Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vývoj minimální mzdy

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2024)
 


Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Základní sazba minimální mzdy (§2)

Období

Hodinová mzda

Měsíční mzda

Právní úprava

od 1.1.2024

112,50

18 900,00

567/2006 Sb. (§2)

Nejnižší úrovně zaručené mzdy (§3)

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

112,50

18 900

2.

116,10

19 500

3.

126,80

21 300

4.

129,80

21 800

5.

143,30

24 100

6.

158,20

26 600

7.

174,70

29 400

8.

225,60

37 800.

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

1) §109 odst. 3 zákoníku práce.

2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

3) §109 odst. 2 zákoníku práce.

Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (§4) - zrušeno nařízením vlády č. 336/2016 Sb.

Hodinová mzda - za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem

Vývoj minimální mzdy

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2023)
 


Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Základní sazba minimální mzdy (§2)

Období

Hodinová mzda

Měsíční mzda

Právní úprava

od 1.1.2023

103,80

17 300,00

567/2006 Sb. (§2)

Nejnižší úrovně zaručené mzdy (§3)

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

103,80

17 300

2.

106,50

17 900

3.

117,50

19 700

4.

129,80

21 800

5.

143,30

24 100

6.

158,20

26 600

7.

174,70

29 400

8.

207,60

34 600.

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

1) §109 odst. 3 zákoníku práce.

2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

3) §109 odst. 2 zákoníku práce.

Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (§4) - zrušeno nařízením vlády č. 336/2016 Sb.

Hodinová mzda - za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem

Vývoj minimální mzdy

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2022)
 


Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Základní sazba minimální mzdy (§2)

Období

Hodinová mzda

Měsíční mzda

Právní úprava

od 1.1.2022

96,40

16 200,00

567/2006 Sb. (§2)

Nejnižší úrovně zaručené mzdy (§3)

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

96,40

16 200

2.

106,50

17 900

3.

117,50

19 700

4.

129,80

21 800

5.

143,30

24 100

6.

158,20

26 600

7.

174,70

29 400

8.

192,80

32 400.

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

1) §109 odst. 3 zákoníku práce.

2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

3) §109 odst. 2 zákoníku práce.

Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (§4) - zrušeno nařízením vlády č. 336/2016 Sb.

Hodinová mzda - za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem

Vývoj minimální mzdy

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2021)
 


Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Základní sazba minimální mzdy (§2)

Období

Hodinová mzda

Měsíční mzda

Právní úprava

od 1.1.2021

90,50

15 200,00

567/2006 Sb. (§2)

Nejnižší úrovně zaručené mzdy (§3)

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

90,50

15 200

2.

99,90

16 800

3.

110,30

18 500

4.

121,80

20 500

5.

134,40

22 600

6.

148,40

24 900

7.

163,90

27 500

8.

181,00

30 400.

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

1) §109 odst. 3 zákoníku práce.

2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

3) §109 odst. 2 zákoníku práce.

Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (§4) - zrušeno nařízením vlády č. 336/2016 Sb.

Hodinová mzda - za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem

Vývoj minimální mzdy

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2020)
 


Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Základní sazba minimální mzdy (§2)

Období

Hodinová mzda

Měsíční mzda

Právní úprava

od 1.1.2020

87,30

14 600,00

567/2006 Sb. (§2)

Nejnižší úrovně zaručené mzdy (§3)

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

87,30

14 600

2.

96,30

16 100

3.

106,40

17 800

4.

117,40

19 600

5.

129,70

21 700

6.

143,20

24 000

7.

158,10

26 500

8.

174,60

29 200.

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

1) §109 odst. 3 zákoníku práce.

2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

3) §109 odst. 2 zákoníku práce.

Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (§4) - zrušeno nařízením vlády č. 336/2016 Sb.

Hodinová mzda - za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem

Vývoj minimální mzdy

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2019)
 


Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Základní sazba minimální mzdy (§2)

Období

Hodinová mzda

Měsíční mzda

Právní úprava

od 1.1.2019

79,80

13 350,00

567/2006 Sb. (§2)

Nejnižší úrovně zaručené mzdy (§3)

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

79,80

13 350

2.

88,10

14 740

3.

97,30

16 280

4.

107,40

17 970

5.

118,60

19 850

6.

130,90

21 900

7.

144,50

24 180

8.

159,60

26 700.

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

1) §109 odst. 3 zákoníku práce.

2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

3) §109 odst. 2 zákoníku práce.

Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (§4) - zrušeno nařízením vlády č. 336/2016 Sb.

Hodinová mzda - za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem

Vývoj minimální mzdy

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2018)
 


Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Základní sazba minimální mzdy (§2)

Období

Hodinová mzda

Měsíční mzda

Právní úprava

od 1.1.2018

73,20

12 200,00

567/2006 Sb. (§2)

Nejnižší úrovně zaručené mzdy (§3)

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

73,20

12 200

2.

80,80

13 500

3.

89,20

14 900

4.

98,50

16 400

5.

108,80

18 100

6.

120,10

20 000

7.

132,60

22 100

8.

146,40

24 400.

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

1) §109 odst. 3 zákoníku práce.

2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

3) §109 odst. 2 zákoníku práce.

Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (§4) - zrušeno nařízením vlády č. 336/2016 Sb.

Hodinová mzda - za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem

Měsíční mzda - pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou
 

Vývoj minimální mzdy

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2017)
 


Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Základní sazba minimální mzdy (§2)

Období

Hodinová mzda

Měsíční mzda

Právní úprava

1.1.2017 - 31.12.2017

66,00

11 000,00

567/2006 Sb. (§2)

Nejnižší úrovně zaručené mzdy (§3)

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

66,00

11 000

2.

72,90

12 200

3.

80,50

13 400

4.

88,80

14 800

5.

98,10

16 400

6.

108,30

18 100

7.

119,60

19 900

8.

132,00

22 000.

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

1) §109 odst. 3 zákoníku práce.

2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

3) §109 odst. 2 zákoníku práce.

Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (§4) - zrušeno nařízením vlády č. 336/2016 Sb.

Hodinová mzda - za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem

Měsíční mzda - pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou

Vývoj minimální mzdy - historie

Vývoj minimální mzdy - nařízení vlády o minimální mzdě č. 303/1995 Sb.

Období

Hodinová mzda

Měsíční mzda

Právní úprava

1.1.1996 - 31.12.1997

13,60

2 500,00

303/1995 Sb.(§2)

1.1.1998 - 31.12.1998

14,80

2 650,00

320/1997 Sb.

1.1.1999 - 30.6.1999

18,00

3 250,00

317/1998 Sb.

1.7.1999 - 31.12.1999

20,00

3 600,00

131/1999 Sb.

1.1.2000 - 30.6.2000

22,30

4 000,00

313/1999 Sb.

1.7.2000 - 31.12.2000

25,00

4 500,00

429/2000 Sb.

1.1.2001 - 31.12.2001

30,00

5 000,00

303/1995 Sb. (§2)

1.1.2002 - 31.12.2002

33,90

5 700,00

303/1995 Sb. (§2)

1.1.2003 - 31.12.2003

36,90

6 200,00

303/1995 Sb. (§2)

1.1.2004 - 31.12.2004

39,60

6 700,00

303/1995 Sb. (§2)

1.1.2005 - 31.12.2005

42,50

7 185,00

303/1995 Sb. (§2)

1.1.2006 - 30.6.2006

44,70

7 570,00

303/1995 Sb. (§2)

1.7.2006 - 31.12.2006

48,10

7 955,00

303/1995 Sb. (§2)

1.1.2007 - 31.7.2013

48,10

8 000,00

567/2006 Sb. (§2)

1.8.2013 - 31.12.2014

50,60

8 500,00

567/2006 Sb. (§2)

1.1.2015 - 31.12.2015

55,00

9 200,00

567/2006 Sb. (§2)

1.1.2016 - 31.12.2016

58,70

9 900,00

567/2006 Sb. (§2)

Hodinová mzda - za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem

Měsíční mzda - pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou