Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

36/VPS/Př/11/2021 Xxxxxxx č. 1 k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxx Xxxxxxx Brod x xxxxxxxx Zásada

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxxxxxx smlouvě x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x. 180/2021 xx xxx 29.6.2021 x xxxxxxxx Xxxx města Železný Xxxx x. 118/43X/2021 xx dne 10.5.2021 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxxx úřadu Libereckého xxxxx xxx x.x. XXXX 18231/2019, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 22.3.2019.

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx 188

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00262617

&xxxx;

x

&xxxx;

2. Město Xxxxxxx Brod

zastoupené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx adresa xxxxxxxxx xxxxx: náměstí 3. xxxxxx 1,468 22 Železný Xxxx xxxx Liberecký

obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX: 00262633

XX.

Xxxxxx XX. xx ruší x nahrazuje xxxxx xxxxxx:

XX.

Xxxxxx nákladů

Za výkon xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx náklady xxxxxxx x jedním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přestupcích x xx ve xxxx 2.000,- Xx (xxxxx: xxx xxxxxx xxxxx) za každé xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx bude Xxxxx Xxxxxxx Brod xxxxxxxxxx městysu Xxxxxx, x xx vždy xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

&xxxx;

X Xxxxxx xxx 7.7.2021

Andrea Xxxxxxxx v. x.

xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

X Xxxxxxxx Xxxxx xxx 30.6.2021

Xxx. Xxxxxxxxx Lufinka v. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx