Animace načítání

Stránka se připravuje...


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
6/2022 (Vyhláška města Karviná)
20.11.2022
Vyhláška
Vyhláška města
Herny
Karviná