Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo vyhlášky Název vyhlášky Akce
6/2021 (Vyhláška kraje Jihomoravský kraj) ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje číslo 6/2021 o nařízení bezodkladného provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav, odstraňování staveb a porostů R P
5/2021 (Vyhláška kraje Jihomoravský kraj) ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje číslo 5/2021 o nařízení poskytnutí věcných prostředků pro řešení krizové situace R P
5/2021 (Vyhláška kraje Středočeský kraj) ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu R P
5/2021 (Vyhláška kraje Karlovarský kraj) ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu č. 190/2021 R P
4/2021 (Vyhláška kraje Jihomoravský kraj) ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje číslo 4/2021 o nařízení poskytnutí věcných prostředků pro řešení krizové situace R P
4/2021 (Vyhláška kraje Středočeský kraj) Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu R P
4/2021 (Vyhláška kraje Karlovarský kraj) Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu R P
3/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje číslo 3/2021 o nařízení poskytnutí věcných prostředků pro řešení krizové situace R P
3/2021 (Vyhláška kraje Středočeský kraj) Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. R P
3/2021 (Vyhláška kraje Karlovarský kraj) Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu R P
2/2021 (Vyhláška kraje Jihomoravský kraj) ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2021 ze dne 28. června 2021 o nařízení zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území R P
2/2021 (Vyhláška kraje Středočeský kraj) Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. č. 2/2021 R P
2/2021 (Vyhláška kraje Karlovarský kraj) Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu č. 2/2021 R P
1/2021 (Vyhláška kraje Jihomoravský kraj) ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2021 ze dne 24. června 2021 o vyhlášení stavu nebezpečí R P
1/2021 (Vyhláška kraje Jihomoravský kraj) ROZHODNUTÍ o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 3-10 let R P
1/2021 (Vyhláška kraje Středočeský kraj) ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu R P
1/2021 (Vyhláška kraje Karlovarský kraj) Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu R P
23/2020 (Vyhláška města Brno) Nařízení č. 23/2020, kterým se zrušuje nařízení statutárního města Brna č. 5/2020, o přijetí krizového opatření R P
14/2020 (Vyhláška kraje Středočeský kraj) ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 14/2020 R P
13/2020 (Vyhláška kraje Středočeský kraj) ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu R P