Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

21

XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

XXX X/2-25&xxxx;430/1992

x. x. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001

 XXXXX XXXXXXXXX

Opatření

xx. 282/105&xxxx;880/2001

Opatření

XXX X/2-25&xxxx;430/1992 - xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Čl. I

Čl. II

Čl. III

VYBRANÁ USTANOVENÍ NOVEL OPATŘENÍ

Příloha č. 1

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX

Účtová třída 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx (investice)

Účtová třída 2

Nehmotný, xxxxxx x finanční xxxxxxx

Účtová třída 3

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x přechodné xxxx

Účtová třída 4

Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx závazky

Účtová třída 5

Náklady

Účtová třída 6

Výnosy

Účtová třída 7

Závěrkové xxxx x podrozvahové xxxx

Účtová třída 8 a 9

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Příloha č. 2

XXXXXXX ÚČTOVÁNÍ XXX XXXXXXXXXX

A.

Xxxxxx ustanovení

B.

Zvláštní xxxxxxxxxx kúčtovým xxxxxx

C.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - účtování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

D.

Xxxxxxxx ustanovení - xxxxxxx účtování Xxxxxxxxx („Xxxxx kancelář xxxxxxxxxxx“)

E.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx

F.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxx

21

Opatření,

kterým se mění xxxxxx osnova x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxxx x vydává xxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx: XXXx. Xxxxx, xxx. 5704&xxxx;4190 - xxx xxxxxxxxxx x Kancelář

Ing. Xxx, tel. 5704&xxxx;4180 - xxx zdravotní xxxxxxxxxx

X. j. 282/105&xxxx;880/2001 xx xxx 21. xxxxxxxx 2001

Příloha č. 1 - xxxxx xxxxxx osnovy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny

Příloha č. 2 - xxxxx zění účtové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny

Ministerstvo xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xxxxxxx:

Xx. X

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny1), xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx opatřením xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992*) xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx provedených xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 282/58 850/1995 xx xxx 21. xxxxxxxx 1995, x. x. 282/3&xxxx;775/1996 xx xxx 14. května 1996, x. x. 282/78&xxxx;182/1999 xx xxx 22. prosince 1999, x. x. 282/84 058/2000 xx xxx 10. xxxxxxxxx 2000 x x. x. 282/105 880/2001 xx dne 21. xxxxxxxx 2001. Xxxxx xxxxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. j. 283/71&xxxx;861/1998 xx xxx 12. října 1998, xxxxxx se stanoví xxxxxx osnova a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx***).

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. 283/83 700/1999 xx xxx 22. xxxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxxx účtová xxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojišťovny.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. x. 282/63 114/1995 xx xxx 19. xxxxx 1995, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v cizí xxxx.

Xx. XX

Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx**).

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

x&xxxx;xxxxxxxxxx Ing. Eduard Xxxxxx, x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxx

*) X/2 - 25&xxxx;430/1992 - Opatření Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. j. X/2-25&xxxx;430/1992 xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxx pojišťovny, xxxxxxxx v xxxxxx 130/1992 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx.

**) Xxxxxxxx 10.1.2002

***) Xxxxxx xxxxxx x postupy účtování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX XX XX xx xxx 12. října 1998 xxxx publikována mimo Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx osnova x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 1

Změny xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxxx*)

xxxxx xxxxxxxx č. x. 282/105&xxxx;880/2001 ze xxx 21. xxxxxxxx 2001

Upozornění

X.

Xxxxxxxx FMF x. x. V/2 - 25&xxxx;430/1992**) ze xxx 12. prosince 1992, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. X&xxxx;Xx. X xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: „Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx2).“.

2. V Čl. X odst. 2 xxx

„(2) Toto opatření xx xxxxxxxxxx na xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x některé finanční xxxxxxxxx3), a xx xxxxxx jednotky, které xxxxxx xxxxx účtové xxxxxx a postupů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx3a).“.

3. X&xxxx;Xx. I odst. 3 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx x. 1 x 2“.

II.

Účtová osnova xxx xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx FMF x. x. X/2 - 25&xxxx;430/1992**), xx xxxx xxxxx:

1. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 1 se x xxxxx xxxx 123 xx xxxxx „a xx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ a Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 15 a xxxxxxxx xx xxxx

151 - Xxxxx termínové xxxxxxx

152 - Nakoupené xxxx

153 - Prodané xxxx

2. V účtové xxxxx 2 se doplňuje, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx MF x. x. 283/71 861/1998, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 24 x xxxxxxxxx xxxx

24 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

241 - Bankovní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

242 - Xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxx

243 - Bankovní xxxx xxxxxxxxxx fondu

244 - Bankovní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

245 - Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

3. X&xxxx;xxxxxx třídě 3 xx xxxxxxxx, převzetím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x. j. 283/71&xxxx;861/1998, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 31 a 34 x xxxxxxxxx účty

31 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

311 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plátci xxxxxxxxxx

312 - Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

313 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

315 - Xxxxxxxxxx z náhrad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

316 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

318 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx

341 - Závazky z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

342 - Xxxxxxx xxxx poskytovatelům xxxxxxxxx xxxx

343 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

346 - Xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx fondu

348 - Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 39 xx xxxxxxx účty

395 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

396 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

5. V účtové xxxxx 4 xx doplňují, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX č. x. 283/71 861/1998, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 x xxxxxx xxxxxxx 43 x xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

406 - Xxxxxxxx fond

407 - Xxxxxxxx xxxx

408 - Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

409 - Xxxx xxxxxxxxxx investičního majetku

43 - Fondy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

431 - Xxxxxxxx xxxx

433 - Xxxxxxxx xxxx

6. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 4

x) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 se xxxxx xxxx 404 xxxx xx „Oceňovací xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx“ a xxxx 405 xx xxxxxxx.

x) x&xxxx;xxxxxx skupině 44 xx xxxxxx xxxx 447 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v účtové skupině 45 x xxxx 452 xx xxxxxxx „Xxxxxxx xx kurzové xxxxxx“ x xxxxxxxxx xx „Rezervou na xxx x&xxxx;xxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxx 453 - Rezerva xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

7. V účtové xxxxx 5 v účtových xxxxxxxxx 52 xx 54 x x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx 55 xx 57 xx xxxxxxxx xxxx

539 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

564 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx

8. V účtové xxxxx 6 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx 62 až 64 a x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx 65 xx 67 se doplňují xxxx

639 - Přírůstky xxxxxxx finančního xxxxxxxx

664 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx přecenění

9. V účtové xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX č. x. 283/71&xxxx;861/1998, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx FMF č. x. V/2 - 25&xxxx;430/1992, xx xxxx xxxxx:

X.

X&xxxx;xxxxx X. Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. X&xxxx;Xx. X xxxx. 1 v poslední xxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx“ a „xxxxxxxxxx technických xxxxxx“.

2. Xx. X xxxx. 3 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 6.

3. V Čl. X x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx odstavci 3 xx vypouští xxxxx „(mateřská společnost)“ x xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ se nahrazují xxxxxx „Xxxxxxxxxx“.

4. X&xxxx;Xx. X x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ vkládají slova“, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx7a) xxxxx“ x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx zní: „X xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7x)“.

5. V Čl. I x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx odstavci 6 se xxxxxxxx xxxxx „(xxxxxxxxx)“, označení xxxxxxxx „4 x 5“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „3 x 4“ x xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a) jinak,“.

6. X&xxxx;Xx. XX x&xxxx;xxxxxxx x x&xxxx;xxxxx xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx účty“ xx xxxxx pádech x vazbách; xxxx xxxxx spočívající x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx „analytické xxxx“ platí xxx xxxx xxxx postupů xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx 2 xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx. x) xxxxx xxx: „x) xxxxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx účtování x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx10d) (xxxxxxxxxx nástrojích)“. X&xxxx;xxxxxxxx 4 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx slova „xxxx-xxxx“ a „xxxxxxxxxxx“.

7. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 1 druhá věta xxx: „Zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxx závěrky se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.“.

8. X&xxxx;Xx. X&xxxx;xx xxxxxx „Xxxxx kompenzace (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)“ xxxxxxxxx xxxxxxxx „Zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ x x&xxxx;xxxxxxxx 1 xx slovo „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ ve všech xxxxxx a xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx postupů xxxxxxxx.

9. X&xxxx;Xx. XX x&xxxx;xxxxxxx x v textu se xxxxx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxx pádech a xxxxxxx; tato xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxx pro xxxx text xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx12x) použije účetní xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx:

x) obvyklou x&xxxx;xxxxx případě,

b) použitou xx xxxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxx účetním xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) předepsanou právními xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx technologickému xxxxxxxx účetní jednotky.“.

10. X&xxxx;Xx. VII odst. 6 se xxxxx „§8 odst. 2“ xxxxxxxxx slovy „§7 xxxx. 4“.

11. V Čl. XX xxxx. 2 x&xxxx;xxxxx xxxx xx xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „(xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx)“ a doplňuje xx xxxxx xxxx, xxxxx zní: „Xxxxxxx xxx použít xxxxx x&xxxx;xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

12. X&xxxx;Xx. X xxxx. 7 xx x&xxxx;xxxxx větě xx xxxxx „xx vyšší“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxx x xxxxx,“ x xx xxxxx xx xxxxxxxx slova „(§26 xxxx. 2 xxxxxx)“.

13. X&xxxx;Xx. X xxxx. 8 xxxx. x) xx xx xxxxx „x“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ x xxxx xxxxx „provede“ xx xxxxxx slovo „odpisovaného“.

14. X&xxxx;Xx. X odst. 2 xx na xxxxx doplňuje xxxx, xxxxx zní: „Xxxxxxx xxxxxxx se vytvářejí xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxxxx.“.

15. X&xxxx;Xx. X se xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx zní:

„(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx k majetku, x&xxxx;xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rovna ocenění xxxxxxx v účetnictví.“.

16. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 2 x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxxxx“ x xx konci xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx „(§24 odst. 4 zákona)“. Xx xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xx za xxxxx „lze x“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, která xxx: „Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v kurzech xxxxxxxxxx xxxx stanovených XXX, xx pro xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx oficiální střední xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx kurzy xx mezibankovním xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx dolaru xxxx XXXx.“.

17. V Čl. XX xxxx. 4 xx xxxxx „xx xxx xxxxxxxxx účetní závěrky“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx“ a xxxx. x) zní: „x) na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx 539, 564, xxxx. ve xxxxxxxx účtů 639, 664“.

18. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 5 zní: „(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozdíl xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx se o xxx xxxxxxxx.“.

19. V Čl. XXX xxxx. 1 xx na konci xxxxxxxx xxxxx „v §24 xx 28“.

20. X&xxxx;Xx. XXX xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3. Xxxx xx xxxxxxxx odstavec 6 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11 xx označují xxxx odstavce 5 xx 8.

21. X&xxxx;Xx. XXX nově označený xxxxxxxx 3 xxx: „(3) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx složek finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1 se použije xxxxxx hodnota“.

22. X&xxxx;Xx. XXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“ x na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doplňují xxxxx „x Článku XXXXx“. Xx xxxxx xxxxxxxx 6 xx doplňuje xxxx xxxx, xxxxx xxx: „Pro přílohu xxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxxxx.“.

23. X&xxxx;Xx. XII xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxx: „(8) Reálnou xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxx. x) zákona x xxx k tomuto xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx z tohoto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx v účetní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1) X oceňovacích rozdílech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účtuje v souladu x&xxxx;Xx. XXXXx.“.

24. X&xxxx;Xx. XXXX odst. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Reálnou“, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ ve xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; v odst. 1 xxxxxxxx „5“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „4“.

25. X&xxxx;Xx. XXXX odst. 2 xxx: „(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tržní xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx §27 xxxx. 3 xxxxxx.

26. X&xxxx;Xx. XXXX xx odstavec 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 9.

27. X&xxxx;Xx. XXXX xxxx označeném xxxxxxxx 3 se xxxxx „v xxxxxxxxxx 2 x 3“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx 2“.

28. X&xxxx;Xx. XXXX x&xxxx;xxxx označeném xxxxxxxx 4 x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“, xx xxxxx xxxx xx xxxxx „xxxxxxx do xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy“ „konsolidace xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx)“ x xxxxxxxx xx xxxxx „, nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx ocenění xxxxxx xxxxxxxxxxx (protihodnotou), xxx kterém xxxxx xxx xxxxxxxxx použity xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.18b)“.

29. X&xxxx;Xx. XXXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx slovo „xxxxx“ a xxxx xxxxxxxx „7 x 8“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „6 x 7“ x xxxxxxxx „9“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „8“

30. V Čl. XXXX v nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx „Xxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxx“ x xxxxxxxx „6“ xx xxxxxxxxx číslovkou „5“.

31. X&xxxx;Xx. XXXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, xx xxxxx „hodnota“ xx xxxxxxxx slova „xxxxx odstavce 6“, xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxx posudkem xxxxxx“ x slova „xxxxx xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“.

32. X&xxxx;Xx. XXXX v nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx „7“ x „8“ nahrazuje xxxxx „6 x 7“.

33. X&xxxx;Xx. XXXX xxxx xxxxxxxx odstavce 9 xxx: „(9) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx okamžiku xxxxxxxxxx xx té xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx závazkům xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.17a)“.

34. Za Xxxxxx XXXX se xxxxxx xxxx Xx. XXXXx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx XXXXx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx popřípadě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx účtují oceňovací xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx reálnou xxxxxxxx, za něž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oceněním x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního případu xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x následující xxxxx xxxxxx hodnoty.

(2) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rezerv na xxxx xxxx 539, 564, xxxx xx xxxxxxxx xxxx 639, 664, souvztažně x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 1, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx.

(3) X rozdílech xxxxx xxxxxxxx 1 u xxxxxxxxxxx rezerv se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx technické rezervy xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x cenných xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx k obchodování xx xxxxxxxx trhu, xx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 2. U xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ekvivalencí, xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 404 souvztažně x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx); x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. prodej, xxxxxxxxxx) se xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2.

(5) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xx. XVa xxxx. 7 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 2,

x) v případech xxxxx Xx. XXx xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxx nebo xx xxxxxxxx účtu 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; v okamžiku xxxxxxxxx (xxxx. prodej, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 404 souvztažně na xxxx účtu 539, 564 xxxx xx xxxxxxxx xxxx 639, 664.“

35. X&xxxx;Xx. XIV xxxx. 1 xxx: „(1) Xxxxxxxxxxxxxx rozdíly xxxxxxxx §30 odst. 5 xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx stav xx nižší xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx skutečný xxxx je xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx posuzuje xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

36. X&xxxx;Xx. XXX odst. 2 xx xxxxx „§30 xxxx. 3“ nahrazují xxxxx „§30 xxxx. 6“.

37. V nadpisu xxxxxxx xxx Čl. XV xx na xxxxx xxxxxxxx slova „a xxxxxxxxxx“.

38. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 1 xx xx xxxxxxxx „18)“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx.“.

39. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 2 začátek xxxxx xxx: „Cenné xxxxxx (XX) xx xxxxx na xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx výnosem x na xxxxx xxxxxx s proměnlivým výnosem. XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx cenné papíry) xxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (proměnlivost) xx předem určena xx vztahu k mírám xxxxxxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxxxx datům nebo xxxxxxx; x XX x&xxxx;xxxxxx výnosem xx xxxxxx xx účtu 122.

Xxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx papíry s proměnlivým xxxxxxx. Pro další xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky projevený xxx jejich xxxxxxxx (§19 xxxx. 7 xxxxxxxx věta zákona).“ X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xx za xxxxxx Xxxxxxx XII xxxxxx xxxxx a xxxxxx „a“ xx xxxxxxxx, xx slovem Xxxxxxx XXXX se xxxxxxxx slova „x Xxxxxxx XXXXx“ a xx slova „postupů xxxxxxxx,“ xx vkládají xxxxx „xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx“.

40. X&xxxx;Xx. XX odst. 3 xx xx xxxxx xxxxxxxx nové xxxx, xxxxx xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxx a podílu xxxx xxxxx náklady x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx pořizovací ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a náklady xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.“.

41. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 4 xxx: „(4) X xxxxxxx papírech x&xxxx;xxxxxxxxxxxx se účtuje xxxx o finančním xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.6)

42. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 6 se xxxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18a)“ a xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx „18b)“ x xxxxx „ , x v tomto xxxxxxx xxxxx ustanovení Xx. XXX xxxx. 8 Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“.

43. Za Xx. XV xx xxxxxx nový Článek XXx, xxxxx zní:

„Článek XXx Deriváty

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,18) xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovnictví.6)

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nástroj (xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a zpravidla xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx jednotky):

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx v závislosti xx xxxxx xxxxxxx míry, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, měnového xxxxx, cenového xxxxxx, xx xxxxxxxx hodnocení (xxxxxxx) xxxx úvěrovém xxxxxx, resp. v závislosti xx xxxx proměnné (xxx. xxxxxxxxxx aktiva),

b) xxxxx ve srovnání x&xxxx;xxxxxxxxx typy xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx reakce na xxxxx xxxxxxx podmínek, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx od sjednání xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx je u xxxx xxxxx x xxxxxxx (tzv. xxxxxxx) xxxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx finančních aktiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

(3) Xx xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx nepovažují xxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx (xx. xxxxx, půjčky se xxxxxxxxxxxx převodem zejména xxxxxxx papírů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nákupy xxxxxxx xxxxxx xx současně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxx o nákupu, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, zásob s výjimkou xxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx komoditních xxxxxxx (xxxxxxxxxx produkty, nerostné xxxxxxxx, xxxxx kovy, xxxxxxx), kdy dochází x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Opce, xx xxxxxx xxxxxxx xx být pořízeno xxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx derivát xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) smlouvy, xxxxx vyžadují úhradu x&xxxx;xxxxxxxxxxx s klimatickými, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx považované xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx opatření xxxxx xx pevné xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx. Xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) má xxxxx x nákupní xxxx (xxxx xxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx (xxx xxxx) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx cenu x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx xxxx splatností xxxx. Xx druhé straně xxxxxxxxxxx opce (xxxxxxxx) xx u nákupní xxxx povinnost prodat xxxx finančně vypořádat x u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (finanční xxxxxxx) xx předem xxxxx určenou xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx operace.

(5) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx toky xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxx xxxxx v reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx plynoucích xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zajištěny xxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozvahových xxxxx x závazků (xx. xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu),

b) očekávané xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. např. xxxxxxxxx xx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, který xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s cizoměnovými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx derivát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) na xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx formálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx doložení,

b) zajištění xx xxxxxx účinné, xx. xx počátku x xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx z titulu xxxxxxxxxxxxx rizika téměř xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 80% xx 125% (xx. xxxx. pokud xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nástroje xxxx 120 a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 100, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 120/100 xxxx 100/120).

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx posuzována.

(8) Xxxxx xx není x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovnictví xxxx se tím xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18b), i v tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xx. XXX odst. 8 Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“.

44. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx článku xx xxxxxxxx „XXx“ nahrazuje xxxxxxxxx „XXx“.

45. Xx xxxx označeným Čl. XXx xx xxxxxx Xxxxxx XXX, xxxxx xxx:

„Xxxxxx XVI

Přeměny xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxx to xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx19a) xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx19b) xxxxxxxxx použity jiné xxxxxxx účtování.19c)“.

B.

V části B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k účtovým xxxxxx

X. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 1

1. X&xxxx;Xx. XXX xxxx. 1 v první x xxxxx xxxx xx xx slova „xxxxx papíry“ xxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxx“ x xxxxxxxx „4 x 6“ se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „3 xx 5“.

2. V Čl. XX xxxx. 1 xxx: „(1) X xxxxxxx xxxxxxxx s proměnlivým xxxxxxx se xxxxxx xx účtu 121, xxxxx-xx x případy xxxxx Xx. XXX xxxx. 1 xxxx xxxxxx třídy. O xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx účtu 122, xxxxx-xx o XX xxxxx Xx. XXX xxxx. 2 této xxxxxx xxxxx; xx xxxxx účtu xx xxxxxx také o xxxxxxxxx výnosech18b) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx“.

3. V Čl. XX odst. 6 xx vypouští xxxxx xxxx „X derivátech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a) xx účtuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.18a)“. Xx xxxxx xxxx xx slova „x prostředků technických xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxx umístění“.

4. X&xxxx;Xx. XX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx: „(8) X xxxxxxxx finančním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15, x které xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xx. VII xxxx xxxxxx třídy.“.

5. Xx článek VI xx xxxxxx Xxxxxx XXX, xxxxx zní:

„Článek XXX

Xxxxxxxx

Xx účtech účtové xxxxxxx 15 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18a) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx XXx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.“.

XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 2

1. X&xxxx;Xx. I xxxx. 1 xx xx xxxxx doplňuje nová xxxx, která zní: „Xxxxxxx v této xxxxxx xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x §19 odst. 7 xxxxxx.“.

2. V Čl. X xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx „(Xx. X xxxx. 3 xxxxx A. Xxxxxx xxxxxxxxxx)“, slova „x xxxxxxx xx zákonem x daních z příjmů“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxx xxx 60&xxxx;000 Xx“ x xxxxxxxxxx xx slova „, pokud xx xxxxx xxxxxxxxx nestanoví xxxxx“.

3. X&xxxx;Xx. XXX xxxx. 1 xx xx xxxxx „xx xxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx“.

4. X&xxxx;Xx. XXX se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx jako odstavce 6 xx 8.

III. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3

1. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx pojistné29) xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx uvedeného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy Xxxxxxxxxx pojistné x&xxxx;xxxxx xxxx (předepsané hrubé xxxxxxxx)29) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojistného v průběhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx smlouvami“.

2. X&xxxx;Xx. X se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x dosavadní xxxxxxxx 7 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

XX. V účtové třídě 4

1. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 4 se xx konci doplňuje xxxx xxxx, xxxxx xxx: „Xx účtu 404 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majetku x závazků v souladu x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“

2. X&xxxx;Xx. XX xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx.

3. X&xxxx;Xx. X&xxxx;xx xxxxxx odstavec 8, xxxxx zní: „(8) Xx xxxx 447 xx účtuje o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Tato xxxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.“ x xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

4. X&xxxx;Xx. XX xxxx. 1 x&xxxx;xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx slova „na xxxxxxx rizika x xxxxxx“ a na xxxxx xx doplňuje xxxx xxxx, xxxxx xxx: „Jde x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s §26 odst. 3 xxxxxx. Xx xxxxxx xxxx účtové skupiny xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X&xxxx;Xx. XX odstavec 3 xxx: „(3) Xx xxxx 452 xx xxxxxx x rezervě xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx dni ve xxxx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx. X použití (zrušení) xxxx rezervy se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx; současně xx účtuje x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 571. Xxxx rezerva xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx.“.

6. V čl. XX xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xx xxxx 453 xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxx xxxx xxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx,

x) hlavní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx,

x) umístění, xxxxxx x přibližný xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, které budou xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx plán xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x účastníků xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx, x xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rysů. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeny x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx rezerva xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady xx přeškolení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx pokračovat, xxxxxxx xx marketing xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx systémů a xxxxxxxxxxxxx sítí. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx program, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxxxx prováděna. Restrukturalizace xx může xxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx části podnikatelských xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx oblasti xxxx xxxxxxxxxxx podnikatelských aktivit x&xxxx;xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx ve struktuře xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení,

d) zásadní xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky.

Tato xxxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx v položce Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xx se xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx závěrce.“

7. V Čl. XX xxxx. 5 xx za xxxxx xxxx vkládá xxxx xxxx, xxxxx xxx: „Xxx xxxx. x xxxxxxx xx rizika x xxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.“.

X. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 5

1. X&xxxx;Xx. XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx: „(9) Xx účtu 539 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx ustanovení těchto xxxxxxx xxxxxxxx.“.

2. V Čl. XX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, který xxx: „(8) Xx xxxx 564 se xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a závazků x&xxxx;xxxxxxx s Čl. XXXXx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx.“.

XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx 6

1. X&xxxx;Xx. XXX se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx: „(9) Na xxxx 639 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx postupů xxxxxxxx.“.

2. X&xxxx;Xx. IV se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx: „(7) Xx xxxx 664 xx účtují xxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. XXXXx Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“.

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - účtování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx konci doplňují xxxxx „xx státní xxxxxxxx“.

2. V Čl. X xxxx. 1, 5 x 6 xx xx slova „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxx podporou“.

3. X&xxxx;Xx. X xxxx. 3 xx za xxxxx „účtu 421“ xxxxxxxx xxxxx „dle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ a xxxxx „x xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxxx.

4. Xx Xx. I xx xxxxxxxx Článek II, xxxxx xxx:

„Xxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx převáděny jednak xxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX - tzv. xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx §813 XxxX - xxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX xx xxxxx součástí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx dochází před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 658 - Xxxxxxx xxxxxx x xx vrub xxxx 328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx v dohodnuté xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx z nominální xxxxxxx pohledávky dle xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx, xx. snížená o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxx) uvedené xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojistitelem x xxxxxxxxxx.

(3) Veškeré xxxxxx případy o xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx účtují xx Xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx účtování rovněž xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x výnosovými xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 501 - Xxxxxxx na xxxxxxxx plnění.

(4) Na xxxxxxxxxx postoupené xxxxx §524 XxxX lez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§524 ObčZ) xx xxxxxx xx xxxxxxxx účtu 328 - Ostatní pohledávky x na xxxx xxxx 235 - Xxxxx účty. X xxxxxxxxxx části pohledávky xx xxxxxx (xxxxxx) xx prospěch xxxx 328 a na xxxx xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx pohledávky (tj. xxxxx xxxxxxxxxx).

(6) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (v souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX) xx x xxxxx účtuje xx vrub xxxx 369 - Ostatní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 558 - Xxxxxxx náklady.

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx §813 XxxX xx xxxxx k pohledávce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx exportní pojišťovny x postupuje se xxxxx odstavců 8 xx 13.

(8) Postoupení xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojistného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx závazku xxxx pojištěném xx xxxx xxxx 501 - Náklady xx xxxxxxxx xxxxxx a xx prospěch xxxx 331 - Závazky x&xxxx;xxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx plnění sníženého x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Postoupení xxxxx k pohledávce po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X pohledávek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pojištěnému x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxx §813 XxxX) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxx 338 - Xxxxxxx xxxxxxx z přímého xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx) x xx vrub xxxx 518 - Xxxxxxx technické náklady. Xxxxxxx se xxxxx xx xxxx vymožené xxxxxx xxxxxxxxxx upravené x vyplacené xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx účetní xxxxxxx o pohledávkách xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx neživotního xxxxxxxxx. Xxx účtování xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx §813 XxxX xxxx účtována xx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 724. Xxxxxxxx xxxxx společnosti xx xxxxx pouze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(12) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx (§813 XxxX) xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 618 - Ostatní xxxxxxxxx výnosy a xx xxxx účtu 235 - Xxxxx xxxx.

(13) X nákladech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§813 XxxX) xx xxxxxx xx vrub xxxx 518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“.

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx

X&xxxx;Xxxxxx X xx za xxxxx „xxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „v části X. a X.“ x slovo „xxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxx“.

X.

Xx xxxx X. xx xxxxxxxx xxxx X., xxxxx xxx:

„X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx I

Obecná xxxxxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veškerá ustanovení xxxxx X. x X. přiměřeně x&xxxx;xxxxx x xxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx předpisů. 39),2) Účty x xxxxxxx účtování, pro xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxx (xxxxx), xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 39),2) x xxxxxx se, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X. x X. tohoto xxxxxxxx, xxx použití xxxx nákladů x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu (xxxx 431). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se od xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů. Xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx roku xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností. Xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx, xxxx sociální, xxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tvořené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx39),2) xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx považují xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx výhradně k zachycení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jejich xxxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 39),2).

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx v souladu s obecně xxxxxxxx zásadami xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx A. Xx. XX. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů39),2) x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx do období, x&xxxx;xxxx xxxx pohledávky x xxxxxxx časově x xxxxx souvisejí, xxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx péči.

(8) Xxxxxxxxxxx výsledek se xxxxxxxx xx xxxx 711. Při otevírání xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na vrub xxxx ve prospěch xxxx 421. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),1)

(9) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Xx. XIII, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis39),2)

(10) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Xx. XV xxx v souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx39),2).

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nevytvářejí x xxx o xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx39),2).

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14) x zohledněna xxxxxxx x daních x&xxxx;xxxxxx13) (xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx ustanovení

Článek XX

(1) Xx xxxx 235 - Běžné xxxx xx účtují xxxxxxx finanční prostředky xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxx třídě 2 xx xxxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx skupina 24 - Zvláštní bankovní xxxx x&xxxx;xxxxxx. V této xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 22 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx závazku xx xxxxxxxx účtuje xx xxxx xxxx 409 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xx xxxxxxxx účtu 408 - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v zůstatkové xxxx x odpisy xx xxxxxxxx účtují xx prospěch xxxx 409 xx vrub xxxx 408.

(5) X&xxxx;xxxxxx xxxxx 3 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx 31 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),2). Xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 30. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7 xxxxxx I.

1. Na xxxx 311 xx xxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xx xxxxx plátci xxxxxxxxxx tzn. včetně xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx, v souladu se xxxxxxxxx právním předpisem.39),2),40)

2. Xx účtu 312 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

3. Xx xxxx 313 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z přerozdělení xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, vůči xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX ČR.

4. Xx xxxx 315 xx xxxxxx zejména xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.39),2)

5. Na xxxx 318 xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx úhradu zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxx 34 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.39),2) Neúčtují xx xxx závazky xx smluvního zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 33. Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 7 xxxxxx I.

1. Xx xxxx 342 xx účtují xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

2. Xx xxxx 343 účtují xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx VZP XX.

3. Xx účtu 348 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx závazky z úhrady xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 486 - Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účtu 374 xxxx 375. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx 241 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 374 xxxx 375. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (dotaci), xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx 486 x xx prospěch xxxx 431 - Xxxxxxxx xxxx.

(7) V účtové třídě 4 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 - Xxxxxxxx kapitál x xxxxxxxxxx fondy xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, sociálním xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx39),2) a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx skupina 43 - Fondy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx účtuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

1. Na účtu 431 - Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x prostředcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2)

2. Xx xxxx 433 - Rezervní xxxx se xxxxxx x xxxxxx x xxxxx rezervního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění, xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.39),2)

Xx. XXX

(1) V účtové xxxxx 5 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analytické členění xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) sociální xxxxxxx,

x) xxxx ostatní xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx druhové xxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxx potřeb. Xxxx druhé xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx závěrce. Xx xxxx 558 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pořizovací xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V účtové xxxxx 6 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxx 658 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) výnosy x&xxxx;xxxxxx,

x) xxxx ostatní xxxxxx,

x) použití xxxxxxxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxx provozní činnosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx xxxxxxxx přílohy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(3) Zřizuje xx xxxxxx xxxxx 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

X.

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx

1. V textech xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1), 1x), 5) x 10) xx na xxxxx xxxxxxxx slova „, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

2. Vkládá xx xxxxxxxx xxx čarou x. 2, xxxxx xxx: „2) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 551/1991 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx se poznámka xxx xxxxx č. 3, xxxxx xxx: „3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. j. 282/73&xxxx;390/2001 ze dne 15.xxxxxxxxx 2001.“.

4. Xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx č. 3x, xxxxx zní: „3a Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. x. 281/89&xxxx;759/2001 xx dne 13.listopadu 2001.“.

5. Xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 7x), xxxxx xxx: „7x)Xxxxxxxxx §66a xxxx. 2 x 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

6. Xxxxxxxx dosavadní poznámky xxx xxxxx x. „10x)“ xx xxxx xx „10a)“ a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x. „10x)“ se xxxx xx „10x)“.

7. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x), xxxxx xxx: „10x) §8x xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. „10x)“ se mění xx „10c)“ x xx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí“.

9. Text xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11) xxx: „§24 odst. 3 xxxxxx č. 363/1999 Sb. §27a xxxx. 2 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx x §21x zákona“.

10. Xxxxxx xx poznámka xxx xxxxx x. 12x), xxxxx xxx: „12x) Např. §35 xxxx. 4 a §24 xxxx. 2 xxxx. x) a x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx.“.

11. Text dosavadní xxxxxxxx pod xxxxx x. 15) xxx: „§4 xxxx. 6 xxxxxx“.

12. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15a), xxxxx xxx: „15a) §24 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx.“.

13. Xxxx xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 16) xxx: „§24 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx“.

14. Označení xxxxxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. „17a)“ xx xxxx xx „18x)“.

15. Xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17x), xxxxx xxx: „17x) Xxxxxxxx: X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. 56 směrnice Xxxx ES x. 91/674/XXX xx xxx 19.12.1991.“.

16. Označení xxxxxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. „18a)“ se xxxx na „18b)“ x xxxx xxxx xxx: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. x. 282/73&xxxx;390/2001 xx xxx 15.listopadu 2001“.

17. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18x) se mění xx „18a)“ a xxxx xxxx xxx: „18x) §21 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 363/1999 Xx.“.

18. Xxxxxx se xxxxxxxx xxx čarou x. 19x), xxxxx xxx: „19x) §36 xxxxxx x. 363/1999 Xx. a §69 xxxxxxxxxx zákoníku.“.

19. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x), xxxxx xxx: „19x) §37 xxxxxx č. 363/1999 Xx. a §70 obchodního xxxxxxxx.“.

20. Xxxxxx se xxxxxxxx xxx čarou x. 19x), která xxx: „19x) Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. x. 281/89&xxxx;759/2001 xx xxx 13.xxxxxxxxx 2001.“.

21. Text xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21) xxx: „Xxxxxxxx: Xxx x zákon č. 84/1995 Sb., který xxxxxxxxxxx xxxxx x. 530/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx“.

22. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 xxx: „XX 16/93 Opatření Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1.xxxxxxxxx 1993 x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ST 05/96 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.7.1996 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce XXX-XXXXXX, XX 01/97 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.xxxxxxxx 1996 k zavedení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-XXXXXX, XX 35/97 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.listopadu 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce SKP-PRUM“.

23. X&xxxx;xxxxx poznámky pod xxxxx x. 24) xx xx konci xxxxxxxx xxxxx „, xx znění xxxxxx x. 29/2000 Xx.“.

24. X&xxxx;xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 26 xx xx xxxxx xxxxxxxx slova „, xx xxxxx xxxxxxxx x. 43/1995 Sb., xxxxxxxx x. 98/1996 Xx. x xxxxxxxx x. 74/2000 Xx.“.

25. X&xxxx;xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 30 xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx“.

26. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 31 xx xx xxxxx §19“ xxxxxx xxxxx x xxxxx „19x“.

27. X&xxxx;xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 32 xx xx xxxxx „§20“ xxxxxxxx slova „21 x 22“.

28. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 33x) xxx: „§14 xxxxxx č. 363/1999 Xx.“.

29. Text dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33x) zní: „§3 zákona“.

30. Xxxx xxxxxxxxx poznámky pod xxxxx x. 35 xxx: „Xxxxx č. 58/1995 Sb. x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona x. 166/1x93 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/1998 Xx. x xxxxxx x. 188/1999 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxx XX ČR x. 278/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 88/2000 Sb. x xxxxxxxx x. 355/2001 Xx.“.

31. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39), xxxxx xxx: „39) Xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.

32. Xxxxxx se xxxxxxxx pod xxxxx x. 40), xxxxx xxx: „40) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.

1) Opatření FMF x. x. V/2 - 25&xxxx;430/1992 xx xxx 12. prosince 1992, xx xxxxx xxxxxxxx XX č. x. 282/58 850/1995 ze xxx 21. xxxxxxxx 1995 a xxxxxxxx x. x. 282/3 775/1996 xx xxx 14. xxxxxx 1996, opatření x. j. 282/78 182/1999 xx xxx 22. xxxxxxxx 1999, xxxxxxxx x. x. 282/84&xxxx;058/2000 xx dne 10. xxxxxxxxx 2000. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Finančním zpravodaji.

Xxxxxxxx ke změnám Xxxxxxxx V/2-25 430/1992

Opatření Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. X/2-25&xxxx;430/1992 xx xxx 12. xxxxxxxx 1992 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx příloha č. 2 x Xxxxxxxx XX x. 21/2002.

X xxxxxx důvodu neexistuje x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX® xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx zapracovat xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx č. 1 x Xxxxxxxx č. 21/2002.

X textu této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zařazení xx zde působilo xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx provedeny xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx X/2-25&xxxx;430/92.

Xxxxxxx x. 2 x&xxxx;x. x. 282/105 880/2001

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

xxxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. X/2-25&xxxx;430/1992 ze xxx 12. xxxxxxxx 1992, kterým xx xxxxxxx účtová xxxxxx x postupy účtování xxx pojišťovny, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx opatřením Ministerstva xxxxxxx x. j. 282/58&xxxx;850/1995 ze dne 21. prosince 1995, x. x. 282/3&xxxx;775/1996 xx dne 14. xxxxxx 1996, x. x. 282/78&xxxx;182/1999 xx xxx 22. xxxxxxxx 1999, x. j. 282/84&xxxx;058/2000 ze xxx 10. xxxxxxxxx 2000 x x. j. 282/105&xxxx;880/2001 xx dne 21. xxxxxxxx 2001.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, (xxxx xxx „xxxxx“), xxxxxxx:

Čl. X

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx stanoví xxxxxx osnova a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.1) Xxxx opatření xx xxxxxxxx také xx Kancelář („Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“) xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu1a). Xxxx patření se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(2) Xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx3), x xx xxxxxx jednotky, xxxxx účtují podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxxxx3a).

(3) Účtová osnova x postupy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x. 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.4)

Xx. XX

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xx. I xxxx.1 xxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx Xxxxxx osnova x směrnice x&xxxx;xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ústavy XXX č. x. XXX/2-21&xxxx;700/1985 ze dne 12. prosince 1985 xx xxxxx xxxx x xxxxxxx XXX x. x. FMF X/2-17&xxxx;087/1989 xx xxx 3. xxxxxxxxx 1989 x FMF č. x. X/2-29&xxxx;476/90 xx xxx 29. xxxxxxxx 1990.

Xx. III

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 1993.

Ministr xxxxxxx XXXX:

Xxx. Xxx Xxxx, x. x.

VYBRANÁ USTANOVENÍ XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx č. x. 282/58&xxxx;850/1995 ze xxx 21. xxxxxxxx 1995

Čl. XXX

(1) Xxxx opatření xxxx xxxxxxxxx oznámením x jeho xxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.*)

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxx x. 2 opatření XX XX č. j. 282/73&xxxx;572/93 x&xxxx;30. xxxxxxxx 1993, xxxxxxxxxx v částce 3/1993 Sb.

b) příloha x. 2 xxxxxxxx XX XX č. x. 282/40&xxxx;517/1994 xx xxx 18. xxxxxxxx 1994, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 52/1994 Xx.

Xx. X

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Xxxxxxx financí:

Ing. Xxxx Xxxxxxxx, XXx., x. x.

*) Xxxxxxxx: Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx XXXXXXX, účelová xxxxxxxxxx Svazu účetních, Xxxxx 1996.

Opatření x. x. 282/3&xxxx;775/1996 xx xxx 14. xxxxxx 1996

Xx. XXX

Xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxx 1996.

Xx. X

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.*)

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, XXx., x. r.

*) Xxxxxxxx: 5. červen 1996.

Xxxxxxxx x. j. 282/78&xxxx;182/1999

Xx. XX

Xxxxxxx xx

1. Opatření x. j. 282/55&xxxx;997/1998 xx xxx 20. xxxxx 1998, Finanční xxxxxxxxx č. 9/1998.

2. Xxxxxxxx č. j. 282/93&xxxx;492/1998 xx xxx 7. xxxxx 1999, Xxxxxxxx zpravodaj x. 1/1&xxxx;1999.

Xx. XXX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky:

Doc. Xxx. Pavel Xxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxx x. x. 282/84 058/2000

Čl. XXX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxxxx financí:

Doc. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, XXx., x. r.

příloha xxxxxxxx č. j. 282/78&xxxx;182/1999, ve xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx x. x. 282/84&xxxx;058/2000

Xx. XX opatření x. x. V/2 - 25 430/1992 xxx:

Xx. XX

Xxxxxxxx a přechodná xxxxxxxxxx

(1) V případech, kdy xxxxxxxxxx xxxx pověřena xxxxxxx působnosti Kanceláře,38) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxx X. Čl. II xxxx. 3; Kancelář x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx použije xxxxxxxxx část X. Xx. XXX xxxxxxx x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, účetní případy xxxxxxx x zaúčtované x&xxxx;xxxxxxxx obdobích před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx účtují a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v příslušném xxxxxxx xxxxxx. Kancelář xxxxxxxxx xxxxx xxxxx D. xxxxxx opatření již xx xxxxx vzniku.

(3) X&xxxx;xxxxx xxxx účtování x xxxxxxxx xxxx xx změně xxxxx Xx. XXX xxx 3. xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozdíly xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z tohoto xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílů xxxxxxx z rozdílu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Tam, xxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx týkajících xx účtové osnovy x xxxxxxx účtování x xxxxxx závěrky xxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx měna“, xxxxxx xx xxx „xxxxx měna“, tam, xxx xx používá xxxxxxxx xxxx xxxx“ XXX (XXX)“, xxxxxxxxx xx označením „XXX“.

(5) Xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 6 xxxxxx x. 168/1999 Xx. účtovat odděleně x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech k účtu 443 - Xxxxxxx xx pojistná xxxxxx.

(6) X&xxxx;xxxxx opatření v příloze „Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“, xxx, xxx xx x&xxxx;xxxxx znění, xxxxx doslovných xxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx „základní xxxxx“, rozumí se xxx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

OPATŘENÍ čj. XXX X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx znění vydané xxx čj. 282/105&xxxx;880/2001)

Xxxxxxx x. 1

ÚČTOVÁ XXXXXX XXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxx 1 - Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

10 - Xxxxxxx x stavby (xxxxxxxxxxx)

101 - Xxxxxxx

102 - Xxxxxx

108 - Oprávky xx xxxxxxx

109 - Xxxxxxx položky

11 - Xxxxxxxx xxxxxxxx v podnicích třetích xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky

111 - Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx

112 - Xxxxxxxxx účasti v podnicích x&xxxx;xxxxxxxxxx vlivem

113 - Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vydané podniky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx

114 - Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vlivem

115 - Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podniky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

116 - Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

117 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

118 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

119 - Opravné xxxxxxx

12 a 15 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx

121 - Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx

122 - Cenné papíry x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

123 - Xxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx fondech x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

124 - Xxxxxxxxxxx xxxxxx

125 - Ostatní xxxxxx

126 - Xxxxxxxx u xxxx

127 - Xxxxxxx xxxxxxxx umístění

129 - Xxxxxxx xxxxxxx

151 - Xxxxx termínové xxxxxxx

152 - Xxxxxxxxx xxxx

153 - Prodané xxxx

13 - Depozita xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

131 - Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx

139 - Xxxxxxx xxxxxxx

14 - Finanční xxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx

141 - Pohledávky z finančního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

149 - Xxxxxxx xxxxxxx

Účtová xxxxx 2 - Nehmotný, xxxxxx x finanční xxxxxxx

20 - Nehmotný xxxxxxx

201 - Xxxxxxxxx xxxxxx

202 - Goodwill

203 - Xxxxxxxxxx a xxxxxxx práva

204 - Xxxxxxxx

205 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

208 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx

209 - Xxxxxxx xxxxxxx

21 - Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

211 - Xxxxxx xxxxxxx

216 - Xxxxxx xxxxxxx neodpisovaný

218 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

219 - Xxxxxxx xxxxxxx

22 - Xxxxxxxx xxxxxxx

221 - Pořízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

222 - Poskytnuté xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

229 - Xxxxxxx xxxxxxx

23 - Xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxx

231 - Xxxxxxxx

232 - Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

234 - Xxxxxx xx xxxxx

235 - Běžné účty

237 - Xxxxxxx xxxxx

239 - Xxxxxxx xxxxxxx

24 - Zvláštní xxxxxxxx účty k fondům xxxxxxxxxxx pojišťoven

241 - Xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxx

242 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

243 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

244 - Xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxx

245 - Xxxxxxxx xxxx xxxxx reprodukce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

25 - Xxxxxxx xxxxxx

251 - Xxxxxx

252 - Ostatní xxxxxx

259 - Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxx účty

30 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

301 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx

302 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx)

303 - Pohledávky při xxxxxxxxx xxxxxxxxx

308 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění

309 - Opravné položky

31 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

311 - Pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pojistného

312 - Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

313 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

315 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

316 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx

318 - Ostatní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

32 - Ostatní xxxxxxxxxx

321 - Pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

322 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx dluhopisů

323 - Xxxxx dlužníci

324 - Xxxxxx k inkasu

325 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

327 - Xxxxxxxxxx provozní xxxxxx

328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx

329 - Xxxxxxx xxxxxxx

33 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

331 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

332 - Závazky xxxx zprostředkovatelům (xxxxxxxx)

333 - Závazky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

338 - Xxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

34 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

341 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění za xxxxxx xxxxxxxxxx

342 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče

343 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx pojistného

346 - Xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxx

348 - Xxxxxxx xxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

35 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

351 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx činnosti

352 - Xxxxxxx z vkladů xxxxxxxxxxx

353 - Xxxxxxx závazky xxxx zaměstnancům

354 - Xxxxxxxxxx xx zaměstnanci

355 - Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění

359 - Xxxxxxx xxxxxxx

36 - Ostatní xxxxxxx

361 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx majetkových xxxxxx

362 - Emitované dluhopisy

363 - Xxxxx xxxxxxxx

364 - Směnky x&xxxx;xxxxxx

365 - Xxxxxxxx xxxxx

366 - Krátkodobé xxxxx

367 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

368 - Přijaté xxxxxxxx xxxxxx

369 - Xxxxxxx xxxxxxx

37 - Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

371 - Xxx x&xxxx;xxxxxx

372 - Xxxxxxx xxxxx xxxx

373 - Nepřímé xxxx x xxxxxxxx

374 - Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

375 - Xxxxxxx xxxxxx

377 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávka

39 - Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx

391 - Náklady xxxxxxxx období

392 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

393 - Výnosy příštích xxxxxx

394 - Příjmy xxxxxxxx období

397 - Xxxxxxx xxxx aktivní

398 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

399 Vnitřní xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 4 - Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx závazky

40 - Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

401 - Xxxxxxxx xxxxxxx

402 - Xxxxxx xxxx

403 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

404 - Xxxxxxxxx xxxxxxx z přecenění xxxxxxx a xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx:

406 - Xxxxxxxx xxxx

407 - Xxxxxxxx xxxx

408 - Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

409 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

41 - Fondy xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

411 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

412 - Xxxxxxx fondy

413 - Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx let

414 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx

42 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

421 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schvalovacím xxxxxx

43 - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

431 - Základní xxxx

433 - Xxxxxxxx xxxx

44 - Xxxxxxxxx xxxxxxx

441 - Rezerva na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

442 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

443 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

444 - Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx

445 - Xxxxxxxxxxx rezerva

446 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

447 - Rezerva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

449 - Xxxx xxxxxxx

45 - Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

451 - Xxxxxxx xxxxxxx

452 - Xxxxxxx xx daň x&xxxx;xxxxxx

453 - Rezerva xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

459 - Xxxxxxx rezervy

46 - Xxxxxxxx xxx pasivním xxxxxxxxx

461 - Závazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx

47 - Xxxxxxxxxx xxxxx

471 - Xxxxxxx xxxxx

472 - Ostatní xxxxx

48 - Dlouhodobé xxxxxxx

481 - Závazky x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx

482 - Závazky x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

483 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

484 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxx

485 - Xxxxxxx zálohy

486 - Xxxxxxxx xxxxxx

487 - Xxxxxx zaručené dluhopisem

489 - Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx

49 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

491 - Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx

50 až 51 - Xxxxxxxxx účet x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

501 - Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx

502 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

503 - Xxxxxx rezervy xx xxxxxxxx xxxxxx

504 - Xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxx rezervy xx xxxxxxxx xxxxxx

505 - Xxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

506 - Podíl zajišťovatelů xx xxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

507 - Xxxxxx jiných xxxxxx

508 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

509 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

511 - Pořizovací náklady (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx

512 - Xxxxxxx xxxxx

514 - Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

515 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx prémiích x xxxxxxx

518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx náklady

519 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

52 xx 54 - Technický xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pojištění

521 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

522 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx na základech xx pojistná xxxxxx

523 - Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

524 - Xxxxx zajišťovatelů xx tvorbě xxxxxxx xx nezasloužené xxxxxxxx

525 - Tvorba rezervy xx xxxxxxxx xxxxxx

526 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tvorbě rezervy xx pojistná plnění

527 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

528 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx tvorbě rezervy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

529 - Xxxxxx jiných xxxxxx

531 - Podíl xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx rezerv

532 - Xxxxxxxxxx náklady (výdaje) xx xxxxxxxx xxxxxxx

533 - Správní xxxxx

535 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

536 - Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx

537 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

538 - Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

539 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

541 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx

547 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

548 - Xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

55 až 57 - Xxxxxxxxxxx xxxx

551 - Náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxx

554 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

555 - Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

558 - Xxxxxxx xxxxxxx

559 - Xxxxxx opravných položek x&xxxx;xxxxxxx

561 - Tvorba xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx

562 - Xxxx x xxxxxxxx

563 - Xxxxxxxxx xxxxxxx

564 - Úbytky hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx přecenění

571 - Xxx z příjmů x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

572 - Xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

573 - Xxx x&xxxx;xxxxxx z mimořádné xxxxxxxx - splatná

574 - Xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

575 - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx

59 - Vnitropodnikové xxxxxxx xxxxxxxxxx

591 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů

Xxxxxx xxxxx 6 - Xxxxxx

60 xx 61 - Technický xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

601 - Xxxxxxxxxx hrubé pojistné

602 - Xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťovatelům

603 - Xxxxxxx xxxxxxx xx pojistná xxxxxx

604 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

605 - Použití xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

606 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxxx pojistné

607 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

608 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx použití jiných xxxxxx

609 - Použití xxxxxxxxxxx rezervy

611 - Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx

613 - Provize xx xxxxxxxxxxxxx

616 - Xxxxxx xx ziscích

617 - Xxxxxx xx ziscích xxxxxxxxxx zajišťovatelům

618 - Xxxxxxx technické xxxxxx

619 - Xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxxxx technických xxxxxxxx

62 až 64 - Xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

621 - Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

622 - Xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

623 - Xxxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

624 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rezervy xx nezasloužené xxxxxxxx

625 - Použití rezervy xx xxxxxxxx plnění

626 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

627 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

628 - Xxxxx zajišťovatelů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxxx

629 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

631 - Podíl xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

634 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

635 - Xxxxxx z pozemků x staveb

636 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

637 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

638 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx

639 - Xxxxxxxxx xxxxxxx finančního umístění

641 - Podíly xx xxxxxxx

642 - Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

643 - Xxxxxxx xx zajišťovatelů

647 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

648 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technických xxxxxxxx

649 - Xxxxxx xxxxxx z finančního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

65 až 67 - Netechnický xxxx

651 - Výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

652 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a staveb

653 - Výnosy z ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx umístění

654 - Použití xxxxxxxxx xxxxxxx k finančnímu umístěním

655 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umístění

656 - Xxxxxxxxx výnosy finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

657 - Xxxxxx xxxxxx z finančního xxxxxxxx xx technický xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

658 - Xxxxxxx xxxxxx

659 - Použití opravných xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

661 - Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x ztráty

663 - Mimořádné xxxxxx

664 - Přírůstky hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx

69 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

691 - Xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 7 - Závěrkové xxxx x podrozvahové xxxx

70 - Xxxx xxxxxxxx

701 - Xxxxxxxxx xxxx rozvažný

702 - Xxxxxxx účet xxxxxxxx

71 - Xxxx xxxxx x xxxxx

711 - Xxxx zisků x ztrát

712 - Xxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

713 - Zúčtování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pojištění

714 - Zúčtování hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

72 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

721 - Xxxxxxx xxxx do xxxxxxx

722 - Xxxxxxx přijaté xx xxxxxxx

723 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

724 - Xxxx xxxxxxx v evidenci

725 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

726 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx, a.s.

727 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx u Kanceláře

728 - Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

729 - Xxxxxxxxx xxxx

73 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx 8 x 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťoven

XXXXXXXX čj. XXX X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx xxxxx vydané xxx xx. 282/105 880/2001)

Příloha x. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. Obecná xxxxxxxxxx

Vymezení některých xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx

Xxxxxx X

(1) X xxxxxxx, xxxxxxxxx x finančním xxxxxxx x o xxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxx, výnosech x hospodářském xxxxxxxx - x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx obchodní zákoník x občanský zákoník, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s výsledky xxxxxxx tvořivé xxxxxxxx, zákon o pojišťovnictví, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví 5), xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx „zákon“ - xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;účtovou osnovou a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx6), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx akcie, dluhopisy (xxxxxxxxxxx poukázky, xxxxxxxx, xxxxxxxxx zástavní xxxxx xx.), xxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx cenné xxxxxx a xxxxxx), xxxxxx, xxxxxxx vklady xx xxxxxx x xxxx, depozitní xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.), odvozené xxxxx xxxxxx (zejména xxxx, xxxxx xxxxxxxx, termínované xxxxxxxxx), xxxxxxxx, půjčky.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx s podstatným xxxxxx se xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx třetí xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 20% x xxxxxxx 50% xxxxx (xxxxx) xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx xx xxxxxx xxxxx v podniku xxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx větší než 50% xxxxx (účast) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx7a) jinak. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx případě rozhodující xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx jeho činnost. Xxxxx vliv xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podílu na xxxxxxxxx kapitálu. V těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.7a)

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3 a 4, xx. xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (podniku) xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx7a) xxxxx, x majetkové xxxxxx xxxxx xxx 20% xx základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku x&xxxx;xxxxxxx xx zvláštním opatřením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX.7)

Xxxxxx Ia

(1) Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx jednotek (fyzických xx xxxxxxxxxxx osob), xxxxx xxx xx xxxxxx subjektivitu (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx8)) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nemá (xxxx. xxxxxxx x sdružení9)) x x&xxxx;xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx majetku (xxxx. xxxxxx10) ).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tvorby v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zisk pojišťovny. Xxx x fondy, xxxxx lze xxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a finančního xxxxxxx, dotacemi, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, k němuž xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Fondy xx xxxxx se rozumějí xx fondy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx z účetnictví zisk xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx nelze xxxxxx xx vrub xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx kanceláří xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx pasiva (xxxxx, x to i xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx v případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelů (xx. x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xx čerpá xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx 48, xxxx. 36, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozvaze.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx vzniká x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxx na pojistné xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx smlouvu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxx definovaná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.10a) Pojišťovacím xxxxxxx, xx pojišťovacím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.10b)

(7) Xxxxxx se rozumí xxxxxxx znehodnocení (neodstranitelné xxxxxxxxx xxxx zničení) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx újma xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x&xxxx;xxxxxxxxxx příčin. Xx xxxx 563 xx účtují x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx (Čl. XIV odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(8) Dotacemi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xx státních fondů xxxxxxxxx z rozpočtů xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků xxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Grantové xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx XXXXX nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále jen „xxxxxx“). Dotace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx účtuje xx xxxxxxxxx výnosů xx xxxxx a xxxxxx souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx.

Článek XX

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx analytických xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx berou x&xxxx;xxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxx zohledněna xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osnovy xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu x xxxxxxx x závazků, xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx Čl. I odst. 3)

x) xxxxxxx na tuzemskou xxxx (Xx) a xxxx měnu xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx (xxxxxxxx) do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx podle položek xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) x podle xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xx,

x) členění x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně xx majetek xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx za xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx,1a)

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx o derivátech xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx10d) (xxxxxxxxxx nástrojích).

(2) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxxx xxxxxx nehmotného x xxxxxxxx majetku (xxxx. xxxx a xxxx) xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxx tohoto xxxxxxx.

(3) Pojišťovna - xxxxxx DPH, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx XXX a xx uvedený xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech.

(4) Xxxxx členění xxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, především xxxxxxxxxx solventnosti, a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx,

x) uživatelů xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx x xx xxx z přidané xxxxxxx,

xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx. Vytváření xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xx újmu hledisek xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 3.

Článek III

Postup xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení §17 zákona postupují xxxxxxxxxx xxxxx:

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxx knihy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxx) vykázané xx xxxx 702 musí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxx) xxxx 701.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 701 a xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtů xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 701 x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx otevíraných xxxx xxxxx se zaúčtují xxxxxx xxxxxxxxx zůstatky.

(3) Xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch, xxxx. xx xxxx xxxx 702 se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx knihy xxxxxxxx xx xxxxxxxx, příp. xx xxxx xxxx 421 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx 701.

(4) Xxxx xxxx 421 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny:

a) v případě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účtové xxxxxxx 41-Xxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxx výsledky, xxxx. ve xxxxxxxx xxxx 369, 489,

x) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účtové xxxxxxx 41-Fondy xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. na xxxx xxxx 328, 118. Xx xxxx xxxx 414 se xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx ztráta xxxxxxx xx xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx účetních xxxx, xxxx účetní xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účtech 395 x 396, xx souvztažným xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx, xx nichž xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Po xxxxxxxx xxxxxxxx knih xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §7 odst. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oceňování xxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), x to xx souvztažným xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 563), xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů (účet 663).

XX. Xxxxxxxxx účetních xxxx

(1) Xxxx hlavní xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 712, 713, 714, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx přeúčtují xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx účtů 712, 713, 714 xx xxxxxxxxx na vrub xxxx xx prospěch xxxx 711. Xxxxxxxx xxxxxxxx účtu 711 xx podle své xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxx. na xxxx účtu 702.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx aktivních xxxx xx přeúčtují xx vrub xxxx 702, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účtu. Xx xxxx xxxx 702 xx přeúčtuje též xxxxxxxx účtu 711 (x xxxxxxx ztráty). Xx xxxxxxxx xxxx 702 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx 711 (v případě xxxxx).

Článek XX

Xxxxxx xxxxxxx x uzavírání účetních xxxx

(1) Vymezení xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx §18 xxxxxx a opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.10c) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §17 xxxx. 3 xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx xxxx x Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx konečné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtů a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xx základ xxxx x&xxxx;xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx účetní xxxxxx (xxxxxxx, popř. odložená),

d) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsledek,

e) xxxxxxx xx účetní knihy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx 711 na xxxx 702.

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx III bod XX. Obecných xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zjistí xxxx rozdíl xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx třídy 6 a xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx třídy 5 x&xxxx;xxxxxxxx účtů 571, 572, 573, 574, 575.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx - xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech xxxxxx třídy 6 a xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx třídy 5.

(4) Uzavírání xxxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účtu xx xxxx xxxxxx pravidly:

a) xxxxxx všech xxxx xxxxxxxx xxxxxx 50 xx 51 se xxxxxxxx xx xxxx xxxx 712. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 60 xx 61 se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 712. Hospodářský výsledek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX x X xxxx 712 se xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx (xx xxxxxxxx) účtu 711.

x) xxxxxx xxxxx xxxx účtových xxxxxx 52 až 54 xx xxxxxxxx na xxxx xxxx 713. Xxxxxx všech xxxx xxxxxxxx xxxxxx 62 xx 64 se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 713. Hospodářský xxxxxxxx zjištěný xxxxxxxxxx xxxxxx XX x X xxxx 713 xx podle xxx xxxxxx zaúčtuje na xxxx (ve prospěch) xxxx 711.

c) xxxxxx xxxxx xxxx účtových xxxxxx 55 xx 57 xx zaúčtují xx vrub xxxx 714. Xxxxxx všech xxxx účtových xxxxxx 65 xx 67 xx zaúčtují xx xxxxxxxx xxxx 714. Xxxxxxxxxxx výsledek zjištěný xxxxxxxxxx xxxxxx MD x D xxxx 714 xx podle xxx xxxxxx xxxxxxxx xx vrub (ve xxxxxxxx) xxxx 711.

(5) Xxxxxxx stavy xxxx 712, 713 xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx výkazů xxxxx x ztrát x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx podkladě xxxxx xxxx 702 x xxxx 711 xx sestaví xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx V

Zákaz vzájemného xxxxxxxxx

(1) V účetnictví x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxx majetek a xxxxxxx náklady a xxxxxx s výjimkou:

a) pohledávek x xxxxxxx (s xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxxxx záloh) vůči xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x jsou vedeny xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxx, xxxx. výnos zúčtován,

c) xxxxxxx x xxxxxx xxxx z příjmů, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx12) xxxxxx xxxxxxx.

(3) Výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx při účtování x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nákladech x xxxxxxxx z pojištění x zajištění.

(4) Xxxxxxx x xxxxxx (technického xxxx) životního pojištění xxxxx xxxxxxx převádět xx nákladů x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx (netechnického xxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nákladů x xxxxxx (xxxxxxxxxxx účtu) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Xxxxxx VI

Okamžik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (xxxxx, darovací xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx státního xxxxxx xx.), ke xxxxxx xxxxxxxxxx a závazku, xxxxxx změně nebo xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, převzetí dluhu, xxxxxxx ap.), ke xxxxxxxx škody, manka, xxxxxxx, přebytku, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx uvnitř pojišťovny x x&xxxx;xxxxxx skutečnostem, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, popř. xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxxxxxx dokumentující, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Okamžik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx k účtové třídě 3.

(3) X&xxxx;xxxxxxxxx okamžiku12a) xxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx uvedených:

a) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) předepsanou xxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx VII

Zásady pro xxxxxxxx nákladů x xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxx rozlišování

(1) Xxxxxxx a výnosy xxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxx xxxxx:

x) náklady x xxxxxx xx xxxxxx zásadně xx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nákladů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx; xxx x&xxxx;xxxxxxx, že jde x významnou xxxxxx xxxxxx xxxxx, považují xx za xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxx účetních xxxxxx xx účtují xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx budoucích xxxxxxxx xxxxxx, xx nutno xxxxxx rozlišit xx xxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx 391),

- výdajů xxxxxxxx období (xxxx 392),

x) xxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx budoucích účetních xxxxxx, je nutno xxxxxx rozlišit ve xxxxx

- výnosů příštích xxxxxx (xxxx 393)

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx 394)

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účetních xxxxxxx časového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx (věcné xxxxxxxx), xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx splněna xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v případech, xxx

x) xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx časového xxxxxxxxx není dotčen xxxx xxxxxxxx rozlišení x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde-li x pravidelně se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx pořizovacích xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxxx rozlišení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Změny tohoto xxxxxxx jsou možné xxxxx podle §7 xxxx. 4 zákona.

Článek VIII

Daňový xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů 13) xxxxx složku nákladů xxxxxxxxxx a xxxxxx xx o xx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 55 až 57 - Netechnický xxxx (xxxx 571, 572, 573, 574, 575).

(2) Daňová xxxxxxxxx xx člení xx:

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx příštích xxxxxxxx x zdaňovacích období.

(3) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx ztráta, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx zisk, zaúčtuje xx daňová xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx zisková (xxx na vrub xxxx 571 xxxx 573 a xx xxxxxxxx xxxx 371). Xx xxxxxxx ztrátovou xx zaúčtuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx 571 xxxx na xxxx 573 souvztažně s účtem 371 jako snížení xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx z příjmů. Xx xxxx 575 xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx zápisech xxxx zůstatek xxxx 371 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx dosaženého zisku.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx základu daně x&xxxx;xxxxxx a xxxxx xxxxxx zákonem o daních z příjmů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v konstrukci xxxx xxxxxxxxxxx podle příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx účtů 571 x 573 x xx xxxxxxxx xxxx 371.

(5) Daňová xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx dochází x&xxxx;xxxxxxxx mezi daňovým xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v účetnictví z titulu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx finančním xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx odpisovaného xxxxxxxx x nehmotného majetku xxxxx zákona o daních z příjmů (xxxx xxx „daňový odpis“) x xxxxxx uvedeného xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx pojišťovny (xxxx xxx „xxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílů.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x účetním xxxxxxx, xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů pro následující xxxxxx x zdaňovací xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xxxx 572 a 574 x xx prospěch xxxx 377, xx-xx xxxxxx odpis xxxxx xxx xxxxx účetní, xxxx zápisem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zápisem xx xxxx xxxx 377, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X odložené xxxxxx pohledávce xx xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx neexistují xxxxxxxxxxx o jejím xxxxxx daňovém xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx účetních obdobích. Xxxx skutečnost xx xxxxx xxxxxx v příloze x&xxxx;xxxxxx závěrce.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxx majetku ve xxxxxxxxx umístění) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx či likvidace x&xxxx;xxxxxx nepotřebnosti se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 57 a xx xxxx 377 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů x xxxxxxxxxxx cenou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xx rezervy:

a) xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx) je xxxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů, a zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 13),14),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňovými xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x použití těchto xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx) prospěch xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, k nimž xxxx xxxxxxxxx.

(3) Zůstatky xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx výše a xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxx vnitřním xxxxxxxx (xxxxxxxx, příkazu xxxx.) xxxxxxx tituly pro xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx jejich vytváření x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx položek

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

x) jejichž xxxxxx (x xxxxxxx) xx zohledněna zákonem o daních z příjmů x zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,13),14)

x) jejichž xxxxxx (x použití) xxxx xxxxxxxxxx daňovými xxxxxx. Způsob xxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pojišťovna vnitřním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx položky xx vytvářejí xx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v účetnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ocenění xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx. zruší xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx částečně xxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx výše, x xx zpravidla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx položky nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx se na xxxxxx xxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx opravné xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, že se xxx inventarizaci xxxxxxx xxxxxx, xx jejich xxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx x nižší, xxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxx), xxxxxxxxxxx xx opravné xxxxxxx, xxx zvýšení se xxxxxxxx xxxxx na xxxx závazků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx závazek xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx) včas x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. úroky z prodlení xx xxxxxx.

(8) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxx xx

x) x xxxxxxxxxxxx nehmotného majetku x&xxxx;xxxxxxxx pohledávek x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpisovaného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpisový xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vyúčtuje xx xxxx nákladů (xxxx 563), xxxxxxxxx-xx xxxx jiného x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tvoří x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx jeho užitná xxxxxxx zjištěná xxx xxxxxxxxxxxxx xx výrazně xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávek x xxxx snížení xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxx trvalého xxxxxxxxxx).

(10) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx v případě oceňování xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx derivátem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v účetnictví.

Článek XX

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx syntetické xxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (Xx), x v případech stanovených xxxxxxx15) xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(2) Majetek x xxxxxxx, vyjádřené x&xxxx;xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu15a) xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoveným Xxxxxx xxxxxxx bankou (§24 xxxx. 4 xxxxxx). X&xxxx;xxxxxx závěrce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx16). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo prodeje xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo prodány. Xxx xxxxxxxx cizích xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ČNB, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx měn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kurzy xxxxxxxxxxx bank, xxxx. xxxxxxxx kurzy xx xxxxxxxxxxxxx trhu, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXx.

(3) Xxxxxxx rozdíly xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxx 558, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx 658, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx rozdíly xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx knih x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxx.

x) xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx. x) xx xxxx xxxx 558, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx 658,

x) xx xxxxxx finančního umístění xx xxxx xxxx 539, 564, popř. xx xxxxxxxx xxxx 639, 664.

(5) X xxxxxxx x závazků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kurzový xxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnoty x samostatně xx x něm neúčtuje.

Použití xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx XXX

(1) Způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zákon x §24 xx 28. Xxxx způsoby oceňování xxxxxxx pojišťovny x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hmotného xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 21 x staveb xxxx pozemků (účty 102 xxxx 101), xx xxxxxxx x xxxxxx xx dokončené xxxxxxxxx zhodnocení17) v případech, xxx xx o xxxx zhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx13). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 20 xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dokončené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx hodnoty nehmotného x hmotného majetku xxxxxx staveb, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx 108, 208, 218).

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účtuje formou xxxxxxxxx xxxxxxx podle Xxxxxx X.

(6) X&xxxx;xxxxxxx (§18 xxxx. 1 xxxx. c) zákona) xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx v účtové třídě 1,

x) x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx a úbytcích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx XIII x Xxxxxx XIIIa,

c) xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závazků.

Pro xxxxxxx xxxxx xxxxx informační xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx věcí xx xxxxxxx dodatečně zařazených. Xxx vyřazení části xxxxxxx xxxxxxxx věcí xx pořizovací cena xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx vyřazené xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Reálnou xxxxxxxx xx oceňuje xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x jen k tomuto xxxxxxxx xx oceňovací xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, účtují x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx závěrce. Xxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx použít x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťoven x xxxxxxxxxx nebo státního xxxxxx v pojišťovnictví xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1) X oceňovacích rozdílech x&xxxx;xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xx xxxxxx v souladu x&xxxx;Xx. XIIIa.

Xxxxxx XXXX

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx pozemků x xxxxxx x případů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4, xx rozumí xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxx §27 xxxx. 3 xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxxx 2 budou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx (xx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx tržní xxxxxxx x odhadnuté xxxxxx x&xxxx;xxx spojené.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx v jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hodnota xxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodejní) xxxxxxx. To neplatí x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (protihodnotou), xxxx v případech xxxxxxx xxxxxxx podílů xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.18b)

(5) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x staveb (xxxxxxxxxxx) xx reálnou hodnotou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 x 7, xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 8.

(6) Reálnou hodnotou xxxxx odstavce 5 xx xxxxxx xxxx, xx jakou xx xxxxx xxx xxxxxxx x stavby xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xx xx tento xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulérní xxxxxx x že xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx prodeje xx obvyklá xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx tohoto xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxx xxx, xx xx odděleně ocení xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odhadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxx stavby poklesla, xxxxxxx xx příslušná xxxxxx xxxxxxx. Takto xxxxxxxxx nižší xxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy zvýšení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovení xxxxxx hodnoty.

(8) Pokud x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx, xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx (xxx xx 3 xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 6 a 7 x xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx1) xxxx být x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx plynoucím z pojistných xxxxx.17a)

Xxxxxx XXXXx

(1) Xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx účtují xxxńxxxxx rozdíly z ocenění xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou x technických xxxxxx xx xxxx účtu 539, 564, nebo xx prospěch účtu 639, 664, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx.

(3) O xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxx rezerv xx účtuje xx xxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx tvorby xxxx xxxxxxx této rezervy.

(4) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k obchodování xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx oceňují xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účtuje na xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx umístění (majetku); x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx, vypořádání) xx xxxxxxxxx zúčtuje v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 2.

(5) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Čl. XVa xxxx. 7 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 2,

x) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Čl. XVa xxxx. 7 xxxx. x) a x) na xxxx xxxx xx prospěch xxxx 404 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx příslušného xxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx, uplatnění, xxxxxxxxxxx) xx přecenění xxxxxxxx z účtu 404 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 539, 564 xxxx ve xxxxxxxx xxxx 639, 664.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxxxxx rozdíly

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §30 odst. 5 xxxxxx. V případech, xxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxx stav x&xxxx;xxxxxxxxxx rozdíl xx xxxx posuzuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení občanského a obchodního zákoníku, xxxx zákoníku práce x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx, kdy skutečný xxxx xx vyšší xxx xxxx v účetnictví xxxxxx se xxxx xxxxxxxx mimo xxxx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku x xxxx xxxxxxxx, skryté, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozdíly xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 563), xxxx. xxxxxxxxxxx výnosů (účet 663) x&xxxx;xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cenin, xxxxx xx xxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odpovědné osobě,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxx xx xxxxx xxxxxx z tohoto titulu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analytické xxxxxxxx „Cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx majetku nově xxxxxxxxxx x v účetnictví xxxxx nezaúčtovaného, xxxxx xx zaúčtuje na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxx oprávek, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxx 403.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx XX

Xxxxx papíry

(1) Xxxxx xxxxxx vymezují xxxxxxxx xxxxxxxx.18) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxx umístěním xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxx.6)

(2) Cenné xxxxxx (XX) xx xxxxx xx xxxxx papíry x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx a xx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XX x&xxxx;xxxxxx výnosem (xxxxxxx xxxxx xxxxxx) jsou xxxxx papíry x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k mírám používaným xx trhu x&xxxx;xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx; x XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx 122.

Xxxxxxx xxxxx papíry se xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx členění xxxxxxx papírů je xxxxxxxxxxx záměr účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pořízení (§19 xxxx. 7 poslední xxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx a Xxxxxxx XII, Xxxxxxx XIII x Xxxxxxx XIIIa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx XX x&xxxx;xxxx xxxx xx Xx x&xxxx;xxxxxxxxxx a x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle Článku XI.

(3) Ceny XX xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx závaznými xxxxxxxx předpisy.18),19) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx přímé xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, burzám. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x náklady xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxx.

(4) O xxxxxxx papírech x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.6)

(5) Xxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx x cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

(6) Xxxxx xx xxxx v rozporu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovnictví nebo xx tím xxxxxxxxx xxxxxx účel, mohou xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx18b), x x&xxxx;xxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxx Čl. XII xxxx. 8 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek XVa

Deriváty

(1) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx,18) xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nástroj (xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedné účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx jednotky):

a) jehož xxxxxx hodnota xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx míry, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxx komodity, xxxxxxxx xxxxx, cenového xxxxxx, xx úvěrovém xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx úvěrovém xxxxxx, xxxx. v závislosti xx xxxx xxxxxxxx (xxx. podkladová xxxxxx),

x) xxxxx xx ve xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx typy xxxxxxxxx, v nichž je xxxxxxxxx xxxxxxx reakce xx změny xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxx doba xx xxxxxxxx obchodu xx xxxx vypořádání je x xxxx delší xxx x xxxxxxx (xxx. xxxxxxx) operace (xx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv s obvyklým xxxxxxxx xxxxxx).

(3) Za xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména:

a) xxxx xxxxxxx (tj. úvěry, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné převodem xxxxxxxxx, prodeje xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxx x nákupu, xxxxxxx, xxxxx hmotného xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterými xx xxxx obchodovat xx xxxxxxxxxxx burzách (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, energie), xxx xxxxxxx k finančnímu xxxxxxxxxx. Opce, na xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

x) xxxxxxx, které xxxxxxxx úhradu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, geologickými xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx považované xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx termínové xxxxxxx x opce. Opcemi xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xx xxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a x prodejní opce (xxx xxxx) právo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx aktivum) xx xxxxxx určenou xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx prodávající xxxx (výstavce) xx x nákupní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx vypořádat a x prodejní opce xxxxxxxxx nakoupit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx aktivum) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Ostatní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xx deriváty x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx derivátech, xx vždy považován xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx položky xxxx xxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx (tj. xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx měně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. např. xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx úrokových sazeb xx úvěr, xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx),

x) zajištění čisté xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx-xx zajištěny xxxxxxxxx budoucí peněžní xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx derivátu xxxxxx xxxx o xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(7) Zajišťovací xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx zajištění xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rizika, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx v rozmezí xx 80% xx 125% (xx. xxxx. xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 120 x ztráta xx xxxxxxxxx xxxxxxx 100, xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx 120/100 xxxx 100/120).

x) efektivita musí xxx xxxxxxxxxx měřitelná x průběžně posuzovaná.

(8) Xxxxx to xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy o xxxxxxxxxxxxxx nebo se xxx neobchází xxxxxx xxxx, xxxxx být xxx účtování x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu18a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx18b), x x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení Čl. XII xxxx. 8 Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx účtování.

Xxxxxx XXx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnotě, xx. ve xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. Rozdíl mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (úrokový xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, prodeje xx eskontu xx xxxxxx směnek souvztažně x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx 658) xxxx ostatních xxxxxxx (xxxx 568). Xxxxx xx xxxxx rozdíl xxxxxx a věcně xxxxxxxx i x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx účetnímu xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účtování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx období.

(3) Ručení xxxxxxxxx majitelům směnky, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (indosamentu) xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx 723, x xx xx okamžiku xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx směnky. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx účet 325.

(5) Xx doby splacení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trvá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. O tomto xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx účtu 365; xxx-xx x xxxxxxx přesahující xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtech.

Xxxxxx XVI

Přeměny společností, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxx to xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, mohou xxx xxx xxxxxxxx x přeměně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx19a) nebo xxxxxx zrušení x&xxxx;xxxxxxxxx19b) xxxxxxxxx použity xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.19c)

XXXXXXXX čj. FMF X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx xxxxx vydané xxx xx. 282/105&xxxx;880/2001)

 Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX ÚČTOVÁNÍ XXX XXXXXXXXXX

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX K XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx x. 2
POSTUPY XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX
X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx třídám
Finanční xxxxxxxx (xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxx x finanční majetek
Pohledávky, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx účty x xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxxx účty x podrozvahové xxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťoven

Xxxxxxx x. 2

POSTUPY XXXXXXXX PRO POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 1 - Xxxxxxxx umístění (xxxxxxxxx)

Xxxxxx X

(1) Na xxxxxx xxxx účtové xxxxx xx účtuje x majetku xxxxxxxxxx, xxxxxx ručí xx xxx xxxxxxx (xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s tímto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Finanční umístění xxxxxxxx

x) pozemky a xxxxxx (nemovitosti) (účt. xxxx. 10),

x) finanční xxxxxxxx v podnicích xxxxxxx osob a xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx (xxx. skup. 11),

c) xxxxxxx xxxxxxxx umístění (xxx. skup. 12 x 15),

d) depozita xxx aktivním xxxxxxxxx (xxx. xxxx. 13),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxx. 14).

Xxxxxx II
Pozemky a xxxxxx (nemovitosti)

(1) V účtové xxxxxxx 10 účtuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x stavbách (xxxxxxxxxxxxx)20), xxxxx má xx xxxxxxxxxxx xxxx podílovém xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. x&xxxx;xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx a stavby (xxxx 101 a 102) se člení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xx

x) xxxxxxxx, xx. xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx úkolů, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxx (xxxxxxx budova xxxxxxxxxx a pozemek xx xxxxxx stojí), xxxx nemovitosti xx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, tj. xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx. pronajímané xxxxxx x xxxxxxx).

(3) Xxxxxxx ke xxxxxxx (xx. 108) xxxxxxxxx xxxx opotřebení xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx 109.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou x případném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx je souhrn xxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do podniků xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem I xxxx. 3 xx 5 Obecných xxxxxxxxxx xx účtuje xx účtech 111, 112 xxxx 117.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejsou xxxxxxxx xxxxxx k obchodování, xx xxxxxx xx účtu 113 xxxx 115.

(3) Xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxxx xxxx podstatný vliv xx xxxxxx xx xxxxxx 114 xxxx 116. Neúčtují xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (účty 124 x 125).

(4) Xx xxxx 118 xx účtují xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx pojišťovna rozhodující xxxx podstatný xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 119.

Xxxxxx XX

Xxxxxxx finanční xxxxxxxx

(1) X cenných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx výnosem xx xxxxxx xx xxxx 121, xxxxx-xx x případy podle Čl. III xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx účtu 122, xxxxx-xx o XX xxxxx Čl. III xxxx. 2 xxxx xxxxxx třídy; xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx18b) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx včetně dlouhodobých xxxxxxxxxx v investičních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondech x xx xxxxxxxxxx se xxxxxx na účtu 123. O tomto xxxxxxxxx umístění xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 11. Xxxxxxxxxx účty xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx subjektivity včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx položkou xxxx xxxxxxxx xx společnosti x xxxxx, sdružení x&xxxx;xxxxxx subjektivitou x xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hypotékou21), bez xxxxxx na xx, xxx xxxx nebo xxxxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřenou x&xxxx;xxxxxxxxx (xxxx 124).

(4) Xxxx xxxxxxx půjčky (xxxx 125) xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. V příloze xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaručených xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxx (xxxx 126) xxxx částky xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxx o ostatním xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. sk. 23) x o xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx 721).

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx 127) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx třídy. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x sbírky x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx určeny x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxx 129 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxx finančním umístění xx xxxxxx xxxx xx účtech xxxxxx xxxxxxx 15, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Čl. VII této xxxxxx xxxxx.

Článek X

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxx 131 účtuje xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x záručních xxxxxxxxxx složených u xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxx zajišťovatele xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx. Jde x xxx. aktivní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xx účtují xx účtu 139. X&xxxx;xxxxxxx, že tímto xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx účtují se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 121 xxxx 122.

Článek XX

Xxxxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxx 141 xx účtují xxxxxxxx xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx. o pohledávky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxx umístění xxxxxx xx xxxxx závazků, x to ve xxxxxxxx uvedených xxxx. X xxxxx finančním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx třídy 1 xxxx. xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx všech závazků xxxx xxxxxxxxxx osobám x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vytváří technická xxxxxxx (účet 446). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 149.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxx

Xx účtech xxxxxx xxxxxxx 15 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18a) v souladu x&xxxx;Článkem XVa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování.

Xxxxxxx x. 2

POSTUPY XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k účtovým xxxxxx

Xxxxxx třída 2 - Nehmotný, hmotný x xxxxxxxx xxxxxxx

Článek X

(1) X&xxxx;xxxx xxxxxx třídě xx xxxxxx o majetku xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx třída 1), a xxxxxxxx

x) nehmotný majetek (xx. xxxx. 20),

b) xxxxxx movitý xxxxxxx (xx. xxxx. 21),

c) xxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxx. 22),

d) pokladní xxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxx (úč. xxxx. 23),

x) xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxx. 25).

Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x §19 odst. 7 xxxxxx.

(2) V této xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx o

a) nehmotném xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3,

x) hmotném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx majetku, xxxx-xx xxxxx opatřením stanoveno xxxxx, xxxxx jde x xxxx ocenění x&xxxx;xxxxxxx se zákonem x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.22)

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 20 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 60&xxxx;000 Xx x každé xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nehmotný a xxxxxx majetek, který xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účty majetku xx 31.12.1995, xx xxxx xx těchto xxxxxx xx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxxxx práva (xxxx. xxxx 203) x xxxxxxx, kdy xxxx použitelnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xx xxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxx majetek využitelný xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

Článek XX

Xxxxxxxx majetek

(1) Xxxxxxxxxxx výdaji xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx 201). Xxxxxxx sem výdaje xx xxxxxxxx hmotného x nehmotného majetku x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx zřizovacích xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Čl. I. xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdíl mezi xxxxxx x tržní xxxxxxxx pojišťovny (xxxx xxxxxxx) xxxxx xxx xxxx xxxxx (xxxx 202).

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx 203) xx rozumí xxxxxxx xxxxx k vynálezům, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxxxx, xxxxxxxx původu výrobků x užitnému xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vytvořený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx účtu 204.

(5) Xx ostatní nehmotný xxxxxxx (xxxx 205) xx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx této xxxxxx xxxxxxx.

(6) Nehmotný majetek xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 208) v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx k nehmotnému xxxxxxx xx účtuje xx xxxx 209.

Xxxxxx XXX

Xxxxxx movitý xxxxxxx

(1) V této xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Čl. I xxxx. 2). Xx xxxxxx xxxxxxx v účtové xxxxxxx 21 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, dopravní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, světelné xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.23)

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx účtu 211 xx xxxxxxx (xxxx) xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx se xxxxxx x o xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx 216) xx považují xxxxxxx xxxxxxxx díla x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtu 127).

(4) Hmotný xxxxxxx xx xxxxxxxxx nepřímo (xxxx 218) v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxx spoluvlastník xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx položky xx účtují xx xxxx 219.

(5) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx23a).

(6) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxx xxxx pronajímatel vede xxxxxxxx případný hmotný xxxxxxx (xxx. xxxx. 21) x&xxxx;xxxxxxxx.

Xxxxxx IV

Pořízení xxxxxxx

X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx účtuje x výdajích xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 221) účtovaného x&xxxx;xxxxxxxx třídách 1 x 2. Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx 222) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v analytických xxxxxx xx vedou xxxxxx (splátky) xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx uvádějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxx, xxxx xxxxx k přechodnému xxxxxxx hodnoty těchto xxxxxx (xxxx 229), xxx-xx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx 563).

Článek X

Xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokladna (xxxx 231) se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (Xx) x xx xxxx xxxx.

(2) Xx xxxx 232 se xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ceninami se xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, úvěrové x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx bude xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.24) V rozvaze xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Peníze xx xxxxx (xxxx 234) xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příjmem (xxxxxxx) peněz x&xxxx;xxxxxxxx (xxxx 231) x xxxxxxx účty (účet 235), xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx 126),anebo xxxxxxxx nesouladu xx xxxxxx k úvěrovým xxxxx (xxxx 366, x&xxxx;xxx. xxxx. 47) x xxxx xxxxxxxxxx účty xxxxxxxx.

(4) Běžné účty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (xxxx 235), xxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx 126).

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se účtují xx xxxx 237 xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx v rozvaze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx případech xx vlastní xxxxx xxxxxx xx účtu 121.

(6) Xx xxxx 239 xx xxxxxx xxxxxxx položka, která xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 237.

Xxxxxx XX

Xxxxxx

Článek XXX

Xxxxxxx aktiva

(1) Xxxxxxxx (účet 251) xx xxxxxx veškeré xxxxxx věci, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Čl. I xxxx. 2.

(2) Xx účtu 251 xx účtuje xxxxx xxx inventarizaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx (xxxx 558). Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx účetní období) xx xx počátku xxxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 251 xx vrub účtu 558. Xxxxxxxx stav xxxxx zjištěný xxxxxxxxxx xx běžné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx účtu 558 x na xxxx xxxx 251. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a oceněním xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zásob xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 259 x xx vrub účtu 559. Xxxxxx pokles xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx škoda (xxxx 563).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx účtovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx účtu 391 x xx xxxxxxxx účtu 363 (xxxxxxx částka xxxxxxx). Xxx inventarizaci xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 391, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na vrub xxxx 558 x xx prospěch xxxx 391. Xxxxxxxxxx účty xxxxx se vedou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 391. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřním předpisem.

(5) Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx vyúčtované xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx stanovit vnitřním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx 558), x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účty.

(7) Xx xxxx 252 xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 2. Jde xxxx. x x xxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxxxx poštovního xxxxx (xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxxx účty).

(8) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx na xxxx 259.

Xxxxxx XXXX

Xxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxx x vyřazení xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyřazení (xxxxxx, likvidace, xxxxxxxxxx xxxxxx, škoda xxxx.).

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxx. xxxx. 20, 21), který xxxx xxxx odepsán xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx

x) 558 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx darování,

b) 563, x&xxxx;xxxxxxx likvidace, xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx (účt. tř. 1) xx zůstatková xxxx xxxxxxxx na vrub xxxx 555 xxxx xxxx 538 a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na vrub xxxx 551 xxxx xxxx 535.

(4) V případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 22 xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx 563.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxx xxxxxxx trvalým xxxxxxxxx věci, xxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x po xxxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx sníží x xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx věci. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx původního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Příloha x. 2

POSTUPY XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k účtovým xxxxxx

Xxxxxx třída 3 - Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x přechodné účty

Xxxxxx X

(1) Xxxxxx xxxxx 3 xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xx zajištění (xxx. sk. 30 x 33),

b) pohledávek x závazků z obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (účt. sk. 32 x 36),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zaměstnanci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xx. 35),

d) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxx. sk. 37)

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx (účt. xx. 39).

(2) V analytických xxxxxx xx vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vůči podnikům, x&xxxx;xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxx z přímého xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x ze xxxxxxxxx (xxx. sk. 30) xx xxxx předepsaného xxxxxxx pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx25) nebo zajišťovací xxxxxxx, xxxxx okamžik, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvami. X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pohledávek xxx xxxxxx xx xx, xxx pojistné xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nesmluvních xxxxxxxxx xxxxx zvláštního předpisu.26) Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx účtu xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx odpovědnosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.26a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;xxxxxx třídě 6 (xxxx. xxxx 601, 621). Xxx zániku xxxxxxxxx27) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx nevznikl z titulu xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx28), xxxxxx x xxxx xxxxxx v den, kdy xx xxxxxxxx, jako x závazku xxxxxxxxxx (xxxx 331, xxxx. 338). Kancelář na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxx xxxxxxx x pohledávkách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx36) x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, účtuje x xxxxxxxxxx pojistném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na účtu 231, xxxxxxxxx 235.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx (předepsané xxxxx xxxxxxxx)29) xxxxxxxx veškeré xxxxxx pojistného x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pojistnými xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx vztahují zcela xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx obdobím (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx:

x) částek xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx pojistného xxxx xxxxxxx až na xxxxx xxxx:

xx) - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rent,

- x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx x slevy, xxxxx xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxxxx pojistného x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistníků na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx pojišťovny na xxxxxxxx xxxxxxxxx, v případě xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx);

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvopojistitelem s jedním (xxxx) nebo xxxx (xxxxxxxxx) zajišťovateli, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

xx xxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x

- xxxxxx (xxxxxxx).

Xxxx xxxxxxx částky nezahrnují xxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx zajištění se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nichž se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx bude xxxxxx x podíl zajišťovatele xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) X&xxxx;xxxxxxx spolupojištění (xxxxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx x svém podílu xxxxxxxxxx (účt. sk. 30) x závazků (xxxx. xx. 33) x nákladů a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx technických xxxx xxxxxxxxx neživotního pojištění.

(5) Xx účtu 309 xx xxxxxx opravné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v účtové xxxxxxx 30.

Xxxxxx III

Ostatní pohledávky

(1) Xx xxxx 321 xx účtují pohledávky xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny xxxxx obchodního zákoníku.

(2) Xx xxxx 322 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 362, popř. xxxxxxxxxxxx na xxxx 483. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Na xxxx 323 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zejména podle obchodního zákoníku. Neúčtují xx xxx žádné pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 324 xx účtují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizí xxxxxx a cizí xxxxxx xx xxxxxxx xxx podle Čl. XVa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Na xxxx 325 se xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx z příslušného xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byl pojišťovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k její úhradě xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 325 x xx vrub xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx 365). Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výší xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx účet 558.

(6) Xx účtu 327 xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vedou xxxxxxxxxx dlouhodobé zálohy. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. sk. 22).

(7) Xx xxxx 328 xx účtují xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zaúčtovat xx xxxx účet v této xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx účtu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně x xxxxxxxxxx z příspěvku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30b) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 618. O xxxxxxxxxx z příspěvku xx xxxxxx v analytických účtech xxxxxxxx v členění xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Opravné položky xx xxxx 329 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxx.

Článek XX

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění

(1) Xxxxxxxxx uskutečnění účetního xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx (xxxx. xx. 33) je xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx (závazku) x&xxxx;xxxxxxxx pojistné události, xxxxx v návaznosti na xxxxxxxx xxxxxxxx29) xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx vnitřním xxxxxxxx. X xxxxxx závazcích xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx nikoli. Xxxxxxxx xx xxxx 331 účtuje x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx výši xxxxxx z ohlášené pojistné xxxxxxxx (uplatněného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 331 xx stavem xxxx 491 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů1a).

(2) Xx xxxx 332 xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (makléřům). Xx xxxx 338 se xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (účt. xxxx. 14) souvztažně s příslušným xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 52 až 54, a xxxx xxxx. závazky xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx pojišťovna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx zánikem xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x závazcích x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.30a)

Článek X

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a sdružením

Zrušen.

Článek XX

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xx xxxx 351 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 355. Analytické xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Na xxxx 352 se xxxxxx x závazcích xxxxxxxxxx z vkladů přijatých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx 353 xx účtují závazky xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx 351 x 352, xxxx. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Na xxxx 354 xx účtuje x pohledávkách xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxx. xxxxxx k vyúčtování, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxx xxxx 355 se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx prospěch účtu 355 xx účtuje x závazcích xxxx xxxxx institucím. Xxx xxxx pohledávky a xxxxxxx platí xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X případných xxxxxxxxx xxxxxxxxx (účet 359) se účtuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Obecných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx VII

Ostatní xxxxxxx

(1) Xx xxxx 361 xx xxxxxx závazky xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx majetkových xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxxx jsou xxxx v účtové skupině 11.

(2) Na účtu 362 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvztažně x&xxxx;xxxxx 322.

(3) Na xxxx 363 se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku. Neúčtují xx xxx žádné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(4) Xx účtu 364 xx xxxxxx x xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kratší než 1 xxx.

(5) Xx xxxx 365 se xxxxxx úvěry xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Rozdíl xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx na xxxx 558. Analytické xxxx xx vedou xxx eskontní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxx 366 se xxxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(7) Xx xxxx 367 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodů nesplacení xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx dluhopisů xx účtu 322. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(8) Xx xxxx 368 xx účtují pojišťovnou xxxxxxx xxxxxxxx zálohy.

(9) Xx xxxx 369 xx účtují ty xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupiny 36 (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.30b) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx jí vykonávané xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.36a) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 369 xx stavem xxxx 491 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx garančního fondu; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nedostatečnosti xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.1a)

Zúčtování xxxx x xxxxxx

Xxxxxx VIII

(1) Na xxxx 371 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx roku. Při xxxxxxxxx účetních knih xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny jako xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 571 xxxx na xxxx xxxx 573.

(2) Xx xxxx 372 xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jde xxxxxxxxx o xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx jiné xxxxx xxxx (např. xxx z nemovitostí, silniční xxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxx.

(3) Xx xxxx 373 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxx z přidané xxxxxxx) x poplatky. Xxxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxxx následující Článek IX. Xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx tomto xxxx. Xxxxxx povinnost (xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx daní xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 373 x xx xxxx účtu 323, 328, 354 xxxx. xx xxxx xxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;xxxxxx třídě 2 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uskutečněno xxx xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx xxx bezplatném xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x xxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx 373 se xxxxxx platby xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti z nepřímých xxxx. Dále xx xx vrub účtu 373 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nepřímých xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 363, 369, xxxx. xxxx účtové xxxxxxx 48. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 373 x na vrub xxxx 562 x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Ve xxxxxxxx xxxx 374 a 375 xx účtuje xxxxxx dotací xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx účtů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx xx pořízení xxxxxxx xxxxxxxxxx s účtem 403,

b) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 658 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxx účtu 377 xx xxxxxxxx x&xxxx;31.12. běžného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx daňové xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxx xxxx 377 xx xxxxxxxx k 31.12. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxx 572 a 574.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx plátcem xxxx za xxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 373 (xxxxxxxx v analytických xxxxxx, xxxx xxx XXX xx vrub xxxxxxxxxxx účtů xxxxxxx (xxx. xx. 10 x xxx. tř. 2, xxxx xxxx 391, je-li xx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx (příslušný xxxx xxxxxxx) x celkovou xxxxxx závazku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů (363, 369, xxxx x&xxxx;xxx. xx. 48) xxxx xx prospěch xxxx 231 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.Xx xxxxxxxx xxxx 373 (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění (xxx xx xxxxxxx), xxxx xxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výnosů a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (323, 328, 354, xxxx. 118) xxxx xx vrub xxxx 231 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxxx DPH xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx 373 xx pasivní, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx 373 a xx xxxxxxxx xxxx 235, xxxx. 231.

(3) Pojišťovna, xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx XXX (xxx aktivním zůstatku xxxx 373) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx.30),31)

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 0,05, přepočítá xxxxxx DPH na xxxxxx (zaúčtovanou na xxxx účtu 373) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx koeficientu xxxxxxxxxx xxxxxxx na odpočet xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 373 a xx xxxx příslušného xxxx nákladů, xxxx. xxxx 558, x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) XXX xxxxxx ve xxxxxxxx účtu 373 x xx vrub xxxx 235.

b) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,05 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet, xxxxxxxx se DPH xx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx vrub xxxx 373) xx prospěch xxxx 373 x xx vrub příslušného xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx 558.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx odpočet DPH, xxxxxx xxxxx odstavce 5.

(5) Xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX na xxxxxxxxx účty x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 10, xxxxxx třídě 2, xxxx xxxx 391, xx-xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x veškeré xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx DPH xx xxxxxxxxx xxxx nákladů.

Článek X

Přechodné xxxx xxxxx a pasiv

(1) Xx xxxx 391 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účetního období, xxxxx xx týkají xxxxxxx v následujících účetních xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx účtu 391 x na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxxx do xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xx. od xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx 391. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neplatí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxx Čl. VII xxxx. 4 xxxxxxx účtování x&xxxx;xxxxxx xxxxx 2,

x) xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nákladech (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

Xxxxxxx xxxxxx leasingového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx uzavřena xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx 391 se vedou xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx x dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Na xxxx 391 se xxxxxx i o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příštích xxxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx pojistné xxxxxxx xx časově xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příštích xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx období, a xx buď ve xxxxxx ke všem xxxxxxxxxx pojistným smlouvám, xxxx k jednotlivým xxxxx xxxxxxxx. Xxxx pořizovací xxxxxxx xx časově xxxxxxxxx

x) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx technických rezerv xxxxx xxxxxxxxxx předpisu [6] xx x xxxxxx pořizovacích xxxxxxx (xxxxxx) na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (odečte) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx účetní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX 527/X 442, xxxx xx účtuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx MD 527/X 442 x výše xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v příloze. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, (k xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvě) xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 391 x xx prospěch xxxx 532. Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 391 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účtu 532 a ve xxxxxxxx xxxx 391.

d) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx rezervy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx časově rozlišených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (výdajů) xx pojistné smlouvy x&xxxx;xxxx 391 xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx v rozdělení xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxx 511 nebo 532.

(3) Xx účtu 392 xx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx pouze částky, x xxxxxxx je xxxxx, že xx x&xxxx;xxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxxxx v určité xxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx pozadu, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nákladů se xxxxxxx xx období, xx kterým xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 393 se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx následujících xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx předem xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx 394 se účtují xxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx časově x xxxxx souvisejí s výnosy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zúčtovány xxxxx na účtech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx. Xxx xxxx. o xxxxxxxx provize, xxxx xxxxx dosud nepřijaté xxxxxxx xxxxxx. Na xxxx 394 se xxxxxx souvztažně x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 6.

(6) Xx xxxxxx 397 xxxx 398 xx účtují xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx jejich dohadné xxxx. Xxx xxxx. x xxxxxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, úrokové xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx s proměnlivým xxxxxxx, úrokové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx období xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx rovněž Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx v části X. xxxxxxxxx X.

(7) Xx xxxx 399 xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vnitřními xxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx decentralizace účetnictví. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 4 - Kapitálové xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Článek I

Účtová třída 4 xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx řízení, (xxx. xxxx. 40 xx 42),

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (účt. xx. 44) x rezerv xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (účt. xx. 45),

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xx. 46),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěry (xxx. sk. 47),

x) xxxxxxxxxx závazky (xxxx. xx. 48).

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx účtu 401 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kapitálu xxxxx obchodního zákoníku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 321. Xxxxxxxxxx účty xx vedou x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx splacený xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx 402 xx xxxxxx rozdíl (xxxx) xxxx nominální x xxxxx xxxxxxxx cenou xxxxx xxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx 403 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Článku Ia odst. 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx účty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx evidují xxxx x xxxxxx.

(4) Xx xxxx 404 účtuje xxxxxxxxxx x oceňovacích xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx účastí (účt. xx. 11). Xxx x rozdíl xxxx xxxxxx hodnotou xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx oceněním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx příjemcem xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxx-xx x xxxxxxx, příslušná xxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xx vyúčtuje do xxxxxx (xxxx 634 xxxx 651),

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx 538 xxxx 555).

Na účtu 404 se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek III

Fondy ze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxx xxxxxxxxxx x fondech xx xxxxx (xxx Článek Ia xxxx. 3 Obecných xxxxxxxxxx), xxxxx i x nerozděleném xxxxx xx xxxxxxxxxx ztrátě xxxxxxxxxx.

(2) Na účtu 411 se účtuje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvorba x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx.32)

(3) Na xxxx 412 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) tvořených xx xxxxx xx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v analytické evidenci, xxxxxx stav xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(4) Xx xxxx 413 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx vyplývá x&xxxx;xxxxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 421.

(5) Xx účtu 414 xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx vznikla x&xxxx;xxxxxxxx účetních obdobích x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s účtem 421.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 421 xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodním zákoníkem, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxx následujícího xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxx (rezervy) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.1),6) Při účtování x xxxxxx a xxxxxxx (čerpání) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx) xx tvorbě a xxxxx xxxxxx,

x) převody xxxx přechody xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s přírůstky nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) změnu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx x počátečním xxxxxxxxx příslušné rezervy. Xxxxx stavu (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx výši x z toho xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Na xxxx 441 xx xxxxxx x tvorbě x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx33a), která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx33b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu1). Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx 601, 621) a x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx 602, 622). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí metoda „xxx xxxx temporis“, xxxxxxxxxx metoda „čtyřiadvacetinová“. Xxxxxx xxx x xxxx metody, xxxxxxx xx dospěje x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxx. Analytické xxxx xx vedou odděleně xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění. Informace x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx uvede x&xxxx;xxxxxxx.

(3) Xx xxxx 442 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 443 se účtuje x xxxxxxx na xxxxxxxx plnění.

Analytické účty xx vedou xxx xxxxxxxxx pojištění, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, a x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx

x) pojistná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx konce běžného xxxxxxxx xxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které x&xxxx;xxxxxx období vznikly, xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx plnění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx v běžném účetním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xx účtu 331.

(5) Xx xxxx 444 xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.33c) X příslušných xxxxxxxx se xx xxxxx účtu xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx x nich není xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx rezerv. Xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx podílů xx xxxxxxxx nebo xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných příslušných xxxxxx, uvedou se x&xxxx;xxxxxxx.

(6) Xx xxxx 445 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxx 446 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 14.

(8) Xx xxxx 447 xx xxxxxx x rezervě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxx rezerva xx xxxxx v rozvaze v položce Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xx xx uvádějí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxx 449 se xxxxxx o jiných xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.33d) Jde x xxxxxxx x xxxx xxxxxx na vrub xxxxxxxxxx (např. rezerva xx hrozící ztráty x&xxxx;xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx technických rezerv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx technické xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.30a) Xxxx této rezervy x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx se xxxxx v příloze x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv, xxxxxx xxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Článek XX

Xxxxxxx xx xxxxxxx rizika x xxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 45 xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;Článkem IX Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx v souladu x §26 xxxx. 3 xxxxxx. Xx xxxxxx xxxx účtové xxxxxxx se neúčtuje x technických xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx 451 xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za daňový xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.13),14) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx rezerv.

(3) Na xxxx 452 xx xxxxxx x xxxxxxx xx daň z příjmů xxxxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx odhadu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx právnických xxxx k tomuto dni. X použití (zrušení) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx daň; xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z daňového xxxxxxxx xx xxxxxxx xx účet 558. Xxxx xxxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx 453 xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Rezerva xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx v případě, xx xxxxxx jednotka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx restrukturalizace, který xxxxxx alespoň:

a) obor xxxx část xxxxx, xxxxxx se xxxxxx,

x) xxxxxx místo, xxxxxxx xx xxxx,

x) umístění, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx bude plán xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx existuje xxxxxxxxx, xx restrukturalizace bude xxxxxxxxx, a xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx xx restrukturalizaci, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeny x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx aktivitami účetní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx například xxxxxxx xx přeškolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx systémů x distribučních xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx vedením xxxxxx xxxxxxxx x významně xxxx xxx předmět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx způsob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděna. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx projevit xxxx.

x) prodejem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uzavřením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podnikatelských xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do jiné,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx. zrušením některé xxxxxx řízení,

d) zásadní xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx účetní jednotky.

Tato xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx v položce Xxxx xxxxxxx x informace x xx se xxxxxxx x příloze x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxx 459 xx xxxxx další xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx této účtové xxxxxxx. Jde xxxx. x xxxxxxx xx xxxxxx a ztráty xxxx o xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx. Analytické xxxx se vedou xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx, jejich xxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Článek VII

Depozita při xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxx 461 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx zajišťovateli, které xxxxxxxxxxx závazek xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zajišťovateli, který xx xxxxxxxxx. V analytických xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx papíry.

Xxxxxx XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx účtové xxxxxxx 47 xx účtuje x xxxxxxxxxx úvěrech xxxx xxxxxxxxx úvěrech, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kritéria xxxxxxxxxxx x&xxxx;Čl. I odst. 3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx účtech 481 xxxx 482 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikům, x&xxxx;xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z kapitálových xxxxxxx x z obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxx 483 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx souvztažně x&xxxx;xxxxx 322.

(3) Xx xxxx 484 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx majetku.

(4) X xxxxxxxxxxxx přijatých zálohách xx xxxxxx na xxxx 485.

(5) Xx xxxx 486 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návratných xxxxxxxx.

(6) Xx účtu 487 xx účtuje v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxx nesplacení pohledávek x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 322. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(7) Xx xxxx 489 se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx účtové xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx závazky xxxx společníkům obchodní xxxxxxxxxxx).

Xxxxxx X

Xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx

Xx xxxx 491 xxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.36b) Xxxxxxxx fond tvoří x&xxxx;xxxxxxxxx pojistitelů a x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx36c) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nejméně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondu x x xxxxxxx garančního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx36d) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti Xxxxxxxxx.36e) O tvorbě xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x použití xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx prospěch xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx účtuje o xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx v souladu x&xxxx;čl. II xxxx. 7 x čl. IV xxxxxxx účtování x&xxxx;xxxxxx xxxxx 5 - xxxxxxx x 6 - Xxxxxx. Xxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xx ř. 92 x v účetní xxxxxxx v příloze, xx xxxxx se uvádí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

Xxxxxxx x. 2

POSTUPY XXXXXXXX PRO POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx ustanovení k účtovým xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx

Článek X

(1) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx veškeré xxxxxxx xx pojišťovací, xxxxxxxxxxx x ostatní činnosti xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx v účtové xxxxx 5 xx xxxxxx xxxxxx xx účtují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx z postupů účtování xxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxx, a o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx účtuje xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx6), x podílu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladech, xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv, o xxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxxxxxxxx k jednotlivým složkám xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx rezerv xx ostatní rizika x ztráty.

(4) Součástí xxxxxx xxxxx 5 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vnitropodnikové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx rezervy za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx (rozdíl) příslušné xxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx výši x x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx stavu se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 50 až 51) xx xxxxxx xxxxxxx xx pojistná plnění, xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv, xxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv, xxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s neživotním xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xx technickém xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (účtová xxxxxxx 52 až 54) xx účtují xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, náklady (výdaje) xx xxxxxxxxx pojistných xxxxx, náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištěním a xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx skupiny 55 xx 57) xx xxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx účtovat na xxxxxxxxxxx xxxxxx k neživotnímu xxxx xxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx neživotního xxxxxxxxx xx účtují x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 55 xx 57.

(5) V případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účtují xx xxxxxxx xx xxxxxxxx umístění v účtové xxxxxxx 52 xx 54.

(6) V případě, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 52 xx 54, xxxxx xxxx přímo xxxxxxx s činností v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx přiřadit k technickému xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxx primárně na xxxx 558 x x&xxxx;xxxxxx účtu xx xxxxxxxx převádí (xxxxxxxxx) xx příslušný xxxxxxxxx xxxx (účty 512 xx 533, xxxx 518 xx 547). Xxxx xxxxxxx nesmí xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (účty 562, 571 xx 575), xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (558), xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, pro které xxxx účty xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx (554, 559, 561, 563). Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxx a o xxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxx převodů xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(8) Na xxxx xxxx 503, 505, 507, 509, 523, 525, 527 x 529 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx výši, xx. včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx souvztažně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xx účtu 507 xxxxxxxxxxx účtují v analytických xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx za závazky Xxxxxxxxx.

(9) Ve xxxxxxxx xxxx 504, 506, 508, 524, 526, 528 a 531 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rezervách xxxxxxxxxx xx xxxx příslušného xxxx v účtové xxxxxxx 44. Uvedený xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zajišťovací xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (rezervy xx xxxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) nebo x&xxxx;xxxxxxx, že xxx x xxxxxxx vázané (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxx xxxx 501 nebo 521 se účtuje x xxxxx xxxx (xx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx období xxxxxx, xxxxx mají právo xx plnění (zpravidla xxxxxxxxxx). Tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 33. Xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx a x změnu stavu xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 443 nebo 442). Xx xxxxxxxx účtu 501 xxxx 521 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěného xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (nabytí xxxxxxxxxxxx xxxx zaplacením xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx) x dále xxxxxxx (xx. náhrady xxxx xx dlužníka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), výplaty pojistného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxx zisků x ztrát upravují x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

x) výší xxxxxxx na pojistná xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx účetního období, xxxxx xx xxxxxx xx pojistná xxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx neuhrazená, x

x) xxxxxxxx vyplacenými x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx minulých účetních xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx neuhrazená xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx rozdílu x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx x příslušných xxxxxx (xxxx 443 xx 442) xx vedou xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx uvedený xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx 502 nebo 522 xx xxxxxx xxxxx zajišťovatelů na xxxxxxxxx xx pojistná xxxxxx souvztažně na xxxx příslušného xxxx 303 nebo 308.

(4) Xx xxxxxx 514 xxxx 536 se xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx x xxxxx (xxxx 444), x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx skupiny 33. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 515 xxxx 541. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(5) Na xxxxxx 511 nebo 532 xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx náklady/výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelům (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxxxx vyplácené xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pojistných xxxxx,

x) náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxx návrhů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx).

x) xxxxxxx na reklamu xx xxxxx propagaci.

(6) Xxxxxxx xxxxx (xxxx 512 nebo 533) xxxxxxxx xxxxxxx provize xx xxxxxxxxxx pojistných xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, náklady xx pasivní a xxxxxxx xxxxxxxxx. Správní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx movitého xxxxxxx, spotřebu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účtuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsah xxxxxxx správní režie xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(7) Xx xxxx 535 xx xxxxxx náklady na xxxxxx finančního umístění x xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění (x účt. tř. 1). Jde např. x náklady spojené x&xxxx;xxxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na účtu 538 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx (x účt. tř. 1). Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx vyřazení xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xx.). Opravné xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx 537.

(8) Xx xxxx účtu 518 xxxx 547 se xxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxx v hrubé xxxx. Xxx zejména x xxxxxx případy, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx účtů. Xx účtu 518 xxxxxxxxxxx účtují v analytických xxxxxx odděleně x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx závazky Kanceláře xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.30x) Xxxxxx xx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx pohledávek. Xx xxxxxxxx xxxx 519 xxxx 548 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx (xx xxxxxx x&xxxx;xxxx 518 nebo 547) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 303 xxxx 308. Xxxxxxxx xx xxxx 518 xxxxxx x tvorbě xxxxxxxxxx xxxxx v plné výši xxxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xx účtu 539 se účtují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx IV

Netechnický xxxx

(1) Xx účtu 551 xx účtují náklady xx xxxxxx finančního xxxxxxxx (účt. tř. 1) x xxxx odpisy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx (z xxx. xx. 10 neprovozní xxxxxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxx. tř. 2). Jde xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro tento xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vedou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 554.

(2) Xx xxxx 555 xx účtuje xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx z finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (účt. tř. 1), xxxx. x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx (x xxx. sk. 10 neprovozní xxxxxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;účt. tř. 2). V případě xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx 108, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídy 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx účty xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx třídy 2. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xx.).

(3) Xx xxxx 558 xx xxxxxx ostatní xxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (zejm. xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x ostatních závazků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx. xx. 36), xxxx. xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx v netechnickém xxxx, x xxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;Článkem II xxxx. 7 postupů xxxxxxxx v této xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx účtu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Kanceláři xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.30b) Xxxxxxxx xx tomto xxxx účtuje v analytických xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx36e) Kanceláře, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxx xxxx 558 xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx závazky x&xxxx;xxxx xxxx zaplaceny či xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení obchodního zákoníku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) poplatky x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxx občanského zákoníku,

x) penále, xxxx. xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx vztahů,

d) xxxxxxxx částky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx směnečného a šekového.

x) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx neuvedené xxx písm. x) xx d).

Žádnou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx nelze převádět xx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu neživotního xx xxxxxxxxx pojištění. Xx xxxx 558 xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx také x nehmotném xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 20. Xxxxxxxxxx účty xxx xxxxx účet xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx 559 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx účtu 561 xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s Článkem IX Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx 562 se xxxxxx veškeré xxxx (x výjimkou xxxx x&xxxx;xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx, zpravidla xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx závazků x&xxxx;xxxxxx třídě 3.

(6) Xx xxxx 563 xx xxxxxx mimořádné xxxxxxx, x&xxxx;xxxx patří xxxxxxxxx xxxxx x manka, xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, opravy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx (§8 odst. 3 xxxxxx).

(7) Xx xxxxxx 571 xx 575 se xxxxxx x dani x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem VIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx účtu 564 se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojištění xxxx jiného xxxxxxx x závazků v souladu x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx postupů xxxxxxxx.

Článek X

Xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx

Xx xxxx 591 xx xxxxxx vnitropodnikové xxxxxxx, tj. náklady xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx 591 xxxx mít xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 691.

Xxxxxxx č. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX POJIŠŤOVNY

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 6 - Výnosy

Obsah:

Čl. I

Čl. II Technický x xxxxxxxxxxx účet

Čl. IIa

Čl. III Xxxxx postupy xxxxxxxx

Čl. IV Xxxxxxxxxxx xxxx

Čl. V Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx X

(1) V této xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx výnosy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, zajišťovací, xxxx. ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xx uplatňuje v zásadě xxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx (tj. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx). Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 6 xx účetní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, účtuje xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx výnosech současně (xxxxxxxxxx) xxxx o xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) jako x xxxxxxxxx.

(3) X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx účtuje xxx o použití xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů6), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx použití technických xxxxxx, xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx výnosech, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx složkám xxxxxxx pojišťovny a x použití xxxxxx xx xxxxxxx rizika x xxxxxx.

(4) Součástí xxxxxx xxxxx 6 xxxx též xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojišťoven.

(5) Xxxxx stavu xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxx tvorbou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx stavu (xxxxxx) xxxxxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx výši x z toho podíl xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx údaje x xxxxx stavu xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxx.

(6) X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 6 xx xxxxx odděleně příjmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx.33). Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění (xxx. xx. 30), xxxxxxxxx xx v působnosti pojišťovny.

Ćxxxxx XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx skupiny 60 xx 61) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pojistné, použití xxxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s neživotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 62 xx 64) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx v životním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx skupiny 65 až 67) xx xxxxxx výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx (nesouvisející x&xxxx;xxxxxxxx pojištěním), xxxxxxx xxxxxx na rizika x xxxxxx, použití xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činnostmi pojišťovny, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtech x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Výnosy z finančního xxxxxxxx v rámci neživotního xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 65 xx 67.

(5) X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosy z finančního xxxxxxxx v účtové skupině 62 až 64.

(6) X&xxxx;xxxxxxx, xx pojišťovna xxxxxxxxx zároveň xxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx umístění v účtové xxxxxxx 62 až 64, pokud xxxx xxxxx spojeny x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, xx nelze xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednoznačně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účtu 658 x z tohoto xxxx xx xxxxxxxx převádí (xxxxxxxxx) xx příslušný xxxxxxxxx xxxx (xxxx 618 či 647). Xxxx převody xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx 654, 659, 661, 663 x xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (658), xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx životním xxxxxxxxxx. Xxxxxx převodů (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x postupu x x xxxxxxx xxxx xxxxx provedených převodů xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Článek IIa

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx - pokud xxxx xxxxxx z finančního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v účtové xxxxxxx 65 až 67 x xxxx xxxxxx xxxxxx patří xx xxxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx tuto xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx 60 xx 61.

(2) Pokud xxxx xxxxxx z finančního xxxxxxxx xxxxxxxx účtovány v účtové xxxxxxx 62 xx 64, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tyto xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx zbývající xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do účtové xxxxxxx 65 xx 67.

(3) Důvody xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v příloze.

Xxxxxx III

Další postupy xxxxxxxx

(1) Ve xxxxxxxx xxxx 601 xxxx 621 xx xxxxxx x předepsaném xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsah xx xxxxxxx x&xxxx;Článku II xxxx. 2 postupů xxxxxxxx v účtové xxxxx 3. Xx prospěch xxxx 601 xxxxxxxxxxx xxxxxx v analytických xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistném z pojištění xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.26a) Xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx pojistné očišťuje x xxxxxxxx postoupené xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx 441). Xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hraničního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.36) Xxxxxxxx hraničního xxxxxxxxx xx časově xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx nesmluvní xxxxxxxxx.26)

(2) Xx xxxx xxxx 602 xxxx 622 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (cesi a xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxx 601 xxxx 621) zajišťovatelům, x xx souvztažně xx xxxxxxxx účtu 333 xxxx 338.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx 603, 605, 607, 609, 623, 625, 627, 629 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx, xx. včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Ve xxxxxxxx xxxx 607 xxxxxxxxxxx účtují x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx rezervy xx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxx 604, 606, 608, 624, 626, 628, 631 xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44.

(5) Xx xxxxxxxx xxxx 613 xxxx 643 se xxxxxx xxxxxxxx provize xx xxxxxxxxxxxxx, souvztažně x&xxxx;xxxxx 303 nebo 308.

(6) Xx xxxxxxxx xxxx 616 xxxx 641 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. prémie x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem pohledávek x&xxxx;xxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx (xxx. xx. 30). Xx xxxx xxxx 617 xxxx 642 se xxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 616 xxxx 641) xxxxxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s účtem 333 xxxx 338. Pokud xx xxxx podílů xx xxxxxxx a xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, jejich částky xx uvedou x&xxxx;xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx účtu 618 xxxx 647 xx účtují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx případy, xxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxx x o xxxxxxx opravných položek x&xxxx;xxxxxxxxxxx z pojištění x xxxxxxxxx. Na xxxx xxxx 619 xxxx 648 se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxx 618 nebo 647) xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 333 xxxx 338. X xxxxxxx garančního xxxxx xx účtuje ve xxxx uznaných xxxxxx (xxxx), xxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx účtuje xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx (škod). Xxxxxxxx xx prospěch xxxx 618 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

(8) Xx xxxxxx 634, 635, 636 se xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxx. Xx xxxx 638 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx 637 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx ustanovení.

(9) Xx xxxx 639 se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pojištění x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto postupů xxxxxxxx.

Xxxxxx IV

Netechnický xxxx

(1) Xx účtech 651, 652, 653 xx xxxxxx výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Na účtu 655 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx 654 v souladu x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx ustanovení.

(2) Xx xxxxxx 656 x 657 x 611, 649 xx účtuje x xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem IIa xxxxxxx účtování x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xx účtu 658 xx xxxxxx xxxxxx, xx. výnosy vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů, tržby x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxx. sk. 32) xxxx. xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx výnosy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem II odst. 7 xxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx účtuje v analytických xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx36e), kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx 658 se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za

a) xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x prodlení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního zákoníku s výjimkou úroků x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) poplatky x&xxxx;xxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského zákoníku,

x) xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx, ze xxxxxxxxx xxxxxx,

x) postižní xxxxxx xx smyslu příslušných xxxxxxxxxx xxxxxx směnečného a šekového.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vztahů, xxx například z rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx (soudu, xxxxxxxxxx úřadu xx.) xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx přijata xx nikoli. Žádnou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx sankcí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neživotního či xxxxxxxxx pojištění. Analytické xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pojišťovny.

(4) Na xxxx 659 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx třídě 1, x xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Na xxxx 661 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem IX Obecných xxxxxxxxxx. Analytické účty xx xxxxx xxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx 663 se xxxxxx x xxxxxxxxxxx výnosech, xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx minulých xxxxxxxx xxxxxx, škody, xxxxxx xx xxxxx metody (§8 xxxx. 3 xxxxxx), xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx ukončení činnosti xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxx 664 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v souladu x&xxxx;Čl. XIIIa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtování.

Xxxxxx X

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx účtu 691 xx účtují vnitropodnikové xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx z vnitřních xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx 691 xxxx xxx ke xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx shodný zůstatek x&xxxx;xxxxx 591.

Xxxxxxx č. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx ustanovení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 7 - Závěrkové x xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx:

Čl. I Xxxxxxxxx xxxx

Čl. II Podrozvahové xxxx

Xxxxxx X

Xxxxxxxxx účty

Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 70 x 71 xx xxxxxx v souladu x&xxxx;Čl. III a IV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx II

Podrozvahové xxxx

(1) Xx účtu 721 xx účtuje x xxxxxxxxx daných do xxxxxxx (xxxxxx) mimo xxxx, x nichž xx účtuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x majetek xxxxxxxxxx v souvislosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx právy, xx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx břemeny x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx 722 xx účtuje o xxxxx xxxxxxx přijatém xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx) opět x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, x to pokud xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx 723 xx účtuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Článkem XVa Obecných ustanovení.

(4) Xx xxxx 724 xx účtuje xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popř. xxxxxxx podrozvahové hodnoty.

(5) Xx xxxx 725 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z finančního xxxxxxxx (xx základě smlouvy x finančním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx závazku xx xxxx xxxxxx účtu. Xx účtu 726 xxxxxx xxxxx Česká xxxxxxxxxx, x.x., o xxxxxxxxxxx nárocích, tj. xxxxxxxxx, xxx dosud xxxxxxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxx 727 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx36f) (ohlášení pojistné xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Při uplatnění xxxxxx poškozenými Kancelář xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 727 xx xxxxxx xxxx 491 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx; x&xxxx;xxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1a). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 331 xxxxxxxx Xxxxxxxx z účtu 727 xxxxxxxxx nárok xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxx 728 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxx xxxxxxxx se zjistí xxxxxx zůstatků xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 303, xxxx. 308 xxx XX, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx 333, xxxx. 338 xxx AE, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) zajištění a xxxxx se samostatnou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx 602 xxxx 622,

c) podílu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pojistná xxxxxx, xxxx 502 xxxx 522,

x) podílu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx technických xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx třídy 5 a 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xx přijaté zajišťovací xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx), popř. xxxxx x xxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(8) Xxxx 729 slouží xxx souvztažné xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx 72, xxxx plní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 73 se xxxxxx x dalším xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 72. Xxx xxxxxxx o deriváty xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18a), o xxxxx xx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx účtování.18b) Xxxxxxxxx-xx postupy xxxxxxxx xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx skupině xx xxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx třída 8 x 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx účetnictví pojišťoven

Obsah:

Čl. I

Článek X

(1) Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx sama xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx organizovat

a) xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (účt. tř. 5 x 6),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů x&xxxx;xxxxxxxxxxx účtům 399, 591 x 691,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. x) x x),

x) x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx třídě 8. Spojovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx této xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx tříd 5 x 6 si xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX xx. FMF X/2-25&xxxx;430/1992

(xxxxx znění xxxxxx xxx čj. 282/105&xxxx;880/2001)

Xxxxxxx x. 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX - X. - X.

C. Zvláštní xxxxxxxxxx - účtování x xxxxxxxxxxx vývozních úvěrových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Čl. I

Čl. II Xxxxxxx účtování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s pojistnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

D. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx účtování Xxxxxxxxx („Xxxxx xxxxxxxx pojistitelů“)

Čl. I

E. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění

Čl. I

Čl. II Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o účtování Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x.

Čl. III Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx Xxxxxxxxx

F. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxx účtování pro xxxxxxxxx pojišťovny

Čl. I Xxxxxx xxxxxxxxxx

Čl. II Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Čl. III

Xxxxxx X

(1) Pojišťovna, xxxxx provozuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx pojišťovna) xxxxx xxxxxxxxxx předpisů34) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pojišťování xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx v části xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rezerv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 44. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx technických xxxxxx xx příslušných xxxxxx xxxxxx třídy 5 x 6.

(3) Dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx pojišťovna xx xxxxxxxx xxxx 403 a souvztažně xx vrub xxxx 235. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx 403 x ve xxxxxxxx xxxx 421 xxx výsledku technického xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx odděleně v analytických xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (zisku) na xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxx xxxx 412 x xx xxxxxxxx xxxx 421 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 a 33 odděleně x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx v analytických xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx případy, xxxxx xx vztahují x&xxxx;xxxxxxxxxxx vývozních xxxxxxxxx xxxxx xx státní xxxxxxxx.

Xxxxxx II

Postupy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny

(1) Xxxxxxxxx pohledávky související x&xxxx;xxxxxxxxxx produkty xxxx xx exportní pojišťovnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 ObčZ - xxx. xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx §813 XxxX - tzv. xxxxxxxx xxxx pohledávky.

(2) Pohledávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §524 XxxX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pojišťovny. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V tomto xxxxxxx xx pohledávka xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 658 - Xxxxxxx výnosy a xx xxxx xxxx 328 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx (hodnota xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny xx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky xxxx pojistitelem x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx účetní xxxxxxx o pohledávkách xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účty x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 501 - Xxxxxxx xx pojistná xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §524 XxxX xxx vytvářet xxxxxxx položky.

(5) X xxxxxxxx xxxxx pohledávky (§524 XxxX) xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 328 - Xxxxxxx pohledávky a xx xxxx účtu 235 - Xxxxx xxxx. O nevymožené xxxxx pohledávky xx xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx 328 x xx xxxx xxxx 558 - Xxxxxxx xxxxxxx společně x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. odpis xxxxxxxxxx).

(6) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x souvislosti převodem xxxxxxxxxx podle §524 XxxX) xx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 369 - Ostatní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 558 - Xxxxxxx náklady.

(7) Při xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §813 XxxX se xxxxx k pohledávce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx pojišťovny a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 8 až 13.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojistného xxxxxx xx účtuje o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx 501 - Xxxxxxx na pojistná xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxx 331 - Závazky z xxxxxxx pojištění vůči xxxxxxxxxxx. Závazek xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx plnění sníženého x xxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Postoupení xxxxx k pohledávce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx vymožených xx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx, xxx ze xxxxxxx x postoupení xxxxx xxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx pojistného plnění xxxxx §813 XxxX) xx účtuje x xxxxxxxx závazku vůči xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 338 - Xxxxxxx xxxxxxx z přímého xxxxxxxxx (x zajištění) x xx xxxx xxxx 518 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávky upravené x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx s vymáháním xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx účtují na Xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při účtování xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx §813 ObčZ xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xx analytických xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 724. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx příjem x&xxxx;xxxxxxxx pohledávky xxxx xxxx části.

(12) O xxxxxxxx pohledávce nebo xxxx xxxxx (§813 XxxX) se účtuje xx xxxxxxxx xxxx 618 - Ostatní xxxxxxxxx výnosy x xx vrub účtu 235 - Xxxxx xxxx.

(13) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§813 ObčZ) se xxxxxx xx xxxx xxxx 518 - Xxxxxxx technické xxxxxxx.

D. Zvláštní xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx („Česká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“)

Xxxxxx X

Xxxxxxxxx („Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“) xxx xxxxxxxx xxx působnosti (xxxxxxxx) xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu1a) postupuje xxxxx xxxxxx osnovy x postupů účtování xxx pojišťovny x&xxxx;xxxxx X. x B., xxxx-xx tam xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx nevytváří x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx x výnosech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx neživotního xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výsledku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx účtuje xx účtech Netechnického xxxx.

E. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx x zákonném pojištění

Článek X

Xxx účtování o xxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.37) Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxx x Kancelář, xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx II

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x.

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 443 a 331, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., (xxxx xxx „XX“), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx ČP xxxxxx xxxxxxxx v analytických xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxxx xxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx zúčtování.37a)

(2) Xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxx (účet 443), xx xxxxxxx výplat xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 331) xx xxxxxxxxx pojištění xx 1. xxxxx 2000 xx xxxx xxxxxxx prostředků technických xxxxxx37b), účtuje XX xx vrub xxxx 443 x xxxx xxxxxxx ve prospěch xxxx 338, xxxxx xxxxx na zvláštní xxxx Kanceláře.

(3) Xx 1. lednu 2000 xxxxxx XX

x) o xxxxxxxx xxxxxxxx události (xxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtu 726 xxxxxxxxxx s účtem 729,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění (závazku) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx události xx prospěch xxxx 331 xxxxxxxxxx na xxxx xxxx 308, xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 726 xxxxxxxxx pojistnou xxxxxxx (xxxxxxxxx nárok xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x regresy xx xxxx xxxx 338 x xx xxxxxxxx xxxx 308,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xx xxxx xxxx 331 x xx xxxxxxxx xxxx 235,

x) xxx xxxxxxxxxx37c) zákonného x&xxxx;Xxxxxxxxx zúčtuje výsledný xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na vrub xxxx 235 x xx prospěch účtu 308 xxxx xx xxxx účtu 308 x xx xxxxxxxx xxxx 235.

Xxxxxx III

Zvláštní xxxxxxxxxx x účtování Xxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xx zákonným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx ustanovení:

a) O xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx zákonného pojištění xxxxxx Kancelář xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx účetních případů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx.37a)

x) X&xxxx;xxxxxxx zůstatku (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx technické xxxxxxx XX (xxxx X. Čl. II odst. 2), vzniká Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxx xxxx 308), která xx xxxxxxx garančního xxxxx (xx xxxxxxxx xxxx 491).

x) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx zákonného xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx. x) platí xxxxxxxxxx xxxxx X. Čl. II. xxxx. 2*).

d) X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx XX (xxxx X. Čl. II odst. 3) xxxxxx Kanceláři xxxxxxx xx xxxx 338, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx garančního xxxxx (xx xxxx účtu 449), xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 308, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxx účtu 491). Xx-xx xxxxxxxx vyúčtování x provize xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxxx37d), xx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazku xx xxxx 338 xxxxxxxxxx s účtem 235 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 235 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 308.

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxx účtování xxx zdravotní pojišťovny

Článek X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V této xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxx-xx se x&xxxx;xxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použijí veškerá xxxxxxxxxx xxxxx X. x X. přiměřeně x&xxxx;xxxxx a činnosti xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx.39),2) Xxxx x xxxxxxx účtování, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx), xx nepoužijí.

(2) Veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,39),2) x xxxxxx xx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx A. a X. xxxxxx opatření,bez xxxxxxx xxxx nákladů x výnosů, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx 431). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx účtuje zásadně xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx nutno xxxxxxx xx bankovní účet xxxxxxxxxx xxxxx zálohy x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků uvedených xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxxx x provést xxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy.

(4) Xxxx xxxxxxxx, fond xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx fondy tvořené xxxxx zvláštních xxxxxxxx39),2) xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx považují z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x slouží xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx výběru x xxxxxxx xxxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx A. Čl. II. Xxxxxxxxxx xxxx u xxxxx xx xxxxx xxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx39),2) a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistných plánů, xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Zdravotní xxxxxxxxxx účtují x xxxxxxxxxxxx x závazcích x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, s nímž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx souvisejí, xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 711. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxx nebo xx prospěch xxxx 421. Hospodářský výsledek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx zdravotního pojištění, xxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx39),2),1).

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použijí x&xxxx;xxxxx X. Čl. XIII, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx39),2).

(10) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Čl. XV xxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem39),2).

(11) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx39),2).

(12) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx tvorba x použití je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14) x xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx13) (xxxxxxx rezervy).

Zvláštní xxxxxxxxxx

Xxxxxx XX

(1) Xx xxxx 235 - Běžné účty xx účtují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) X&xxxx;xxxxxx třídě 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skupina 24 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k fondům. X&xxxx;xxxx účtové xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx39),2).

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účtuje xx vrub xxxx xxxxxx skupině 22 x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx závazků. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx účtu 409 - Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ve prospěch xxxx 408 - Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx se současně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 409 a xx xxxx účtu 408.

(5) X&xxxx;xxxxxx třídě 3 xx zřizuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx 31 - Xxxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx39),2). Neúčtují xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 30. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 7 článku I.

1. Xx xxxx 311 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. včetně xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx, v souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

2. Xx xxxx 312 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči poskytovatelům xxxxxxxxx péče, včetně xxxxxxx stanovených xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.39),2),40)

3. Na xxxx 313 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, vůči xxxxxxxxxx xxxx přerozdělení xxxxxxxxxxxx XXX ČR.

4. Xx xxxx 315 xx xxxxxx zejména xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.39),2)

5. Xx xxxx 318 xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny též xxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

x) xxxxxx skupina 34 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.39),2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, které xx účtují v účtové xxxxxxx 33. Závazky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7 článku I.

1. Xx xxxx 342 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.39),2),40)

2. Xx xxxx 343 účtují xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx VZP XX.

3. Xx účtu 348 xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxx xxxxxxx z úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám se xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 486 - Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx zápisem na xxxx xxxx 374 xxxx 375. Xxxxxxx xxxxxx xx účtuje xx vrub xxxx 241 - Bankovní xxxx xxxxxxxxxx fondu x xx xxxxxxxx xxxx 374 nebo 375. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (dotaci), přeúčtuje xx xx xxxx xxxx 486 x xx xxxxxxxx xxxx 431 - Základní xxxx.

(5) V účtové třídě 4 xx zřizuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 40 - Xxxxxxxx kapitál x xxxxxxxxxx fondy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxx investičního majetku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) účtová xxxxxxx 43 - Fondy xxxxxxxxx zdravotního pojištění, xxx xx účtuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu.

1. Xx xxxx 431 - Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x prostředcích xxxxxxxxx zdravotního pojištění x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.39),2)

2. Na xxxx 433 - Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x tvorbě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.39),2)

Xx. XXX

(1) X&xxxx;xxxxxx třídě 5 - Xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členění účtu 558 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) sociální xxxxxxx,

x) xxxx náklady.

Další xxxxxxxxxxx xxxxxxx členění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxx přílohy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx 558 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy.

(2) V účtové třídě 6 - Výnosy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 658 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx x&xxxx;xxxxxx,

x) xxxx ostatní xxxxxx,

x) xxxxxxx provozního xxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Další podrobnější xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx součástí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx závěrce.

(3) Xxxxxxx xx účtová třída 9 - Vnitropodnikové účetnictví xxxxxxxxxx.

*) Xxxxx v xxxxx předlohy - xxxx D nemá xxxxxx XX xxx xxxx. 2

Poznámka GRAND

1) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx pozdějších předpisů.

1x) Zákon č. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 280/1992 Sb., o resortních, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 282/73 390/2001 xx xxx 15. listopadu 2001.

3x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. j. 281/89 759/2001 ze dne 13. xxxxxxxxx 2001.

4) §4 xxxx. 2 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.

5) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §21 xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), a vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 75/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).

7) Xxxxxxxx XX XX č. j. 282/11 200/1994 xx dne 1. xxxxxx 1994, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 15/1994 Xx.

7a) Xxxxxxxxx §66a xxxx. 2 a 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §20f x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

9) §829 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Zákon č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10a) §2 písm. x) xxxxx x. 363/1999 Sb.

10x) §2 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 363/1999 Xx.

10c) Opatření XXX x. j. X/2 - 31 380/1992 Sb. xx xxx 23. xxxxxxxx 1992, kterým xx stanoví xxxxxxxxxx x obsahové vymezení xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx, recipováno x&xxxx;xxxxxx 21/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx financí.

10d) §8a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §24 xxxx. 3 xxxxxx č. 363/1999 Sb., §27a xxxx. 2 xxxx. x) obchodního zákoníku x §21a xxxxxx.

12) Např. §580 x §581 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12a) Xxxx. §35 xxxx. 4 a §24 odst. 2 xxxx. a) a x) zákona x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 353/2001 Xx.

13) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Zákon XXX č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) §4 odst. 6 zákona.

15x) §24 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx.

16) §24 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx.

17) §33 xxxxxx x daních x&xxxx;xxxxxx.

17a) Poznámka: X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xx. 56 xxxxxxxx Xxxx ES x. 91/674/EHS xx dne 19.12.1991.

18) Xxxxx ČNR č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

18x) §21 xxxx. 1 xxxx. r) xxxxxx x. 363/1999 Xx.

18b) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 282/73 390/2001 xx xxx 15. listopadu 2001.

19) Např. xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

19a) §36 xxxxxx x. 363/1999 Xx. x §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19b) §37 zákona x. 363/1999 Xx. x §70 obchodního xxxxxxxx.

19x) Opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 281/89 759/2001 ze dne 13. xxxxxxxxx 2001.

20) §119 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xxxxxxxx: Xxx x xxxxx č. 84/1995 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony.

22) §26 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o daních x&xxxx;xxxxxx.

23) XX 16/93 Xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 1. xxxxxxxxx 1993 x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX 05/96 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.7.1996 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXX-XXXXXX, OP 01/97 Opatření Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu ze xxx 4. xxxxxxxx 1996 x&xxxx;xxxxxxxx rozšířené Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx,

XXX-XXXXXX, XX 35/97 Xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 3. xxxxxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx XXX-XXXX.

23a) §121 odst. 1 x 2 xxx. zák.

24) Xxxxx č. 191/1950 Sb., xxxxxxxx x šekový, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Sb..

25) §792 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 125/1993 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx pracovním úrazu xxxx nemoci z povolání, xx znění xxxxxxxx x. 43/1995 Sb., xxxxxxxx č. 98/1996 Xx. a xxxxxxxx x. 74/2000 Xx.

26x) §3 zákona x. 168/1999 Sb..

27) §800 x xxxx. občanského xxxxxxxx.

28) §803 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například §795 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Například §19, §19a xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

30x) §18 xxxx. 6 xxxxxx x. 168/1999 Sb.

30x) §18 xxxx. 5 zákona x. 168/1999 Xx.

31) §20, 21 x 22 xxxxxx x dani x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

32) §67 a §217 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) §36 xxxxxx x xxxxxx z příjmů.

33x) §14 xxxxxx x. 363/1999 Xx.

33x) §3 zákona.

33x) §16 xxxxxx x. 363/1999 Xx.

33x) §20 zákona x. 363/1999 Xx.

34) Xxxxx č. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporu x x xxxxxxxx xxxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1998 Xx. x xxxxxx x. 188/1999 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxx XX XX č. 278/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx 88/2000 Xx. x xxxxxxxx x. 355/2001 Xx.

35) Xxxxx XX XX - xxxxxxxx xxxx zařazena x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxx. 73 FZ 1-2/2002 xx xxx xxxxxxxxx 35 xxxxxx xxxx, který je x úplném xxxxxxx x předchozí poznámce x. 34.

36) §14 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

36x) §18 odst. 2 xxxx. x) x x) až x) xxxxxx x. 168/1999 Sb.

36x) §24 zákona x. 168/1999 Xx.

36x) §24 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

36d) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 168/1999 Sb.

36x) §18 xxxx. 2 zákona x. 168/1999 Xx.

36x) §9 odst. 1 xxxxxx č. 168/1999 Xx.

37) §29 zákon x. 168/1999 Xx.

37x) §7 xxxx. 6 xxxxxx.

37x) §29 xxxx. 2 xxxxxx č. 168/1999 Sb.

37c) §29 xxxx. 4 zákona č. 168/1999 Xx.

37d) §29 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

38) §24 xxxx. 9 zákona x. 168/1999 Sb.

39) Zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

UPOZORNĚNÍ!

Jak xx x xxxxxxxxx dokumentů XX XX xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx zpravodaje:

Srovnejte xxxx xx str. 73, Xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1-2/2002 ("X. Xxxxx poznámek pod xxxxx") se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx xx xxx. 74 a xxxx. x "Úplném znění xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx".

Xxx xxxxxxxxxx xxxx. text poznámky x. 31, 35 x jiných, podle xxxx, jak je xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx novelizaci.

V úplném xxxxx Xxxxxxxx xx xxx. 82 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x. 14, kde xx xxxxxxxx xx "..xxxxx o rezervách..", xxx xxxxx se xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx.

* * *

XXXXX, x. x. x. Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx EPIS®.