Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32014R0897 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 897/2014 ze dne 18. srpna 2014 kterým se stanoví zvláštní ustanovení pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství R P
32014R0232 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství R P
32014R0231 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) R P
32008R0229 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 229/2008 ze dne 10. března 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2004 o založení partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení R P
32006R0269 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 269/2006 ze dne 14. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2004 o založení evropských partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení R P
32003R1648 Nařízení Rady (ES) č. 1648/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání R P
32001R2415 Nařízení Rady (ES) č. 2415/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2666/2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu R P