Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32024D03110 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. května 2024 o schválení změny přílohy II Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin jménem Evropské unie R P
32024D02995 32024D2995 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. dubna 2024 o zveřejnění žádosti o zápis názvu uvedené v článku 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 v Úředním věstníku Evropské unie „Basmati“ (CHZO) R P
32024D02200 ROZHODNUTÍ RADY ze dne 11. března 2024, o jmenování jedné náhradnice Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Dánsko R P
32024D1354 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/1354 ze dne 14. května 2024, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2021/1143 o vojenské výcvikové misi Evropské unie v Mosambiku (EUTM Mozambique) R P
32024D1327 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2024/1327 ze dne 7. května 2024 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Italskou republikou R P
32024D1251 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2024/1251 ze dne 25. dubna 2024,kterým se některým členským státům povolují odchylky, pokud jde o předávání statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů R P
32024D1250 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/1250 ze dne 26. dubna 2024, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Myanmaru/Barmě R P
32024D1204 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/1204 ze dne 22. dubna 2024, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali R P
32024D1198 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2024/1198 ze dne 19. dubna 2024,kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2023/2723, pokud jde o harmonizované normy pro krabice a kryty pro elektrická příslušenství, tuhé trubkové systémy uložené v zemi a spínací a řídicí přístroje nízkého napětí R P
32024D118 32024D1184 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2024/1184 ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech R P
32024D1169 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2024/1169 ze dne 12. dubna 2024 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o operativních činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánské republice R P
32024D1168 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2024/1168 ze dne 12. dubna 2024 o jmenování jednoho člena Účetního dvora R P
32024D1032 ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2024/1032 ze dne 26. března 2024 o jmenování vedoucí Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2024) R P
32024D1031 ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2024/1031 ze dne 26. března 2024 o jmenování vedoucí policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2024) R P
32024D1017 ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2024/1017 ze dne 26. března 2024 o jmenování vedoucího mise Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko) (EUCAP Somálsko/1/2024) R P
32024D1013 ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2024/1013 ze dne 26. března 2024 o opětovném potvrzení zmocnění k vojenské operaci Evropské unie ve Středomoří R P
32024D0914 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2024/914 ze dne 18. března o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Španělským královstvím 2024 R P
32024D0850 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2024/850 ze dne 7. března 2024 o jmenování jedné členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržené Dánským královstvím. R P
32024D0845 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2024/845 ze dne 12. března 2024 o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2024 do 31. července 2025 a o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/655 R P
32024D0773 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2024/773 ze dne 4. března 2024, kterým se mění Rozhodnutí 2009/992/EU, pokud jde o minimální požadavky na dodatečné údaje zanášené do vnitrostátního elektronického rejstříku podniků silniční dopravy R P