Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Zrušen xxxxxxx č. GFŘ D-32, x xxxxxxxxx xx 1.1.2019.

24

Xxxxx č. X-333

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx cena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X.x.: 39/ 86&xxxx;838/2009-393

X xxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx XXX), byl xx XXX x xxxxxxxxx xx 1.1.2006 xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx cena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" (xxxx xxx závazné xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx předběžná xxxxxx xxxxxxxx).

Xxx. §38nc XXX xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx cen (xxx také Směrnice XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxx pro nadnárodní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx - dále xxx Směrnice XXXX) x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ustanovení §132 x §133 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx XX), xxxxx upravují xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx XXXX (xxxxxxxx 4.124-4.166) a xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx (xxxx jen XXX - x anglického Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Závazné posouzení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx tvorby xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (sdruženými podniky), xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 9 - Xxxxxxxx podniky - smluv x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x v §23 xxxx. 7 ZDP.

Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodne, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsob xxxxxx xxxx, který xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příjmů x xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx tohoto xxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xxxx posuzovat xxx nastavené xxxx xxx xxxxx stanovení xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení vydáno, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx daňové kontrole xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx takto vytvořenou xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §23 odst. 7 XXX.

Xxx xxxxxxxx ustanovení §38nc XXX xxxxxxx xxxx vychází především x xxxxxxx doporučených Xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednání pracovních xxxxxx XX x xxxxxxx APA, xxxxxxx XX Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx (xxxx XXXX).

X.

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX

1.

Xxx jaké xxxxxx

1.1. Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxx §38nc XXX x xxxxxxxxxx xx §132 x §133 XX xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx němu xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen xxxxxxxxx) ve xxxxxx §23 xxxx. 7 XXX.

1.2. Xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx podat xxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (základ xxxx či xxxxxxx xxxxxx) ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxx při xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí předpokládat, xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx období xxxx správce xxxx x xxxxxxx daňové xxxxxxxx za xxxx xxxx xxx zjišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení x xxxxx xxxxxxxx odpovídají, xxxxx x xxxxxxxx xx stejným xxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx transakci. Pokud xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obchodu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx vhodnější xxxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx nebude souhlasit xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx žádosti, xxxx xx všem xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxxx zobecnit, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.

Xxx podává žádost

Žádost xxxx podat xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxx případ, kdy xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílet xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx nebyla založena, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoba, xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx x souladu x DŘ. Podmínkou xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx. xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v organizační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x popis obchodních xxxxxxxx.

3.

Xxxx xxxxxxxxx žádost

Žádost x závazné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx finančnímu xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx předpokládá, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jejím xxxxxxxx.

4.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx uvedené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx výši xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx apod. ani xxxxxxxxxx případnou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. vyzve poplatníka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx (xxx §89 odst. 1 XX) x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vycházet xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodní volbu xxxxxx xxxxxxx, bude xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxxx xx shodě x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxx (xxx xxxx Pokyn D-332, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sdruženými xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx, č.j.: 39/86&xxxx;829/2009-393), xxxxx xxx xxxxx xx internetových stránkách xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

Xxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx uvedenými x XX, případně xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx (xxxxx č. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění).

5.

Vydání xxxxxxxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx (§38nc odst. 3 XXX).

Xxxxxxx daně není xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxxx vydá bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxx prodloužena x xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx základních xxxxxxxxxxx rozhodnutí podle §102 DŘ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dle §132 DŘ.

6.

Účinnost xxxxxxxxxx

Xxxxx §133 xxxx. 1 XX, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxx, jen xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx totožných xxxxx xx skutečným xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxx posouzení xxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxxx x rozhodných xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly ve xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, v xxxx xxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxx kratší.

Zúčastněným xxxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.

Xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3 a §17 xxxx. 4 XXX, xxxxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území XX, x xxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx XX uzavřenu smlouvu x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x xxxx xxxxxxx umožňuje provádění xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx. spontánní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x případě, xx již byl x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavírání xxxxxxxxxxx APA xx xxxxxxx xxxxxx 25 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx (v době xxxx xxxxxxxxx) správce xxxx x souladu x xxxxxxx xxx XX zjistí (a xx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), že xxxxxxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx se skutečnostmi (xx. xxxx uvedeny xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx) a xx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x §133 xxxx. 5 XX toto xxxxxxxxxx použít.

II.

CO XXXX XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jazyce xxx §76 XX.

Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x §38nc xxxx. 2 XXX. Xxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx všechny skutečnosti, xxxxx budou mít xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx tvorby xxxx.

X xxxxxxx příslušné dokumentace xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx (D-334, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx dokumentace způsobu xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx osobami, x.x.: 39/86&xxxx;849/2009-393, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx české daňové xxxxxx www.danovaspravacr.cz

Poplatník v xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, podniku, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx okolnostech xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a další.

III.

OSTATNÍ XXXXXXXXXXX

1.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx Přílohy xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx XXX) Xxxxxxxxx, xxxxx X, položky 1, xxx 1. xxxx. v) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve výši 10&xxxx;000 Xx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí.

2. Xxxxxxxx

Xxx §132 xxxx. 3 XX xxxxx proti xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx nahrazuje xxxxx D-292 xxxxxx xxx x.x.: 39/116&xxxx;680/2005-393, xxxxxx dodatku k pokynu D-292 xxxxxxxx xxx x.x.: 39/105&xxxx;193/2007-393 x xx účinný xx 1.1.2011.

Xxx. Xxx Xxxxxx, x. x.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 051