Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo vyhlášky Název vyhlášky Akce
7/2022 (Vyhláška města Prostějov) Obecně závazná vyhláška Statutárního města Prostějova, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky a lampiónů štěstí R P
1/2022 (Vyhláška města Praha) Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů R P
22/2021 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 22/2021 ze dne 27.10.2021, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany R P
5/2021 (Vyhláška kraje Karlovarský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Hory - výkon činnosti podle zákona o požární ochraně R P
2/2021 (Vyhláška města Ústí nad Labem) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, požární řád R P
2/2021 (Vyhláška kraje Karlovarský kraj) NAŘÍZENÍ Karlovarského kraje č. 2/2021 ze dne 12.7.2021, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008, 3/2010, 2/2012, 2/2015, 7/2016 a 2/2018 R P
2/2021 (Vyhláška kraje Zlínský kraj) NAŘÍZENÍ Zlínského kraje č. 2/2021, ze dne 8.2.2021, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č. 9/2015, kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje R P
1/2021 (Vyhláška kraje Karlovarský kraj) NAŘÍZENÍ Karlovarského kraje č. 1/2021 ze dne 12.7.2021, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení R P
1/2021 (Vyhláška kraje Plzeňský kraj) NAŘÍZENÍ Plzeňského kraje č. 1/2021 ze dne 18.1.2021, kterým se mění nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20.3.2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany R P
1/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2021 ze dne 9. 2. 2021, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany R P
1/2021 (Vyhláška kraje Zlínský kraj) NAŘÍZENÍ Zlínského kraje č. 1/2021, ze dne 8.2.2021, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č. 3/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany R P
8/2020 (Vyhláška města Olomouc) Obecně závazná vyhláška č. 8/2020 - Požární řád statutárního města Olomouce R P
8/2020 (Vyhláška kraje Kraj Vysočina) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Třebíč a městem Jaroměřice nad Rokytnou R P
5/2020 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj) NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje č. 5/2020 ze dne 5.10.2020, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany R P
3/2020 (Vyhláška kraje Středočeský kraj) NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru R P
2/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 2/2020 ze dne 12.10.2020, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 5/2019, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje R P
1/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 1/2020 ze dne 12.10.2020, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany R P
1/2020 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) SDĚLENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE o opravě tiskové chyby v nařízení č. 1/2020 ze dne 19.3.2020, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany. Nařízení č. 1/2020 bylo vydáno v částce 2 Věstníku Jihočeského kraje, která byla rozeslána 10.4.2020. R P
1/2020 (Vyhláška kraje Jihočeský kraj) Nařízení Jihočeského kraje kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany R P
1/2020 (Vyhláška kraje Plzeňský kraj) Nařízení Plzeňského kraje, kterým se mění nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany R P