Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021L0971 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2021/971 ze dne 16. června 2021, kterou se mění příloha I směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, příloha I směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, příloha I směrnice Rady 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, příloha I směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh a příloha I směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, pokud jde o používání biochemických a molekulárních technik R P
32021D0773 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/773 ze dne 10. května 2021, kterým se členským státům v souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES povoluje dočasně rozhodnout o rovnocennosti určitých kategorií reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného v některých třetích zemích R P
32021L0746 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2021/746 ze dne 6. května 2021, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny, a kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o některé botanické názvy rostlin R P
32021D0537 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/537 ze dne 24. března 2021, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království R P
32021D0536 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/536 ze dne 24. března 2021, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/971/ES, pokud jde o rovnocennost reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve Spojeném království R P
32021R0384 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/384 ze dne 3. března 2021 o vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny a o zrušení nařízení (ES) č. 637/2009 R P
32019L1985 ROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1985 ze dne 28. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny R P
32019D1905 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1905 ze dne 8. listopadu 2019, jímž se Komise žádá o předložení studie zaměřené na možnosti, jak by Unie mohla aktualizovat stávající právní předpisy o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho uvádění na trh, a s ohledem na výsledky studie případně o předložení návrhu R P
32019L1813 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1813 ze dne 29. října 2019, kterou se mění prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o barvu návěsky pro certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a obsah dokladu dodavatele R P
32019L0990 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/990 ze dne 17. června 2019, kterou se mění seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES, v příloze II směrnice Rady 2008/72/ES a v příloze směrnice Komise 93/61/EHS (Text s významem pro EHP) R P
32019D0120 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/120 ze dne 24. ledna 2019, kterým se mění směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o prodloužení platnosti odchylky týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2019) 254) R P
32019D0119 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/119 ze dne 24. ledna 2019, kterým se mění směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2019) 247) R P
32019L0114 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/114 ze dne 24. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP) R P
32018L1028 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2018/1028 ze dne 19. července 2018, kterou se opravuje prováděcí směrnice (EU) 2016/2109, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth (Text s významem pro EHP) R P
32018L1027 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum (Text s významem pro EHP) R P
32017D0925 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/925 ze dne 29. května 2017, kterým se některým členským státům dočasně povoluje certifikovat prvotní materiál konkrétních druhů ovocných rostlin vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/167 R P
32016L2109 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth (Text s významem pro EHP ) R P
32016L1914 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/1914 ze dne 31. října 2016, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP) R P
32016L0317 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení osiva (Text s významem pro EHP) R P
32016L0011 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Text s významem pro EHP) R P