Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXXX XXXX

XXX. XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX

Xxxxxxx Xxxx 28. xxxxx 2021 x. x.: KK/87/KZ/21

ROZHODNUTÍ

hejtmana Karlovarského xxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx věku xx 2 do 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x. 190/2021

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1% xx dne 26. xxxxx 2021 x xxxxxxxxx nouzového xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ČR x. 212 xx xxx 26. xxxxx 2021 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 4 xxxx. x), xx spojení x xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 6 zákona č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „krizový xxxxx“), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče o xxxx xx věku xx 2 do 10 let, k xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx 472, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX: 70997543

2. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x mateřská xxxxx Kraslice, Havlíčkova 1717, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX: 69979847

3. Xxxxxxxx xxxxx x Mateřská škola Xxxxxx, Xxxxxxxxxx 996, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX: 49753363

4. 5. základní xxxxx Cheb, Matěje Xxxxxxxxx 1, příspěvková xxxxxxxxxx,

XXX: 70987459

5. Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Osvobození 67, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXX: 70987319

6. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Poštovní 19, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXX: 70933758

7. 2. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx 16, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXX: 71237011

8. Mateřská xxxxx Žlutíce, Xxxxxxxxxxx 3%, Žlutíce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXX: 63555522

9. Dům xxxx x xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx 1937, xxxxxxxxxxx organizace,

IČO: 71238930

10. Xxxxxxxx xxxxx Chodov, Xxxxxxxx 915, Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXX: : 60610204

11. Xxxxxxxx škola, Xxxxxx 1746, Sokolov, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXX: 60611651

12. Xxxxxxxx xxxxx Aš, Xxxxxxx 152, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXX: 70976473

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči o xxxx xx xxxx xx 2 do 10 let xx xxxxxx xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Nezbytná xxxx xxxx xxxxxxxxxxx dětem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx:

• xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

• xxxxxxxxxxx obecní xxxxxxx,

• xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx,

• xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

• zaměstnanci xxxxxxx x §115 odst. 1 a další xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

• sociální xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx práce na xxxxxxxxx a obecních xxxxxxx xxxxx zákona č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

• xxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxx pracovníci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů,

• xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

• xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

• xxxxxxxxxxx Finanční správy Xxxxx xxxxxxxxx,

• příslušníky xxxxxxxxxxx sil,

• xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pobytu xxxxxxx,

• xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

• xxxxxxxxxxx školských xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

• xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

• xxxxxxxxxxx Xxxxx pošty, x. x.,

• xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zajištění xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

• xxxxxxxxxxx justičních xxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

• xxxxxxxxxx, starostou xxxxx/xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx zastupuje x xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx starosta xxxxx/xxxx xxxxxxxxxxxx funkci.

a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx vykonávána xx skupinách po xxxxxxx 30 xxxxxx, x minimálním xxxxxxx xx 06.00 xxxxx xx 20.00 xxxxx x pracovních dnech.

Odůvodnění

Zabezpečení xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xx nařizováno x xxxxxx naléhavého obecného xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje, x to x xxxxxxxxxxx x usnesením xxxxx XX x. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021 x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx SARS-CoV-2, xxxxx xxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxx COVID-19, xx xxxxx ČR. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx ustanovení §14 xxxx. 4 písm. x), xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, na xxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády XX č. 212 xx xxx 26. xxxxx 2021 x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

Poučení

Proti xxxxxx rozhodnutí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §38 krizového zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxx x xxxxxxxxx hejtmanovi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sídlu xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx dobu vyhlášeného xxxxxxxxx xxxxx.

xxx. Xxxx Xxxxxxxx v. x.

xxxxxxx