Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32018R1799 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1799 ze dne 21. listopadu 2018 o zavedení přechodné přímé statistické akce pro šíření vybraných témat sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 geokódovaných v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2 R P
32017R0712 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/712 ze dne 20. dubna 2017, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (Text s významem pro EHP) R P
32017R0543 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/543 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (Text s významem pro EHP) R P
32016R0867 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/867 ze dne 18. května 2016 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2016/13) R P
32015R0730 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/730 ze dne 16. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) R P
32013R1383 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1383/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko) R P
32013R0099 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko) R P
32012R1011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24) R P
32011R0447 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 447/2011 ze dne 6. května 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32011R0428 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 428/2011 ze dne 27. dubna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32011R0316 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 316/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32011R0315 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 315/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32011R0314 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 314/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32011R0313 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 313/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32011R0312 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 312/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32011R0113 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 113/2011 ze dne 7. února 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32011R0112 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 112/2011 ze dne 7. února 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32011R0111 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 111/2011 ze dne 7. února 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32010R1155 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1155/2010 ze dne 1. prosince 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32010R1151 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1151/2010 ze dne 8. prosince 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů (Text s významem pro EHP) R P