Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo vyhlášky Název vyhlášky Akce
18/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a obcí Svojek - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích R P
17/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a městem Rokytnice nad Jizerou - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích R P
16/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a obcí Kruh - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích R P
15/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a městem Jablonec nad Jizerou - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích R P
14/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a obcí Bukovina u Čisté - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích R P
13/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Svojek - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel R P
12/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Kruh - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel R P
11/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Bukovina u Čisté - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel R P
10/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Chrastava a obcí Bílý Kostel nad Nisou - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii R P
9/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rokytnice nad Jizerou a obcí Paseky nad Jizerou - výkon přenesené působnosti na úseku územně plánovací činnosti R P
8/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nový Bor a obcí Sloup v Čechách - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích R P
7/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nový Bor a obcí Skalice u České Lípy - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích R P
6/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrádek nad Nisou a obcí Chotyně - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii R P
5/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Turnov a obcí Frýdštejn - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích R P
4/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Semily a obcí Chuchelna - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii R P
3/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rokytnice nad Jizerou a obcí Paseky nad Jizerou - výkon přenesené působnosti na úseku územně plánovací činnosti R P
2/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 2/2021, ze dne 6.4.2021, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje podle jiného právního předpisu R P
2/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Bor a obcí Skalice u České Lípy - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích R P
1/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2021 ze dne 9. 2. 2021, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany R P
1/2021 (Vyhláška kraje Liberecký kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obcí Frýdštejn - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích R P