Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Zrušen xxxxxxx č. GFŘ D-32, x účinností xx 1.1.2019.

24

Xxxxx x. X-333

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X.x.: 39/ 86&xxxx;838/2009-393

X xxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx XXX), byl xx XXX s xxxxxxxxx xx 1.1.2006 xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" (xxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx implementovány xxx. xxxxxxxxx cenové dohody (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

Xxx. §38nc XXX xxxxxx xxxxxxx závazného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. převodních xxx (xxx také Xxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nadnárodní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx - xxxx xxx Xxxxxxxx XXXX) x x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §132 x §133 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen DŘ), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Směrnice XXXX (xxxxxxxx 4.124-4.166) a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx XXX - x anglického Xxxxxxx Pricing Xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x souladu s xxxxxxxxx tržního xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x článku 9 - Xxxxxxxx podniky - xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v §23 xxxx. 7 ZDP.

Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně rozhodne, xxx tento poplatník xxxxxx takový xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx, resp. sdruženými xxxxxxx. Pro tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jistoty v xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx posuzovat xxx xxxxxxxxx ceny xxx účely stanovení xxxxxxx daně. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně rozhodl, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ceny, xxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kontrole xxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vytvořenou xxxx za xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §23 odst. 7 XXX.

Xxx xxxxxxxx ustanovení §38nc XXX xxxxxxx xxxx vychází xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxx XX x xxxxxxx APA, xxxxxxx XX Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx (xxxx XXXX).

X.

XXXXXX XXX VYDÁVÁNÍ XXXXXXXXXX O ZÁVAZNÉM XXXXXXXXX

1.

Xxx xxxx xxxxxx

1.1. Xxxxxxx osoby

Postup xxx §38nc ZDP x xxxxxxxxxx xx §132 x §133 XX xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx poplatník xxxxxxxx ceny x xxxxxxxxxx vztazích x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx němu xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx) xx xxxxxx §23 odst. 7 XXX.

1.2. Období

Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx navrhl, x xx x případů, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx období probíhají xxxx x budoucnu xxxxxxxxx. Nelze xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx při vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxx minulá xxxxxx xxxx správce xxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx xx tyto xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxxxxxxxx podobně xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxx xxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost o xxxxxxxxx xxxxxxx transakcí, xxxxx spolu xxxx xxxxxxxxx, x správce xxxx nebude souhlasit xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vázat x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.

Xxx xxxxxx žádost

Žádost xxxx xxxxx poplatník, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx uvedenou cenu xxxxxxxx.

Xxx xxxxxx, xxx xx xx posuzované xxxxxxxxx xxxx podílet xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx podat xxxx osoba, xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x DŘ. Podmínkou xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba musí xxx xxxxxxxxxx identifikována, xxx. xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx podnikání, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniků x xxxxx obchodních xxxxxxxx.

3.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx žádost předložena xxxxxxx xxxx, xxxxx xx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jejím xxxxxxxx.

4.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx posouzení způsobu xxxxxx ceny

Správce xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx údaje uvedené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, skutečnou xxxx xxxxxxx x výnosů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx apod. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. vyzve poplatníka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxx §89 odst. 1 XX) x xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxx ceny, xxxxx xxxxxxxxx navrhuje, je x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu.

Při xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tvorby ceny, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodní xxxxx xxxxxx způsobu, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x postupy pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx (viz xxxx Xxxxx D-332, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx, x.x.: 39/86&xxxx;829/2009-393), xxxxx lze xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

Xxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxx informace xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu tvorby xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx uvedenými x XX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx č. 253/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxx daní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx).

5.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx daně (§38nc xxxx. 3 XXX).

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxxxxx v určité xxxxx, nicméně toto xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx správě xxxx xxxx přípustné, xxx xxxxxxx xxxx prodlužoval xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nečinností. Doba xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx xxxx učinit xxx xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx základních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §102 DŘ obsahovat xxxx xxxxxxxxxxx xxx §132 XX.

6.

Xxxxxxxx rozhodnutí

Podle §133 xxxx. 1 XX, je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx žádost a xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti.

Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, x xxxx nabylo toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxx-xx správce daně xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x ostatním dotčeným xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.

Xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 3 x §17 xxxx. 4 XXX, xxxxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území ČR, x tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx XX xxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x tato xxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx postup xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxx x tímto státem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx 25 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X případě, xx xx vydání xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx (x xxxx xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x postupy xxx XX xxxxxx (x xx x x xxxxxxxxxxxx kontextu), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se skutečnostmi (xx. byly xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx) a xx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x souladu x §133 odst. 5 XX xxxx xxxxxxxxxx použít.

II.

CO XXXX XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxx xxx §76 XX.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §38nc xxxx. 2 XXX. Xxx předkládání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx dle xxxx. f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx musí xxxxxxx všechny skutečnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ceny.

K xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxx (D-334, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x.x.: 39/86&xxxx;849/2009-393, xxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx české xxxxxx xxxxxx www.danovaspravacr.cz

Poplatník x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdokumentuje xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, způsob, xxxxx xxxxxxxxx stanovil převodní xxxx a další.

III.

OSTATNÍ XXXXXXXXXXX

1.

Xxxxxxx poplatek

Žadatel xx xxx Přílohy zákona x. 634/2004 Xx., x správních poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx (dále jen XXX) Sazebníku, xxxxx X, položky 1, xxx 1. xxxx. v) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 10&xxxx;000 Kč, x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx. Poplatek xx xxxxxxxx x xxxxxx žádosti xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Odvolání

Dle §132 xxxx. 3 XX xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx D-292 xxxxxx xxx č.j.: 39/116&xxxx;680/2005-393, xxxxxx dodatku k pokynu D-292 xxxxxxxx xxx č.j.: 39/105&xxxx;193/2007-393 x je xxxxxx xx 1.1.2011.

Xxx. Jan Xxxxxx, v. r.

vrchní xxxxxxx skupiny 051