Animace načítání

Stránka se připravuje...


Pokyn č. D-333 - Sdělení k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami
2010
6
210
24
39/86 838/2009-393
Pokyny řady "D"
není uveden
Ceny převodní, Daně z příjmů

S účinností od 1.1.2011 pokyn D-292, publikovaný pod č. 3 ve FZ 01/1/2006 a jeho dodatek, publikovaný pod č. 8, FZ 02/2008

Zrušen pokynem č. GFŘ D-32, s účinností od 1.1.2019.