Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Zrušen xxxxxxx č. GFŘ D-32, x xxxxxxxxx xx 1.1.2019.

24

Xxxxx č. X-333

Xxxxxxx x závaznému xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx

X.x.: 39/ 86&xxxx;838/2009-393

X xxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen XXX), xxx xx XXX x xxxxxxxxx xx 1.1.2006 xxxxxxx xxxxx "závazné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" (xxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx jsou xx českého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx cenová xxxxxxxx).

Xxx. §38nc XXX xxxxxx xxxxxxx závazného xxxxxxxxx xx případy xxx. převodních xxx (xxx xxxx Xxxxxxxx XXXX x převodních xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a daňové xxxxxx - xxxx xxx Xxxxxxxx XXXX) x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů navazuje xx xxxxxxxxxx §132 x §133 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx XX), xxxxx upravují xxxxxx xxx vydávání rozhodnutí x závazném xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx OECD (xxxxxxxx 4.124-4.166) a xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx (xxxx xxx APA - x anglického Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Závazné posouzení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx si předem, xxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 9 - Sdružené xxxxxxx - smluv o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v §23 xxxx. 7 XXX.

Xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsob xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příjmů x xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ceny xxx účely stanovení xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxxx daně xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx správce xxxx xxx stanovení xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx daňové kontrole xxxx jiném postupu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §23 xxxx. 7 XXX.

Xxx aplikaci ustanovení §38nc XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx EU v xxxxxxx XXX, zejména XX Joint Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx (dále XXXX).

X.

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X ZÁVAZNÉM XXXXXXXXX

1.

Xxx xxxx vztahy

1.1. Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxx §38nc ZDP x xxxxxxxxxx xx §132 x §133 DŘ xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx poplatník xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx osobami xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx) xx xxxxxx §23 xxxx. 7 XXX.

1.2. Xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny, xxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x závazné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx ovlivnily výši xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx či xxxxxxx xxxxxx) xx zdaňovacím xxxxxx, xx něž xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx poplatník x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx převodních xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpokládat, xx i přes xxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x případě daňové xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx postupovat xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx podmínky odpovídají, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx transakci. Xxxxx xxxxx úzce souvisí xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obchodu, kombinované xxxxxxxxx), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xx druhou xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x kterékoliv x xxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx ke xxxx xxxxxxxxxx v xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zobecnit, xxxx xx xxxxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.

Xxx xxxxxx žádost

Žádost xxxx podat xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxx případ, kdy xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílet xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx žádost xxxxx xxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x XX. Podmínkou xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dostatečně identifikována, xxx. xxxx být xxxxxxx xxxxxx její xxxxx, xxxxx společnosti, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxx podniků x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx správci xxxx, xxxx svému finančnímu xxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx byl místně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxxxx.

4.

Xxxxxx daňové xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxx daně, xxxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx údaje uvedené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x pravdivé. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx. ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx poplatníka x xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx v xxxxxxx (xxx §89 xxxx. 1 XX) a xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxx ceny, který xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodní xxxxx xxxxxx způsobu, xxxx xx xxxxx způsob xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx shodě x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základu daně x xxxx (xxx xxxx Xxxxx D-332, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx, x.x.: 39/86&xxxx;829/2009-393), xxxxx lze xxxxx xx internetových stránkách xxxxx daňové správy xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

Xxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvorby xxxx prověřit, x xx způsoby uvedenými x XX, případně xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx (xxxxx č. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx).

5.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx o xxxxxxxx posouzení způsobu xxxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx daně (§38nc xxxx. 3 XXX).

Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x určité xxxxx, nicméně xxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxx správě daní xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydání rozhodnutí xxxxxxx nečinností. Doba xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na úkonech, xxxxx musí xxxxxxx xxxx učinit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §102 XX obsahovat xxxx náležitosti xxx §132 DŘ.

6.

Účinnost xxxxxxxxxx

Xxxxx §133 xxxx. 1 XX, xx rozhodnutí xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx účinné xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx o daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxx, jen pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx rozhodování o xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx uvedená v xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx období, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xxx dne, v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx kratší.

Zúčastněným xxxxxx (xx. xxxxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx doručuje xx xxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 3 a §17 xxxx. 4 XXX, xxxxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx XX, x tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x nímž xx XX xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smluvního xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx v případě, xx xxx byl x tímto xxxxxx xxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx článku 25 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxx xxxx xxxxxxxxx) správce xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx XX xxxxxx (x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx v žádosti xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx (xx. xxxx uvedeny xxxxxxxx, neúplně xxxx xxxxxxxxxx) a xx xxxxxxx xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxx, xxxxx x souladu x §133 xxxx. 5 DŘ xxxx xxxxxxxxxx použít.

II.

CO XXXX XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxx xxx §76 XX.

Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §38nc xxxx. 2 XXX. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx posuzovaný xxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xx formě xxxxxx (D-334, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx cen mezi xxxxxxxxx osobami, č.j.: 39/86&xxxx;849/2009-393, který xxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxx tvorby xxxx. To xxxxx xxx především xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx majících xxxx xx obchodní xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovil xxxxxxxx xxxx x xxxxx.

XXX.

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

1.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx Přílohy xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx XXX) Xxxxxxxxx, části X, položky 1, xxx 1. xxxx. v) xxxxxxx uhradit správní xxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx žádosti xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx

Xxx §132 xxxx. 3 XX nelze xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx pokyn xxxxxxxxx xxxxx D-292 xxxxxx xxx č.j.: 39/116&xxxx;680/2005-393, xxxxxx dodatku k pokynu D-292 xxxxxxxx xxx č.j.: 39/105 193/2007-393 x je xxxxxx xx 1.1.2011.

Xxx. Xxx Xxxxxx, x. x.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 051