Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019R0280 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/280 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o odkazy na Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii (Text s významem pro EHP) R P
32018D0813 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/813 ze dne 14. května 2018 o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví zemědělství podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (Text s významem pro EHP) R P
32011R0931 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu (Text s významem pro EHP) R P
32011R0680 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 680/2011 ze dne 14. července 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rozpočtové stropy použitelné na některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Rady (ES) č. 73/2009 R P
32011R0238 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 238/2011 ze dne 11. března 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Zázrivský korbáčik (CHZO)) R P
32011R0161 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 161/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Liptovská saláma“/„Liptovský salám“ (ZTS)) R P
32011R0160 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 160/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [„Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ (ZTS)] R P
32011R0159 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 159/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Spišské párky (ZTS)] R P
32011R0158 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 158/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [„Špekáčky“/„Špekačky“ (ZTS)] R P
32010R0984 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 984/2010 ze dne 3. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Ovčí hrudkový syr – salašnícky (ZTS)] R P
32010R0930 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 930/2010 ze dne 18. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Ovčí salašnícky údený syr (ZTS)) R P
32010R0032 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 32/2010 ze dne 14. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jihočeská Zlatá Niva (CHZO)) R P
32010R0024 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 24/2010 ze dne 13. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jihočeská Niva (CHZO)) R P
32009R0961 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 961/2009 ze dne 14. října 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Březnický ležák (CHZO)) R P
32009R0491 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) R P
32009R0367 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 367/2009 ze dne 5. května 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Znojemské pivo (CHZO)) R P
32008R1014 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1014/2008 ze dne 16. října 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (České pivo (CHZO), Cebreiro (CHOP)) R P
32008R0943 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 943/2008 ze dne 25. září 2008 o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Presunto de Campo Maior e Elvas nebo Paleta de Campo Maior e Elvas (CHZO), Presunto de Santana da Serra nebo Paleta de Santana da Serra (CHZO), Slovenský oštiepok (CHZO)) R P
32008R0676 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 676/2008 ze dne 16. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ail de la Drôme (CHZO), Všestarská cibule (CHOP), Slovenská bryndza (CHZO), Ajo Morado de Las Pedroñeras (CHZO), Gamoneu nebo Gamonedo (CHOP), Alheira de Vinhais (CHZO), Presunto de Vinhais nebo Presunto Bísaro de Vinhais (CHZO)) R P
32008R0628 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 628/2008 ze dne 2. července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin R P