Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo vyhlášky Název vyhlášky Akce
14/2022 (Vyhláška města Brno) Obecně závazná vyhláška č. 14/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek R P
9/2022 (Vyhláška města Brno) Obecně závazná vyhláška č. 9/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek R P
4/2022 (Vyhláška města Olomouc) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2022 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Olomouci R P
3/2022 (Vyhláška města Zlín) Nařízení č. 3/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov R P
53/2021 (Vyhláška kraje Ústecký kraj) Smlouva uzavřená mezi I.H.Farm s.r.o. a Ústeckým krajem - Krajským úřadem Ústeckého kraje- chráněné území Jezeří R P
20/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 20/2021 ze dne 25.8.2021 o vyhlášení přírodní rezervace Blanko a jejího ochranného pásma a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek R P
19/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 19/2021 ,ze dne 25.8.2021 ,o vyhlášení přírodní památky Vrbenská tůň a jejího ochranného pásma a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek R P
18/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 18/2021 ze dne 25.8.2021 o vyhlášení přírodní památky Stříbrná huť a jejího ochranného pásma a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek R P
17/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 17/2021 ze dne 25.8.2021 o vyhlášení přírodní památky Rašeliniště Mosty a jejího ochranného pásma a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek R P
16/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE ,č. 16/2021 ze dne 25.8.2021 o vyhlášení přírodní památky Pašínovická louka a jejího ochranného pásma a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek R P
15/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 15/2021 ze dne 25.8.2021 o vyhlášení přírodní památky Nerestský lom a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
14/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 14/2021 ze dne 25.8. 2021 o vyhlášení přírodní památky Nahořanské tůně a jejího ochranného pásma a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek R P
13/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 13/2021 ze dne 25.8.2021 o vyhlášení přírodní památky Králek a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
12/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 12/2021 ze dne 25.8.2021 o vyhlášení přírodní památky Chrastí a jejího ochranného pásma a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek R P
11/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 11/2021 ze dne 25.8.2021 o vyhlášení přírodní památky Blana a jejího ochranného pásma a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek R P
10/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 10/2021 ze dne 25.2.2021 o zrušení přírodní památky Na Vysokém R P
9/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 9/2021 ze dne 25.2.2021 o vyhlášení přírodní památky Klokočínské louky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
8/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 8/2021 ze dne 25.2.2021 o vyhlášení přírodní památky Upolíny a jejího ochranného pásma a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
7/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2021 ze dne 25.2.2021 o vyhlášení přírodní památky Smyslov a jejího ochranného pásma a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
6/2021 (Vyhláška kraje Jihomoravský kraj) NAŘÍZENÍ Jihomoravského kraje ze dne 30.06.2021 o zřízení přírodní památky Kamenice u Hlohovce a jejího ochranného pásma R P