Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 5/2021 o stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sportovních x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx 12.09.2022 xxxxxx v souladu x §10 xxxx. x, x) x x)) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení) xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2021 x xxxxxxxxx závazných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, průběh x ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sportovních a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zábav a xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxx:

Xxxxxx 1

Zrušovací xxxxxxxxxx

X xxxxxx 8, xxxx 8.2 xx xxxxx „01.10.2022“ xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx „01.10.2023“.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx dne 12.09.2022 xxxxxxxxx x. 652 x nabývá xxxxxxxxx 15. dnem po xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx primátora