Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

21/XXX/Xx/18/2021 Dodatek x. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Dětřichov

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx

XXXXXXX x. 1 X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX ZE XXX 28.05.2015 o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxx Dětřichov a xxxxxx Xxxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Zastupitelstva obce Xxxxxxxxx ze xxx 9. června 2021. x. 17/5/2021 x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx ze dne 10. xxxxxx 2021 x. 2075/2021 x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §63 zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx zákona č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1.

Obec Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x. x. 2, 464 01 XXXXXXXX

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

x

Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx starostou města Xxxxx Xxxxxxxxx xxx. X. X. Xxxxxxxx 37, 464 01 XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx x xx. 5, xxxx. 6 předmětné xxxxxxx xx xxx xxxxxx dohodly na xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 4 x původních 1.000 Xx xx xxxxxxxxx 5.000 Xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x účinností xx 1. xxxx 2021.

Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx beze xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Město Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx dne 16.07.2021

Xxxx Xxxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Frýdlant

Martina Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx obce Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx) dne 26.08.2021, xxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx č.j.: KULK 60448/2021, SO/327/2021 VPS/Př/30 x udělení souhlasu x uzavřením této xxxxxxx.

XXXx. Xxxx Němec x. x.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxx xxxxx