Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX LABEM

Zastupitelstvo xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2021, xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx se xx xxxx xxxxxxxx dne 8.11.2021 xxxxxxx xxxxx xx základě §29 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1. x 2. xxxxxx x. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx xx xxxxx dle §15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 172/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochraně, ve xxxxx pozdějších předpisů.

Čl. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požární xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

1) Xxxxxxx životů, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx událostmi xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí nad Xxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) je xxxxxxxxx Xxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx „JSDH Xxxxxx“), Xxxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx Božtěšice (xxxx xxx „JSDH Xxxxxxxxx“) x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX Xxxxxxx“) xxxxx xx. 5 této xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Radě xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ochrany ve xxxxx a projednat xxxx požární xxxxxxx xx xxxxx xxx. 1 krát xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx města.

Čl. 3

Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požáru xx xxxxxxxx xx xxxxxx situaci

1) Obec xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx místní xxxxxxx xxxxx činnosti xxx xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx1) 2).

Xx. 4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, živelní xxxxxxx xx xxxx mimořádné xxxxxxxx v katastru xxxxx xx zabezpečeno xxxxxxxxxxx požárů, uvedenými x xx. 7 xxxx xxxxxxxx.

2) Ochrana xxxxxx, zdraví x xxxxxxx občanů xxxx xxxxxx, živelnými xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x katastru xxxx xx zabezpečena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 a příloze x. 1 xxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů obce, xxxx xxxxxxx xxxx x vybavení

1) Xxxxxxx xxxxxx3) xxxxxxx JSDH Xxxxxx (dislokována xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx nad Xxxxx - Xxxxxxxxx, Mojžíř 209), XXXX Božtěšice (xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ústí xxx Xxxxx - xxxxx, xxxxxxxxxx ulic Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx) x JSDH Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obvodu Xxxx xxx Labem - Xxxxxxx, X Xxxxxxx 822/11). Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x početní xxxx XXXX Xxxxxx, JSDH Xxxxxxxxx x XXXX Xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx prostředky xx uvedeno x xxxxxxx x. 2 xxxx vyhlášky.

2) Xxxxxxx XXXX Xxxxxx se xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx, nebo xx xxxx místo stanovené xxxxx velitelem.

3) Xxxxxxx XXXX Xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4) Xxxxxxx XXXX Střekov xx xxx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx stanovené xxxxx velitelem.

Čl. 6

Xxxxxxx x zdrojích xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1) Vlastník xxxx xxxxxxxx zdrojů vody xxx xxxxxx požárů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x čerpání xxxx xxx xxxxxx xxxxxx 4).

2) Xxxxxx xxxx xxx hašení xxxxxx jsou stanoveny x xxxxxxxx xxxxx 5). Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx požárů xx území města xxxx uvedeny x xxxxxxx č. 3 xxxxxxxx.

3) Město nad xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další zdroje xxxx pro hašení xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požárů, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Ohlašovna xxxxxx“ x xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx:

x) Xxxxx hradební 8 (xxxxxxxx xxxxxxxxx XX) - tel. x. 156,

x) Stříbrnická 2 (xxxxxxxx XX) - xxx. x. 472 717 031,

x) Xx xxxxxx 27 (xxxxxxxx MP) - xxx. x. 475 272 641,

x) Xxxxxxxxx 44 (xxxxxxxx XX) - tel. x. 475 531 813,

x) Xxxxxxxx 6 (xxxxxxxx XX) - xxx. x. 475 507 100.

2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Xxx xxxxxx xxxxx“.

Xx. 8

Xxxxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx „XXXXXXX POPLACH“, který xx xxxxxxxxxx přerušovaným xxxxx sirény xx xxxx 1 xxxxxx (25 xxxxxx tón - 10 xxxxxx xxxxxxxxx - 25 xxxxxx xxx) xxxx

x) xxxxxxxx „XXXXXXX XXXXXXX“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sirénou (xxxxxxxxxx xxxx trubky xxxxxxxx xxx „Xx-xx“, „Xx-xx“) po dobu xxxxx minuty, xxxxx xx jednoznačný a xxxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxx.

2) X případě xxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 1 xx požární xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx technickými prostředky Xxxxxxx xxxxxxx Ústí xxx Xxxxx xxxxxxx „Xxxx“ (xxxx. xxxxxxxx x automobilů).

Čl. 9

Seznam xxx x jednotek xxxxxxx ochrany podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx6) je uveden x xxxxxxx č. 1 xxxx vyhlášky.

Čl. 10

Xxxxxxxx k zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx větší počet xxxx

1) Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx větší xxxxx xxxx xxxxxxx kraj xxxx nařízením7).

2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx další podmínky xxxxxxx bezpečnosti při xxxxxx, kterých xx xxxxxxxxxx xxxxx počet xxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx obecně závazná xxxxxxxx x. 1/2013, Xxxxxxx xxx x xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx, ze xxx 5.9.2013.

Xx. 12

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxx Xxxxx v.r.

náměstek primátora

PhDr. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxx


1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 5/2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxx zvýšeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx 12.11 2003

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 7/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx větší počet xxxx, xx xxx 12.11.2003

3) §4 xxxx. 2 xxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx §29 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x.133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4) §7 odst. 1 xxxxxx x. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5) Xxxxxxxx Ústeckého xxxxx x. 8/2012, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.2.2012

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 8/2011, xxxxxx se xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Ústeckého kraje, xx dne 20.7.2011

7) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx kraje x. 7/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx při akcích, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx 12.11.2003


Xxxxxxx 1

>>>

Xxxxxxx 2

>>>

Xxxxxxx 3

>>>