí.

10d) §8a zákona x. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11) §24 xxxx. 3 xxxxxx č. 363/1999 Sb., §27a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §21a xxxxxx.

12) Xxxx. §580 x §581 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12x) Xxxx. §35 xxxx. 4 a §24 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 353/2001 Xx.

13) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., o daních x&xxxx;xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx XXX č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx základu xxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §4 xxxx. 6 zákona.

15a) §24 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx.

16) §24 odst. 4 písm. x) xxxxxx.

17) §33 xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

17a) Xxxxxxxx: X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. 56 směrnice Xxxx ES x. 91/674/EHS ze dne 19.12.1991.

18) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18x) §21 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx.

18x) Například opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. 282/73 390/2001 ze xxx 15. xxxxxxxxx 2001.

19) Např. xxxxx č. 526/1990 Sb., o cenách, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

19x) §36 xxxxxx x. 363/1999 Sb. x §69 obchodního xxxxxxxx.

19b) §37 xxxxxx x. 363/1999 Xx. x §70 obchodního xxxxxxxx.

19c) Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. x. 281/89 759/2001 xx xxx 13. listopadu 2001.

20) §119 xxxx. 2 občanského zákoníku.

21) Poznámka: Xxx x xxxxx č. 84/1995 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

22) §26 odst. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

23) OP 16/93 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. listopadu 1993 x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx,

XX 05/96 Opatření Xxxxxxx statistického úřadu xx xxx 22.7.1996 x&xxxx;xxxxxxxx rozšířené standardní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXX-XXXXXX, XX 01/97 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4. prosince 1996 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce,

SKP-VÝKONY, XX 35/97 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3. xxxxxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx SKP-PRUM.

23a) §121 xxxx. 1 x 2 xxx. xxx.

24) Xxxxx č. 191/1950 Sb., xxxxxxxx a xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 29/2000 Xx..

25) §792 občanského xxxxxxxx.

26) Xxxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx financí č. 125/1993 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 43/1995 Xx., xxxxxxxx č. 98/1996 Xx. x xxxxxxxx x. 74/2000 Sb.

26x) §3 xxxxxx x. 168/1999 Xx..

27) §800 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) §803 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx §795 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxxx §19, §19a xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., x dani x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

30x) §18 xxxx. 6 xxxxxx x. 168/1999 Sb.

30b) §18 xxxx. 5 xxxxxx č. 168/1999 Sb.

31) §20, 21 x 22 zákona x dani x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

32) §67 x §217 obchodního zákoníku.

33) §36 xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

33a) §14 xxxxxx x. 363/1999 Xx.

33b) §3 zákona.

33x) §16 xxxxxx x. 363/1999 Sb.

33x) §20 xxxxxx x. 363/1999 Xx.

34) Xxxxx č. 58/1995 Sb., x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx podporu a x doplnění zákona č. 166/1993 Sb., x Nejvyšším xxxxxxxxxx úřadu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 60/1998 Sb. x xxxxxx x. 188/1999 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx XX XX č. 278/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx 88/2000 Xx. a xxxxxxxx x. 355/2001 Xx.

35) Xxxxx XX XX - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxx na xxx. 73 XX 1-2/2002 xx pod xxxxxxxxx 35 xxxxxx xxxx, který xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 34.

36) §14 zákona x. 168/1999 Xx.

36x) §18 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xx x) xxxxxx č. 168/1999 Xx.

36b) §24 xxxxxx x. 168/1999 Sb.

36x) §24 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb.

36x) §24 odst. 2 zákona x. 168/1999 Xx.

36x) §18 xxxx. 2 xxxxxx č. 168/1999 Sb.

36x) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Sb.

37) §29 xxxxx x. 168/1999 Xx.

37a) §7 odst. 6 zákona.

37x) §29 xxxx. 2 zákona x. 168/1999 Xx.

37c) §29 xxxx. 4 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

37d) §29 zákona x. 168/1999 Sb.

38) §24 xxxx. 9 zákona č. 168/1999 Xx.

39) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

40) Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

UPOZORNĚNÍ!

Jak xx x xxxxxxxxx dokumentů XX XX xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx některé části xxxxx v xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxx xx xxx. 73, Xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1-2/2002 ("F. Xxxxx poznámek xxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx na xxx. 74 a xxxx. x "Úplném znění xxxxxxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx pojišťovny".

Zde xxxxxxxxxx xxxx. text poznámky x. 31, 35 x jiných, podle xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx novelizaci.

V xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx. 82 xx xxxxxx text poznámky x. 14, kde xx odkazuje xx "..xxxxx o xxxxxxxxx..", xxx uvádí xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

* * *

XXXXX, s. x. x. Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX®.