Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

21

ÚPLNÉ ZNĚNÍ XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

XXX X/2-25&xxxx;430/1992

x. x. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001

 XXXXX DOKUMENTU

Opatření

čj. 282/105&xxxx;880/2001

Opatření

XXX X/2-25&xxxx;430/1992 - xxxxxx úplného znění

Čl. I

Čl. II

Čl. III

VYBRANÁ USTANOVENÍ NOVEL OPATŘENÍ

Příloha č. 1

ÚČTOVÁ XXXXXX XXX XXXXXXXXXX

Účtová třída 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Účtová třída 2

Xxxxxxxx, hmotný x xxxxxxxx xxxxxxx

Účtová třída 3

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Účtová třída 4

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Účtová třída 5

Xxxxxxx

Účtová třída 6

Xxxxxx

Účtová třída 7

Xxxxxxxxx účty x podrozvahové xxxx

Účtová třída 8 a 9

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťoven

Příloha č. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

A.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

B.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

C.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - účtování x pojišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podporou

D.

Zvláštní xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx („Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“)

E.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx účtování x xxxxxxxx pojištění

F.

Zvláštní ustanovení - Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojišťovny

21

Xxxxxxxx,

xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxxx a vydává xxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx: XXXx. Xxxxx, xxx. 5704&xxxx;4190 - pro xxxxxxxxxx x Kancelář

Ing. Xxx, tel. 5704 4180 - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. j. 282/105 880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001

Příloha č. 1 - xxxxx xxxxxx osnovy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Příloha č. 2 - xxxxx xxxx účtové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 2 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxx:

Xx. X

(1) Tímto opatřením xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx1), xxx účetní jednotky, xx xxxxx se xxxxxxx opatření vztahují. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx opatřením xx xxxxxxxx vydává xxxxx xxxxx xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992*) xx dne 12. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx stanoví xxxxxx osnova a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx vyplývá xx xxxx provedených xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. x. 282/58&xxxx;850/1995 xx xxx 21. xxxxxxxx 1995, č. x. 282/3 775/1996 xx xxx 14. xxxxxx 1996, č. x. 282/78&xxxx;182/1999 xx xxx 22. prosince 1999, x. x. 282/84&xxxx;058/2000 xx dne 10. xxxxxxxxx 2000 x x. x. 282/105 880/2001 xx dne 21. xxxxxxxx 2001. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 2 xxxxxx opatření.

(3) Xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

Xx. II

Účetní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx opatření xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxx xx:

1. Opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 283/71&xxxx;861/1998 xx xxx 12. xxxxx 1998, xxxxxx xx stanoví xxxxxx osnova a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx***).

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. 283/83 700/1999 xx xxx 22. xxxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. j. 282/63 114/1995 xx xxx 19. xxxxx 1995, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx**).

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, v. x.

1. xxxxxxxx ministra

*) X/2 - 25&xxxx;430/1992 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. X/2-25&xxxx;430/1992 xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, kterým xx xxxxxxx účtová xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx 130/1992 Sb. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx.

**) Xxxxxxxx 10.1.2002

***) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX XX XX ze xxx 12. října 1998 xxxx xxxxxxxxxxx mimo Xxxxxxxx zpravodaj.

21

Xxxxxxxx, kterým xx xxxx účtová xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny x xxxxxx jejich úplné xxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxx xxxxxx osnovy x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxxx*)

xxxxx xxxxxxxx x. x. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001

Upozornění

I.

Opatření XXX x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992**) xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. X&xxxx;Xx. I xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxx: „Xxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů2).“.

2. V Čl. X xxxx. 2 xxx

„(2) Xxxx opatření xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro banky x některé xxxxxxxx xxxxxxxxx3), x xx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a postupů xxxxxxxx pro podnikatele3a).“.

3. X&xxxx;Xx. I xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx x. 1 x 2“.

XX.

Xxxxxx osnova pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx XXX x. x. V/2 - 25&xxxx;430/1992**), se xxxx xxxxx:

1. V účtové xxxxx 1 xx v xxxxx xxxx 123 xx xxxxx „a xx“ vkládá slovo „xxxxxxxxxxxx“ x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx o účtovou xxxxxxx 15 a xxxxxxxx xx účty

151 - Xxxxx termínové xxxxxxx

152 - Xxxxxxxxx xxxx

153 - Xxxxxxx xxxx

2. X&xxxx;xxxxxx třídě 2 xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x. x. 283/71&xxxx;861/1998, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 24 a xxxxxxxxx účty

24 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx zdravotních pojišťoven

241 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

242 - Xxxxxxxx xxxx rezervního xxxxx

243 - Xxxxxxxx xxxx provozního fondu

244 - Xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx fondu

245 - Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

3. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3 xx xxxxxxxx, převzetím xx xxxxxxxxxxx opatření XX x. x. 283/71&xxxx;861/1998, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skupiny 31 x 34 x xxxxxxxxx xxxx

31 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

311 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

312 - Pohledávky xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx

313 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

315 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

316 - Pohledávky z přeplatků xx xxxxxxxxxxxxx fondu

318 - Xxxxxxx pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

341 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pojistného

342 - Xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

343 - Xxxxxxx z přerozdělení pojistného

346 - Xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx fondu

348 - Xxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

4. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 39 xx xxxxxxx účty

395 - Xxxxxxx rozdíly xxxxxxx

396 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

5. X&xxxx;xxxxxx třídě 4 xx doplňují, xxxxxxxxx xx zrušovaného xxxxxxxx MF x. x. 283/71&xxxx;861/1998, xxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxx x účty x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 a xxxxxx skupina 43 x xxxxxxxxx účty

kapitálové xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx

406 - Xxxxxxxx xxxx

407 - Xxxxxxxx xxxx

408 - Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

409 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

43 - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

431 - Xxxxxxxx xxxx

433 - Xxxxxxxx fond

6. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 4

x) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 se xxxxx xxxx 404 xxxx xx „Xxxxxxxxx xxxxxxx z přecenění majetku x závazků“ x xxxx 405 se xxxxxxx.

x) v účtové xxxxxxx 44 xx vkládá xxxx 447 - Xxxxxxx pojistného neživotních xxxxxxxxx,

x) v účtové xxxxxxx 45 x xxxx 452 xx zrušuje „Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx“ a xxxxxxxxx xx „Xxxxxxxx xx xxx z příjmů“ x xxxxxxxx xx účet 453 - Rezerva xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

7. V účtové xxxxx 5 v účtových xxxxxxxxx 52 xx 54 a x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx 55 xx 57 xx xxxxxxxx xxxx

539 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

564 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

8. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 6 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx 62 xx 64 x x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx 65 xx 67 xx doplňují xxxx

639 - Xxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx

664 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxx xxxx xxxxxxxxx

9. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zrušovaného xxxxxxxx XX x. x. 283/71 861/1998, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 9 - Vnitropodnikové xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, které tvoří xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx XXX č. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992, se xxxx xxxxx:

X.

X&xxxx;xxxxx A. Obecná xxxxxxxxxx

1. X&xxxx;Xx. X xxxx. 1 v poslední xxxx xx vypouští xxxxx „xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povahy“ x „xxxxxxxxxx technických xxxxxx“.

2. Xx. X xxxx. 3 se vypouští x xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 6.

3. X&xxxx;Xx. X x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx „(xxxxxxxx xxxxxxxxxx)“ x slova „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Pojišťovna“.

4. V Čl. X v nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a) jinak“ x xx konci xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx zní: „X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ovládající xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7x)“.

5. X&xxxx;Xx. I x&xxxx;xxxx označeném xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxxx „(xxxxxxxxx)“, xxxxxxxx xxxxxxxx „4 x 5“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „3 x 4“ a za xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slova „xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a) jinak,“.

6. X&xxxx;Xx. XX x&xxxx;xxxxxxx x x&xxxx;xxxxx xx slova „xxxxxxxxxx evidence“ xxxxxxxxx xxxxx „analytické xxxx“ xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v použití xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxx xxxx text xxxxxxx xxxxxxxx. V odstavci 2 xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx. x) xxxxx xxx: „x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x derivátech či xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx10d) (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)“. V odstavci 4 xxxx. x) xx vypouštějí xxxxx „xxxx-xxxx“ x „rentability“.

7. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 1 xxxxx xxxx xxx: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxx.“.

8. X&xxxx;Xx. V se xxxxxx „Zákaz xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)“ nahrazuje xxxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ x x&xxxx;xxxxxxxx 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ ve xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx postupů xxxxxxxx.

9. X&xxxx;Xx. XX x&xxxx;xxxxxxx x x&xxxx;xxxxx se xxxxx „den“ nahrazuje xxxxxx „okamžik“ xx xxxxx pádech x xxxxxxx; tato změna xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pojmu „xxxxxxx“ platí xxx xxxx text xxxxxxx xxxxxxxx. Doplňuje xx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) K vyjádření xxxxxxxx12x) použije účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro daný xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx technologickému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“.

10. X&xxxx;Xx. VII odst. 6 se slova „§8 xxxx. 2“ xxxxxxxxx xxxxx „§7 xxxx. 4“.

11. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 2 x&xxxx;xxxxx xxxx xx xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „(xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx)“ x doplňuje xx xxxxx xxxx, xxxxx zní: „Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

12. X&xxxx;Xx. X xxxx. 7 xx x&xxxx;xxxxx xxxx za xxxxx „xx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxx,“ x xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx „(§26 xxxx. 2 xxxxxx)“.

13. X&xxxx;Xx. X xxxx. 8 písm. a) xx xx xxxxx „x“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ x xxxx xxxxx „provede“ se xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“.

14. X&xxxx;Xx. X xxxx. 2 se na xxxxx doplňuje xxxx, xxxxx zní: „Opravné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.“.

15. X&xxxx;Xx. X xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rovna ocenění xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.“.

16. X&xxxx;Xx. XX odst. 2 x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „stanoveným“ x xx konci xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx „(§24 xxxx. 4 xxxxxx)“. Ve xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx se xx xxxxx „xxx k“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“. Doplňuje se xxxxx xxxx, xxxxx xxx: „Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx XXX, se xxx xxxxxxxx těchto xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xx mezibankovním xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx dolaru nebo XXXx.“.

17. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 4 xx xxxxx „xx dni xxxxxxxxx xxxxxx závěrky“ xxxxxxxxx xxxxx „k xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) zákona“ a xxxx. x) xxx: „x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx umístění xx xxxx účtů 539, 564, popř. xx xxxxxxxx xxxx 639, 664“.

18. V Čl. XX xxxx. 5 xxx: „(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxx rozdíl xxxxxxxx xxxx hodnoty x xxxxxxxxxx se o xxx xxxxxxxx.“.

19. X&xxxx;Xx. XXX odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „x §24 až 28“.

20. X&xxxx;Xx. XII se xxxxxxxx 2 vypouští x xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3. Dále xx vypouští odstavec 6 a dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 až 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

21. X&xxxx;Xx. XXX nově xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx: „(3) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“.

22. X&xxxx;Xx. XXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xx slovo „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxx“ x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doplňují slova „x Článku XXXXx“. Xx konci xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: „Xxx přílohu xxxxx platí informační xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxxxx.“.

23. X&xxxx;Xx. XII xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxx: „(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ocenění podle §24 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účtuje v souladu x&xxxx;Xx. XXXXx.“.

24. V Čl. XXXX xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxxx“, xxxx změna xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx pojmu „xxxxxx hodnota“ xx xxxxx pádech x xxxxxxx platí xxx xxxx xxxx postupů xxxxxxxx; x&xxxx;xxxx. 1 xxxxxxxx „5“ xx xxxxxxxxx číslovkou „4“.

25. X&xxxx;Xx. XXXX xxxx. 2 xxx: „(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tržní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx stanoví §27 odst. 3 xxxxxx.

26. V Čl. XXXX xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx a dosavadní xxxxxxxx 4 xx 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 9.

27. X&xxxx;Xx. XXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx „x xxxxxxxxxx 2 x 3“ xxxxxxxx xxxxx „v xxxxxxxx 2“.

28. X&xxxx;Xx. XXXX x&xxxx;xxxx označeném xxxxxxxx 4 v první xxxx xx slovo „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“, xx xxxxx xxxx xx slova „xxxxxxx xx ekvivalence“ xxxxxxxxx slovy“ „konsolidace xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx)“ x xxxxxxxx xx slova „, nebo v xxxxxxxxx xxxxxxx ocenění xxxxxx ekvivalencí (protihodnotou), xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.18b)“.

29. X&xxxx;Xx. XXXX v nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxx“ x xxxx xxxxxxxx „7 x 8“ se nahrazují xxxxxxxxxx „6 x 7“ x xxxxxxxx „9“ xx nahrazuje xxxxxxxxx „8“

30. V Čl. XXXX v nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx „Tržní“ xxxxxxxxx xxxxxx „Reálnou“ x xxxxxxxx „6“ se xxxxxxxxx xxxxxxxxx „5“.

31. X&xxxx;Xx. XXXX v nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Reálná“, xx slovo „xxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxxx xxxxxxxx 6“, xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „kvalifikovaného“, xx xxxxx „xxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx znalce“ x slova „xxxxx xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „reálné hodnoty“.

32. X&xxxx;Xx. XIII x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx číslovka „7“ x „8“ nahrazuje xxxxx „6 x 7“.

33. X&xxxx;Xx. XIII xxxx označený xxxxxxxx 9 xxx: „(9) Xxxx xxxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů1) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx okamžiku xxxxxxxxxx do xx xxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx schopna xxxxxx xxxx xxxxxxxx plynoucím x&xxxx;xxxxxxxxxx smluv.17a)“.

34. Xx Xxxxxx XXXX se xxxxxx xxxx Xx. XXXXx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx XXXXx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx úbytky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx reálnou xxxxxxxx, za xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx vůči xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx změny xxxxxx hodnoty.

(2) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se účtuje, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 539, 564, xxxx xx xxxxxxxx xxxx 639, 664, souvztažně s příslušným xxxxx finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 1, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx účty xxxxxx majetku x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 u xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 u xxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxx k obchodování na xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx oceňují xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx na xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (majetku); x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx) se xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2.

(5) X rozdílech xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xx. XXx xxxx. 7 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2,

x) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xx. XXx xxxx. 7 písm. x) x x) na xxxx xxxx ve xxxxxxxx účtu 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. prodej, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 404 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 539, 564 nebo ve xxxxxxxx xxxx 639, 664.“

35. X&xxxx;Xx. XXX xxxx. 1 xxx: „(1) Inventarizační xxxxxxx xxxxxxxx §30 xxxx. 5 xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx stav xx nižší xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, rozdíl xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx skutečný xxxx je vyšší xxx xxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx mimo xxxx x&xxxx;xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věci xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obohacení.“.

36. X&xxxx;Xx. XXX xxxx. 2 xx slova „§30 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „§30 odst. 6“.

37. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx Xx. XX xx xx konci xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxxxx“.

38. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 1 se xx xxxxxxxx „18)“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxxxx.“.

39. V Čl. XV xxxx. 2 začátek xxxxx xxx: „Cenné xxxxxx (CP) xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx x

x) pevnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) proměnlivou xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx (proměnlivost) xx předem určena xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx trhu x&xxxx;xxxxxxx datům xxxx xxxxxxx; x XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx účtu 122.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozhodující xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pořízení (§19 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xxxxxx).“ X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx za xxxxxx Článkem XXX xxxxxx čárka a xxxxxx „a“ xx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxxxx „a Xxxxxxx XIIIa“ x xx slova „xxxxxxx xxxxxxxx,“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak“.

40. V Čl. XX xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx zní: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxx x podílu xxxx xxxxx náklady x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx pořízení xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.“.

41. X&xxxx;Xx. XV xxxx. 4 xxx: „(4) X xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx účtuje xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.6)

42. X&xxxx;Xx. XV xxxx. 6 se xxxxxxxxxx slova „x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18a)“ x xx slova „xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx „18b)“ a xxxxx „ , x x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xx. XXX odst. 8 Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“.

43. Xx Xx. XV se xxxxxx nový Xxxxxx XXx, který xxx:

„Xxxxxx XXx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezují xxxxxxxx xxxxxxxx,18) xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Nakládají x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a zpravidla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jednotky):

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx v závislosti na xxxxx úrokové míry, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, měnového xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx úvěrovém xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, resp. v závislosti xx xxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx aktiva),

b) xxxxx xx srovnání x&xxxx;xxxxxxxxx typy xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) který xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx sjednání xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx je u xxxx xxxxx x xxxxxxx (xxx. spotové) xxxxxxx (tj. účetní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních aktiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx dodání).

(3) Xx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx (xx. xxxxx, půjčky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx sjednaným xxxxxxx xxxxxxx, nákupy xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx, nájmu xxxxxxxx xxxxxxx a nehmotného xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterými xx xxxx obchodovat xx komoditních xxxxxxx (xxxxxxxxxx produkty, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kovy, xxxxxxx), xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vypořádání. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx být pořízeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) smlouvy, xxxxx xxxxxxxx úhradu x&xxxx;xxxxxxxxxxx s klimatickými, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx termínové xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx se rozumí, xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) má právo x xxxxxxx opce (xxxx xxxx) xxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx, x u prodejní xxxx (put opce) xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj (finanční xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx k určitému xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx druhé xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xx x nákupní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cenu. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx na xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vždy xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx derivátem xx xxxxxx takový xxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx hodnotě nebo xxxxxxxxx peněžní xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx změny v reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zajištěny xxxxx být

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xx. xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu),

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. xxxx. xxxxxxxxx xx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uzavřen),

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xx počátku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zdokumentován xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxx efektivnosti x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx vysoce účinné, xx. xx xxxxxxx x po xxxxx xxxx existence xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx změnami xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od 80% xx 125% (tj. xxxx. xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 120 x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 100, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zlomkem 120/100 xxxx 100/120).

x) xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx měřitelná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx není x&xxxx;xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx se tím xxxxxxxxx xxxxxx účel, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18a) použity přiměřeně xxxx postupy účtování 18b), x x&xxxx;xxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxxx Xx. XXX odst. 8 Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx postupů účtování.“.

44. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx „XVa“ nahrazuje xxxxxxxxx „XXx“.

45. Xx xxxx označeným Xx. XXx se xxxxxx Xxxxxx XXX, xxxxx xxx:

„Xxxxxx XVI

Přeměny xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxx to xxxx v rozporu xx xxxxxxxxxx právními předpisy x xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxx neobchází xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx účtování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny19a) nebo xxxxxx zrušení s likvidací19b) xxxxxxxxx použity xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.19c)“.

X.

X&xxxx;xxxxx B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k účtovým xxxxxx

X. V účtové třídě 1

1. X&xxxx;Xx. III xxxx. 1 x&xxxx;xxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxx „xxxxx papíry“ vkládají xxxxx „či podíly“ x číslovky „4 x 6“ se xxxxxxxxx číslovkami „3 xx 5“.

2. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 1 xxx: „(1) X xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účtuje xx xxxx 121, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx Čl. XXX xxxx. 1 této xxxxxx třídy. X xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx 122, xxxxx-xx o CP xxxxx Čl. XXX xxxx. 2 této xxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxx xx xxxxxx také x xxxxxxxxx xxxxxxxx18b) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx“.

3. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 6 xx xxxxxxxx xxxxx xxxx „O derivátech xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17a) xx účtuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.18a)“. Xx xxxxx xxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxx technických xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“.

4. X&xxxx;Xx. IV se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx: „(8) X ostatním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx skupiny 15, x které xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xx. XXX xxxx xxxxxx xxxxx.“.

5. Xx článek XX xx xxxxxx Článek XXX, xxxxx zní:

„Článek XXX

Xxxxxxxx

Xx účtech xxxxxx xxxxxxx 15 se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18a) x&xxxx;xxxxxxx s Článkem XXx Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“.

XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 2

1. X&xxxx;Xx. I odst. 1 xx xx xxxxx doplňuje nová xxxx, xxxxx xxx: „Xxxxxxx v této xxxxxx xxxxx se člení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x §19 xxxx. 7 xxxxxx.“.

2. V Čl. X xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx „(Xx. X xxxx. 3 xxxxx X. Xxxxxx xxxxxxxxxx)“, slova „x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xx xxxxx xxx 60&xxxx;000 Xx“ x xxxxxxxxxx xx xxxxx „, xxxxx se xxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxx“.

3. X&xxxx;Xx. XXX xxxx. 1 xx xx slova „xx xxxxxx x“ vkládá xxxxx „dlouhodobém“.

4. V Čl. XXX se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

III. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3

1. X&xxxx;Xx. II xxxx. 2 xx slova „Xxxxxxxxxx hrubé pojistné29) xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx)29) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojistného x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

2. X&xxxx;Xx. X xx xxxxxxxx odstavec 6 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

XX. V účtové xxxxx 4

1. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 4 se xx konci xxxxxxxx xxxx xxxx, která xxx: „Na xxxx 404 xx dále xxxxxx oceňovací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.“

2. X&xxxx;Xx. XX xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx.

3. V Čl. X&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní: „(8) Xx účtu 447 xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx neživotních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx uvádí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Jiné xxxxxxx a informace x ní xx xxxxxxx x příloze x&xxxx;xxxxxx závěrce.“ a xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx označuje xxxx xxxxxxxx 9.

4. V Čl. XX odst. 1 x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx“ a na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: „Jde o xxxxxxx v souladu s §26 odst. 3 xxxxxx. Na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. V Čl. XX xxxxxxxx 3 xxx: „(3) Xx xxxx 452 se xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx splatné xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx. X použití (zrušení) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxx 571. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxx rezervy.“.

6. V čl. XX odstavec 4 xxx:

„(4) Xx xxxx 453 xx účtuje x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx účetní xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plán xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxxxx:

x) xxxx xxxx xxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx,

x) hlavní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx, funkci x přibližný xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx plán xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx restrukturalizace xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx v důsledku xxxxxxxx realizace xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hlavních xxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx xx restrukturalizaci, xxxxx xxxx současně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx aktivitami účetní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxx v práci pokračovat, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx systémů x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx způsob, jakým xx činnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Restrukturalizace xx může xxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podnikatelských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podnikatelských aktivit x&xxxx;xxxxx země xxxx xxxxxxx do xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx účetní jednotky, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zásadní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx uvádí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Jiné xxxxxxx a xxxxxxxxx x xx se xxxxxxx v xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.“

7. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxx xxxxxx nová xxxx, xxxxx xxx: „Xxx xxxx. x xxxxxxx xx rizika x ztráty nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx x podobné xxxxxxx.“.

X. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 5

1. V Čl. XXX xx xxxxxxxx odstavec 9, xxxxx xxx: „(9) Xx xxxx 539 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx ustanovení těchto xxxxxxx xxxxxxxx.“.

2. X&xxxx;Xx. XX se doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx xxx: „(8) Xx xxxx 564 xx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“.

XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 6

1. X&xxxx;Xx. XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx: „(9) Na xxxx 639 se xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“.

2. X&xxxx;Xx. XX se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx: „(7) Xx xxxx 664 xx xxxxxx přírůstky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování.“.

C.

Zvláštní xxxxxxxxxx - účtování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

1. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxx“.

2. X&xxxx;Xx. I xxxx. 1, 5 x 6 xx xx slova „xxxxxxxxx xxxxx“ vkládají xxxxx „xx státní xxxxxxxx“.

3. X&xxxx;Xx. X xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxx 421“ xxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx technického“ x xxxxx „v technickém“ xx vypouštějí.

4. Xx Xx. X xx xxxxxxxx Xxxxxx XX, xxxxx xxx:

„Xxxxxx II

Postupy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pojištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX - tzv. xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx na náhradu xxxxx xxxxx §813 XxxX - xxx. xxxxxxxx část pohledávky.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX xx stává xxxxxxxx xxxxx exportní xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx dochází xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx případě se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 658 - Xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx 328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v dohodnuté xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx exportní xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxx) uvedené xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojistitelem x pojištěným.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx účtu. Xxx účtování rovněž xxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nákladovými x výnosovými účty x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neúčtuje xx xxxx 501 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx postoupené podle §524 XxxX lez xxxxxxxx xxxxxxx položky.

(5) X vymožené části xxxxxxxxxx (§524 XxxX) xx účtuje xx xxxxxxxx xxxx 328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx vrub xxxx 235 - Xxxxx účty. O xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx účtuje (rovněž) xx xxxxxxxx xxxx 328 x xx xxxx xxxx 558 - Xxxxxxx náklady xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx).

(6) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx závazku xxxx xxxxxxxxxxx (x souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §524 XxxX) xx x xxxxx účtuje xx xxxx xxxx 369 - Xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx účtu 558 - Xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx §813 ObčZ xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx součástí xxxxx xxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 8 xx 13.

(8) Postoupení xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplacením pojistného xxxxxx xx xxxxxx x vzniklém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 501 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 331 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Závazek xx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx pojistného plnění. X xxxxxxxxxx vymožených xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxxxx x postoupení xxxxx vyplývá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z vymožené xxxxxxxxxx (xxxxxxx z titulu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx §813 ObčZ) xx xxxxxx o xxxxxxxx závazku xxxx xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxx 338 - Xxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx) x xx xxxx xxxx 518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávky upravené x vyplacené pojistné xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx s vymáháním xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o pohledávkách xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx účtování xxxxxx xxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výnosovými xxxx.

(11) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx §813 ObčZ xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx analytických xxxxxx k syntetickému xxxxxxxxxxxxxx xxxx 724. Xxxxxxxx xxxxx společnosti xx xxxxx pouze příjem x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(12) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx (§813 XxxX) se účtuje xx xxxxxxxx účtu 618 - Ostatní xxxxxxxxx xxxxxx x xx vrub účtu 235 - Běžné xxxx.

(13) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§813 XxxX) xx xxxxxx xx xxxx xxxx 518 - Xxxxxxx technické náklady.“.

D.

Zvláštní xxxxxxxxxx - postupy xxxxxxxx Xxxxxxxxx

X&xxxx;Xxxxxx I xx xx xxxxx „xxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx X. x B.“ x xxxxx „xxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxx“.

X.

Xx část X. xx xxxxxxxx část X., xxxxx xxx:

„X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx I

Obecná xxxxxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyplývají x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nestanoví-li xx x&xxxx;xxxx části xxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx A. x X. xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisů. 39),2) Účty x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx), xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, 39),2) x xxxxxx xx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X. x X. tohoto xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx přímá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx 431). Smluvní zdravotní xxxxxxxxx xx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(3) Veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx se od xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx odděleně, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx jsou náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx činností x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, je xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Fond xxxxxxxx, xxxx sociální, xxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxx reprodukce investičního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx39),2) se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění za xxxxxxxxxx fondy.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx považují xx xxxx kapitál x xxxxxx výhradně x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 39),2).

(6) Xxxxxxxxxx xxxx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxx X. Čl. XX. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů39),2) x xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx pohledávky x závazky xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, zda xxxx zaplaceno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na účtu 711. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 421. Hospodářský xxxxxxxx xx smluvního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.39),2),1)

(9) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx A. Xx. XXXX, pokud xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx39),2)

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Xx. XX xxx v souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(11) Xxxxxxxxx pojišťovny opravné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx o nich xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx39),2).

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx14) x zohledněna xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx13) (xxxxxxx rezervy).

Zvláštní xxxxxxxxxx

Xxxxxx XX

(1) Na xxxx 235 - Xxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V účtové xxxxx 2 se xxxxxxx xxx zdravotní pojišťovny xxxxxx xxxxxxx 24 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. V této xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx o finančních xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxx x&xxxx;xxxxxxx se zvláštním xxxxxxx předpisem39),2).

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účtuje xx xxxx účtů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 22 x xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx závazku xx xxxxxxxx účtuje xx xxxx účtu 409 - Fond reprodukce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 408 - fond xxxxxxxxxxxx majetku.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx x odpisy xx xxxxxxxx účtují xx prospěch účtu 409 na xxxx xxxx 408.

(5) X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3 xx xxxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx 31 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),2). Neúčtují xx xxx pohledávky xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 30. Xxxxxxxxxx z veřejného zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7 xxxxxx X.

1. Xx xxxx 311 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. včetně xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.39),2),40)

2. Xx xxxx 312 xx xxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.39),2),40)

3. Na xxxx 313 účtují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX ČR.

4. Xx xxxx 315 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.39),2)

5. Xx xxxx 318 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) účtová xxxxxxx 34 - Xxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.39),2) Neúčtují xx zde závazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 33. Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7 xxxxxx X.

1. Xx xxxx 342 xx xxxxxx veškeré xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx se zvláštním xxxxxxx předpisem.39),2),40)

2. Xx xxxx 343 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX ČR.

3. Xx xxxx 348 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 486 - Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účtu 374 xxxx 375. Přijetí xxxxxx se účtuje xx xxxx účtu 241 - Bankovní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxxxxx xxxx 374 nebo 375. Xxxxx xx xxxxxxx změněna xx xxxxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx 486 x xx xxxxxxxx účtu 431 - Základní xxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxx xxxxx 4 xx zřizuje xxx xxxxxxxxx pojišťovny:

a) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 - Xxxxxxxx kapitál x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, fondu investičního xxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),2) x o xxxxxxxxx kapitálových xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxx 43 - Fondy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx o xxxxxxxxx a rezervním xxxxx.

1. Xx účtu 431 - Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x prostředcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x&xxxx;xxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxxx.39),2)

2. Xx xxxx 433 - Rezervní xxxx se xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.39),2)

Xx. XXX

(1) X&xxxx;xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxx 558 - Xxxxxxx náklady xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx ostatní xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx druhové xxxxxxx xxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svých xxxxxx. Xxxx druhé členění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx závěrce. Xx xxxx 558 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pojistné xxxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxx xxxxx 6 - Xxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členění účtu 658 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx x&xxxx;xxxxxx,

x) xxxx ostatní xxxxxx,

x) xxxxxxx provozního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(3) Zřizuje xx xxxxxx třída 9 - Vnitropodnikové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

X.

Xxxxx poznámek xxx čarou

1. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1), 1x), 5) a 10) xx na konci xxxxxxxx xxxxx „, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2, xxxxx xxx: „2) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 280/1992 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx se poznámka xxx xxxxx x. 3, xxxxx zní: „3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. 282/73&xxxx;390/2001 ze dne 15.xxxxxxxxx 2001.“.

4. Vkládá xx poznámka xxx xxxxx x. 3x, xxxxx xxx: „3x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. j. 281/89 759/2001 xx xxx 13.xxxxxxxxx 2001.“.

5. Xxxxxx se xxxxxxxx pod čarou x. 7a), která xxx: „7x)Xxxxxxxxx §66a xxxx. 2 x 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

6. Xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxx čarou x. „10x)“ se xxxx xx „10x)“ x xxxxxxxx poznámky xxxxxxxxx xxx xxxxx x. „10x)“ xx xxxx xx „10b)“.

7. Vkládá xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 10x), xxxxx xxx: „10x) §8x xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. „10x)“ se mění xx „10x)“ x xx xxxxx xx xxxxxxxx slova „ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí“.

9. Text xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 11) xxx: „§24 odst. 3 xxxxxx x. 363/1999 Xx. §27x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §21a xxxxxx“.

10. Xxxxxx xx poznámka xxx xxxxx č. 12x), xxxxx zní: „12x) Např. §35 xxxx. 4 x §24 odst. 2 xxxx. x) a x) zákona x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx.“.

11. Text dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) xxx: „§4 xxxx. 6 xxxxxx“.

12. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou x. 15x), xxxxx xxx: „15x) §24 xxxx. 4 xxxx. x) zákona.“.

13. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16) xxx: „§24 xxxx. 4 písm. b) xxxxxx“.

14. Označení dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. „17a)“ xx xxxx xx „18a)“.

15. Xxxxxx se xxxxxxxx xxx čarou x. 17x), xxxxx xxx: „17x) Xxxxxxxx: X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. 56 xxxxxxxx Xxxx XX x. 91/674/XXX xx xxx 19.12.1991.“.

16. Xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. „18x)“ se xxxx xx „18x)“ x xxxx xxxx xxx: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 282/73 390/2001 xx xxx 15.xxxxxxxxx 2001“.

17. Xxxxxxxx dosavadní poznámky xxx xxxxx x. 18x) se xxxx xx „18x)“ x xxxx xxxx zní: „18x) §21 odst. 1 xxxx. r) xxxxxx x. 363/1999 Xx.“.

18. Vkládá xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 19x), která xxx: „19x) §36 xxxxxx x. 363/1999 Xx. a §69 xxxxxxxxxx zákoníku.“.

19. Vkládá xx poznámka pod xxxxx č. 19x), xxxxx xxx: „19b) §37 xxxxxx č. 363/1999 Sb. x §70 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

20. Xxxxxx xx poznámka xxx xxxxx x. 19x), xxxxx zní: „19x) Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. x. 281/89&xxxx;759/2001 xx xxx 13.xxxxxxxxx 2001.“.

21. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21) xxx: „Xxxxxxxx: Xxx x zákon č. 84/1995 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

22. Xxxx xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 23 xxx: „XX 16/93 Xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 1.xxxxxxxxx 1993 x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx, XX 05/96 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.7.1996 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-XXXXXX, XX 01/97 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.xxxxxxxx 1996 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Standardní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx SKP-VÝKONY, XX 35/97 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.listopadu 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce XXX-XXXX“.

23. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 24) xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „, xx znění zákona x. 29/2000 Xx.“.

24. X&xxxx;xxxxx poznámky pod xxxxx x. 26 xx xx konci xxxxxxxx xxxxx „, xx znění vyhlášky x. 43/1995 Sb., xxxxxxxx x. 98/1996 Xx. x xxxxxxxx x. 74/2000 Xx.“.

25. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx „Například“.

26. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xx xx xxxxx §19“ xxxxxx xxxxx x xxxxx „19x“.

27. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx za xxxxx „§20“ vkládají slova „21 a 22“.

28. Xxxx dosavadní poznámky xxx xxxxx x. 33x) xxx: „§14 xxxxxx č. 363/1999 Xx.“.

29. Xxxx dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33x) zní: „§3 zákona“.

30. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 xxx: „Zákon x. 58/1995 Xx. x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx x. 166/1x93 Xx., o Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 60/1998 Xx. a zákona x. 188/1999 Sb. x xxxxxxxxx vyhláška XX XX x. 278/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx č. 88/2000 Sb. x xxxxxxxx č. 355/2001 Xx.“.

31. Vkládá xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 39), xxxxx xxx: „39) Zákon x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40), xxxxx xxx: „40) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

1) Xxxxxxxx XXX x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992 xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, xx xxxxx xxxxxxxx XX x. x. 282/58 850/1995 ze xxx 21. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxxx x. x. 282/3&xxxx;775/1996 xx dne 14. xxxxxx 1996, opatření x. x. 282/78&xxxx;182/1999 xx xxx 22. xxxxxxxx 1999, xxxxxxxx x. j. 282/84&xxxx;058/2000 xx xxx 10. xxxxxxxxx 2000. Xxxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx změnám Xxxxxxxx V/2-25 430/1992

Opatření Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. V/2-25 430/1992 ze xxx 12. xxxxxxxx 1992 nebylo xxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx úplného xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x. 2 x Xxxxxxxx XX x. 21/2002.

Z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx verzi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX® xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx zapracovat xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxx x. 21/2002.

X xxxxx xxxx xxxxxx nebudou vytvářeny xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xx xxx působilo xxxxxxxx.

Xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx X/2-25&xxxx;430/92.

Příloha x. 2 x&xxxx;x. x. 282/105 880/2001

MINISTERSTVO XXXXXXX

xxxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. X/2-25&xxxx;430/1992 xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, kterým se xxxxxxx účtová xxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. x. 282/58&xxxx;850/1995 xx dne 21. xxxxxxxx 1995, x. j. 282/3 775/1996 xx xxx 14. xxxxxx 1996, x. x. 282/78&xxxx;182/1999 xx xxx 22. xxxxxxxx 1999, x. x. 282/84&xxxx;058/2000 xx xxx 10. xxxxxxxxx 2000 x x. j. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, (xxxx xxx „xxxxx“), xxxxxxx:

Čl. X

(1) Tímto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.1) Toto opatření xx xxxxxxxx také xx Xxxxxxxx („Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a). Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(2) Xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx instituce3), x xx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování pro xxxxxxxxxxx3a).

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx č. 1 x 2 xxxxxx opatření.

(4) Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.4)

Xx. XX

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx Čl. I xxxx.1 pozbývá dnem 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx Účtová xxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x pojišťovací xxxxxx XXX x. x. XXX/2-21&xxxx;700/1985 xx xxx 12. prosince 1985 xx znění xxxx x xxxxxxx XXX x. x. XXX X/2-17&xxxx;087/1989 xx xxx 3. xxxxxxxxx 1989 x FMF č. x. X/2-29&xxxx;476/90 xx xxx 29. prosince 1990.

Čl. III

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Ministr xxxxxxx XXXX:

Xxx. Xxx Xxxx, x. x.

VYBRANÁ USTANOVENÍ NOVEL XXXXXXXX

Xxxxxxxx x. x. 282/58&xxxx;850/1995 xx dne 21. xxxxxxxx 1995

Xx. XXX

(1) Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznámením x xxxx xxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny.*)

Čl. XX

Xxxxx opatřením xx xxxxxxx:

x) příloha x. 2 xxxxxxxx XX XX č. x. 282/73&xxxx;572/93 x&xxxx;30. xxxxxxxx 1993, xxxxxxxxxx v částce 3/1993 Sb.

b) xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx XX XX x. x. 282/40&xxxx;517/1994 xx xxx 18. xxxxxxxx 1994, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 52/1994 Xx.

Xx. V

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Ivan Xxxxxxxx, XXx., x. x.

*) Poznámka: Xxxxx xxxxx xxxx vydáno x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx XXXXXXX, účelová xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxx 1996.

Xxxxxxxx x. x. 282/3&xxxx;775/1996 xx xxx 14. xxxxxx 1996

Xx. XXX

Xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx roku 1996.

Čl. X

Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.*)

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky:

Ing. Xxxx Xxxxxxxx, XXx., x. r.

*) Xxxxxxxx: 5. červen 1996.

Xxxxxxxx x. x. 282/78&xxxx;182/1999

Xx. XX

Xxxxxxx xx

1. Opatření x. x. 282/55 997/1998 xx dne 20. xxxxx 1998, Xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 9/1998.

2. Xxxxxxxx x. j. 282/93&xxxx;492/1998 xx xxx 7. ledna 1999, Xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1&xxxx;1999.

Xx. XXX

Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2000.

Ministr xxxxxxx České xxxxxxxxx:

Xxx. Xxx. Xxxxx Mertlík, XXx., x. r.

Opatření x. x. 282/84&xxxx;058/2000

Xx. XXX

Xxxx opatření nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, XXx., x. r.

příloha xxxxxxxx x. j. 282/78&xxxx;182/1999, ve xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx č. x. 282/84&xxxx;058/2000

Xx. XX xxxxxxxx x. j. V/2 - 25 430/1992 zní:

Čl. XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V případech, kdy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Kanceláře,38) xxxxxxx pro xxxxxxxx x příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxx X. Čl. XX xxxx. 3; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx část E. Xx. III xxxxxxx x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx obdobích xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx podle ustanovení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Kancelář postupuje xxxxx xxxxx D. xxxxxx opatření xxx xx xxxxx vzniku.

(3) X&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx změně xxxxx Xx. XXX xxx 3. xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zohlednit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxx pojišťovny. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxx dočasných rozdílů xxxxxxx z rozdílu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx, kde xx v opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx osnovy x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx závěrky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx xxxx“, xxxxxx xx xxx „xxxxx měna“, xxx, xxx xx používá xxxxxxxx cizí xxxx“ XXX (XXX)“, xxxxxxxxx xx označením „XXX“.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx rezervu xxxxx §18 xxxx. 6 xxxxxx x. 168/1999 Xx. účtovat xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech x&xxxx;xxxx 443 - Xxxxxxx xx pojistná xxxxxx.

(6) X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxx účtování pro xxxxxxxxxx“, xxx, kde xx v jejím xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx „základní xxxxx“, xxxxxx xx xxx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.

OPATŘENÍ xx. FMF X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx. 282/105&xxxx;880/2001)

Xxxxxxx x. 1

XXXXXX OSNOVA XXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx třída 1 - Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

10 - Xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx)

101 - Pozemky

102 - Xxxxxx

108 - Oprávky xx stavbám

109 - Xxxxxxx položky

11 - Xxxxxxxx xxxxxxxx v podnicích xxxxxxx xxxx x ostatní xxxxxxxxxx pohledávky

111 - Xxxxxxxxx xxxxxx v podnicích x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vlivem

112 - Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

113 - Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx

114 - Xxxxxx poskytnuté podnikům x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vlivem

115 - Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podniky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

116 - Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

117 - Xxxxxxx majetkové xxxxxx

118 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

119 - Opravné xxxxxxx

12 a 15 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx

121 - Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx

122 - Cenné papíry x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

123 - Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx fondech x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

124 - Hypotékární xxxxxx

125 - Ostatní xxxxxx

126 - Xxxxxxxx u xxxx

127 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

129 - Xxxxxxx xxxxxxx

151 - Xxxxx termínové xxxxxxx

152 - Xxxxxxxxx xxxx

153 - Prodané xxxx

13 - Depozita xxx aktivním zajištění

131 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

139 - Xxxxxxx položky

14 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

141 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

149 - Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx třída 2 - Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx majetek

20 - Nehmotný xxxxxxx

201 - Xxxxxxxxx xxxxxx

202 - Xxxxxxxx

203 - Xxxxxxxxxx a xxxxxxx práva

204 - Xxxxxxxx

205 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx

208 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx

209 - Opravné xxxxxxx

21 - Hmotný xxxxxx xxxxxxx

211 - Xxxxxx majetek

216 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

218 - Xxxxxxx k odpisovanému xxxxxxxx xxxxxxx

219 - Xxxxxxx položky

22 - Pořízení xxxxxxx

221 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

222 - Xxxxxxxxxx xxxxxx na pořízení xxxxxxxxxx a hmotného xxxxxxx

229 - Xxxxxxx xxxxxxx

23 - Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

231 - Xxxxxxxx

232 - Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

234 - Xxxxxx xx xxxxx

235 - Běžné xxxx

237 - Vlastní akcie

239 - Xxxxxxx xxxxxxx

24 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

241 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

242 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

243 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu

244 - Xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxx

245 - Bankovní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

25 - Ostatní xxxxxx

251 - Xxxxxx

252 - Ostatní aktiva

259 - Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

30 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

301 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

302 - Pohledávky xx zprostředkovateli (makléři)

303 - Pohledávky při xxxxxxxxx zajištění

308 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx z přímého xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

309 - Xxxxxxx položky

31 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

311 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx pojistného

312 - Xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

313 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx pojistného

315 - Pohledávky z náhrad xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

316 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx

318 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx

32 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx

321 - Pohledávky xx upsaný základní xxxxxxx

322 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxxx dluhopisů

323 - Xxxxx xxxxxxxx

324 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx

325 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

327 - Xxxxxxxxxx provozní xxxxxx

328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx

329 - Xxxxxxx xxxxxxx

33 - Závazky x&xxxx;xxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx

331 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

332 - Závazky xxxx zprostředkovatelům (xxxxxxxx)

333 - Xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx

338 - Xxxxxxx xxxxxxx z přímého xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

34 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

341 - Xxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xxxxxxxxxx

342 - Xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče

343 - Xxxxxxx z přerozdělení xxxxxxxxxx

346 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

348 - Xxxxxxx závazky z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

35 - Xxxxxxxxxxx x instituce

351 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti

352 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx

353 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

354 - Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

355 - Xxxxxxxxx s institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

359 - Xxxxxxx xxxxxxx

36 - Xxxxxxx xxxxxxx

361 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

362 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

363 - Různí xxxxxxxx

364 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx

365 - Eskontní xxxxx

366 - Xxxxxxxxxx úvěry

367 - Půjčky zaručené xxxxxxxxxx

368 - Přijaté xxxxxxxx xxxxxx

369 - Xxxxxxx závazky

37 - Xxxxxxxxx xxxx a dotací

371 - Xxx z příjmů

372 - Xxxxxxx xxxxx xxxx

373 - Nepřímé xxxx x xxxxxxxx

374 - Xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx

375 - Xxxxxxx xxxxxx

377 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

39 - Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx

391 - Xxxxxxx xxxxxxxx období

392 - Xxxxxx příštích období

393 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

394 - Xxxxxx xxxxxxxx období

397 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

398 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

399 Vnitřní zúčtování

Účtová xxxxx 4 - Kapitálové xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

40 - Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

401 - Základní xxxxxxx

402 - Emisní xxxx

403 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

404 - Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

406 - Xxxxxxxx xxxx

407 - Sociální xxxx

408 - Fond investičního xxxxxxx

409 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

41 - Fondy xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

411 - Xxxxxxx rezervní fond

412 - Ostatní fondy

413 - Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx

414 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx

42 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

421 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve schvalovacím xxxxxx

43 - Fondy xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx

431 - Základní xxxx

433 - Xxxxxxxx xxxx

44 - Technické xxxxxxx

441 - Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx pojistné

442 - Xxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxxx

443 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

444 - Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx

445 - Vyrovnávací rezerva

446 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojistník

447 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

449 - Xxxx rezervy

45 - Xxxxxxx xx ostatní xxxxxx x ztráty

451 - Xxxxxxx zákonné

452 - Xxxxxxx na xxx x&xxxx;xxxxxx

453 - Rezerva xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

459 - Xxxxxxx xxxxxxx

46 - Xxxxxxxx při pasivním xxxxxxxxx

461 - Závazky xx složených xxxxxxx

47 - Xxxxxxxxxx xxxxx

471 - Xxxxxxx xxxxx

472 - Xxxxxxx xxxxx

48 - Dlouhodobé xxxxxxx

481 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vlivem

482 - Xxxxxxx k podnikům x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

483 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

484 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxx

485 - Xxxxxxx xxxxxx

486 - Xxxxxxxx dotace

487 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

489 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

49 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

491 - Xxxxxxxx xxxx Kanceláře

Xxxxxx xxxxx 5 - Náklady

50 xx 51 - Xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

501 - Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx

502 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx na nákladech xx pojistná plnění

503 - Xxxxxx rezervy xx xxxxxxxx xxxxxx

504 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

505 - Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pojistné

506 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tvorbě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pojistné

507 - Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

508 - Podíl xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx rezerv

509 - Xxxxxx vyrovnávací xxxxxxx

511 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx

512 - Správní xxxxx

514 - Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

515 - Podíl zajišťovatelů xx xxxxxxxx x xxxxxxx

518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

519 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx

52 xx 54 - Xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

521 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

522 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pojistná xxxxxx

523 - Tvorba xxxxxxx xx nezasloužené xxxxxxxx

524 - Podíl zajišťovatelů xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

525 - Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

526 - Xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

527 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

528 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx

529 - Tvorba jiných xxxxxx

531 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

532 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx pojistné xxxxxxx

533 - Xxxxxxx xxxxx

535 - Náklady na xxxxxxxx umístění

536 - Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx

537 - Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

538 - Xxxxxxx xx realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

539 - Úbytky xxxxxxx finančního umístění

541 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx prémiích a xxxxxxx

547 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

548 - Xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

55 až 57 - Xxxxxxxxxxx účet

551 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

554 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

555 - Xxxxxxx xx realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

558 - Xxxxxxx náklady

559 - Xxxxxx opravných položek x&xxxx;xxxxxxx

561 - Xxxxxx xxxxxx xx rizika x xxxxxx

562 - Xxxx a poplatky

563 - Xxxxxxxxx náklady

564 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxx xxxx xxxxxxxxx

571 - Xxx z příjmů z běžné xxxxxxxx - xxxxxxx

572 - Xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

573 - Xxx x&xxxx;xxxxxx z mimořádné xxxxxxxx - xxxxxxx

574 - Xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx - odložená

575 - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx

59 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťoven

591 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 6 - Výnosy

60 až 61 - Technický účet x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

601 - Xxxxxxxxxx xxxxx pojistné

602 - Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postoupené xxxxxxxxxxxxxx

603 - Použití xxxxxxx xx pojistná xxxxxx

604 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pojistná xxxxxx

605 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

606 - Xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistné

607 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

608 - Xxxxx zajišťovatelů xx použití jiných xxxxxx

609 - Použití xxxxxxxxxxx rezervy

611 - Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx

613 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

616 - Xxxxxx xx ziscích

617 - Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

618 - Xxxxxxx technické xxxxxx

619 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

62 xx 64 - Xxxxxxxxx účet x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

621 - Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

622 - Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

623 - Xxxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

624 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pojistné

625 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

626 - Xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

627 - Xxxxxxx rezervy xxxxxxxxxx životních pojištění

628 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

629 - Použití xxxxxx xxxxxx

631 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxx xxxxxx

634 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx účastí

635 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxx

636 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxx umístění

637 - Xxxxxxx xxxxxxxxx položek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

638 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx

639 - Přírůstky xxxxxxx finančního xxxxxxxx

641 - Xxxxxx na xxxxxxx

642 - Xxxxxx xx xxxxxxx postoupené xxxxxxxxxxxxxx

643 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

647 - Xxxxxxx technické xxxxxx

648 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

649 - Převod xxxxxx z finančního xxxxxxxx xx netechnický xxxx

65 xx 67 - Netechnický xxxx

651 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

652 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxx

653 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx umístění

654 - Použití opravných xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

655 - Výnosy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

656 - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

657 - Xxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx neživotního pojištění

658 - Xxxxxxx výnosy

659 - Xxxxxxx opravných xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

661 - Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx

663 - Xxxxxxxxx xxxxxx

664 - Přírůstky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

69 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťoven

691 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosů

Xxxxxx xxxxx 7 - Závěrkové xxxx x podrozvahové účty

70 - Účty xxxxxxxx

701 - Xxxxxxxxx xxxx rozvažný

702 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

71 - Účet xxxxx x xxxxx

711 - Xxxx xxxxx x xxxxx

712 - Xxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

713 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledku technického xxxx k životnímu pojištění

714 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx netechnického xxxx

72 - Podrozvahové xxxx

721 - Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

722 - Xxxxxxx xxxxxxx xx zástavy

723 - Xxxxxx k inkasu použití x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

724 - Xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

725 - Xxxxxxx z leasingu

726 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxxx, a.s.

727 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx z provozu vozidla xxxxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

728 - Xxxxxxxxx účet xxx výsledek xxxxxxxxx

729 - Evidenční xxxx

73 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx 8 x 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťoven

XXXXXXXX xx. XXX X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx. 282/105&xxxx;880/2001)

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny

Článek X

(1) O xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x hospodářském xxxxxxxx - x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx obchodní zákoník x občanský zákoník, zákony xxxxxxxxxx nakládání s výsledky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zákon o pojišťovnictví, zákon o daních z příjmů x zákon o účetnictví 5), xxxxx xx dále označuje xxx jako „zákon“ - xxxxxx pojišťovna x&xxxx;xxxxxxx s účtovou osnovou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nevylučuje-li to xxxxxxxx xxxxxxx6), xx xxxxxxxxx umístěním.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxx, dluhopisy (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy xx.), majetkové xxxxxx xx podnikání xxxxxxx xxxx (podílové xxxxx xxxxxx a xxxxxx), xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx u xxxx, depozitní xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx listy xx.), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx účastí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxx v podniku xxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 20% x xxxxxxx 50% podíl (účast) xxxxxx na jeho xxxxxxxxx kapitálu. Pojišťovna xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx xx xxxxxx xxxxx v podniku xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxx 50% xxxxx (xxxxx) xx jeho základním xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a) xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx rozhodující xxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.7a)

(5) Xx xxxxxxx účasti xx xxxxxxxx ty, xxxxx nelze přiřadit xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3 x 4, xx. xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a) xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 20% na xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx opatřením Xxxxxxxxxxxx financí XX.7)

Xxxxxx Xx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx buď xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx8)) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxx o xxxxxxxx9)) x x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejm. xxxxxx10) ).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx rozumějí xx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xx xxxx xxxxx než x&xxxx;xxxxxxxxxx zisk pojišťovny. Xxx x fondy, xxxxx xxx xxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx dalších xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, dotacemi, popř. xxxxxxxxxx majetku, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Fondy ze xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx nelze xxxxxx xx vrub xxxxxxx xx xxxxxx, xx neplatí v případě Xxxxxxxxxx xxxxx vytvářeného Xxxxxx xxxxxxxxx pojistitelů.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx, x to i xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), x kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx v případě xxxxxxxxx xxxx konkurzu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (tj. x&xxxx;xxxxxxxxx pořadí). Xxxx xx xxxxx zejména x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx 48, xxxx. 36, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxxxxx uzavřela xxxx xxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem.10a) Pojišťovacím xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby definované xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.10b)

(7) Xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zničení) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx majetku, a xx z jakýchkoli xxxxxx. Xx xxxx 563 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rozdíly - xxxxx (Čl. XIV xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(8) Xxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxx xxxx, z rozpočtových xxxxxxxxxx Xxxxxxxx agentury, x&xxxx;xxxxxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxx (xxxx jen „xxxxxx“). Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx výnosů xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Dotace na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, snižuje xxxxxxxxxx cenu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xx x něm xxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx vytváření xxxxxxxxxxxx xxxx pojišťovny xxxxx x&xxxx;xxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx syntetickými xxxx xxxxxx osnovy nebo xxxxxxx xx jiném xxxxx x&xxxx;xxxxxx postupech xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxx a závazků, xxxxxxx x výnosů,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx dlužníků x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (viz Čl. I xxxx. 3)

x) xxxxxxx xx tuzemskou xxxx (Kč) a xxxx xxxx zejména xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), vkladech (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, majetku v zahraničí,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx xx zveřejňování xxxxx x&xxxx;xx,

x) členění x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně xx majetek daný xx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) členění xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících xx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx,1a)

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících z postupů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jiných investičních xxxxxxxxxxxxx10d) (finančních xxxxxxxxxx).

(2) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxxx xxxxxx nehmotného a xxxxxxxx xxxxxxx (zejm. xxxx a věcí) xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx x pohybu tohoto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx - xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx XXX a xx uvedený xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx analytických xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvážení, x xx xxxxxxx xxx potřeby

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx výsledků pojištění x xxxxxxxxx,

x) uživatelů xxxxx z účetní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx x xx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx-xx xxxxxxx potřeby jiným xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx újmu hledisek xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx v odstavcích 1 xx 3.

Článek III

Postup xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx otevírání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §17 zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

X. Otevírání xxxxxxxx xxxx

(1) Účty xxxxxx knihy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zápisy. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxx 702 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxx) xxxx 701.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 701 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x účetními xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 701 x xx vrub xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtů xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxx 702 xx xxx otevírání xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xx vrub účtu 421 se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vrub, xxxx. xx prospěch xxxx 701.

(4) Xxxx xxxx 421 xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zápisy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 41-Xxxxx ze xxxxx x převedené xxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx 369, 489,

x) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na vrub xxxxxxxxxxx xxxx účtové xxxxxxx 41-Xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxx 328, 118. Na vrub xxxx 414 xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ztráta převádí xx xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx účetní xxxxxx na xxxxxx 395 a 396, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx těch xxxxxx, na xxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxxxxx při uzavírání xxxxxxxx xxxx.

(7) Xx xxxxxxxx účetních xxxx xx zaúčtují v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx §7 xxxx. 4 zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx změn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (jako účetní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), x xx xx souvztažným xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 563), xxxx. xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx 663).

XX. Xxxxxxxxx účetních xxxx

(1) Xxxx hlavní xxxxx xx uzavírají xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 712, 713, 714, xxxxxxx xxxxx xxxx výnosů xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 712, 713, 714 se xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 711. Xxxxxxxx xxxxxxxx účtu 711 xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxx 702.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přeúčtují xx xxxx xxxx 702, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účtu. Xx xxxx xxxx 702 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx 711 (x xxxxxxx xxxxxx). Xx prospěch účtu 702 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx 711 (x případě xxxxx).

Xxxxxx IV

Účetní xxxxxxx x uzavírání xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx §18 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx.10c) Xxxxxxxxxx informací xxxxxx závěrky xx xxxxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxxx účetních xxxx xx xxxxxxx, xxx xxx se x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §17 xxxx. 3 xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx dáti a Xxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zjišťují konečné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxx a výnosů,

c) xxxxxx xx xxxxxx xxxx z příjmů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx),

x) xxxxxx se účetní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx účetní knihy xxxxxxxx xxxxxxxx rozvahových xxxx x zůstatku xxxx 711 xx xxxx 702.

Základní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx III xxx XX. Obecných ustanovení.

(2) Xxxxxxxxxxx výsledek před xxxxxxxx xx zjistí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech xxxxxx třídy 6 a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účtové třídy 5 x&xxxx;xxxxxxxx xxxx 571, 572, 573, 574, 575.

(3) Hospodářský xxxxxxxx xx zdanění - xxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx - xx xxxxxx xxxx xxxxxx výnosů účtovaných xx xxxxxx xxxxxx třídy 6 a xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx třídy 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx všech xxxx xxxxxxxx skupin 50 xx 51 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx 712. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 60 xx 61 xx zaúčtují xx xxxxxxxx xxxx 712. Hospodářský výsledek xxxxxxxx xxxxxxxxxx strany XX x X xxxx 712 xx xxxxx xxx povahy xxxxxxxx na xxxx (xx xxxxxxxx) xxxx 711.

x) obraty všech xxxx účtových xxxxxx 52 až 54 xx zaúčtují xx xxxx xxxx 713. Xxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxx skupin 62 xx 64 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 713. Hospodářský xxxxxxxx xxxxxxxx porovnáním xxxxxx XX x X xxxx 713 xx xxxxx xxx xxxxxx zaúčtuje na xxxx (xx prospěch) xxxx 711.

c) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 55 xx 57 xx xxxxxxxx xx xxxx účtu 714. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 65 xx 67 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu 714. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx MD x X xxxx 714 xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx (ve xxxxxxxx) xxxx 711.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx 712, 713 musí xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx řádky xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vazby xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx účtu 702 x účtu 711 xx sestaví xxxxxx xxxxxxx.

Článek X

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) V účetnictví x x&xxxx;xxxxxx závěrce pojišťovny xx zakázáno vzájemně xxxxxxxxxx majetek x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s výjimkou:

a) pohledávek x závazků (x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx) vůči xxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx dobu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx vedeny xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx konkrétní nákladové, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a vratek xxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx12) xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx účtování x pohledávkách x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x zajištění.

(4) Xxxxxxx x xxxxxx (technického xxxx) životního xxxxxxxxx xxxxx záměrně xxxxxxxx xx nákladů x xxxxxx (technického xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx. Náklady x xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxxx převádět xx xxxxxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Článek XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu xx okamžik, ve xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xx.), xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx změně xxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx.), xx xxxxxxxx xxxxx, manka, xxxxxxx, xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, popř. xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx potřebné doklady xxxx skutečnosti dokumentující, xxxx které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 3.

(3) X&xxxx;xxxxxxxxx okamžiku12a) použije xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx případě,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s daným xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky,

c) předepsanou xxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxxx, přiměřenou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx.

Článek XXX

Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x výnosy xxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxx zásad:

a) xxxxxxx x výnosy xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, x&xxxx;xxxx časově x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nákladů xxxx xxxxxx xxxxxxxx účetních xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx nákladů x xxxxxx, kterých xx týkají; jen x&xxxx;xxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprav, xxxxxxxx xx za mimořádné xxxxxxx nebo výnosy,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx účetních xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx rozlišit ve xxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx příštích období (xxxx 391),

- xxxxxx xxxxxxxx období (účet 392),

x) xxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxx budoucích xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

- xxxxxx příštích xxxxxx (účet 393)

- xxxxxx příštích xxxxxx (xxxx 394)

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozlišení xx xxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx), xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxx xxx splněna xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx případy, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období se xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx v nákladech xx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozlišení x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x pravidelně xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (výdajů) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx v každém xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Účty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Změny xxxxxx xxxxxxx jsou možné xxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 zákona.

Článek XXXX

Xxxxxx xxxxxx - odložený daňový xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů 13) xxxxx složku nákladů xxxxxxxxxx x xxxxxx xx o xx xx účtech v účtové xxxxxxx 55 až 57 - Xxxxxxxxxxx xxxx (účty 571, 572, 573, 574, 575).

(2) Xxxxxx povinnost xx xxxxx na:

a) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx dané účetní x zdaňovací období

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příštích účetních x zdaňovacích období.

(3) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx období xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx a ve xxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx daňová xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xx zisková (xxx xx vrub xxxx 571 xxxx 573 a xx xxxxxxxx xxxx 371). Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost buď xx xxxx 571 xxxx xx xxxx 573 souvztažně x&xxxx;xxxxx 371 jako xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. Xx xxxx 575 se xxxxxx doměrky a xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účtu 371 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnému územnímu xxxxxxxxxx orgánu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx povinnost splatná xx zjistí xx xxxxxxx základu xxxx x&xxxx;xxxxxx a xxxxx xxxxxx zákonem o daních z příjmů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx zjištěná xxxxxx xxxxxxxxx xx účtuje xx vrub xxxx 571 x 573 x xx xxxxxxxx xxxx 371.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx u pojišťovny x&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx a hospodářským xxxxxxxxx před zdaněním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx z titulu xxxxxxx xxxx odpisy xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o daních z příjmů (dále xxx „xxxxxx xxxxx“) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pojišťovny (xxxx xxx „účetní xxxxx“). Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i z ostatních xxxxxxxxx rozdílů.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx z příjmů, xxxxx xx xxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx; účtuje xx xx xxxx xxxx 572 a 574 x xx xxxxxxxx xxxx 377, je-li xxxxxx xxxxx větší xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladových xxxx xx souvztažným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 377, xx-xx daňový odpis xxxxx než xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx jen x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o jejím xxxxxx daňovém uplatnění x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx závěrce.

(7) Xxx xxxxxxxx nehmotného a xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxx majetku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nepotřebnosti xx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v účtové xxxxxxx 57 x xx účtu 377 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx cenou vypočtenou xxxxx xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů x zůstatkovou xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxx IX

Zásady xxx xxxxxx x používání xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx) je zohledněna zákonem o daních z příjmů, a zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 13),14),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx zohledněna xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx) prospěch xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx k účelům, k nimž xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx aktivní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx dokladové xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.) xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx rezerv, xxxx. xxxxxx xxxxxx vytváření x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Opravné xxxxxxx, xxxxx vytvářejí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx člení na xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx (a xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů x zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,13),14)

x) xxxxxxx xxxxxx (a xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx daňovými xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Opravné položky xx vytvářejí xx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx majetku v případech, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxxxxxx. Opravné položky xx xxxxxxxxx maximálně xx výše xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx období, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx prokáže xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx výše, x xx xxxxxxxxx xx základě inventarizace.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx aktivní xxxxxxxx.

(5) Xxxxx se na xxxxxx xxxxx snížení xxxxxxx majetku vytváří xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx položky.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxx inventarizaci xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxx), xxxxxxxxxxx xx opravné položky, xxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx. Xxx zejména x případ, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx) včas x podle smlouvy xxxxxx xxxxxxxxx platit xxxx. xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx.

(8) V případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxx pohledávek x x dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpisový xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxx snížení vyúčtuje xx xxxx nákladů (xxxx 563), nevyplývá-li xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) xxxxxxx položky x majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. odpisovaný xxxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx ocenění x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx snížení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxx hodnotou nebo xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivát x tímto xxxxxxxxx xx zajištěna hodnota xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XI

Kurzové xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vedou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx měně, xx. x&xxxx;xxxxxxx korunách (Xx), x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx15) xxxxxxxx i x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(2) Majetek x xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15a) xx xxxxxx měnu kurzem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx (§24 xxxx. 4 xxxxxx). X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze majetek x xxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx16). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo prodeje xxxx xxxx za xxxxxx měnu xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx použít xxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prodány. Xxx xxxxxxxx cizích xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v kurzech devizového xxxx xxxxxxxxxxx XXX, xx pro xxxxxxxx xxxxxx xxx použijí xxxxxxxxx střední xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, popř. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, k americkému xxxxxx nebo EURu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxx 558, xxxx. xx prospěch xxxx 658, xxxxxxxxxx s příslušným xxxxx aktiv xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 písm. b) xxxxxx se xxxxxx.

x) xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx. b) xx xxxx účtu 558, xxxx. ve prospěch xxxx 658,

b) na xxxxxx finančního xxxxxxxx xx xxxx xxxx 539, 564, popř. xx xxxxxxxx účtů 639, 664.

(5) U xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kurzový rozdíl xxxxxxxx xxxx hodnoty x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx způsobů xxxxxxxxx

Xxxxxx XXX

(1) Způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx a závazků xxxxxxx xxxxx v §2428. Xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ocenění hmotného xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 21 x xxxxxx xxxx pozemků (xxxx 102 nebo 101), xx zvyšuje o xxxxxx na dokončené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx17) v případech, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx zvyšuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx13). Xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 20 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx účtuje xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx formou xxxxxxx (xxxx 108, 208, 218).

(5) X přechodném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx X.

(6) X&xxxx;xxxxxxx (§18 odst. 1 xxxx. x) zákona) xx uvádějí informace

a) x xxxxxxx oceňování xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx v účtové třídě 1,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx tohoto umístění x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx XIII x Xxxxxx XIIIa,

x) xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 zákona.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcí xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zařazených. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sníží x xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxx, přičemž míra xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části xx shodná x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx souboru.

(8) Reálnou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x jen x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx oceňovací xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, účtují x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx závěrce. Xxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxx použít x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v pojišťovnictví podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1) X oceňovacích xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účtuje v souladu x&xxxx;Xx. XIIIa.

Xxxxxx XIII

(1) Reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4, xx rozumí tržní xxxxxxx.

(2) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx §27 xxxx. 3 xxxxxx.

(3) Pokud xx xxx sestavení xxxxxx závěrky xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená v odstavci 2 xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx (xx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx tržní hodnota x xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx článku xx xxxxxx xxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxx odhadu jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodejní) xxxxxxx. To neplatí x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy se xxx konsolidaci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) při xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.18b)

(5) V případě xxxxxxx x xxxxxx (nemovitostí) xx reálnou xxxxxxxx xxxxxx hodnota, stanovená x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 8.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx rozumí cena, xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodávajícím a xxxxxxxxx s tím, xx xx tento xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na trhu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx obvyklá vzhledem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx stavba podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx jednou xx 5 xxx. Xxxxx xx posledního xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxx stavby poklesla, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty. Takto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx, xx pozemky x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx době (xxx xx 3 měsíců), xxxxx xx hodnota xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6 x 7 x xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx1) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx té xxxx, xxx byla pojišťovna xxxxxxx dostát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.17a)

Xxxxxx XXXXx

(1) Jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xx oceňují reálnou xxxxxxxx, se xxxxxx xxxńxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxx se považují xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx vůči xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ocenění xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx.

(2) X rozdílech podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rezerv xx vrub xxxx 539, 564, xxxx xx prospěch xxxx 639, 664, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x závazků, xxxxx xx oceňují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxx tvorby xxxx xxxxxxx xxxx rezervy.

(4) X rozdílech xxxxx xxxxxxxx 1 u xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx určeny x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxx, xx účtuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2. X xxxxx ostatních xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx oceňují xxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx nebo xx xxxxxxxx účtu 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (majetku); x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx) se xxxxxxxxx zúčtuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účtuje

a) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Čl. XVa xxxx. 7 xxxx. x) v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 2,

x) x&xxxx;xxxxxxxxx podle Čl. XVa xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx derivátu; x&xxxx;xxxxxxxx realizace (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) se xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 404 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 539, 564 xxxx xx xxxxxxxx xxxx 639, 664.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxxxxx rozdíly

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §30 xxxx. 5 xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského x obchodního zákoníku, xxxx zákoníku práce o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxx stav v účetnictví xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanského zákoníku x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, opuštěné, xxxxxxxxxxx obohacení.

(2) Rozdíly xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxxx xxxx xx mimořádných nákladů (xxxx 563), xxxx. xxxxxxxxxxx výnosů (xxxx 663) x&xxxx;xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cenin, xxxxx xx xxxxxxxx vždy xxxx pohledávka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx v oddělené analytické xxxxxxxx „Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxxx umořovací xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a v účetnictví xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx příslušného xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx neodpisovaného majetku xx xxxxxxxx účtu 403.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a derivátech

Článek XX

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx vymezují zvláštní xxxxxxxx.18) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxxxxxxxx s nimi xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravují xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxx.6)

(2) Cenné xxxxxx (XX) xx člení xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) proměnlivou xxxxxxxx xxxxx, jestliže její xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx používaným xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; x XX s pevným xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 122.

Xxxxxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx s proměnlivým výnosem. Xxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§19 xxxx. 7 poslední xxxx zákona).

Oceňování xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx XII, Xxxxxxx XIII x Xxxxxxx XIIIa Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx XX x&xxxx;xxxx xxxx na Xx x&xxxx;xxxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx XI.

(3) Xxxx XX xxx obchodování x&xxxx;xxxx xx stanoví xxxx xxxxxxx nebo xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18),19) Součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, např. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx účtuje jako x finančním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u cenných xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

(6) Xxxxx to xxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx neobchází xxxxxx xxxx, mohou xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx18b), x x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Čl. XII odst. 8 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování.

Xxxxxx XVa

Deriváty

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx,18) xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx s finančním xxxxxxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nástroj (xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx finančním xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx x zpravidla xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx):

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx v závislosti na xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx cenného papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxxx, resp. v závislosti xx xxxx xxxxxxxx (xxx. podkladová aktiva),

b) xxxxx xx ve xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx je xxxxxxxxx obdobná reakce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) který xxxx xxxxxxxxx v budoucnosti, xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vypořádání xx x xxxx delší xxx x xxxxxxx (xxx. spotové) operace (xx. účetní případy xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx dodání).

(3) Za xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména:

a) xxxx xxxxxxx (tj. úvěry, xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx převodem xxxxxxxxx, prodeje xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zpětným nákupem, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx současně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxx x xxxxxx, prodeji, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx komodit, xx kterými se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx), xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxx základě má xxx pořízeno nebo xxxxxxx nefinanční xxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Deriváty xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx termínové xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx opce (majitel) xx xxxxx u xxxxxxx xxxx (xxxx xxxx) xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx opce (xxx xxxx) právo xxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx stanovený xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx předem xxxxxxx xxxx k určitému xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx prodávající xxxx (xxxxxxxx) xx x nákupní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (finanční aktivum) xx xxxxxx pevně xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx člení xx xxxxxxxx k obchodování x xxxxxxxx zajišťovací. X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx derivátech, xx xxxx xxxxxxxxx xx derivát k obchodování.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v reálné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx toky zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xx. xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx měně proti xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu),

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. např. xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx úrokových sazeb xx úvěr, který xxxx teprve x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx),

x) zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx-xx zajištěny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se x takovém derivátu xxxxxx xxxx o xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(7) Zajišťovací xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rizika, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, tj. xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxx zajišťovaného xxxxxx xxxxx plně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v rozmezí xx 80% do 125% (xx. xxxx. xxxxx xxxx xx zajišťovacího xxxxxxxx xxxx 120 x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 100, xxxxxxxxxx je vyjádřena xxxxxxx 120/100 xxxx 100/120).

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběžně xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxx neobchází xxxxxx xxxx, xxxxx být xxx účtování o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu18a) použity xxxxxxxxx xxxx postupy xxxxxxxx18b), x v tomto xxxxxxx xxxxx ustanovení Čl. XII xxxx. 8 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnotě, xx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sumou x xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (úrokový xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx) xx účtuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx směnek xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (účet 658) xxxx ostatních xxxxxxx (xxxx 568). Xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x k jinému xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, časově xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxx časového rozlišení xxx xxxxxxxx diskontu xxxxxxx x xxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze směnky xxxxxxxxxxx přesahuje xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx eskontu, se xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx 723, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ručení xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx převede xx xxxx 325.

(5) Xx doby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trvá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. X tomto xxxxxxx xx účtuje xx xxxxxxxx xxxx 365; xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtech.

Článek XVI

Přeměny společností, xxxxxxx s likvidací

Pokud to xxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxx právními předpisy x pojišťovnictví xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny19a) xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx19b) xxxxxxxxx použity xxxx xxxxxxx účtování.19c)

XXXXXXXX xx. XXX X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx. 282/105&xxxx;880/2001)

 Xxxxxxx x. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx č. 2
POSTUPY XXXXXXXX XXX POJIŠŤOVNY
B.
Zvláštní xxxxxxxxxx kúčtovým xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx (investice)
Nehmotný, xxxxxx x finanční majetek
Pohledávky, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxxx účty x podrozvahové účty
Vnitropodnikové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 1 - Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxx X

(1) Xx xxxxxx xxxx účtové xxxxx xx xxxxxx x majetku xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx (xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxxx a zajišťovací xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s tímto majetkem xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxx (nemovitosti) (xxx. xxxx. 10),

x) finanční xxxxxxxx x podnicích xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky (xxx. skup. 11),

x) xxxxxxx finanční umístění (xxx. xxxx. 12 x 15),

d) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zajištění (xxx. xxxx. 13),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxx. 14).

Článek XX
Xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx)

(1) V účtové xxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x stavbách (nemovitostech)20), xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx podílovém xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxx xx xxxxx hospodaření.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx (xxxx 101 a 102) se člení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx, tj. xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx), xxxx nemovitosti xx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx. xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx a pozemky).

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx (xx. 108) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v souladu s odpisovým xxxxxx pojišťovny.

Opravné xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx 109.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x případném příslušenství xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx III

Finanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx

(1) Majetkovými xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx představují xxxx xxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx je souhrn xxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;Článkem I xxxx. 3 xx 5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx 111, 112 xxxx 117.

(2) Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k obchodování, xx xxxxxx xx xxxx 113 xxxx 115.

(3) Xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatný vliv xx účtují xx xxxxxx 114 xxxx 116. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxx (xxxx 124 a 125).

(4) Xx xxxx 118 xx xxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatný xxxx.

(5) Xxxxxxx položky xx xxxxxx xx účtu 119.

Xxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X cenných xxxxxxxx s proměnlivým xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 121, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx Čl. III odst. 1 xxxx účtové xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 122, xxxxx-xx o XX xxxxx Čl. III xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxx účtu se xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx18b) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx včetně dlouhodobých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondech a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 123. O tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 11. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx odděleně xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, sdružení x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx položkou xxxx xxxxxxxx za společnosti x xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxxxxx.

(3) Za hypotekární xxxxxx xx považují xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx21), xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxx xxxxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvou uzavřenou x&xxxx;xxxxxxxxx (xxxx 124).

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx 125) xx xxxxxx ty xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojistnou xxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x bank (xxxx 126) jsou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxx. xxxx penězi xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx umístily x xxxx x xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx majetku (x xxx. sk. 23) x o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx 721).

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (účet 127) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx účtu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx x sbírky x předměty x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx primárně určeny x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(7) Xx účtu 129 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účtuje také xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15, x xxxxx je xxxxxxxxxx x&xxxx;Čl. VII této xxxxxx xxxxx.

Článek X

Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxx 131 xxxxxx pojišťovna (xxxxxxxxxxxx) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx složených x xxxxxxxxxxxxxxx, které představují xxxxxxxxxx zajišťovatele xx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx. Xxx o xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xx účtují xx účtu 139. X&xxxx;xxxxxxx, xx tímto xxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 121 xxxx 122.

Xxxxxx VI

Finanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx účtu 141 xx xxxxxx finanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx nositelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Jde xxxx. o xxxxxxxxxx xx smluv pojišťovny xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx investičním xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx určená xx xxxxx závazků, x to ve xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. X tomto finančním xxxxxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx třídy 1 resp. xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx závazků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vytváří xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 446). Xxxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 149.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18a) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem XVa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 2 - Nehmotný, xxxxxx x finanční xxxxxxx

Xxxxxx I

(1) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx umístění (xxxxxx třída 1), a xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxx. 20),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. skup. 21),

x) xxxxxxxx majetku (úč. xxxx. 22),

d) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (úč. xxxx. 23),

e) ostatní xxxxxx (xx. xxxx. 25).

Xxxxxxx x&xxxx;xxxx účtové xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v souladu s §19 odst. 7 xxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3,

x) xxxxxxx movitém xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxx jde x výši xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx x daních x&xxxx;xxxxxx.22)

(3) Xxxx xxxxxxxx majetek x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 20 xx účtuje dlouhodobý xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx vyšší xxx 60 000 Xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxx majetek, který xxx zaúčtován na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31.12.1995, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxx.

(5) Xxxxx použitelnosti xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx, xxxxx xxxxx x ocenitelná práva (xxxx. účet 203) x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxx majetek xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx 201). Xxxxxxx sem xxxxxx xx pořízení xxxxxxxx x nehmotného majetku x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxx ustanovení Čl. I. xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx) xxxxx při xxxx xxxxx (xxxx 202).

(3) Průmyslovými x xxxxxxxxx právy (xxxx 203) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vzorům, zlepšovacím xxxxxxx, xxxxxxxx známce, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x užitnému xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vytvořený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, chráněný x xxxxxxxxxx autorským xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx 204.

(5) Xx xxxxxxx nehmotný xxxxxxx (xxxx 205) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nehmotný xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx majetek xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 208) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny.

(7) Xxxxxxx položka x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx účtu 209.

Xxxxxx III

Hmotný xxxxxx xxxxxxx

(1) V této xxxxxx xxxxxxx xx účtuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Čl. I xxxx. 2). Xx xxxxxx xxxxxxx v účtové xxxxxxx 21 xx xxxxxxxx zejména xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx části x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x příslušenství, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx potřeby, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.23)

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 211 xx xxxxxxx (xxxx) podle xxxxxxxx 1, který xx xxxxxxxx. Xx tomto xxxx xx xxxxxx x x zvířatech, xxxxxx-xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xx hmotný majetek xxxxxxxxxxxx (účet 216) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx díla s sbírky, xxxxxxxx z drahých xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx majetku, který xx finančním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 127).

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 218) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxx spoluvlastník xxxxxxxxxx ze svého xxxxxx. Xxxxxxx položky xx xxxxxx na xxxx 219.

(5) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx23a).

(6) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxx. 21) v leasingu.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxx

X&xxxx;xxxx xxxxxxx se účtuje x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (účet 221) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx třídách 1 i 2. Xxxxxxxxxx zálohy (xxxx 222) představují částky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx položkou v rozvaze. Xxxxx je pořízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx dojít k přechodnému xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx (xxxx 229), xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyúčtuje xx xx xxxx xxxxxxx jako xxxxx (xxxx 563).

Xxxxxx V

Pokladní hodnoty x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokladna (účet 231) se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xx xxxxxxxxx měnu (Xx) x xx cizí xxxx.

(2) Xx xxxx 232 xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx účty xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kolky, úvěrové x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx řídí zvláštními xxxxxxxx.24) X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx v samostatné položce xxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxx (xxxx 234) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx (xxxxxxx) peněz z pokladny (xxxx 231) x xxxxxxx xxxx (xxxx 235), xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx (účet 126),anebo xxxxxxxx nesouladu ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (xxxx 366, z účt. xxxx. 47) x xxxx bankovními účty xxxxxxxx.

(4) Xxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (xxxx 235), xxxxx xxxxxxx u xxxxx (xxxx 126).

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx účtu 237 xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx v rozvaze samostatnou xxxxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xx vlastní akcie xxxxxx xx xxxx 121.

(6) Xx účtu 239 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k účtu 237.

Xxxxxx XX

Xxxxxx

Článek VII

Ostatní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx (xxxx 251) xx rozumí xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Čl. I xxxx. 2.

(2) Xx xxxx 251 xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období xx xxxxxx přímo xx xxxx xxxxxxx (xxxx 558). Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx stav xxxxx xxxxxxxx inventurou xx xxxxxx xxxxxx období) xx na počátku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 251 xx xxxx xxxx 558. Xxxxxxxx xxxx xxxxx zjištěný inventurou xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účtuje xx xxxxxxxx xxxx 558 x xx xxxx xxxx 251. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přechodný xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oceněním xxxxx při inventuře xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenou a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 259 x xx vrub xxxx 559. Trvalý xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx vrub xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx 563).

(4) Významné xxxxxxx zásob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx příštích xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zásob xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vrub xxxx 391 x xx xxxxxxxx účtu 363 (xxxxxxx částka xxxxxxx). Xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 391, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx 558 x xx xxxxxxxx xxxx 391. Xxxxxxxxxx účty xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 391. Xxxxxxxx xxxxxx případů účtování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), ale xxxxxxxxxx xxxxxxx zásob.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx 558), x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účty.

(7) Na xxxx 252 xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxx nelze zaúčtovat xx xxxx účet x&xxxx;xxxxxx třídě 2. Xxx xxxx. x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složené xx účet x xxxxxxxxxxx poštovního úřadu (xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxx).

(8) Xxxxxxx položky xx xxxxxx na xxxx 259.

Xxxxxx VIII

Vyřazování xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, které odpovídají xxxxxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx.).

(2) Xxxxxxxxxx xxxx majetku (xxx. skup. 20, 21), který xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx

x) 558 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) 563, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx.

(3) Xxx vyřazení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx umístění (účt. tř. 1) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx 555 nebo xxxx 538 x xxxxxxx náklady xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxx xxxx 551 xxxx xxxx 535.

(4) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zúčtované xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 22 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 563.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aniž xx xx majetek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání, x xxxxxxxx věc xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx vyřazení xx povahu samostatné xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx sníží x pořizovací xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx původního majetku. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx X

(1) Xxxxxx xxxxx 3 xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x ze xxxxxxxxx (xxx. sk. 30 x 33),

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xx. 32 x 36),

c) xxxxxxxxxx x závazků xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xx. 35),

x) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxx. xx. 37)

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pasiv (účt. xx. 39).

(2) V analytických xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx pojišťovna xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xxxxxx II

Pohledávky z přímého xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu pro xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx (xxx. xx. 30) xx xxxx předepsaného xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx25) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo okamžik, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního předpisu.26) Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.26a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 6 (xxxx. xxxx 601, 621). Xxx xxxxxx xxxxxxxxx27) xx xxxxxxx storno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxx zápisů ve xxxx, na kterou xxxxxxxxxx nevznikl x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit pojistníkovi xxxxxxxxx xxxx pojistného28), xxxxxx x xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx, kdy xx xxxxxxxx, xxxx x závazku xxxxxxxxxx (xxxx 331, xxxx. 338). Xxxxxxxx xx xxxxxx účtové xxxxxxx 30 xxxx účtovat x xxxxxxxxxxxx z hraničního xxxxxxxxx36) x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx posunu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx pojistném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx 231, popřípadě 235.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx (xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxx)29) zahrnuje veškeré xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx vztahují zcela xxxx zčásti k pozdějším (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx pojistné), xxxxxx xxxxxxx:

x) částek xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx pojistného může xxxxxxx xx na xxxxx xxxx:

xx) - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx rent,

- x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxxxx z rezervy na xxxxxx x xxxxx, xxxxx musí xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x kdy xxxxxxxx o pojišťovnictví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx);

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxx) xxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx (tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

xx xxxxxxxx:

- úbytků xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x

- xxxxxx (xxxxxxx).

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx zajištění xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zpravidla xx bude xxxxxx x xxxxx zajišťovatele xx pojistném a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x provizi xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) X&xxxx;xxxxxxx spolupojištění (xxxxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z pojistitelů pouze x svém xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xx. 30) a závazků (xxxx. xx. 33) x nákladů x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx technických xxxx xxxxxxxxx neživotního xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx 309 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k pohledávkám xx xxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 30.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxx 321 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (akcionáři) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku.

(2) Xx xxxx 322 xxxxxx xxxxxxxxxx jako emitent xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx krátkodobých xx xxxx 362, xxxx. xxxxxxxxxxxx na xxxx 483. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx emisí.

(3) Xx xxxx 323 se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z obchodních závazkových xxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku. Neúčtují xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 324 xx účtují xxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx Čl. XVa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování.

(5) Xx xxxx 325 se xxxxxx x těch xxxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxx k eskontu z příslušného xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx pojišťovně xxxxxxxxx eskontní xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx skutečnost ve xxxxxxxx účtu 325 x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx 365). Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výší xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 558.

(6) Xx xxxx 327 se xxxxxx xxxxxxxxxx z titulu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (účt. xx. 22).

(7) Xx xxxx 328 se xxxxxx xx pohledávky, které xxxxx zaúčtovat na xxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx účtu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu30b) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 618. X xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Opravné xxxxxxx xx účtu 329 xx xxxxxx v souladu x&xxxx;Článkem X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx xxx závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx (účet. xx. 33) je xxxxxxx xxxxxx (stanovení) xxxx xxxxxx (xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx pojistné xxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxx předpisy29) xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx vnitřním xxxxxxxx. X těchto závazcích xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx 331 xxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxx z ohlášené xxxxxxxx xxxxxxxx (uplatněného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 331 xx stavem účtu 491 xx xxxxxx xxxxxxxx dostatečnosti výše xxxxxxxxxx xxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nedostatečnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a).

(2) Na xxxx 332 xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke zprostředkovatelům xxxxxxxxx (xxxxxxxx). Na xxxx 338 se xxxxxx xxxxxxx z titulu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxx. 14) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účtové xxxxxxx 52 xx 54, x xxxx xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx části pojistného, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se zánikem xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx pojistitelé účtují x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech odděleně x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) ručení xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30a)

Článek V

Závazky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx.

Článek XX

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx účtu 351 se účtuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx nákladů, xxxx. xxxxxxxxxx s účtem 355. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou podle xxxxxxxxxxxx osob.

(2) Na xxxx 352 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx vlastních xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx 353 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxx zúčtovat na xxxxxx 351 x 352, např. xxxxx xx xxxxxxx cestovních xxxxxx.

(4) Xx účtu 354 xx xxxxxx x pohledávkách za xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxx k vyúčtování, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxx xxxx 355 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx účtu 355 xx účtuje x závazcích vůči xxxxx institucím. Xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákaz xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx. Analytické xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxx sociální xxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx.

(6) X případných xxxxxxxxx položkách (účet 359) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto postupů xxxxxxxx.

Článek VII

Ostatní xxxxxxx

(1) Xx xxxx 361 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (nesplacené cenné xxxxxx). Souvztažnými jsou xxxx v účtové xxxxxxx 11.

(2) Xx účtu 362 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 322.

(3) Xx xxxx 363 xx xxxxxx x závazcích xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxx obchodního zákoníku. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xx účtu 364 xx xxxxxx o xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx než 1 xxx.

(5) Xx xxxx 365 xx xxxxxx úvěry xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx. Splnění závazku xxxxxxxx xxxx pojišťovně (xxxxxxxx) u eskontované xxxxxxxxxx se účtuje xx xxxxxxxx tohoto xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx eskontního xxxxx x eskontované pohledávky xx xxxxxx na xxxx 558. Xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bankami.

(6) Xx xxxx 366 xx xxxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xxxxxxx. Analytické xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx od xxxx.

(7) Xx xxxx 367 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx krátkodobých půjček x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtu 322. Xxxxxxxxxx účty se xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xx uvádějí x&xxxx;xxxxxxx.

(8) Xx xxxx 368 xx účtují xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxx.

(9) Xx účtu 369 xx účtují xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxx xxxxxx skupiny 36 (např. případné xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx na tomto xxxx účtují v analytických xxxxxx odděleně x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30b) Xxxxxxxx xx tomto xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z ostatní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.36a) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx 369 se stavem xxxx 491 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx garančního fondu; x&xxxx;xxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů.1a)

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

Xxxxxx XXXX

(1) Na xxxx 371 xx xxxxxx placené xxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knih xx xxx vyúčtuje xxxxxxx pojišťovny jako xxxxxxxxxx xx splatné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx souvztažným xxxxxxx xx xxxx xxxx 571 xxxx xx xxxx xxxx 573.

(2) Xx účtu 372 xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx výplatě akcionářům, xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx (např. xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxxx účty x&xxxx;xxxxxx xxxx se xxxxx podle jednotlivých xxxx.

(3) Xx xxxx 373 xx účtují xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx hodnoty) x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Článek IX. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx odděleně pro xxxxxxxxxx daně účtované xx tomto xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx prospěch xxxx 373 x xx xxxx xxxx 323, 328, 354 xxxx. xx vrub xxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;xxxxxx třídě 2 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx xxx bezplatném xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osob, jakož x při vzniku xxxxx. Xx xxxx xxxx 373 se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xx xxxx účtu 373 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za zdaňovací xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 363, 369, xxxx. účtů xxxxxx xxxxxxx 48. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 373 x xx xxxx xxxx 562 v Netechnickém xxxx.

(4) Ve xxxxxxxx xxxx 374 a 375 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx xx pořízení majetku xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 403,

b) xxxxxx na úhradu xxxxxxx souvztažně x&xxxx;xxxxx 658 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxx účtu 377 se vyúčtuje x&xxxx;31.12. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx daňové xxxxx platné v následujícím xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxx účtu 377 xx xxxxxxxx x&xxxx;31.12. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odložená xxxxxx xxxxxxxxxx (podle xxxxxx xxxxx platné v následujícím xxxxxxx xxxxxx). Souvztažnými xxxx xxxx xxxx 572 x 574.

Xxxxxx IX

Účtování daně x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pojišťovna, xxxxx je xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx xx vrub účtu 373 (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx XXX na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxx. xx. 10 x xxx. tř. 2, nebo xxxx 391, xx-xx xx xxx účtováno x xxxxxxxx) nebo nakoupených xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxx závazku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (363, 369, xxxx x&xxxx;xxx. sk. 48) xxxx xx prospěch xxxx 231 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.Xx xxxxxxxx xxxx 373 (xxxxxxxx v analytických xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x XXX za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx na xxxxxxx), xxxx bez XXX xx prospěch příslušného xxxx xxxxxx x xxxxxxxx částku pohledávky xx vrub příslušných xxxx (323, 328, 354, popř. 118) xxxx xx xxxx xxxx 231 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx DPH xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx účtu 373 xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx doplatek XXX xx státního rozpočtu x zaúčtuje xxx xx xxxx xxxx 373 a ve xxxxxxxx xxxx 235, xxxx. 231.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx vznikne xxxxx xx xxxxxxx XXX (xxx aktivním xxxxxxxx xxxx 373) a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.30),31)

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 0,05, přepočítá xxxxxx DPH xx xxxxxx (zaúčtovanou xx xxxx xxxx 373) xxxxx koeficientem x xxxxxx xxxx takto xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 373 x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, popř. xxxx 558, x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) XXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 373 x xx vrub xxxx 235.

x) xxxxxxxxx-xx xxxxx koeficient xxxxxxx 0,05 včetně xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx se DPH xx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx vrub účtu 373) ve xxxxxxxx xxxx 373 a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nákladů, xxxx. xxxx 558.

(4) Pojišťovna, xxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx odpočet XXX, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(5) Pojišťovna, xxxxx xxxx plátcem XXX xxxxxx nakoupený xxxxxxx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxx v účtové xxxxxxx 10, xxxxxx třídě 2, nebo účtu 391, xx-xx xx xxx účtováno x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxx nákladů.

Xxxxxx X

Přechodné xxxx xxxxx x xxxxx

(1) Xx xxxx 391 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx zúčtují ve xxxxxxxx účtu 391 x xx xxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx jejich xxxxxx, tj. xx xxxxxxxx k zaúčtování xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxx xxxx 391. Xxxxxxxxxx předchozí xxxx neplatí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x

x) zásobách xxxxx Čl. VII odst. 4 xxxxxxx účtování x&xxxx;xxxxxx třídě 2,

x) xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nákladech (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

Xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx nákladů xx xxxx, xx xxxxxx xxxx uzavřena příslušná xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx účty x&xxxx;xxxx 391 se xxxxx xxxxxxxx pro výdaje xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) na pojistné xxxxxxx, příslušné údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xx xxxx 391 xx xxxxxx i o xxxxxxxxxxx nákladech příštích xxxxxx (odděleně x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx náklady (xxxxxx) na pojistné xxxxxxx xx časově xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx období, x xx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvám, xxxx k jednotlivým xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx časově xxxxxxxxx

x) v životním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx použití xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [6] se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů (xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (odečte) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx případ xx zaúčtuje xxxxxxxxx xxxxxxx tvorby XX 527/X 442, xxxx xx xxxxxx přímo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezervy xxxxxxx xxxxxxx XX 527/D 442 a výše xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Případný přechodně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, (x jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx účtování xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 391 x ve prospěch xxxx 532. Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zůstatek xxxx 391 xxxxxxxx xxx předchozí věty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 532 x xx xxxxxxxx účtu 391.

d) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxx v případě rezervy xx xxxxxxxx jiných xxxxxx.

Xxxxxxxx časově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 391 se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx vrub xxxx 511 xxxx 532.

(3) Xx účtu 392 xx účtují xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx účetním xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx například o xxxxxxx placené xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx kalendářního roku. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxx, xx kterým věcně xxxxxxxxx.

(4) Na xxxx 393 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zajištění servisních xxxxxx xxxxxxx předem. Xxxxxxxxx xxxxxx příštích xxxxxx s příslušným xxxxx xxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na xxxx 394 xx xxxxxx xxxxxx pojišťovnou nepřijaté (xxxxxxxxxxxx) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knih, xxxxx časově a xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zúčtovány xxxxx xx účtech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx. o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx 394 se xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 6.

(6) Na xxxxxx 397 xxxx 398 xx účtují xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obvyklé xxxxxxxxxx xxxx závazky x&xxxx;xxxxxx jejich xxxxxxx xxxx. Xxx xxxx. x předběžné pojistné xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, úrokové xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů s proměnlivým xxxxxxx, úrokové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx období resp. xxxxxx xxxxxxxx bankovního xxxxxxxxxx, xxxxx částek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, částky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx položky xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s postupy xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx D. xxxxxxxxx X.

(7) Na xxxx 399 xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny x&xxxx;xxxxxxxxxx xx zvoleném xxxxxx decentralizace xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx třída 4 - Xxxxxxxxxx účty x xxxxxxxxxx závazky

Xxxxxx X

Xxxxxx xxxxx 4 xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxx. xxxx. 40 xx 42),

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (účt. sk. 44) x xxxxxx xx ostatní xxxxxx x ztráty (účt. xx. 45),

c) xxxxxxxx xxx pasivním xxxxxxxxx (xxx. sk. 46),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx. xx. 47),

x) xxxxxxxxxx závazky (xxxx. xx. 48).

Xxxxxx II

Základní kapitál x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx účtu 401 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kapitálu podle obchodního zákoníku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 321. Analytické xxxx xx vedou x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapitál.

(2) Xx xxxx 402 xx xxxxxx rozdíl (ažio) xxxx nominální a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu pojišťovny.

(3) Xx účtu 403 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Článku Ia xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxx xx xxxxxxx dary x xxxxxx.

(4) Na xxxx 404 účtuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xx. 11). Xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x vkladatele x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účastí

a) jde-li x zvýšení, příslušná xxxx oceňovacího xxxxxxx xx vyúčtuje xx xxxxxx (účty 634 xxxx 651),

b) xxx-xx x xxxxxxx, příslušná xxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xx vyúčtuje do xxxxxxx (xxxx 538 xxxx 555).

Xx účtu 404 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v souladu x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxx (xxx Článek Ia xxxx. 3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx 411 se xxxxxx x xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx.32)

(3) Na účtu 412 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx po xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v analytické evidenci, xxxxxx xxxx se xxxxx v příloze.

(4) Xx xxxx 413 xx xxxxxx o nerozděleném xxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxxxxxxx s účtem 421.

(5) Xx xxxx 414 xx xxxxxx x xxxxxx, která vznikla x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nebyla xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 421.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 421 xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodním zákoníkem, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx o účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx.

Xxxxxx V

Technické xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (rezervy) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.1),6) Xxx účtování x xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx o podílu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxx, aby bylo xxxxx xxxxxxx

x) podíl xxxxxxxxxxxxx (xxxx zajišťovatelů) xx tvorbě x xxxxx rezerv,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s přírůstky nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) změnu xxxxx xxxxxxxxx rezervy.

Změna stavu xxxxxxx xx vypočte xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx 441 xx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx rezervy na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx33a), která xx xxxxxx časového xxxxxxxxx33b) pojistného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1). Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k předepsanému xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx 601, 621) x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx 602, 622). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rezervy xx xxxxxx metoda „xxx xxxx temporis“, xxxxxxxxxx xxxxxx „čtyřiadvacetinová“. Xxxxxx lze x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dospěje x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použití základních xxxxx. Analytické účty xx vedou xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xx uvede x&xxxx;xxxxxxx.

(3) Xx xxxx 442 xx xxxxxx x xxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Na xxxx 443 xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx účty xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx pojištění, a x&xxxx;xxxxx rámci xxxxxxxx xxx

x) pojistná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx účetním období xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx období vznikly, xxx xxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx plnění x&xxxx;xxxxxxxxxx událostí xxxxxxxxxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neuhrazených představují xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx 331.

(5) Na účtu 444 xx xxxxxx x rezervě xx xxxxxx a xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.33c) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxx z finančního umístění xxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, uvedou xx x&xxxx;xxxxxxx.

(6) Xx účtu 445 se účtuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxx 446 xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 14.

(8) Na xxxx 447 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx o xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxx 449 se xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx neživotních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.33d) Jde o xxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx), xxxxx nebyly xxxxxxxx xx žádné x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 44. Xx tomto xxxx xxxxxxxxxxx účtují xxxx x tvorbě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30a) Xxxx xxxx xxxxxxx x přehled o xxxxx xxxxxxx xx xxxxx v příloze x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxxx, xxxxxx stav se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx skupiny 45 xx xxxxxx x xxxxxx x použití xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem IX Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx v souladu x §26 odst. 3 xxxxxx. Xx xxxxxx xxxx účtové xxxxxxx se neúčtuje x technických xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx 451 xx xxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx za daňový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.13),14) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx 452 se xxxxxx x rezervě xx daň x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx dni xx xxxx odhadu daňové xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx z příjmů právnických xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx. X použití (zrušení) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx k okamžiku xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx daň; současně xx účtuje x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z daňového xxxxxxxx do nákladů xx účet 558. Xxxx rezerva xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx 453 xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Rezerva xx restrukturalizaci xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx jednotka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podrobný xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx alespoň:

a) xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx se zabývá,

b) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx poskytování jejich xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx vynaloženy,

e) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x účastníků xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx restrukturalizace xxxx xxxxxxxxx, a xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx hlavních xxxx.

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, náklady xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx systémů x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx činnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podnikatelských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zemi xxxx oblasti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx země xxxx xxxxxxx do jiné,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx některé xxxxxx řízení,

d) zásadní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx v položce Xxxx xxxxxxx x informace x ní xx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxx 459 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx v některém x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx. x rezervu xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx v příloze.

Článek XXX

Xxxxxxxx při xxxxxxxx zajištění

Na účtu 461 účtuje xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) x záručních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx. V analytických xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek XXXX

Xxxxxxxxxx úvěry

Na xxxxxx účtové xxxxxxx 47 se xxxxxx x xxxxxxxxxx úvěrech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Čl. I odst. 3 Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou x dlouhodobých bankovních xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx při eskontu xxxxxx.

Článek XX

Xxxxxxxxxx závazky

(1) Xx xxxxxx 481 xxxx 482 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikům, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vedou xxxxxxx vyplývající z kapitálových xxxxxxx a z obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxx 483 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s účtem 322.

(3) Na xxxx 484 účtuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx přijatých xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 485.

(5) Xx xxxx 486 se xxxxxx x přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotacích.

(6) Xx xxxx 487 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k překlenutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx 322. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx konvertibilních xxx, xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(7) Na xxxx 489 xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. případné závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Článek X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx xxxx 491 xxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.36b) Xxxxxxxx fond tvoří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx36c) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nejméně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx36d) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx.36e) O xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x použití xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx prospěch xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx účtuje x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx na Netechnickém xxxx v souladu x&xxxx;čl. II xxxx. 7 x čl. IV xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 5 - náklady a 6 - Xxxxxx. Xxxx (xxxxxxxx) tohoto xxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x. 92 a x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx se uvádí xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k účtovým xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx

Článek X

(1) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxx veškeré xxxxxxx xx pojišťovací, zajišťovací x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx (xx. neživotní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx). Xxxxxxx v účtové xxxxx 5 za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx časově xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx z postupů xxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxx xx o xxxxxxxxx xx pojištění a xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx současně (xxxxxxxxxx) jako o xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xx xxxxxxxx příslušných xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) jako x xxxxxxxxxxxx.

(3) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx účtuje xxx o tvorbě xxxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů6), x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xx tvorbě xxxxxxxxxxx rezerv, x xxxxxx opravných xxxxxxx xxxxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rizika x xxxxxx.

(4) Součástí xxxxxx xxxxx 5 xxxx též xxxxxxxxx xxxxxxx, vnitropodnikové převody xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z příjmů xx xxxxxxx pojišťovny.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rezervy. Změna xxxxx (rozdíl) příslušné xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx výši a x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx stavu xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx a xxxxx.

Xxxxxx II

Technický a xxxxxxxxxxx účet

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx skupiny 50 xx 51) xx xxxxxx xxxxxxx xx pojistná xxxxxx, xxxxxxx (výdaje) xx xxxxxxxxx pojistných xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx technickém účtu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 52 až 54) se účtují xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, náklady (xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, náklady na xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, tvorba xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx 55 xx 57) xx xxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištěním), xxxx a poplatky, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a ztráty, xxxxxx xxxxxxxxx položek, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx účtovat na xxxxxxxxxxx účtech x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v rámci neživotního xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 55 xx 57.

(5) X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účtují xx náklady xx xxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 52 až 54.

(6) X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zároveň xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, účtují xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 52 xx 54, xxxxx xxxx přímo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) V případě, xx xxxxx některých x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k technickému xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xx o takovém xxxxxxx primárně na xxxx 558 x x&xxxx;xxxxxx účtu se xxxxxxxx xxxxxxx (rozvrhuje) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx 512 xx 533, xxxx 518 xx 547). Xxxx xxxxxxx nesmí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x poplatky (xxxx 562, 571 xx 575), xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (558), xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx pouze x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtu (554, 559, 561, 563). Xxxxxx převodů (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v příloze.

(8) Xx xxxx účtu 503, 505, 507, 509, 523, 525, 527 x 529 xx xxxxxx tvorba technických xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx, xx. xxxxxx podílu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xx xxxx 507 xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně x xxxxxx rezervy xx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9) Xx prospěch xxxx 504, 506, 508, 524, 526, 528 a 531 xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Uvedený podíl x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo retrocesi xxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxx xxxxxx depozit) xxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx jde x rezervy vázané (xxxxxxx se nezúčtovávají) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Článek XXX

Xxxxx postupy xxxxxxxx

(1) Xx vrub xxxx 501 nebo 521 xx účtuje x xxxxx xxxx (xx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx právo xx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 33. Xx xxxxxx zisků x ztrát se xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zajišťovatelů na xxxxxx nákladech x x změnu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 443 nebo 442). Xx xxxxxxxx xxxx 501 xxxx 521 xx účtují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěného xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx (nabytí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxx škod xx dlužníka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v souladu s pojistnou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxx xxxxx x ztrát xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V případě podstatných xxxxxxx mezi:

a) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxx je určená xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx neuhrazená, a

b) xxxxxxxx vyplacenými x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx období xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výší xxxxxxx xxxxxx na xxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxx se xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxxxxxxx účty xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx 443 na 442) xx xxxxx xxx, aby xxxx xxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx 502 xxxx 522 xx xxxxxx xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx účtu 303 xxxx 308.

(4) Xx xxxxxx 514 xxxx 536 xx xxxxxx x nákladech (xxxxxxxx), xxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx prémie x xxxxx (xxxx 444), x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 33. O podílu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se účtuje xx xxxxxxxx účtů 515 nebo 541. Xxxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(5) Xx účtech 511 xxxx 532 xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx vzniklých x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pojistných xxxxx (pořizovací xxxxxxx/xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelům (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) platy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxx návrhů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vyšetření).

e) xxxxxxx na xxxxxxx xx jinou xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx režie (účet 512 xxxx 533) xxxxxxxx zejména provize xx obnovování pojistných xxxxx, náklady xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pojistného, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx movitého xxxxxxx, xxxxxxxx energie x ostatní xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zde xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx smlouvy, xxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxx. Konkrétní xxxxx xxxxxxx správní režie xx vymezí pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v příloze.

(7) Na xxxx 535 xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (x účt. tř. 1). Jde např. x náklady xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nájmem. Analytické xxxx xxxx v působnosti xxxxxxxxxx. Xx účtu 538 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx (x účt. tř. 1). Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxx (prodej, xxxxxxxxx xx.). Xxxxxxx položky xx xxxxxx na xxxx 537.

(8) Na xxxx účtu 518 xxxx 547 xx xxxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx účtovat xx xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx účtu 518 xxxxxxxxxxx účtují x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z uskutečněného xxxxxx xx xxxxxxx Kanceláře xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.30x) Účtuje se xxx x o xxxxxx opravných xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxx 519 xxxx 548 se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx (xx xxxxxx x&xxxx;xxxx 518 xxxx 547) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvou, souvztažně x&xxxx;xxxxx 303 xxxx 308. Kancelář na xxxx 518 xxxxxx x tvorbě garančního xxxxx x&xxxx;xxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaplaceného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xx xxxx 539 se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s Čl. XIIIa Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx účtu 551 xx účtují xxxxxxx xx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (účt. tř. 1) x xxxx odpisy v neživotním xxxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx (x xxx. xx. 10 neprovozní xxxxxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxx. tř. 2). Xxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nemovitosti nebo xxxxx nájmem. Analytické xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxx tento xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx. Opravné xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 554.

(2) Xx xxxx 555 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (účt. tř. 1), xxxx. v netechnickém xxxx (x xxx. xx. 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;účt. tř. 2). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 108, v ostatních xxxxxxxxx vyřazení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídy 1 jsou xxxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umístění, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx třídy 2. Analytické xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, likvidace ap.).

(3) Xx xxxx 558 xx xxxxxx ostatní xxxxxxx, xx. náklady xxxxxxxxxxx z ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxx (zejm. xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních závazků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v účt. xx. 36), resp. xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx, x dále xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem II xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx účtové xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx účtují x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně x nákladech na xxxxxxxxx Kanceláři xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.30b) Xxxxxxxx xx tomto xxxx účtuje x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx36e) Xxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx 558 xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx z nich xxxx zaplaceny xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x úroky x&xxxx;xxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxx ustanovení obchodního zákoníku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx,

x) xxxxxxxx z prodlení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského zákoníku,

x) xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx vztahů,

d) xxxxxxxx částky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx směnečného a šekového.

e) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx písm. x) xx x).

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx. Xx účtu 558 xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, x xxxxxx se xxxxxxxx v účtové xxxxxxx 20. Analytické xxxx xxx xxxxx účet xxxx jinak v působnosti xxxxxxxxxx.

(4) Xx účtu 559 se účtuje x xxxxxx opravných xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx účtu 561 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx rizika x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem IX Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx 562 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem závazků x&xxxx;xxxxxx třídě 3.

(6) Xx xxxx 563 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx patří xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxx, xxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 3 xxxxxx).

(7) Na xxxxxx 571 xx 575 xx účtuje x dani x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s Článkem VIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxx 564 xx účtují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v neživotním xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x závazků x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek X

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx 591 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxx z vnitřních vztahů xxxxxxxxxx. Účet 591 xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 691.

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k účtovým xxxxxx

Xxxxxx třída 6 - Xxxxxx

Xxxxx:

Čl. I

Čl. II Technický x xxxxxxxxxxx xxxx

Čl. IIa

Čl. III Xxxxx postupy účtování

Čl. IV Xxxxxxxxxxx xxxx

Čl. V Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Článek I

(1) V této xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, zajišťovací, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx uplatňuje x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx v účtové xxxxx 6 xx účetní xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx časově xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx z postupů xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistném a xxxxxxxxx výnosech xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx částkách xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxx.

(3) V této xxxxxx xxxxx xx účtuje xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx6), x xxxxxxxxxx pojistného, x xxxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxx technických xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosech, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx složkám xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x ztráty.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx třídy 6 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx stavu xxxxxxx xx xxxxx běžné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx příslušné rezervy. Xxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx rezervy se xxxxxxxxxx v hrubé xxxx x x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Příslušné údaje x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx.

(6) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 6 se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx.33). Dále xx analytické xxxx xxxxx v souvislostech x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx z přímého xxxxxxxxx x zajištění (účt. xx. 30), xxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Ćxxxxx XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxx k neživotnímu xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 60 až 61) xx účtuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výnosy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojištěním x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx skupina 62 xx 64) xx účtuje xxxxxxxxxx xxxxx pojistné, výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, použití příslušných xxxxxx a veškeré xxxxxxx xxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xx netechnickém xxxx (xxxxxx skupiny 65 xx 67) xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištěním), použití xxxxxx xx xxxxxx x ztráty, xxxxxxx xxxxxxxxx položek, převody xxxxxx x dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx neživotního xxxxxxxxx xx účtují x&xxxx;xxxxxx skupině 65 xx 67.

(5) X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx v účtové skupině 62 xx 64.

(6) X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zároveň xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 62 xx 64, pokud xxxx xxxxx spojeny s činností x&xxxx;xxxxxxx životního pojištění.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx z účelově xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přiřadit x&xxxx;xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se o xxxxxxx výnosu xxxxxxxx xx xxxx 658 x x&xxxx;xxxxxx účtu xx xxxxxxxx převádí (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účet (účet 618 xx 647). Xxxx xxxxxxx nesmí xxxx ke zkreslení xxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x&xxxx;xxxx 654, 659, 661, 663 x xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (658), xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Postup xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxx x postupu x x xxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v příloze.

Xxxxxx XXx

(1) Převedené xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx místění - xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v účtové xxxxxxx 65 xx 67 x xxxx xxxxxx xxxxxx patří xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 60 xx 61.

(2) Pokud xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxx účtovány v účtové xxxxxxx 62 xx 64, xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx část xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 65 xx 67.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx způsob se xxxxxxx v příloze.

Xxxxxx XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ve xxxxxxxx xxxx 601 xxxx 621 xx účtuje x předepsaném hrubém xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;Článku II xxxx. 2 postupů xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 3. Xx prospěch xxxx 601 xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistném z pojištění xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx.26a) Xx výkazu xxxxx x xxxxx se xxxx pojistné xxxxxxxx x xxxxxxxx postoupené xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxx rezervy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx 441). Xxxxxxxx ve prospěch xxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxx hraničního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.36) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nesmluvní xxxxxxxxx.26)

(2) Xx xxxx účtu 602 xxxx 622 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxx 601 xxxx 621) zajišťovatelům, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu 333 nebo 338.

(3) Xx prospěch xxxx 603, 605, 607, 609, 623, 625, 627, 629 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v hrubé výši, xx. včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xx xxxxxxxx xxxx 607 xxxxxxxxxxx xxxxxx v analytických xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx rezervy xx xxxxxx za xxxxxxx Xxxxxxxxx.

(4) Xx vrub xxxx 604, 606, 608, 624, 626, 628, 631 se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44.

(5) Xx xxxxxxxx xxxx 613 xxxx 643 se xxxxxx výnosové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 303 nebo 308.

(6) Ve xxxxxxxx xxxx 616 nebo 641 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxx a ostatní xxxxxxx položky, x xx zpravidla xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxx. xx. 30). Xx xxxx xxxx 617 xxxx 642 se xxxxxx x postoupení xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 616 xxxx 641) zajišťovatelům x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 333 xxxx 338. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx uvedou v příloze.

(7) Xx prospěch xxxx 618 xxxx 647 xx účtují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v hrubé xxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxx. Účtuje xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx z pojištění x xxxxxxxxx. Na xxxx xxxx 619 nebo 648 xx účtuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxx 618 xxxx 647) xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 333 xxxx 338. X xxxxxxx garančního fondu xx účtuje ve xxxx xxxxxxxx plnění (xxxx), jsou-li xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx se účtuje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (škod). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 618 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

(8) Xx xxxxxx 634, 635, 636 se xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění, xxxxx nevyplývají x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xx účtu 638 xx xxxxxx xxxxxxx výnosy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx účtu 637 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx účtu 639 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Obecných xxxxxxxxxx těchto postupů xxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx účet

(1) Xx účtech 651, 652, 653 xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx nevyplývají x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Na xxxx 655 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X použití xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx 654 x&xxxx;xxxxxxx s Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx 656 x 657 a 611, 649 xx účtuje x xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;Článkem IIa xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx účtové xxxxx.

(3) Xx účtu 658 xx xxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pohledávek x výnosy z ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx především x&xxxx;xxx. sk. 32) xxxx. xxxxxx, které xxxxx zaúčtovat xx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtu, x xxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;Článkem II odst. 7 xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vedou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx účtuje x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx36e), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx 658 se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx

x) smluvní xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního zákoníku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení občanského zákoníku,

x) xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx, ze xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx částky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx směnečného a šekového.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nevyplývají xx smluvních xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu (soudu, xxxxxxxxxx xxxxx xx.) xxxx xx zvláštního xxxxxxxx, xxxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx přijata xx xxxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx částek xxxxxx xxxxx převádět xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Analytické xxxx xxx tento xxxx jsou xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojišťovny.

(4) Na xxxx 659 xx xxxxxx xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1, x xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx 661 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem IX Obecných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxxxx xxxxxxx jednotlivých těchto xxxxxx.

(6) Xx xxxx 663 xx účtuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxx. xxxxx xx náhradu xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účetních xxxxxx, xxxxx, výnosy xx změny xxxxxx (§8 xxxx. 3 xxxxxx), xxxxxx z postoupení xxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Na účtu 664 se xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojištění xxxx jiného majetku x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek X

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx 691 xx xxxxxx vnitropodnikové xxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxxxxx z vnitřních xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx 691 xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx shodný zůstatek x&xxxx;xxxxx 591.

Příloha x. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 7 - Závěrkové x xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx:

Čl. I Závěrkové xxxx

Čl. II Podrozvahové xxxx

Xxxxxx X

Xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxx účtových skupin 70 x 71 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. III x IV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxx 721 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxx právem, podzástavním xxxxxx, xxxxxxx břemeny x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx 722 xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx) opět x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtech a x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx účtech.

(3) Xx xxxx 723 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem XVa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 724 xx účtuje xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx tohoto opatření, xx. xxxx. přísně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnoty.

(5) Xx xxxx 725 xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx leasingu (xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pronájmu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx celkového závazku xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx závazku xx xxxx xxxxxx účtu. Xx xxxx 726 xxxxxx pouze Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., x xxxxxxxxxxx nárocích, xx. xxxxxxxxx, xxx dosud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Na xxxx 727 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nárocích xxxxxxxxxxx36f) (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu vozidla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx poškozenými Xxxxxxxx xxxxxxx porovnání stavu xxxx 727 se xxxxxx xxxx 491 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx garančního xxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1a). Xxx zaúčtování závazku x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojistné xxxxxxxx xx účtu 331 xxxxxxxx Xxxxxxxx z účtu 727 uplatněný xxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Účet 728 xxxx xxxxxxxxxx použít x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zůstatků xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 303, xxxx. 308 xxx AE, x xxxxxxx ze xxxxxxxxx 333, xxxx. 338 xxx XX, rozdíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx,

x) předepsaného xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupeného xxxxxxxxxxxxxx, účty 602 xxxx 622,

x) podílu xxxxxxxxxxxxx xx nákladech xx pojistná plnění, xxxx 502 xxxx 522,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tvorbě x xxxxxxx technických xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx třídy 5 x 6,

e) xxxxxxxxx nákladů x xxxxxx (xxxx. placené xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx), xxxx. xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěním.

Výsledek xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx x životní xxxxxxxxx x xxxxx xx uvede x&xxxx;xxxxxxx.

(8) Xxxx 729 slouží xxx xxxxxxxxxx zápisy x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx 72, čímž xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx správnosti účtování x&xxxx;xxxx xxxxxx skupině.

(9) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 73 se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 72. Jde xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18a), o nichž xx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.18b) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, účty x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřeb.

Xxxxxxx č. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx třída 8 x 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx

Xxxxx:

Čl. I

Xxxxxx X

(1) Xxxxx, xxxxxxxxxx a zaměření xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx pojišťovna sama xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vnitropodnikové xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx

x) xxxxx v analytických xxxxxx xxxxxxx x výnosů (účt. tř. 5 a 6),

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx účtům 399, 591 a 691,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. x) x x),

x) v samostatném xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx třídě 8. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návaznost xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx tříd 5 a 6 si xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx je v účtovém xxxxxxx.

XXXXXXXX xx. XXX X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx xxxxx xxxxxx xxx čj. 282/105&xxxx;880/2001)

Xxxxxxx x. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ - X. - X.

C. Zvláštní ustanovení - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Čl. I

Čl. II Xxxxxxx účtování xxxxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

D. Xxxxxxxx ustanovení - xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx („Xxxxx kancelář xxxxxxxxxxx“)

Čl. I

E. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. I

Čl. II Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x.

Čl. III Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx

F. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojišťovny

Čl. I Xxxxxx xxxxxxxxxx

Čl. II Zvláštní xxxxxxxxxx

Čl. III

Článek X

(1) Pojišťovna, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových rizik xx xxxxx podporu (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx34) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účetních xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Technické rezervy xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xx platí i xxx xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx třídy 5 x 6.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch účtu 403 x xxxxxxxxxx xx xxxx účtu 235. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx 403 a ve xxxxxxxx xxxx 421 xxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx případy xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) na xxxxxx závazků x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxx xxxx 412 x xx prospěch xxxx 421 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) O xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových rizik xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 a 33 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Účtování x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx exportní pojišťovnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX - xxx. xxxx, x xxxxxx xxxx právo xx náhradu xxxxx xxxxx §813 XxxX - xxx. vymožená xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postoupená xxxxx §524 XxxX se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplacením xxxxxxxxxx plnění. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx pohledávka xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 658 - Xxxxxxx xxxxxx a xx xxxx účtu 328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny xx xxxx vymožení) xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky xxxx pojistitelem x xxxxxxxxxx.

(3) Veškeré xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx účtují xx Xxxxxxxxxxxx účtu. Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účty a x vymožené pohledávce xx xxxxxxxx xx xxxx 501 - Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX lez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx části pohledávky (§524 XxxX) xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 328 - Xxxxxxx pohledávky a xx xxxx účtu 235 - Xxxxx xxxx. O nevymožené xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx (xxxxxx) ve xxxxxxxx xxxx 328 x na xxxx xxxx 558 - Xxxxxxx náklady xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. odpis xxxxxxxxxx).

(6) V případě xxxxxx xxxxxxx vůči pojištěnému (x souvislosti převodem xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX) xx x xxxxx xxxxxx na xxxx účtu 369 - Xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxxx xxxxx podle §813 XxxX xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se podle xxxxxxxx 8 až 13.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxx x xxxxxxxx závazku vůči xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 501 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxx xxxx 331 - Závazky z xxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx. Závazek xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sníženého x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx k pohledávce po xxxxxxxxxx pojistného xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ze xxxxxxx x postoupení xxxxx vyplývá závazek xxxx pojištěnému x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (závazek x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxx §813 XxxX) xx účtuje x xxxxxxxx závazku xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 338 - Xxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx) x xx xxxx xxxx 518 - Xxxxxxx technické xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xx xxxx vymožené xxxxxx xxxxxxxxxx upravené x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx s vymáháním xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx na Xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx účtování xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výnosovými xxxx.

(11) Práva x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx §813 ObčZ xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 724. Součástí xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx pouze příjem x&xxxx;xxxxxxxx pohledávky nebo xxxx části.

(12) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (§813 XxxX) xx účtuje xx xxxxxxxx xxxx 618 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx 235 - Xxxxx xxxx.

(13) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx s vymáháním pohledávek (§813 XxxX) xx xxxxxx xx vrub xxxx 518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx náklady.

X. Xxxxxxxx ustanovení - postupy účtování Xxxxxxxxx („Xxxxx kancelář xxxxxxxxxxx“)

Xxxxxx X

Xxxxxxxxx („Xxxxx xxxxxxxx pojistitelů“) xxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a) postupuje xxxxx xxxxxx osnovy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny x&xxxx;xxxxx X. a X., xxxx-xx tam stanoveno xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxx. O nákladech x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Kanceláře xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - postupy xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění

Článek X

Xxx účtování x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.37) Xxxxx xxxxxxxxxx, a.s., xxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx účtové xxxxxx a postupů xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x.

(1) Xx xxxxxxxxxxxx účtech 443 a 331, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., (xxxx jen „XX“), xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1a) x zákonném pojištění, xx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu XX xxxxxx xxxxxxxx v analytických xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.37a)

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 443), xx odpočtu výplat xxxxxxxxxx xxxxxx (úhrad xxxxxxx xxxx pojištěným xx xxxx 331) xx xxxxxxxxx pojištění xx 1. xxxxx 2000 xx xxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx37b), účtuje ČP xx xxxx xxxx 443 a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 338, xxxxx xxxxx xx zvláštní xxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xx 1. xxxxx 2000 xxxxxx XX

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 726 xxxxxxxxxx s účtem 729,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxx 331 souvztažně na xxxx xxxx 308, xxxxxxxx odúčtuje x&xxxx;xxxx 726 xxxxxxxxx pojistnou xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx 338 a xx xxxxxxxx xxxx 308,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx závazku) xx vrub účtu 331 a ve xxxxxxxx xxxx 235,

x) xxx vyúčtování37c) xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx výsledný xxxxxx podle xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 235 a xx prospěch xxxx 308 xxxx xx xxxx xxxx 308 x ve xxxxxxxx xxxx 235.

Xxxxxx III

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx Xxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, postupuje Kancelář xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx ustanovení:

a) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxx Kancelář xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx účtů. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.37a)

x) X&xxxx;xxxxxxx zůstatku (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX (část X. Čl. II xxxx. 2), xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (na vrub xxxx 308), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxx xxxx 491).

c) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx garančního xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx. x) platí xxxxxxxxxx xxxxx D. Čl. II. xxxx. 2*).

d) X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx XX (část X. Čl. II odst. 3) vzniká Kanceláři xxxxxxx xx xxxx 338, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx garančního fondu (xx vrub účtu 449), nebo pohledávka xx xxxx 308, xxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx fondu (ve xxxxxxxx xxxx 491). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxxx37d), je xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx Kancelář xxxxxx úhradu xxxxxxx xx xxxx 338 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 235 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu 235 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 308.

F. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxx

Xxxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V této xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veškerá xxxxxxxxxx xxxxx X. x X. xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze zvláštních xxxxxxxx.39),2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (náplň), xx nepoužijí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,39),2) a xxxxxx se, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X. x X. xxxxxx opatření,bez xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx 431). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.1)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xx smluvního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx zásadně xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx v průběhu roku xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx bankovní účet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků uvedených xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx roční xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx provozní, fond xxxxxxxx, xxxx investičního xxxxxxx, fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů39),2) xx x zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx kapitálové xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx považují xx xxxx kapitál x xxxxxx výhradně x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(6) Xxxxxxxxxx xxxx vedou zdravotní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Čl. II. Xxxxxxxxxx xxxx u xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů39),2) a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistných xxxxx, xxxx. podle xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

(7) Zdravotní xxxxxxxxxx účtují o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, s nímž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx účtu 711. Xxx otevírání xxxxxxxx xxxx xx zúčtuje xx xxxx xxxx xx prospěch xxxx 421. Hospodářský výsledek xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxx xxxx být xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2),1).

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Čl. XIII, xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis39),2).

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použijí x&xxxx;xxxxx X. Čl. XV xxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx právním předpisem39),2).

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x nich xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx39),2).

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, jejichž tvorba x použití xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem14) x xxxxxxxxxx xxxxxxx x daních x&xxxx;xxxxxx13) (xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx XX

(1) Xx účtu 235 - Běžné xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxx třídě 2 se xxxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx skupina 24 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx skupině xx účtuje o xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(3) Xxx pořízení dlouhodobého xxxxxxx se účtuje xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 22 x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx závazků. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx závazku xx současně účtuje xx xxxx xxxx 409 - Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x ve prospěch xxxx 408 - Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx dlouhodobého majetku x&xxxx;xxxxxxxxxx ceně x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxx 409 x xx vrub účtu 408.

(5) X&xxxx;xxxxxx třídě 3 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx pojišťovny:

a) účtová xxxxxxx 31 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx39),2). Neúčtují xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v účtové skupině 30. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7 článku I.

1. Na xxxx 311 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx plátci xxxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.39),2),40)

2. Xx xxxx 312 xx účtují veškeré xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelům xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.39),2),40)

3. Na xxxx 313 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, vůči xxxxxxxxxx xxxx přerozdělení xxxxxxxxxxxx XXX XX.

4. Xx účtu 315 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.39),2)

5. Xx xxxx 318 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

b) xxxxxx xxxxxxx 34 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.39),2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx smluvního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx v účtové xxxxxxx 33. Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7 článku I.

1. Xx xxxx 342 xx účtují veškeré xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.39),2),40)

2. Xx xxxx 343 xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtu přerozdělení xxxxxxxxxxxx XXX ČR.

3. Xx účtu 348 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnců xxxx zdravotní pojišťovně.

(4) Xxxxxxxx finanční výpomoc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 486 - Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 374 xxxx 375. Xxxxxxx xxxxxx xx účtuje xx xxxx účtu 241 - Xxxxxxxx xxxx základního fondu x ve xxxxxxxx xxxx 374 xxxx 375. Pokud je xxxxxxx změněna xx xxxxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxxx xx na xxxx xxxx 486 a xx xxxxxxxx účtu 431 - Základní xxxx.

(5) V účtové třídě 4 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) v účtové xxxxxxx 40 - Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investičního majetku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx39),2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx skupina 43 - Xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxx xx účtuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

1. Na xxxx 431 - Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2)

2. Na xxxx 433 - Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.39),2)

Čl. III

(1) X&xxxx;xxxxxx třídě 5 - Xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) nakupované xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx náklady,

e) xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zveřejňované xxxxx x xxxxx svých xxxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Na účtu 558 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxx třídě 6 - Výnosy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxx 658 - Xxxxxxx xxxxxx takto:

a) výnosy x&xxxx;xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx provozního xxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx podrobnější xxxxxxx členění xx xxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx součástí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx třída 9 - Vnitropodnikové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

*) Chyba v xxxxx xxxxxxxx - xxxx X xxxx xxxxxx XX ani xxxx. 2

Xxxxxxxx GRAND

1) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1x) Zákon č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Například zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 280/1992 Sb., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Opatření Ministerstva xxxxxxx x. x. 282/73 390/2001 xx dne 15. xxxxxxxxx 2001.

3x) Opatření Ministerstva xxxxxxx x. x. 281/89 759/2001 ze xxx 13. xxxxxxxxx 2001.

4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) §21 xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), x vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 75/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).

7) Opatření XX XX č. j. 282/11 200/1994 xx xxx 1. března 1994, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 15/1994 Xx.

7a) Například §66a xxxx. 2 x 7 obchodního xxxxxxxx.

8) §20f x xxxx. občanského xxxxxxxx,

9) §829 a xxxx. občanského xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech a x změně a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10x) §2 písm. x) zákon x. 363/1999 Xx.

10x) §2 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 363/1999 Xx.

10c) Xxxxxxxx XXX x. x. X/2 - 31&xxxx;380/1992 Xx. xx xxx 23. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 21/1993 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

10d) §8a xxxxxx x. 591/1992 Sb., x cenných papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11) §24 xxxx. 3 xxxxxx x. 363/1999 Xx., §27a xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx zákoníku x §21a xxxxxx.

12) Xxxx. §580 x §581 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12x) Xxxx. §35 xxxx. 4 x §24 xxxx. 2 xxxx. x) x x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 353/2001 Xx.

13) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx ČNR č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx zjištění základu xxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §4 xxxx. 6 xxxxxx.

15x) §24 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx.

16) §24 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx.

17) §33 xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

17a) Poznámka: V souladu x&xxxx;Xx. 56 xxxxxxxx Xxxx XX x. 91/674/EHS xx xxx 19.12.1991.

18) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18x) §21 xxxx. 1 xxxx. r) xxxxxx č. 363/1999 Xx.

18x) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 282/73 390/2001 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2001.

19) Xxxx. xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19x) §36 xxxxxx x. 363/1999 Xx. x §69 obchodního xxxxxxxx.

19x) §37 xxxxxx x. 363/1999 Xx. x §70 obchodního xxxxxxxx.

19x) Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. x. 281/89 759/2001 xx xxx 13. xxxxxxxxx 2001.

20) §119 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xxxxxxxx: Xxx x zákon č. 84/1995 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxx zákon č. 530/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

22) §26 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

23) OP 16/93 Xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx ze dne 1. xxxxxxxxx 1993 x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX 05/96 Opatření Xxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 22.7.1996 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx standardní xxxxxxxxxxx produkce,

SKP-AGROEN, OP 01/97 Opatření Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4. xxxxxxxx 1996 k zavedení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx,

XXX-XXXXXX, XX 35/97 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3. xxxxxxxxx 1997 k zavedení xxxxxxxxx Standardní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx SKP-PRUM.

23x) §121 odst. 1 x 2 xxx. xxx.

24) Xxxxx č. 191/1950 Sb., xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Sb..

25) §792 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 125/1993 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxx pracovním úrazu xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 43/1995 Xx., xxxxxxxx č. 98/1996 Xx. x xxxxxxxx x. 74/2000 Xx.

26x) §3 xxxxxx x. 168/1999 Sb..

27) §800 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) §803 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx §795 x xxxx. občanského xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxxx §19, §19a zákona XXX x. 588/1992 Xx., x xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30x) §18 xxxx. 6 zákona č. 168/1999 Sb.

30x) §18 odst. 5 xxxxxx x. 168/1999 Sb.

31) §20, 21 x 22 xxxxxx x dani z přidané xxxxxxx.

32) §67 x §217 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) §36 xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

33a) §14 zákona x. 363/1999 Xx.

33b) §3 zákona.

33x) §16 zákona x. 363/1999 Xx.

33x) §20 xxxxxx x. 363/1999 Sb.

34) Zákon č. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporu x x xxxxxxxx xxxxxx č. 166/1993 Sb., x Nejvyšším xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/1998 Xx. x xxxxxx x. 188/1999 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxx XX XX č. 278/1998 Sb., xx xxxxx vyhlášky 88/2000 Xx. x xxxxxxxx x. 355/2001 Xx.

35) Xxxxx XX XX - poznámka xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Opatření. X xxxxxx xx xxx. 73 XX 1-2/2002 xx xxx xxxxxxxxx 35 xxxxxx xxxx, xxxxx xx x úplném obsažen x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 34.

36) §14 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

36a) §18 xxxx. 2 písm. x) x c) až x) xxxxxx x. 168/1999 Xx.

36x) §24 zákona x. 168/1999 Xx.

36x) §24 odst. 1 zákona x. 168/1999 Sb.

36x) §24 xxxx. 2 xxxxxx č. 168/1999 Xx.

36x) §18 xxxx. 2 zákona x. 168/1999 Sb.

36x) §9 xxxx. 1 zákona x. 168/1999 Xx.

37) §29 xxxxx x. 168/1999 Sb.

37a) §7 odst. 6 zákona.

37x) §29 xxxx. 2 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

37x) §29 xxxx. 4 xxxxxx č. 168/1999 Xx.

37x) §29 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

38) §24 xxxx. 9 xxxxxx č. 168/1999 Xx.

39) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

UPOZORNĚNÍ!

Jak xx x xxxxxxxxx dokumentů XX XX xxxxxxx, nesouhlasí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x tištěné xxxxxx Finančního xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxx xx xxx. 73, Finanční zpravodaj x. 1-2/2002 ("X. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx. 74 x xxxx. x "Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny".

Zde xxxxxxxxxx xxxx. xxxx poznámky x. 31, 35 x jiných, xxxxx xxxx, jak je xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx. 82 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x. 14, xxx xx xxxxxxxx xx "..xxxxx o xxxxxxxxx..", xxx xxxxx xx xxxxx zákona o xxxxxx x xxxxxx.

* * *

XXXXX, s. x. x. Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx programu XXXX®.