Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX ÚSTÍ XXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxx xxx Labem

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2021, požární xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nad Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 8.11.2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §29 xxxx. 1 písm. x) bodu 1. x 2. xxxxxx x. 133/1985 Sb., x požární ochraně, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx upravuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx městě dle §15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 172/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Čl. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx požáry, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx událostmi xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) je xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx „JSDH Xxxxxx“), Xxxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx Božtěšice (xxxx xxx „JSDH Xxxxxxxxx“) x Jednotkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX Xxxxxxx“) podle čl. 5 xxxx xxxxxxxx x dále xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 této vyhlášky.

2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx Zastupitelstvu xxxxx xxxxxxxxx x stavu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x požární xxxxxxx xxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zřetelem na xxxxxx situaci

1) Obec xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx místní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniku požáru xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovým xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx1) 2).

Xx. 4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, živelní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požárů, uvedenými x čl. 7 xxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxx xxxxxx, zdraví x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 x příloze x. 1 xxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obce, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxx3) xxxxxxx XXXX Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxx - Neštěmice, Mojžíř 209), XXXX Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Labem - xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx) x JSDH Střekov (xxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxx - Xxxxxxx, U Xxxxxxx 822/11). Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x početní stav XXXX Xxxxxx, XXXX Xxxxxxxxx a JSDH Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxxxx.

2) Členové XXXX Xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx xx xxxx místo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

3) Členové XXXX Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx velitelem.

4) Xxxxxxx XXXX Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 6

Přehled x xxxxxxxx xxxx xxx hašení požárů x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1) Vlastník xxxx xxxxxxxx zdrojů xxxx xxx hašení xxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx pro hašení xxxxxx 4).

2) Xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx stanoveny x nařízení kraje 5). Zdroje vody xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx města xxxx uvedeny v xxxxxxx č. 3 xxxxxxxx.

3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxx xxxx xxx hašení xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx požárů x xxxxx xxxxx, xxxxx xxx hlásit xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1) Město xxxxxxx ohlašovny xxxxxx, xxxxx xxxx trvale xxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxx“ a nachází xx xx těchto xxxxxxx:

x) Xxxxx xxxxxxxx 8 (xxxxxxxx xxxxxxxxx XX) - xxx. x. 156,

x) Xxxxxxxxxxx 2 (xxxxxxxx MP) - tel. x. 472 717 031,

x) Xx nivách 27 (xxxxxxxx XX) - xxx. x. 475 272 641,

d) Varšavská 44 (xxxxxxxx XX) - xxx. x. 475 531 813,

e) Xxxxxxxx 6 (xxxxxxxx XX) - xxx. x. 475 507 100.

2) Město xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx hlášení xxxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Xxx xxxxxx xxxxx“.

Xx. 8

Xxxxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Vyhlášení požárního xxxxxxxx xx xxxxx xx provádí:

a) xxxxxxxx „XXXXXXX XXXXXXX“, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 1 minuty (25 xxxxxx xxx - 10 xxxxxx xxxxxxxxx - 25 xxxxxx tón) nebo

b) xxxxxxxx „XXXXXXX XXXXXXX“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sirénou (xxxxxxxxxx hlas xxxxxx xxxxxxxx xxx „Xx-xx“, „Xx-xx“) xx xxxx xxxxx minuty, xxxxx xx jednoznačný x xxxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxx.

2) V případě xxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 1 se xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx „Xxxx“ (např. ampliony x xxxxxxxxxx).

Xx. 9

Xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x požárního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx6) je xxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx větší xxxxx xxxx

1) Xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx větší počet xxxx stanoví xxxx xxxx nařízením7).

2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx poměry xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, kterých se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

Xx. 11

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2013, Xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx účastní xxxx xxxx, xx xxx 5.9.2013.

Xx. 12

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Tomáš Xxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

XxXx. Xxx. Petr Xxxxxxxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxx


1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 5/2003, xxxxxx xx xxxxxxx podmínky k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x době zvýšeného xxxxxxxxx xxxxxx požárů, xx dne 12.11 2003

2) Nařízení Ústeckého xxxxx č. 7/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx 12.11.2003

3) §4 odst. 2 xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx §29 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x.133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

4) §7 xxxx. 1 zákona x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

5) Xxxxxxxx Ústeckého xxxxx x. 8/2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k hašení xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx kraje xx xxx 29.2.2012

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx kraje x. 8/2011, xxxxxx xx xxxxxx Požární xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje, xx xxx 20.7.2011

7) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 7/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení požární xxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osob, xx xxx 12.11.2003


Příloha 1

>>>

Xxxxxxx 2

>>>

Příloha 3

>>>