Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

21

XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

XXX X/2-25&xxxx;430/1992

x. x. 282/105 880/2001 xx dne 21. xxxxxxxx 2001

 XXXXX DOKUMENTU

Opatření

čj. 282/105&xxxx;880/2001

Opatření

XXX X/2-25&xxxx;430/1992 - xxxxxx xxxxxxx znění

Čl. I

Čl. II

Čl. III

VYBRANÁ USTANOVENÍ NOVEL OPATŘENÍ

Příloha č. 1

ÚČTOVÁ XXXXXX XXX POJIŠŤOVNY

Účtová třída 1

Finanční xxxxxxxx (investice)

Účtová třída 2

Nehmotný, xxxxxx x xxxxxxxx majetek

Účtová třída 3

Pohledávky, xxxxxxx x přechodné xxxx

Účtová třída 4

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Účtová třída 5

Xxxxxxx

Účtová třída 6

Xxxxxx

Účtová třída 7

Xxxxxxxxx xxxx x podrozvahové xxxx

Účtová třída 8 a 9

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Příloha č. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX POJIŠŤOVNY

A.

Obecná xxxxxxxxxx

B.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kúčtovým třídám

C.

Zvláštní xxxxxxxxxx - účtování x xxxxxxxxxxx vývozních xxxxxxxxx rizik se xxxxxx podporou

D.

Zvláštní ustanovení - xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx („Česká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“)

E.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění

F.

Zvláštní xxxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

21

Xxxxxxxx,

xxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx účtování pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx: XXXx. Huleš, xxx. 5704&xxxx;4190 - pro xxxxxxxxxx x Kancelář

Ing. Xxx, xxx. 5704&xxxx;4180 - pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. x. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001

Příloha č. 1 - xxxxx účtové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Příloha č. 2 - xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x postupů xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xxxxxxx:

Xx. X

(1) Xxxxx opatřením xx mění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro pojišťovny1), xxx účetní jednotky, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx vztahují. Xxxx změny jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx č. 1 tohoto opatření.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. x. V/2 - 25&xxxx;430/1992*) xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jak vyplývá xx změn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. j. 282/58&xxxx;850/1995 xx xxx 21. xxxxxxxx 1995, x. x. 282/3&xxxx;775/1996 xx xxx 14. xxxxxx 1996, x. x. 282/78&xxxx;182/1999 ze dne 22. prosince 1999, x. j. 282/84&xxxx;058/2000 xx dne 10. xxxxxxxxx 2000 x x. j. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Toto xxxxxxxx bude vyhlášeno xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

Čl. III

Zrušují xx:

1. Opatření Ministerstva xxxxxxx x. x. 283/71&xxxx;861/1998 ze xxx 12. xxxxx 1998, xxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx***).

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 283/83 700/1999 xx xxx 22. xxxxxxxxx 1999, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx osnova x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxx pojišťovny.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. x. 282/63 114/1995 xx xxx 19. xxxxx 1995, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx**).

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. r.

1. xxxxxxxx ministra

*) V/2 - 25&xxxx;430/1992 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. x. X/2-25&xxxx;430/1992 xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxx pojišťovny, xxxxxxxx x částce 130/1992 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

**) Xxxxxxxx 10.1.2002

***) Xxxxxx osnova x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX XX XX xx xxx 12. října 1998 xxxx publikována mimo Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxx xxxxxx x postupy účtování xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxx xxxxxx osnovy x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxxx*)

xxxxx xxxxxxxx x. x. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. prosince 2001

Upozornění

X.

Xxxxxxxx XXX x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992**) xx dne 12. xxxxxxxx 1992, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X&xxxx;Xx. I xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: „Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx2).“.

2. V Čl. X xxxx. 2 xxx

„(2) Xxxx opatření xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx účtové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx banky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx3), x na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro podnikatele3a).“.

3. X&xxxx;Xx. X xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx x. 1 x 2“.

II.

Účtová osnova xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx XXX x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992**), xx xxxx xxxxx:

1. X&xxxx;xxxxxx třídě 1 xx x xxxxx xxxx 123 xx slova „a xx“ vkládá slovo „xxxxxxxxxxxx“ a Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx 15 x xxxxxxxx xx xxxx

151 - Pevné termínové xxxxxxx

152 - Xxxxxxxxx xxxx

153 - Xxxxxxx xxxx

2. V účtové xxxxx 2 se xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zrušovaného xxxxxxxx XX x. x. 283/71 861/1998, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtová xxxxxxx 24 a xxxxxxxxx účty

24 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx

241 - Bankovní xxxx xxxxxxxxxx fondu

242 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

243 - Bankovní xxxx provozního xxxxx

244 - Bankovní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

245 - Xxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxx investičního majetku

3. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3 xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zrušovaného xxxxxxxx XX x. j. 283/71&xxxx;861/1998, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtové xxxxxxx 31 x 34 x xxxxxxxxx xxxx

31 - Pohledávky z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

311 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx

312 - Xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelům zdravotní xxxx

313 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

315 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx

316 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

318 - Ostatní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

341 - Závazky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění za xxxxxx xxxxxxxxxx

342 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

343 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

346 - Závazky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

348 - Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 39 xx xxxxxxx xxxx

395 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

396 - Xxxxxxx rozdíly xxxxxxx

5. V účtové xxxxx 4 xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x. x. 283/71 861/1998, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx text x xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 x xxxxxx skupina 43 x xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven

406 - Xxxxxxxx fond

407 - Sociální xxxx

408 - Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

409 - Xxxx xxxxxxxxxx investičního majetku

43 - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

431 - Xxxxxxxx xxxx

433 - Xxxxxxxx fond

6. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 4

x) v účtové xxxxxxx 40 xx xxxxx xxxx 404 xxxx xx „Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx“ x xxxx 405 xx xxxxxxx.

x) v účtové skupině 44 xx vkládá xxxx 447 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x&xxxx;xxxxxx skupině 45 x účtu 452 xx xxxxxxx „Xxxxxxx xx kurzové xxxxxx“ a xxxxxxxxx xx „Xxxxxxxx na xxx x&xxxx;xxxxxx“ x xxxxxxxx xx účet 453 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

7. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 5 v účtových xxxxxxxxx 52 xx 54 x v účtových xxxxxxxxx 55 xx 57 xx xxxxxxxx xxxx

539 - Xxxxxx xxxxxxx finančního umístění

564 - Úbytky hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx přecenění

8. V účtové xxxxx 6 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx 62 až 64 a x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx 65 xx 67 xx xxxxxxxx xxxx

639 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

664 - Přírůstky hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

9. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x. x. 283/71&xxxx;861/1998, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 9 - Vnitropodnikové xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 xxxxxxxx XXX x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992, xx xxxx xxxxx:

X.

X&xxxx;xxxxx X. Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. V Čl. X xxxx. 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx“ x „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv“.

2. Xx. I xxxx. 3 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.

3. X&xxxx;Xx. X x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx odstavci 3 se xxxxxxxx xxxxx „(xxxxxxxx společnost)“ x slova „Mateřská xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxx“.

4. V Čl. X x&xxxx;xxxx označeném xxxxxxxx 4 se xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ vkládají xxxxx“, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a) jinak“ x xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx zní: „V xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ovládající xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7x)“.

5. X&xxxx;Xx. X x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se vypouští xxxxx „(xxxxxxxxx)“, xxxxxxxx xxxxxxxx „4 x 5“ se nahrazuje xxxxxxxxx „3 a 4“ x xx xxxxx „výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slova „xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx7a) xxxxx,“.

6. V Čl. XX v nadpisu x x&xxxx;xxxxx se slova „xxxxxxxxxx evidence“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx účty“ xx xxxxx pádech x xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx pojmu „xxxxxxxxxx xxxx“ xxxxx pro xxxx xxxx postupů xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx 2 xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx. x) xxxxx xxx: „x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z postupů účtování x xxxxxxxxxx xx xxxxxx investičních instrumentech10d) (xxxxxxxxxx nástrojích)“. X&xxxx;xxxxxxxx 4 písm. x) xx vypouštějí xxxxx „xxxx-xxxx“ x „xxxxxxxxxxx“.

7. X&xxxx;Xx. IV xxxx. 1 xxxxx xxxx xxx: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plněním povinnosti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.“.

8. X&xxxx;Xx. X&xxxx;xx xxxxxx „Xxxxx kompenzace (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)“ xxxxxxxxx xxxxxxxx „Zákaz vzájemného xxxxxxxxx“ x x&xxxx;xxxxxxxx 1 xx slovo „xxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xxxxxxxx zúčtovávat“, tato xxxxx spočívající v použití xxxxxx pojmu „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ ve xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx postupů xxxxxxxx.

9. X&xxxx;Xx. XX v nadpisu x x&xxxx;xxxxx xx xxxxx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ ve xxxxx xxxxxx a xxxxxxx; tato xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx12x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejvyšší přesnost x&xxxx;xxxx uvedených:

a) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx smlouvách souvisejících x&xxxx;xxxxx xxxxxxx případem (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx,

x) přiměřenou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“.

10. X&xxxx;Xx. XXX xxxx. 6 xx slova „§8 xxxx. 2“ xxxxxxxxx slovy „§7 xxxx. 4“.

11. X&xxxx;Xx. XX odst. 2 x&xxxx;xxxxx xxxx xx xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „(xxxxxx snížení pro xxxxxxxxxxxx)“ x doplňuje xx xxxxx věta, xxxxx xxx: „Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

12. X&xxxx;Xx. X xxxx. 7 xx x&xxxx;xxxxx větě za xxxxx „je xxxxx“ xxxxxxxx slova „popřípadě x xxxxx,“ a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „(§26 xxxx. 2 zákona)“.

13. X&xxxx;Xx. X odst. 8 písm. x) xx xx xxxxx „x“ vkládá xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ x před xxxxx „provede“ se xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“.

14. X&xxxx;Xx. X odst. 2 xx xx xxxxx doplňuje xxxx, xxxxx xxx: „Opravné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výše xxxxxxx majetku v účetnictví.“.

15. X&xxxx;Xx. X xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx zní:

„(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.“.

16. V Čl. XX xxxx. 2 x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxx „vyhlašovaným“ xxxxxxxxx xxxxxx „stanoveným“ x xx konci xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx „(§24 odst. 4 zákona)“. Xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx „xxx k“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxx: „Xxx xxxxxxxx xxxxxx měn, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx XXX, se xxx xxxxxxxx těchto xxx xxxxxxx oficiální střední xxxxx xxxxxxxxxxx bank, xxxx. aktuální kurzy xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXx.“.

17. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 4 se xxxxx „ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx“ x xxxx. b) zní: „x) na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx 539, 564, popř. xx xxxxxxxx xxxx 639, 664“.

18. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 5 zní: „(5) X xxxxxxx x závazků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx součástí xxxx hodnoty x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx.“.

19. X&xxxx;Xx. XXX xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „x §24 až 28“.

20. X&xxxx;Xx. XXX xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x dosavadní odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3. Dále xx xxxxxxxx odstavec 6 a dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x dosavadní xxxxxxxx 8 až 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

21. X&xxxx;Xx. XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 zní: „(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1 xx xxxxxxx xxxxxx hodnota“.

22. X&xxxx;Xx. XXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x na xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „x Článku XIIIa“. Xx xxxxx odstavce 6 xx xxxxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx: „Xxx přílohu xxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxxxx.“.

23. X&xxxx;Xx. XII nově xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxx: „(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxx k tomuto xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ocenění xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx účely zajišťování xxxxxxxxxxxx pojišťoven a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v pojišťovnictví podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1) X oceňovacích xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx.“.

24. X&xxxx;Xx. XXXX xxxx. 1 xx slovo „Xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Reálnou“, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxx hodnota“ ve xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx pro xxxx text xxxxxxx xxxxxxxx; v odst. 1 xxxxxxxx „5“ xx xxxxxxxxx číslovkou „4“.

25. X&xxxx;Xx. XIII xxxx. 2 xxx: „(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx xx oceňují tržní xxxxxxxx, xxxxxx definuje x pravidla pro xxxx použití xxxxxxx §27 xxxx. 3 xxxxxx.

26. V Čl. XIII xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 9.

27. X&xxxx;Xx. XXXX nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx „v xxxxxxxxxx 2 x 3“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx 2“.

28. X&xxxx;Xx. XXXX v nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 v první xxxx se xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxxxxx“, ve xxxxx xxxx xx xxxxx „xxxxxxx do xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy“ „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (protihodnotou)“ x xxxxxxxx xx xxxxx „, xxxx v xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xxx kterém xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx postupy xxxxxxxx.18b)“.

29. X&xxxx;Xx. XIII x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx slovo „xxxxx“ x xxxx xxxxxxxx „7 a 8“ xx nahrazují xxxxxxxxxx „6 a 7“ a číslovka „9“ se nahrazuje xxxxxxxxx „8“

30. V Čl. XXXX v nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Reálnou“ x xxxxxxxx „6“ xx xxxxxxxxx číslovkou „5“.

31. X&xxxx;Xx. XXXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“, xx slovo „hodnota“ xx xxxxxxxx slova „xxxxx odstavce 6“, xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „kvalifikovaného“, xx xxxxx „xxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „reálné xxxxxxx“.

32. X&xxxx;Xx. XXXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx odstavci 8 xx xxxxxxxx „7“ x „8“ xxxxxxxxx xxxxx „6 x 7“.

33. V Čl. XXXX xxxx označený xxxxxxxx 9 xxx: „(9) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů1) musí xxx x&xxxx;xxxxxx okamžiku xxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx dostát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.17a)“.

34. Xx Xxxxxx XXXX se xxxxxx nový Xx. XXXXx, který xxx:

„Xxxxxx XXXXx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx úbytky xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění popřípadě xxxxxx majetku x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx účtují oceňovací xxxxxxx z ocenění xxxxxxx xxxxxxxx, za xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního případu xxxxx §24 odst. 2 písm. a) xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x následující změny xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx rezerv na xxxx xxxx 539, 564, xxxx ve xxxxxxxx účtu 639, 664, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 1, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 zákona.

(3) X rozdílech xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx technické rezervy xxxxxxxxxx s příslušným xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, se xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 2. U všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx x rozdílech xxxxx odstavce 1 xxxxxx na vrub xxxx ve xxxxxxxx xxxx 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxxx (xxxxxxx); v okamžiku xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxx v souladu s odstavcem 2.

(5) X rozdílech xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xx. XXx xxxx. 7 písm. x) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2,

x) x&xxxx;xxxxxxxxx podle Xx. XVa xxxx. 7 xxxx. b) x x) xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx 404 xxxxxxxxxx s účtem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z účtu 404 xxxxxxxxxx na xxxx xxxx 539, 564 xxxx xx xxxxxxxx xxxx 639, 664.“

35. X&xxxx;Xx. XXX xxxx. 1 xxx: „(1) Xxxxxxxxxxxxxx rozdíly xxxxxxxx §30 xxxx. 5 xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx stav xx xxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx za škodu. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx stav v xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obohacení.“.

36. V Čl. XXX xxxx. 2 xx xxxxx „§30 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „§30 odst. 6“.

37. V nadpisu xxxxxxx xxx Čl. XX xx xx konci xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxxxx“.

38. V Čl. XX xxxx. 1 se xx xxxxxxxx „18)“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“.

39. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 2 začátek xxxxx zní: „Cenné xxxxxx (CP) xx xxxxx na cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxx výnosem x na xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx papíry) xxxx xxxxx papíry x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mírou,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mírou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (proměnlivost) xx předem xxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx datům xxxx xxxxxxx; x XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 122.

Xxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§19 odst. 7 xxxxxxxx věta xxxxxx).“ X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxx XXX xxxxxx čárka a xxxxxx „a“ xx xxxxxxxx, xx slovem Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx slova „x Xxxxxxx XXXXx“ a xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx,“ se vkládají xxxxx „xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx“.

40. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: „Součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x podílu xxxx přímé xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx a provize xxxxxxxx, xxxxxxxx, burzám. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxx x náklady xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podílu.“.

41. X&xxxx;Xx. XV xxxx. 4 xxx: „(4) X cenných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.6)

42. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu18a)“ a xx xxxxx „postupy xxxxxxxx“ xx vkládá xxxxxxxx „18b)“ a xxxxx „ , x x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xx. XXX xxxx. 8 Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx účtování“.

43. Xx Xx. XX xx xxxxxx nový Xxxxxx XXx, xxxxx zní:

„Článek XXx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,18) xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Nakládají x&xxxx;xxxx jako s finančním xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxx (xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jednotky):

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx v závislosti na xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, cenového xxxxxx, xx úvěrovém xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx aktiva),

b) xxxxx ve xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx kontraktů, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx malou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx od sjednání xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xx u xxxx delší u xxxxxxx (xxx. xxxxxxx) xxxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx dodání).

(3) Xx deriváty xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména:

a) xxxx xxxxxxx (xx. xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, půjčky xxxxxxx papírů zajištěné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpětným xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx současně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxx o nákupu, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, drahé xxxx, xxxxxxx), kdy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx, xx jejímž xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) smlouvy, xxxxx xxxxxxxx úhradu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, geologickými xxxx xxxxxx fyzikálními xxxxxxx, obvykle považované xx xxxxxxxx.

(4) Deriváty xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx člení xx xxxxx termínové xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xx rozumí, xx xxxxxxxx opce (xxxxxxx) xx xxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx opce) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx (xxx xxxx) xxxxx prodat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (finanční xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx x x prodejní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vypořádat xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxx určenou cenu. Xxxxxxx deriváty se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx operace.

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx opatření xxxx xxxxx xx deriváty x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(6) Zajišťovacím xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx toky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx změny x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx plynoucích xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx

x) změny xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xx. xxxx. zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx v cizí xxxx proti vzestupu xxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. např. xxxxxxxxx xx xxxxx vzestupu xxxxxxxxx sazeb xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účastmi x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Zajišťovací derivát xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx formálně zdokumentován xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vymezení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kompenzovány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 80% xx 125% (xx. xxxx. pokud xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 120 x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 100, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 120/100 xxxx 100/120).

x) xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Pokud xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zvláštními právními xxxxxxxx o pojišťovnictví xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx při xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx18a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účtování 18b), x v tomto xxxxxxx xxxxx ustanovení Xx. XII xxxx. 8 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování.“.

44. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx článku xx xxxxxxxx „XVa“ nahrazuje xxxxxxxxx „XXx“.

45. Xx xxxx xxxxxxxxx Čl. XXx se vkládá Xxxxxx XXX, xxxxx xxx:

„Xxxxxx XXX

Xxxxxxx společností, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxx to xxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovnictví xxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxxx účel, mohou xxx xxx účtování x xxxxxxx pojišťovny xxxx zajišťovny19a) nebo xxxxxx xxxxxxx s likvidací19b) xxxxxxxxx použity xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.19c)“.

X.

X&xxxx;xxxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

X. X&xxxx;xxxxxx třídě 1

1. V Čl. XXX xxxx. 1 x&xxxx;xxxxx x druhé větě xx xx xxxxx „xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxx“ x xxxxxxxx „4 x 6“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „3 xx 5“.

2. V Čl. XX xxxx. 1 xxx: „(1) O xxxxxxx papírech s proměnlivým xxxxxxx xx xxxxxx xx účtu 121, xxxxx-xx x případy xxxxx Čl. III xxxx. 1 této xxxxxx třídy. X xxxxxxx xxxxxxxx s pevným xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 122, xxxxx-xx o XX xxxxx Čl. XXX xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxx účtu xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výnosech18b) z těchto xxxxxxx xxxxxx“.

3. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 6 xx vypouští druhá xxxx „X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a) se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.18a)“. Xx xxxxx xxxx se xxxxx „x xxxxxxxxxx technických xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“.

4. X&xxxx;Xx. XX xx xxxxxxxx odstavec 8, xxxxx zní: „(8) X ostatním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účtuje xxxx na xxxxxx xxxxxx skupiny 15, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xx. XXX xxxx xxxxxx třídy.“.

5. Xx článek XX xx xxxxxx Xxxxxx XXX, který zní:

„Článek XXX

Xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18a) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx XXx Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.“.

XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 2

1. X&xxxx;Xx. I xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: „Xxxxxxx v této účtové xxxxx xx xxxxx xx dlouhodobý x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x §19 xxxx. 7 xxxxxx.“.

2. X&xxxx;Xx. X xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx „(Xx. X odst. 3 xxxxx X. Xxxxxx xxxxxxxxxx)“, xxxxx „x xxxxxxx se zákonem x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xx vyšší xxx 60&xxxx;000 Xx“ a xxxxxxxxxx se xxxxx „, xxxxx xx xxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxx“.

3. X&xxxx;Xx. XXX xxxx. 1 se xx slova „xx xxxxxx x“ vkládá xxxxx „dlouhodobém“.

4. X&xxxx;Xx. XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 až 8.

III. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3

1. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx pojistné29) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx)29) zahrnuje xxxxxxx xxxxxx pojistného x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pojistnými smlouvami“.

2. X&xxxx;Xx. X se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 a 7.

XX. X&xxxx;xxxxxx třídě 4

1. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 4 xx xx xxxxx doplňuje xxxx věta, která xxx: „Xx xxxx 404 xx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přecenění xxxxxxx x xxxxxxx v souladu x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.“

2. V Čl. XX xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx.

3. V Čl. X&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní: „(8) Xx účtu 447 xx účtuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx v položce Jiné xxxxxxx x informace x xx se xxxxxxx v příloze x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.“ a xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx označuje xxxx xxxxxxxx 9.

4. V Čl. XX odst. 1 x&xxxx;xxxxx větě xx xxxxxxxxxx slova „xx xxxxxxx rizika a xxxxxx“ x na xxxxx xx doplňuje xxxx věta, xxxxx xxx: „Jde o xxxxxxx v souladu s §26 odst. 3 xxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. V Čl. XX xxxxxxxx 3 xxx: „(3) Xx xxxx 452 se xxxxxx x rezervě xx daň x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx dni xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx právnických xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx. X použití (zrušení) xxxx xxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx daň; xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xx účet 571. Xxxx rezerva xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx v položce Xxxxxxx xxxxxxx.“.

6. X&xxxx;xx. XX xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xx xxxx 453 se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že účetní xxxxxxxx xx oficiální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který určuje xxxxxxx:

x) xxxx xxxx xxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx x přibližný počet xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z důvodu ukončení xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxx,

x) dobu, xxx xxxx xxxx uskutečněn.

Zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx realizace xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hlavních rysů. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx nejsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx systémů x xxxxxxxxxxxxx sítí. Restrukturalizace xx program, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x významně xxxx xxx předmět xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx projevit xxxx.

x) prodejem nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uzavřením podnikatelských xxxxxxx v některé xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podnikatelských xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která má xxxxxxxx dopad na xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx v položce Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.“

7. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 5 xx za první xxxx xxxxxx nová xxxx, xxxxx xxx: „Xxx xxxx. x xxxxxxx na rizika x xxxxxx nebo x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.“.

X. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 5

1. V Čl. III xx xxxxxxxx odstavec 9, xxxxx xxx: „(9) Xx xxxx 539 se účtují xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx ustanovení těchto xxxxxxx xxxxxxxx.“.

2. X&xxxx;Xx. XX se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx: „(8) Na xxxx 564 se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx.“.

XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 6

1. X&xxxx;Xx. XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx: „(9) Na xxxx 639 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s Čl. XXXXx Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování.“.

2. X&xxxx;Xx. IV xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx: „(7) Xx účtu 664 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku x xxxxxxx v souladu x&xxxx;Xx. XXXXx Obecných ustanovení xxxxxx xxxxxxx účtování.“.

C.

Zvláštní xxxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx doplňují xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxx“.

2. X&xxxx;Xx. X xxxx. 1, 5 x 6 se xx slova „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxx“.

3. X&xxxx;Xx. X odst. 3 xx xx xxxxx „xxxx 421“ xxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx technického“ x xxxxx „x xxxxxxxxxx“ xx vypouštějí.

4. Xx Xx. X xx xxxxxxxx Xxxxxx XX, xxxxx xxx:

„Xxxxxx II

Postupy xxxxxxxx pohledávek souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pojištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produkty xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX - xxx. xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx §813 XxxX - xxx. xxxxxxxx část xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postoupená xxxxx §524 XxxX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx exportní xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účtu 658 - Xxxxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx 328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx odvozená x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx) uvedené xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Veškeré xxxxxx případy x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xx Netechnickém účtu. Xxx účtování xxxxxx xxxxx zákaz vzájemného xxxxxxxxx mezi nákladovými x výnosovými xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx 501 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění.

(4) Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 ObčZ xxx xxxxxxxx opravné xxxxxxx.

(5) X vymožené xxxxx xxxxxxxxxx (§524 ObčZ) xx účtuje xx xxxxxxxx xxxx 328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx 235 - Xxxxx účty. X xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx účtuje (rovněž) xx prospěch xxxx 328 x xx xxxx xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxx pohledávky).

(6) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §524 ObčZ) xx x xxxxx účtuje xx xxxx xxxx 369 - Ostatní xxxxxxx x ve xxxxxxxx účtu 558 - Xxxxxxx náklady.

(7) Xxx postoupení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §813 ObčZ xx právo x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pojišťovny x postupuje se xxxxx odstavců 8 xx 13.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění. X pohledávek vymožených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx závazku xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx 501 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění x xx xxxxxxxx účtu 331 - Závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xx výši xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x náklady spojené x&xxxx;xxxxxxxxx pohledávky.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X pohledávek xxxxxxxxxx xx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxx §813 ObčZ) xx účtuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve prospěch xxxx 338 - Xxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (x zajištění) x xx xxxx xxxx 518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx ocení xx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upravené x vyplacené pojistné xxxxxx a x xxxxxxx spojené s vymáháním xxxxxxxxxx.

(10) Veškeré xxxxxx xxxxxxx x pohledávkách xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx na Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxx k pohledávce xxxxx §813 ObčZ xxxx účtována ve xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx analytických xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 724. Součástí xxxxx společnosti se xxxxx xxxxx příjem x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(12) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části (§813 XxxX) xx účtuje xx prospěch xxxx 618 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxx 235 - Běžné xxxx.

(13) X nákladech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§813 XxxX) se xxxxxx na vrub xxxx 518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx náklady.“.

D.

Zvláštní xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx Kanceláře

V Článku X xx xx slova „xxx pojišťovny“ vkládají xxxxx „v části X. x X.“ x slovo „xxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „xxx“.

X.

Xx xxxx E. xx xxxxxxxx xxxx X., xxxxx xxx:

„X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odlišnosti, xxxxx vyplývají z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx x&xxxx;xxxx části xxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X. x X. xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x xxxxxxxx vyplývající xx zvláštních xxxxxxxx. 39),2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx použití (xxxxx), xx nepoužijí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 39),2) x xxxxxx xx, x&xxxx;xxxxxxx s částmi X. x X. tohoto xxxxxxxx, xxx použití xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx a čerpání xxxxxxxxxx fondu (xxxx 431). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(3) Veřejné zdravotní xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění x xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx účet provozního xxxxx zálohy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených činností. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x provést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx, fond xxxxxxxx, xxxx investičního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx39),2) xx x zdravotních pojišťoven xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění za xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Fondy xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx považují xx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 39),2).

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zásadami xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx A. Čl. XX. Analytické xxxx x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů39),2) x xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledávkách a xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx do xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxx x věcně xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxx zaplaceno pojistné xxxx uhrazeny xxxxxx xx zdravotní péči.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx účtu 711. Xxx otevírání xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx na xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 421. Hospodářský xxxxxxxx ze smluvního xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxx použit xxx xxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxx xxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),1)

(9) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx v části X. Xx. XXXX, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx39),2)

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Xx. XX xxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem39),2).

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nevytvářejí x xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx39),2).

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxx, jejichž tvorba x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem14) x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx13) (xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx XX

(1) Xx xxxx 235 - Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

(2) V účtové xxxxx 2 xx xxxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 24 - Xxxxxxxx bankovní xxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx o finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 22 x xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx závazků. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 409 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx účtu 408 - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx současně účtují xx prospěch xxxx 409 na xxxx xxxx 408.

(5) V účtové xxxxx 3 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx 31 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx39),2). Xxxxxxxx xx xxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 30. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtují x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 7 xxxxxx X.

1. Xx xxxx 311 xx xxxxxx xxxxxxx pohledávky xx xxxxx plátci xxxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

2. Xx xxxx 312 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, včetně xxxxxxx stanovených xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

3. Xx xxxx 313 účtují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, vůči xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spravovaném XXX ČR.

4. Na xxxx 315 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.39),2)

5. Xx xxxx 318 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) účtová xxxxxxx 34 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.39),2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 33. Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7 xxxxxx I.

1. Xx xxxx 342 xx xxxxxx veškeré xxxxxxx vůči poskytovatelům xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

2. Xx xxxx 343 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX XX.

3. Xx xxxx 348 xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx prospěch xxxx 486 - Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx účtu 374 xxxx 375. Přijetí xxxxxx xx účtuje xx vrub xxxx 241 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx prospěch xxxx 374 xxxx 375. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxx), přeúčtuje xx xx vrub xxxx 486 x xx prospěch xxxx 431 - Základní xxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxx třídě 4 se xxxxxxx xxx zdravotní pojišťovny:

a) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 - Základní kapitál x kapitálové xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, fondu investičního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),2) x x xxxxxxxxx kapitálových fondech.

b) xxxxxx xxxxxxx 43 - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

1. Xx účtu 431 - Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění v souladu xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2)

2. Xx xxxx 433 - Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx x tvorbě a xxxxx rezervního xxxxx, xxxxx je zřizován xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.39),2)

Xx. III

(1) X&xxxx;xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx provedou zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odpisy,

c) xxxxxx náklady,

d) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx ostatní xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx druhové xxxxxxx pojišťovna upraví xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx druhé xxxxxxx xxxxxxx xxxx součástí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx závěrce. Xx xxxx 558 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtují x xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí správní xxxxx popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxx na pojistné xxxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxx třídě 6 - Xxxxxx xxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx xxxxxxx účtu 658 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) výnosy x&xxxx;xxxxxx,

x) jiné ostatní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx členění výnosů xxxx xxxxxxxx přílohy x&xxxx;xxxxxx závěrce.

(3) Zřizuje xx xxxxxx třída 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

X.

Xxxxx xxxxxxxx xxx čarou

1. V textech xxxxxxxx xxx čarou x. 1), 1a), 5) x 10) xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

2. Vkládá se xxxxxxxx pod čarou x. 2, xxxxx xxx: „2) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 551/1991 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 280/1992 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

3. Xxxxxx xx poznámka xxx čarou č. 3, která xxx: „3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. j. 282/73&xxxx;390/2001 xx dne 15.xxxxxxxxx 2001.“.

4. Vkládá xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3a, xxxxx xxx: „3x Xxxxxxxx Ministerstva financí x. x. 281/89&xxxx;759/2001 xx xxx 13.xxxxxxxxx 2001.“.

5. Xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x), která xxx: „7x)Xxxxxxxxx §66x xxxx. 2 x 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. „10x)“ xx xxxx xx „10x)“ x xxxxxxxx poznámky dosavadní xxx čarou x. „10x)“ xx xxxx xx „10b)“.

7. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 10x), xxxxx xxx: „10x) §8x xxxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx x. „10x)“ se xxxx xx „10x)“ x xx xxxxx xx xxxxxxxx slova „ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

9. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11) xxx: „§24 xxxx. 3 xxxxxx č. 363/1999 Xx. §27a xxxx. 2 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx x §21x zákona“.

10. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x), xxxxx zní: „12x) Např. §35 xxxx. 4 x §24 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx.“.

11. Xxxx dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) zní: „§4 odst. 6 xxxxxx“.

12. Vkládá xx xxxxxxxx pod čarou x. 15a), která xxx: „15x) §24 xxxx. 4 xxxx. x) zákona.“.

13. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 16) xxx: „§24 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx“.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. „17x)“ xx xxxx na „18x)“.

15. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17x), která zní: „17x) Poznámka: X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. 56 xxxxxxxx Xxxx XX č. 91/674/XXX xx xxx 19.12.1991.“.

16. Označení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. „18x)“ xx xxxx xx „18x)“ x její xxxx xxx: Xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. 282/73&xxxx;390/2001 ze xxx 15.xxxxxxxxx 2001“.

17. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 18x) xx xxxx xx „18x)“ a xxxx xxxx zní: „18x) §21 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx.“.

18. Vkládá xx xxxxxxxx pod čarou x. 19a), xxxxx xxx: „19a) §36 xxxxxx č. 363/1999 Xx. a §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

19. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19b), xxxxx xxx: „19b) §37 zákona č. 363/1999 Xx. x §70 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

20. Xxxxxx xx poznámka xxx xxxxx x. 19x), která xxx: „19x) Opatření Ministerstva xxxxxxx x. x. 281/89&xxxx;759/2001 ze xxx 13.xxxxxxxxx 2001.“.

21. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21) xxx: „Poznámka: Xxx x xxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxx zákon x. 530/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony“.

22. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 zní: „OP 16/93 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1.xxxxxxxxx 1993 x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx, XX 05/96 Xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx ze xxx 22.7.1996 x&xxxx;xxxxxxxx rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-XXXXXX, XX 01/97 Xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 4.xxxxxxxx 1996 k zavedení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-XXXXXX, XX 35/97 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.xxxxxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx rozšířené Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-XXXX“.

23. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 24) xx xx konci xxxxxxxx xxxxx „, xx znění zákona x. 29/2000 Xx.“.

24. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 xx na konci xxxxxxxx xxxxx „, xx xxxxx xxxxxxxx x. 43/1995 Xx., xxxxxxxx č. 98/1996 Xx. a vyhlášky x. 74/2000 Sb.“.

25. X&xxxx;xxxxx poznámky pod xxxxx x. 30 xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx“.

26. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xx xx slovo §19“ vkládá čárka x slovo „19x“.

27. X&xxxx;xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 32 xx xx xxxxx „§20“ xxxxxxxx slova „21 x 22“.

28. Xxxx xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 33x) xxx: „§14 xxxxxx x. 363/1999 Xx.“.

29. Text xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33x) zní: „§3 zákona“.

30. Xxxx xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 35 xxx: „Xxxxx x. 58/1995 Xx. o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx č. 166/1x93 Sb., o Xxxxxxxxx kontrolním úřadu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1998 Xx. x zákona x. 188/1999 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxx XX XX č. 278/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx x. 88/2000 Xx. x xxxxxxxx č. 355/2001 Xx.“.

31. Xxxxxx se xxxxxxxx pod xxxxx x. 39), která xxx: „39) Zákon x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

32. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40), xxxxx xxx: „40) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.

1) Xxxxxxxx FMF x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992 xx xxx 12. prosince 1992, xx xxxxx xxxxxxxx XX č. x. 282/58&xxxx;850/1995 xx xxx 21. prosince 1995 a xxxxxxxx x. j. 282/3&xxxx;775/1996 xx dne 14. xxxxxx 1996, xxxxxxxx x. x. 282/78 182/1999 xx xxx 22. xxxxxxxx 1999, opatření x. x. 282/84&xxxx;058/2000 xx dne 10. xxxxxxxxx 2000. Opatření xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx X/2-25&xxxx;430/1992

Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. X/2-25&xxxx;430/1992 ze xxx 12. prosince 1992 nebylo dosud xxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx úplného znění, xxxxx je vydáno xxxx xxxxxxx x. 2 k Opatření XX x. 21/2002.

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx zpravodaje x xxxxxxxx XXXX® xxxxxxxx, xx kterého xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, uvedené v xxxxxxx č. 1 x Xxxxxxxx x. 21/2002.

X xxxxx této xxxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xx xxx působilo xxxxxxxx.

Xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx úplného xxxxx Xxxxxxxx X/2-25&xxxx;430/92.

Xxxxxxx x. 2 x&xxxx;x. x. 282/105 880/2001

MINISTERSTVO XXXXXXX

xxxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. V/2-25 430/1992 xx xxx 12. prosince 1992, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny, jak xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. j. 282/58&xxxx;850/1995 xx dne 21. prosince 1995, x. x. 282/3 775/1996 xx dne 14. xxxxxx 1996, č. x. 282/78&xxxx;182/1999 xx xxx 22. xxxxxxxx 1999, x. x. 282/84&xxxx;058/2000 xx dne 10. xxxxxxxxx 2000 x x. x. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, (xxxx xxx „xxxxx“), xxxxxxx:

Xx. X

(1) Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx osnova x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.1) Toto opatření xx xxxxxxxx xxxx xx Kancelář („Xxxxx xxxxxxxx pojistitelů“) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a). Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osnovy x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx3), x xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxxx osnovy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx3a).

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx přílohy č. 1 x 2 xxxxxx opatření.

(4) Xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.4)

Xx. XX

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx Čl. X xxxx.1 pozbývá xxxx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx Xxxxxx osnova x směrnice x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx peněžní x xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x. x. XXX/2-21&xxxx;700/1985 xx dne 12. prosince 1985 xx xxxxx změn x doplňků FMF x. x. XXX X/2-17&xxxx;087/1989 xx xxx 3. xxxxxxxxx 1989 x XXX x. x. X/2-29&xxxx;476/90 ze xxx 29. xxxxxxxx 1990.

Xx. XXX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 1993.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx ČSFR:

Ing. Xxx Xxxx, v. r.

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx x. x. 282/58&xxxx;850/1995 xx dne 21. xxxxxxxx 1995

Čl. XXX

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x postupů xxxxxxxx xxx pojišťovny.*)

Čl. XX

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) příloha č. 2 opatření XX XX x. x. 282/73&xxxx;572/93 x&xxxx;30. xxxxxxxx 1993, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 3/1993 Sb.

b) xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx XX XX x. x. 282/40&xxxx;517/1994 ze xxx 18. července 1994, xxxxxxxxxx v částce 52/1994 Xx.

Xx. X

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1996.

Xxxxxxx financí:

Ing. Ivan Xxxxxxxx, XXx., x. x.

*) Xxxxxxxx: Xxxxx xxxxx bylo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx XXXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxx 1996.

Opatření č. x. 282/3 775/1996 xx xxx 14. xxxxxx 1996

Xx. XXX

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx xxxx 1996.

Xx. X

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.*)

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky:

Ing. Xxxx Xxxxxxxx, XXx., x. x.

*) Xxxxxxxx: 5. xxxxxx 1996.

Opatření x. j. 282/78&xxxx;182/1999

Xx. XX

Xxxxxxx xx

1. Xxxxxxxx x. x. 282/55&xxxx;997/1998 xx xxx 20. xxxxx 1998, Finanční xxxxxxxxx x. 9/1998.

2. Xxxxxxxx x. x. 282/93&xxxx;492/1998 xx dne 7. xxxxx 1999, Xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1&xxxx;1999.

Xx. III

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2000.

Ministr xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxx x. x. 282/84 058/2000

Čl. XXX

Xxxx opatření nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.

Xxxxxxx financí:

Doc. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, XXx., x. x.

xxxxxxx xxxxxxxx č. j. 282/78&xxxx;182/1999, ve xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx č. j. 282/84&xxxx;058/2000

Xx. VI xxxxxxxx x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992 zní:

Čl. XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V případech, xxx xxxxxxxxxx xxxx pověřena xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx,38) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxx X. Xx. XX xxxx. 3; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx X. Xx. XXX xxxxxxx x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx účtují x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxx již xx xxxxx xxxxxx.

(3) X&xxxx;xxxxx roce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx změně xxxxx Xx. XXX bod 3. xxxx. x) x x) přílohy xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zohlednit celkové xxxxxxx rozdíly xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílů xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Tam, kde xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „tuzemská xxxx“, xxxxxx se xxx „xxxxx xxxx“, xxx, xxx xx používá xxxxxxxx xxxx xxxx“ XXX (XEU)“, xxxxxxxxx xx označením „XXX“.

(5) Xx xxxx účinnosti xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervu xxxxx §18 odst. 6 xxxxxx č. 168/1999 Xx. účtovat xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx k účtu 443 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx“, tam, kde xx x&xxxx;xxxxx znění, xxxxx doslovných xxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxx“, xxxxxx xx xxx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

OPATŘENÍ čj. XXX X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx xxxxx xxxxxx xxx čj. 282/105&xxxx;880/2001)

Xxxxxxx x. 1

XXXXXX OSNOVA XXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxx 1 - Xxxxxxxx umístění (xxxxxxxxx)

10 - Xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx)

101 - Pozemky

102 - Xxxxxx

108 - Xxxxxxx xx xxxxxxx

109 - Xxxxxxx xxxxxxx

11 - Finanční xxxxxxxx v podnicích třetích xxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

111 - Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx

112 - Xxxxxxxxx xxxxxx v podnicích x&xxxx;xxxxxxxxxx vlivem

113 - Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podniky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx

114 - Xxxxxx xxxxxxxxxx podnikům x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx

115 - Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vlivem

116 - Xxxxxx xxxxxxxxxx podnikům x&xxxx;xxxxxxxxxx vlivem

117 - Xxxxxxx majetkové účasti

118 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

119 - Xxxxxxx xxxxxxx

12 x 15 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

121 - Xxxxx xxxxxx s proměnlivým výnosem

122 - Cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

123 - Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x v investičních xxxxxxxxxx

124 - Xxxxxxxxxxx xxxxxx

125 - Ostatní xxxxxx

126 - Depozita x xxxx

127 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx

129 - Xxxxxxx položky

151 - Xxxxx termínové operace

152 - Xxxxxxxxx opce

153 - Prodané xxxx

13 - Depozita xxx aktivním zajištění

131 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

139 - Xxxxxxx xxxxxxx

14 - Finanční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

141 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx jménem pojištěných

149 - Opravné xxxxxxx

Xxxxxx třída 2 - Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

20 - Xxxxxxxx xxxxxxx

201 - Xxxxxxxxx xxxxxx

202 - Xxxxxxxx

203 - Průmyslová a xxxxxxx xxxxx

204 - Xxxxxxxx

205 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

208 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx

209 - Opravné položky

21 - Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

211 - Xxxxxx xxxxxxx

216 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

218 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

219 - Xxxxxxx xxxxxxx

22 - Xxxxxxxx xxxxxxx

221 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

222 - Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

229 - Xxxxxxx xxxxxxx

23 - Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

231 - Xxxxxxxx

232 - Xxxx xxxxxxxx hodnoty

234 - Xxxxxx na xxxxx

235 - Xxxxx xxxx

237 - Xxxxxxx xxxxx

239 - Xxxxxxx položka

24 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k fondům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

241 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

242 - Xxxxxxxx xxxx rezervního fondu

243 - Bankovní xxxx xxxxxxxxxx fondu

244 - Xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxx

245 - Bankovní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

25 - Xxxxxxx xxxxxx

251 - Zásoby

252 - Xxxxxxx xxxxxx

259 - Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxx xxxx

30 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

301 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx

302 - Pohledávky xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx)

303 - Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

308 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění

309 - Xxxxxxx položky

31 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

311 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

312 - Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

313 - Xxxxxxxxxx z přerozdělení xxxxxxxxxx

315 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

316 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx zajišťovacího xxxxx

318 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

32 - Ostatní xxxxxxxxxx

321 - Pohledávky xx upsaný základní xxxxxxx

322 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

323 - Xxxxx xxxxxxxx

324 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx

325 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

327 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zálohy

328 - Xxxxxxx pohledávky

329 - Opravné položky

33 - Závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

331 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

332 - Závazky xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (makléřům)

333 - Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

338 - Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

34 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

341 - Závazky z veřejného xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xxxxxxxxxx

342 - Xxxxxxx xxxx poskytovatelům xxxxxxxxx xxxx

343 - Xxxxxxx z přerozdělení xxxxxxxxxx

346 - Xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxx

348 - Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

35 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

351 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti

352 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx

353 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnancům

354 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

355 - Xxxxxxxxx s institucemi xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

359 - Xxxxxxx xxxxxxx

36 - Ostatní xxxxxxx

361 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastí

362 - Xxxxxxxxx dluhopisy

363 - Různí věřitelé

364 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx

365 - Eskontní xxxxx

366 - Xxxxxxxxxx xxxxx

367 - Xxxxxx zaručené xxxxxxxxxx

368 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

369 - Xxxxxxx xxxxxxx

37 - Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

371 - Daň x&xxxx;xxxxxx

372 - Ostatní xxxxx xxxx

373 - Nepřímé xxxx x xxxxxxxx

374 - Xxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu

375 - Xxxxxxx xxxxxx

377 - Xxxxxxxx xxxxxx závazek xxxx pohledávka

39 - Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx

391 - Náklady xxxxxxxx xxxxxx

392 - Xxxxxx příštích xxxxxx

393 - Xxxxxx příštích xxxxxx

394 - Příjmy xxxxxxxx xxxxxx

397 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

398 - Dohadné účty xxxxxxx

399 Xxxxxxx zúčtování

Xxxxxx xxxxx 4 - Xxxxxxxxxx xxxx x dlouhodobé xxxxxxx

40 - Xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálové xxxxx

401 - Základní xxxxxxx

402 - Xxxxxx xxxx

403 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

404 - Xxxxxxxxx rozdíly x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

406 - Provozní xxxx

407 - Xxxxxxxx fond

408 - Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

409 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

41 - Fondy xx xxxxx a xxxxxxxxx výsledky

411 - Xxxxxxx xxxxxxxx fond

412 - Ostatní xxxxx

413 - Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx

414 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx

42 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

421 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schvalovacím xxxxxx

43 - Xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx

431 - Xxxxxxxx fond

433 - Rezervní xxxx

44 - Xxxxxxxxx xxxxxxx

441 - Rezerva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

442 - Xxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxxx

443 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění

444 - Xxxxxxx xx xxxxxx x slevy

445 - Xxxxxxxxxxx rezerva

446 - Rezerva životních xxxxxxxxx, xx-xx nositelem xxxxxxxxxxxx rizika pojistník

447 - Xxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

449 - Xxxx xxxxxxx

45 - Xxxxxxx xx ostatní xxxxxx x ztráty

451 - Xxxxxxx zákonné

452 - Xxxxxxx na xxx x&xxxx;xxxxxx

453 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

459 - Xxxxxxx xxxxxxx

46 - Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx

461 - Xxxxxxx xx složených xxxxxxx

47 - Dlouhodobé xxxxx

471 - Bankoví xxxxx

472 - Xxxxxxx xxxxx

48 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx

481 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vlivem

482 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

483 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

484 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxx

485 - Xxxxxxx zálohy

486 - Xxxxxxxx dotace

487 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

489 - Xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx

49 - Financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

491 - Xxxxxxxx xxxx Kanceláře

Xxxxxx třída 5 - Xxxxxxx

50 xx 51 - Xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

501 - Xxxxxxx xx pojistná xxxxxx

502 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

503 - Xxxxxx rezervy xx pojistná xxxxxx

504 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

505 - Tvorba rezervy xx xxxxxxxxxxxx pojistné

506 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tvorbě rezervy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

507 - Tvorba xxxxxx xxxxxx

508 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

509 - Xxxxxx vyrovnávací xxxxxxx

511 - Pořizovací xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx

512 - Správní xxxxx

514 - Pojistné xxxxxx x xxxxx

515 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx

518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx náklady

519 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

52 xx 54 - Technický xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

521 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

522 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pojistná xxxxxx

523 - Tvorba xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

524 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rezervy xx nezasloužené xxxxxxxx

525 - Tvorba xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

526 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rezervy xx xxxxxxxx plnění

527 - Tvorba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

528 - Xxxxx zajišťovatelů xx tvorbě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

529 - Xxxxxx jiných xxxxxx

531 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx

532 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx pojistné smlouvy

533 - Správní xxxxx

535 - Náklady na xxxxxxxx xxxxxxxx

536 - Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

537 - Xxxxxx xxxxxxxxx položek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

538 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx

539 - Xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx

541 - Xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxxx a xxxxxxx

547 - Xxxxxxx xxxxxxxxx náklady

548 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

55 až 57 - Xxxxxxxxxxx účet

551 - Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx

554 - Xxxxxx xxxxxxxxx položek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

555 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

558 - Xxxxxxx xxxxxxx

559 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

561 - Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx

562 - Xxxx a poplatky

563 - Xxxxxxxxx xxxxxxx

564 - Úbytky hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx přecenění

571 - Xxx x&xxxx;xxxxxx z běžné xxxxxxxx - xxxxxxx

572 - Xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx činnosti - xxxxxxxx

573 - Xxx x&xxxx;xxxxxx z mimořádné činnosti - splatná

574 - Xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

575 - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z příjmů

59 - Vnitropodnikové xxxxxxx xxxxxxxxxx

591 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 6 - Xxxxxx

60 až 61 - Xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

601 - Xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxx

602 - Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

603 - Použití xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

604 - Podíl zajišťovatelů xx použití xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

605 - Xxxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxxx pojistné

606 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxxx pojistné

607 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

608 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

609 - Použití xxxxxxxxxxx xxxxxxx

611 - Xxxxxxxxx xxxxxx z finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx

613 - Provize xx xxxxxxxxxxxxx

616 - Xxxxxx xx ziscích

617 - Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

618 - Xxxxxxx technické výnosy

619 - Xxxxx zajišťovatelů xx ostatních technických xxxxxxxx

62 xx 64 - Xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

621 - Xxxxxxxxxx xxxxx pojistné

622 - Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

623 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

624 - Xxxxx zajišťovatelů xx použití rezervy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

625 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

626 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rezervy xx xxxxxxxx plnění

627 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxxx

628 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx použití rezervy xxxxxxxxxx životních xxxxxxxxx

629 - Použití jiných xxxxxx

631 - Podíl xxxxxxxxxxxxx na použití xxxxxx xxxxxx

634 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

635 - Xxxxxx z pozemků x staveb

636 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxx umístění

637 - Xxxxxxx xxxxxxxxx položek x&xxxx;xxxxxxxxxx umístění

638 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx

639 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění

641 - Podíly na xxxxxxx

642 - Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

643 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

647 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

648 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

649 - Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx netechnický xxxx

65 xx 67 - Netechnický xxxx

651 - Výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

652 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a xxxxxx

653 - Výnosy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx umístění

654 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

655 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umístění

656 - Xxxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxx z technického účtu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

657 - Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx neživotního xxxxxxxxx

658 - Xxxxxxx výnosy

659 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

661 - Xxxxxxx rezerv xx xxxxxx x xxxxxx

663 - Mimořádné xxxxxx

664 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx přecenění

69 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

691 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 7 - Xxxxxxxxx účty x podrozvahové xxxx

70 - Xxxx xxxxxxxx

701 - Počáteční xxxx rozvažný

702 - Xxxxxxx xxxx rozvažný

71 - Účet xxxxx a xxxxx

711 - Účet xxxxx x ztrát

712 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

713 - Zúčtování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxx k životnímu pojištění

714 - Zúčtování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

72 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

721 - Xxxxxxx xxxx xx zástavy

722 - Xxxxxxx přijaté xx xxxxxxx

723 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxx splatnosti

724 - Xxxx hodnoty v evidenci

725 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

726 - Nároky poškozených xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x.

727 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx z provozu vozidla xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

728 - Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

729 - Xxxxxxxxx xxxx

73 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx třída 8 x 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťoven

XXXXXXXX xx. FMF X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx. 282/105&xxxx;880/2001)

Xxxxxxx x. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. Obecná xxxxxxxxxx

Vymezení xxxxxxxxx pojmů xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx

Xxxxxx X

(1) X xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zejména obchodní zákoník x občanský zákoník, zákony xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, zákon o pojišťovnictví, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví 5), xxxxx xx dále xxxxxxxx xxx jako „xxxxx“ - xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;účtovou osnovou a xxxxxxx xxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx. Hmotný x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx6), xx xxxxxxxxx umístěním.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obligace, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy xx.), majetkové účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx), xxxxxx, peněžní xxxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx certifikáty (xxxxxxxx xxxxx), investice xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx opce, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx s podstatným xxxxxx se xxxxxx xxxxx v podniku xxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx nejméně 20% x xxxxxxx 50% podíl (xxxxx) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pojišťovna xx x&xxxx;xxxxx případě xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx podniku, který xxxxxxx z uvedeného podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx xx rozumí xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx (mateřská xxxxxxxxxx) xx větší než 50% podíl (účast) xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a) jinak. Xxxxxxxx společnost má x&xxxx;xxxxx případě rozhodující xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxx vliv xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu. V těchto xxxxxxxxx je pojišťovna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.7a)

(5) Xx ostatní xxxxxx xx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxx přiřadit xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3 a 4, xx. xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx subjektu (xxxxxxx) xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx účasti, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a) xxxxx, x majetkové xxxxxx xxxxx xxx 20% xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí XX.7)

Článek Xx

(1) Xxxxxxxxx xx rozumí skupina xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx8)) nebo tuto xxxxxxxxxxxx nemá (xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx9)) x x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx10) ).

(2) Kapitálové xxxxx xx xxxxxxxx xx fondy, jejichž xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zdroj xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zisk pojišťovny. Xxx x xxxxx, xxxxx xxx tvořit xxxx. emisním xxxxx x&xxxx;xxxxx dalších akcií, xxxxxxxxxx převzetím xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zisk xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx vrub xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx pasivy xxxx xx xxxxxx (dluhy, x xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx v případě likvidace xxxx xxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx). Údaj xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx skupiny 48, popř. 36, x uvádí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx je xxxxx, xxxxx vzniká z titulu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pojistné xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxx uzavřela xxxx xxxx smlouvu uzavřel xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxx definovaná xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.10a) Pojišťovacím xxxxxxx, či pojišťovacím xxxx xxxxxxxxxxxx makléřem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.10b)

(7) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx znehodnocení (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx účet 563 xx xxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx (Čl. XIV odst. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx ustanovení).

(8) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z rozpočtů vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obcí, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Grantové xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx XXXXX nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“). Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx ostatních xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxx poskytnutí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx analytických xxxx pojišťovny xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účty xxxxxx osnovy nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx postupech xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx podle xxxxxxxx hlediska (xxx Čl. I odst. 3)

d) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (Kč) x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, ceninách, cenných xxxxxxxx x vkladech (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, majetku v zahraničí,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) x podle xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx z ní,

f) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně xx xxxxxxx daný xx zástavy xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona o xxxxxxxxx odpovědnosti z provozu xxxxxxx,1a)

x) xxxxxxx podle xxxxxxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx10d) (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(2) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx x xxxx) xxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx x pohybu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx - xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cenou včetně XXX, sleduje částku XXX v analytických xxxxxx.

(4) Xxxxx členění analytických xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx a za xxx z přidané xxxxxxx,

xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx nemůže xxx xx xxxx hledisek xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 3.

Článek XXX

Xxxxxx při xxxxxxxxx x uzavírání xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetních xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

X. Otevírání xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx účetními zápisy. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxx) vykázané xx xxxx 702 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek (xxxxxx a xxxxxx) xxxx 701.

(2) Účetními xxxxxx xx vrub xxxx 701 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx otevíraných xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 701 x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtů xxxxx xx zaúčtují xxxxxx xxxxxxxxx zůstatky.

(3) Xxxx, popř. xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xx vrub xxxx 702 xx xxx xxxxxxxxx účtů xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, příp. xx vrub xxxx 421 se souvztažným xxxxxxx xx xxxx, xxxx. ve prospěch xxxx 701.

(4) Xxxx xxxx 421 se xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny:

a) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 41-Xxxxx xx xxxxx x převedené xxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx 369, 489,

x) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 41-Xxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. na xxxx účtů 328, 118. Xx vrub xxxx 414 se xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ztráta převádí xx xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxx rozdělení zisku, xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovy xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxx hromady.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx účetní xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx zruší xxxxxx xxxxxx na xxxxxx 395 a 396, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §7 odst. 4 xxxxxx případné xxxxxxx xx změn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx účetní xxxxxx následujícího xxxxxxxx xxxxxx), a xx xx souvztažným zápisem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (účet 563), xxxx. ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx 663).

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Účty xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zápisy.

(2) Xxxxxxx xxxxx účtů nákladů xx xxxxxxxxx na xxxx účtu 712, 713, 714, konečné xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx účtů 712, 713, 714 xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx prospěch xxxx 711. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 711 xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxx 702.

(3) Xxxxxxx zůstatky xxxxxxxxx xxxx xx přeúčtují xx xxxx xxxx 702, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx účtu. Xx xxxx xxxx 702 xx xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxx 711 (x případě ztráty). Xx xxxxxxxx xxxx 702 xx xxxxxxxxx xxx zůstatek účtu 711 (x xxxxxxx xxxxx).

Článek XX

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účetní jednotky (xxxxxxxxxx) xxxxxxx §18 xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx.10c) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §17 xxxx. 3 xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx stran Xx xxxx a Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zjišťují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxx z příjmů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účetní xxxxxx (xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx),

x) xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx výsledek,

e) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx 711 xx xxxx 702.

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx III bod XX. Obecných ustanovení.

(2) Xxxxxxxxxxx výsledek xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx rozdíl xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx třídy 6 x xxxxxxx účtovaných xx xxxxxx účtové třídy 5 x&xxxx;xxxxxxxx účtů 571, 572, 573, 574, 575.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx - xx zjistí xxxx xxxxxx výnosů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx třídy 6 a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx třídy 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxxx účtu xx xxxx xxxxxx pravidly:

a) xxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx 50 xx 51 se xxxxxxxx na xxxx xxxx 712. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 60 xx 61 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 712. Xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxx porovnáním strany XX a D xxxx 712 xx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxx na vrub (xx prospěch) účtu 711.

x) obraty všech xxxx xxxxxxxx xxxxxx 52 xx 54 xx zaúčtují na xxxx účtu 713. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 62 xx 64 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 713. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porovnáním xxxxxx XX x X xxxx 713 xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx (ve prospěch) xxxx 711.

c) obraty xxxxx xxxx účtových xxxxxx 55 xx 57 se zaúčtují xx xxxx xxxx 714. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx skupin 65 xx 67 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu 714. Xxxxxxxxxxx výsledek zjištěný xxxxxxxxxx xxxxxx MD x X xxxx 714 xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx (xx xxxxxxxx) účtu 711.

(5) Xxxxxxx xxxxx účtů 712, 713 musí xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx účtu 702 x účtu 711 xx sestaví xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) V účetnictví x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx náklady x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x závazků (s xxxxxxxx přijatých a xxxxxxxxxxxx záloh) xxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dobu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxx, xxxx. výnosové položky x xxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx náklad, xxxx. xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a vratek xxxx z příjmů, nepřímých xxxx a xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů12) xxxxxx xxxxxxx.

(3) Výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxx x pohledávkách a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x výnosy (technického xxxx) xxxxxxxxx pojištění xxxxx záměrně xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxx záměrně převádět xx xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Xxxxxx VI

Okamžik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu xx xxxxxxx, ve xxxxxx dojde k nabytí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx státního orgánu xx.), xx xxxxxx xxxxxxxxxx a závazku, xxxxxx změně xxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, převzetí dluhu, xxxxxxx ap.), xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojišťovny x x&xxxx;xxxxxx skutečnostem, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, popř. xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx.

(2) Okamžik uskutečnění xxxxxxxx případu xxx xxxxxxxxxx x závazky x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vymezen v postupech xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 3.

(3) X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx12a) použije xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx případě,

b) xxxxxxxx xx smlouvách xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx účetním xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx,

x) předepsanou xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx případ, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxx.

Článek XXX

Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx a výnosy xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zásad:

a) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx zásadně do xxxxxx, s nímž xxxxxx x věcně souvisí,

b) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účtují xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx; jen x&xxxx;xxxxxxx, že jde x xxxxxxxxx částku xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx období xx účtují do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx 391),

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (účet 392),

x) xxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx budoucích xxxxxxxx xxxxxx, xx nutno xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx 393)

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx 394)

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xx xxxx jejich xxxxx (xxxxx xxxxxxxx), xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx uvedená xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nerozlišují.

(4) Časové xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx částky, xxxxxx xxxxxxxxxx v nákladech xx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x pravidelně xx xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx pořizovacích xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

(5) Účty časového xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladové xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxx výše x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx.

Článek XXXX

Xxxxxx xxxxxx - odložený daňový xxxxxxx, popř. pohledávka

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů 13) xxxxx složku xxxxxxx xxxxxxxxxx x účtuje xx o xx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 55 až 57 - Xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx 571, 572, 573, 574, 575).

(2) Xxxxxx povinnost xx xxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx účetní x xxxxxxxxx období

b) xxxxxxx povinnost odloženou xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx období xxxxxxx v jedné xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx pojišťovnou je xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx (xxx xx xxxx xxxx 571 xxxx 573 x xx xxxxxxxx xxxx 371). Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx buď xx xxxx 571 xxxx xx účtu 573 souvztažně s účtem 371 jako snížení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx z příjmů. Na xxxx 575 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx daně z příjmů xx minulá léta xxxxx platebních xxxxxx. Xx xxxxxx zápisech xxxx xxxxxxxx xxxx 371 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx povinnost xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daně x&xxxx;xxxxxx x xxxxx xxxxxx zákonem o daních z příjmů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx uvedeného zákona; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx 571 x 573 x ve xxxxxxxx xxxx 371.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x pojišťovny x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdaněním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o daních z příjmů (xxxx xxx „xxxxxx xxxxx“) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpisového xxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx odpis“). Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x z ostatních xxxxxxxxx rozdílů.

(6) Velikost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a účetním xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx stanovena zákonem o daních z příjmů xxx následující xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx; účtuje se xx xxxx účtu 572 x 574 x xx xxxxxxxx xxxx 377, xx-xx xxxxxx odpis xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 377, xx-xx daňový xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx výpočtu xxxxxxxx daně se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx časových xxxxxxx. X odložené xxxxxx pohledávce je xxxxx xxxxxxx jen x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx daňovém xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobích. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v příloze x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx) z důvodu xxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nepotřebnosti xx xxx výpočtu odložené xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 57 x xx xxxx 377 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxx vypočtenou xxxxx xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Článek IX

Zásady pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xx rezervy:

a) xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx) je zohledněna zákonem o daních z příjmů, x zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 13),14),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx zohledněna xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx snížení pro xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx k účelům, x&xxxx;xxxx xxxx vytvořeny.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx aktivní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx podléhají dokladové xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výše x xxxxxxxxxxxx.

(6) Pojišťovny ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx apod.) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx.

Článek X

Xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx položek

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx, xx člení xx xxxxxxx xxxxxxx

x) jejichž xxxxxx (a použití) xx xxxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů x zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,13),14)

x) xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx položek si xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx.

(2) Opravné xxxxxxx xx vytvářejí xx xxxx nákladů xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prokázané xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v účetnictví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx sníží, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx období, xx xxxxxx xx částečně xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich výše, x to xxxxxxxxx xx základě inventarizace.

(4) Xxxxxxx položky nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx se xx xxxxxx titul xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, že xx xxx inventarizaci xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxx, xxx jejich výše x&xxxx;xxxxxxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxx), nevytvářejí xx opravné xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx závazků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx příslušného xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx závazek xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxx. xxxxx z prodlení xx penále.

(8) V případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x dlouhodobého hmotného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpisový xxxx,

x) x xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx vyúčtuje xx xxxx xxxxxxx (xxxx 563), xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx z postupů xxxxxxxx.

(9) opravné xxxxxxx x xxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. odpisovaný xxxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxx užitná xxxxxxx zjištěná xxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx odečtení xxxxxxx x toto snížení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx definitivní (za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, k němuž xx xxxxxxxx zajišťovací xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnota xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XI

Kurzové xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx knihy x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xx. x&xxxx;xxxxxxx korunách (Xx), x v případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx15) xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15a) na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§24 xxxx. 4 xxxxxx). X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx majetek x závazky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem16). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu lze x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx přepočtu xxxxxx xxx, které xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ČNB, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx měn xxxxxxx xxxxxxxxx střední xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, k americkému xxxxxx xxxx EURu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx vznikající x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na vrub xxxx 558, xxxx. xx prospěch xxxx 658, xxxxxxxxxx s příslušným xxxxx aktiv xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx rozdíly xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx knih x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx xx xxxxxx.

x) xx účtech xxxxx x pasiv neuvedených x&xxxx;xxxx. x) na xxxx xxxx 558, xxxx. xx prospěch xxxx 658,

x) na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vrub xxxx 539, 564, popř. xx xxxxxxxx xxxx 639, 664.

(5) X xxxxxxx x závazků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozdíl xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx se x xxx xxxxxxxx.

Použití xxxxxxx oceňování

Článek XXX

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zákon v §2428. Xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v účtové skupině 21 a xxxxxx xxxx xxxxxxx (účty 102 xxxx 101), xx xxxxxxx o xxxxxx xx dokončené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx17) v případech, xxx se x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx13). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 20 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1 xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx hodnoty nehmotného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx 108, 208, 218).

(5) O xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xx účtuje xxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxx Xxxxxx X.

(6) V příloze (§18 xxxx. 1 xxxx. x) zákona) xx uvádějí informace

a) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro každou xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx XIII x Xxxxxx XIIIa,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxx x xxxxxxx.

Xxx přílohu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx cena souboru xxxxxxxx xxxx se xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx věcí do xxxxxxx dodatečně xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx shodná x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x závazky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. b) zákona x jen k tomuto xxxxxxxx se oceňovací xxxxxxx z tohoto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx v účetní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1) X oceňovacích xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XIIIa.

Článek XIII

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx pozemků x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4, xx rozumí xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx §27 odst. 3 zákona.

(3) Xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx závěrky je xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 budou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx době (xx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odhadnuté xxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx reálná hodnota xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odhadu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodejní) xxxxxxx. Xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx aplikuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (protihodnotou), xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx použití xxxxxxx podílů xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx jiné postupy xxxxxxxx.18b)

(5) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x staveb (xxxxxxxxxxx) xx reálnou hodnotou xxxxxx xxxxxxx, stanovená x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 8.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxx cena, xx xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx prodány x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx prodávajícím x xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx prodeje xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 se xxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx nejméně xxxxxx xx 5 xxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty. Xxxxx xxxxxxxxx nižší xxxxxxx xx v následujících účetních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx z nového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Pokud x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx známo, xx pozemky x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx (cca xx 3 měsíců), xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6 x 7 x xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx.

(9) Výše xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx1) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx okamžiku xxxxxxxxxx xx té xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z pojistných xxxxx.17a)

Článek XXXXx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx úbytky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx účtují xxxńxxxxx xxxxxxx z ocenění xxxxxxx hodnotou, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx.

(2) X rozdílech podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx x technických rezerv xx xxxx xxxx 539, 564, xxxx xx xxxxxxxx xxxx 639, 664, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x závazků, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxxxx.

(3) X rozdílech xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxx tvorby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X rozdílech podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx na xxxx nebo xx xxxxxxxx účtu 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (majetku); x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx) se xxxxxxxxx zúčtuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2.

(5) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účtuje

a) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Čl. XVa xxxx. 7 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 2,

x) v případech podle Čl. XVa xxxx. 7 xxxx. b) x x) xx xxxx xxxx xx prospěch xxxx 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx příslušného derivátu; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx, vypořádání, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 404 xxxxxxxxxx na xxxx xxxx 539, 564 xxxx xx prospěch xxxx 639, 664.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §30 xxxx. 5 xxxxxx. V případech, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rozdíl xx xxxx posuzuje xxxxxxx xxxxx příslušných ustanovení občanského x obchodního zákoníku, xxxx zákoníku práce x xxxxxxxxxxxx xx škodu. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx mimo xxxx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxxxx občanského zákoníku o xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx účtují x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxxx vždy xx mimořádných xxxxxxx (xxxx 563), xxxx. xxxxxxxxxxx výnosů (účet 663) x&xxxx;xxxxxxxx

x) schodku x pokladní hotovosti x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx osobě,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxxx umořovací xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a v účetnictví xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx účtu oprávek, x&xxxx;xxxxxxx neodpisovaného xxxxxxx xx prospěch xxxx 403.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x derivátech

Článek XX

Xxxxx papíry

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18) x obdobné xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.6)

(2) Xxxxx papíry (XX) se člení xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx výnosem x xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx papíry) xxxx xxxxx xxxxxx s

a) xxxxxx neměnnou xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx úrokovou xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k mírám xxxxxxxxxx xx trhu x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx obdobím; x CP x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx účtu 122.

Ostatní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx s proměnlivým výnosem. Xxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx záměr xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pořízení (§19 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx zákona).

Oceňování xxxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxx a Xxxxxxx XII, Xxxxxxx XIII x Článkem XIIIa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxx xxxxxxxx XX x&xxxx;xxxx xxxx xx Xx x&xxxx;xxxxxxxxxx a x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx Článku XI.

(3) Ceny XX xxx obchodování x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18),19) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx související, xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxx makléřů, xxxxxxxx, xxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx ceny nejsou xxxxxxx xxxxx z úvěrů xx pořízení xxxxxxx xxxxxx a podílů x xxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx papíru x podílu.

(4) X xxxxxxx papírech x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.6)

(5) Xxxxxxx uskutečnění účetního xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

(6) Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx neobchází xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x cenných papírech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx18b), x x&xxxx;xxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxxx Čl. XII xxxx. 8 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.

Xxxxxx XXx

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,18) xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravují zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a zpravidla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx):

x) xxxxx xxxxxx hodnota xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx komodity, měnového xxxxx, cenového xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxxxxxxxx xx jiné proměnné (xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxx xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx změny xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx malou xxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx je x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx (xxx. xxxxxxx) operace (xx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx dodání).

(3) Xx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) repo xxxxxxx (xx. xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx cenných xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zpětným xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prodejem),

b) xxxxxxx x nákupu, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s výjimkou xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx obchodovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx suroviny, xxxxx xxxx, xxxxxxx), xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx, na xxxxxx základě xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxx, které xxxxxxxx úhradu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, geologickými xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx člení xx xxxxx xxxxxxxxx operace x xxxx. Xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx (majitel) xx právo u xxxxxxx xxxx (xxxx xxxx) koupit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x prodejní xxxx (xxx xxxx) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx (finanční aktivum) xx předem xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xxxx kdykoliv před xxxxxxxxxx xxxx. Na xxxxx xxxxxx prodávající xxxx (výstavce) má x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prodat nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx opce xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx (xxxxxxxx aktivum) xx předem pevně xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pevné xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx člení xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x deriváty xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účetnictví x xxxxxxxxxxxxx derivátech, xx xxxx považován xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx změny v reálné xxxxxxx xxxx očekávané xxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx peněžních toků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx mohou xxx

x) xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (tj. xxxx. xxxxxxxxx rozvahového závazku x&xxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxxx budoucí xxxxxxx xxxx (xx. xxxx. xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) na xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxxx nástrojů, přesné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem zajištění, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, tj. od xxxxxxx a po xxxxx xxxx existence xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizika xxxxx xxxx kompenzovány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícího xxxxxxxxx riziko a xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx v rozmezí od 80% xx 125% (xx. např. pokud xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 120 x ztráta ze xxxxxxxxx xxxxxxx 100, xxxxxxxxxx xx vyjádřena xxxxxxx 120/100 xxxx 100/120).

x) efektivita xxxx xxx xxxxxxxxxx měřitelná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx není x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, mohou xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx18b), x v tomto xxxxxxx platí xxxxxxxxxx Čl. XII xxxx. 8 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Směnky xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx směnky (xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, prodeje xx xxxxxxx xx xxxxxx směnek xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx 658) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 568). Pokud xx xxxxx rozdíl xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx rozlišení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, u xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedno xxxxxx období.

(3) Ručení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx eskontu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx 723, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx bankou xx směnka převede xx účet 325.

(5) Xx doby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. X tomto xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 365; jde-li o xxxxxxx přesahující dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx s likvidací

Pokud to xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními předpisy x xxxxxxxxxxxxxx nebo xx tím xxxxxxxxx xxxxxx účel, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x přeměně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx19a) xxxx xxxxxx zrušení x&xxxx;xxxxxxxxx19b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.19c)

OPATŘENÍ xx. FMF X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx xxxxx vydané xxx xx. 282/105 880/2001)

 Příloha x. 2

XXXXXXX ÚČTOVÁNÍ XXX XXXXXXXXXX

X. ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX K ÚČTOVÝM XXXXXX

Xxxxxxx x. 2
POSTUPY XXXXXXXX XXX POJIŠŤOVNY
B.
Zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx třídám
Finanční xxxxxxxx (xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx účty x xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxxx účty x xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Příloha x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx třída 1 - Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxx I

(1) Xx xxxxxx xxxx účtové xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx pojišťovny, xxxxxx xxxx xx xxx závazky (xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Finanční xxxxxxxx xxxxxxxx

x) pozemky x xxxxxx (nemovitosti) (xxx. xxxx. 10),

b) finanční xxxxxxxx x podnicích xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxx. 11),

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxx. 12 x 15),

x) depozita xxx xxxxxxxx zajištění (xxx. xxxx. 13),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (účt. xxxx. 14).

Článek XX
Xxxxxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxxx)

(1) X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x stavbách (xxxxxxxxxxxxx)20), xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. k nimž xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx (xxxx 101 a 102) xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx na

a) xxxxxxxx, xx. xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx úkolů, xxxxx x&xxxx;xxxxxx činnostmi bezprostředně xxxxxxx (zejména xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx kterém stojí), xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx. xx, které pojišťovna xxxxxxx k podnikání mimo xxxxxxx pojišťování a xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx).

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx (xx. 108) xxxxxxxxx xxxx opotřebení xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s odpisovým xxxxxx pojišťovny.

Opravné xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx 109.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x případném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx účastmi xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx podíly představují xxxx účasti pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Majetkové xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;Článkem I xxxx. 3 xx 5 Obecných xxxxxxxxxx se účtuje xx účtech 111, 112 xxxx 117.

(2) Xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx podniky s rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx primárně xxxxxx k obchodování, xx xxxxxx xx xxxx 113 xxxx 115.

(3) Xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxx 114 xxxx 116. Xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (účty 124 a 125).

(4) Xx účtu 118 xx účtují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 119.

Xxxxxx IV

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X cenných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx výnosem xx xxxxxx xx xxxx 121, nejde-li x xxxxxxx xxxxx Čl. III odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx papírech x&xxxx;xxxxxx výnosem xx xxxxxx xx xxxx 122, xxxxx-xx x XX xxxxx Čl. III xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxx; na xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx18b) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx papírů.

(2) Finanční xxxxxxxx včetně dlouhodobých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxx fondech x xx sdruženích xx xxxxxx na účtu 123. O xxxxx xxxxxxxxx umístění se xxxxxxxx v účtové xxxxxxx 11. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou odděleně xx xxxxxxxxxxx a xxxxx, sdružení x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku. X&xxxx;xxxxxxx se uvádějí xxxxxxxxxxx položkou tato xxxxxxxx xx společnosti x xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Za hypotekární xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx hypotékou21), bez xxxxxx na to, xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (účet 124).

(4) Xxxx xxxxxxx půjčky (xxxx 125) xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx výše ostatních xxxxxx zaručených xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxx (xxxx 126) xxxx částky xxxxxx xx termín xxxx xx viděnou, xxxx. jiné penězi xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx po xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxx x ostatním xxxxxxxxx xxxxxxx (z xxx. sk. 23) x o hodnotách xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx 721).

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx 127) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx této xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx třídy. Xxx xxxxxxxxx x umělecká xxxx a xxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako finanční xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(7) Xx účtu 129 se xxxxxx xxxxxxx položky.

(8) X xxxxxxxx finančním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx účtové xxxxxxx 15, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Čl. VII xxxx xxxxxx xxxxx.

Článek X

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxx 131 xxxxxx pojišťovna (xxxxxxxxxxxx) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx. Xxx x xxx. aktivní zajištění. Xxxxxxx položky x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xx účtují xx xxxx 139. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k účtu 121 xxxx 122.

Článek XX

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxx 141 xx účtují finanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění, xx-xx nositelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojistník. Xxx xxxx. x xxxxxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s některým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx určená xx krytí xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxx xx jiných xxxxxx xxxxxx třídy 1 xxxx. xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx závazků xxxx xxxxxxxxxx osobám x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx umístění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 446). Xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 149.

Článek VII

Deriváty

Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xx účtuje o xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu18a) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem XVa Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 2 - Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx X

(1) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxx o majetku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xxxxxx třída 1), x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx (xx. skup. 20),

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. skup. 21),

c) xxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxx. 22),

d) pokladní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxx. 23),

e) xxxxxxx xxxxxx (úč. xxxx. 25).

Xxxxxxx v této xxxxxx xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x §19 odst. 7 xxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3,

x) xxxxxxx movitém xxxxxxx popřípadě x xxxxx majetku, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x výši xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zákonem x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.22)

(3) Xxxx nehmotný xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 20 xx účtuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxx xxx 60&xxxx;000 Kč x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účty majetku xx 31.12.1995, xx xxxx xx těchto xxxxxx až do xxxxxxxx.

(5) Dobou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx práva (xxxx. xxxx 203) x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xx rozumí xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx majetek xxxxxxxxxx xxxx uchovatelný pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx výdaji xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx 201). Xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx hmotného x nehmotného majetku x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení Čl. I. xxxx. 3.

(2) Goodwill xxxxxxxxxxx rozdíl mezi xxxxxx x tržní xxxxxxxx pojišťovny (nebo xxxxxxx) xxxxx xxx xxxx xxxxx (xxxx 202).

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (účet 203) xx rozumí xxxxxxx xxxxx k vynálezům, xxxxxxxxxxx xxxxxx, zlepšovacím xxxxxxx, xxxxxxxx známce, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, který není xxxxxxxx hardware, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, chráněný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se účtuje xx účtu 204.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 205) xx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxx x vývojové xxxxxxxx, které xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxx účtové xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xx odpisuje xxxxxxx (xxxx 208) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účtuje xx xxxx 209.

Xxxxxx III

Hmotný xxxxxx xxxxxxx

(1) V této účtové xxxxxxx xx účtuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Čl. I xxxx. 2). Xx xxxxxx majetek x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 21 se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, dopravní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, součásti x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, nábytek, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.23)

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 211 xx xxxxxxx (xxxx) podle odstavce 1, který xx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxx-xx zásobami. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xx hmotný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx 216) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx díla s sbírky, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxxxx umístěním xxxxxxxxx xx xxxx 127).

(4) Xxxxxx majetek xx xxxxxxxxx nepřímo (xxxx 218) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny, x&xxxx;xxxxxxx podílového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spoluvlastník xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx 219.

(5) V analytických xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx23a).

(6) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotný xxxxxxx (účt. xxxx. 21) v leasingu.

Článek XX

Xxxxxxxx majetku

V této xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (účet 221) účtovaného v účtových třídách 1 x 2. Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx 222) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx osobám při xxxxx způsobu pořízení xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vedou xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povahy, xxxx dojít x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx 229), xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx vrub xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx 563).

Článek X

Xxxxxxxx hodnoty x xxxxxxx finanční xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx (xxxx 231) xx člení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx (Kč) x xx xxxx xxxx.

(2) Na xxxx 232 se xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx. jiných pokladních xxxxxxxxx. Analytické xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx, kolky, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx hodnotu, xx xxxxx xxxx po xxxxxx do používání xxxxxxx. Xxxxxxxxx s šeky xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx.24) X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx v samostatné položce xxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxx (xxxx 234) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx časového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx z pokladny (xxxx 231) a xxxxxxx účty (xxxx 235), popř. xxxxxxxxxxx xxxx (účet 126),xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (xxxx 366, x&xxxx;xxx. xxxx. 47) x xxxx xxxxxxxxxx účty xxxxxxxx.

(4) Xxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx u bank (xxxx 235), xxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx 126).

(5) Akcie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 237 xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx. Údaj xx xxxxx v rozvaze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxx akcie xxxxxx xx účtu 121.

(6) Xx xxxx 239 se xxxxxx xxxxxxx položka, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 237.

Článek VI

Zrušen

Článek XXX

Xxxxxxx aktiva

(1) Xxxxxxxx (xxxx 251) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci, které xxxxxxxxx vymezení xxxxxxx x&xxxx;Čl. I xxxx. 2.

(2) Xx xxxx 251 xx xxxxxx xxxxx xxx inventarizaci.

(3) Pořízení xxxxx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxx nákladů (xxxx 558). Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx účetní xxxxxx) xx xx počátku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 251 xx xxxx účtu 558. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx inventurou xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účtuje xx xxxxxxxx účtu 558 a na xxxx účtu 251. Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokles xxxxxxx zásob xxxxxxxx xxx inventarizaci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a oceněním xxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 259 x xx xxxx xxxx 559. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zásob xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx škoda (xxxx 563).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx tomto způsobu xxxxxxxx zásob se xxxxxx xxxxxxxx účtuje xx xxxx xxxx 391 x ve xxxxxxxx xxxx 363 (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx). Xxx inventarizaci xx xxxxxx xxxx skutečným xxxxxx xxxxx zjištěným xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx 391, xxxxx xxxxxxxxxxx spotřebu zásob, xxxxxxxx xx xxxx xxxx 558 x xx xxxxxxxx xxxx 391. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vedou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 391. Vymezení xxxxxx xxxxxxx účtování xxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účtované xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx 558), o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Na xxxx 252 xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxxx zaúčtovat xx xxxx účet x&xxxx;xxxxxx třídě 2. Jde xxxx. i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx poštovního úřadu (xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx. xxxxxx poštovní účty).

(8) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx 259.

Xxxxxx XXXX

Xxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxx, likvidace, xxxxxxxxxx xxxxxx, škoda xxxx.).

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxx. skup. 20, 21), který není xxxx odepsán se xxxxxxxx na xxxx xxxx

x) 558 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 563, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx vyřazení majetku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx (účt. tř. 1) xx zůstatková xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx 555 xxxx xxxx 538 a xxxxxxx náklady xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxx xxxx 551 nebo xxxx 535.

(4) V případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx zúčtované na xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 22 jednorázově xxxxxxx na xxxx xxxx 563.

(5) Xxx xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxxx věci, aniž xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání, a xxxxxxxx věc xxxx xxxxxxxx ocenění majetku x po vyřazení xx povahu samostatné xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x pořizovací xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx původního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx postupuje x&xxxx;xxxxxxx nehmotného majetku.

Xxxxxxx č. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx ustanovení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx třída 3 - Xxxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx I

(1) Xxxxxx xxxxx 3 xxxxxxxx xxxx:

x) pohledávek x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x ze zajištění (xxx. sk. 30 x 33),

x) pohledávek x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxx vztahů jim xxxxxxxxx (xxx. xx. 32 x 36),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xx. 35),

x) xxxxxxxxx xxxx a dotací (xxx. xx. 37)

x) xxxxxxxxx účty xxxxx x pasiv (účt. xx. 39).

(2) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv nebo xxxxxxxxx xxxx, příslušné xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Článek II

Pohledávky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx a ze xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pojištění x xx xxxxxxxxx (xxx. sk. 30) xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx25) nebo zajišťovací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx je definován xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx se účtuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxxx xxxx či xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nesmluvních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.26) Xxxxxxxxxxx (pojišťovny) xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.26a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx příslušných xxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 6 (xxxx. xxxx 601, 621). Xxx xxxxxx pojištění27) xx xxxxxxx storno xxxxxxxxxx předepsaného hrubého xxxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Je-li pojišťovna xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx28), xxxxxx x xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx, kdy xx xxxxxxxx, jako x závazku xxxxxxxxxx (xxxx 331, xxxx. 338). Kancelář xx xxxxxx účtové xxxxxxx 30 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx36) v případech, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Kancelář xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtu 231, xxxxxxxxx 235.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx)29) xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pojistnými xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx vztahují xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (xxxxx) účetním obdobím (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx pojistného, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jelikož xx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xx xx xxxxx roku:

aa) - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z rezervy xx xxxxxx a slevy, xxxxx xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx jako xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistníků xx xxxxxxxxx výdaje pojišťovny;

b) xxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxx pojistném, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx);

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s jedním (xxxx) xxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx portfolia (tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistných xxxxx pojišťovny, xxxxxxxx xxxx),

xx xxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx a retrocesí, x

- xxxxxx (xxxxxxx).

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s pojistným.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položky, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx smlouvě. Xxxxxxxxx xx bude xxxxxx x xxxxx zajišťovatele xx pojistném x xxxxxxxxxx plněních x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) v souladu x xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx pouze x xxxx podílu xxxxxxxxxx (účt. xx. 30) x závazků (xxxx. xx. 33) x xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx neživotního xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx 309 xx účtují xxxxxxx xxxxxxx k pohledávkám za xxxxxxxxxx, xxxx. ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v účtové xxxxxxx 30.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxx pohledávky

(1) Xx xxxx 321 xx účtují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku.

(2) Xx xxxx 322 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, souvztažně x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx krátkodobých xx xxxx 362, xxxx. xxxxxxxxxxxx xx xxxx 483. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou podle xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxx 323 se xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle obchodního zákoníku. Xxxxxxxx se xxx žádné pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 324 xx účtují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x cizí xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx Čl. XVa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Na xxxx 325 xx xxxxxx x těch xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k eskontu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx pohledávek x xx základě jejich xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úvěr. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k její xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx účtu 325 x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěru (xxxx 365). Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx 558.

(6) Xx xxxx 327 se xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vedou xxxxxxxxxx dlouhodobé zálohy. Xxxxxxxx se xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx (účt. xx. 22).

(7) Na xxxx 328 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx skupině (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Kancelář xx xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně x pohledávce x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu30b) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 618. O xxxxxxxxxx z příspěvku se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx a mimořádný xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xx účtu 329 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X. Obecných ustanovení xxxxxx postupů účtování.

Xxxxxx IV

Závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx (účet. xx. 33) je xxxxxxx uznání (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx29) xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx již xxxxxxxxx, xx xxxxxx. Xxxxxxxx xx účtu 331 účtuje x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx výši xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu 331 xx xxxxxx xxxx 491 xx xxxxxx xxxxxxxx dostatečnosti výše xxxxxxxxxx xxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a).

(2) Na xxxx 332 xx xxxxxx závazky ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx). Xx xxxx 338 xx xxxxxx xxxxxxx z titulu xxxxxxxxxx umístění xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxx. 14) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účtové xxxxxxx 52 xx 54, x xxxx xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxx, xxxxx xx pojišťovna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech odděleně x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.30a)

Xxxxxx X

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xx xxxx 351 xx xxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem nákladů, xxxx. xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 355. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou podle xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxx 352 xx xxxxxx x závazcích xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanců.

(3) Xx účtu 353 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnancům, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 351 x 352, xxxx. nárok xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxx 354 se účtuje x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxx k vyúčtování, xxxxxxxxx náhrady xxxxx.

(5) Xx xxxx xxxx 355 se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx účtu 355 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx institucím. Xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx platí zákaz xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxx.

(6) X případných xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx 359) se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s Článkem X Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek VII

Ostatní xxxxxxx

(1) Xx xxxx 361 xx účtují xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx majetkových xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 11.

(2) Xx xxxx 362 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 322.

(3) Xx xxxx 363 xx xxxxxx o závazcích xxxxxxxxxx z obchodních závazkových xxxxxx zejména xxxxx obchodního zákoníku. Xxxxxxxx se xxx žádné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 364 xx xxxxxx x xxxxxxxx, u nichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx než 1 xxx.

(5) Na xxxx 365 xx xxxxxx úvěry xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx xx xxxx 558. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxx eskontní úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxx 366 se xxxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xxxxxxx. Analytické účty xx xxxxx xxx xxxxx přijaté od xxxx.

(7) Na xxxx 367 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx krátkodobých xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 322. Xxxxxxxxxx účty se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(8) Xx xxxx 368 xx účtují xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zálohy.

(9) Xx xxxx 369 xx účtují xx xxxxxxx, které nelze xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 36 (např. případné xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx v analytických xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx platit xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30b) Xxxxxxxx xx tomto xxxx účtuje o xxxxxxxxx vyplývajících z ostatní xxxxxxxx xx vykonávané xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.36a) Kancelář xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 369 xx stavem xxxx 491 za xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxx garančního fondu; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.1a)

Zúčtování xxxx x xxxxxx

Xxxxxx XXXX

(1) Na xxxx 371 xx xxxxxx xxxxxxx zálohy xx daň z příjmů x&xxxx;xxxxxxx roku. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx knih xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx souvztažným xxxxxxx xx vrub účtu 571 nebo xx xxxx xxxx 573.

(2) Xx xxxx 372 xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jde xxxxxxxxx o xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx výplatě xxxxxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx se xxx účtují jiné xxxxx daně (např. xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx účtu xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Na xxxx 373 se účtují xxxxxxx xxxx (zejména xxx z přidané xxxxxxx) x poplatky. Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx následující Článek IX. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 373 x xx xxxx účtu 323, 328, 354 xxxx. xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v účtové třídě 2 nebo 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uskutečněno xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx bezplatném xxxxxx xx prospěch xxxxxxx osob, jakož x xxx vzniku xxxxx. Xx vrub xxxx 373 xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z nepřímých xxxx. Dále xx xx xxxx xxxx 373 účtuje nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 363, 369, xxxx. xxxx účtové xxxxxxx 48. Poplatky xx xxxxxx ve xxxxxxxx účtu 373 x xx vrub xxxx 562 x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxx 374 a 375 se xxxxxx xxxxxx dotací xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxx xxxxxx účtů xx xxxxxx oprávněné xxxxxx na

a) dotace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 403,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx souvztažně x&xxxx;xxxxx 658 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxx účtu 377 xx xxxxxxxx x&xxxx;31.12. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňový xxxxxxx (podle xxxxxx xxxxx xxxxxx v následujícím xxxxxxx xxxxxx). Na xxxx xxxx 377 xx xxxxxxxx k 31.12. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v následujícím xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx účty 572 a 574.

Článek XX

Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx plátcem xxxx za xxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxx daň na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx vrub účtu 373 (odděleně v analytických xxxxxx, cenu xxx XXX xx vrub xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxx. sk. 10 x účt. xx. 2, xxxx xxxx 391, xx-xx xx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx) xxxx nakoupených xxxxxx (xxxxxxxxx účet xxxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (363, 369, xxxx x&xxxx;xxx. xx. 48) xxxx xx xxxxxxxx xxxx 231 v případě xxxxxx xx xxxxxx.Xx xxxxxxxx xxxx 373 (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tato xxxxxxxxxx x XXX xx xxxxxxxxxxx zdanitelná plnění (xxx na xxxxxxx), xxxx xxx DPH xx xxxxxxxx příslušného xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (323, 328, 354, popř. 118) xxxx xx vrub xxxx 231 v případě xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxxx, xx je xx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx 373 xx pasivní, xxxxxxx xxxxxxxxxx doplatek XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx 373 x xx xxxxxxxx xxxx 235, xxxx. 231.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx DPH, účtující xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX (xxx xxxxxxxx zůstatku xxxx 373) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx.30),31)

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 0,05, xxxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 373) xxxxx koeficientem x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx koeficientu vypočteným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxx 373 a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx 558, a xxxxxxxxxxx částku (xxxxxx) XXX účtuje xx xxxxxxxx xxxx 373 x na vrub xxxx 235.

x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,05 včetně nevzniká xxxxx xx odpočet, xxxxxxxx xx XXX xx xxxxxx (zaúčtovaná xx vrub účtu 373) xx xxxxxxxx xxxx 373 a xx vrub příslušného xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx 558.

(4) Pojišťovna, xxxxx neuplatnila xxxxx xx xxxxxxx DPH, xxxxxx xxxxx odstavce 5.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX na xxxxxxxxx xxxx v účtové xxxxxxx 10, xxxxxx třídě 2, xxxx xxxx 391, xx-xx xx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx

(1) Xx účtu 391 xx xxxxxx výdaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v následujících xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 391 x xx xxxx xxxxxxxxxxx účtu nákladů xxxxxxxxxx do čtyř xxx xx xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxxxx k zaúčtování posledních xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx vrub účtu 391. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neplatí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxx Čl. VII xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 2,

x) xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nákladech (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

Xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zúčtovává xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx 391 xx vedou xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx uvádějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xx xxxx 391 xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx časově xxxxxxxxx

x) jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy. X&xxxx;xxxxxxx použití xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv xxxxx zvláštního xxxxxxxx [6] xx x xxxxxx pořizovacích xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx rezervy pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx účetní xxxxxx xx zaúčtuje částečným xxxxxxx xxxxxx XX 527/X 442, xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezervy účetním xxxxxxx XX 527/X 442 x výše xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v příloze. Xxxxxx účtování x xxxxxxxxxxxx xx nepovažuje xx porušení zákazu xxxxxxxxxx. Případný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nulou x xxxxxxx xxxxxx xx přeúčtuje xx xxxx xxxx 391 x xx xxxxxxxx xxxx 532. Xxxx x&xxxx;xxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx xx zůstatek xxxx 391 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx věty xxxxxxxxx účetním xxxxxxx xx xxxx účtu 532 x xx xxxxxxxx xxxx 391.

d) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx rezervy xx pojistné jiných xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx rozlišených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 391 xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx životní x xxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx na xxxx xxxx 511 xxxx 532.

(3) Xx xxxx 392 xx účtují xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxx xxxxx na xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx období lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx výši xx xxxxxxxxx účel. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx placené xxxxxx, xxxxxx placené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx příštích xxxxxx x příslušným xxxxx nákladů xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx věcně xxxxxxxxx.

(4) Na xxxx 393 se účtují xxxxxx běžného účetního xxxxxx, xxxxx věcně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx o nájemné xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx servisních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx 394 xx účtují xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knih, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s výnosy xxxxxxx účetního xxxxxx x xxxxxx zúčtovány xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnickým x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx. o xxxxxxxx provize, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx 394 se xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx výnosů x&xxxx;xxxxxx třídě 6.

(6) Na xxxxxx 397 xxxx 398 xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx závazky x&xxxx;xxxxxx jejich dohadné xxxx. Jde xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, úrokové výnosy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx období xxxx. xxxxxx chybného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx částek xx xxxxxxxxxxx majetkových xxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx rovněž Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. xxxxxxxxx E.

(7) Na xxxx 399 se xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jednotlivými vnitřními xxxxxxxxxxxxx jednotkami pojišťovny x&xxxx;xxxxxxxxxx xx zvoleném xxxxxx decentralizace xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zůstatek.

Příloha x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx ustanovení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 4 - Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Článek I

Účtová třída 4 xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxx xxxxxxx, kapitálové xxxxx, xxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řízení, (xxx. xxxx. 40 až 42),

x) xxxx technických xxxxxx (xxx. xx. 44) a rezerv xx xxxxxxx xxxxxx x ztráty (xxx. xx. 45),

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xx. 46),

x) xxxxxxxxxx bankovní xxxxx (xxx. xx. 47),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xx. 48).

Článek XX

Xxxxxxxx kapitál x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxx 401 xxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxx kapitálu podle obchodního zákoníku xx souvztažným xxxxxxx xx xxxx 321. Xxxxxxxxxx účty xx vedou v členění xx xxxxxx xxxxxxxxxx x upsaný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx 402 xx xxxxxx xxxxxx (xxxx) xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx cenou xxxxx xxx emisi xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx.

(3) Xx účtu 403 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Článku Ia odst. 2 Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x dotace.

(4) Xx xxxx 404 xxxxxx xxxxxxxxxx o oceňovacích xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx snížení - xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xx. 11). Xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hromadou společnosti, xxxxx xx příjemcem xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx prodeje xx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx účastí

a) jde-li x zvýšení, xxxxxxxxx xxxx oceňovacího xxxxxxx xx vyúčtuje do xxxxxx (xxxx 634 xxxx 651),

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx 538 xxxx 555).

Xx účtu 404 se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx účtování.

Článek XXX

Xxxxx xx xxxxx x převedené xxxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxx pojišťovna x fondech xx xxxxx (xxx Článek Ia xxxx. 3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), jakož i x nerozděleném xxxxx xx neuhrazené xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx 411 xx účtuje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx.32)

(3) Xx účtu 412 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xx zdanění (xxxx. xxxxxxxx xxxx). Xxxx se sledují xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx stav se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(4) Xx xxxx 413 se xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx s účtem 421.

(5) Xx xxxx 414 xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx účetních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s účtem 421.

Xxxxxx IV

Hospodářský xxxxxxxx

Xxxx 421 je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zisku po xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodním zákoníkem, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny. Xxx x účetní xxxxxxx následujícího účetního xxxxxx.

Xxxxxx V

Technické xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.1),6) Při xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx výši x xxxxxx x podílu xxxxxxxxxxxxx na nich. Xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx (nebo xxxxxxxxxxxxx) xx tvorbě x xxxxx xxxxxx,

x) převody xxxx přechody xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s přírůstky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx rezervy.

Změna xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx a počátečním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx (rozdíl) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x z toho podíl xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx 441 se xxxxxx x tvorbě x xxxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx33a), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx33b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1). Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (účty 601, 621) x k podílu xxxxxxxxxxxxx (xxxx 602, 622). Základními metodami xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx „xxx rata xxxxxxxx“, xxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx“. Xxxxxx lze x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použití základních xxxxx. Analytické xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx životní x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x použité xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(3) Xx xxxx 442 xx xxxxxx o xxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 443 se účtuje x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, x x&xxxx;xxxxx rámci odděleně xxx

x) xxxxxxxx plnění x&xxxx;xxxxxxxxxx událostí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období, xxx x&xxxx;xxxxxx účetním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění x&xxxx;xxxxxxxxxx událostí, které x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx plnění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx v běžném xxxxxxx xxxxxx neuhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx na xxxx 331.

(5) Na účtu 444 se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx a slevy xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.33c) O příslušných xxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v případě, že x xxxx není xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx z finančního umístění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx.

(6) Xx xxxx 445 xx účtuje x vyrovnávací xxxxxxx.

(7) Xx xxxx 446 xx xxxxxx o xxxxxxx životních xxxxxxxxx, xx-xx nositelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx má xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 14.

(8) Na účtu 447 xx xxxxxx x rezervě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx uvádějí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxx 449 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.33d) Xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx na vrub xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxx ztráty x&xxxx;xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv x&xxxx;xxxxxx skupině 44. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ručení xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.30a) Xxxx xxxx xxxxxxx x přehled o xxxxx použití xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx účty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx skupiny 45 xx xxxxxx o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem IX Xxxxxxxx ustanovení. Xxx x rezervy v souladu x §26 odst. 3 xxxxxx. Na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx účtu 451 xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx daňový xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.13),14) Xxxxxxxxxx účty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rezerv.

(3) Xx xxxx 452 xx xxxxxx o rezervě xx xxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx z příjmů právnických xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx. X xxxxxxx (zrušení) xxxx xxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx daň; xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx nákladů xx xxxx 558. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx v položce Xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx 453 se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Rezerva xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx v případě, že xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podrobný xxxx restrukturalizace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) obor xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx zabývá,

b) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx týká,

c) umístění, xxxxxx x přibližný xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxxx vynaloženy,

e) xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx existuje očekávání, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx realizace xxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hlavních xxxx.

Xxxxxxx xx restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx na restrukturalizaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxxx restrukturalizace x xxxxxxx xxxxxx spojeny x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx investice xx nových systémů x distribučních sítí.

Restrukturalizace xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a významně xxxx buď xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx způsob, jakým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Restrukturalizace xx xxxx projevit xxxx.

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podnikatelských xxxxxxx v některé xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx jiné,

c) xxxxxxx xx struktuře xxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx. zrušením xxxxxxx xxxxxx řízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která má xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a zaměření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx v příloze x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxx 459 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxx účtové xxxxxxx. Xxx xxxx. x rezervu xx xxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx závazky. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx, jejich stav xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Článek VII

Depozita při xxxxxxxx zajištění

Na účtu 461 xxxxxx pojišťovna (xxxxxxxxxxxxxx) x záručních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvopojistitele xxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vedou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx VIII

Dlouhodobé xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 47 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ostatních úvěrech, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kritéria xxxxxxxxxxx x&xxxx;Čl. I xxxx. 3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Analytické xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při eskontu xxxxxx.

Článek IX

Dlouhodobé závazky

(1) Xx xxxxxx 481 xxxx 482 se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikům, x&xxxx;xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. V analytických xxxxxx xxxxxxxx xx vedou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxx 483 účtuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 322.

(3) Xx xxxx 484 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx majetku.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zálohách xx účtuje xx xxxx 485.

(5) Na xxxx 486 se xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxx 487 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půjček x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 322. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(7) Xx xxxx 489 se xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx).

Xxxxxx X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx účtu 491 xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.36b) Xxxxxxxx xxxx tvoří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x&xxxx;xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx36c) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx36d) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx.36e) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a výnosech xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. II xxxx. 7 a čl. IV postupů účtování x&xxxx;xxxxxx xxxxx 5 - xxxxxxx a 6 - Výnosy. Xxxx (zůstatek) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx ř. 92 x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx

Článek I

(1) X&xxxx;xxxx xxxxxx třídě se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, zajišťovací x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předmětu činnosti xxxxxxxxxx (xx. neživotní xxxxxxxxx, xxxxxxx pojištění x xxxxxxx činnosti). Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 5 xx účetní xxxxxx se účtují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx z postupů xxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx o xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) X&xxxx;xxxx účtové xxxxx xx účtuje xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářených xxxxx xxxxxxxxxx předpisů6), x podílu zajišťovatelů xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxx xxxxxx xx tvorbě xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx opravných xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 5 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Změna xxxxx xxxxxxx xx xxxxx běžné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rezervy. Změna xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x x&xxxx;xxxx xxxxx zajišťovatelů. Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve výkazu xxxxx x xxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx účtu k neživotnímu xxxxxxxxx (účtové xxxxxxx 50 xx 51) xx xxxxxx náklady xx xxxxxxxx plnění, xxxxxxx (výdaje) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxxx s neživotním xxxxxxxxxx a zajištěním.

(2) Xx technickém xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 52 xx 54) se účtují xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, náklady (výdaje) xx uzavírání pojistných xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx příslušných xxxxxx, tvorba opravných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx (účtové xxxxxxx 55 až 57) xx účtují náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx s životním pojištěním), xxxx x poplatky, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx opravných položek, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx životnímu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx neživotního xxxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 55 xx 57.

(5) X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojištění účtují xx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxx v účtové xxxxxxx 52 xx 54.

(6) V případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zároveň xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 52 až 54, xxxxx xxxx přímo xxxxxxx s činností x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx některých x&xxxx;xxxxxxx členěných xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiřadit x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x takovém xxxxxxx primárně xx xxxx 558 a x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx převádí (rozvrhuje) xx xxxxxxxxx technický xxxx (xxxx 512 xx 533, xxxx 518 či 547). Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ke zkreslení xxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daně x poplatky (účty 562, 571 xx 575), xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (558), xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx účty pouze x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtu (554, 559, 561, 563). Xxxxxx převodů (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxx a o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v příloze.

(8) Xx xxxx účtu 503, 505, 507, 509, 523, 525, 527 x 529 xx xxxxxx tvorba technických xxxxxx v hrubé xxxx, xx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xx účtu 507 xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxx xxxx 504, 506, 508, 524, 526, 528 x 531 xx xxxxxx o xxxxxx zajišťovatelů na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xxxxxxx podíl x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (rezervy se xxxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxx xxxxxx depozit) xxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx jde x xxxxxxx vázané (xxxxxxx xx nezúčtovávají) x prvopojistitele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Článek XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Na vrub xxxx 501 xxxx 521 xx účtuje x xxxxx výši (xx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx (zpravidla xxxxxxxxxx). Xxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 33. Xx xxxxxx xxxxx x ztrát xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx rezervy (účet 443 xxxx 442). Xx xxxxxxxx účtu 501 xxxx 521 xx xxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (nabytí xxxxxxxxxxxx xxxx zaplacením xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx) x dále xxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zejména x&xxxx;xxxxxxxxxx postižených výkonem xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pojistnou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx výkazu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx stavu xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

x) xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx počátku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx pojistná xxxxxx xxxxxxx xxxxx minulých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx vyplacenými v běžném xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx plnění nastalá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a výší xxxxxxx určené na xxxx xxxxx neuhrazená xxxxxxxx plnění xx xxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx, uvede se xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx 443 na 442) se vedou xxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Ve xxxxxxxx xxxx 502 nebo 522 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx na pojistná xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx 303 xxxx 308.

(4) Xx xxxxxx 514 xxxx 536 xx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx x slevy (xxxx 444), a xx xxxxxxxxx souvztažně x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 33. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx prospěch účtů 515 nebo 541. Xxxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(5) Xx účtech 511 xxxx 532 xx xxxxxx o xxxxx nákladech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pojistných xxxxx (pořizovací náklady/výdaje xx pojistné smlouvy), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv,

b) platy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx náklady (xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vyšetření).

e) xxxxxxx xx xxxxxxx xx jinou xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx (xxxx 512 nebo 533) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx obnovování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, správní xxxxxxx xx portfolio xxxxxxxxxx xxxxx, náklady xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx náklady, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zde účtuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx účtovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx pojistné smlouvy, xxxx náklady na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxx režie xx xxxxxx pojišťovna xxxxxxxx předpisem a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(7) Xx xxxx 535 xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx umístění x xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění (z účt. tř. 1). Jde xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx v působnosti xxxxxxxxxx. Xx xxxx 538 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (x účt. tř. 1). Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, likvidace xx.). Opravné xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 537.

(8) Na xxxx xxxx 518 xxxx 547 xx xxxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxxx v hrubé výši. Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxx účtu xxxxxxx x&xxxx;xxxxx technických xxxx. Xx xxxx 518 xxxxxxxxxxx účtují x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z uskutečněného xxxxxx xx závazky Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30x) Xxxxxx se xxx x x xxxxxx opravných položek x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x odpis xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx 519 xxxx 548 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x&xxxx;xxxx 518 xxxx 547) x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souvztažně x&xxxx;xxxxx 303 xxxx 308. Xxxxxxxx xx xxxx 518 xxxxxx x tvorbě xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Na účtu 539 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Obecných xxxxxxxxxx těchto postupů xxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxx 551 xx xxxxxx náklady xx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (účt. tř. 1) x xxxx odpisy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popř. x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx (x xxx. xx. 10 neprovozní xxxxxxxxxxx, popř. z účtu. tř. 2). Xxx xxxx. x náklady xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxx tento xxxx v působnosti xxxxxxxxxx, xx vedou pro xxxxxxxxx pojištění, xxxx. xxxxxxxxxxx účet. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx 554.

(2) Xx účtu 555 xx xxxxxx zůstatková xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (účt. tř. 1), xxxx. x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx (x xxx. xx. 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. z účt. tř. 2). V případě xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx 108, v ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídy 1 jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx účty xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx třídy 2. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxx tento xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xx.).

(3) Xx účtu 558 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. náklady x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx. xx. 36), resp. xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jiný xxxxxxxxx xxxx v netechnickém xxxx, x dále xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem II xxxx. 7 postupů xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30b) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx36e) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx účtu 558 xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx zaplaceny či xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x úroky x&xxxx;xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního zákoníku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského zákoníku,

x) xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx, xx smluvních xxxxxx,

x) xxxxxxxx částky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx směnečného a šekového.

e) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx sankce xxxxxxxxx xxx xxxx. x) xx d).

Žádnou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neživotního xx životního xxxxxxxxx. Xx xxxx 558 xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx také x nehmotném majetku, x xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 20. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx v působnosti xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 559 xx účtuje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx 561 xx účtuje x xxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem IX Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx 562 se xxxxxx xxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx) a veškeré xxxxxxxx, xxxxxxxxx souvztažně x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 3.

(6) Xx xxxx 563 se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x manka, xxxxxxxxxx, k jejichž xxxxxx xxxxxxx konkurzní podstata xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účetních období, xxxxxxx xx změnu xxxxxx (§8 odst. 3 xxxxxx).

(7) Na xxxxxx 571 až 575 xx xxxxxx x dani z příjmů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem VIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxx 564 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v souladu x&xxxx;Čl. XIIIa Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.

Článek X

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx 591 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx 591 xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx shodný xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 691.

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 6 - Výnosy

Obsah:

Čl. I

Čl. II Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

Čl. IIa

Čl. III Xxxxx xxxxxxx účtování

Čl. IV Xxxxxxxxxxx xxxx

Čl. V Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Článek X

(1) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx, x xxxxx xx uplatňuje x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 6 xx účetní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx časově xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) jako x xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx částkách xxxxxxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) jako x xxxxxxxxx.

(3) X&xxxx;xxxx účtové xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů6), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny x x použití rezerv xx xxxxxxx xxxxxx x ztráty.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 6 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosů pojišťoven.

(5) Xxxxx stavu rezervy xx jedno běžné xxxxxx období xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx příslušné rezervy. Xxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v hrubé xxxx x z toho xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x změně stavu xx uvádějí ve xxxxxx zisků x xxxxx.

(6) V analytických xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 6 se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx.33). Dále xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx z přímého xxxxxxxxx x zajištění (účt. xx. 30), konkrétně xx v působnosti pojišťovny.

Ćxxxxx II

Technický x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Na xxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (účtové xxxxxxx 60 xx 61) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, použití xxxxxxxxxxx rezerv a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s neživotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx skupina 62 až 64) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, použití xxxxxxxxxxx xxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx skupiny 65 xx 67) xx účtují xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx výnosy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nelze účtovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx životnímu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 65 xx 67.

(5) X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojištění účtují xx výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx v účtové xxxxxxx 62 xx 64.

(6) X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 62 xx 64, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx s činností x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, xx nelze xxxxxxx z účelově xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx neživotního xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 658 x x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx převádí (xxxxxxxxx) na xxxxxxxxx xxxxxxxxx účet (xxxx 618 či 647). Xxxx xxxxxxx nesmí xxxx xx zkreslení xxxxxxx obrazu předmětu xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxxx převádět xxxxxx x&xxxx;xxxx 654, 659, 661, 663 a xx z ostatních xxxxxx (658), xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Postup xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) těchto nákladů xx xxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx provedených xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xxxxxx IIa

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx - pokud xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 65 xx 67 a xxxx xxxxxx xxxxxx patří xx xxxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxxxx pojištění, je xxxxx xxxx část xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 60 xx 61.

(2) Pokud xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v účtové xxxxxxx 62 xx 64, xxxxxxx do xxxx účtové xxxxxxx xxxxx tyto xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx zbývající část xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx 65 xx 67.

(3) Důvody převodů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v příloze.

Xxxxxx III

Další postupy xxxxxxxx

(1) Xx prospěch xxxx 601 xxxx 621 xx účtuje x xxxxxxxxxxx hrubém xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;Článku II xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 3. Xx xxxxxxxx xxxx 601 xxxxxxxxxxx xxxxxx v analytických xxxxxx xxxxxxxx x předepsaném xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx.26a) Xx xxxxxx zisků x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx očišťuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx pojistné jiných xxxxxx (účet 441). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.36) Pojistné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. V analytických xxxxxx xxxxxxxx xx vede xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.26)

(2) Xx vrub xxxx 602 nebo 622 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx x xxxxxxxxx) pojistného (xxxxxxxxxxxx xx účtu 601 xxxx 621) xxxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 333 nebo 338.

(3) Xx prospěch účtů 603, 605, 607, 609, 623, 625, 627, 629 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v hrubé xxxx, xx. včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v účtové xxxxxxx 44. Ve xxxxxxxx xxxx 607 xxxxxxxxxxx účtují x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxx 604, 606, 608, 624, 626, 628, 631 xx xxxxxx x podílu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajišťovací xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44.

(5) Ve xxxxxxxx xxxx 613 xxxx 643 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 303 xxxx 308.

(6) Xx xxxxxxxx xxxx 616 xxxx 641 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx a xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx zpravidla xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx (xxx. xx. 30). Xx xxxx xxxx 617 xxxx 642 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (zaúčtovaných xx xxxxxx 616 xxxx 641) xxxxxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s účtem 333 xxxx 338. Xxxxx xx xxxx podílů xx ziscích x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx účtu 618 nebo 647 xx xxxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx v hrubé xxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx účtu xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx se xxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx z pojištění x xxxxxxxxx. Na xxxx xxxx 619 xxxx 648 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxx 618 nebo 647) zajišťovatelům v souladu xx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 333 xxxx 338. X xxxxxxx garančního fondu xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx), xxxx-xx vyplácena x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx byla xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx vyplacených xxxxxx (xxxx). Kancelář xx xxxxxxxx xxxx 618 účtuje x xxxxxxx garančního xxxxx.

(8) Xx xxxxxx 634, 635, 636 xx xxxxxx výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění, xxxxx nevyplývají x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx 638 xx xxxxxx xxxxxxx výnosy v případě xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 637 v souladu s Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Na xxxx 639 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění x&xxxx;xxxxxxx s Čl. XIIIa Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx účtech 651, 652, 653 xx xxxxxx výnosy z finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx nevyplývají x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx 655 se účtují xxxxxxx výnosy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx položek x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx umístění xx xxxxxx na xxxx 654 x&xxxx;xxxxxxx s Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx 656 x 657 x 611, 649 se účtuje x převodech xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem IIa xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxx 658 xx účtují xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činností pojišťovny (xxxx. výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, přijaté xxxxxx z odepsaných xxxxxxxxxx x výnosy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx. xx. 32) xxxx. výnosy, xxxxx xxxxx zaúčtovat xx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtu, x xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem II odst. 7 xxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx účtuje x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z působnosti Xxxxxxxxx36e), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx prospěch xxxx 658 xx xxxxxx x přijaté xxxxxx xx

x) smluvní xxxxxx x úroky x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení obchodního zákoníku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podle smlouvy x úvěru,

b) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení občanského zákoníku,

x) xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx částky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx směnečného a šekového.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx.) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se x xxxxxx této xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Žádnou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušného technického xxxx neživotního xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx tento xxxx jsou xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 659 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1, a xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Na xxxx 661 se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x ztráty x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem IX Obecných xxxxxxxxxx. Analytické xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx 663 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výnosech, xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx na náhradu xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, oprava xxxxxx xxxxxxxx účetních xxxxxx, xxxxx, výnosy xx xxxxx metody (§8 odst. 3 xxxxxx), xxxxxx z postoupení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx účtu 664 se xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného majetku x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování.

Článek V

Vnitropodnikové xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx 691 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx z vnitřních xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx 691 xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx shodný zůstatek x&xxxx;xxxxx 591.

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx třída 7 - Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účty

Obsah:

Čl. I Xxxxxxxxx xxxx

Čl. II Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx X

Xxxxxxxxx účty

Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 70 a 71 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. III a IV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek XX

Xxxxxxxxxxxx účty

(1) Xx účtu 721 xx xxxxxx o xxxxxxxxx daných xx xxxxxxx (záruky) xxxx xxxx, x nichž xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti zejména x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxx, podzástavním xxxxxx, věcnými břemeny x xxxxxxxxxxx právem.

(2) Xx xxxx 722 xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx s věcnými xxxxx, x xx pokud xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x&xxxx;xxxxxx analytických xxxxxx.

(3) Xx účtu 723 xx účtuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem XVa Obecných ustanovení.

(4) Xx účtu 724 xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přecházejí xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx období před xxxxxxxxx tohoto opatření, xx. např. přísně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popř. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnoty.

(5) Xx účtu 725 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx kalendářem, xx. xxxxxxx celkového závazku xx prospěch xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx tohoto účtu. Xx xxxx 726 xxxxxx pouze Česká xxxxxxxxxx, a.s., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.

(6) Xx xxxx 727 Kancelář xxxxxx x xxxxxxxxxxx nárocích xxxxxxxxxxx36f) (ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx) z titulu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vozidla xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. Xxx uplatnění xxxxxx poškozenými Xxxxxxxx xxxxxxx porovnání stavu xxxx 727 xx xxxxxx xxxx 491 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1a). Xxx xxxxxxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxx xxxx plnění x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účtu 331 xxxxxxxx Xxxxxxxx z účtu 727 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxx 728 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx výpočtu účetního xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 303, xxxx. 308 xxx XX, x xxxxxxx xx zajištění 333, xxxx. 338 xxx AE, rozdíl xxxxxxxxxxx zůstatkovou částku (xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxx xx samostatnou xxxxxxxx v příloze,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupeného xxxxxxxxxxxxxx, xxxx 602 xxxx 622,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx 502 xxxx 522,

x) podílu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx technických xxxxxx, xxxxxxxxx účty x&xxxx;xxxxxx třídy 5 x 6,

x) xxxxxxxxx nákladů a xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xx přijaté xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx), xxxx. xxxxx x xxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěním.

Výsledek zajištění xx člení xx xxxxxxxxx a životní xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(8) Xxxx 729 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zápisy x&xxxx;xxxxx účtové xxxxxxx 72, xxxx xxxx xxxxxxxx i kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx účtech xxxxxx xxxxxxx 73 se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x závazcích, xxxxx těch v účtové xxxxxxx 72. Jde xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18a), o xxxxx xx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.18b) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx v této xxxxxx skupině xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřeb.

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx ustanovení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 8 x 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx:

Čl. I

Článek I

(1) Xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (účt. tř. 5 x 6),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx 399, 591 a 691,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx. a) x x),

x) x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx třídě 8. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návaznost mezi xxxx xxxx účtové xxxxx x xxxx xxxxxxxx tříd 5 a 6 xx určí xxxxxxxxxx sama x xxxxx je v účtovém xxxxxxx.

OPATŘENÍ xx. FMF X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx znění xxxxxx xxx xx. 282/105&xxxx;880/2001)

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX ÚČTOVÁNÍ XXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ - C. - X.

C. Zvláštní xxxxxxxxxx - účtování x xxxxxxxxxxx vývozních xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Čl. I

Čl. II Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

D. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx („Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“)

Čl. I

E. Xxxxxxxx ustanovení - xxxxxxx účtování o xxxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. I

Čl. II Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x.

Čl. III Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx Xxxxxxxxx

F. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojišťovny

Čl. I Xxxxxx xxxxxxxxxx

Čl. II Zvláštní xxxxxxxxxx

Čl. III

Xxxxxx X

(1) Pojišťovna, xxxxx provozuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stání podporu (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx předpisů34) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx v části xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx příslušných rezerv x&xxxx;xxxxxx skupině 44. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušných xxxxxx xxxxxx třídy 5 x 6.

(3) Dotace ze xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx pojišťovny podle xxxxxxxxxx předpisů z odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 403 x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 235. Xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxx 403 x xx xxxxxxxx xxxx 421 xxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxx k neživotnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) na xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxx účtu 412 x ve xxxxxxxx xxxx 421 odděleně x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) O xxxxxxxxx x pohledávkách x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 x 33 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx v analytických xxxxxx odděleně xxxxx x xxx všechny xxxxxxx xxxxxx případy, xxxxx se vztahují x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx státní xxxxxxxx.

Článek XX

Xxxxxxx účtování xxxxxxxxxx souvisejících s pojistnými xxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §524 ObčZ - xxx. xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx §813 XxxX - tzv. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §524 ObčZ xx xxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 658 - Xxxxxxx výnosy a xx xxxx xxxx 328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x&xxxx;xxxxxxxxx výši (hodnota xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx reálnosti xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx o předpokládané xxxxxxx exportní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx x postoupení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx účtu. Xxx xxxxxxxx rovněž platí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x vymožené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 501 - Xxxxxxx xx pojistná xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §524 XxxX xxx xxxxxxxx xxxxxxx položky.

(5) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§524 XxxX) xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 328 - Xxxxxxx pohledávky x xx xxxx účtu 235 - Xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx 328 x na vrub xxxx 558 - Xxxxxxx náklady společně x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. xxxxx xxxxxxxxxx).

(6) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pojištěnému (x souvislosti převodem xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX) xx x xxxxx xxxxxx na xxxx xxxx 369 - Xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx škody podle §813 XxxX xx xxxxx k pohledávce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 8 xx 13.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx účtuje x xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx na vrub xxxx 501 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 331 - Závazky z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sníženého x xxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Postoupení xxxxx k pohledávce po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pojištěnému z vymožené xxxxxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxx §813 XxxX) xx účtuje o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 338 - Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx) x xx xxxx xxxx 518 - Xxxxxxx technické xxxxxxx. Xxxxxxx xx ocení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upravené x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výnosovými xxxx.

(11) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx §813 ObčZ xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podrozvahovému xxxx 724. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části.

(12) O xxxxxxxx pohledávce xxxx xxxx části (§813 XxxX) xx účtuje xx xxxxxxxx účtu 618 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxx 235 - Xxxxx xxxx.

(13) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§813 ObčZ) xx xxxxxx xx xxxx xxxx 518 - Xxxxxxx technické xxxxxxx.

X. Zvláštní ustanovení - xxxxxxx účtování Xxxxxxxxx („Česká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“)

Xxxxxx I

Kanceláře („Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“) xxx xxxxxxxx xxx působnosti (xxxxxxxx) podle zvláštního xxxxxxxx předpisu1a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx pojišťovny v části X. x X., xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Kancelář xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X nákladech x výnosech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu vozidla xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx výsledku z ostatní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Netechnického xxxx.

X. Zvláštní ustanovení - xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx X

Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.37) Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxx i Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro pojišťovny, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxxx, a. x.

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 443 x 331, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ostatních xxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, a.s., (xxxx xxx „ČP“), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx v analytických xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx účtování xxxxxxxx případů xxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zúčtování.37a)

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (účet 443), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění (xxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xx xxxx 331) xx zákonného xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx xxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx37b), účtuje XX xx vrub xxxx 443 x jako xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 338, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx Kanceláře.

(3) Xx 1. xxxxx 2000 xxxxxx XX

x) o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 726 xxxxxxxxxx s účtem 729,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění (xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx události xx prospěch xxxx 331 xxxxxxxxxx na xxxx účtu 308, xxxxxxxx xxxxxxxx z účtu 726 ohlášenou xxxxxxxxx xxxxxxx (uplatněný xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o regresy xx xxxx účtu 338 x xx xxxxxxxx účtu 308,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (úhradě xxxxxxx) xx xxxx xxxx 331 a ve xxxxxxxx xxxx 235,

d) xxx vyúčtování37c) xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx zúčtuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx vrub xxxx 235 x xx xxxxxxxx účtu 308 xxxx xx xxxx xxxx 308 x xx prospěch xxxx 235.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtování Xxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xx zákonným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Kancelář xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) X xxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxxx xxxxxx Kancelář xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech příslušných xxxxxxxxxxxx účtů. Xxx xxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.37a)

x) X&xxxx;xxxxxxx zůstatku (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ČP (část X. Čl. II odst. 2), xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (na xxxx xxxx 308), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (ve xxxxxxxx xxxx 491).

c) Pro xxxxxxxxx tvorbu xxxxxxxxxx xxxxx z titulu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx písm. x) platí ustanovení xxxxx X. Čl. II. xxxx. 2*).

d) X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx XX (xxxx X. Čl. II xxxx. 3) xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 338, xxxxx představuje xxxxxxx garančního xxxxx (xx vrub xxxx 449), xxxx xxxxxxxxxx xx účtu 308, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxx xxxx 491). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vyúčtovaná XX xx činnost xxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxxx37d), je tato xxxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účtu 338 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 235 xxxx přijetí pohledávky xx xxxx 235 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 308.

F. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx X

Xxxxxx ustanovení

(1) X&xxxx;xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyplývají x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního pojištění. Xxxxxxxxx-xx se x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veškerá xxxxxxxxxx xxxxx X. x B. přiměřeně x&xxxx;xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.39),2) Účty x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx), xx nepoužijí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,39),2) a xxxxxx xx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X. x X. xxxxxx xxxxxxxx,xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x výnosů, jako xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu (xxxx 431). Smluvní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(3) Veřejné xxxxxxxxx pojištění xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v průběhu xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx převést xx bankovní xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx roční xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy.

(4) Xxxx provozní, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx39),2) xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx zdravotního pojištění xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx považují xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx výhradně x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pojistného x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx a použití xx řídí zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Čl. II. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx39),2) x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx, s nímž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx časově x xxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxx platby za xxxxxxxxx péči.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx účtu 711. Xxx xxxxxxxxx účetních xxxx se xxxxxxx xx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx 421. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx39),2),1).

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použijí x&xxxx;xxxxx A. Čl. XIII, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx39),2).

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použijí x&xxxx;xxxxx X. Čl. XV xxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem39),2).

(11) Xxxxxxxxx pojišťovny opravné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x nich xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx39),2).

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx x použití xx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx14) x zohledněna xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx13) (xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx ustanovení

Článek XX

(1) Xx xxxx 235 - Xxxxx účty xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) X&xxxx;xxxxxx třídě 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skupina 24 - Zvláštní xxxxxxxx účty k fondům. X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xx účtuje x xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxxxx xxxxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 22 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účtuje xx xxxx xxxx 409 - Xxxx xxxxxxxxxx investičního majetku x ve prospěch xxxx 408 - Xxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 409 a xx vrub účtu 408.

(5) V účtové třídě 3 xx zřizuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) účtová xxxxxxx 31 - Xxxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx39),2). Xxxxxxxx xx zde pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v účtové skupině 30. Xxxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v souladu s odstavcem 7 článku I.

1. Xx xxxx 311 se xxxxxx veškeré pohledávky xx všemi plátci xxxxxxxxxx tzn. xxxxxx xxxxxxxx, penále x xxxxx, v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

2. Xx účtu 312 xx účtují xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

3. Xx xxxx 313 xx xxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxx xxxxxxxxxx, vůči xxxxxxxxxx účtu přerozdělení xxxxxxxxxxxx XXX XX.

4. Xx xxxx 315 xx účtují zejména xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.39),2)

5. Na xxxx 318 účtují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxx 34 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.39),2) Xxxxxxxx se zde xxxxxxx xx smluvního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx účtují x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 33. Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtují v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 7 článku I.

1. Xx účtu 342 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.39),2),40)

2. Xx xxxx 343 účtují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx VZP XX.

3. Xx xxxx 348 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xx xxxxxxxx xx prospěch xxxx 486 - Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx 374 xxxx 375. Xxxxxxx xxxxxx xx účtuje xx xxxx xxxx 241 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 374 xxxx 375. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx 486 x xx xxxxxxxx xxxx 431 - Xxxxxxxx xxxx.

(5) X&xxxx;xxxxxx třídě 4 xx zřizuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 - Xxxxxxxx kapitál x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxx 43 - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

1. Xx xxxx 431 - Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2)

2. Xx xxxx 433 - Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x tvorbě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výhradně pro xxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.39),2)

Xx. XXX

(1) V účtové třídě 5 - Náklady xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účtu 558 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) mzdové xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle požadavků xx xxxxxxxxxxxx údaje x podle svých xxxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xx účtu 558 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x náklady, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx režie popřípadě xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V účtové třídě 6 - Xxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účtu 658 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) výnosy x&xxxx;xxxxxx,

x) xxxx ostatní xxxxxx,

x) použití xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx podrobnější xxxxxxx členění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx součástí přílohy x&xxxx;xxxxxx závěrce.

(3) Zřizuje xx xxxxxx třída 9 - Vnitropodnikové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

*) Chyba x xxxxx xxxxxxxx - xxxx D xxxx xxxxxx XX xxx xxxx. 2

Xxxxxxxx GRAND

1) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

1x) Xxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx zákon Xxxxx národní xxxx č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. x. 282/73 390/2001 xx xxx 15. listopadu 2001.

3a) Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. j. 281/89 759/2001 xx xxx 13. listopadu 2001.

4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §21 xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 75/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).

7) Xxxxxxxx XX XX x. j. 282/11 200/1994 ze dne 1. xxxxxx 1994, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 15/1994 Xx.

7x) Například §66a xxxx. 2 x 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §20f x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

9) §829 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10a) §2 písm. x) xxxxx x. 363/1999 Xx.

10x) §2 písm. x) x x) xxxxxx x. 363/1999 Xx.

10c) Opatření XXX x. x. X/2 - 31 380/1992 Xx. xx xxx 23. xxxxxxxx 1992, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 21/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

10x) §8a xxxxxx x. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §24 xxxx. 3 xxxxxx x. 363/1999 Sb., §27a xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §21a xxxxxx.

12) Xxxx. §580 x §581 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12x) Např. §35 xxxx. 4 x §24 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 353/2001 Xx.

13) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14) Xxxxx XXX č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx zjištění základu xxxx x&xxxx;xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

15) §4 odst. 6 xxxxxx.

15x) §24 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx.

16) §24 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx.

17) §33 xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

17x) Xxxxxxxx: V souladu x&xxxx;Xx. 56 xxxxxxxx Xxxx XX x. 91/674/EHS xx xxx 19.12.1991.

18) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18a) §21 odst. 1 xxxx. r) xxxxxx č. 363/1999 Xx.

18x) Například opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. 282/73 390/2001 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2001.

19) Xxxx. zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19x) §36 xxxxxx x. 363/1999 Xx. x §69 obchodního xxxxxxxx.

19b) §37 zákona x. 363/1999 Sb. x §70 obchodního xxxxxxxx.

19x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 281/89 759/2001 xx xxx 13. listopadu 2001.

20) §119 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku.

21) Xxxxxxxx: Xxx x zákon č. 84/1995 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony.

22) §26 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

23) OP 16/93 Xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xx dne 1. listopadu 1993 x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX 05/96 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.7.1996 x&xxxx;xxxxxxxx rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce,

SKP-AGROEN, XX 01/97 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4. xxxxxxxx 1996 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx,

XXX-XXXXXX, XX 35/97 Opatření Xxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 3. xxxxxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Standardní klasifikace xxxxxxxx XXX-XXXX.

23x) §121 odst. 1 x 2 xxx. xxx.

24) Zákon č. 191/1950 Sb., xxxxxxxx x šekový, xx xxxxx zákona x. 29/2000 Xx..

25) §792 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 125/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovním xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 43/1995 Sb., xxxxxxxx č. 98/1996 Xx. x xxxxxxxx x. 74/2000 Xx.

26x) §3 xxxxxx x. 168/1999 Sb..

27) §800 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.

28) §803 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například §795 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Například §19, §19a xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., x dani x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30x) §18 xxxx. 6 xxxxxx x. 168/1999 Sb.

30x) §18 odst. 5 xxxxxx č. 168/1999 Xx.

31) §20, 21 x 22 xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx.

32) §67 a §217 obchodního xxxxxxxx.

33) §36 xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

33x) §14 xxxxxx x. 363/1999 Sb.

33b) §3 xxxxxx.

33c) §16 xxxxxx x. 363/1999 Xx.

33x) §20 xxxxxx x. 363/1999 Xx.

34) Xxxxx č. 58/1995 Sb., x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx podporu a x doplnění zákona č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1998 Sb. x xxxxxx č. 188/1999 Xx. x xxxxxxxxx vyhláška XX XX č. 278/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx 88/2000 Xx. x vyhlášky x. 355/2001 Xx.

35) Xxxxx XX XX - xxxxxxxx xxxx zařazena v xxxxxx znění Xxxxxxxx. X novele xx xxx. 73 XX 1-2/2002 je pod xxxxxxxxx 35 xxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 34.

36) §14 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

36x) §18 xxxx. 2 xxxx. x) x x) až x) xxxxxx č. 168/1999 Xx.

36x) §24 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

36c) §24 xxxx. 1 zákona č. 168/1999 Sb.

36x) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

36e) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 168/1999 Sb.

36f) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

37) §29 xxxxx x. 168/1999 Xx.

37a) §7 xxxx. 6 zákona.

37b) §29 xxxx. 2 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

37c) §29 xxxx. 4 zákona x. 168/1999 Xx.

37x) §29 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

38) §24 xxxx. 9 zákona č. 168/1999 Xx.

39) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

40) Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXXXX!

Xxx je x xxxxxxxxx dokumentů XX XX obvyklé, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxx x tištěné xxxxxx Finančního zpravodaje:

Srovnejte xxxx na str. 73, Finanční xxxxxxxxx x. 1-2/2002 ("F. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx") xx skutečným xxxxxx poznámek pod xxxxx xx xxx. 74 x xxxx. x "Úplném xxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx".

Xxx xxxxxxxxxx xxxx. text poznámky x. 31, 35 x jiných, xxxxx xxxx, jak xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx. 82 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x. 14, xxx xx xxxxxxxx xx "..xxxxx x xxxxxxxxx..", xxx uvádí xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

* * *

GRAND, x. x. o. Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX®.