Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxx

Xxxxxxxx x. 23/2020,

xxxxxx xx xxxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx č. 5/2020, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších nařízení

Rada xxxxx Xxxx xx xx R8/095. schůzi xxxxxx dne 15.7.2020 xxx xxxxx x. 19 usnesla xxxxx xxx ust. §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx):

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx statutárního města Xxxx č. 5/2020, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx č. 6/2020, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Brna č. 5/2020, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna č. 8/2020, xxxxxx se xxxx nařízení statutárního xxxxx Xxxx č. 5/2020, o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx č. 6/2020.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx. (18.8.2020)

XXXx. Markéta Xxxxxxx

xxxxxxxxxx města Brna

Mgr. Xxxx Xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx města Brna